Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNITATEA EUROPEANĂ

MODEL

Cerere de autorizare pentru utilizarea perfecţionării active


Formular de continuare

18. Mărfuri echivalente


Original

Codul NC Descrierea

19. Export anticipat

20. Punere în liberă circulaţie fără declaraţie vamală?

21. Informaţii suplimentare

22.

Semnătura ..............................................................
Data ......................................................................
Numele ....................................................................