Sunteți pe pagina 1din 3

MIHAI TUN

Cabinet de avocat
________________________________________
Iaşi, 700400, str. Otilia Cazimir 15, bl. 1, ap. 1
E-mail: avocattun@yahoo.com
Fax: 0332.814.858

Către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi

DOMNULE PRIM-PROCUROR,

Subsemnatul, SĂLĂVĂSTRU VALERIAN, domiciliat în Iaşi, str.


Atelierului nr. 4, bl. B4-1, sc. A, et. 3, ap. 1, formulez plângere penală
pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246 Cod penal)
şi abuz în serviciu contra intereselor publice (art. 248 Cod penal)
împotriva numitului BOGDAN-MARCEL PANDELICĂ, Preşedinte al
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, cu sediul în
municipiul Bucureşti, sector 1, Bd. Aviatorilor nr. 72.

În fapt, prin Ordinul nr. 582/25.09.2007 al Preşedintelui Autorităţii


Naţionale Pentru Protecţia Consumatorilor, în urma evaluării rezultatelor
concursului organizat în conformitate cu HG 1209/2003, am fost numit în
funcţia publică de Inspector Şef al Inspectoratului Regional pentru Protecţia
Consumatorilor Iaşi.
După această perioadă s-a intensificat activitatea oficiilor judeţene din
cadrul I.R.P.C. Iaşi, îmbunătăţindu-se în mod evident gradul de protecţie
efectivă a consumatorilor în regiune.
Din considerente exclusiv politice, care nu au nicio legătură cu
eficientizarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
nici cu reducerea cheltuielilor acestei instituţii, a fost emisă HG nr.
284/11.03.2009, prin care se crează aparenţa reorganizării acestui organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, în urma schimbării denumirii
celor 12 inspectorate regionale în comisariate regionale, cu consecinţa
schimbării denumirii de şef al inspectoratului regional în cea de comisar-şef.
Altfel, numărul total de posturi în autoritate a rămas tot 825, după cum
atribuţiile corespunzătoare acestor posturi au rămas în cea mai mare măsură
aceleaşi cu atribuţiile specifice posturilor dinaintea „reorganizării”.

La data de 31.03.2009, Preşedintele Autorităţii Naţionale Pentru


Protecţia Consumatorilor a emis Ordinului nr. 72, act prin care s-a dispus
eliberarea mea din funcţia publică de conducere de Inspector şef al
2

Inspectoratului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, funcţie a cărei


denumire a fost schimbată prin HG nr. 284/2009.

La momentul emiterii ordinului şi anterior acestei date, precum şi la data


comunicării actului, mă aflam în concediu medical. Astfel, aşa cum rezultă din
certificatele de concediu medical seria seria CCMAB nr. 4951294, seria
CCMAB nr. 4976534, seria CCMAB nr. 4945461, seria CCMAB nr. 5616854,
seria CCMAB nr. 4945467, seria CCMAB nr. 4945470 si seria CCMAB nr.
5632203 înregistrate la I.R.P.C. Iaşi, începând din data de 26.03.2009 aveam
concediu medical, a cărui durată s-a prelungit până la data de 20.06.2009.
Potrivit art. 36 art. din Legea nr. 188/1999, raportat la prevederile art. 35
alin. 1 din Legea nr. 188/1999, în perioada concediului medical nu este permisă
încetarea raporturilor de serviciu, fapt recunoscut într-un mod personal de
Preşedintele ANPC, în cuprinsul adresei nr. 536/24.04.2009, ce reprezintă
răspunsul Autorităţii la plângerea administrativă prealabilă contestării în
instanţa de contencios administrativ a ordinului de eliberarea din funcţie.

În perioada concediului meu medical a fost numit un inspector-şef


interimar la Inspectoratului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, iar
mai târziu, la aceeaşi instituţie publică, a fost numit în mod definitiv un alt
conducător.

La data de 20.06.2009 mi-a încetat incapacitatea temporară de muncă,


determinată de boală, încetând deci şi concediul medical.
În aceste împrejurări, încă de la data de 16.06.2009, am cerut în scris să
mi se permită reluarea activităţii, începând cu data de 22.06.2009, având în
vedere faptul că, potrivit opiniei Preşedintelui A.N.P.C., ordinul nr.
72/31.03.2009 îşi produce efecte începând cu data încetării concediului
medical, dată la care începe să curgă termenul de preaviz prevăzut în mod
imperativ de Legea nr. 188/1999, termen a cărui durată este de 30 de zile.
La data de 22.06.2009, am cerut din nou, tot în scris, să mi se permită
reluarea activităţii.
Deoarece la prima cerere am primit un răspuns confuz, la data de
23.06.2009 am solicitat precizări clare, la fel cum am solicitat din nou
reintegrarea în funcţie pe durata preavizului.
Deşi nu mi s-a mai răspuns în scris, nu mi s-a permis nici acum reluarea
activităţii.

Faptele Preşedintelui A.N.P.C., domul Bogdan-Marcel Pandelică, de a


nu-mi permite reluarea activităţii, şi de a menţine în aceeaşi funcţie (conducător
al structurii regionale Iaşi a A.N.P.C.), în perioada preavizului, două persoane,
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra
intereselor persoanelor, după cum fapta Preşedintelui A.N.P.C., domul Bogdan-
3

Marcel Pandelică de a menţine în această funcţie, în perioada preavizului, două


persoane, salarizate pentru aceeaşi funcţie, din bani publici, întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor
publice.

În consecinţă, vă solicit să cercetaţi faptele prezentate şi să dispuneţi


tragerea la răspundere penală a persoanei vinovate.

Ca probe, depun următoarele înscrisuri:

- ordinul nr. 72/31.03.2009, emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale Pentru


Protecţia Consumatorilor;
- cererea de revocare a acestui ordin (procedura prealabilă);
- răspunsul primit la cererea de revocare a ordinului;
- ordinul nr. 582/25.09.2007, emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale
Pentru Protecţia Consumatorilor;
- certificatele de concediu medical seria CCMAB nr. 4951294, seria CCMAB
nr. 4976534, seria CCMAB nr. 4945461, seria CCMAB nr. 5616854, seria
CCMAB nr. 4945467, seria CCMAB nr. 4945470 si seria CCMAB nr.
5632203;
- cererea înregistrată sub nr. 2565/16.06.2009 la C.R.P.C. Iaşi;
- răspunsul Preşedintelui A.N.P.C. la această cerere;
- cererea înregistrată sub nr. 2613/22.06.2009 la C.R.P.C. Iaşi;
- cererea înregistrată sub nr. 2636/23.06.2009 la C.R.P.C. Iaşi;

VALERIAN SĂLĂVĂSTRU,

S-ar putea să vă placă și