Sunteți pe pagina 1din 7

CONTRACT DE CONCESIUNE Incheiat astzi . la I. PRTILE CONTRACTANTE 1.1. ..

.. (ministerul, consiliul judetean sau local ori institutia public de interes local), .(localitatea), str. ........ nr. , judetul/sectorul ....., n calitate de concedent, pe de o parte, si 1.2. S.C. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social n (localitatea), str. .. nr. bloc ....., scara ., etaj , apartament .. judet/sector ... nregistrat la Oficiul Registrului Comertului , sub nr. . din .., cod fiscal nr. din ... ...., avnd contul nr. ., deschis la .., reprezentata de ., cu functia de .. n calitate de concesionar, pe de alt parte, sau 1.2. Asociatia/Fundatia cu sediul n ..(localitatea), str. ...., nr. ., bloc ., scara ., etaj . , apartament ., sector/judet ., nregistrat n Registrul asociatiilor si fundatiilor prin Sentinta civil nr. . din . a Tribunalului .., codul fiscal nr. ..... din ...., avnd avnd contul nr. ...., deschis la , reprezentat de .., cu functia de .., n calitate de concesionar, pe de alt parte

sau 1.2. Intreprinderea/Asociatia , cu sediul n .... (localitatea), str. . . nr. bloc ....., scara ., etaj , apartament .. judet/sector ... posesoarea autorizatiei nr. din , eliberat de Primria ., cod fiscal nr. din ...., avnd contul nr. .., deschis la ..., reprezentata de , cu functia de ...., n calitate de n calitate de concesionar, pe de alt parte sau 1.2. D ..., domiciliat n , str. .. nr. , bloc ....., scara .., etaj , apartament ... judet/sector , nscut la data de ... (ziua, luna, anul) n ..(localitatea) sector/judet , fiul lui si al , posesorul buletinului (crtii) de identitate seria . nr. eliberat de......, cod numeric personal ., n calitate de concesionar, pe de alt parte, au convenit s ncheie prezentul contract de concesiune, cu respectarea urmtoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract l constituie cedarea-preluarea, n concesiune, a (bunurile, activittile sau serviciile publice) 2.2. a) Descrierea obiectului si a concesiunii sunt stabilite n caietul de sarcini anex, care face parte integrant din prezentul contract si pe care concesionarul l accept integral. b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completndu-se cu cele convenite de prti. 2.3. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz de proces-verbal care se va ncheia pn la data de . si va constitui anexa care face parte integrant din prezentul contract.

2.4. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar n derularea concesiunii sunt urmtoarele: a) Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune: .. .. b) Bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni concedentului, n msura n care acesta din urm si manifest intentia de a le prelua, n schimbul pltii unei compensatii egale cu valoarea contabil actualizat, conform caietului de sarcini: .. . c) Bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune rmn n proprietatea concesionarului: .. .. 2.5. La ncetarea contractului de concesiune, din orice cauz, bunurile prevzute la pct. 2.4. se vor repartiza potrivit destinatiilor artate la acest punct, concesionarul fiind obligat s restituie, n deplin proprietate, liber de orice sarcin, bunul concesionat inclusiv investitiile realizate. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Durata concesiunii este de . ani ncepnd de la data semnrii prezentului contract. 3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad egal cu cel mult o jumtate din durata sa initial prin simplul acord de voint al prtilor care vor ncheia un act aditional cu cel putin . ani/luni/zile nainte de ncetarea lui. IV. PRETUL CONCESIUNII 4.1. Pretul concesiunii este de lei indexabili n raport de rata inflatiei, cu o redevent anual n numerar/natur, n sum/valoare de lei, care va fi pltit/predat de ctre concesionar

concedentuuui, anual/semestrial/trimestrial/lunar, conform devizului desfsurat n anex, care face parte integrant din prezentul contract. 4.2. Neplata/nepredarea redeventei sau executarea cu ntrziere a acestei obligatii conduce la retragerea concesiunii, cu toate consecintele ce decung din aceasta, asa cum se prevede n caietul de sarcini. V. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. Relatiile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaz pe principiul echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea unei posibile egalitti ntre avantajele care i sunt acordate concesionarului si sarcinile care i sunt impuse. 5.2. In consecint, concesionarul nu este obligat s suporte cresterea sarcinilor legate de executarea obligatiilor sale, n cazul n care aceast crestere rezult n urma: - unei actiuni sau a unei msuri dispuse de o autoritate public; - unui caz de fort major sau unui caz fortuit. 5.3. Concedentul se oblig s pun la dispozitia concesionarului, la data nceperii concesiunii, inventarul complet, liber de orice sancini, asa cum se prevede n caietul de sarcini. 5.4. Concesionarul si execut obligatiile potrivit termenilor si conditiilor prevzute n prezentul contract si n acord cu normele legale specifice domeniului de activitate respectiv, elaborate de institutiile legal abilitate n acest scop, precum si cu cele prevzute n caietul de sarcini. 5.5. Concedentul are dreptul s verifice, n perioada derulrii contractului de concesiune, modul n care se respect conditiile si clauzele acestuia de ctre concesionar, acesta din urm avnd obligatia de a pune la dispozitia concedentului toate informatiile, documentele si evidentele solicitate. 5.6. Responsabilittile de mediu se mpart ntre prtile contractante astfel: concedentul rspunde de: concesionarul rspunde de: .. 5.7. Concesionarul nu poate n nici un caz subconcesiona, n tot sau n parte, unei alte persoane, obiectul concesiunii. VI. GARANTII 6.1. Concesionarul se oblig ca n termen de 90 de zile de la data semnrii prezentului contract s depun cu titlu de garantie suma de

.. lei reprezentnd cota-parte din suma obligatiei de plat ctre concedent, stabilit de acesta si datorat pentru primul an de activitate). VII. RASPUNDERI 7.1. In cazul nerespectrii totale sau partiale ori a executrii necorespunztoare a obligatiilor stabilite n caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea n culp este obligat la plata penalittilor prevzute n caietul de sarcini, iar dac acestea nu acoper paguba, pentru partea neacoperit este obligat la daune-interese. 7.2. Denuntarea unilateral a contractului atrage, de asemenea, dup sine, daune-interese, astfel: VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 8.1. Concedentul poate modifica, unilateral, partea reglementar a prezentului contract, cu notificarea prealabil a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dup caz. 8.2. a) In cazul n care modificarea unilateral a contractului i aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul s primeasc n mod prompt o despgubire adecvat si efectiv. b) In caz de dezacord ntre concedent si concesionar cu privire la valoarea despgubirii, aceasta va fi stabilit de instanta judectoreasc competent. c) Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despgubiri nu poate s constituie un temei pentru concesionar care s conduc la sustragerea obligatiilor sale contractuale. IX. INCETAREA CONTRACTULUI 9.1. Prezentul contract de concesiune nceteaz n urmtoarele situatii: a) la expirarea duratei concesiunii; b) n cazul n care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral de ctre concedent, cu plata unei despgubiri juste si prealabile n sarcina concedentului; c) n cazul nerespectrii obligatiilor contractuale de ctre concesionar, cauz ce conduce la rezilierea unilateral a contractului de ctre concedent, cu plata unei despgubiri n sarcina concesionarului; d) n cazul nerespectrii obligatiilor contractuale de ctre concedent, prin rezilierea unilateral a contractului de ctre concesionar, cu plata de despgubiri n sarcina concedentului;

e) la disparitia dintr-o cauz de fort major a bunului concesionat sau n cazul imposibilittii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fr plata unei despgubiri. X. FORTA MAJORA 10.1. Nici una dintre prtile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea n mod necorespunztor - total sau partial - a oricrei obligatii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligatiei respective a fost cauzat de forta majore, asa cum este definit de lege. 10.2. Partea care invoc forta major este obligat s notifice celeilalte prti, n termen de . (zile, ore), producerea evenimentului si s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecintelor lui. 10.3. Dac n termen de .. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prtile au dreptul s-si notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune-interese. XI. NOTIFICARILE INTRE PARTI 11.1. In acceptiunea prtilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 11.2. In cazul n care notificarea se face pe cale postal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) si se consider primit de destinatar la data mentionat de oficiul postal primitor pe aceast confirmare. 11.3. Dac confirmarea se trimite prin telex san telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup cea n care a fost expediat. 11.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre prti, dac nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalittile prevzute la alineatele precedente. XII. LITIGII 12.1. In cazul n care rezolvarea nentelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romniei. XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ncheiat ntre prtile contractante. 13.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint vointa prtilor si nltur orice alt ntelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. 13.3. In cazul n care prtile si ncalc obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligatiei respective nu nseamn c ea a renuntat la acest drept al su. 13.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de exemplare din care astzi .., data semnrii lui. CONCEDENT NOTE: - Bunuri de retur sunt bunurile care au fcut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat n urma investitiilor impuse n caietul de sarcini. - Bunuri de preluare sunt bunurile care au apartinut cesionarului si au fost utilizate de ctre acesta pe durata concesiunii. - Bunuri proprii sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de ctre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia bunurilor de preluare. CONCESIONAR

S-ar putea să vă placă și