Sunteți pe pagina 1din 7

Cluj-Napoca - Motilor 28 400001 Romania Tel : +40 264 402597 Timisoara - Palanca 4, B10 300384 Romania Tel: +40

371 130169 Fax: +40 264 402598 office@bejenaru.ro www.bejenaru.ro

Parti & Calitate procesuala

1. ACO SRL reclamanta 2. MUNICIPIUL SIGHISOARA prin PRIMAR parat


Actiune de indiviziune FOND iesire din

Obiectul cauzei Stadiu procesual

Catre JUDECATORIA SIGHISOARA ACO SRL, persoana juridica romana, cu sediul social situat in Sighisoara, str. Stejarului nr. 1, jud. Mures, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures sub nr. J26/596/2002, Cod Unic de Identificare RO 14786510, cu sediul procesual ales la sediul profesional al Societatii civile de avocatura Bejenaru & Partners, situat in Cluj Napoca, str. Motilor nr.28, jud. Cluj, cod postal 400001, cu urmatoarele date de contact conform art. 82 alin. 1 teza II Cod proc. civ.: telefon 0264.402.597, fax 0264.402.598, email: office@bejenaru.ro, Prin Societatea civila de avocati Bejenaru & Partners , cu sediul profesional sus mentionat, operator de date cu caracter personal nr.10.521, in baza imputernicirii avocatiale anexate, Cu respect va inaintam prezenta ACTIUNE DE IESIRE DIN INDIVIZIUNE Prin care, in urma indeplinirii procedurii legale si administrarii probatoriului incuviintat, in contradictoriu cu MUNICIPIUL SIGHISOARA, prin PRIMAR, Sighisoara, str. Muzeului nr. 7, jud. Mures; cu sediul in Municipiul

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA, cu sediul in Municipiul Sighisoara, str. Muzeului nr. 7, jud. Mures;

Va solicitam respectuos ca prin hotararea pe care o veti pronunta sa dispuneti: 1. Admiterea actiunii introductive de instanta; 2. Sa dispuneti iesirea din indivizune a coproprietarilor ACO SRL, MUNICIPIUL SIGHISOARA si a CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI
Page 1 of 7

SIGHISOARA asupra urmatorului bun imobil: a. Teren in suprafata de 452 mp situat in Sighisoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 57, jud. Mures, inscris in CF nr. 53.741 Sighisoara sub nr. cadastral 53.741; b. Constructie alcatuita din CINEMATOGRAF si ANEXA cu demisol, parter si etaj inscris in CF nr. 53.741 nr. cadastral 53.741-C1, compus din: i. demisol cu suprafata utila de 22.86 mp; ii. parter: sala cinema cu suprafata utila de 247.67 mp, foyer cu suprafata utila de 105 mp, grup social femei cu suprafata utila de 4.90 mp, grup social barbati cu suprafata utila de 5.17 mp, casa scarii; iii. etaj: cabina proiectie si balcon cu suprafata utila de 76.64 mp, bar cu suprafata utila de 114.40 mp, grup social femei cu suprafata utila de 4.90 mp, grup social barbati cu suprafata utila de 5.17 mp, casa scarii cu suprafata utila de 3.24 mp. 3. Sa dispuneti atribuirea in natura a imobilului teren si constructie inscris in CF nr. 53.741, nr. cadastral 53.741 si 53.741-C1 in favoarea subscrisei ACO SRL cu obligarea la plata unei sulte catre MUNICIPIUL SIGHISOARA si a CONSILIULUI LOCAL SIGHISOARA in cuantumul stabilit prin Raportul de expertiza judiciara efectuat in cauza; 4. Sa dispuneti rectificarea situatiei de carte funciara pentru a reflecta starea de fapt, si anume: a. Sa dispuneti radierea dreptului de proprietate comuna de sub B.6;7 in vederea reinscrierii acestuia ca drept de proprietate individuala in favoarea ACO SRL; b. Sa dispuneti inscrierea dreptului de proprietate individuala al ACO SRL asupra imobilului inscris in CF nr. 53.741 Sighisoara; 5. Sa obligati paratii, in caz de opunere la admiterea prezentei actiuni, la suportarea cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu, in cuantumul si specificatia pe care le vom preciza ulterior, in temeiul prevederilor art. 274 Cod proc. civ.

Avand in vedere urmatoarele CONSIDERENTE I. Sinteza starii de fapt

In anul 2004, subscrisa ACO SRL am dobandit in concesiune vechea cladire a Cinematografului Lumina din Sighisoara. In paralel cu derularea acestui contract, cu acordul si autorizarea autoritatilor locale, subscrisa am construit un nou corp de cladire, pentru dezvoltarea si extinderea activitatii economice desfasurate.
Page 2 of 7

Prin Contractul nr. 106/3364 din 3 martie 2004, incheiat pentru o perioada de 49 de ani, subscrisa am preluat in concesiune cladirea vechiului cinematograf Lumina, in vederea realizarii pentru concedent a urmatoarelor obiective: reamenajarea cu destinatia de cinematograf si cazino; reintroducerea in circuitul economic local; atragerea de fonduri suplimentare la bugetul local. Prin Contractul nr. 113/7337 din 3 august 2004, incheiat de asemenea pentru 49 de ani, subscrisa am preluat in concesiune terenul aferent cladirii mentionate in paragraful anterior, in scopul construirii corpului de cladire cu destinatia de foaier al cinematografului. Primul corp de cladire s-a aflat in proprietatea Municipiului Sighisoara, in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale. Al doilea corp de cladire s-a aflat in proprietatea deplina a subscrisei ACO SRL, fiind dobandit prin edificare. Pe parcursul derularii investitiilor initiale, am constatat faptul ca parte din vechea cladire se gasea intr-un stadiu avansat de degradare, nemaifiind posibila reabilitarea sa din punct de vedere tehnic iar pericolul prabusirii fiind iminent. In aceste conditii, in urma consultarilor cu autoritatea contractanta si celelalte autoritati implicate, s-a convenit ca este necesara demolarea partii din cladire care nu mai putea fi reabilitata. Desfiintarea unei parti din vechea cladire era, asadar, inevitabila, in caz contrar intreaga cladire fiind supusa riscului de prabusire. S-a procedat, la obtinerea DE CATRE PIMARIA SIGHISOARA a tuturor avizelor si autorizatiilor prevazute de lege pentru demolare, lucrarile efective fiind realizate su prin subcontractare de catre subscrisa ACO SRL. Dupa demolare, avand in vedere ca partea ramasa din vechea constructie a devenit insuficienta pentru exploatarea in conditii eficiente din punct de vedere economic, a aparut necesitatea constuirii unui corp nou de cladire. Fata de aceasta situatie, am obtinut acordul tuturor autoritatilor implicate si, pe baza intregii documentatii prevazute de lege, am construit si dobandit in proprietate corpul de cladire B. Conform vechii structuri arhitectonice, noul corp de cladire se indeplineste functionalitatea foaierului pentru cinematograf, dar nu se limiteaza la acesta ci extine in mod semnificativ suprafata utila a intregului imobil, adaugandu-i noi functionalitati precum cea de bar de zi. In aceasta privinta, subliniem faptul ca, in conformitate cu Autorizatia de construire eliberata in 5 aprilie 2005 precum si cu Procesul verbal de receptie finala, constructia s-a realizat exclusiv de catre subscrisa ACO SRL, fiind dobandita in proprietate deplina cu titlu de drept cumparare. Mai mult decat atat, alaturi de Corpul B al conctructiei, subscrisa am dobandit in proprietate, prin cumparare, si terenul pe care acesta este edificat. In urma executarii etapei investitionale a Contractelor de concesiune si a edificarii corpului B de cladire , a rezultat un singur imobil complex, cu
Page 3 of 7

functionalitate unitara, compus din doua corpuri de cladire, dar avand doi proprietari, cu identificarea corespunzatoare a acestora in regim de carte funciara: subscrisa ACO SRL pentru foaier si Municipiul Sighisoara pentru cinematograf. Avand in vedere aceste aspecte, subscrisa ACO SRL am formulat o actiune in constatarea starii de indiviziune cu privire la imobilul teren si constructie inscris in CF nr. 10.494 Sighisoara, reprezentand fostul Cinematograf Lumina, situat in Sighisoara, str. 1 Decembrie 1918 nr. 57, jud. Mures, acesta formand un tot unitar, fiind compus din doua corpuri de cladire aflate in stare de indiviziune. Prin Sentinta nr. 818 pronuntata in Sedinta Publica din data de 18 mai 2011 in dosarul nr. 1883/308/2010, Judecatoria Sighisoara a admis actiunea formulata de catre subscrisa ACO SRL. Instanta de judecata a constatat ca imobilul inscris in CF nr. 10.494 Sighisoara formeaza un singur corp de avere, in indiviziune, proprietatea comuna a partilor, din care: cotele de 85/100 parti asupra constructiilor si 173/452 parti asupra terenului proprietatea reclamantei ACO SRL cotele de 15/100 parti asupra contructiilor si 279/452 parti asupra terenului proprietatea MUNICIPIULUI SIGHISOARA si al CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIGHISOARA.

Cotele de proprietate au fost stabilite conform Raportului de extertiza tehnica in specialitatea constructii intocmit de catre expert NAN ILIE TIBERIU, precum si a Raportului de expertiza tehnica intocmit de catre expert PAVEL IONEL. Instanta de judecata a dispus radierea dreptului de proprietate individuala din CF nr. 10.494 Sighisoara, in vederea reinscrierii acestui drept ca drept de proprietate comuna al partilor, pe cote parti. In urma comasarii corpurilor de proprietate inscrise in CF nr. 10.494, A+2, top. 1722/2/2 si A+3 top 1772/2/1, imobilul a fost reinscris in CF nr. 53741 nr. Cad./top. 53741, 53741-C1 Sighisoara. Tinand cont de necesitatea efectuarii unor investitii suplimentare din partea subscrisei asupra imobilului detinut in coproprietate, precum si a faptului ca in prezent subscrisa ACO SRL nu mai dorim ramanerea in indiviziune, am promovat prezenta actiune. II. Incadrarea starii de fapt in temeiul de drept

Conform prevederilor Noului cod civil: Art. 669: Imprescriptibilitatea aciunii de partaj ncetarea coproprietii prin partaj poate fi cerut oricnd , afar de cazul n care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotrre judectoreasc.

Page 4 of 7

Art. 676: Regulile privitoare la modul de mprire (2)Dac bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil n natur, partajul se va face n unul dintre urmtoarele moduri: a)atribuirea ntregului bun, n schimbul unei sulte, n favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora; Avand in vedere prevederile art. 669 din Noul Cod civil, subscrisa ACO SRL in calitate de coproprietara asupra cotelor mai sus indicate, atat cu privire la teren, cat si cu privire la constructie, NU mai dorim ramanerea in indiviziune cu privire la imobilul inscris in CF nr. 53741 Sighisoara. Dupa cum a retinut si instanta de judecata care a solutionat Actiunea in constatarea starii de indiviziune asupra imobilului, niciunul dintre aceste doua componente ale imobilului nu poate fi pus in valoare in lipsa celuilalt: Corpul B exista in vederea asigurarii accesului corespunzator in cinematograf, fiind prevazut cu toalete pentru clienti si alte spatii cu destinatie speciala. Utilitatea si ratiunea sa de existenta sunt indisolubil legate de partea de cinematograf a imobilului; in lipsa acesteia, corpul de cladire nu are o valoare semnificativa si nu prezinta interes economic. Pe de alta parte, asigurarea accesului corespunzator tine de natura unui cinematograf, acesta neputand functiona in lipsa corpului B. Dincolo de faptul ca, accesul in aceasta parte a cladirii nu se poate realiza decat prin interiorul foaierului, un asemenea corp este absolut necesar oricarui imobil cu acest specific. Mai mult, toaletele si spatiile cu destinatie speciala sunt necesare pentru insasi mentinerea in circuitul economic a unitatii. Cele doua corpuri de cladire formeaza, asadar, un tot unitar, indisolubil daca se are in vedere mentinerea imobilului in circuitul economic. Mai mult decat atat, acoperisul cladirii este sustinut in egala masura de catre amandoua corpurile acesteia, orice act de dispozitie materiala asupra unuia dintre corpuri fiind apta a genera compromiterea celuilalt. Avand in vedere aceste aspecte, imobilul in discutie este indivizibil si imposibil de partajat in natura. Dupa cum a retinut instanta de judecata prin Sentinta nr. 818/18.05.2011, niciunul dintre cele doua corpuri de cladire nu poate fi folosit decat impreuna cu celalalt. Folosinta numai asupra unuia dintre corpurile de cladire nu este posibila. Astfel, in situatia in care fiecare dintre cei doi coproprietari ar dori sa foloseasca in mod distinct obiectul dreptului sau, despartirea corpurilor nu ar fi posibila. Mai mult, dispozitia cu privire numai la unul dintre corpuri nu este posibila intrucat transmiterea fie numai a folosintei, fie a intregului drept de proprietate nu poate fi realizata decat in relatie cu celalalt corp. In caz contrar, orice act de dobandire in proprietate sau in folosinta numai a unuia dintre corpuri ar fi lipsit de cauza, intrucat acel bun nu poate fi folosit decat impreuna cu celalalt.
Page 5 of 7

In acest context, interesul subscrisei in promovarea prezentei actiuni vizeaza tocmai crearea cadrului pentru exercitarea fara nicio ingradire a dreptului de proprietate pe care il detinem asupra partii aratate din imobilul in cauza. Raportat la cota de proprietate detinuta de subscrisa ACO SRL din constructie, respectiv 85/100 parti, fata de 15/100 detinuta de catre parate, solicitam ca imobilul in integralitatea sa teren si constructie - sa fie atribuit in natura subscrisei ACO SRL, urmand ca prin Raportul de expertiza efectuat in cauza sa fie stabilit cuantumul exact al sultei pe care urmeaza sa o achitam paratelor. Subscrisa ACO SRL dorim in continuare mentinerea destinatiei actuale de cinematograf si cazino al imobilului. Avand in vedere investitiile substantiale efectuate din 2004 pana in prezent, precum si dorinta subscrisei de a efectua o serie de investitii suplimentare la imobilulul inscris in CF nr. 53.741, dorim atribuirea in natura a intregului imobil in proprietatea subscrisei. III. Concluzii

Fata de elementele starii de fapt descrise, conform incadrarii acestora in temeiul de drept, consideram indeplinite toate conditiile de admisibilitate a prezentei actiuni. Sub aspectul temeiniciei, solicitam respectuos Onoratei Instante sa constate ca sustinerile noastre sunt corecte si conforme cu starea de fapt, iar pentru dezlegarea aspectelor tehnice ale cauzei, vom solicita administrarea probei cu expertiza tehnica judiciara, odata deschisa faza probatorie a procesului. Fata de toate aceste considerente, va solicitam respectuos sa dispuneti admiterea actiunii noastre, asa cum aceasta a fost formulata, respectiv sa dispuneti iesirea din indiviziune cu privire la imobilul aratat, atribuirea imobilului in natura subscrisei ACO SRL, cu obligarea subscrisei la plata catre parate a sultei stabilite de catre instanta de judecata, cu obligarea partilor care se opun admiterii actiunii la suportarea cheltuielilor de judecata. Motivare in drept: art. 669, 676 Cod civil; art. 274 Cod proc. Civ.

In probatiune: Inscrisurile anexate; Efectuarea expertizei tehnice in specialitatea topografie.

Anexam prezentului document procesual urmatoarele inscrisuri :

Page 6 of 7

Sentinta nr. 818 pronuntata de catre Judecatoria Sighisoara in dosarul nr. 1883/308/2010; Extras CF nr. 53741 Sighisoara; Imputernicire avocatiala.

Cluj-Napoca 12 februarie 2013 Cu respect,

Partners Chereches

_________________________________________ Societate civila de avocati Bejenaru & Prin avocat Camelia Dorina In reprezentarea clientului ACO SRL

Page 7 of 7