Sunteți pe pagina 1din 3

Chemarea in judecata a altei Chemarea in garantie Aratarea titularului Introducerea fortata in cauza,

persoane dreptului din oficiu

Domeniul de Orice cererere prin care se pune in Orice cerere care pune in discutie un Numai cereri reale Cereri in materie
aplicare discutia partilor un drept subiectiv drept garantat legal sau necontencioasa sau in cereri in
civil. conventional ori in legatura cu care materie contencioasa doar in
exista o obligatie de despagubire. cazurile expres prevazute de
lege.
Chemarea in garantie este facultativa,
cu exceptia art. 1705 si a art. 2130 C.
Civ.

Titularul cererii ● Reclamantul La fel. ● Paratul ● Instanta de judecata


● Paratul
● Intervenientul principal Cand este vorba despre o cerere
* Este atras in judecata garantul sau de introducere din oficiu a unui
cel care datoreaza despagubiri, tert - in cazul cererilor in
precum si succesorii universali si cei necontencioasa si in alte cazuri
cu titlu universal. expres prevazute de lege.

● Orice parte

Cand este vorba despre toate


celelalte cazuri - art. 78 alin.
(2) CPC.

Termen Reclamant - pana la terminarea La fel. Paratul - odata cu Pana la terminarea cercetarii
cercetarii judecatoresti in prima intampinarea daca este judecatoresti in prima instanta.
instanta. obligatorie; daca nu este
obligatorie, inainte de
Paratul - odata cu intampinarea daca primul termen la care
este obligatorie; daca nu este paratul este legal citat,
obligatorie, inainte de primul termen cand intampinarea nu este
la care paratul este legal citat, cand obligatorie.
intampinarea nu este obligatorie.
Tot norme de ordine
Sanctiune: privata!
=> decaderea

*Norme de ordine privata => daca


partile invoiesc, o cerere de
interventie fortata depusa tardiv va
putea fi solutionata impreuna cu
cererea principala.

Competenta Toate cererile de introducere fortata Toate cererile de introducere fortata *Va putea doar repune cauza pe
sunt incidentale si se judeca odata cu sunt incidentale si se judeca odata cu rol daca instanta constata
cererea principala. cererea principala. necesitatea introducerii fortate
dupa etapa cercetarii
Instanta poate dispune disjungerea judecatoresti.
cererii de chemare in garantie daca
aceasta ar intarzia judecata cererii
principale. Competenta ramane la
aceeasi instanta, chiar daca

Forma cererii Cerere scrisa, motivata care se Cerere scrisa, motivata care se Art. 78 alin. (1) - incheierea
comunica partii adverse si celui comunica partii adverse si celui instantei.
chemat in judecata. chemat in judecata.
Art. 78 alin. (2) - Se
Obligativitatea achitarii taxelor Obligativitatea achitarii taxelor consemneaza in incheiere si
judiciare de timbru este regula, judiciare de timbru este regula, este citata partea care este de
scutirea trebuie sa fie expres scutirea trebuie sa fie expres acord la interpelarea instantei.
prevazuta de lege (Briciu are niste prevazuta de lege.
rezerve).

Admiterea in Se aplica art. 64 - art. 65 CPC in mod NU avem aceasta procedura!


principiu corespunzator (admiterea in principiu
de la interventia voluntara)

Pozitia tertului Tertul este reclamant, hotararea isi Tertul este o parte independenta in Tertul poate avea pozitia Veritabil reclamant sau parat
produce efectele si asupra sa. proces (veritabil parat in cererea de de parat sau de
chemare in garantie). intervenient principal: => are pozitia corespunzatoare
depinde dupa cum poate fi din raportul juridic dedus
Nu are raporturi de drept substantia scos din proces sau nu. judecatii.
cu cel care nu l-a introdus.

Astfel, tertul chemat in garantie nu va


putea fi obligat sa plateasca cheltuieli
de judecata fata de partea care nu l-a
introdus si nici sa ceara cheltuieli de
la partea care nu l-a introdus.

I le poate cere partii care l-a introdus


si acesta se intaoarce impotriva
celuilalt.