Sunteți pe pagina 1din 4

Concediu paternal

Tatal copilului nou-nascut are dreptul la concediu paternal conform Legii 210 din 31 decembrie 1999 . Concediul paternal se acord n scopul de a asigura participarea efectiv a tatlui la ngrijirea noului nscut si const ntr-o perioad de timp de 5 zile lucrtoare. n cazul n care titularul acestui drept este asigurat n cadrul sistemului asigurrilor sociale de stat, aceste 5 zile i vor fi pltite 100%. Concediul paternal nu trebuie confundat cu concediul pentru cresterea copilului pana la 2 ani, care se poate acorda si tatalui, in conditiile art.121 si urmatoarele din Legea nr.19/2000. Concediul paternal se acord, la cerere, tatlui, n primele 8 sptmni de la nasterea copilului, dovada fiind certificatul de nastere al copilului, din care rezult calitatea de tat natural. Titularul dreptului la concediu paternal este tatl copilului nou-nscut, care particip efectiv la ngrijirea acestuia, indiferent dac copilul este nscut din cstorie sau din afara cstoriei. Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adreseaz n scris conducerii unittii n care tatl si desfsoar activitatea, n primele 8 sptmni de la nasterea copilului. Indemnizatia pentru concediul paternal pltit, egal cu salariul aferent zilelor lucrtoare respective se calculeaz pe baza salariului brut realizat, incluznd sporurile si adaosurile la salariul de baz. Tatl care satisface serviciul militar are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice, de asemenea, n primele 8 sptmni de la nasterea fiului su. Permisia se acord si n cazul n care recrutul o solicit n vederea recunoasterii paternittii, ntocmit n conditiile legii. Hotararea Guvernului nr.244 din 10 aprilie 2000 privind Normele de aplicare a Legii nr. 210/1999, publicata in Monitorul Oficial nr.150 din 11 aprilie 2000, prevede c permisia solicitat si acordat va fi justificat, la ntoarcere, cu certificatul de nastere al copilului, din care s rezulte calitatea de tat a militarului (n situatia n care declaratia de recunoastere a paternittii s-a fcut simultan cu nregistrarea nasterii) sau, dup caz, numai pe baza declaratiei de recunoastere a paternittii (dac aceasta s-a fcut ulterior nregistrrii nasterii copilului la serviciul de stare civil). n cazul n care tatl copilui nou nscut a obtinut atestatul de absolvire a cursului de puericultur (cursul const n prezentarea unor notiuni elementare teoretice si practice necesare n vederea ngrijirii copilului mic procesul fiziologic al nasterii, primul ajutor dat mamei n perioada pre si post-natal, comportamentul fat de bebelus etc), durata concediului paternal se majoreaz cu 10 zile lucrtoare, devenind 15 zile lucratoare. Cursul de puericultura va fi tinut de medicul de familie al tatlui, n perioada de sarcin a mamei sau dup nasterea copilului. n urma verificrii notiunilor dobndite, medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului. Dac tatl are studii de specialitate

(medic, asistent medical) nu mai este necesar absolvirea cursului de puericultur, ci numai obtinerea atestatului.

CONCEDIUL PENTRU INGRIJIREA COPILULUI Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, oricaruia dintre parintii copilului daca o perioada de 12 luni in ultimul an, anterior datei nasterii copilului, a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit (venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege). Concediul pentru cresterea copilului poate fi solicitat oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, dar numai dupa efectuarea concediului medical de maternitate. Pe perioada concediului, contractul individual de munca este suspendat (conf.art.49 Codul Muncii), ca urmare a intreruperii temporare a prestarii muncii, fiind suspendata plata salariului de catre angajator. OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Legea nr. 257/2008 modifica alin. (1) al art. 1 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
Norme metodologice de aplicare a OUG 148/2005 Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 600 lei (RON), iar incepand cu 1 ianuarie 2009 exista posibilitatea de a opta intre o indemnizatie de 600 de lei lunar sau 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni (conform legii 257 din 31.10.2008) Conditii cumulative: este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid; are, in conditiile legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei; locuieste impreuna cu copilul pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia. Cererile pentru acordarea indemnizatiei si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare se depun la primaria pe raza careia solicitantul isi are domiciliul. Actele necesare

actul de identitate al solicitantului; certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie; certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz; adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor;

adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate; declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana (parinte adoptiv, tutore) nu beneficiaza de aceleasi drepturi; declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice; dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului; dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte incadrarea solicitantului intr-una din situatiile speciale de eligibilitate (au beneficiat in ultimele 12 luni de indemnizatie de somaj, si-au insotit sotul/sotia intr-o misiune permanente in strainatate etc.) alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute in normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Cand se plateste indemnizatia pentru cresterea copilului?


incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute mai sus

In ce conditii inceteaza/se suspenda plata indemnizatiei pentru cresterea copilului? Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:

copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap a avut loc decesul copilului

Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:

beneficiarul este decazut din drepturile parintesti; beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie; beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament; beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile; copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata; beneficiarul a decedat; se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.

Alte acte normative: Ordonanta de urgenta Nr. 158 din 17 noiembrie 2005 actualizata privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate; Ordin Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006 Norme metodologice de aplicare a OUG 158/2005 Ordin Nr. 233/125 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate Legea 341/2009 (articol unic) publicata in M.O. nr 778/2009, aduce o importanta modificare art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei n vederea cresterii copilului. Astfel, potrivit noului act normativ, in cazul n care intervine decesul parintelui care ndeplinea conditiile pentru a beneficia de concediul si de indemnizatia lunara prevazute la art. 1 alin. (1), iar celalalt parinte nu ndeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, parintele supravietuitor are dreptul sa beneficieze de concediul si de indemnizatia parintelui decedat.

Concediul se acord o singur dat, iar nencadrarea n termenul de dou luni impus de Legea nr. 210/1999 conduce automat la sanctiunea decderii din acest drept.

S-ar putea să vă placă și