Sunteți pe pagina 1din 2

DECIZIA nr. 2/29.04.

2011
A ASOCIATULUI UNIC AL
S.C. CL MOLDCONSTRUCT CONCEPT S.R.L
cu sediul în Bucureşti, str. Ceahlău, nr. 17, bl. 68, sc. 1, et. 4, ap. 30, sector 6
CUI 27378076, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/8659/2010,
capital social subscris şi vărsat 200 lei

Lilian Andrieş, cetăţean român, născut în Republica Moldova, Loc. Căuşeni, la data de
09.11.1980, cu domiciliul în mun. Bucureşti, sector 3, şos. Gării Căţelu nr. 170A, et. 2, ap. 68,
identificat cu CI seria RD nr. 636503, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 5 la data de 20.04.2010,
CNP 1801109410227, în calitate de asociat unic,

decide:

1. Cesionarea a 20 de părţi sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, aport în


numerar, de către asociatul unic, dl. Lilian ANDRIEŞ, cetăţean român, născut în
Republica Moldova, Loc. Căuşeni, la data de 09.11.1980, cu domiciliul în mun.
Bucureşti, sector 3, şos. Gării Căţelu nr. 170A, et. 2, ap. 68, identificat cu CI seria RD
nr. 636503, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 5 la data de 20.04.2010, CNP
1801109410227, către dna. Tatiana VACARU, cetăţean moldovean, domiciliată în
Ungaria, Budapesta, Strada Tarogato 2-4/Residence Hall, născută în localitatea
Şoldăneşti, Rep. Moldova, identificată cu paşaport nr. A3138456, eliberat de
autorităţile din Chişinău, la data de 25.07.2007, CNP 20003003042716, conform
Contractului de Cesiune din data de 29.04.2011.
2. Revocarea dl. Igor VACARI, cetăţean român, născut în Republica Moldova, Loc.
Cobîlea, la data de 30.06.1985, cu domiciliul în mun. Bucureşti, sector 3, str. Serg.
Vasile R. Siţă nr. 14A, identificat cu CI seria RD nr. 652399, eliberată de SPCEP S3
biroul nr. 5 la data de 02.09.2010, CNP 1850630410171, începand cu data de
29.04.2011, din funcţia de administrator al societăţii CL MOLDCONSTRUCT CONCEPT
S.R.L.
3. Numirea în funcţia de administrator cu puteri depline a dnei. Tatiana VACARU,
cetăţean moldovean, domiciliată în Ungaria, Budapesta, Strada Tarogato 2-
4/Residence Hall, născută în localitatea Şoldăneşti, Rep. Moldova, identificată cu
paşaport nr. A3138456, eliberat de autorităţile din Chişinău, la data de 25.07.2007,
CNP 20003003042716, începand cu data de 29.04.2011, având mandat pe durată
nelimitată.

Celelalte prevederi ale actului constituitiv rămân nemodificate. Redactată astăzi,


29.04.2011, în trei exemplare originale.

Asociat unic,

Lilian ANDRIEŞ

S-ar putea să vă placă și