Sunteți pe pagina 1din 2

D O M N U L E P R E Ş E D I N T E,

Subsemnata MARCU SIMONA EUGENIA C.N.P. 2770919080031, identificata cu C.I. seria BV,
nr.265379, eliberat de SPCLEP Brasov, avand domiciliul in Brasov, str. Cocorului nr.14, bl.212, sc. C, ap.13, si
resedinta de domiciliu in mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, str. Daliei nr.4, bl.43, sc. B, ap.10 si MARCU
FLORIN C.N.P. 1780424080073, identificata cu C.I. seria KV nr.383814, eliberat de SPCLEP Sf.Gheorghecu
domiciliul in mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, str. Daliei nr.4, bl.43, sc. B, ap.10, personal ne intelegem sa
formulam prezenta

CERERE DE DIVORT PRIN ACORDUL PARTILOR

prin intermediul carei solicitam Onoratei Instante sa dispuna:

 desfacerea casatoriei prin acordul partilor;


 exercitarea autoritatii parintesti in comun asupra minorululor MARCU DAVID ANDREAS nascut la data de
24.05.2008 si MARCU ROBERT GABRIEL nascut la data de 17.03.2012 in mun. Brasov, jud. Brasov…….
de catre subsemnatii MARCU SIMONA EUGENIA si MARCU FLORIN
 stabilirea locuintei minorululor la domiciliul din str.Daliei nr.4, bl. 43, sc. B, ap. 10, Sf. Gheorghe, jud.
Covasna, care va fi domiciliul mamei
 obligarea tatalui la plata unei pensii de intretinere catre minori in cuantum maxim legal stabilitt prin lege.;
 pastrarea la numele dobandit in timpul casatoriei/

MOTIVELE ACTIUNII:

În fapt, m-am casatorit cu pârâtul la data de …………conform certificatului de casatorie seria …… nr.
……./act de casatorie nr. ….., iar din casatoria noastra a rezultat copilul/copii minor/i ………, nascut/i la data
de ……….. conform certificatului de nastere atasat, seria ……. nr. ………… eliberat de Primaria ………. la
data de ………………

Tin sa precizez Onoratei Instante faptul ca, la inceputul casatoriei relatiile matrimoniale au decurs in mod firesc, in
armonie și intelegere, ulterior, legatura dintre subsemnata/ul si parat/a a inceput sa degenereze in mod constant.

(se va prezenta intreaga situatie cu precizarea in concret a motivelor de fapt si de drept pentru care se solicita
desfacerea casatoriei)

În drept, ne întemeiem actiunea pe dispozitiile art. art. 373 lit.a), art.374, art. 383, art. 396-398, art. 400, art. 402
C. civ si art. 915-928 Cod proc. civ

În dovedirea actiunii solicitam proba cu înscrisuri si proba testimoniala, respectiv martorii:

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

De asemenea, solicitam Onoratei Instante sa dispuna ascultarea minorului/lor in conditiile art. 401 alin. 2 Cod civil,
precum si intocmirea unui raport de ancheta psihosocială.

Depunem prezenta cerere în doua exemplare, din care unul pentru instanta si unul spre a fi comunicat autoritatii
tutelare.

Anexam la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

 Certificatul de casatorie;
 Cerificat de nastere minor/i
 Acte de identitate personale
 Adeverinta de venit

S-ar putea să vă placă și