Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata .............. in calitate de reclamanta, domiciliata in ..............., chem in


judecata si personal la interogatoriu pe paratul ............................. domiciliat
in ........................., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti anularea
casatoriei incheiate intre mine si parat in data de..............si inregistrata in registrul de
stare civila sub nr........din data de ..............
Va rog totodata sa obligati paratul sa-mi plateasca cheltuieli de judecata si onorariu de
avocat.

Motivele actiunii:

In fapt, in data de .......m-am casatorit cu paratul, fara a cunoaste pana la acel moment
ca el sufera de o boala, care nu i-ar fi permis sa aiba o viata de familie normala. Din
certificatul medical care a fost eliberat in vederea incheierii casatoriei nu a rezultat acest
aspect.
Dat fiind faptul ca ascunderea starii de sanatate face imposibila continuarea
casatoriei, va rog sa-mi admiteti cererea de anulare a casatoriei, formulata conform art. 21
din Codul familiei.
Din casatorie nu au rezultat copii (in cazul în care din casatorie au rezultat copii se vor
indica numele, prenumele si varsta lor, se vor anexa copii de pe certificatele lor de
nastere, se vor arata pretentiile reclamantului referitoare la incredintarea lor si se va cere
citarea autoritatii tutelare careia i se vor comunica si copii de pe actiune si acte).

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 21 din Codul familiei.


In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului si de proba cu
martori, sens in care propun pe:
1. ...............................................,
2. ...............................................,

Depun prezenta cerere, precum si copia certificatului de casatorie, in doua exemplare,


din care unul pentru instanta si unul pentru a fi comunicat paratului.

Data ................. Semnatura reclamantei................,

DOMNULUI PRESEDINTE AL ..................................