Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CAPITOLUL I
CADRU LEGISLATIV

Secţiunea I
Tendinţe de unificare ale reglementărilor privind adopţia internaţională
Secţiunea a II-a
Sediul materiei pentru adopţia internaţională solicitată în România

CAPITOLUL II
CONDIŢIILE DE FOND PENTRU ÎNCHEIEREA ŞI ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI

Secţiunea I
Determinarea legii aplicabile condiţiilor de fond la adopţie
S.1. Sisteme
Sistemul aplicării exclusive a legii naţionale a adoptatorului
Sistemul aplicării exclusive a legii adoptatului
Sistemul aplicării distributive a celor două legi
Sistemul aplicării cumulative a celor două legi
Sisteme combinate
S.2. Dreptul internaţional privat comparat
S.3. Legea aplicabilă potrivit dreptului internaţional privat român
Secţiunea a II-a
Domeniul legii aplicabile condiţiilor de fond la adopţie
S.1. Cadrul legislativ
S.2. Cel ce urmează a fi adoptat
A. Adoptatul este o persoană lipsită de capacitatea deplină de exerciţiu
B. Calitatea de adoptabil
C. Diferenţa de vârstă
S.3. Cel ce urmează a adopta
S.4. Impedimentele la adopţie
1. Impedimentul izvorând din rudenia firească
2. Impedimentul izvorât din calitatea de soţ
3. Impedimentul rezultând dintr-o adopţie antrioară
4. Impedimentul izvorând din lipsa confirmării cererii de adopţie de către 5.
Comitetul Român pentru Adopţii
Secţiunea a III-a
Limitele legii determinată ca fiind aplicabilă condiţiilor de fond
S.1. Cazul apatrizilor
S.2. Retrimiterea
S.3. Ordinea publică în dreptul internaţional privat
S.4. Convenţiile internaţionale
S.5. Cazul conflictului de legi în timp
a) Regula de conflict a forului
b) Modificarea legii străine
c) Schimbarea punctului de legătură

CAPITOLUL III
CONDIŢIILE DE FORMĂ PENTRU ÎNCHEIEREA ŞI ÎNCUVIINŢAREA ADOPŢIEI

Secţiunea I – Consideraţii generale


Secţiunea a II-a – Legea aplicabilă condiţiilor de formă
Secţiunea a III-a – Declaraţia de adopţie
S.1. Precizări prealabile
S.2. Părinţii fireşti ai minorului
S.3. Soţul adoptatorului
S.4. Adoptatul
S.5. Adoptatorul
Secţiunea a IV-a - Procedura adopţiei
Secţiunea a V-a
Procedura administrativă1
&.1. Obţinerea atestatului de familie sau de persoană aptă să adopte
&.2. Transmiterea cererii de adopţie Comitetului Român pentru Adopţii
&.3. Identificarea copilului ce urmează a fi propus spre adopţie
&.4. Încredinţarea copilului în vederea adopţiei
&.5. Obţinerea avizului favorabil încuviinţării adopţiei
&.6. Eliberarea confirmării Comitetului Român pentru Adopţii
Secţiunea a VI-a
Procedura în faţa instanţei judecătoreşti
&.1. Competenţa jurisdicţională materială pentru încuviinţarea adopţiei
&.2. Competenţa teritorială a instanţei de judecată
&.3. Completul de judecată
&.4. Şedinţa de judecată
&.5. Hotărârea judecătorească
Secţiunea a VII-a
Înregistrarea adopţiei
&.1. Procedura înregistrării adopţiei
&.2. Serviciul de stare civilă competent

CAPITOLUL IV
EFECTELE ADOPŢIEI ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT

Secţiunea I
Determinarea legii aplicabile efectelor adopţiei
S.1. Precizări prealabile
S.2. Sistemul aplicării concurente

1
În literatura de specialitate se consideră că există o procedură administrativă anterioară încuviinţării adopţiei. A
se vedea, în acest sens: C. Moroşanu, N. Iftimie, C. Chelaru, V. Eparu, I. Serbina, Adopţia naţională şi
internaţională, Ed. Moldogrup, Iaşi, 1997, p. 43 – 50.
&1. Sistemul aplicării cumulative
&2. –Sistemul aplicării distributive
S.3. Sistemul aplicării exclusive
&1. – Legea adoptatului
&2. – Legea adoptatorului
Secţiunea a II-a
Sistemul admis în dreptul internaţional privat comparat2
Secţiunea a IV-a
Domeniul legii competente aplicabile efectelor adopţiei
S.1. Efectele adopţiei supuse legii adoptatorului
&1. Durata adopţiei
&2. Integrarea adoptatului în familia adoptatorului
&3. Ocrotirea părintească
&4. Obligaţia de întreţinere
&5. Numele adoptatului
S.2. – Efectele adopţiei supuse legii adoptatului
&1. – Cetăţenia adoptatului
&2. – Impedimentele la căsătorie
&3. – Drepturile succesorale

CAPITOLUL V
CONVENŢIA ASUPRA PROTECŢIEI COPIILOR ŞI COOPERĂRII ÎN MATERIA
ADOPŢIEI INTERNAŢIONALE

Secţiunea I
Precizări prealabile
Secţiunea a II-a
Obiectul şi câmpul de aplicare a convenţiei
S.1. Obiectul convenţiei
S.2. Adopţiile vizate
Noţiunea de adopţie
Noţiunea de adopţie internaţională
S.3. Noţiunea de adopţie a unui copil
Secţiunea a III-a
Condiţii de fond minime ale oricărei adopţii internaţionale
S.1. Precizări
S.2. Condiţiile rezultând din controlul autorităţilor ţării de origine
S.3. Condiţii rezultând din controlul autorităţilor statului de primire
Secţiunea a IV-a
Realizarea unei adopţii internaţionale
S.1. Cadrul instituţional al cooperării în materia adopţiei internaţionale
S.2. Condiţiile procedurale ale adopţiei internaţionale
&1. Demersuri care se realizează în statul de primire
&2. Demersuri care se realizează în statul de origine
&3. Gestiunea pregătită de etapele esenţiale ale procedurii
2
Jean-Marc Bischoff – L’adoption en droit international privé, în Rev. int. dr. comparé nr. 3/1985, p. 707 - 709.
S.3. Condiţiile procedurale ale adopţiei internaţionale
Secţiunea a V-a
Dimensiunea internaţională a hotărârii de adopţie
S.1. Recunoaşterea adopţiei

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII PENALE

Secţiunea I
Precizări prealabile
Secţiunea a II-a
Aspecte şi elemente constitutive comune ale infracţiunilor
S.1. Obiectul juridic generic
S.2. Obiectul juridic special
S.3. Latura subiectivă
S.4. Subiectul
S.5. Sancţiunea
Secţiunea a II-a
Aspecte şi elemente constitutive distincte ale infracţiunii
S.1. Infracţiunea de primire de foloase în scopul adopţiei unui copil
1. Latura obiectivă a infracţiunii
2. Subiectul infracţiunii
3. Participaţie proprie
S.2. Infracţiunea de intermediere sau înlesnire a adopţiei unui copil în vederea
obţinerii unui folos material necuvenit
1. Latura obiectivă a infracţiunii
2. Subiectul infracţiunii
Secţiunea a IV-a
Propuneri de lege ferenda