Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNITATEA EUROPEANĂ

MODEL

Cerere de autorizare pentru funcţionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea
regimului vamal într-un antrepozit de tip E
Formular de continuare

18. Tip de antrepozit


Original

19. Antrepozit sau depozit (tip E)

20. Data-limită pentru depunerea inventarului mărfurilor

21. Rata pierderilor

22. Depozitarea mărfurilor în afara regimului de antrepriză

Codul NC Descriere Categoria / regimul vamal

23. Forme standard de manipulare

24. Îndepărtare temporară. Scop:

25. Informaţii suplimentare

26.

Semnătura ............................................................. Data .......................................................................

Numele ...................................................................