Sunteți pe pagina 1din 0

BAZELE COMUNICRII

CURS
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
DEFINIIA COMUNIC!RII
Cea mai simpl defini#ie a comunicrii ar fi: procesul de
transmitere a informa$iilor, ideilor %i opiniilor de la un individ la altul, de
la un grup social la altul.
ns$i existen#a, func#ionarea $i organizarea societ#ii se bazeaz
pe procesele de comunicare: transmitere $i receptarea de semnale,
codificarea $i decodificarea de mesaje, feedback-ul informa#ional,
comportamental sa afectiv la mesajele primite $i a$a mai departe.
Termenul de comunicare a nceput s fie utilizat n secolul al XIV-
lea $i $i are originea n termenul latin communis, care nseamn a pune
n comun, a fi n rela#ie. La vremea respectiv, termenul era mai apropiat
de sensul a mprt$i, a mpr#i mai multora. Din secolul al XVI-lea, o dat
cu dezvoltarea drumurilor $i a po$tei, termenului i s-a asociat $i un n#eles
nou, acela de a transmite.
n#elesul de a transmite a fost accentuat $i a cptat noi valen#e o
dat cu dezvoltarea, la nceputul secolului XX, a noilor mijloace de
comunicare radioul, cinematograful, televiziunea. De aceea, unii autori
consider c termenul mai adecvat pentru acoperirea acestor mijloace de
comunicare ar fi acela de comunicare-difuzare (Missika & Wolton, 1983).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
n utilizarea curent, verbul a comunica se refer de obicei la
ac#iunea de a transmite un mesaj despre ceva cuiva, care este receptorul.
Atunci cnd se gndesc la sensul termenului de comunicare, majoritatea
vorbitorilor se gndesc la a aduce la cuno$tiin# sau a informa.
Acest n#eles din vorbirea curent este eviden#iat, de altfel, $i de
defini#iile oferite de dic#ionarele explicative, n care, de obicei, sunt
men#ionate trei semnifica#ii, par#ial suprapuse, ale cuvntului comunicare:
a. n$tiin#are, aducere la cuno$tin#,
b. contacte verbale n interiorul unui grup sau colectiv,
c. prezentare sau ocazie care favorizeaz schimbul de idei sau
rela#iile spirituale.
Termenul de comunicare este folosit n strns legtur cu termenii limb
$i limbaj. Fiecare termen capt semnifica#ii noi dac i se asociaz un
atribut specific.
Astfel, comunicarea poate fi:
verbal sau nonverbal,
intergrupal sau intragrupal
Limba poate fi: matern, de circula#ie etc.
Limbajul poate fi: artistic, matematic, filosofic, emo#ional
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Indiferent de $colile, domeniile sau opiniile care definesc comunicarea, se
pot identifica cteva aspecte comune:
comunicarea reprezint( un proces de transmitere de
informa$ii (informa#ia fiind privit ca un termen general
referindu-se att la concepte, ct $i la semne, simboluri etc.);
comunicarea necesit( cel pu$in doi poli (individ-individ,
individ grup etc.).
Dic$ionarul de sociologie define$te comunicarea ca un proces de
emitere a unui mesaj %i de transmitere a acestuia ntr-o manier(
codificat( cu ajutorul unui canal c(tre un destinatar n vederea
recept(rii.
Dic$ionarul de psihologie define$te comunicarea ca o rela$ie ntre
indivizi ce implic( transmitere inten$ionat( sau nu cu influen$e asupra
receptorului %i cu efect retroactiv.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
DEFINIII ALE COMUNIC!RII
Carl I. Hovland, Irving I. Janis si Harold H. Kelley: Comunicarea
este un proces prin care un individ (comunicatorul) transmite
stimuli (de obicei, verbali) cu scopul de a schimba comportarea
altor indivizi (auditoriul).
Charles Morris: punerea in comun, mprt$irea, transmiterea
unor propriet#i unui numr de lucruri; orice mediu care serve$te
acestui proces de punere n comun e un mijloc de comunicare:
aerul, drumul, telefonul, limbajul.
Collin Cherry: Comunicarea este ceea ce leag organismele ntre
ele.
Waren Weaver: comunicarea reprezint totalitatea proceselor prin
care o minte poate s o afecteze pe alta.
Louis Forsdale: Comunicarea e procesul prin care un sistem este
stabilit, men#inut si modificat prin intermediul unor semnale comune
(mprt$ite) care ac#ioneaz potrivit unor reguli.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Comunicarea poate fi definit( ca:
procesul prin care o persoan sau un grup transmite un con#inut
conceptual (o atitudine, o stare emo#ional, o dorin#, etc.) unei alte
persoane sau unui alt grup;
arta transmiterii informa#iilor de la un emi#tor la un receptor;
trecerea unei informa#ii de la un emi#tor la un receptor;
comunicarea reprezint o caracteristic fundamental a fiin#ei
umane $i exprim universalul, spre deosebire de comunica#ie care se
refer la instrumentele, la tehnicile $i tehnologiile ce nlesnesc $i
amplific procesul de comunicare ntre indivizi $i ntre colectivit#i,
conferindu-le, n anumite, cazuri un caracter de mas ;
a face cunoscut, a da de $tire, a informa, a n$tiin#a, a spune
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
SCHEMA COMUNIC!RII
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
FORME (TIPOLOGII) DE COMUNICARE
Exist mai multe criterii dup care sunt identificate variatele forme de comunicare
(Tipologii de comunicare):
A. Dup( num(rul celor implica$i n procesul de comunicare:
1. comunicare intrapersonal( (comunicare cu sinele), acesta devine
succesiv emitator si receptor n formularea unei suite de idei (gnduri);
2. comunicare interpersonal( (se realizeaz printr-un schimb de mesaje
ntre dou persoane), poate fi direct (face-to-face) sau indirect
(mediat), se realizeaz prin vorbire, gesturi, scriere etc., feedback-ul
func#ioneaz imediat $i continuu.;
3. comunicare de grup - se deruleaz, n general, sub forma dezbaterii n
cadrul reuniunii unui grup, const ntr-o elaborare a unei suite de
comunica#ii interpersonale, desf$urate ntre indivizi $i grupuri sau ntre
grupuri, o form aparte este reprezentat de comunicarea din cadrul
organiza#iilor $i poate fi derulat ntr-o manier direct sau mediat (n
prezent, Internetul ofer modalit#i alternative fiabile pentru derularea
acestor forme de comunicri).
4. Comunicare de mas( - reprezint producerea $i difuzarea unor mesaje
de ctre un sistem mediatic institu#ionalizat ctre un public eterogen $i
numeros, constituie o not definitorie a societ#ii contemporane datorit
extensiunii $i complexit#ii implica#iilor sale.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
B. Dup( contextul interac$iunii:
1. comunicare direct( (fa# n fa#), se deruleaz pe baza existen#ei
unui contact nemijlocit ntre emi#tor $i receptor;
2. comunicare indirect( (mediat), presupune medierea interac#iunii
dintre cele doua entit#i implicate, substituirea proximit#ii spa#iale se
poate realiza prin: scrisori, telefon, radio, televiziune, Internet.
C. n func$ie de natura mesajului:
1. comunicare verbal( - de#ine o importan# prioritar, fiind o variant cu
arie extins de manifestare, se constituie n model de elaborare pentru
celelalte tipuri $i presupune transmiterea unor stimuli comunicativi cu
ajutorul limbajului;
2. comunicare nonverbal( - contribuie la stabilirea dimensiunii
rela#ionale a comunicrii, se realizeaz prin componente specifice
(gesturi, mimic, orientarea corpului etc.) $i de#ine un loc important n
controlul interac#iunii.
3. comunicare paraverbal( - se realizeaz prin transmiterea unei
informa#ii codificate prin elemente prozodice (accente, punctua#ie, rim,
tonalitate, expresivitate etc.), include repere socio-demografice $i
psihologice despre comunicator, precum $i repere aferente dimensiunii
axiologice a con#inutului informa#ional transmis (importan#a, relevan#a
$i comprehensiunea mesajului de ctre emi#tor).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
D. n func$ie de feedback-ul comunic(rii:
1. sincronic( - const n schimburi succesive de mesaje emise $i
recep#ionate n timp real (comunicarea direct, prin telefon, prin
Internet etc.);
2. asincronic( - se realizeaz prin transmiterea unor mesaje
complexe desfa$urate cu o alternan# mai lent (scrisori,
comunicare n masa, e-mail);
E. Dup( interac$iunea sistemelor care comunic(:
1. comunicare omogen( (om-om, animal-animal);
2. comunicare heterogen( (om-animal, om-ma$in).
F. Dup( pozi$ia n cadrul unei organiza$ii:
1. comunicare ascendent( (cu superiorii);
2. comunicare descendent( (cu subalternii);
3. comunicare orizontal( (emi#torul $i receptorul au pozi#ii egale).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
G. n func$ie de rigurozitate
comunicarea poate fi:
1. formal( - este condi#ionat de
respectarea unor cadre
referen#iale care determin o
manier aparte de construire $i
transmitere a mesajelor, exprim
specificitatea unor domenii
distincte de activitate uman
($tiin#ific, juridic, economic etc.)
2. informal( - prezint o
dimensiune adaptativ mult mai
consistent printr-o raportare
direct la contextul n care se
desf$oar, ea reflect specificul
cultural al unui grup sau al
comunit#i de apartenen#;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
MODELE DE COMUNICARE
n analiza teoretic a comunicrii un loc aparte l de#in modele
teoretice ob#inute printr-o ac#iune ra#ional de reprezentare simbolic a
componentelor $i func#iilor acestui proces.
Preocuprile teoretice asupra comunicrii au fost de-a lungul
timpului incluse n tematica filosofiei $i a retoricii, fiind preponderent
focalizate pe valoarea intrinsec a unui con#inut informa#ional alctuit ntr-o
manier artistic. Elementul central vizat n aceste demersuri a rmas n
mod constant mesajul $i miestria realizrii lui.
O prim construc#ie de acest tip se regse$te n Retorica lui
Aristotel care atrage aten#ia asupra importan#ei a trei elemente ntr-un
proces de comunicare: oratorul, discursul $i auditoriul.
Apari#ia efectiv a modelelor comunicrii este ns asociat cu
perioada postbelic $i mai exact cu formularea principiilor teoriei
informa#iei.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
MODELUL LUI ARISTOTEL
Originea comunicrii moderne poate fi descoperit la grecii antici, primii care
au sistematizat utilizarea comunicrii persuasive $i au denumit-o retoric. Cel
mai de seam dintre teoreticienii antici a fost Aristotel, care a definit retorica
drept aceea facultate de a sesiza, n orice situa#ie, mijloacele existente pentru a
convinge.
Dup prerea lui Aristotel, comunicarea era alctuit din argumente artistice
$i nonartistice. Conform teoriei aristotelice, comunicarea persuasiv se poate
baza pe ETHOS (credibilitatea sursei, partea moral sau caracterul), PATHOS
(partea emo#ional sau pasiunea) $i LOGOS (partea rational sau logic) ori pe
o combina#ie a acestora.
ETHOS
(credibilitate)
PATHOS (emo#ii)
LOGOS (induc#ie retoric /
logic)
AUDITOR
MESAJ
SURSA
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
ntr-o carte clasic dedicat studiului teoretic al comunicrii (Introduction to
Communication Studies), John Fiske consider c exist dou paradigme
clasice n studiul comunicrii: *coala Proces %i *coala Semiotic(.
A. *COALA PROCES (caracteristicile $i modelele comunicrii care o reprezint)
1. Caracteristicile %colii proces:
Vede comunicarea ca transmitere a mesajelor
Este interesat n special de probleme ca eficien#a $i acurate#ea
mesajului
Se autodefine$te ca studiul actelor comunicrii
Vede n mesaj ceea ce este transmis prin procesul de comunicare
Define$te interac#iunea social ca fiind procesul prin care o persoan
real#ioneaz cu altele sau afecteaz starea de spirit sau reac#iile
emo#ionale ale unei alte persoane $i invers
Inten#ia emi#torului poate fi declarat sau nedeclarat, dar ea este
esen#ial pentru a putea analiza mesajul.
2. Modele reprezentative:
Modelul Shannon Weaver
Modelul Gerbner
Modelul Lasswell
Modelul Newcomb
Modelul Westley-McLean
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Modelul Shannon-Weaver
Matematicienii Claude Elwood Shannon $i Warren Weaver, ambii
angaja#i la Bell Telephone Laboratory, au elaborat n anul 1949 un
model de comunicare linear.
Ei au prezentat comunicarea din punct de vedere tehnic, ca n cazul
unei convorbiri telefonice n care apar: sursa de informa$ii (persoana
care vorbe$te) care transform mesajul n semnale pe care le transmite
prin emi$(tor (telefonul), aparat care este n acela$i timp $i canalul
detectabil de ctre receptor. 'inta emi#torului este creierul receptorului
(asculttorului), care la rndul lui trebuie s decodifice mesajul, adic s-l
retransforme ntr-o informa#ie inteligibil.
Sursa este vzut ca un factor de decizie, ea decide ce mesaj s
transmit. Acest mesaj selectat este schimbat apoi de emi#tor ntr-un
semnal care este transmis prin canalul receptorului.
Sursa de bruiaj poate nsemna, zgomot, perturbare ce diminueaz
recep#ia optim a mesajului.
Codul, este un sistem de n#elesuri comun membrilor unei culturi sau
subculturi. Const att n semne ct $i n reguli sau conven#ii care
determin cum $i n ce contexte pot fi folosite $i combinate aceste
semne pentru a forma mesaje mai complexe.
Canalul este un mijloc fizic prin care este transmis semnalul.
Principalele canale sunt undele de lumin, de sunet, de radio, cabluri
telefonice, sistemul nervos.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Mijloc de comunicare reprezint mijlocul fizic sau tehnic prin
care mesajul este convertit ntr-un semnal capabil s fie transmis prin
intermediul unui canal.
Mijloacele pot fi clasificate n trei mai categorii:
Mijloace prezenta$ionale: vocea, fa#a, corpul
Mijloace reprezenta$ionale: cr#i picturi, fotografii,
arhitectura, etc.
Mijloace mecanice: telefon, radio, televiziune, teletext.
Singura deficien# a acestui model de comunicare liniar const n
lipsa feedback-ului, respectiv a caracterului reciproc al comunicrii.
Modelul Shannon-Weaver este construit pur matematic fr a
#ine seama de caracterul comunicrii umane interpersonale, n care
reac#ia invers exist, ntre cei doi, emi#torul $i receptorul
schimbndu-$i permanent rolurile.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Modelul Shannon-Weaver
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
B. *COALA SEMIOTIC! (caracteristicile $i modelele comunicrii care o
reprezint)
1. Caracteristicile %colii semiotice:
Desf$urarea comunicrii reprezint o producere $i un schimb de
sensuri (semnifica#ii)
Define$te interac#iunea social ca fiind ceea ce constituie individul ca
membru al unei culturi specifice sau al unei societ#i
Vede mesajul ca o construc#ie a semnelor care, prin interac#iunea cu
receptorii, produce n#elesuri
Obiectul de interes l reprezint studierea modului n care mesajele
interac#ioneaz cu oamenii pentru a produce n#elesuri sau semnifica#ii
$i rolul textelor n cultura noastr
Se autodefine$te n termeni de producere ai comunicrii
Nu consider nen#elesurile ca fiind neaprat efecte ale e$ecului de
comunicare, ci consider c ele pot rezulta din diferen#ele culturale
dintre emi#tor $i receptor.
2. Modele reprezentative:
Modelul lui Pierce
Modelul Ogden $i Richards
Modelul Saussure
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
NOI MODELE ALE COMUNIC!RII
*COALA DE LA PALO ALTO
Pozi#ia teoretic a (colii de la Palo Alto se caracterizeaz prin
considerarea comunicrii ca fenomen social integrat, ncercnd prin
gramatica s construiasc o punte de legtur ntre aspectele
rela#ionale $i cele organiza#ionale, ntre mecanismele care regleaz
raporturile interindividuale $i cele care regleaz raporturile sociale.
*coala de la Palo Alto ajunge la teza: Totul este comunicare.
Comunicarea este noul termen care exprim rela#ia omului cu lumea.
Cartea O logic a comunicrii, scris de trei membri ai
Colegiului Invizibil: Paul Watzlawick, Janet Beavin, Don Jackson are
drept scop s explice cum se poate spune c fiecare individ particip la
comunicare, mai mult dect c s-ar afla el la originea comunicrii sau
c ar fi #inta ei. Ei au formulat cteva principii de comunicare
interuman, numite axiome.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Axioma 1. Comunicarea este inevitabil
Axioma 2. Comunicare se desf$oar la dou niveluri: informa#ional $i
rela#ional, cel de-al doilea oferind indica#ii de interpretare a con#inutului
celui dinti.
Axioma 3. Comunicare este un proces continuu, ce nu poate fi tratat n
termeni de cauz efect sau stimul rspuns.
Axioma 4. Comunicarea mbrac fie o form digital, fie una analogic.
Axioma 5. Orice proces de comunicare este simetric sau complementar,
dac el se ntemeiaz, respectiv, pe egalitate sau diferen#.
Axioma 6. Comunicarea este ireversibil.
Axioma 7. Comunicarea presupune procese de ajustare $i acomodare.
Importan#a concep#iei de la Palo Alto const n considerarea
comunicrii ca o activitate colectiv, condus de reguli nv#ate
incon$tient.
Axiomele comunic(rii elaborate n cadrul
*colii de la Palo Alto
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
OBIECTIVELE COMUNIC!RII
Ori de cte ori scriem sau vorbim, ncercnd s convingem sau s
influen#m, s educm, sau s ndeplinim orice alt obiectiv, prin intermediul
procesului de comunicare, urmrim ntotdeauna patru scopuri principale:
1. S( fim recepta$i (auzi#i, citi#i);
2. S( fim n$ele%i;
3. S( fim accepta$i;
4. S( provoc(m o reac$ie (o schimbare de comportament sau de
atitudine).
Atunci cnd nu reu$im s atingem nici unul dintre aceste obiective,
nseamn c am dat gre$ n procesul de comunicare. Acest lucru poate
conduce adesea la frustrri $i resentimente exprimate prin fraza Nu n#elegi
romne$te ? (fraz spus de un romn altui romn).
Ce nseamn( limba simpl( ?
Limba este doar un cod, pe care l folosim pentru a ne exprima gndurile,
un cod care poate fi descifrat numai dac ambele pr#i (emi#torul $i
receptorul) confer aceea$i semnifica#ie simbolurilor pe care le utilizeaz.
Cuvintele sunt doar simboluri care reprezint lucruri $i idei. Noi le atribuim
diferite n#elesuri, mai mult sau mai pu#in vagi, atunci cnd le auzim sau cnd
le folosim. n#elesul pe care noi l dm cuvintelor rezult din modul n care
fiecare din noi interpreteaz lumea nconjurtoare, pentru c fiecare din noi o
vede $i o n#elege n mod diferit.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
FUNCIILE COMUNIC!RII
n condi#iile dezvoltrii termenului de comunicare $i func#iile comunicrii pot
s se ntind pe un palier extrem de larg. n acest sens, T.K.Gamble %i
M.Gamble (1993) propun trei func$ii ale comunic(rii:
1. Prima func#ie se refer la n$elegere %i cunoa%tere. Astfel,
comunicarea sprijin att o mai bun cunoa$tere de sine, ct $i
cunoa$terea celorlal#i. Mai mult, aceste dou tipuri de cunoa$tere sunt
interdependente: atunci cnd i cunoa$tem pe ceilal#i n procesul de
comunicare, ne cunoa$tem simultan propria fiin#, nv#m cum ne
influen#eaz ceilal#i $i msura n care i influen#m, la rndul nostru.
2. A doua func#ie a comunicrii vizeaz dezvoltarea unor rela$ion(ri
consistente cu ceilal$i. Prin aceasta, comunicarea ndepline$te $i o
func#ie de socializare a persoanei.
3. Cea de-a treia func#ie prive$te dimensiunea de influen$( %i
persuasiune a comunicrii. Prin comunicare putem s i influen#m pe
ceilal#i s fie parte n activitatea noastr de a atinge anumite scopuri.
Aceast func#ie dezvolt ideea de colaborare $i de efort comun,
perspective pe care comunicarea le creeaz n interac#iunea uman.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE PROCESULUI
DE COMUNICARE N AFACERI
Procesul de comunicare presupune existen#a urmtoarelor componente:
1. EMITENTUL (SURSA). Este orice membru al organiza#iei care de#ine
informa#ii, idei, inten#ii $i obiective ce privesc comunicarea. Aceasta
formuleaz mesajul, alege limbajul, receptorul (destinatarul) $i mijlocul de
comunicare. De$i are cel mai important rol n ini#ierea comunicrii, nu
poate controla pe deplin ansamblul procesului.
1. RECEPTORUL (DESTINATARUL). Este oricare membru al organiza#iei,
cadru de conducere sau executant cruia i este destinat mesajul.
Importan#a receptorului ntr-o comunicare nu este mai mic dect a
emitentului. Cu toate acestea, n practic func#ioneaz o serie de
prejudec#i referitoare la actul recep#iei $i la statutul receptorului n
comunicare. Multe cadre de conducere sunt tentate s considere
receptarea mesajelor ca fiind automat $i inferioar; sarcina acestora
este de a transmite $i nu de a primi. n realitate, a asculta este la fel de
important cu a vorbi, a citi nu este cu nimic mai prejos dect a scrie.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Reu$ita comunicrii depinde de adecvarea con#inutului $i formele
de exprimare a mesajului cu capacitatea de percep#ie, n#elegere a
receptorului, cu starea sa sufleteasc. Mesajele trebuie prezentate
diferit fata de receptorii lipsi#i de prejudec#i sau ntr-o stare de spirit
echilibrat.
MESAJUL este simbolul sau ansamblul simbolurilor transmise de
emi#tor receptorului. Acesta reprezint forma fizic (oral, scris,
luminoas, gesturi, etc.) n care emi#torul codific informa#ia.
Speciali$tii vorbesc de textul $i de muzica mesajului.
n timp ce textul este partea deschis, vizibil a mesajului
concretizat n cuvinte, muzica este partea invizibil con#inut de
orice mesaj. Ea poate s implice o varietate de n#elesuri. Este
adevrat ns, c nu ntotdeauna aceast latur subtil, a mesajului
este perceput n acela$i mod cu inten#iile emitentului. Infatuarea,
plictiseala, dezacordul pe care uneori le percepem n mesajele
celorlal#i nu reprezint inten#ii ale emitentului, ci interpretri proprii ale
situa#iilor marcate de sensibilit#ile, prejudec#ile, starea de spirit a
contextului.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
MEDIUL sau contextul este o component adiacent dar care poate influen#a
mult calitatea comunicrii. El se refera la spa#iu, timp, starea psihic, interferen#ele
zgomotelor, temperaturilor, imaginilor vizuale care pot distrage aten#ia, provoac
ntreruperi, confuzii.
Un mesaj va cpta o alt semnifica#ie rostit de aceea$i persoan; spre
exemplu, $eful, n biroul sau (importan# oficial); n biroul subordonatului; pe
strad (mesaj lipsit de importan#); la domiciliu (aten#ie, prietenie) etc.
CANALELE DE COMUNICARE. Acestea sunt traseele pe care circul
mesajele. Dup gradul lor de formalizare pot fi:
1. canale oficiale sau formale, suprapuse rela#iilor organiza#ionale. Ele
vehiculeaz informa#ii ntre posturi, compartimente $i niveluri ierarhice.
Eficien#a comunicrii depinde de modul de func#ionare al acestor canale.
Apari#ia unor blocaje frecvente n anumite puncte indic necesitatea
revizuirii posturilor sau a investigrii climatului de munc, a rela#iilor
interpersonale.
2. canale neoficiale sau informale. Acestea sunt generate de organizarea
neformal. Ele constituie ci adi#ionale de comunicare care permit
mesajelor sa penetreze canalele oficiale. Dep$ind barierele legate de
statut $i ierarhic re#eaua canalelor informale poate vehicula $tiri, nout#i,
informa#ii, mai rapid dect canalele formale.
Un proces eficient de comunicare solicit luarea n considerare a ambelor
categorii de canale, cunoa$terea modului lor de func#ionare, a avantajelor $i
dezavantajelor pentru a le putea folosi $i controla.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
MIJLOACELE DE COMUNICARE. Acestea alctuiesc suportul tehnic al
procesului. Contribu#ia lor este vizibil n direc#ia vitezei de vehiculare,
acurate#ei, costului comunicarii. Exista o varietate de mijloace ce pot fi
utilizate: discu#ii fa# n fa#", conversa#ii telefonice, scrisori/memorii,
documente scrise, documente numerice, po$ta voice" (voice-mail), po$ta
electronica (e-mail), telexul $i telefaxul, combinarea aparaturii audio $i video
pentru teleconferin#e, re#ele de computere, video $i televiziunea prin circuit
nchis.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
CODIFICAREA NELESULUI const n selectarea anumitor
simboluri, capabile s exprime semnifica#ia unui mesaj. Cuvintele,
imaginile, expresiile fe#ei, sau ale corpului, semnalele ori gesturile se
constituie n simboluri ale comunicrii. n cadrul organiza#iei, forma
cea mai important de codificare rmne, totu$i cea a limbajului.
TRANSMITEREA MESAJULUI const n deplasarea mesajului
codificat de la emitent la receptor prin canalul vizual, auditiv, tactil
sau electronic de comunicare. Modul de transmitere a mesajului este
determinat, astfel nct el devine o parte a mesajului.
DECODIFICAREA *I INTERPRETAREA se refer la
descifrarea simbolurilor transmise $i, respectiv, explicarea sensului
lor, proces formalizat n receptarea mesajului. Aceste dou procese
care compun recep#ia sunt puternic influen#ate de experien#a trecut
a receptorului, de a$teptrile $i abilit#ile acestuia de a descifra $i
interpreta diversele simboluri. Prin intermediul lor se constat dac s-
a produs sau nu comunicarea, dac emitentul $i receptorul au n#eles
n acela$i mod mesajul.
ETAPELE PROCESULUI DE COMUNICARE SI
MECANISMELE INTERNE ALE ACESTUIA
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
FILTRAREA const n deformarea sensului unui mesaj datorat unor
limite fiziologice sau psihologice. Filtrele fiziologice determinate de
handicapuri totale sau par#iale (lipsa sau scderea acuit#ii vzului, auzului,
mirosului etc.) limiteaz capacitatea de a percepe stimuli $i deci, de a
n#elege mesajul. Filtrele psihologice se instaleaz ca urmare a unor
experien#e trecute ori, a unor sensibilit#i, predispozi#ii. Ele pot afecta
percep#ia $i modul de interpretare a mesajelor, dndu-le o semnifica#ie total
sau par#ial diferit fa# de cea a emitentului.
FEEDBACK-UL - Acesta ncheie procesul de comunicare. Prin
intermediul sau emitentul verific n ce msur mesajul a fost n#eles ori a
suferit filtrri.
Pentru cadrele de conducere, feedbackul comunicrii se poate produce
in diverse moduri. Astfel, poate exista un feedback direct %i imediat prin
care rspunsul receptorului este verificat n cadrul comunicrii fa# n fa#.
Prin diverse simboluri cuvinte, gesturi, mimica fe#ei se constata dac
mesajul a fost receptat sau nu corect. Feedbackul indirect, propagat $i
ntrziat prin declinul rezultatelor, calitatea slab a activit#ilor, cre$terea
absenteismului, conflicte de munca etc., poate indica dificult#i vechi $i
profunde ale comunicrii, ignorate sistematic.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
FORMELE PROCESULUI DE COMUNICARE
n func#ie de traseul parcurs $i de completitudinea etapelor,
procesul de comunicare poate mbrca urmtoarele forme:
PROCES DE COMUNICARE UNILATERAL!. Se desf$oar ntr-
un singur sens, de la emitent la receptor. Aceast form este lipsit
de ultima etap a procesului, feedbackul. Din anumite motive,
emitentul nu consider necesar verificarea rspunsului. Printre
caracteristicile comunicrii unilaterale se numr:
plasarea sub controlul exclusiv al emitentului;
desf$urarea rapid;
bazarea pe presupunerea concordan#ei mesajelor
transmise si a acelor receptate.
Procesul comunicrii unilaterale $i dovede$te eficien#a n anumite
situa#ii cnd discu#iile, dezbaterile $i chiar simple explica#ii sunt
nepermise, considerate consumatoare inutile de timp.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
PROCES DE COMUNICARE BILATERAL!. Se desf$oar n dou
sensuri: emitentreceptor %i receptoremitent.
Aceast form a comunicrii, prezint urmtoarele caracteristici:
iese de sub controlul exclusiv al emitentului prin intervene#ia
receptorului;
n compara#ie cu procesul precedent, pare mai
dezorganizat, deoarece receptorii au posibilitatea
interven#iilor prin ntrebri, sugestii, comentarii;
cere mai mult timp ntruct transmiterea $i recep#ia se pot
transforma n discu#ii;
semnifica#ia mesajului poate fi verificat $i la nevoie,
clarificat $i redefinit.
De$i poart dezavantajul consumului de timp, aceast form se
dovede$te mult mai propice $i eficient n cazul comunicrii
organiza#ionale.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Elementele esen$iale caracteristice procesului
de comunicare
1. cel pu#in doi parteneri (emi#tor $i receptor) ntre care se stabilesc
anumite rela#ii;
2. capacitatea partenerilor de a emite $i de a recep#iona semnale
ntr-un anumit cod, cunoscut de ambii parteneri, fiecare fiind, pe
rnd, emi#tor $i receptor;
3. existen#a unui mesaj;
4. existenta unui mijloc de transmitere a mesajului;
5. mesajul specific prin care emi#torul prime$te de la receptor un
anume rspuns cu privire la mesajul comunicat ini#ial (feedback);
6. existenta unor canale de comunicare, sau a unor drumuri urmate
de mesaje (canale formale sau informale);
7. prezen#a unor bariere de comunicare, perturba#ii ce pot interveni n
procesul de comunicare (zgomote, filtre).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Cteva din particularit($ile comunic(rii
1. Comunicarea are rolul de a pune n legtur oamenii, n mediul n care
ace$tia evolueaz;
2. Orice proces de comunicare este contextualizat, el avnd loc ntr-un
anumit spa#iu psihologic, fizic, temporal, social $i cultural;
3. n procesul de comunicare, prin con#inutul mesajului se urmre$te
realizarea scopurilor $i transmiterea semnifica#iilor;
4. Procesul de comunicare are un caracter dinamic, orice comunicare are,
dup momentul ini#ierii, o anumit evolu#ie, se schimb $i schimb
persoanele implicate n proces;
5. Orice mesaj are un con#inut manifest $i unul latent, uneori acesta din
urm fiind mult mai semnificativ;
6. Procesul de comunicare are o dimensiune multipl: comunicarea
exteriorizat( (ac#iunile verbale $i non-verbale ce pot fi observate de
ctre interlocutori), metacomunicarea (ceea ce se poate n#elege
dincolo de cuvinte), intracomunicarea (realizat la nivelul sinelui, de
ctre fiecare individ n forul su interior);
7. Semnifica#ia dat unui mesaj poate fi diferit att ntre partenerii actului
de comunicare, ct $i ntre receptorii aceluia$i mesaj;
8. n situa#ii de criz procesul de comunicare are un ritm mai rapid $i o sfer
mai mare de cuprindere.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com