Sunteți pe pagina 1din 10

ORDIN nr.

235 din 6 iunie 2001 privind asigurarea turistilor n cazul insolvabilitatii sau falimentului ageniei de turism EMITENT: MINISTERUL TURISMULUI PUBLICAT N: M NIT RUL !I"I#L nr$ %&& din ' august '(() Da a in rarii in !i"#are : 2 au"u$ 2001 Ministrul turismului* n temeiul +ot,r-rii .uvernului nr$ '%/'(() privind organizarea 0i funcionarea Ministerului Turismului* n baza rdonanei .uvernului nr$ )(1/)222 privind activitatea de comercializare a pac3etelor de servicii turistice* cu modific,rile ulterioare* 0i a +ot,r-rii .uvernului nr$ '&4/'(() privind condiiile de acordare a licenei 0i brevetului de turism* emite urm,torul ordin5 #RT$ ) 6)7 #genii economici care comercializeaz, pac3ete de servicii turistice au obligaia sa nc3eie polie de asigurare cu societ,i de asigurare privind asigurarea rambursarii c3eltuielilor de repatriere 0i/sau a sumelor ac3itate de turi0ti* n cazul insolvabilitatii sau a falimentului ageniei de turism$ 6'7 8olita de asigurare se va nc3eia pe baza modelului de polita9cadru prezentat n ane:a nr$ )$ 6&7 8oliele de asigurare vor fi nc3eiate cu societ,i de asigurare agreate de Ministerul Turismului$ Metodologia de agreare a societ,ilor de asigurare este prezentat, n ane:a nr$ '$ #RT$ ' 8olita de asigurare se nc3eie pe o durata de un an de la data nc3eierii* iar suma asigurata va fi de ;($((( dolari S$U$#$ pentru ageniile touroperatoare 0i de )($((( dolari S$U$#$ pentru ageniile detailiste$ #RT$ & <n contractul de comercializare a pac3etelor de servicii turistice nc3eiat ntre ageniile de turism 0i turi0ti* indiferent de modul de prezentare a acestuia 6catalog* pliant sau alt nscris7* este obligatoriu sa se consemneze faptul ca turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul ageniei de turism* precum 0i condiiile 0i termenele n care turistul poate solicita plata desp,gubirilor$ #RT$ % "omercializarea pac3etelor de servicii turistice f,r, nc3eierea poliei de asigurare se sancioneaz, cu suspendarea licenei de turism* potrivit art$ 4 alin$ 6'7 din +ot,r-rea .uvernului nr$ '&4/'(() privind condiiile de acordare a licenei 0i brevetului de turism$ #RT$ ; Societ,ile de asigurare vor transmite periodic Ministerului Turismului situaia cuprinz-nd ageniile de turism asigurate$

#RT$ = #genii economici care comercializeaz, pac3ete de servicii turistice au obligaia sa nc3eie polie de asigurare* n condiiile art$ ) 0i '* pana la data de ) august '(()$ #RT$ 1 #ne:ele nr$ ) 0i ' fac parte integrant, din prezentul ordin$ #RT$ 4 8rezentul ordin va fi publicat n Monitorul ficial al Rom-niei* 8artea I$ Ministrul turismului* Matei9#gat3on >an ?T? #NE@# ) ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBC D 8 LIT# >E #SI.UR#RE D D privind rambursarea c3eltuielilor de repatriere 0i/sau a sumelor D D ac3itate de c,tre turist* n cazul insolvabilitatii sau D D falimentului ageniei de turism D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBG D #siguratul D >enumirea D D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG D D Registrul comerului D D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBFBBBBBBBBBBBBBBG D D Licenta de turism D Nr$ D >ata D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBG D D Sediul principal D D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG D D Telefon D D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG D D !a: D D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG

D D E9mail D D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG D D #genia de turism D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBG D #siguratorul D >enumirea D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG D D Sediul D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG D D Telefon D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG D D !a: D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBG D D E9mail D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBG D Jeneficiarii D Turistii* conform condiiilor de D D D asigurare 6n temeiul contractelor de D D D comercializare a pac3etelor de serviciiD D D turistice7 D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBG D Suma asigurata D "onform art$ ' din ordin D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBG D 8rima de asigurare D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBG D "ota de prima D D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBG D !ransiza D D

EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFBB BBBBBBBBBBBBBBG D 8erioada de asigurare D >e la D La D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBB BBBBBBBBBBBBBBG D La prezenta se ane:eaz, condiiile de asigurare prev,zute n ane:a D D care face parte integrant, din polita$ D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBG D 8rezenta polita a fost eliberata n & 6trei7 e:emplare* c-te un e:emplarD D pentru fiecare parte 0i un e:emplar pentru Ministerul Turismului$ D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBG D #m primit un e:emplar original al poliei 0i ane:a$ D EBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBG D D D D D #sigurator* #sigurat* D D $$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$ D D D KBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBL ?ST? #NE@# ' Metodologia de agreare a societ,ilor de asigurare #grearea societ,ilor de asigurare se face de Ministerul Turismului* cu consultarea prealabil, a "omisiei de Supraveg3ere a #sigur,rilor$ <n vederea obinerii agrearii societ,ile de asigurare vor prezenta Ministerului Turismului o documentaie cu urm,torul coninut5 9 copie de pe autorizaia de funcionare eliberata n conformitate cu prevederile Legii nr$ &'/'((( privind societ,ile de asigurare 0i supraveg3erea asigur,rilorM 9 copie de pe certificatul de nmatriculare la oficiul registrului comeruluiM

9 angaNamentul scris al societ,ii de asigurare ca a luat cunostinta de polita9cadru aprobat,* pe care se obliga sa o utilizeze n relaiile contractuale cu ageniile de turism* f,r, a introduce alte clauze care sa contravina principiilor acesteia sau sa impun, agentiilor de turism alte obligaii dec-t cele stabilite prin aceasta$ Societ,ile de asigurare nu mai sunt agreate n urm,toarele situaii5 9 c-nd nu mai dein autorizaie de funcionareM 9 c-nd din analiza politelor nc3eiate 0i din sesiz,rile primite de la #sociaia Nationala a #gentiilor de Turism din Rom-nia 6#N#T7 rezulta ca nu respecta angaNamentul prev,zut mai sus$ Ministerul Turismului va informa agenii economici prin asociaiile profesionale 0i prin mass9media cu privire la societ,ile de asigurare agreate* precum 0i cu privire la cele c,rora li s9a retras agrearea$ #NE@# ) 9999999 la polita de asigurare 9999999999999999999999 " N>IOII >E #SI.UR#RE privind rambursarea c3eltuielilor de repatriere 0i/sau a sumelor ac3itate de c,tre turi0ti n cazul insolvabilitatii sau falimentului ageniei de turism )$ >efiniii )$)$ #genia de turism 9 unitatea specializat, care ofer, 0i vinde pac3ete de servicii turistice sau componente ale acestora$ )$'$ #siguratul 9 societatea comercial, nregistrat, n Rom-nia* titulara licenei de turism pentru agenia de turism$ )$&$ Jeneficiarul 9 turistul$ )$%$ "3eltuielile de repatriere 9 c3eltuielile efectuate de turist dup, ntreruperea de c,tre asigurat a derul,rii contractului de comercializare a pac3etului de servicii turistice* pentru ca turistul sa se poat, ntoarce la punctul originar de plecare din Rom-nia* n condiii de confort 0i pre similare celor contractate$ )$;$ "ontractul de comercializare a pac3etului de servicii turistice 9 acordul de vointa dintre asigurat 0i turist* care are ca obiect cump,rarea unui pac3et de servicii turistice de c,tre turist 0i eliberarea documentelor de plata 0i a documentelor de c,l,torie de c,tre asigurat$ )$=$ >,una 9 preNudiciul financiar suferit de turist$ )$1$ >ebitul 9 sumele ac3itate 0i/sau c3eltuielile de repatriere$ <n cazul n care plata de c,tre turist a serviciilor contractate cu agenia de turism a fost facuta n lei* debitul se actualizeaz, n funcie de rata inflaiei$

)$4$ >esp,gubirea 9 suma datorat, de asigurator beneficiarului n urma producerii evenimentului asigurat$ )$2$ Evenimentul asigurat 9 neplata debitului de c,tre asigurat ca urmare a insolvabilitatii sau falimentului acestuia$ )$)($ !alimentul 9 procedura Nudiciar, de e:ecutare silit, a bunurilor din averea asiguratului* n scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia$ )$))$ Insolvabilitatea 9 situaia n care asiguratul nu ac3it, debitul n termen de ); 6cincisprezece7 zile calendaristice de la primirea de c,tre acesta de la turist a documentelor Nustificative sau dac, ntrerupe unilateral acordarea serviciilor$ )$)'$ Licenta de turism 9 documentul prin care se atesta capacitatea asiguratului de a comercializa servicii turistice n condiii de calitate 0i siguranta pentru turi0ti$ )$)&$ 8ac3etul de servicii turistice 9 combinatia prestabilita a cel puin doua dintre urm,toarele trei grupe de servicii* cu condiia ca durata nentrerupt, a acestora sa dep,0easc, '% de ore sau sa cuprind, o innoptare* 0i anume5 transport* cazare 0i alte servicii* f,r, legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora 0i care reprezint, o parte semnificativ, a pac3etului de servicii turistice* cum ar fi5 alimentaie* tratament balnear* agrement 0i altele asemenea$ )$)%$ Sumele ac3itate 9 contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului 9 servicii pl,tite de acesta n conformitate cu contractul de comercializare a pac3etului de servicii turistice nc3eiat cu asiguratul$ )$);$ Turistul 9 orice persoana care cumpara sau care se angaNeaz, sa cumpere pac3etul de servicii turistice 9 contractant principal 9 sau orice alta persoana n numele c,reia contractantul principal se angaNeaz, sa cumpere pac3etul de servicii turistice 9 ali beneficiari 9 sau oricare alta persoana n favoarea c,reia contractantul principal sau ali beneficiari cedeaz, pac3etul de servicii turistice 9 cesionarul$ '$ biectul poliei de asigurare '$)$ biectul prezentei polie de asigurare este acoperirea de c,tre asigurator a riscului de neplata a debitului pe care l are asiguratul fata de turi0ti 6beneficiarii asigur,rii7* cauzat de nee:ecutarea integrala sau parial, a contractelor de comercializare a pac3etului de servicii turistice nc3eiate cu ace0tia* n cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului$ '$'$ #siguratorul accepta ca n sc3imbul primei de asigurare ncasate de la asigurat sa garanteze turistilor 9 beneficiari ai asigur,rii 9 plata debitelor n cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului$ &$ E:cluderi #siguratorul nu datoreaz, desp,gubiri pentru5 a7 daune rezultate din alte cauze dec-t insolvabilitatea sau falimentului asiguratuluiM

b7 alte sume solicitate de turist n afar, celor privind c3eltuielile de repatriere 0i/sau a sumelor ac3itate de c,tre acestaM c7 c3eltuielile efectuate de turist nainte de nceperea derul,rii contractului de comercializare a pac3etului de servicii turistice* care nu sunt incluse n preul pac3etului de servicii turistice 6ta:a de viza* vaccinari* ta:e de aeroport7M d7 sumele ac3itate de c,tre turist* pe care asiguratul nu este obligat sa le restituie conform contractului de comercializare a pac3etului de servicii turisticeM e7 daune generate de forta maNor, invocat, de asigurat* dovedit, cu documente emise de autorit,ile publice competente$ 8rin caz de forta maNor, se nelege mpreNur,rile care au intervenit dup, nc3eierea contractului de comercializare a pac3etului de servicii turistice* ca urmare a unor evenimente e:traordinare* neprev,zute 0i inevitabile pentru p,riM f7 frauda* rea9intenie sau rea9credina din partea turistului sau a reprezentanilor acestuiaM g7 daune rezultate din orice consecinta a r,zboiului* invaziei* actelor de agresiune str,in, 6fie ca r,zboiul este declarat sau nu7* r,zboi civil* rebeliune* revoluie* insurectie* lovitura de statM 37 daune rezultate din vina turistului$ %$ Suma asigurata Suma asigurata reprezint, limita r,spunderii pe care asiguratorul o are pentru turistii ageniei de turism pana la limita acesteia$ ;$ 8erioada de asigurare 0i perioada de r,spundere ;$)$ 8erioada de asigurare este menionat, n polita de asigurare$ ;$'$ 8erioada de r,spundere* n cazul fiec,rui contract de comercializare a pac3etului de servicii turistice* ncepe la data semn,rii respectivului contract$ ;$&$ R,spunderea* n cazul fiec,rui contract de comercializare a pac3etului de servicii turistice* nceteaz, n una dintre urm,toarele situaii* indiferent care dintre acestea intervine mai nt-i5 a7 finalizarea derul,rii pac3etului de servicii turistice* conform contractului respectivM b7 rezilierea contractului respectivM c7 plata integrala a debitului de c,tre asigurat sau de c,tre un terM n cazul pl,ii pariale r,spunderea asiguratorului se diminueaz, n mod corespunz,torM d7 plata desp,gubirii datorate de c,tre asigurator$ =$ 8rima de asigurare =$)$ "ota de prima de asigurare este precizat, n polita de asigurare 0i se aplica la suma asigurata$ =$'$ 8rima de asigurare este pl,tit, n aceea0i moneda n care este e:primat, suma asigurata$ 1$ !ransiza

1$)$ !ransiza este partea de risc r,mas, n r,spunderea turistului* e:primat, n procente din suma asigurata* 0i se deduce din fiecare d,una$ 1$'$ !ransiza este precizat, n polita de asigurare$ 4$ bligaiile asiguratului 4$)$ #siguratul are obligaia de a plati prima de asigurare$ 4$'$ #siguratul are obligaia de a informa turistul n legatura cu condiiile de asigurare privind rambursarea sumelor ac3itate de c,tre turist 0i/sau a c3eltuielilor de repatriere$ 4$&$ #siguratul are obligaia de a ntocmi contractul de comercializare a pac3etului de servicii turistice n conformitate cu prevederile legale n vigoare$ 4$%$ #siguratul are obligaia de a informa asiguratorul n legatura cu orice modificare intervenita n unul dintre urm,toarele elemente5 denumire* forma Nuridic,* sediu* telefon* structura actionariatului* licenta de turism* brevete de turism$ 2$ bligaiile asiguratorului 2$)$ #siguratorul are obligaia de a plati desp,gubirea pe baza documentelor Nustificative menionate la pct$ )($=* n condiiile prezentei polie de asigurareM desp,gubirea se face n moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice$ 2$'$ <n cazul n care plata de c,tre turist a serviciilor contractate cu agenia de turism a fost facuta n lei* desp,gubirea se actualizeaz, n funcie de rata inflaiei$ )($ "onstatarea daunelor 0i plata desp,gubirilor )($)$ <n cazul n care asiguratul nu efectueaz, repatrierea turistului* turistul are obligaia de a anunta imediat asiguratorul prin telefon* fa: sau e9mail$ <n aceasta situaie asiguratorul nu are obligaia de a ac3it, imediat contravaloarea c3eltuielilor de repatriere* ci de a o rambursa dup, ntoarcerea turistului n Rom-nia* n condiiile prezentei polie de asigurare$ )($'$ <n cazul n care turistul solicita de la asigurat rambursarea sumelor ac3itate 0i/sau a c3eltuielilor de repatriere* acesta trebuie sa trimit, documentele Nustificative c,tre asigurat prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire$ Turistul are obligaia sa p,streze fotocopii de pe respectivele documente Nustificative$ Turistul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor ac3itate 0i/sau a c3eltuielilor de repatriere* n termen de ); 6cincisprezece7 zile calendaristice de la data nc3eierii derul,rii pac3etului de servicii turistice sau de la data repatrierii$ )($&$ Turistul are obligaia de a notifica asiguratorului* prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire* n legatura cu solicitarea adresat, asiguratului privind rambursarea sumelor ac3itate 0i/sau a c3eltuielilor de repatriere* n termen de ; 6cinci7 zile calendaristice de la data confirm,rii de primire prev,zute la pct$ )($'$ )($%$ <n cazul n care* n termen de ); 6cincisprezece7 zile calendaristice de la data confirm,rii de primire a documentelor Nustificative de c,tre asigurat* turistul nu a primit sumele solicitate de la asigurat* are loc evenimentul asigurat$

)($;$ <n termen de )( 6zece7 zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat turistul are obligaia de a transmite asiguratorului* prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire* cererea de desp,gubire nsoit, de documentele Nustificative$ )($=$ >ocumentele Nustificative constau n principal n5 a7 contractul de comercializare a pac3etului de servicii turisticeM b7 confirm,rile de primire precizate la pct$ )($'* )($& 0i )($;M c7 fotocopiile de pe documentele de plata a avansului 6c3itane* ordine de plata etc$7* n cazul cererilor de rambursare a sumelor ac3itate de turistM d7 fotocopiile de pe documentele de transport 0i cazare* n cazul cererilor de rambursare a c3eltuielilor de repatriere$ )($1$ >esp,gubirea nu poate dep,0i suma ac3itat, de turist n contractul de comercializare a pac3etului de servicii turistice* precum 0i sumele necesare repatrierii acestuia* cu respectarea prevederilor pct$ 2$'$ )($4$ >in desp,gubire se scade fransiza menionat, pe polita$ )($2$ >esp,gubirea va fi pl,tit, n termen de &( 6treizeci7 de zile calendaristice de la data primirii de c,tre asigurator a documentelor Nustificative de la turist$ )($)($ <n cazul n care dup, plata desp,gubirii asiguratul pl,te0te debitul c,tre turist* turistul are obligaia de a restitui asiguratorului desp,gubirea primit,* n termen de ; 6cinci7 zile lucr,toare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezent-nd debitul$ ))$ >ispoziii finale ))$)$ 8rin plata desp,gubirii 0i n limita acesteia asiguratorul se subroga n toate drepturile turistului impotriva asiguratului 0i este mandatat sa foloseasc, toate miNloacele legale pentru e:ecutarea silit, a asiguratului$ ))$'$ #siguratorul are dreptul de a rezilia prezenta polita n cazul retragerii licenei de turism a asiguratului de c,tre autoritatea competenta$ #siguratorul este r,spunz,tor n continuare e:clusiv pentru contractele de comercializare a pac3etelor de servicii turistice nc3eiate nainte de data rezilierii$ ))$&$ #siguratorul are dreptul de a suspenda prezenta polita de asigurare n oricare dintre urm,toarele cazuri5 9 suspendarea de c,tre autoritatea competenta a licenei de turism aferente asiguratuluiM 9 nerespectarea obligaiilor asumate de asigurat prin prezenta polita de asigurare$ #siguratorul este r,spunz,tor n continuare e:clusiv pentru contractele de comercializare a pac3etelor de servicii turistice nc3eiate nainte de data suspend,rii$ ))$%$ 8rezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale n vigoare$ ))$;$ rice litigiu rezultat din interpretarea 0i/sau din e:ecutarea prezentei polie de asigurare se soluioneaz, pe cale

amiabila sau* dac, nu este posibil astfel* de c,tre instanele de Nudecata competente din Rom-nia$ 999999999999