Sunteți pe pagina 1din 7

Cluj-Napoca - Motilor 28 400001 Romania Tel : +40 264 402597 Timisoara - Palanca 4, B10 300384 Romania Tel: +40

371 130169 Fax: +40 264 402598 office@bejenaru.ro www.bejenaru.ro

CERERILE CU VALOARE REDUSA IN NCPC

A. PREZENTARE GENERALA Procedura cu privire la cererile cu valoare redus reprezint una dintre noutile legislative introduse prin NCPC n contextul modernizrii procedurilor speciale n scopul clarificrii rapide i eficiente a situaiilor litigioase. Dispoziiile cuprinse n Cartea a VI-a, Titlul X, art. 1025-1032 din NCPC (Legea nr. 134/2010 republicat n Monitorul Oficial nr. 542 din 3 august 2012) au preluat aproape fidel Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului nr. 861/2007 privind stabilirea unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redus. Pentru creanele care nu depesc suma de 10.000 lei, recuperarea se va face n baza formularului pus la dispoziie reclamantului i cuprinde toate informaiile necesare cu privire la litigiu. n principiu, procedura cu privire la cererile de valoare redus este o procedur scris. Cu toate acestea, se poate solicita, prin formularul de cerere sau ntr-o etap ulterioar, organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, i instana poate dispune nfiarea prilor, dac apreciaz acest fapt ca fiind necesar. Aceste modificri privind procedura scris vor grbi astfel finalizarea litigiului dedus judecii, ntruct de cele mai multe ori dezbaterile nu fceau altceva dect s ntrzie sentina. De altfel i prtul beneficiaz de un formular special pentru aprrile pe care le va formula, dar art. 1029 alineat 4 arat c acesta nu este obligat s foloseasc formularul, putnd rspunde prin orice alt mijloc adecvat. Acesta va transmite aprrile n termen de 30 de zile de la comunicarea cererii de chemare n judecat. Un alt aspect important este faptul c la suma de 10.000 de lei nu se iau n calcul dobnzile i penalitile, acestea calculndu-se separat prin rubrica special din formular. Potrivit art. 1026 din NCPC aceast procedur nu este obligatorie, ci reclamantul are dreptul s opteze ntre aceast procedur i cea de drept comun.

Page 1 of 7

B. DOMENIUL DE APLICARE
Legiuitorul instituie dou criterii pentru determinarea domeniului de aplicare al procedurii cu privire la cererile de valoare redus: a) valorea maxim a cererii poate fi de 10.000 lei, menionndu-se expres c nu se iau n considerare dobnzile, cheltuielile de judecat i alte venituri accesorii
Art. 1025 alin. 1 NCPC: Prezentul titlu se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii, nu depaseste suma de 10.000 lei la data sesizarii instantei.

b) exceptarea materiilor prevzute la alin. 2: Cererile din materia fiscala, vamala, administrativa, referitoare la raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice; - cererile referitoare la: - starea civila si capacitatea persoanei fizice; - drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie; - mostenire; - insolventa, concordat preventiv; - procedurile privind lichidarea societatilor comerciale insolvabile si a altor persoane juridice; - asigurarile sociale; - dreptul muncii. - inchirierea unor bunuri mobile ( cu exceptia actiunilor privind creantele ce au ca obiect plata unor sume de bani); - arbitraj; - atingeri aduse dreptul la viata privata sau altor drepturi ce privesc personalitatea.

C. INSTANTA COMPETENTA Competena de soluionare a cererii cu valoare redus aparine din punct de vedere material judectoriei, iar competena teritorial se va stabili potrivit dreptului comun.
Art. 1027 NCPC: Competenta de a solutiona cererea in prima instanta apartine judecatoriei. Competenta teritoriala se stabileste potrivit dreptului comun.

D. CARACTERUL FACULTATIV AL PROCEDURII


Page 2 of 7

Prezenta procedur are caracter alternativ n sensul c reclamantul poate s aleag ntre aceast procedur i cea de drept comun. Posibilitatea de a alege ntre aceste dou proceduri revine, n mod firesc, reclamantului.
Art. 1026 alin. 1 NCPC: Reclamantul are alegerea intre procedura speciala reglementata de prezentul titlu si procedura de drept comun.

Pentru a asigura efectiv posibilitatea reclamantului de a opta ntre ntre procedura cu privire la cererile de valoare redus i procedura de drept comun, legiuitorul a prevzut caracterul interanjabil al cererii de chemare n judecat, reglementnd ambele ipoteze: a) dac reclamantul a introdus cererea potrivit dreptului comun, cel mai trziu pn la primul termen de judecat va putea solicita n mod expres aplicarea procedurii speciale (art. 1026 alin. 2 NCPC, reglementare care este n concordan cu art. 204 NCPC privind modificarea cererii de chemare n judacat);
Art. 1026 alin. 2 NCPC: Daca a sesizat instanta cu o cerere redactata potrivit art. 194, aceasta va fi solutionata potrivit procedurii de drept comun, cu exceptia cazului in care reclamantul, cel mai tarziu la primul termen de judecata, solicita in mod expres aplicarea procedurii speciale.

b) dac cererea nu poate fi soluionat potrivit procedurii speciale, instana l informeaz pe reclamant n acest sens, iar dac reclamantul nu i retrage cererea, aceasta va fi judecat potrivit dreptului comun.
Art. 1026 alin. 3 NCPC: Atunci cand cererea nu poate fi solutionata potrivit dispozitiilor prevazute de prezentul titlu, instanta judecatoreasca il informeaza pe reclamant in acest sens, iar daca reclamantul nu isi retrage cererea, aceasta va fi judecata potrivit dreptului comun.

E. DECLANSAREA PROCEDURII SPECIALE Noua reglementare consacra o formalizare a actelor de procedura, sub forma formularului de cerere de chemare in judecata a reclamantului si a formularului de raspuns al paratului. (Art. 1014 1015 NCPC.) Reclamantul completeaza un formular special si il depune/trimite la judecatoria competenta. a. Formularul contine rubrici referitoare la identificarea partilor, valoarea pretentiilor, probele propuse, alte elemente necesare solutionarii cauzei;
Art. 1028 alin. 2 NCPC Rubrici care permit identificarea partilor, valoarea pretentiei, indicarea probelor si alte elemente necesare solutionarii cauzei.

b. La formular se anexeaza de catre reclamant si copii de pe inscrisurile pe care intelege sa le foloseasca in fata instantei de judecata.
Art. 1028 alin. 3 NCPC Odata cu formularul de cerere se depun ori se trimit si copii
Page 3 of 7

de pe inscrisurile de care reclamantul intelege sa se foloseasca.

c. Ulterior, instanta poate cere informatii suplimentare de la reclamant; daca acesta nu se conformeaza solicitarilor instantei, cererea se anuleaza.
Art. 1028 alin. 4 NCPC: In cazul in care informatiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect, instanta ii va acorda reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice formularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare. Instanta va folosi in acest scop un formular tip, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

F. DESFASURAREA PROCEDURII SPECIALE a. Procedura se desfasoara in camera de consiliu, pe baza documentelor depuse de catre parti.
Art. 1029 alin. 1 NCPC: Procedura cu privire la cererile cu valoare redusa este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu.

b. Partile se citeaza, daca instanta decide (din oficiu sau la solicitarea uneia sau ambelor parti) ca ele trebuie sa se infatiseze.
Art. 1029 alin. 2: Instanta poate dispune infatisarea partilor, daca apreciaza acest fapt ca fiind necesar sau la solicitarea uneia dintre parti. Instanta poate sa refuze o astfel de solicitare in cazul in care considera ca, tinand cont de imprejurarile cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale. Refuzul se motiveaza in scris si nu poate fi atacat separat.

c. Instanta de judecata va dispune trimiterea copiilor de pe formular si inscrisurile anexate acestuia paratului; d. In termen de 30 de zile de la comunicarea actelor, paratul poate trimite formularul de raspuns completat, la care va anexa inscrisurile cu ajutorul carora intelege sa se apere; acesta poate raspunde prin orice mijloc de proba, fara utilizarea formularului de raspuns; e. Instanta, dupa primirea documentelor de la parat, va trimite copii reclamantului de pe acestea, inclusiv de pe cererea reconventionala, daca exista; f. In aceasta procedura este admisibila si cererea reconventionala formulata de parat la care reclamantul poate sa raspunda tot intr -un termen de 30 de zile de la comunicare , in acest caz el avand calitatea inversa, de parat;
Art. 1029 alin. 6 NCPC: Daca paratul a formulat cerere reconventionala, reclamantul, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, va depune sau va trimite
Page 4 of 7

formularul de raspuns completat corespunzator ori va raspunde prin alt mijloc.

g. Cererea reconventionala care nu se poate solutiona in cadrul acestei proceduri speciale va fi disjunsa si judecata dupa regulile dreptului comun;
Art. 1029 alin. 7 NCPC: Cererea reconventionala care nu poate fi solutionata in cadrul prezentei proceduri intrucat nu sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 1025 va fi disjunsa si judecata potrivit dreptului comun.

h. Instanta poate solicita informatii de la parti intr- un termen de maxim 30 de zile de la primirea raspunsului;
Art. 1029 alin. 8 NCPC: Instanta poate solicita partilor sa furnizeze mai multe informatii in termenul pe care il va stabili in acest scop, care nu poate depasi 30 de zile de la primirea raspunsului paratului sau, dupa caz, al reclamantului.

i. Obligatoriu, daca instanta a fixat un termen pentru infatisarea partilor, acestea


trebuie citate; partile trebuie incunostiintate despre consecintele nerespectarii dispozitiilor instantei.
Art. 1029 alin. 10 si 11 NCPC: In cazul in care instanta a fixat un termen pentru infatisarea partiilor, acestea trebuie citate. Ori de cate ori instanta stabileste un termen in vederea indeplinirii unui act de procedura, va instiinta partea interesata de consecintele nerespectarii acestuia.

Totodata, in art. 1028 alin. 4 si 5 NCPC, s-a instituit o procedura de completare si rectificare a formularului de cerere de chemare in judecata , in sensul ca daca informatiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate ori formularul nu a fost completat corect, instanta, cu exceptia situatiilor in care cererea este vadit nefondata sau inadmisibila, ii va acorda reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice formularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare. Daca reclamantul nu va da curs obligatiei de completare sau rectificare instanta va anula cererea, iar reclamantul, daca se mai afla in termenul de prescriptie, va putea introduce o cerere de chemare in judecata de drept comun ori prin intermediul prezentei proceduri speciale.
Art. 1028 alin. 4 si 5 NCPC: In cazul in care informatiile furnizate de reclamant nu sunt suficiente de clare sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect, instanta ii va acorda reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice formularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare. Instanta va folosi in acest scop un formular-tip, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei. In cazul in care reclamantul nu completeaza sau nu rectifica formularul de cerere in termenul stabilit de instanta, cererea se va anula.

G. SOLUTIONAREA CERERII Hotararea trebuie s fie pronunat i redactat n termen de 30 de zile de la primirea tuturor informaiilor necesare sau, dupa caz, de la dezbaterea orala, conform art. 1030 alin. 1 NCPC.
Art. 1030 alin. 1 NCPC: Instanta va pronunta si redacta hotararea in termen de 30 de zile

Page 5 of 7

de la primirea tuturor informatiilor necesare, sau dupa caz, de la dezbaterea orala.

Acest termen de 30 de zile are un caracter relativ, iar nerespectarea acestuia nu atrage desfiinarea hotrrii judectoreti, ci numai o eventual sanciune, n plan disciplinar, a judectorului. n cazul n care instana nu primete rspunsurile solicitate conform art. 1030 alin. 2 NCPC, aceasta nu este un impediment pentru pronunarea unei soluii, judectorul urmnd a da soluia privind cererea principal ori reconvenional prin raportare la actele aflate la dosar.
Art. 1030 alin. 2: In cazul in care nu se primeste niciun raspuns de la partea interesata in termenul stabilit la art. 1029 alin 4, 6 sau 8, instanta se va pronunta cu privire la cererea principala sau la cererea reconventionala in raport cu actele aflate la dosar.

H. CHELTUIELILE DE JUDECATA Partea ce cade in pretentii va fi obligata la cheltuieli de judecata, dace aceea ce a castigat solicita acest lucru. Nu se vor acorda partii ce a castigat cheltuieli de judecata ce nu au fost necesare sau cu o valoare prea mare, disproportionata fata de cuantumul cererii.
Art. 1031 NCPC: Partea care cade in pretentii va fi obligata, la cererea celeilalte parti, la plata cheltuielilor de judecata. Cu toate acestea, instanta nu va acorda partii care a castigat procesul cheltuieli care nu au fost necesare sau cele avand o valoare disproportionata in raport cu valoarea cererii.

I. TIMBRAJUL Potrivit art. 28 din Titlul IV al Legii de punere in aplicare a NCPC: a. Daca valoarea obiectului acestora este pana in 2000 lei inclusiv => taxa de timbru este de 50 lei b. Daca valoarea obiectului acestora este intre 2000 lei si 10.000 lei => taxa de timbru este de 150 lei

J. ADMISIBILITATEA PROBELOR Daca in procedura de drept comun sunt admisibile orice probe, in conditiile generale prevazute de art. 255 NCPC, in procedura speciala se face referire doar la inscrisuri, putand fi incuviintate alte probe doar daca administrarea acestora nu necesita cheltuieli disproportionate fata de valoarea cererii de chemare in judecata si a cererii reconventionale.
Art. 1029 alin. 9 NCPC: Instanta poate incuviinta si alte probe in afara inscrisurilor depuse de parti. Nu vor fi insa incuvintate acele probe a caror administrare necesita cheltuieli disproportionate fata de valoarea cererii de chemare in judecata sau a cererii reconventionale.

Page 6 of 7

K. CALEA DE ATAC Hotararea pronuntata potrivit procedurii speciale este supusa numai apelului la tribunal, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 1032 alin. 1 NCPC: Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului la tribunal, in termen de 30 de zile de la comunicare.

Hotararea data de catre instanta de apel este definitiva si se comunica partilor.


Art. 1032 alin. 3 NCPC: Hotararea instantei de apel se comunica partilor si este definitiva.

L. MOMENTUL PUNERII IN EXECUTARE A HOTARARII Hotararea primei instante este executorie, din prima instanta, de la momentul pronuntarii. v. Art. 1030 alin. 3 NCPC.
Art. 1030 alin. 3 NCPC: Hotararea primei instante este executorie de drept.

!!! Exercitarea apelului nu suspenda executarea silita, aceasta putand fi dispusa de instanta numai daca sunt respectate cele 2 conditii cumulative impuse de art. 1032 alin. 2 NCPC si anume: depunerea unei cautiuni de 10% din valoarea contestata ;

dovedirea unor motive temeinice.

Art. 1018 alin. 2 NCPC: Pentru motive temeinice, instanta de apel poate sa suspende executarea silita, insa numai daca se consemneaza o cautiune de 10% din valoarea contestata.

M. CONCLUZII Analizand regulile de judecata, cadrul procesual in care se deruleaza prezenta procedura speciala, hotararea pronuntata si caile de atac, se poate statua cu certitudine ca in procedura cererilor cu valoare redusa se evoca fondul pretentiei, iar hotararea pronuntata are efectele specifice unei hotarari judecatoresti care a dezlegat fondul cauzei, inclusiv sub aspectul puterii de lucru judecat .

Page 7 of 7

S-ar putea să vă placă și