Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul .............................., in calitate de reclamant sau parat in dosarul nr. ........


al acestei instante, cu termen de judecata la data de ...........,
Formulez:
Cerere de amanare a judecarii cauzei, pentru urmatorul motiv: ........................ .
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 126, sau art. 132, art. 138 alin. 1, art.
155, art. 156, art. 157 C proc. civ.

Data .............
Semnatura .............

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .................