Sunteți pe pagina 1din 12

CALCULUL PENSIILOR.

STABILIREA SI PLATA PENSIILOR

Principalele prevederi ale Legii privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale referitoare la procedura de stabilire si plata pensiilor pentru limita de vrsta sunt urmatoarele: Cererea de pensionare Pensia se acorda la cererea persoanei ndreptatite, a mandatarului desemnat de acesta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia. Cererea de pensionare, mpreuna cu actele care dovedesc ndeplinirea conditiilor prevazute de lege, se depun la casa teritoriala de pensii n raza caruia se afla resedinta respectiv domiciliul asiguratului. Actele care dovedesc ndeplinirea conditiilor, prevazute de lege sunt urmatoarele: - cerere pentru nscrierea la pensie pentru limita de vrsta/anticipata/partiala - carnetul de munca !original si copie" - carnetul de asigurari sociale !original si copie" - alte acte prevazute de lege privind vec#imea n munca sau vec#imea n serviciu, realizata n alte sectoare de activitate - livretul militar !original si copie" -diploma de studii !original si copie" sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si ceritificarea absolvirii acestora - adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege s $%%$%v&$$'o au prin contractul colectiv/individual de munca - adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite - dovada certificarii stagiului de cotizare (tagiul de cotizare se certifica asiguratilor anual, din oficiu, de catre C)PA(, prin casele teritoriale de pensii respectiv la cererea asiguratilor. (tagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor, contra cost, oricnd n timpul anului. *ariful serviciului respectiv se stabileste anual de C)PA(.

- procura speciala pentru mandatar !autentificata de catre notarii publici de pe teritoriul +omniei, de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale +omniei si care este valabila $, luni" - adeverinta, din care sa rezulte data ncetarii calitatii de asigurat -acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar necontributive reglementate de legi speciale. Calculul pensiei -na din principalele elemente aduse la reforma sistemului de asigurari sociale de stat constituie faptul ca la calculul pensiei s-au consacrat principiile sistemului public de asigurari sociale n principal cel al contributivitatii pe ntreaga perioada parcursa de asigurare. .n aceasta privinta consideram necesar sa subliniem inec#itatea formulei de calcul a pensiei, aplicata pna la data de $ aprilie &//$. Astfel, datorita faptului ca baza de calcul a pensiei o constituia veniturile salariale aferente a 0 ani consecutivi, alesi din ultimii $/ ani, n care s-a platit contributia de asigurari sociale, salariile realizate n ultimii ani avnd decala1e foarte mari n functie de sectorul de activitate, s-au creat diferente semnificative ntre nivelele pensiilor unor persoane apartinnd acelorasi categorii socio-profesionale, avnd apro2imativ aceleasi durate de cotizare. 3e asemenea, s-a creat posibilitatea manipularii cuantumurilor unor pensii, pe baza ntelegerilor ntre unii patroni si viitorii pensionari, astfel au aparut cazuri aberante, iar n perioada apropriata declansarii reformei s-a a1uns ca ma1oritatea pensiilor depasesc cuantumul ultimului salar. Ca urmare, s-a acumulat, pna la data intrarii n vigoare a Legii nr.$4/&///, un numar din ce n ce mai mare de pensii, ale caror cuantumuri depaseau de 5-% ori pensia medie de asigurari sociale cu vec#ime completa. 6ormula de calcul a pensiei, n general, a trebuit sa asigure ndeplinirea e2igentei ec#itatii pentru toti cei aflati n prestatie, indiferent de generatia de pensionari. 3e asemenea, a fost necesara regasirea contributiilor medii individuale pe parcursul perioadei de asigurare comparativ cu salariile medii realizate pe economie, n aceiasi perioada, de catre toti asiguratii. A fost necesara stimularea contributiei suplimentare pentru a obtine un cuantum mai mare a pensiei si reducerea perioadei de pensie. .n cazul pensionarilor de invaliditate se au n vedere sa se asigure un cuantum decent al pensiilor indiferent de contributiile datorate si perioadele contributive a invalizilor. Calculul pensiei de limita de vrsta Asadar, pentru calculul pensiei pentru limita de vrsta se determina mai nti numarul de puncte realizat de asigurat n fiecare luna de asigurare. Pentru aceasta se mparte salariul brut lunar individual !inclusiv sporurile cu caracter permanent si adaosurile" sau, dupa caz, venitul lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut din luna respectiva, comunicat de institutia nationala de statistica. de drepturi suplimentare,

Cu alte cuvinte, formula de calcul ar fi: )pl7 (bi : (be unde: )pl 7 numarul de puncte realizat ntr-o luna (bi 7 salariul brut lunar individual sau, dupa caz, venitul asigurat din luna de calcul (be 7 salariul mediu brut lunar din luna respectiva, pe economie, comunicat de 8nstitutul )ational de (tatistica. (e determina apoi puncta1ul anual al asiguratului, prin mpartirea la $& a puncta1ului rezultat n anul respectiv din nsumarea numarului de puncte realizat n fiecare luna, pentru aceasta utilizndu-se urmatoarea formula: Pa 7 9 )pl : $&

n care: Pa 7 puncta1ul anual al asiguratului 9 )pl 7 suma punctelor realizate luna de luna, n anul de calcul. .n fine, se calculeaza puncta1ul mediu anual, prin mpartirea sumei punctelor obtinute anual n perioada de cotizare la numarul de ani corespunzatori stagiului complet de cotizare !reamintim ca potrivit reglementarii de pna la $.8:.&//$ stagiul complet de cotizare era de &0 de ani pentru femei si de 5/ de ani pentru barbati, urmnd sa creasca treptat, pna n anul &/$5, cu cte 0 ani". Pentru acest calcul poate fi utilizata urmatoarea formula: Pma 7 unde: 9 Pa : )as

Pma 7 puncta1ul mediu anual realizat n toata perioada de cotizare 9 Pa 7 puncta1ul anual al asiguratului )as 7 numarul anilor din care se constituie stagiul complet de cotizare. Cuantumul pensiei este data de produsul dintre puncta1ul mediu anual, realizat de asigurat n perioada de cotizare, si valoarea unui punct de pensie din luna pensionarii.

Adica: ;P 7 Pma 2 :p n care: ;P 7 cuantumul pensiei Pma 7 puncta1ul mediu anual :p 7 valoarea unui punct de pensie din luna pensionarii. :aloarea unui punct de pensie se calculeaza pe baza unei rate de nlocuire convenit n parlament, din salariul mediu brut pe economie, prognozat utilizat fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul urmator. Astfel, de pilda se voteaza o rata de nlocuire de %/< din salarul mediu prognozat de &/// de lei, rezulta ca valoarea unui punct de pensie este de ,// lei. La determinarea puncta1ului mediu anual se au n vedere si cuantumul lunar ale altor drepturi de asigurari sociale. 3in categoria altor drepturi de asigurari sociale fac parte:pensia de invaliditate, indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, prestatii pentru prevenirea mbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, indemnizatie pentru maternitate, indemnizatie pentru cresterea copilului sau ngri1irea copilului bolnav, etc.". Pentru perioadele n care asiguratul a urmat cursurile de zi ale unei institutii de nvatamnt superior sau si-a satisfacut stagiul militar, se foloseste ca baza de calcul a puncta1ului anual un sfert din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective. Asiguratii care, dupa ndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de vrsta, contribuie o anumita perioada la sistemul public, beneficiaza de ma1orarea puncta1ului realizat n aceasta perioada cu /,5< pentru fiecare luna, respectiv cu 5,=< pentru fiecare an suplimentar. Calculul pensiei anticipata si anticipata partiala La stabilirea stagiului de cotizare pentru desc#iderea dreptului la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se au n vedere perioadele asimilate, !stagiu militar si facultate" si nici perioadele n care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. Acestea nu se folosesc nici la determinarea puncta1ului mediu anual utilizat la calculul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale . .n vederea desc#iderii dreptului la pensie anticipata si la pensia anticipata partiala, stagiul complet de cotizare cuprinde si sporul acordat n baza legislatiei anterioare pentru activitati desfasurate n grupa 8 si 88 de munca pna la data de $ aprilie &//$. .n conditiile n care beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale, avnd plata pensiei suspendata, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii, stagiul de cotizare realizat n aceasta perioada va putea fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limita de vrsta.

Pentru asiguratii care au desfasurat activitati n conditii deosebite si/sau speciale de munca si care solicita pensie anticipata partiala, diminuarea prevazuta nu se aplica pentru numarul de luni cu care s-a redus vrsta standard de pensionare datorita conditiilor respective. Aceeasi reglementare se aplica si n situatia persoanelor care beneficiaza de reducerea vrstelor standard de pensionare pentru activitati desfasurate in grupa 8 sau 88 de munca si Legii nr. $&,/$44' si care solicita pensia anticipata partiala. La mplinirea vrstei standard de pensionare prevazute sau, dupa caz, la mplinirea vrstei standard reduse, beneficiarul unei pensii anticipate ori al unei pensii anticipate partiale poate solicita trecerea la pensia pentru limita de vrsta.La trecerea la pensie pentru limita de vrsta, pensia anticipata se recalculeaza, prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate n perioada n care plata pensiei anticipate a fost suspendata. La trecerea la pensie pentru limita de vrsta, pensia anticipata partiala se recalculeaza, prin eliminarea diminuarii aplicate asupra cuantumului pensiei, precum si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate n perioada n care plata pensiei anticipate partiale a fost suspendata. Calculul pensiei de invaliditate .ncadrarea sau nencadrarea ntr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul e2pert al asigurarilor sociale. Propunerea pentru ncadrarea n grad de invaliditate se face de catre medicul specialist care asigura asistenta medicala. (tagiul de cotizare necesar pentru desc#iderea dreptului la pensia de invaliditate se raporteaza la vrsta avuta la data e2pertizarii medicale. .n situatiile prevazute la din lege pensia de invaliditate se acorda indiferent de stagiul de cotizare realizat de asigurat in cazul n care invaliditatea sa ivit ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale, a tuberculozei, neoplazii, (83A precum si n situatia n care invaliditatea s-a ivit n timpul si din cauza ndeplinirii obligatiilor militare, asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare. La stabilirea pensiei de invaliditate asiguratilor li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta ntre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pna la data ncadrarii ntr-un grad de invaliditate. .n cazul asiguratilor care au realizat cel putin 1umatate din stagiul de cotizare necesar, stagiul potential se determina ca diferenta ntre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar. (tagiul potential rezultat conform celor de mai sus nu poate fi mai mare dect stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii pna la mplinirea vrstei standard de pensionare prevazuta, vrsta la care, n conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de vrsta. Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor n drept sa obtina o pensie de invaliditate, puncta1ul anual al asiguratului este de: - /,'0 puncte pentru gradul 8 de invaliditate, respectiv pentru cei cu #andicap grav

- /,=/ puncte pentru gradul 88 de invaliditate, respectiv pentru cei cu #andicap accentuat - /,%/ puncte pentru gradul 888 de invaliditate, respectiv pentru cei cu #andicap mediu. .n vederea desc#iderii dreptului la pensie de invaliditate stagiul complet de cotizare cuprinde si sporul acordat n baza legislatiei anterioare pentru activitati desfasurate n grupa 8 si 88 de munca pna la data de $ aprilie &//$. (tagiul potential acordat asiguratilor care au realizat un stagiu de cotizare n conditii de #andicap pree2istent calitatii de asigurat se determina ca diferenta ntre stagiile de cotizare necesare pentru fiecare tip de #andicap din lege si stagiile de cotizare realizate efectiv, astfel: - o treime din stagiul complet de cotizare pentru cei cu #andicap grav si pentru nevazatori - doua treimi din stagiul complet de cotizare pentru cei cu #andicap accentuat - stagiul complet de cotizare pentru cei cu #andicap mediu. (tagiul potential se determina n ani, luni si zile. .n cazul ncadrarii n alt grad de invaliditate pensia de invaliditate se stabileste cu respectarea conditiilor e2istente la data deciziei initiale, n cuantumul aferent noului grad, conform prevederilor legii. Pensionarii de invaliditate ncadrati n gradul 8 de invaliditate au dreptul, n afara pensiei, la o indemnizatie pentru nsotitor, n cuantum fi2. Cuantumul indemnizatiei pentru nsotitor se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic dect salariul de baza minim brut pe tara. .n timpul e2ecutiei bugetare cuantumul indemnizatiei pentru nsotitor se reactualizeaza prin #otarre a >uvernului. (uma fi2a pentru ngri1ire, acordata n baza legislatiei anterioare, devine la data de $ aprilie &//$ indemnizatie pentru nsotitor n ntelesul prezentei legi. ?eneficiarii pensiei de invaliditate, la mplinirea vrstei standard prevazute , devin pensionari pentru limita de vrsta, putnd opta pentru cea mai avanta1oasa dintre pensii. .n aceasta situatie indemnizatia de nsotitor se mentine indiferent de pensia pentru care se opteaza. Persoanele care au mplinit vrsta standard de pensionare nu mai pot solicita nscrierea la pensia de invaliditate. Calculul pensiei de urmas Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau ndeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmas: - pna la vrsta de $= ani - daca si continua studiile ntr-o forma de nvatamnt organizata potrivit legii, pna la terminarea acestora, fara a depasi vrsta de &= de ani in cazul copiilor care urmeaza cursurile a doua sau mai multe institutii de nvatamnt universitar, pensia de urmas se acorda pna la terminarea cursurilor primei institutii, fara a depasi vrsta de &= de ani. - pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit n perioada n care se aflau n una dintre situatiile prevazute mai sus. (otul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la mplinirea vrstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin $0 ani. .n cazul n care durata casatoriei este mai mica de $0 ani, dar de cel putin $/ ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu /,0< pentru fiecare luna, respectiv =,/< pentru fiecare an de casatorie n minus. (otul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vrsta, pe perioada n care este invalid de gradul 8 sau 88, daca durata casatoriei a fost de cel putin $ an. .ncadrarea ntr-un grad de invaliditate a sotului supravietuitor n vederea obtinerii pensiei de urmas se face indiferent de vrsta acestuia. (otul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de vrsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei . Calculul pensiei de urmas se face din pensia sustinatorului decedat astfel: - sustinatorul decedat avea pensie pentru limita de vrsta , situatie n care pensia de urmas se calculeaza din aceasta pensie, - sustinatorul decedat avea dreptul la pensie de limita de varsta, situatie n care pensia de urmas se calculeaza din pensia pentru limita de vrsta la care ar fi avut dreptul , - sustinatorul decedat avea pensie de invaliditate gradul 8, stabilita, situatie n care pensia de urmas se calculeaza din pensia in plata - sustinatorul decedat se afla n plata pensiei sau ndeplinea la data decesului conditiile pentru obtinerea unei pensii de invaliditate gradul 88 sau 888, a unei pensii anticipate, a unei pensii anticipate partiale, inclusiv pensia anticipata conform Legii nr. &/$440, situatie n care pensia de urmas se stabileste din pensia de invaliditate gradul 8, calculata conform legii. Cuantumul pensiei de urmas se stabileste, prin aplicarea unui procent asupra puncta1ului mediu anual realizat de sustinator, n functie de numarul urmasilor ndreptatiti, astfel: - pentru un singur urmas - 0/<

- pentru & urmasi - pentru 5 sau mai multi urmasi

- '0< - $//< .

Cuantumul pensiei de urmas, n cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta nsumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte. 3ecizia de pensie 3repturile de pensie pentru limita de vrsta se acorda si se platesc, de la data ndeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa n termen de 5/ de zile de la aceasta data. .n cazul persoanelor care ndeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa peste termenul aratat mai sus, drepturile de pensie se acorda si se platesc de la data depunerii cererii mpreuna cu actele doveditoare. .n cazul pensiei pentru limita de vrsta !ca de altfel pentru toate categoriile de pensii" admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii n termen de %0 de zile de la data depunerii cererii. Acest termen curge de la data nregistrarii cererii cu toate actele care dovedesc ndeplinirea conditiilor de pensionare. 3ecizia de pensionare sau de respingere a cererii de pensionare se comunica n scris solicitantului, n termen de 0 zile de la data emiterii. ?eneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind conditiile de acordare si plata a pensiei, n termen de $0 zile de la aparitia acesteia. Continuarea activitatii - cumul venituri Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, copiii urmasi orfani de ambii parinti !pe perioada scolarizarii, respectiv pna la ma2imum &= de ani" nevazatorii si pensionarii pentru limita de vrsta. 3e asemenea pensionarii de invaliditate gradul 888 a caror capacitate de munca este redusa la 1umatate, pot desfasura activitati cu ma2im 1umatate de norma , putnd astfel cumula pensia cu salariile obtinute indiferent de cuantum. Pensionarii beneficiari ai unei pensii de urmas pot cumula pensia cu salariul daca veniturile lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie daca acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie. ?eneficiarii pensiei pentru limita de vrsta, care si-au continuat activitatea pot solicita recalcularea pensiei. Cererea de recalculare a pensiei urmeaza aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevazute pentru cererea de pensionare. Pensia recalculata se acorda ncepnd cu luna urmatoare celei n care s-a depus cererea de recalculare. Persoanele nscrise la pensie n baza legislatiei anterioare, pot solicita recalcularea pensiei prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate initial si a perioadelor asimilate - perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, n care asiguratul a satisfacut serviciul militar ca militar n termen sau militar cu

termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau n prizonierat,etc. (uspendarea pensiei sau anularea acesteia are loc in cazul in care se nasc incompatibilitati ca urmare a realizarii de venituri salariale, pentru cei in pensie de anticipata, anticipata partiala, invaliditate gradul 8 sau gradul 88 a caror capacitate de munca este pierduta in totalitate, sau in cazul urmasilor a caror venituri depasesc o patrime din salariul mediu brut pe economie. Plata pensiilor Plata pensiei se face lunar, personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia. 6ormele de plata fiind prin: posta - la sediul resedintei, domiciliului cont curent personal cont de card.

.n operatiunea specifica de plata a drepturilor de pensie pentru limita de vrsta, pot sa apara situatii, n care este necesara ncetarea platii, suspendarea platii sau reluarea platii pensiei. 3repturile de pensie pentru limita de vrsta se acorda si se platesc de la data ndeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa n termen de 4/ de zile de la aceasta data. 3repturile de pensie anticipata sau pensie anticipata partiala se acorda si se platesc: - de la data ndeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa n termenul prevazut mai sus, dar nu nainte de data ncetarii calitatii de asigurat - in cazul persoanelor ale caror cereri de pensionare au fost depuse cu depasirea termenului de 4/ de zile, drepturile de pensie se acorda si se platesc de la data depunerii cererii, n cazul pensiei pentru limita de vrsta iar pentru pensiile anticipate si anticipate partiale de la data depunerii cererii, dar nu nainte de data ncetarii calitatii de asigurat, 3repturile de pensie de invaliditate se acorda si se platesc: - de la data ncetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, daca cererea a fost depusa n termen de =/ de zile de la data emiterii deciziei medicale de ncadrare n grad de invaliditate - de la data ncetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, dar nu nainte de data ncetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa n termenul prevazut mai sus,

- de la data depunerii cererii, dar nu nainte de data ncetarii calitatii de asigurat, ale caror cereri au fost depuse cu depasirea termenului de =/ de zile - de la data depunerii cererii, n cazul persoanelor care la data solicitarii pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat. 3repturile de pensie de urmas, n cazul persoanelor care ndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege la data decesului sustinatorului asigurat, se acorda la cerere: - incepnd cu luna urmatoare decesului, n cazul n care sustinatorul decedat era pensionar, daca cererea a fost depusa n termen de 4/ de zile de la data decesului - de la data decesului sustinatorului, n cazul n care sustinatorul decedat nu era pensionar la data decesului, daca cererea a fost depusa n termen de 4/ de zile de la aceasta data - de la data depunerii cererii, n situatiile n care s-au depasit termenele prevazute prevazute mai sus - n cazul n care urmasul ndeplineste conditiile prevazute de lege ulterior datei decesului sustinatorului asigurat, drepturile de pensie de urmas se acorda de la data ndeplinirii conditiilor, daca cererea a fost depusa n termen de 4/ de zile de la data ndeplinirii conditiilor. - n situatia n care s-a depasit termenul prevazut , drepturile de pensie de urmas se acorda de la data depunerii cererii, dar nu naintea ncetarii calitatii de asigurat. +eactualizarea pensiilor +ata de nlocuire a veniturilor profesionale, prognozate pe economie se stabileste prin lege.:aloarea unui punct de pensie stabilit prin @otarre de >uvern se actualizeaza n functie de posibilitatile financiare, n cursul e2ecutiei bugetare, prin inde2area trimestriala cu un procent care sa acopere cu pna la $//< rata inflatiei. Actualizarea valorii punctului de pensie se realizeaza n functie de posibilitatile financiare, n cursul e2ecutiei bugetare, de regula, n ultima luna a trimestrului. -rmarind reducerea, eliminarea inec#itatilor preluate de vec#iul sistem al asigurarilor sociale, n perioada aniilor &//&-&//% s-au aplicat masuri de recorelare a pensiilor. .n cursul anului &//0 s-a finalizat operatiunea de recalculare a pensiilor stabilite anterior intrarii n vigoare a noii legi, aplicndu-se principiile noi, consacrate n formula de calcul a pensiei. >ruparea si modul de valorificare a informatiilor determinante privind stabilirea si plata pensiilor La valorificarea pe perioade a nscrierilor din carnetele de munca se au n vedere:

salariile brute, pna la data de 5/ iunie $4'', inclusiv salariile nete, ntre $ iulie $44' si 5$ decembrie $44/ salariile brute, de la $ ianuarie $44$.

Pentru perioadele care au constituit vec#ime n munca si nu s-a datorat CA(, la determinarea puncta1ului anual se utilizeaza, dupa caz, salariul minim pe economie brut sau net, respectiv salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective. 6ac e2ceptie perioadele de detentie din motive politice, deportare sau prizonierat, n cazul acestora fiind utilizat ec#ivalentul a $,0 salarii minime pe economie !brute sau nete" din acele perioade. (tagiul de cotizare realizat, n principal se compune din: - vec#imea n munca - perioadele n care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate, a1utor de soma1 - perioadele n care persoana a fost n incapacitate temporara de munca, concediu de maternitate - perioadele n care persoana a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului - perioadele de timp nelucrate din cauza reducerii timpului de munca pentru prevenirea mbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca - perioadele n care persoana a urmat si a absolvit cursurile de zi ale nvatamntului superior, pe durata lor normala - perioadele n care persoana a satisfacut serviciul militar, a fost concentrat, mobilizat sau n prizonierat perioadele pentru care persoana a beneficiat de prevederile 3ecretului-lege nr.$$,/$44/ privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu ncepere de la = martie $4%0, precum si celor deportati n strainatate si constituite n prizonierie 3aca o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale de stat si la cel al pensiilor pentru agricultori, la stabilirea puncta1ului se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective !de dinainte de $ aprilie &//$". Asiguratii care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentara cu &, 5, respectiv 0 la suta beneficiaza de o crestere a puncta1ului determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la puncta1ele anuale realizate n aceste perioade, astfel: $= < pentru perioada $.8.$4='-$.8.$4'5

$5 < pentru perioada $.8.$4'5-$.8.$4', $% < pentru perioada $.8.$4',-$.:88.$4,= &$ < pentru perioada $.:88.$4,=-$.A8.$44/ $0 < pentru perioada $.A8.$44/-$.8:.$44$ $% < pentru perioada $.8:.$44$-$.8:.$44& $5 < pentru perioada $.8:.$44&-$.8.$444 && < pentru perioada $.8.$444-$.88.$444 $' < pentru perioada de dupa $.88.$444.

Asiguratii care au contribuit cu % < la fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o crestere si mai substantiala a puncta1elor anuale: &= < pentru perioada $.:88.$4'$-$.8.$4', si &, < pentru perioada $.8.$4',-$.:88.$4,=.