Sunteți pe pagina 1din 4

INSTANTA1) .....................

Domnule Presedinte, Subsemnatul2) .................................., domiciliat in ................................, str. ....... ......................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ....., apart. ....., sector/judet ........ ....., reprezentat prin avocat ................................, cu sediul profesional in ........................., str. ................................., nr. ......., etaj ...., apart. ....., sector/ judet ........................., in termen legal 3) formulez prezenta

CONTESTATIE LA EXECUTARE SILITA4) impotriva executarii silite a hotararii civile nr. ........................................, pronuntate de ...................................., in

DOMNULUI PRESEDINTE AL5) ........................................

1. Contestatia se introduce la instanta de executare. Contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotararea ce se executa. Daca o asemenea contestatie vizeaza un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare. 2. Calitatea de reclamant o are de regula debitorul obligatiei de executat sau tertele persoane care sunt interesate in apararea propriilor drepturi prin exercitarea unei atari cereri. Impartirea bunurilor proprietate comuna poate fi hotarata, la cererea partii interesate si in cadrul judecarii contestatiei la executare. 3. Contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand: a) contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta sau de refuzul de a indeplini un act de executare; b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit; c) debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie. Contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa in termen de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului. 4. Impotriva executarii silite insesi, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 2811) Cod procedura civila (indreptarea, lamurirea si completarea hotararii), se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si in cazul in care organul de executare refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege. Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal. In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac. 5. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.

de executare nr. ......... din ........... emisa de Biroul Executorului Judecatoresc .................., in dosarul de executare nr. ......../....... ca urmare a cererii de executare silita formulate de creditorul ................, domiciliat in ............................, str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................... solicitandu-va totodata in baza art. 403 alin. 1 Cod procedura civila sa dispuneti, cu plata unei cautiuni si

SUSPENDAREA EXECUTARII SILITE1) pana la solutionarea prezentei contestatii. MOTIVELE PREZENTEI ACTIUNI: IN FAPT: 1. Comunicarea somatiei de executare s-a facut cu mari vicii de procedura, in sensul ca aceasta nu cuprinde toate elementele prevazute de art. 387 Cod procedura civila, ceea ce atrage anularea actului de executare conform art. 391 Cod procedura civila. 2. Somatia nu cuprinde toate mentiunile cerute de lege, somatia aparand ca un act fraudulos, incheiat in dispretul drepturilor mele legitime, de natura a ma vatama grav desi, potrivit legii, somatia are o functie procedurala esentiala in apararea drepturilor debitorului urmarit intrucat .................. . De asemenea, din somatie lipseste numarul apartamentului celui notificat, din somatia nr. ......./.........., nu reiese numarul apartamentului si etajul la care s-a facut comunicarea somatiei. 3. Totodata somatia de executare are ca obiect de executare sentinta civila nr. ............/..........., asa cum rezulta din cuprinsul somatiei, sentinta care este straina partilor si inopozabila atat mie, cat si intimatului-creditor din acest dosar. Noi, partile, ne-am judecat in dosarul civil nr. ........../........, aflat pe rolul ................., dosar in care instanta a pronuntat sentinta civila nr. .........., in anul .........., mai exact la ................., sentinta care a devenit definitiva si irevocabila. 4. In plus, sunt necesare lamuriri cu privire la intinderea, intelesul si aplicarea titlului executoriu, intrucat subsemnatul consider ca admiterea actiunii creditorului ...................... nu echivaleaza cu ......................................, asa cum contestatorul incearca sa acrediteze ideea, acesta neavand un titlu executoriu care sa dispuna ......................, fapt mentionat in somatia de executare. Pentru toate aceste considerente va solicit sa-mi admiteti contestatia asa cum a fost formulata si sa dispuneti anularea formelor de executare efectuate, respectiv a somatiei de executare nr. ..... din ..... . Fiind vorba de un caz urgent, va rog ca, in baza art. 403 alin. (1) Cod procedura civila, sa suspendati prin incheiere executarea silita. 1. Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dis- pune altfel. Daca bunurile urmarite sunt supuse stricaciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pretului. Asupra cererii de suspendare formulate, instanta se pronunta prin incheiere, care poate fi atacata cu recurs, in mod separat. In cazuri urgente, presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executarii pe cale de ordonanta presedintiala, pana la solutionarea de catre instanta a cererii de suspendare prevazute de prezentul articol. De asemenea, pe aceasta cale, in cazuri limitativ prevazute de lege, contestatorul poate solicita instantei si acordarea unui drept de retentie asupra imobilului supus executarii.

Cu cheltuieli de judecata (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat etc.).

IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82, 112 si urm. Cod procedura civila, art. 274 Cod procedura civila si art.1) ........... . In dovedirea cererii inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii probei cu inscrisuri pe care le depun instantei certificate conform cu originalul. Solicit de asemenea sa dispuneti citarea paratului la interogatoriu. Depun prezenta in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare paratului. ANEXEZ2): 1. Hotararea civila definitiva si irevocabila nr. ....../.......... . 2. Somatia de executare nr. .........., din data de ................. . 3. Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr. .................... . 4. Taxa de timbru judiciar in cuantum de ................ si timbru judiciar ............ .

SEMNATURA

1. Art. 3711, art. 372, 387, 391, 399-404 Cod procedura civila. 2. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere copii pentru instanta (cererea adresandu-se instantei si neimplicandu-l pe celalalt participant la proces, caruia cererea si inscrisurile nu i se comunica); copiile vor fi certificate de reclamant ca fiind identice cu originalul.

DOMNULE PREEDINTE, Subsemnatul(a) ..............., domiciliat() n .................... Formulez: CONTESTAIE LA EXECUTARE mpotriva executrii silite a deciziei civile nr. ......... din .......... pronunat de ........... rmas definitiv i irevocabil, nvestit cu formul executorie, la cererea intimatului(ei) ..........., domiciliat() n ........... Pn la soluionarea acestei contestaii, v rog s dispunei: SUSPENDAREA EXECUTRII Admind contestaia i anulnd formele de executare, v rog s dispunei s-mi fie restituit taxa de timbru n valoare de ........... lei, consemnat i intimatul(a) s fie obligat() s-mi plteasc cheltuielile de judecat pe care le voi face cu acest proces. Motivele contestaiei:

n fapt, (se prezint starea de fapt i motivele care justific suspendarea executrii ncepute i n final anularea executrii). Fa de starea de fapt enunat, v rog s admitei contestaia, s anulai formele de executare i pn la soluionarea acestei contestaii s dispunei suspendarea executrii sale. Fiind vorba de un caz urgent, v rog ca n baza art. 401 C. proc. civ. s suspendai executarea nainte de orice nfiare. n drept, mi ntemeiez contestaia pe dispoziiile art. 399 - art. 401 C. proc. civ. Depun prezenta contestaie n dublu exemplar pentru a se comunica intimatului(ei) odat cu citaia. Dovada o voi face cu ..................... Anexez chitana de plata taxei de timbru n valoare de ....... lei i timbrul judiciar n valoare de ........... lei. Data depunerii ............... Semntura, .......... DOMNULUI PREEDINTE AL ..................

S-ar putea să vă placă și