Sunteți pe pagina 1din 4

OCROTIREA MINORULUI

1.OCROTIREA PARINTEASCA:In literatura juridical de specialitate, ocrotirea parinteasca este definita ca fiind totalitatea drepturilor si obligatiilor acordate de lege parintiilor,pentru a asigura cresterea si educarea copiilor minori.Institutia ocritirii parintesti cuprinde nu numai drepturile si obligatiile care revin parintilor cu privire la persoana copilului minor, ci si pe cele referitoare la bunurile acestuia.Ocrotirea parinteasca se exercita pe perioada minoritatii copilului, cu exceptia cazului in care minorul dobandeste, prin casatorie, capacitate deplina de exercitiu(art.8,alin.3 din Decretul nr.31/1954). 2.REGLEMENTARE. Institutia ocrotirii parintesti este reglementata in Titlul III, capitolul I, sectiunea I din Codul Familiei, sub denumirea ,,Drepturile si indatoririle parintilor fata de copii si minori.Aceasta reglementare se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, asa cum a fost aprobata prin Legea nr.108/1998. 3.PRINCIPIILE OCROTIRII PARINTESTI.Din ansamblul dispozitiilor legale care reglementeaza institutia ocrotirii parintesti rezulta ca aceasta este guvernata de urmatoarele principii : a) ocrotirea parinteasca se exercita numai in interesul copilului minor(art.97,alin.2 din Codul Familiei).Folosit de multe ori de legiuitori in diverse texte(art.38,alin.4,art.42,art.99 si 100,alin.3 din Codul Familiei,art.1,alin.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei),conceptual de interes al copiluluieste definit in literature de specialitate si in practica judiciara prin doua laturi:un interes social,conform caruia parintii sunt obligati sa creasca sa educe copilul in conformitate cu regulile si principiile generale ale societatii, si un interes personal al copilului, potrivit caruia parintii au obligatia de a se ingrijii de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea si pregatirea lui profesionala, potrivit cu insusirile lui; b)principiul egalitatii parintilor in exercitarea ocrotirii parintesti.Acest principiu, consecinta principiului constitutional al egalitatii dintre barbat si femeie, este consacrat in diferite texte ale Codului Familiei, de exemplu, art.1, alin.4 si art.97, alin.1; c)principiul asimilarii conditiei juridice a copilului din afara casatoriei cu a cea a copilului din casatorie.Art.63 din Codul Familiei prevede:,,Copilul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca are, fata de parintele si rudele acestuia, aceasi situatie ca si situatia legala a unui copil din casatorie; d)principiul independentei patrimoniale dinte copil si parinte.Art.106 din Codul Familiei prevede:,,Parintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintelui, in afara de dreptul la mostenire si la intretinere.Asadar, patrimoniu copilului este distinct cu cel al parintelui sau; e)ocrotirea parinteasca se exercita sub supravegherea si controlul autoritatilor tutelare , ale instantelor judecatoresti si ale Ministerului Public. 4.DREPTURILE SI INDATORIRILE PARINTESTI. In cea ce priveste sfera indatoririlor parintesti cu privire la persoana copilului, aceasta este comuna si se refera la obligatia de a creste copilul si obligatia de al intretine, la care unii autori de specialitate adauga obligatia de supraveghere si obligatia de educare si de asigurare a invataturii si pregatirii profesionale.Drepturile parintiilor cu privire la bunurile copilului sunt, in acceptiunea tuturor autorilor de specialitate, aceleasi, si anume:dreptul de administrare a bunurilor copilului, dreptul de al reprezenta pe copil in actele juridice civile si dreptul de ai incredinta actele civile.Aceasi situatie exista si in cea ce priveste obligatiile parintesti cu privire la bunurile copilului, care se refera la:obligatia de administrare a bunurilor, obligatia de a cere intocmirea inventarului, obligatia de a cere stabilirea sumei anuale necesare intretinerii copilului si administrarii bunurilor sale, obligatia de a prezenta darea de seama anuala sic ea generala. 5.DREPTURILE SI INDATORIRILE PARINTILOR CU PRIVIRE LA PERSOANA COPILULUI:a) Dreptul parintilor de a stabili locuinta copilului.Potrivit art.100, alin.1 din Codul

Familiei, copilul minor locuieste la parintii sai, cea ce inseamna ca minorul are un domiciliu legal.Dreptul parintilor de a stabili locuinta copilului minor si de a tine copilul este garantat prin art.103, alin.1 din Codul Familiei, potrivit caruia acestia au dreptul de a solicita inapoierea copilului de la orice persoana care il tine fara drept b) Dreptul si indatorirea parintilor de a creste copilul.Notiunea de,,crestere a copilului minorare un continut complex si se refera atat la aspectele materiale, cat si la cele de educatie si sanatate. Legiuitorul prevede in art.101,alin.2 din Codul Familiei ca parintii sunt datori sa ingrijeasca de copil, asigurandu-i cresterea, sanatatea si dezvoltarea fizica, educarea, invatatura si pregatirea profesionala.Asadar, componentele dreptului parintilor de a creste copilul sunt:dreptul de a ingriji de sanatatea si dezvoltarea fizica, dreptul de a ingriji de educare, invatatura si pregatirea profesionala a copilului, dreptul de a indruma si supraveghea copilul. 6.DREPTURILE SI INDATORIRILE PARINTILOR CU PRIVIRE LA BUNURILE COPILULUI.a) dreptul si indatorirea de a administra bunurile copilului.Notiunea de ,,administrare a bunurilor copilului are un continut mai complex decat notiunea de administrare din dreptul civil, deoarece ea cuprinde, alaturi de actele de administrare propriu zisa, si actele de conservare si in anumite limite, chiar si actele de dispozitie.Administrarea patrimoniului copilului de catre parintii lui presupune savarsirea urmatoarelor acte:-acte de conservare, cum ar fi cele pentru dobandirea unui drept sau pentru evitarea pierderii lui si care presupun cheltuieli reduse in raport cu valoarea dreptului astfel conservat;acte de administrare propriu zisa, cum ar fi cele pentru folosirea unui bun sau intrebuintarea veniturilor pe care le produce bunul sau a sumelor de bani pe care le are minorul;-acte de dispozitie,cum ar fi instrsinarea sau gajarea bunurilor minorului, renuntarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, plata creantelor pe care le au fata de minor parintii, o ruda in linie dreapta ori unchii si matusile(art.129, alin.2 si art.126, alin.2), pentru realizarea carora este necesara incuvintarea prealabila a autoritatii tutelare, si instrainarea bunurilor supuse stricaciunii si a celor nefolositoare, daca valoarea lor este sub 250 lei (art.129, alin.4 din Codul Familiei), posibile fara incuvintarea autoritatii tutelare.b)dreptul si indatorirea parintilor de al reprezenta pe minor in actele juridice civile si de ai incuvinta actele.Minorul, lipsit de capacitate de exercitiu din cauza varstei, este reprezentat in actele juridice civile de parintii sai.Intre 14 si 18 ani, minorul isi exercita singur atat drepturile, cat si obligatiile, insa cu incuvintarea prealabila a parintilor. 7.EXERCITAREA OCROTIRII PARINTESTI DE CATRE AMBII PARINTI.In principiu, ocrotirea parinteasca se exercita in mod egal si de comun acord de catre ambii parinti, de la nasterea copilului si pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu prin implinirea varstei de 18 ani sau, in cazul minorei, prin casatorie.Nu prezinta importanta daca minorul este din casatorie, din afara casatoriei sau este adoptat.Orice neintelegere ivita intre parinti in legatura cu modul de exercitare a ocrotirii parintesti se rezolva pe cale amiabila sau, in caz contrar, de catre instanta judecatoreasca.Din modul de exercitare a ocrotirii parintesti pot rezulta urmatoarele situatii litigioase:-parintii (casatoriti sau necasatoriti intre ei)nu se inteleg in legatura cu domiciliul copilului minor.Instanta judecatoreasca decide, in baza art.100. alin.2 si 3din Codul Familiei, daca domiciliul minorului va fi la mama sau la tata;ulterior, daca se modifica imprejurarile care au stat la baza pronuntarii acestei hotarari judecatoresti, celalalt parinte sau minorul, daca a implinit varsta de 14 ani, poate formula o actiune de schimbare a domiciliului minorului; -parintii minorului divorteaza.Din oficiu, instanta judecatoreasca este obligate sa dispuna, prin hotarare de divort, unde va fi domiciliul minorului.La fel, nici aceasta hotarare judecatoreasca nu se bucura de autoritatea de lucru judecat in cea ce priveste domiciliul copilului, deoarece, oricand, in timpul minoritatii copilului, instanta judecatoreasca, la cererea unuia dintre parinti sau a copilului, daca a implinit varsta de 14 ani, poate schimba domiciliul copilului. 8.EXERCITAREA OCROTIRII PARINTESTI DE CATRE UN SINGUR PARINTE.Art.98,alin.2 din Codul Familiei prevede situatiile in care exercitarea ocrotirii parintesti se face numai de un singur parinte, si anume:moartea unuia dintre parinti ;decaderea din drepturile parintesti a unuia dintre parinti;punerea sub interdictie a unuia dintre parinti; neputinta,din orice imprejurare, a unuia dintre parinti de a-si manifesta vointa(disparitia, condamnarea la o pedeapsa privative de

libertate,impiedicarea, din cauza bolii, a indeplinirii unui anumit act in interesul minorului, parasirea definitiva a tarii, copilul ramanand in Romania cu celalalt parinte). Scindarea ocrotirii parintesti.Exista situatii in care,desi parintii sunt in viata, exercitarea ocrotirii parintesti este scindata in mod inegal intre acestia sau intre parinti, pe de o parte, si persoana, familia, serviciul public sau organismul privat caruia ii este incredintat copilul, pe de alta parte. Scindarea ocrotirii parintesti in cazul desfacerii casatoriei.Potrivit art. 42 din Codul Familiei, prin hotararea judecatoreasca de desfacere a casatoriei se dispune si in legatura cu incredintarea copiilor minori,care pot sa revina, dupa caz, unuia dintre parinti, unei rude sau unei terte persoane ori unui serviciu public sau organism privat autorizat in protectia copilului. Daca minorul a fost incredintat unuia dintre parinti, acesta exercita intreaga ocrotire parinteasca, celuilalt parinte revenindu-i dreptul de a avea legaturi personale cu minorul si dreptul de a veghea la cresterea, educarea, invatatura si pregatirea lui profesionala. Masura reancredintarii copilului minor de la un parinte la celalalt sau de la terta persoana ori persoana juridical la unul dintre parinti poate fi dispusa de instanta judecatoreasca, la cererea celui interesat, atuynci cand imprejurarile de fapt avute in vedere initial s-au schimbat si reincredintarea este in interesul minorului. Scindarea ocrotiri parintesti ca urmare a divortului si a incredintatii copilului unuia dintre parinti inceteaza daca parintele care exercita ocrotirea parinteasca decedeaza, este decazut din drepturile parintesti, este pus sub interdictie judecatoreasca sau, din orice motive, se afla in neputinta de asi exprima vointa(art.98 ,alin.2 din Codul Familiei). Scindarea ocrotirii parintesti in cazul desfintarii casatoriei.Potrivit art.24, alin.2 din Codul Familiei, dispozitiile legale din material divortului referitoare la ocrotirea parinteasca se aplica prin asemanare si copiilor rezultati dintr-o casatorie desfintata.Astfel, prin hotararea judecatoreasca de constatare sau de declarare a nulitatii casatoriei, instanta dispune cu privire la incredintarea minorilor, dupa caz, unuia dintre parinti, unei rude, unei terte persoane ori unei institutii de ocrotire. Incredintarea copilului din afara casatoriei.Daca filiatia copilului din afara casatoriei a fost stabilita fata de ambi parinti, acestia se inteleg, de comun acord,in legatura cu modul in care se exercita ocrotirea parinteasca.In caz contrar, intervine instanta judecatoreasca, la cererea unuia dintre ei, pentru a dispune asupra domiciliului copilului si asupra pensiei de intretinere in favoarea acestuia.De asemenea, instanta judecatoreasca se pronunta si asupra cereri formulate de unul dintre parinti de a se stabili un program de vizitare a copilului aflat la celalalt parinte. SANCTIUNI DE DREPTUL FAMILIEI APLICATE PARINTILOR. -sanctiuni de drept penal:(interzicerea drepturilor parintesti in cazul savarsirii unor infractiuni, fie ca pedeapsa complementara, art.64, lit.d din Codul Penal, fie ca pedeapsa accesorie, art.71 din Codul Penal;sanctionarea pentru savarsirea infractiunilor de abandon de familie, art.305;relele tratamente aplicate minorului, art.306, nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului art.306 din Codul Penal, punerea in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji, art.314 din Codul Penal). -sanctiuni de drept civil aplicabile parintilor pentru faptele ilicite ale copiilor minori(art.1000,alin2 din C.V.) -sanctiuni de dreptul familiei(incredintarea sau plasamentul copilului unei persoane, familii,serviciului public specializat sau unui organism privat autorizat,decaderea din drepturile parintesti si declararea judecatoreasca a abandonului de copii). -sanctiuni care intervin pentru neideplinirea indatoririlor parintesti privitoare la persoana copilului -sanctiuni care intervin pt neindeplinirea indatoririlor privitoare la bunurile copilului(ce incadreaza in aceasta categorie raspunderea solidara a parintilor, care, la fel ca tutorele, raspund in calitatea lor de administratori, daca au pricinuit minorului o paguba, si respunderea pentru savarsirea infractiunii de gestiune frauduloasa, daca, neindeplinind corespunzator indatoririle de administrare a bunurilor copilului, parintii au pricinuit o paguba cu rea credinta.

Powered by http://www.referat.ro/

cel mai complet site cu referate

S-ar putea să vă placă și