Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Presedinte

Subsemnata MOISAN ANCA MARIA, domiciliata in Targu-Mures, str Rodniciei, Nr 23, Ap 5, jud
Mures, CNP 2900803260052, posesoare a CI seria MS nr 819047 eliberat de SPCLEP Tg Mures,

formulez

PLANGERE CONTRAVENTIONALA

impotriva procesul-verbal seria PMSX nr. 0095821 din data de 06.04.2016, întocmit de agent
Damian Dorin din cadrul brigazii de politie rutiera Mures.

Va rog sa dispuneti constatarea nulitatii procesului-verbal seria PMSX nr. 0095821 si dispunerea
anularii efectelor produse de respectivul procesul-verbal (amenda de 210 Lei achitata prin chitanta
114319 0704120002 la data de 07.04.2016, suspendarea permisului pe o perioada de 30 de zile)

MOTIVARE

În fapt.
In data de 06.04.2016, in jurul orei 18.00, in timp ce conduceam auto marca Renault Megane cu nr
MS-12-DWD am fost oprita de un echipaj al brigazii de politie rutiera in zona Unirii, Str
Voinicenilor, in dreptul magazinului Palas, pe sectorul de drum cu 2 benzi pe sensul de deplasare,
acuzandu-ma ca nu am acordat prioritate pietonului aflat pe banda din dreapta a sensului de mers
(cu directia Voiniceni), eu conducand pe banda din stanga (cu directia Scoala Generala nr 8).

In drept.

Imi bazez prezenta plangere contraventionala impotriva pv seria PMSX nr. 0095821 pe
faptul ca dispozitiile legale au fost gresit aplicate in speta. Agentul constatator a considerat ca fapta
intra sub incidenta art 135/H din O.U.G. 195/2002 actualizata.

Consider ca fapta intra sub incidenta art. 100 alineatul 3, litera b, unde se mentioneaza
expres urmatoarea fapta care constituie contraventie: “b) neacordarea priorităţii de trecere
pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate
şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului”.

Per a contrario, reiese faptul ca neacordarea prioritatii de trecere pietonilor aflati pe alt
sens decat cel de deplasare al autovehiculului nu constituie contraventie, astfel aplicarea
dispozitiei legale la situatia de fapt prezenta in cauza fiind nelegala.
Avand in vedere cele prezentate va rog rog sa dispuneti anularea procesului verbal seria
PMSx nr. 0095821 si a efectelor produse de procesul verbal in cauza, respectiv amenda de 210 Lei
achitata 0prin chitanta 114319 0704120002 la data de 07.04.2016 si suspendarea permisului de
conducere.

Solicit judecata in lipsa.

Anexez urmatoarele documente in copie certificata pentru conformitate cu originalul:


- CI;
- procesul-verbal de constatare a contraventiei, seria PMSX nr. 0095821 din data de 06.04.2016
- chitanta nr 114319 0704120002 la data de 07.04.2016

Data

15.04.2016

Semnatura