Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ......................, domiciliat in ............, str. ..........., nr. .., chem in judecata si
personal la interogatoriu pe paratul ......................., domiciliat in .........., str. .............,
nr. ..., pentru anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat intre noi la data
de ............ si sa fie obligat sa primeasca inapoi lucrul pe care mi l-a vandut si sa-mi
restituie pretul pe care l-a primit in suma de ............. lei.
De asemenea, va rog sa-l obligati la plata cheltuielilor de judecata si a onorariului de
avocat.

Motivele actiunii:

In fapt, .............................................
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1352 - art. 1354 C. civ.
Dovada actiunii inteleg sa o fac cu interogatoriul paratului, expertiza tehnica si
declaratiile urmatorilor martori:
1. ........................, domiciliat in ............., str. ............., nr. ...;
2. ........................, domiciliat in ............., str. ............., nr. ....

Depun prezenta in dublu exemplar si chitanta de plata taxei de timbru in valoare


de .......... lei si timbrul judiciar in valoare de ........... lei.

Data ...................

Semnatura reclamantului,
........................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ......................