Sunteți pe pagina 1din 2

Parchetul de pe langa Judecatoria ......

DOMNULE PRIM PROCUROR


Subsemnata ...............................domiciliat() n .......
Str.............................. , n numele
i ca reprezentant() legal() a minorei .......................... in temeiul art.222 alin. (6 ) formulez
prezenta
PLANGERE PENALA

impotriva
numitului ...............................(fostul
meu
sot),
domiciliat
n
..............str............................, solicitand ca in urma cercetarilor sa se constate ca acesta se face
vinovat de infractiunea de abandon de familie, prevazuta si sanctionata de art. 305 lit.b-c
Codul penal,
pentru neplata cu rea-credinta a pensiei de intretinere a
minorei ....................................
n fapt, numitul ............................................ a fost obligat prin sentina civil
nr............din.............. pronunat de ............ s plteasc lunar suma de .........lei reprezentand
pensia de ntreinere pentru minora nscuta la data de .........
In acest moment este restant cu plata pensiei de intretinere pe mai multe luni, respectiv.....
Cand este solicitat sa-si indeplineasca obligatia de intretinere invoca lipsa resurselor financiare si
existenta unor probleme mai mult sau mai putin reale.
Numitului....................................... exercita in prezent
S.C.....................S.A. unde lucreaza in calitate de salariat.

profesia

de

.......................la

In drept, fapta constituie infractiunea de abandon de familiei, infractiune prevazuta si


pedepsita de art. 305 Lit. b-c din Codul penal.
Dovada plangerii inteleg sa o fac prin proba cu martori si acte.

Cu deosebita consideratie
...........................................n
numele
minorei ......................................

ca

reprezentant()

legal()

DL.PROCUROR SEF AL PARCHETULUI DE PE LANGA JUDECATORIA ..........