Sunteți pe pagina 1din 20

Conditii de inregistrare PFA

e pot desfasura activitati economice in mod independent daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

nit varsta de 18 ani;


anatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;
carea (pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala) necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita aut
st condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care
ar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
esc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si aparari
intele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor p
torizatia eliberata in conditiile legii;
egistrate in registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.

ele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, trebuie sa fie asigurate prin sistemul de pensii si sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
a care desfasoara activitati economice in mod independent are dreptul de a detine o singura autorizatie.
area altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie este necesara completarea autorizatiei.
Avantaje PFA

duse (scazute din venituri) toate cheltuielile legate de business, plus cele declarate:

tretinerea propriului apartament,


mortizarile si dobanzile legate de achizitionarea unui autoturism,
achizitie imobiliara etc.

ontabilitatii in partida simpla


ate dispune de banii "afacerii" in orice moment.
fizica care desfasoara activitati economice in mod independent are calitatea de angajat propriu.
e fizice care desfasoara activitati economice in mod independent nu pot angaja persoane cu contract individual de
ntru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia.
si contributii mai mici:

e la sanatate
sociale

isc si accidente
TM
de maternitate

e profit
e dividende
e venit

PFA
6,5%

6,5%

16% (calculat pe diferenta


intre veniturile impozabile si
cheltuielile deductibile) *
* sau o suma fixa,
determinata pe baza normelor
anuale de venit

SRL / SA
SRL
platitor de impozit pe profit Microintreprindere
7%
7%
22%
22%
3%
3%
0,5 - 4%
0,5 - 4%
0,25 sau 0,75%
0,25 sau 0,75%
0,75%
0,75%
33,3% - 37,5%
33,3% - 37,5%
16%
16%
16%
2,5%

Lege nr. 300 din 28/06/2004, privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in
mod independent, completata si modificata prin Legea nr. 378/2005 si O.U.G. nr. 40/2006.
Norma metodologica din 21/10/2004 de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale
care desfasoara activitati economice in mod independent
Organizarea ca persoana fizica autorizata confera un avantaj celor care doresc sa isi deschida propria afacere. Procedura de
infiintare este relativ simpla si presupune costuri reduse, care se invart in jurul valorii de 300 de lei, iar cheltuielile de administrare

sunt si ele mai mici decat in cazul unei societati comerciale. Persoana fizica autorizata nu are nevoie de contabil, ci isi poate tine
singura contabilitatea in partida simpla, si, in plus, trebuie sa depuna un numar redus de declaratii fiscale. Totusi, pe langa impozitul
pe venit de 16% pe care il plateste la stat, o PFA trebuie sa achite si anumite contributii. In timp ce unele sunt optionale, fiecare
avand dreptul sa aleaga daca le achita sau nu, exista si contributii obligatorii, care trebuie platite neaparat.
Astfel, persoanele fizice autorizate sunt obligate sa plateasca contributii de asigurari sociale (pensii) si contributiile pentru asigurarea
la sanatate. In categoria contributiilor optionale, pe care PFA alege daca le plateste sau nu, se inscriu contributiile la bugetul
asigurarilor pentru somaj, cele pentru pentru asigurarea in caz de accidente de munca si boli profesionale, precum si contributia
pentru concedii si indemnizatii (FNUASS).
Contributia la pensii - CAS
PFA datoreaza la sistemul de pensii o contributie de 31,3% din venitul declarat, adica venitul pentru care doresc sa se asigure. Trebuie
sa stiti ca, potrivit reglementarilor, acest venit nu poate fi mai mic de 778 de lei (adica 35% din castigul salarial mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat - 2.223 lei), dar nici mai mare de 11.115 lei (echivalentul a de 5 ori castigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat).
Practic, o persoana fizica autorizata trebuie sa plateasca pentru pensii cel putin 244 de lei (35% x 2223 x 31.3%), dar nu mai mult
de 3479 de lei (5 x 2223 x 31.3%).

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul
fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr.
847/2012).
Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a
carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care
difera de cea de domiciliu.
De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribubilii care au un certificat digital calificat de semnatura
electronica.
In baza declaratiei 600 depusa de PFA, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual
datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Atentie! Exista si cateva categorii de PFA care nu datoreaza contributia la pensii, si anume:

Contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale
anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x 2223 =
778 de lei)

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtnerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj

Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.

Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii, ele achitand contributii catre sisteme profesionale proprii de
pensii - cum ar fi avocatii sau personalul clerical.
Contributia la sanatate - CASS
Persoanele fizice autorizate datoreaza o contributie la sanatate de 5,5%. Baza de calcul difera in functie de modul de impunere a
PFA - in sistem real sau pe baza normei de venit. Astfel, baza de calcul poate fi:

pentru impunerea in sistem real - Venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale (diferenta
dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand
contributii sociale) sau

pentru impozitarea la norma de venit - valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi
mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
Plata contributiilor la sanatate se efectueaza anticipat, in cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual.
Astfel, in baza declaratiei de venit estimat (Formular 220) sau a declaratiei de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite

decizia de impunere pentru plati anticipate in care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si
termenele de plata.
Plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Dupa incheierea anului fiscal, in baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal
stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizand
sumele datorate cu titlu de plati anticipate.
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de
zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura
fiscala.
Atentie! La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare
pierderile fiscale anuale.
In cazul celor care nu depun declaratie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contributiile de asigurari
sociale platite trimestrial reprezinta plata finala in contul contributiei anuale datorate.
Contributii optionale
Asigurarile de somaj nu sunt obligatorii pentru o persoana fizica autorizata, insa ea poate alege sa o plateasca, in cazul in care
doreste sa beneficieze de ajutor de somaj, atunci cand nu va mai avea activitate, spre exemplu.
Conform prevederilor legale, se poate asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj orice persoana care realizeaza venituri din
activitati desfasurate potrivit legii si care nu sunt deja asigurate.
Pentru a plati contributia la somaj, persoanele fizice pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei
de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si
in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decat salariul de baza
minim brut pe tara garantat in plata (750 de lei), dar nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut,
stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.
Contributia lunara la somaj este de 0,5% din venitul asigurat.
Nici contributia pentru concedii si indemnizatii (FNUASS) nu este obligatorie, insa aceasta poate deveni obligatorie daca PFA doreste
sa beneficieze de indemnizatii pentru concediile medicale.

Potrivit OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, contributia pentru concedii si
indemnizatii este de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit. Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele
autorizate sa desfasoare activitati independente sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si
indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de
sanatate.

NORME ANUALE DE VENIT PENTRU ANUL 2013,


Pentru contribuabilii persoane fizice autorizate si intreprinderile individuale,care desfasoara activitatea in conditiile articolului
49 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Nr.
Denumirea activitilor
crt./Cod
independente pentru care
activitate venitul net se poate
determina pe baza normelor
anuale de venit
cf OMFP 1847/2003

Codul si denumirea
activitilor din Clasificarea
activitilor din economia
naional - CAEN Rev.2
CAEN REV 2

Turda
si
Gherla Huedin
Campia
Turzii

Cluj
Napo Dej
ca
1 LB002

Boiangerie

Comer cu amnuntul n
magazine nespecializate, cu
vnzare predominant de
produse alimentare, buturi i
tutun
3. LC005 Comer cu plante medicinale,
semine de legume, fructe i flori

II

III

8.570

8.520

8.520 8.460 8.430 8.400

- 4711: Comer cu amnuntul n


magazine nespecializate, cu
1221 11.89 11.58
vnzare predominant de produse 16.850 13.940 13.940 13.190 12.670
0
0
0
alimentare, buturi i tutun
- 4622: Comer cu ridicata al
florilor i al plantelor

- 4776 : Comer cu amnuntul


al florilor, plantelor i
seminelor; comer cu
amnuntul al animalelor de
companie i a hranei pentru
acestea, n magazine
specializate
- 4789 : Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
4. LC006 Comer cu produse agricole i
alimentare

COMUNE

- 1330: Finisarea materialelor


textile
8.620 8.570

2. 4711

ORAS
E

MUNICIPII

- 4721:Comer cu amnuntul al
fructelor i legumelor proaspete,
n magazine specializate
- 4724: Comer cu amnuntul al
pinii, produselor de patiserie i
produselor zaharoase, n
magazine specializate
- 4729: Comer cu amnuntul al
altor produse alimentare, n
magazine specializate
- 4781: Comer cu amnuntul al
produselor alimentare,
buturilor i produselor din
tutun efectuat prin standuri,
chiocuri i piee
4789 : Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
5. LC007 Comer cu obiecte de uz casnic i - 4649: Comer cu ridicata al altor
unelte gospodreti
bunuri de uz gospodresc
- 4751: Comer cu amnuntul al
textilelor, n magazine
specializate
- 4752: Comer cu amnuntul al
articolelor de fierrie, al
articolelor din sticl i a celor
pentru vopsit, n magazine
specializate
- 4753: Comer cu amnuntul al
covoarelor, carpetelor,
tapetelor i a altor acoperitoare
de podea, n magazine
specializate

11.410

9.050

9.050

8.750

8.490 8460 8.430 8.400

13.790 12.960 12.960 12.960 12.960 8460 8.430 8.400

8.480

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.640

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

14.830

9.510

9.510

9.090

8.780 8570 8.460 8.400

14.830

9.510

9.510

9.090

8.780 8570 8.460 8.400

16.850 13.940 13.940 13.190 12.670

11.160

9.510

9.510

8.720

1221 11.89 11.58


0
0
0

8.570 8520 8.430 8.400

15.130 12.250 12.250 11.960 11.880

1141 11.10 10.77


0
0
0

14.420 11.200 11.200 10.920 10.840

1045 10.45 10.45


0
0
0

11.160

9.510

9.510

8.720

8.570 8520 8.430 8.400

15.130 12.250 12.250 11.960 11.880 1141 11.10 10.77


0
0
0

6. LC008 Comer cu mbrcminte i


nclminte nou i uzat

- 4754: Comer cu amnuntul al


articolelor i aparatelor
electrocasnice, n magazine
specializate
- 4759: Comer cu amnuntul al
mobilei, al articolelor de
iluminat i al articolelor de uz
casnic n.c.a., n magazine
specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
- 4642: Comer cu ridicata al
mbrcmintei i nclmintei
- 4771: Comer cu amnuntul al
mbrcmintei, n magazine
specializate
- 4772: Comer cu amnuntul al
nclmintei i articolelor din
piele, n magazine specializate
- 4779: Comer cu amnuntul al
bunurilor de ocazie vndute
prin magazine
- 4782: Comer cu amnuntul al
textilelor, mbrcmintei i
nclmintei efectuat prin
standuri, chiocuri i piee

16.850 13.940 13.940 13.190 12.670

1221 11.89 11.58


0
0
0

26.550 15.080 15.080 14.380 13.210

1310 12.66 11.16


0
0
0

11.160

9.510

9.510

8.720

8.570 8520 8.430 8.400

16.850 13.940 13.940 13.190 12.670

1221 11.89 11.58


0
0
0

15.130 12.250 12.250 11.960 11.880

1141 11.10 10.77


0
0
0

12.960 12.540 12.540 12.540 12.540 8420 8.410 8.400


11.750

9.690

9.690

8.830

8.570 8520 8.430 8.400

17.280 13.480 12.670 12.670 11.860

- 4752: Comer cu amnuntul al


articolelor de fierrie, al articolelor
10.520
din sticl i a celor pentru vopsit,
n magazine specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
8.440
al altor produse
8. LC010 Comer cu casete audio video CD - 4763: Comer cu amnuntul al
i DVD
discurilor i benzilor magnetice cu
13.390
sau fr nregistrri audio/video n
magazine specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
13.390

1186 11.57 11.24


0
0
0

7. LC009 Comer cu ambalaje din sticl

9. 4743
10.
LC011

11.
LC012

12.
LR098

13.
LC035

Comer cu amnuntul al
echipamentelor audio/video, n
magazine specializate
Comer cu animale i psri vii

Comer cu ln, piei crude

Comercializare de stuf

Comercializarea cinilor i
pisicilor de ras, psrilor
ornamentale, broatelor
estoase, a animalelor pentru
blan i a altor animale de
companie, inclusiv hrana
specific acestora

- 4743: Comer cu amnuntul al


echipamentelor audio/video n
14.830
magazine specializate
- 4611: Intermedieri n comerul
cu materii prime agricole, animale
9.150
vii, materii prime textile i cu
semifabricate
- 4623: Comer cu ridicata al
8.740
animalelor vii
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
11.310
al altor produse
- 4624:Comer cu ridicata al
blnurilor, pieilor brute i al pieilor 9.040
prelucrate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
8.510
al altor produse
- 4776: Comer cu amnuntul al
florilor, plantelor i seminelor;
comer cu amnuntul al
8.460
animalelor de companie i a
hranei pentru acestea, n
magazine specializate
- 4776 : Comer cu amnuntul al
florilor, plantelor i seminelor;
comer cu amnuntul al
8.620
animalelor de companie i a
hranei pentru acestea, n
magazine specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
8.670
al altor produse

9.510

9.510

8.830

8.620 8480 8.440 8.400

8.430

8.430

8.430

8.430 8420 8.410 8.400

9.770

9.770

9.610

9.510 9490 9.470 9.450

9.770

9.770

9.610

9.510 9490 9.470 9.450

9.510

9.510

9.090

8.780 8570 8.460 8.400

9.000

9.000

8.980

8.910 8900 8.890 8.880

8.580

8.580

8.560

8.490 8480 8.470 8.460

8.520

8.520

8.490

8.430 8420 8.410 8.400

8.990

8.990

8.930

8.930 8880 8.830 8.820

8.480

8.480

8.460

8.440 8420 8.400 8.400

8.440

8.440

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.570

8.570

8.520

8.520 8460 8.410 8.400

8.520

8.520

8.490

8.430 8420 8.410 8.400

14.
LC016

Comercializare de flori
-2229: Fabricarea altor produse
naturale/artificiale i
din material plastic
confecionare i/sau
comercializare de aranjamente
florale din flori naturale/artificiale

- 3299: Fabricarea altor


produse manufacturiere n.c.a.
- 4776: Comer cu amnuntul al
florilor, plantelor i seminelor;
comer cu amnuntul al
animalelor de companie i al
hranei pentru acestea, n
magazine specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
15. 5030 Comercializare piese i accesorii - 4531: Comer cu ridicata de
pentru autovehicule
piese i accesorii pentru
autovehicule
- 4532: Comer cu amnuntul
de piese i accesorii pentru
autovehicule
16.
Confecionare i/sau
- 1520: Fabricarea nclmintei
LC014
comercializare de nclminte
- 4772: Comer cu amnuntul al
nclmintei i articolelor din
piele, n magazine specializate
- 4782: Comer cu amnuntul al
textilelor, mbrcmintei i
nclmintei efectuat prin
standuri, chiocuri i piee
17.
Confecionare, comercializare
- 1392: Fabricarea de articole
LC015
i/sau reparare de obiecte din
confecionate din textile (cu
lemn, fire textile, materiale
excepia mbrcmintei i lenjeriei
textile, deeuri textile, piele,
de corp)
plastic, ceramic, aluminiu,
- 1394: Fabricarea de odgoane,
cupru, srm, cauciuc, sticl,
frnghii, sfori i plase
fibr de sticl, hrtie, papur,
- 1395: Fabricarea de textile
nuiele, trestie, paie, iasc, foi de neesute i articole din acestea,
porumb, cear, os, sfoar, plut, cu excepia confeciilor de
stuf
mbrcminte
- 1399: Fabricarea altor articole
textile n.c.a.
- 1411:
Fabricarea articolelor de
mbrcminte din piele
- 1431: Fabricarea prin tricotare
sau croetare a ciorapilor i
articolelor de galanterie
- 1439: Fabricarea prin tricotare
sau croetare a altor articole de
mbrcminte
- 1621: Fabricarea de furnire i
a panourilor din lemn
- 1629: Fabricarea altor
produse din lemn; fabricarea
articolelor din plut, paie i din
alte materiale vegetale
mpletite
- 1729: Fabricarea altor articole
din hrtie i carton
- 2219: Fabricarea altor
produse din cauciuc
- 2223: Fabricarea articolelor
din material plastic pentru
construcii
- 2229: Fabricarea altor
produse din material plastic
- 2313: Fabricarea articolelor
din sticl
- 2319: Fabricarea de sticlrie
tehnic
- 2342: Fabricarea de obiecte
sanitare din ceramic
- 2511: Fabricarea de
construcii metalice i pri
componente ale structurilor
metalice

8.740

8.580

8.580

8.560

8.490 8480 8.470 8.460

14.830

9.510

9.510

9.400

9.400 9300 9.300 9.300

8.440

8.430

8.430

8.430

8.430 8420 8.410 8.400

20.020 18.770 18.770 18.290 17.850

1749 16.30 15.05


0
0
0

20.020 18.770 18.770 18.290 17.850

1749 16.30 15.05


0
0
0

10.360

8.740

8.740

8.740

8.570 8400 8.400 8.400

17.280 13.480 13.480 12.670 12.670

1186 11.57 11.24


0
0
0

17.280 13.480 13.480 12.670 12.670

1186 11.57 11.24


0
0
0

8.670

8.570

8.570

8.550

8.540 8530 8.520 8.510

8.460

8.450

8.450

8.430

8.430 8420 8.410 8.400

8.570

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.670

8.570

8.570

8.550

8.540 8530 8.520 8.510

8.620

8.570

8.570

8.520

8.520 8460 8.430 8.400

8.620

8.570

8.570

8.520

8.520 8460 8.430 8.400

8.620

8.520

8.520

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.790

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

8.480

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.440

8.430

8.430

8.430

8.430 8420 8.410 8.400

8.440

8.430

8.430

8.430

8.430 8420 8.410 8.400

8.440

8.430

8.430

8.430

8.430 8420 8.410 8.400

11.150 10.140 10.140 9.220

8.460 8420 8.410 8.400

11.150 10.140 10.140 9.220

8.460 8420 8.410 8.400

8.480

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

19.240 17.010 17.010 13.980 11.850 1087 9.780 8.850


0

18.
LC017

19.
LC019

20.
LC020

- 2512: Fabricarea de ui i
ferestre din metal
- 2593: Fabricarea articolelor
din fire metalice; fabricarea de
lanuri i arcuri
- 2599: Fabricarea altor articole
din metal n.c.a.
- 4751: Comer cu amnuntul al
textilelor, n magazine
specializate
- 4778: Comer cu amnuntul al
altor bunuri noi, n magazine
specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
- 9523 :Repararea nclmintei
i a articolelor din piele
- 9524: Repararea mobilei i a
furniturilor casnice
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a.
Confecionare i/sau reparaii de - 1722: Fabricarea produselor de
obiecte de uz casnic,
uz gospodresc i sanitar, din
gospodresc i ornamental
hrtie sau carton
- 2341: Fabricarea articolelor
ceramice pentru uz
gospodresc i ornamental
- 9521: Repararea aparatelor
electronice de uz casnic
- 9522: Repararea dispozitivelor
de uz gospodresc i a
echipamentelor pentru cas i
gradin
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a.
Confecionare i/sau
- 2219: Fabricarea altor produse
comercializare de garnituri
din cauciuc
pentru etanare
- 4778: Comer cu amnuntul al
altor bunuri noi, n magazine
specializate
Confecionare i/sau
- 2511: Fabricarea de construcii
comercializare de obiecte
metalice i pri componente ale
metalice i de mecanic fin
structurilor metalice
- 2512: Fabricarea
ferestre din metal
- 2571: Fabricarea
de tiat
- 2572: Fabricarea
feronerie
- 2573: Fabricarea

21.
LC021

de ui i
produselor
articolelor de
uneltelor

- 2594: Fabricarea de uruburi,


buloane i alte articole filetate:
fabricarea de nituri i aibe
- 2599: Fabricarea altor articole
din metal n.c.a.
- 4778: Comer cu amnuntul al
altor bunuri noi, n magazine
specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
Confecionare i/sau
- 2332: Fabricarea crmizilor,
comercializare de obiecte din
iglelor i altor produse pentru
beton, ciment, marmur, piatr, construcii din argil ars
ipsos, argil, crmizi, igle,
- 2361: Fabricarea produselor
vltuci i din alte materiale
din beton pentru construcii
i/sau produse pentru construcii - 2362: Fabricarea produselor
din ipsos pentru construcii
- 2369: Fabricarea altor articole
din beton, ciment i ipsos
- 2370: Tierea, fasonarea i
finisarea pietrei

19.240 17.010 17.010 13.980 11.850

1087
9.780 8.850
0

11.620 10.960 10.960 10.960 10.960

1034 10.34 10.34


0
0
0

12.130 10.030 10.030 9.450

8.520 8480 8.440 8.400

12.430 11.730 11.730 11.730 11.080

1045 10.45 10.45


0
0
0

11.820 11.150 11.150 11.150 10.520 9930 9.930 9.930


8.440

8.430

8.430

8.430

8.430 8420 8.410 8.400

8.640

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.640

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.640

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.570

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

14.830 12.130 12.130 11.150 11.150

1074 10.74 10.36


0
0
0

11.740 10.360 10.360 9.910

9.910 9560 9.560 9.560

11.740 10.360 10.360 9.910

9.910 9560 9.560 9.560

8.570

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.620

8.520

8.520

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.570

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

21.320 19.100 19.100 16.070 13.940

1296 11.87 10.94


0
0
0

21.320 19.100 19.100 16.070 13.940

1296 11.87 10.94


0
0
0

10.520

9.510

9.510

8.830

8.830 8420 8.420 8.420

10.520

9.510

9.510

8.830

8.830 8420 8.420 8.420

10.520

9.510

9.510

8.830

8.830 8420 8.420 8.420

11.510 10.360 10.360 9.920

9.570 9220 8.640 8.400

11.510 10.360 10.360 9.920

9.570 9220 8.640 8.400

11.820 11.150 11.150 11.150 10.520 9930 9.930 9.930


11.760 11.100 11.100 11.100 10.470 9870 9.870 9.870
14.220

9.570

9.570

9.220

8.670 8480 8.440 8.400

14.220

9.570

9.570

9.220

8.670 8480 8.440 8.400

14.580 10.140 10.140 9.510

9.510 8460 8.440 8.400

14.220

8.670 8480 8.440 8.400

9.570

9.570

9.220

12.670 11.510 11.510 10.800 10.080 9370 8.570 8.570

22.
LC022

23.
LC023

24.
LC024

25.
LC025

26.
LC004

27.
LC027

28.
LC028

29.
LC029

30.
LC030

- 4673: Comer cu ridicata al


materialului lemnos i al
materialelor de construcii i
echipamentelor sanitare
- 4778: Comer cu amnuntul al
altor bunuri noi, n magazine
specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
Confecionare i/sau
- 1512: Fabricarea articolelor de
comercializare de hamuri i
voiaj i marochinrie i a
harnaamente
articolelor de harnaament
- 4778: Comer cu amnuntul al
altor bunuri noi, n magazine
specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
Confecionare i/sau reparare de - 1420: Fabricarea articolelor din
obiecte din blan i cojocrie
blan
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a.
Confecionare i/sau reparare de - 3212: Fabricarea bijuteriilor i
bijuterii din metale i pietre
articolelor similare din metale i
preioase
pietre preioase
- 9525: Repararea ceasurilor i
a bijuteriilor
Confecionare i/sau
- 3213: Fabricarea imitaiilor de
comercializare de gablonuri,
bijuterii i articole similare
mrioare i felicitri
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
Confecionare i/sau
-1392: Fabricarea de articole
comercializare de plrii, epci confecionate din textile (cu
i/sau articole de ceaprzrie
excepia mbrcmintei i lenjeriei
de corp)
- 1399: Fabricarea altor articole
textile n.c.a.
- 1419: Fabricarea altor articole
de mbrcminte i accesorii
n.c.a.
- 4778: Comer cu amnuntul al
altor bunuri noi, n magazine
specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
Confecionare i/sau
- 1629: Fabricarea altor produse
comercializare de rame, ncadrri din lemn; fabricarea articolelor din
tablouri i oglinzi
plut, paie i din alte materiale
vegetale mpletite
- 4778: Comer cu amnuntul al
altor bunuri noi, n magazine
specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
Confecionare i/sau reparaii de - 1512 : Fabricarea articolelor de
articole de marochinrie i de
voiaj i marochinrie i a
voiaj de orice fel
articolelor de harnaament
- 9523: Repararea nclmintei
i a articolelor din piele
Confecionare, acordri i/ sau
- 3220: Fabricarea instrumentelor
reparaii de instrumente
muzicale
muzicale
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a
Confecionare i/sau
- 3291: Fabricarea mturilor i
comercializare de mturi i perii periilor
- 4778: Comer cu amnuntul al
altor bunuri noi, n magazine
specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse

23.010 21.710 21.710 21.710 20.490

1933 19.33 19.33


0
0
0

11.820 11.150 11.150 11.150 10.520 9930 9.930 9.930


11.760 11.100 11.100 11.100 10.470 9870 9.870 9.870
8.790

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

8.620

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

8.620

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

14.500 10.150 10.150 9.400

8.990 8780 8.570 8.400

8.570

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

18.710 14.260 14.260 10.930 10.930 9190 9.190 9.190


12.410 10.150 10.150 9.400

8.990 8780 8.570 8.400

8.550

8.460

8.460

8.440

8.440 8400 8.400 8.400

8.670

8.570

8.570

8.460

8.460 8440 8.420 8.400

8.670

8.570

8.570

8.550

8.540 8530 8.520 8.510

8.670

8.570

8.570

8.550

8.540 8530 8.520 8.510

8.570

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.620

8.570

8.570

8.520

8.520 8460 8.430 8.400

8.570

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.790

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

8.620

8.570

8.570

8.520

8.520 8460 8.430 8.400

8.570

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.570

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.640

8.440

8.440

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.870

8.820

8.820

8.820

8.820 8820 8.820 8.820

8.460

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.510

8.510

8.510

8.510

8.510 8510 8.510 8.510

8.460

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.460

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

31.
LC031

32.
LC032

33.
LC033

34.
LC013

35.
LC037

36.
LD039

37.
LD040

38.
LD042

39.
LD043

40.
LD044

Confecionare i/sau
comercializare de unelte de
pescuit

Confecionare i/sau reparaii


ambarcaiuni

Copiere acte

- 3230: Fabricarea articolelor


pentru sport
- 3299: Fabricarea altor
produse manufacturiere n.c.a.
- 4778: Comer cu amnuntul al
altor bunuri noi, n magazine
specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
- 3011: Construcia de nave i
structuri plutitoare
- 3012: Construcia de
ambarcaiuni sportive i de
agrement
- 3315: Repararea i
ntreinerea navelor i brcilor
- 1812: Alte activiti de tiprire
n.c.a.
- 8219: Activiti de
fotocopiere, de pregtire a
documentelor i alte activiti
specializate de secretariat

Creterea i/sau comercializarea - 0321: Acvacultur maritim


cu peti exotici i accesorii de
- 0322: Acvacultur n ape dulci
acvaristic, inclusiv hrana
specific
- 4776: Comer cu amnuntul al
florilor, plantelor i seminelor;
comer cu amnuntul al
animalelor de companie i a
hranei pentru acestea, n
magazine specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
Croitorie, Corsetrie
- 1412: Fabricarea de articole de
mbrcminte pentru lucru
- 1413: Fabricarea altor articole
de mbrcminte (exclusiv
lenjeria de corp)
- 1414: Fabricarea de articole
de lenjerie de corp
- 1419: Fabricarea altor articole
de mbrcminte i accesorii
n.c.a.
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a
Dactilografiere i stenografiere - 8211: Activiti combinate de
secretariat.
- 8219: Activiti de
fotocopiere, de pregtire a
documentelor i alte activiti
specializate de secretariat
- 8299: Alte activiti de servicii
suport pentru ntreprinderi
n.c.a.
Drcit i/ sau toarcere
- 1310: Pregtirea fibrelor i
filarea fibrelor textile
- 9609: Alte activiti de servicii
n.c.a.
Demontare (dezasamblare) de
- 3831: Demontarea
autovehicule i comercializare de (dezasamblarea) mainilor i a
piese auto uzate
echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor
- 4677: Comer cu ridicata al
deeurilor i resturilor
Dogrie
- 1624: Fabricarea ambalajelor din
lemn
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a.
Dresura de animale
- 0162: Activiti auxiliare pentru
creterea animalelor
- 9329: Alte activiti recreative
i distractive n.c.a

8.460

8.460

8.460

8.460

8.460 8460 8.460 8.460

8.460

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.510

8.510

8.510

8.510

8.510 8510 8.510 8.510

8.510

8.510

8.510

8.510

8.510 8510 8.510 8.510

10.760

9.510

9.510

8.870

8.870 8400 8.400 8.400

10.770

9.220

9.220

8.760

8.760 8460 8.460 8.460

11.810

9.500

9.500

9.500

8.960 8460 8.460 8.460

8.460

8.440

8.440

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.460

8.440

8.440

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.460

8.440

8.440

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.460

8.440

8.440

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

12.170

9.510

9.510

8.620

8.620 8460 8.460 8.460

12.170

9.510

9.510

8.620

8.620 8460 8.460 8.460

13.220

9.910

9.910

9.910

9.350 8830 8.830 8.830

13.220

9.910

9.910

9.910

9.350 8830 8.830 8.830

10.300

9.730

9.730

9.730

9.180 8670 8.670 8.670

10.060

9.500

9.500

9.500

8.960 8460 8.460 8.460

10.060

9.500

9.500

9.500

8.960 8460 8.460 8.460

10.060

9.500

9.500

9.500

8.960 8460 8.460 8.460

8.460

8.440

8.440

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.460

8.440

8.440

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

22.110 20.850 20.850 20.380 19.940

1958 18.39 17.14


0
0
0

22.110 20.850 20.850 20.380 19.940

1958 18.39 17.14


0
0
0

8.570

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

10.300

9.730

9.730

9.730

9.180 8670 8.670 8.670

8.510

8.510

8.510

8.510

8.510 8510 8.510 8.510

8.510

8.510

8.510

8.510

8.510 8510 8.510 8.510

- 9609: Alte activiti de servicii


n.c.a.
41.
LD045

- 1623: Fabricarea altor elemente


de dulgherie i tmplrie, pentru
construcii
- 4332: Lucrri de tmplrie i
dulgherie
42.
Extracia i comercializarea
- 0811: Extracia pietrei
LE046
pietrei, pietriului, nisipului,
ornamentale i a pietrei pentru
argilei
construcii, extracia pietrei
calcaroase, gipsului, cretei i a
ardeziei
- 0812: Extracia pietriului i
nisipului; extracia argilei i
caolinului
43. 1551 Fabricarea produselor lactate i a - 1051: Fabricarea produselor
brnzeturilor
lactate i a brnzeturilor
44.
LF047

45.LF04
8

46.
LF049

47.
LI051

48.
LI058

49.
LI053

50.
LI055
51.
LI056

52.
LI059

Dulgherie, tmplrie i
comercializare de brne, grinzi,
supori pentru construcii

Fntnrie

Fierrie - potcovrie

Fotografiere, fotocopiere i
fotoceramic

- 3600: Captarea, tratarea i


distribuia apei
- 4221: Lucrri de construcii a
proiectelor utilitare pentru
fluide
- 4313: Lucrri de foraj i
sondaj pentru construcii
- 4399: Alte lucrri speciale de
construcii n.c.a.
- 0162: Activiti auxiliare pentru
creterea animalelor
- 2572: Fabricarea articolelor de
feronerie
- 2573: Fabricarea uneltelor
- 2599: Fabricarea altor articole
din metal n.c.a
- 3311: Repararea articolelor
fabricate din metal
- 7420: Activiti fotografice

8.510

8.510

- 3312: Repararea mainilor


- 3317: Repararea i
ntreinerea altor echipamente

8.510

8.510 8510 8.510 8.510

14.220 13.320 13.320 12.660 11.400 9500 9.500 9.500


14.220 13.320 13.320 12.660 11.400 9500 9.500

14.22
0

18.990 17.140 17.140 17.140 17.140

1714 15.90 14.68


0
0
0

18.990 17.140 17.140 17.140 17.140

1714 15.90 14.68


0
0
0

14.220

9.570

9.570

9.220

8.880 8570 8.460 8.400

10.250

9.680

9.680

9.680

9.130 8620 8.620 8.620

13.520 13.260 13.010 12.760 12.520

1228 12.04 11.81


0
0
0

8.780

8.670

8.670

8.650

8.650 8620 8.620 8.620

8.780

8.670

8.670

8.650

8.650 8620 8.620 8.620

8.570

8.510

8.510

8.440

8.440 8400 8.400 8.400

8.570

8.510

8.510

8.440

8.440 8400 8.400 8.400

8.570

8.510

8.510

8.440

8.440 8400 8.400 8.400

8.570

8.510

8.510

8.440

8.440 8400 8.400 8.400

12.690 11.510 11.510 10.720 10.480


8.930

8.620

- 8219: Activiti de
fotocopiere, de pregtire a
8.930
8.620
documentelor i alte activiti
specializate de secretariat
Instalare, montare, reparare,
- 3320: Instalarea mainilor i
8.830
8.780
nchiriere de aparate de msur echipamentelor industriale
i control
- 9522: Repararea dispozitivelor
de uz gospodresc i a
8.830
8.780
echipamentelor pentru cas i
grdin
- 9609: Alte activiti de servicii
8.830
8.780
n.c.a.
nchirieri de biciclete,
- 7721: Activiti de nchiriere i
motoscutere, mijloace de
leasing cu bunuri recreaionale i
8.840
8.670
transport auto i pe ap,
echipament sportiv
parapante, ski-jet-uri i material
- 7729: Activiti de nchiriere i
sportiv
leasing cu alte bunuri personale
8.880
8.800
i gospodreti n.c.a.
nchiriere de cort i/sau vesel, - 7721: Activiti de nchiriere i
de rochii de gal, de mireas i leasing cu bunuri recreaionale i
8.880
8.800
pentru diferite ocazii
echipament sportiv
- 7729: Activiti de nchiriere i
leasing cu alte bunuri personale
8.880
8.800
i gospodreti n.c.a.
nchirieri de casete audio-video - 7722: nchirierea de casete video
8.780
8.510
CD si DVD
i discuri (CD-uri, DVD-uri)
nchiriere de camere n scop
- 5510: Hoteluri i alte faciliti de
36.570 13.580
turistic
cazare similare
- 5520: Faciliti de cazare
pentru vacane i perioade de
31.340 11.490
scurt durat
- 5590: Alte servicii de cazare
20.900 9.190
ntreinere i reparare i/sau
recondiionare autovehicule i
utilaje agricole, inclusiv piese
auto

8.510

1048 10.48 10.48


0
0
0

8.620

8.570

8.530 8480 8.440 8.400

8.620

8.570

8.530 8480 8.440 8.400

8.780

8.670

8.670 8400 8.400 8.400

8.780

8.670

8.670 8400 8.400 8.400

8.780

8.670

8.670 8400 8.400 8.400

8.670

8.650

8.650 8640 8.640 8.640

8.800

8.780

8.780 8710 8.710 8.710

8.800

8.780

8.780 8710 8.710 8.710

8.800

8.780

8.780 8710 8.710 8.710

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

13.580 12.330 12.330

1233 12.33 12.33


0
0
0

11.490 11.280 11.280

1128 11.28 11.28


0
0
0

9.190

8.780

8.780 8780 8.780 8.780

1812 16.93 15.67


0
0
0
22.110 20.850 20.850 20.380 19.940 1958 18.39 17.14
0
0
0
20.650 19.390 19.390 18.920 18.470

de transport n.c.a.

53.
LI060

54.
LL061

Intermedieri n turism

Lctuerie

55.
LL062
56.
LL063

Legare de cri

57.
LO064

Organizare de cursuri sportive,


de activiti de ntreinere i
nfrumuseare fizic

58.
LO065

59.
LP066

Lucrri de escavare

- 4520: ntreinerea i repararea


autovehiculelor
- 7911: Activiti ale ageniilor
turistice
- 7990: Alte servicii de
rezervare i asisten turistic
- 2562: Operaiuni de mecanic
general
- 2573: Fabricarea uneltelor

2021 19.02 17.76


0
0
0
1228 12.04 11.81
13.520 13.260 13.010 12.760 12.520
0
0
0
22.740 21.480 21.480 21.010 20.560

8.780

8.710

8.710

8.690

8.670 8650 8.630 8.610

8.670

8.630

8.630

8.610

8.610 8400 8.400 8.400

8.670

8.630

8.630

8.610

8.610 8400 8.400 8.400

8.630

8.630

8.610

8.610 8400 8.400 8.400

9.910

9.910

9.910

9.350 8830 8.830 8.830

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

- 2599: Fabricarea altor articole


8.670
din metal n.c.a.
- 8020: Activiti de servicii
10.490
privind sistemele de securizare
- 1814: Legtorie i servicii conexe
8.480
- 4312: Lucrri de pregtire a
terenului
- 4313 : Lucrri de foraj i
sondaj pentru construcii
- 9313: Activiti ale centrelor de
fitness
- 9319: Alte activiti sportive

- 9329: Alte activiti recreative


i distractive n.c.a.
- 9604: Activiti de ntreinere
corporal
Organizare de activiti
- 9321: Blciuri i parcuri de
distractive n discoteci, distracii distracii
populare i zodiac cu papagal
- 9329: Alte activiti recreative
i distractive n.c.a.
Producerea i/sau
- 1071: Fabricarea pinii;
comercializarea produselor de
fabricarea prjiturilor i a
panificaie, patiserie, gogoerie, produselor proaspete de patiserie
covrigrie, cofetrie

1710 15.97 14.70


0
0
0
1710 15.97 14.70
22.300 20.270 20.270 19.260 18.500
0
0
0
22.300 20.270 20.270 19.260 18.500

10.810

9.370

9.370

8.760

8.420 8400 8.400 8.400

10.810

9.370

9.370

8.760

8.420 8400 8.400 8.400

10.810

9.370

9.370

8.760

8.420 8400 8.400 8.400

10.810

9.370

9.370

8.760

8.420 8400 8.400 8.400

10.080

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

10.080

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

17.630 12.920 12.920 12.040 11.410

1077
9.500 8.870
0

17.630 12.920 12.920 12.040 11.410

1077
9.500 8.870
0

16.850 13.940 13.940 13.190 12.670

1221 11.89 11.58


0
0
0

16.850 13.940 13.940 13.190 12.670

1221 11.89 11.58


0
0
0

16.850 13.940 13.940 13.190 12.670

1221 11.89 11.58


0
0
0

- 1072: Fabricarea biscuiilor i


picoturilor; fabricarea
prjiturilor i produselor
conservate de patiserie

60.
LP070

61.
LP071

Prelucrare piei,prepararea si
vopsirea blanurilor

Prepararea crbunelui din lemn

- 4724: Comer cu amnuntul al


pinii, produselor de patiserie i
a produselor zaharoase, n
magazine specializate
- 4729: Comer cu amnuntul al
altor produse alimentare, n
magazine specializate
- 4781: Comer cu amnuntul al
produselor alimentare,
buturilor i produselor din
tutun efectuat prin standuri,
chiocuri i piee
- 1511: Tbcirea i finisarea
pieilor; prepararea i vopsirea
blnurilor

8.570

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

- 1629: Fabricarea altor produse


din lemn, fabricarea articolelor din
8.790
8.570 8.570 8.460 8.450 8430 8.410 8.400
plut, paie, i din alte materiale
vegetale mpletite
- 1910: Fabricarea produselor
12.170 10.770 10.770 10.590 10.150 9500 9.220 8.750
de cocserie

62.
LP072

63.
LP075

64.
LP076

65.
LP077

66.
LP078

67.LP07
9

68.
LP080

Producere i/sau comercializare


de var

Producere i/sau reparare de


cazane i cldri

Producere i/sau comercializare


de articole de feronerie

Producere i/sau comercializare


de floricele de porumb, castane
prjite, porumb fiert, semine
prjite de floarea soarelui i
dovleac, dovleac copt, vat de
zahr, bor

- 2014: Fabricarea altor


produse chimice organice, de
baz
- 2352: Fabricarea varului i
ipsosului
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
- 2521: Producia de radiatoare i
cazane pentru nclzire central
- 2591: Fabricarea de recipieni,
containere i alte produse
similare din oel
- 2592: Fabricarea ambalajelor
uoare din metal
- 2893: Fabricarea utilajelor
pentru prelucrarea produselor
alimentare, buturilor i
tutunului
- 9522: Repararea dispozitivelor
de uz gospodresc i a
echipamentelor pentru cas i
grdin
- 2572: Fabricarea articolelor de
feronerie
- 4752: Comer cu amnuntul al
articolelor de fierrie, al
articolelor din sticl i a celor
pentru vopsit, n magazine
specializate
- 1082: Fabricarea produselor din
cacao, a ciocolatei i a produselor
zaharoase
- 1089: Fabricarea altor
produse alimentare n.c.a.

12.170 10.770 10.770 10.590 10.150 9500 9.220 8.750


13.570 12.810 12.810 11.160 10.750 9410 8.780 8.460
11.760 11.100 11.100 11.100 10.470 9870 9.870 9.870
15.280 10.150 10.150 9.350

8.870 8570 8.460 8.400

15.280 10.150 10.150 9.350

8.870 8570 8.460 8.400

15.280 10.150 10.150 9.350

8.870 8570 8.460 8.400

14.220 10.030 10.030 9.450

8.520 8480 8.440 8.400

14.220 10.030 10.030 9.450

8.520 8480 8.440 8.400

10.520

9.510

9.510

8.830

8.620 8460 8.460 8.460

11.160

9.510

9.510

8.720

8.570 8520 8.430 8.400

8.690

8.670

8.670

8.650

8.640 8420 8.410 8.400

8.690

8.670

8.670

8.650

8.640 8420 8.410 8.400

- 4789: Comer cu amnuntul


prin standuri, chiocuri i piee
8.690
8.670 8.670 8.650 8.640 8420 8.410 8.400
al altor produse
Producere i/sau comercializare - 1039: Prelucrarea i conservarea
12.170 8.620 8.620 8.570 8.570 8420 8.410 8.400
de ngheat, gemuri,
fructelor i legumelor n.c.a.
marmelade, jeleuri i conservare - 1052: Fabricarea ngheatei
12.170 8.620 8.620 8.570 8.570 8420 8.410 8.400
a fructelor prin uscare
- 4729: Comer cu amnuntul al
altor produse alimentare, n
12.170 8.620 8.620 8.570 8.570 8420 8.410 8.400
magazine specializate
- 4781: Comer cu amnuntul al
produselor alimentare,
1221 11.89 11.58
buturilor i produselor din
16.850 13.940 13.940 13.190 12.670
0
0
0
tutun efectuat prin standuri,
chiocuri i piee
Producere i/sau comercializare - 1073: Fabricarea macaroanelor,
de paste finoase, macaroane,
tieilor, cu-cu-ului i a altor
9.150
9.000 9.000 8.980 8.910 8900 8.890 8.880
spaghete, tiei
produse finoase similare
- 4729: Comer cu amnuntul al
altor produse alimentare, n
9.150
9.000 9.000 8.980 8.910 8900 8.890 8.880
magazine specializate
- 4781: Comer cu amnuntul al
produselor alimentare,
1221 11.89 11.58
buturilor i produselor din
16.850 13.940 13.940 13.190 12.670
0
0
0
tutun efectuat prin standuri,
chiocuri i piee
Producere i/sau comercializare - 1320: Producia de esturi
8.670
8.570 8.570 8.460 8.460 8440 8.420 8.400
de obiecte de artizanat
- 1629: Fabricarea altor
produse din lemn; fabricarea
articolelor din plut, paie i din
8.670
8.570 8.570 8.460 8.460 8440 8.420 8.400
alte materiale vegetale
mpletite
- 2341: Fabricarea articolelor
1074 10.74 10.74
ceramice pentru uz
14.830 12.130 12.130 11.150 11.150
0
0
0
gospodresc i ornamental
- 3299: Fabricarea altor
10.080 8.670 8.670 8.670 8.570 8460 8.460 8.460
produse manufacturiere n.c.a.
- 4778: Comer cu amnuntul al
8.570
8.510 8.510 8.480 8.460 8440 8.420 8.400
altor bunuri noi, n magazine
specializate

69.
LP081

70.
LP082

71.
LP083

72.
LP084

- 4789: Comer cu amnuntul


prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
Producere i/sau comercializare - 1394: Fabricarea de odgoane,
de frnghii, sfori i nururi din
frnghii, sfori i plase
fibre sau fii textile
- 4778: Comer cu amnuntul al
altor bunuri noi, n magazine
specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
Producere, comercializare i/sau - 3102: Fabricarea de mobil
reparare de mobil, inclusiv de pentru buctrii
scaune, banchete, fotolii,
- 3103: Fabricarea de saltele i
canapele, mese,dulapuri
somiere
- 3109: Fabricarea de mobil
n.c.a.
- 4759: Comer cu amnuntul al
mobilei, al articolelor de
iluminat i al articolelor de uz
casnic n.c.a. n magazine
specializate
- 9524: Repararea mobilei i a
furniturilor casnice
Producie, comercializare i/sau - 3240: Fabricarea jocurilor i
reparare jocuri i jucrii
jucriilor
- 4765: Comer cu amnuntul al
jocurilor i jucriilor n
magazine specializate
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a.
Producere i/sau comercializare - 1084: Fabricarea condimentelor
de colorani, esene alimentare i ingredientelor
condimente i ingrediente

73.
LP085

Paza i ngrijirea animalelor,


inclusiv n stni i cirezi

74.
LP086

Pescuit i comercializare de
pete

75.
LR090

76.
LR091

77.
LR092

- 4729: Comer cu amnuntul al


altor produse alimentare, n
magazine specializate
- 0162: Activiti auxiliare pentru
creterea animalelor
- 0312: Pescuitul n ape dulci

- 4638: Comer cu ridicata


specializat al altor alimente,
inclusiv pete, crustacee i
molute
- 4723: Comer cu amnuntul al
petelui, crustaceelor i
molutelor, n magazine
specializate
Reparare brichete, montat
- 9522: Repararea dispozitivelor
supap i umplere cu gaz
de uz gospodresc i a
echipamentelor pentru cas i
grdin
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a.
Reparare ceasuri, bijuterii,
- 9525: Repararea ceasurilor i a
stilouri, umbrele, ochelari
bijuteriilor
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a.
Reparare aparate foto, radio, Tv, - 3312: Repararea mainilor
calculatoare, maini de scris,
cntare, telefoane, echipamente - 3319: Repararea altor
echipamente
de comunicaii, alte aparate
electronice de uz caznic, inclusiv - 3313: Repararea
echipamentelor electronice i
frigidere, aragaze, maini de
optice
splat, alte dispozitive i
- 9511: Repararea
echipamente pentru cas i
calculatoarelor i a
gradin
echipamentelor periferice
- 9512: Repararea
echipamentelor de comunicaii
- 9521: Repararea aparatelor
electronice de uz casnic

8.460

8.440

8.440

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.670

8.570

8.570

8.460

8.460 8440 8.420 8.400

8.570

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.460

8.440

8.440

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

16.340 14.310 14.310 12.800 12.420


11.550 10.150 10.150 8.870

1204 10.77 10.15


0
0
0

8.870 8440 8.420 8.400

16.340 14.310 14.310 12.800 12.420

1204 10.77 10.15


0
0
0

16.850 13.940 13.940 13.190 12.670

1221 11.89 11.58


0
0
0

8.670

8.570

8.570

8.460

8.460 8440 8.420 8.400

8.670

8.570

8.570

8.460

8.460 8440 8.420 8.400

8.670

8.570

8.570

8.460

8.460 8440 8.420 8.400

8.460

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

9.620

9.620

9.620

9.620

9.080 8570 8.570 8.570

8.620

8.570

8.570

8.520

8.520 8460 8.430 8.400

8.480

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

10.270

8.570

8.570

8.570

8.550 8400 8.400 8.400

9.510

9.510

9.510

9.510

8.980 8460 8.460 8.460

9.610

9.610

9.610

9.610

9.080 8570 8.570 8.570

8.480

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.480

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

18.710 14.260 14.260 10.930 10.610 9510 8.570 8.400


8.570

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.570

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.570

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

11.740 10.360 10.360 9.910

9.790 9560 9.210 8.990

11.740 10.360 10.360 9.910

9.790 9560 9.210 8.990

11.740 10.360 10.360 9.910

9.790 9560 9.210 8.990

11.740 10.360 10.360 9.910

9.790 9560 9.210 8.990

78.
LR094

79.
LR095
80.
LR096

81.
LR097

82.
LS100

83.
LS101

84.
LI057
85.
LS102
86.
LS105

87.
LS106

88.
LS108

89.
LS109

90.
LS110

-9522: Repararea dispozitivelor


de uz gospodresc i a
echipamentelor pentru cas i
grdin
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a.
Reparare i ntreinere moto-velo - 4540: Comer cu motociclete,
piese i accesorii aferente;
ntreinerea i repararea
motocicletelor
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a.
Reparare i recondiionare
- 9523: Repararea nclmintei i
nclminte
a articolelor din piele
Reparare i/sau ntreinere
- 3317: Repararea i ntreinerea
ascensoare de persoane i de
altor echipamente de transport
mrfuri
n.c.a.
- 4329: Alte lucrri de instalaii
pentru construcii
Rotrie i/sau executare de
- 1629: Fabricarea altor produse
caroserii din lemn
din lemn; fabricarea articolelor din
plut, paie i din alte materiale
vegetale mpletite
- 3099: Fabricarea altor
mijloace de transport n.c.a.
- 3299: Fabricarea altor
produse manufacturiere n.c.a.
Servicii de btut porumb cu
- 0161: Activiti auxiliare pentru
maina
producia vegetal
- 0163: Activiti dup
recoltare
Servicii de afumare carne i
- 1011: Prelucrarea i conservarea
slnin
crnii
- 1013: Fabricarea produselor
din carne (inclusiv din carne de
pasre)
Servicii de amplasare de corturi, - 5530: Parcuri pentru rulote,
rulote i altele
campinguri i tabere
Servicii de cntrire

- 9609: Alte activiti de servicii


n.c.a.
Servicii de formatare i ncrcare - 2720: Fabricarea de acumulatori
baterii auto, acumulatori i pile i baterii
electrice
- 3314: Repararea
echipamentelor electrice
- 9609: Alte activiti de servicii
n.c.a.
Servicii executate de proprietarii - 1101: Distilarea, rafinarea i
de cazane pentru fabricat
mixarea buturilor alcoolice
rachiuri naturale
- 1104: Fabricarea altor buturi
nedistilate, obinute prin
fermentare
Servicii de strungrie, frezare,
- 2562: Operaiuni de mecanic
alezare
general
- 2592: Fabricarea ambalajelor
uoare din metal
- 2594: Fabricarea de uruburi,
buloane i alte articole filetate:
fabricarea de nituri i aibe
Servicii de ncrcat stingtoare - 2829: Fabricarea altor maini i
utilaje de utilizare general n.c.a.
- 8425: Activiti de lupt
mpotriva incendiilor i de
prevenire a acestora
- 9609: Alte activiti de servicii
n.c.a.
Servicii executate pentru
- 4321: Lucrri de instalaii
instalaii de ap, gaz, nclzire
electrice
termic, canal, electricitate,
- 4322: Lucrri de instalaii
frigotehnice, izolaii la construcii sanitare, de nclzire i de aer
condiionat
- 4329: Alte lucrri de instalaii
pentru construcii
- 4399: Alte lucrri speciale de
construcii n.c.a.

11.740 10.360 10.360 9.910

9.790 9560 9.210 8.990

8.570

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

8.620

8.550

8.550

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

8.620

8.550

8.550

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

8.640

8.510

8.510

8.480

8.460 8440 8.420 8.400

11.740 10.360 10.360 9.910

9.790 9560 9.210 8.990

10.270

7.920

7.920

7.920

7.680 7520 7.520 7.520

8.790

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

8.790

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

8.790

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

8.620

8.550

8.550

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

8.620

8.550

8.550

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

8.480

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.480

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

11.160

9.510

9.510

8.720

8.570 8520 8.430 8.400

8.780

8.740

8.740

8.720

8.570 8520 8.430 8.400

8.790

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

8.790

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

8.790

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

14.110 14.110 14.110 14.110 14.110

1411 14.11 14.11


0
0
0

11.240 11.240 11.240 11.240 11.240

1124 11.24 11.24


0
0
0

11.760 11.100 11.100 11.100 10.470 9870 9.870 9.870


11.760 11.100 11.100 11.100 10.470 9870 9.870 9.870
11.760 11.100 11.100 11.100 10.470 9870 9.870 9.870
8.620

8.550

8.550

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

8.620

8.550

8.550

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

8.620

8.550

8.550

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

22.300 20.910 20.910 20.910 20.910

2091 18.39 16.86


0
0
0

22.300 20.910 20.910 20.910 20.910

2091 18.39 16.86


0
0
0

2091 18.39 16.86


0
0
0
1233 12.33 12.33
16.350 13.790 13.790 13.790 13.790
0
0
0
22.300 20.910 20.910 20.910 20.910

91.
LS112
92.
LS113
93.
LS114
94.
LS116
95.
LS118

- 9522: Repararea dispozitivelor


de uz gospodresc i a
echipamentelor pentru cas i
grdin
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a.
Servicii de ncrcat sifoane
- 1107: Producia de buturi
rcoritoare nealcoolice; producia
de ape minerale i alte ape
mbuteliate
Servicii de incubare ou
- 0162: Activiti auxiliare pentru
creterea animalelor
Servicii de reproducie i selecia - 0162: Activiti auxiliare pentru
n creterea animalelor
creterea animalelor
Servicii executate de ipsosari

- 4331: Lucrri de ipsoserie

Servicii executate de lustragii

- 8129: Alte activiti de


curenie
- 9609: Alte activiti de servicii
n.c.a.
- 0162: Activiti auxiliare pentru
creterea animalelor
- 7500: Activiti veterinare

96.
LS120

Servicii executate de tehnicieni


veterinari

97.
LS122

Servicii de frizerie, coafur,


cosmetic, manichiur,
pedichiur, masaj

98.
LS123
99.
LS124

100.
LS125

101.
LS127

102.
LS128

103.
LS129

104.
LS131
105.
LS132

106.
LS133

Servicii executate de mcelari


Servicii de morrit i urluit

Servicii executate de mozaicari,


faianari, parchetari, zidari,
zugravi, geamgii

- 9602: Coafur i alte activiti de


nfrumuseare
- 9604: Activiti de ntreinere
corporal
- 1011: Prelucrarea i conservarea
crnii
- 1061: Fabricarea produselor de
morrit
- 1091: Fabricarea preparatelor
pentru hrana animalelor de
ferm
- 4120: Lucrri de construcii a
cldirilor rezideniale i
nerezideniale
- 4333: Lucrri de pardosire i
placare a pereilor
- 4334: Lucrri de vopsitorie,
zugrveli i montri de geamuri
- 4339: Alte lucrri de finisare

- 4399: Alte lucrri speciale de


construcii n.c.a.
Servicii de ntreinere i curare - 4399: Alte lucrri speciale de
a cldirilor, inclusiv menaj casnic construcii n.c.a.
- 8121: Activiti generale de
curenie a cldirilor
- 8122: Activiti specializate de
curenie
- 8129: Alte activiti de
curenie
Servicii de tinichigerie (fr auto) - 2562: Operaiuni de mecanic
inclusiv cele de nvelirea cu
general
tabl, igl, sit a construciilor
- 4391: Lucrri de nvelitori,
arpante i terase la construcii
Servicii de dezinfecie,
- 3700: Colectarea i epurarea
dezinsecie i deratizare
apelor uzate
- 3900: Activiti i servicii de
decontaminare
- 8129: Alte activiti de
curenie
Servicii executate de meditatori - 8559: Alte forme de invmnt
n.c.a.
Servicii executate de organizatori - 8230: Activiti de organizare a
de expoziii i spectacole
expoziiilor, trgurilor i
congreselor
- 9002: Activiti suport pentru
interpretarea artistic
(spectacole)
- 9004: Activiti de gestionare
a slilor de spectacole
Servicii de plisat, gofrat, ajurat, - 1330: Finisarea materialelor
stopri
textile

11.160

9.510

9.510

8.720

8.570 8520 8.430 8.400

9.150

9.000

9.000

8.980

8.910 8690 8.680 8.670

8.790

8.570

8.570

8.460

8.450 8430 8.410 8.400

8.870

8.550

8.550

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

8.870

8.550

8.550

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

8.640

8.460

8.460

8.440

8.430 8420 8.410 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

9.510

8.870

8.870

8.570

8.570 8440 8.420 8.400

9.510

8.870

8.870

8.570

8.570 8440 8.420 8.400

13.570 10.770 10.770 10.150 9.760 9500 8.870 8.400


13.570 10.770 10.770 10.150 9.760 9500 8.870 8.400
8.780

8.570

8.570

8.460

8.460 8440 8.420 8.400

8.800

8.480

8.480

8.440

8.440 8400 8.400 8.400

8.800

8.480

8.480

8.440

8.440 8400 8.400 8.400

14.830 12.040 12.040 11.150 11.150

1074 10.03
9.750
0
0

1074
0
1267
17.620 13.940 13.940 13.310 12.670
0
1074
14.830 12.040 12.040 11.150 11.150
0
1074
14.830 12.040 12.040 11.150 11.150
0
14.830 12.040 12.040 11.150 11.150

10.03
9.750
0
10.75 10.15
0
0
10.03
9.750
0
10.03
9.750
0

11.510 10.360 10.360 9.910

9.680 9450 9.210 8.990

11.510 10.360 10.360 9.910

9.680 9450 9.210 8.990

8.880

8.880

8.880

8.880

8.400 8400 8.400 8.400

8.880

8.880

8.880

8.880

8.400 8400 8.400 8.400

10.870

9.820

9.820

9.820

8.400 8400 8.400 8.400

14.220 12.900 12.900 12.090 11.400

1094 10.15
9.910
0
0

9.040

8.990

8.990

8.930

8.930 8880 8.830 8.820

9.040

8.990

8.990

8.930

8.930 8880 8.830 8.820

9.040

8.990

8.990

8.930

8.930 8880 8.830 8.820

12.210 10.770 10.770 10.150 9.920 9650 9.220 8.760


8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

10.940

9.220

9.220

8.760

8.420 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

107.
LS134

108.
LS135

109.
LS136

110.
LS137

111.
LS138
112.
LS139
113.
LS140
114.
LS141

Servicii executate cu pive

Servicii de presare metale la


rece, bobinare

- 9529: Repararea articolelor de


uz personal i gospodresc
n.c.a.
-9609: Alte activiti de servicii
n.c.a.
- 1395: Fabricarea de textile
neesute i articole din acestea,
cu excepia confeciilor de
mbrcminte
- 1396: Fabricarea de articole
tehnice i industriale din textile
-9609: Alte activiti de servicii
n.c.a.
- 2431: Tragere la rece a barelor
- 2432: Laminare la rece a
benzilor nguste
- 2433: Producia de profile
obinute la rece
- 2434: Trefilarea firelor la rece

- 2445: Producia altor metale


neferoase
- 2550: Fabricarea produselor
metalice obinute prin
deformare plastic; metalurgia
pulberilor
- 2593: Fabricarea articolelor
din fire metalice; fabricarea de
lanuri i arcuri
- 2711: Fabricarea motoarelor,
generatoarelor i
transformatoarelor electrice
- 3314: Repararea
echipamentelor electrice
Servicii executate cu uleinie
- 1041: Fabricarea uleiurilor i
grsimilor
- 2053: Fabricarea uleiurilor
eseniale
Servicii executate de buctari
- 1085: Fabricarea de mncruri
preparate
- 5629: Alte activiti de
alimentaie n.c.a.
Servicii de pompe funebre
- 9603: Activiti de pompe
funebre i similare
Servicii executate de instructori - 8553: coli de conducere
auto
(pilotaj)
Servicii executate n agricultur, - 0161: Activiti auxiliare pentru
manual sau cu mijloace mecanice producia vegetal
Servicii executate de rectificatori, - 2562: Operaiuni de mecanic
sculeri, matrieri, sudori,
general
machetiti, fierari - betoniti,
- 2573: Fabricarea uneltelor
tinichigii

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

10.660 10.240 10.240 10.240 9.610 8990 8.990 8.990


10.660 10.240 10.240 10.240 9.610 8990 8.990 8.990
1066 10.66 10.66
0
0
0
1066 10.66 10.66
10.660 10.660 10.660 10.660 10.660
0
0
0
1066 10.66 10.66
10.660 10.660 10.660 10.660 10.660
0
0
0
10.660 10.660 10.660 10.660 10.660

11.700 11.390 11.390 11.390 11.080

1108 11.08 11.08


0
0
0

11.620 10.960 10.960 10.960 10.960

1034 10.34 10.34


0
0
0

15.150 15.150 15.150 15.150 14.630

1421 14.21 14.21


0
0
0

10.660 10.660 10.660 10.660 8.780 8780 8.780 8.780


9.680

9.000

9.000

8.640

8.460 8440 8.420 8.400

9.680

9.000

9.000

8.640

8.460 8440 8.420 8.400

1296 12.54 12.33


0
0
0
1296 12.54 12.33
17.140 16.720 16.720 16.720 14.840
0
0
0
17.140 16.720 16.720 16.720 14.840

20.310 12.070 12.070 10.180 9.660 9530 9.220 9.220


22.540 19.350 19.350 18.420 17.270

1670 16.12 15.55


0
0
0

14.220 11.510 11.510 11.290 11.060

1094 10.72 10.36


0
0
0

11.760 11.760 11.760 11.760 11.760

1176 11.76 11.76


0
0
0

11.760 11.100 11.100 11.100 10.470 9870 9.870 9.870

115.
LS142

Servicii executate de sobari,


teracotari, coari

- 2591: Fabricarea de recipieni,


containere i alte produse
similare din oel
- 2592: Fabricarea ambalajelor
uoare din metal
- 2594: Fabricarea de uruburi,
buloane i alte articole filetate:
fabricarea de nituri i aibe
- 2599: Fabricarea altor articole
din metal n.c.a.
- 2331: Fabricarea plcilor i
dalelor din ceramic
- 4322: Lucrri de instalaii
sanitare, de nclzire i de aer
condiionat

11.760 11.100 11.100 11.100 10.470 9870 9.870 9.870


11.760 11.100 11.100 11.100 10.470 9870 9.870 9.870
11.510 10.360 10.360 9.920

9.570 9220 8.640 8.400

11.510 10.360 10.360 9.920

9.570 9220 8.640 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

- 4329: Alte lucrri de instalaii


pentru construcii
- 4399: Alte lucrri speciale de
construcii n.c.a.
- 8122: Activiti specializate de
curenie
- 9609: Alte activiti de servicii
n.c.a.
116.
LS146
117.
LS148

118.
LS149

119.
LS150

119.1
LS104

120.
LT151

121.
LT152
122.
LT154
123.
LT155

124.
LT158

125.
LT125

Servicii de spltorie si
curtorie a produselor din
textile i din blnuri
Servicii de
tinichigerie,vopsitorie,electricitat
e auto, spltorie auto, lustruire
i ceruire auto

- 9601: Splarea i curarea


(uscat) articolelor textile i a
produselor din blan
- 3312: Repararea mainilor

- 4520: ntreinerea i repararea


autovehiculelor,
- 8122: Activiti specializate de
curenie
Servicii de vnzare ziare, reviste, - 4761: Comer cu amnuntul al
cri
crilor, n magazine specializate
- 4762: Comer cu amnuntul al
ziarelor i articolelor de
papetrie, n magazine
specializate
- 4789: Comer cu amnuntul
prin standuri, chiocuri i piee
al altor produse
- 4799: Comer cu amanuntul
efectuat n afara magazinelor,
standurilor, chiocurilor i
pieelor
Servicii de supraveghere i
- 8891: Activiti de ngrijire zilnic
ngrijire copii sau alte persoane pentru copii
aflate la nevoie
- 8899: Alte activiti de
asisten social, fr cazare
n.c.a.
- 8810: Activiti de asisten
social, fr cazare, pentru
btrni i pentru persoane
aflate n incapacitate de a se
ngriji singure
Servicii executate in domeniul
-6202: activitati de consultanta in
informaticii, altele decat cele
tehnologia informatiei
care genereaza drepturi de autor
sau drepturi conexe drepturilor
-6203:Activitati de
de autor
management (gestiune si
exploatare) a mijloacelor de
calcul
Tiat lemne cu ferestru portabil -1610: Tierea i rindeluirea
sau circular
lemnului
- 1629: Fabricarea altor
produse din lemn;
Tiere i lefuire piatr
- 2370: Tierea, fasonarea i
finisarea pietrei
esut covoare, preuri
- 1393: Fabricarea de covoare i
mochete
Tescuire
- 1032: Fabricarea sucurilor de
fructe i legume
- 1102: Fabricarea vinurilor din
struguri
- 1103: Fabricarea cidrului i a
altor vinuri din fructe
- 1104: Fabricarea altor buturi
nedistilate, obinute prin
fermentare
Tocilrie
- 2562: Operaiuni de mecanic
general
- 9529: Repararea articolelor de
uz personal i gospodresc
n.c.a.
-9609: Alte activiti de servicii
n.c.a.
Transporturi de mrfuri i
- 4941: Transporturi rutiere
persoane, inclusiv mijloace de
mrfuri
transport cu traciune animal
- 5221: Activiti de servicii
anexe pentru transporturi

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

10.310

9.220

9.220

8.510

8.510 8440 8.420 8.400

11.290

9.500

9.500

8.870

8.870 8440 8.420 8.400

1567 13.58 11.49


0
0
0
1178 11.15 10.64
14.950 13.310 13.310 12.660 12.040
0
0
0
1178 11.15 10.64
14.950 13.310 13.310 12.660 12.040
0
0
0
18.810 18.390 18.390 18.390 17.760

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400 8400 8.400 8.400

28.210 20.300 20.300 19.600 18.430

1728 16.84 16.38


0
0
0

28.210 20.300 20.300 19.600 18.430

1728 16.84 16.38


0
0
0

12.170 10.150 10.150 9.500

9.210 9210 8.620 8.400

12.170 10.150 10.150 9.500

9.210 9210 8.620 8.400

12.670 11.510 11.510 10.800 10.080 9370 8.820 8.400


8.620

8.550

8.550

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

8.720

8.650

8.650

8.610

8.570 8570 8.530 8.510

8.720

8.650

8.650

8.610

8.570 8570 8.530 8.510

8.720

8.650

8.650

8.610

8.570 8570 8.530 8.510

8.720

8.650

8.650

8.610

8.570 8570 8.530 8.510

11.280 10.450 10.450 10.450 9.820 9400 9.400 9.400


11.280 10.450 10.450 10.450 9.820 9400 9.400 9.400
8.620

8.550

8.550

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

8.780

8.570

8.570

8.570

8.570 8570 8.570 8.570

8.780

8.570

8.570

8.570

8.570 8570 8.570 8.570

terestre
126.
LT160
127.LT1
61

128.
LV162

129.
LV163

Transporturi auto cu taxiuri


- 4932 : Transporturi cu taxiuri
pentru mrfuri i persoane, mai
15.670 11.490 11.490
puin cea efectuat n regim de
maxi-taxi
Transporturi de pasageri i/sau - 5030: Transportul de pasageri pe
8.720
8.650 8.650
marf pe ci navigabile interioare ci navigabile interioare
- 5040: Transportul de marf pe
8.720
8.650 8.650
ci navigabile interioare
Vulcanizare
- 2211: Fabricarea anvelopelor i
a camerelor de aer; reaparea i
12.300 9.790 9.790
refacerea anvelopelor
- 4520: ntreinerea i repararea
autovehiculelor
8.620
8.550 8.550
Vopsire, emailare i cositorie

- 2561: Tratarea i acoperirea


metalelor

11.340

9.400

9.400

10.450 10.450

1045 10.45 10.45


0
0
0

8.610

8.570 8570 8.530 8.510

8.610

8.570 8570 8.530 8.510

9.570

9.220 8760 8.440 8.400

8.510

8.460 8460 8.420 8.400

8.710

8.490 8440 8.420 8.400

Nota : Coeficientii de reducere (pe baza documentelor depuse )sunt :


50%-pentru contribuabilii angajati cu contract individual de munca cu progra de 8 ore/zi,pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap
grav;
30%-pentru femeile in varsta de 50-55 ani si pentru barbati in varsta de 55-60 ani
40% -pentru femeile in varsta de 55-60 ani si pentru barbati in varsta de 60-65 ani
50%-pentru femeile in varsta de 60 ani si barbatii in varsta de peste 65 ani
40%- pentru contribuabilii care au in ingrijire mai mult de un copil in varsta de pana la 3 ani
60%- pentru contribuabili care au in ingrijire mai mult de un copil in varsta de pana la 3 ani
25%- pentru invalizii de gradul 2 si persoanele cu handicap accentuat
La incadrarea in coeficientul de reducere se va lua in calcul varsta contribuabilului la data de 01.01.2013
ANEXA 1
COEFICIENTII DE CORECTIE la Normele de venit pentru STATIUNI TURISTICE si ALTE LOCALITATI stabilite in baza Ordinului comun
al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Ministerului Finantelor Publice nr.22/28/2012, pentru anul 2013

Art.2,alin.2
litera

a)

Criterii de ajustare a coeficientului de corectie

-5,00%

-5,00%

0,00%

-5,00%

-2,00%

-2,00%

-5,00%

-10,00%

Situarea camerelor in cladiri din:


Lemn

d)

Alte localitati

Situarea locuintei in mediul:


Rural

c)

Statiuni turistice
Posibilitati acces:
Acces mijloace proprii de transport
b)

2013- coeficienti corectie

Dotarea camerelor cu:


Fara instalatii de apa, canalizare,electrice,incalzire

e)

Echipare sanitara:
Nu

f)

-10,00%

-10,00%

0,00%

-5,00%

>2 persoane

-3,00%

-3,00%

NORMA MINIMA *

9.000 lei

10.000 lei

Suprafata camerei inchiriate:


15m2

g)

Numar maxim de locuri dintr-o camera

* Normele anuale de venit ajustate cu coeficientii de corectie prevazuti mai sus nu pot sa difere cu mai mult de 30% fata de nivelul normelor
minime transmise de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Conform Circularei nr.92420/11.12.2012 transmisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in categoria statiunilor turistice din judetul
Cluj, au fost incadrate:Baile Turda, Baile Baita,zona Fantanele, Muntele Baisorii.
ANEXA 2 CLASIFICAREA comunelor pentru incadrarea in normele anuale de venit pentru anul 2013
Nr crt Denumirea comunei

Grupa

Nr crt

Denumirea comunei

Grupa

Aghiresu

40

Jichisu de Sus

Aiton

41

Jucu

Alunis

42

Luna

Apahida

43

Maguri Racatau

Aschileu

44

Manastireni

Baciu

45

Marisel

Baisoara

46

Margau

Belis

47

Mihai Viteazu

Bobalna

48

Mica

10

Bontida

49

Mintiu Gherlii

11

Borsa

50

Mociu

12

Buza

51

Moldovenesti

13

Caianu

52

Negreni

14

Calatele

53

Palatca

15

Calarasi

54

Panticeu

16

Camarasu

55

Petrestii de Jos

17

Capusu Mare

56

Ploscos

18

Caseiu

57

Poieni

19

Catina

58

Risca

20

Ceanu Mare

59

Recea Cristur

21

Chinteni

60

Sacuieu

22

Chiuiesti

61

Sandulesti

23

Ciucea

62

Savadisla

24

Ciurila

63

Sincraiu

25

Citcau

64

Sic

26

Cojocna

65

Sinmartin

27

Cornesti

66

Sinpaul

28

Cuzdrioara

67

Suatu

29

Dabica

68

Tritenii de Jos

30

Feleacu

69

Tureni

31

Fizesu Gherlii

70

Taga

32

Floresti

71

Unguras

33

Frata

72

Vad

34

Geaca

73

Valea Ierii

35

Gilau

74

Viisoara

36

Girbau

75

Vultureni

37

Iara

38

Iclod

39

Izvoru Crisului

Ads not by this site


Ads not by this site