Sunteți pe pagina 1din 2

Intampinare INSTANTA1) .......................... DOSAR NR. ........../................ TERMEN .............................. Domnule Presedinte, Subsemnatul ..........................., domiciliat in2) ........................

, str. ................ nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ........., apart. ...................., sector/judet ..................., reprezentatprin avocat ........................, cu sediul profesional in ......................, str. ... .............. nr. ......,bloc ......, scara ....., etaj ...., apart., sector/judet ................, parat in actiunea ce formeazaobiectul dosarului nr. ......../.................., in contradictoriu cu reclamantul ........................., domiciliat in ........................ ..., str. ............... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .................., in conformitate cu dispozitiile art. 115 Cod procedura civila, in termen legal formulez prezenta INTAMPINARE impotriva sus-mentionatei actiuni pe care va solicit sa o respingeti. Va solicit de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, sa obligati reclamantul sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces. MOTIVELE PREZENTEI INTAMPINARI3): IN FAPT: Subsemnatul am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru ................................................................................................................. . In realitate, situatia descrisa in actiune de catre reclamant nu corespunde realitatii intrucat ............................................................................................. ............. . DOMNULUI PRESEDINTE AL4) ................... 1. Cererea se depune inaintea primei instante, indiferent daca competenta materiala apartine judecatoriei, tribunalului,curtii de apel etc. 2. Daca paratul locuieste in strainatate acesta va indica un domiciliu ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. 3. Intampinarea va cuprinde raspunsul la toate capetele de cerere ale actiunii reclamantului, motivate atat in fapt, cat si in drept, dovezile cu care paratul intelege sa se apere impotiva fiecarui capat de cerere, exceptiile de procedura pe care paratul le invoca impotriva reclamantului si a actiunii acestuia. 4. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza. Pe cale de consecinta, avand in vedere cele prezentate mai sus, (va invoc exceptia1) ....... si va solicit respingerea actiunii reclamantului ca2) ........................., alaturi de obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare judecatoreasca etc.). IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82, 115-118 Cod procedura civila, art. 274 Cod procedura civila si pe dispozitiile art.3) ............. .In dovedirea celor de mai sus inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii urmatoarelor probe:

proba cu inscrisuri, pe care le depun instantei in 2 exemplare certificate conform cu originalul; proba testimoniala cu 2 martori. Propun ca martori spre a fi audiati pe: 1. ............................ domiciliat in ...................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..........................; 2. ............................ domiciliat in ...................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..........................; proba cu expertiza tehnica4) ........................................ privind5) ........................................................... ...................................; probe cu ajutorul carora intentionez sa dovedesc caracterul neintemeiat al actiunii reclamantului, demonstrand ca ........................................................................ ........................................................................................................ . Solicit de asemenea sa dispuneti citarea reclamantului la interogatoriu. Depun prezenta in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare reclamantului. ANEXEZ6): 1. .............................................. . 2. .............................................. . 3. Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr. ............... .

SEMNATURA 1. Daca este cazul; de ex. exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului sau exceptia autoritatii de lucru judecat etc. 2. Neintemeiata sau lipsita de interes sau gresit indreptata impotriva unei persoane ce nu are calitate procesual pasivain cauza etc. 3. Se indica textul de lege ce justifica respingerea actiunii reclamantului. 4. Se indica felul expertizei solicitate (bunuri mobile, bunuri imobile, contabila, topometrica, medicolegala etc.) 5. Se arata obiectivele urmarite prin efectuarea lucrarii de specialitate. 6. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere atatea copii cate parti sunt, alaturi de inscrisurile rezervate instantei; copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul. Se va putea de asemenea depune doar o parte a unui inscris relevanta in cauza, instanta insa putand dispune infatisarea inscrisului in intregime. Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere vechi se vor depune traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte.
Totodat v solicit s cerei reclamantului s depun la dosarul aciunii de partaj nscrisuri, personale i oficiale tampilate i datate (scrisori, telegrame, e-mailuri, sms-uri etc.), care s fac dovada c acesta a ncercat i reuit s ia legtura cu subsemnata n scopul promovrii aciunii de partaj.

S-ar putea să vă placă și