Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea Cretin Dimitrie Cantemir

Facultatea de Management Turistic i Comercial


NFIINAREA AGENIEI DE TURISM COLOUR TRAVEL


Coordonator :
Asit.univ.drd. Pavel Adina

Studeni : !ratu Alina
!udac Daniela
Clugrescu Adriana
C"iriac #uliana
!ucureti
$%&'
Cuprins
Ca(. & Date generale. Po)itionarea agentiei de turism.......................................................&
&.& Date generale.........................................................................................................&
&.$ *icena de turism...................................................................................................$
&.' Cerere de eli+erare a licentei de turism..............................................................'
Ca(. $ Sructura organi)atorica................................................................................,
Ca(. ' -rganigrama .........................../
Ca(. , Fisele de (ost ..............................0
,.& Fisa de (ost 1 Agent de turism .............................................................................0
,.$ Fisa de (ost 1 Agent de ti2eting ...........................................................................3
,.' Fisa de (ost 1 4"id turistic ..................................................................................5
,., Fisa de (ost 1 Manager Agentie ........................................................................5
Ca(. / 6eali)area (rodusului ............................................................................7
/.& 8ta(a (lani9icarii ..........................&%
/.$ 8ta(a de conducere a (ac"etului touristic ...............&&
/.' 8ta(a (romovarii: distri+utiei si van)arii (ac"etului turistic... ........&&
/., 8ta(a organi)arii si gestionarii e9ective a (ac"etului turistic ..........................&$
Ca(. 0 Contractarea serviciilor ............................................................&$
0.& Serviciile de trans(ort
turistic..............................................................................&$
0.$ Serviciile de ca)are ...............................................................................................&,
0.' Serviciile de masa ................................................................................................&,
Ca(. 3 6eali)area -9ertei .....................................................................&,
3.& Conce(erea (rogramului ................................................................&,
3.$ #ntocmirea anali)ei de (ret ..........................................................&0
Ca(. 5 Modul de distri+uire..................................................................&0
5.& Politica de distri+utie.......................................................................&0
5.$ Canalele de distri+utie.....................................................................&3
Ca(. 7 Punerea in a(licare a (rodusului.......................................................&5
7.& Pregatirea documentatiei.................................................................&5
7.$ Asistenta g"id ...................................................................................&7
2
Ca(. & Date generale. Po)itionarea agentiei de turism
De9inirea sco(ului: o+iectivelor i activitilor (roiectului
Date generale
Colour Travel este o agentie de turism tur-operatoare, tnara si dinamica, avnd ca principale
activitati consilierea n domeniul turismului si oferirea de servicii si produse turistice menite
sa satisfaca cele mai variate gusturi n materie de turism.
Datorita promptitudinii si eficientei cu care raspundem solicitarilor, am devenit un partener de
ncredere pentru clientii si colaboratorii nostri, dnd dovada de flexibilitate si solicitudine n
relatiile u acestia.
&.&. SC-PU* P6-#8CTU*U#
Colour Travel are ca principala preocupare mbunatatirea constanta a calitatii serviciilor
oferite si diversificarea acestora, n scopul satisfacerii depline a turistilor.
Echipa Colour Travel se caracterizeaza prin implicarea efectiva n vederea obtinerii celor
mai bune oferte, precum si prin receptivitatea fata de dorintele si asteptarile dumneavoastra.
Personalul foarte bine calificat, alcatuit din consultanti n turism, agenti de turism si ticeting
si ghizi profesionisti, asigura efectuarea tuturor demersurilor necesare organizarii ireprosabile
a calatoriei sau a evenimentului dumneavoastra, fiind calauzit de ideea ca dumneavoastra,
clientul nostru, meritati cele mai bune servicii si toata atentia noastra.
Promovarea calitatii si inovatiei n materie de servicii turistice, a profesionalismului si a
experientei echipei noastre, pentru a veni n ntmpinarea solicitarilor si pentru a depasi
asteptarile clientilor nostri cu privire la turismul de petrecere a timpului liber si la cel de tip
corporate!
Practicarea de servicii turistice adaptate la tendintele actuale, precum si la standardele
nationale si internationale n domeniu!
"rientarea permanenta spre satisfacerea tuturor cerintelor clientilor nostri, prin personalizarea
serviciilor turistice!
#sigurarea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru pregatirea si desfasurarea calatoriei
sau evenimentului clientilor nostri n cele mai bune conditii!
3
-9erta de (roduse si servicii a agentiei
Produsele si serviciile turistice oferite de Colour Travel sunt adaptate la dorintele
dumneavoastra, urmarind satisfacerea celor mai exigente cerinte si oferirea celor mai
avanta$oase tarife.
#gentia este specializata pe urmatoarele categorii de servicii turistice%
- &ezervarea de bilete de avion
- &ezervarea de locuri de cazare prin sisteme de rezervare on-line, cu acces direct la
unitati de cazare din ntreaga lume!
- &ezervarea de produse si servicii turistice
- 'ervicii de odihna si tratament n statiunile balneare din tara si din strainatate (spa)!
- "rganizarea de ntruniri, conferinte, teambuilding-uri, incentives!
- 'ervicii de transport international cu autocarul!
- 'ervicii rent-a-car, transferuri aeroprt * hotel * aeroport!
- #sigurari medicale de calatorie si asigurari de anulare a calatoriei (storno)!
- +onsultanta turistica.
&.$. Activitile (roiectului
-+inerea licenei de turism
Cerere de eli+erare a licentei de turism
4sirea locaiilor (entu des9urarea activitatilor agentiei
Ac"i)itionare ec"i(amente:mo+iler
6ecrutare (ersonal
6eali)are studio de (iata
alegerea si contractarea 9urni)orilor
negocierea si contractarea de contingente
inc"eierea de (arteneriate cu agentii locali (t
trans9eruri:g"i)i: e;cursii o(erationale: consiliere turisti
Creare (roduse<(ac"ete turistice
Promovarea (roduse<(ac"ete turistice
4
&.'. -+inerea licenei de turism
*icena de turism se elibereaz, de c,tre #utoritatea -a.ional, pentru /urism - Direc.ia
general, de autorizare 0i control, la cererea agen.ilor economici.
1n vederea ob.inerii licen.ei de turism agentul economic va prezenta urm,toarele documente%
a) cerere de eliberare a licen.ei de turism!
b) certificat constatator de la oficiul registrului comer.ului din care s, rezulte urm,toarele
informa.ii% (obiectul de activitate al societ,.ii, structura ac.ionariatului, 0i sediul punctului de
lucru unde se nfiin.eaz, agen.ia de turism2) datele de identificare ale societ,.ii se nscriu n
certificatul de nmatriculare.
c) copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agen.ia de turism!
d) copie de pe contractul de munc, al persoanei care de.ine brevetul de turism!
e) dovada achit,rii contravalorii presta.iei efectuate pentru eliberarea licen.ei.
2 #gentul economic poate furniza informa.iile respective 0i prin prezentarea copiilor de pe
actele oficiale ale societ,.ii, din care rezult, informa.iile sus-men.ionate.

&.,. Cerere de eli+erare a licentei de turism
Domnule director,
5
'+.+olour /ravel '.&.3., cu sediul n 4d. 5ihail 6ogalniceanu, nr 7, parter, 4ucuresti,
reprezentat, prin 8onescu #drian n calitate de administrator, v, rog s, aproba.i eliberarea
licen.ei de turism tip # pentru agen.ia noastr, +olour /ravel , situat, n 4d. 5ihail
6ogalniceanu, nr 7, parter, 4ucuresti. Declar c, sunt ndeplinite n totalitate criteriile minime
pentru eliberarea licen.ei de turism, stabilite de 5inisterul Turismului * "ficiul de
#utorizare 0i +ontrol n Turism care vor fi respectate pe toata perioada desf,0ur,rii activit,.ii
de turism. #nex,m urmatoarele documente %
-copie de pe hot,rrea $udec,toreasc, de nfiin.are 0i de pe actul constitutiv al '.+ #m9 /rans
'&3!
-copie de pe certificatul de nmatriculare n registrul comer.ului!
-copia brevetului de turism al persoanei care conduce activitatea de turism 0i copie dup,
contractul de munc, !
-copie de pe actul de de.inere a spa.iului pentru agen.ia de turism!
-fi0a de prezentare a agen.iei de turism!
-formularul pentru voucher.
+u stim,,
8onescu #drian
#dministrator
&./. 4sirea locaiilor (entu des9urarea activitatilor agentiei
'ediul social al agentiei va fi pe'tr Eroii 'anitari nr. 7:, 4ucuresti.
#gentia de /urism +olour /ravel 4ucuresti - 'tr. 4-dul 5. 6ogalniceanu nr. 7, 4ucuresti
/el ; <ax% =>-?@=-=77.A@B
E-mail% contactCcolourtravel.ro
Deb% EEE.colourtravel.ro
Ca(. $ Structura organi)atorica
DEP#&/#5E-/E "PE&#/8"-#3E%
- /urism intern
- 8ncoming
- "utgoing
- Evenimente
- /iceting
DEP#&/#5E-/E -"-"PE&#/8"-#3E%
- <inanciar-contabil
- 5areting- Fanzari
- #dministrativ
- &esurse umane
- 8/- Programare
- &elatii publice
6
De(artamentul de turism intern din cadrul agentiei =Colour Travel: ofera spre vanzare
pachete si servicii turistice
"ferta leisure% cazare, transport, masa pe rute interne.
Operatiuni:
- emiterea biletelor de odihna si tratament (4"/) si vouchere interne
- incheierea de contracte cu furnizorii (hoteluri,vile, pensiuni, companii de transport) sau de
parteneriat cu alte agentii de turism
- participarea la burse de turism in &omania, pentru contractari de contingente de cazare
- realizarea si derularea efectiva a programului% concepere, organizare, analiza de pret;produs,
informatii, vanzare.
De(artamentul incoming din cadrul agentiei =Colour Travel: promoveaza oferta turistica
a agentiei in strainatate
"ferta leisure% pachete turistice si servicii in tara pentru turisti straini sositi in scop de loisir%
masa, transport, cazare etc.
"peratiuni%
- incheierea de contracte cu parteneri externi (/")
- conceperea ofertei turistice pentru vacanta si realizarea tuturor programelor special
- realizarea strategiilor de piata pentru toate produsele din brosura agentiei si strategii de
m pentru vanzarea pe piete externe.
De(artamentul outgoing din cadrul agentiei =Colour Travel: aran$eaza si ofera servicii
turistice in afara tarii, pentru turisti din &omania.
"ferta leisure% pachete turistice, circuite si tururi pt grupuri, rezervari hoteliere, croaziere,
tailo-made, asigurari de calatorie, consultanta turistica.
"peratiuni%
- in cadrul acestui department se desfasoara numeroase activitati de organizare si
planning, gestionare,control
- incheierea de contracte cu parteneri romani
- concepere de pachete turistice si programe
- realizarea de info-tripuri
- efectuarea de analize de piata
- stabilirea bugetului
- planuri de m
- analiza de cost pe produs
- gestiune si control a vanzarilor.
- 8ncheierea de contracte cu ghizi de turism
7
De(artamentul Tic2eting:
- emiterea de bilete de avion pe rute interne si international
- colaboreaza cu toate celalate departamente pt realizarea programelor
Ca( '. Personalul ageniei
Personalul agen.iei Colour TravelG, este mp,r.it n trei categorii%
H. Personalul administrativ% ndepline0te sarcini de gestiune general,, n cadrul s,u
distingndu-se urm,toarele func.ii%
- personal cu func.ii de conducere,
- personal de ordine, personal ordinar,
- persoanl de ngri$ire.
?. Personalul te"nic poate fi mp,r.it n urm,toarele categorii%
- personal cu func.ii de conducere,
- personaul destinat vnz,rilor,
- personal de execu.ie.
7. Personalul s(eciali)at cuprinde%
- curierii care nso.esc turi0ii pe tot parcursul voia$ului punndu-le la dispozi.ie serviciile
comandate cu anticipa.ie de c,tre agen.ie, pentru ca voia$ul s, se desf,0oare conform
programului fixat!
- hostessas (asistente turistice) care ntmpin, clien.ii n avioane, trenuri, nave sau
autocare furnizndu-le informa.ii, explica.ii asupra locurilor vizitate 0i a$utndu-i s,-0i
satisfac, mici necesit,.i!
- ghizi turistici fiind cei care ntmpin, turi0tii n localit,.ile de destina.ie 0i i nso.esc n
vizitarea acestora prezentndu-le obiectivele naturale, arheologice, artistie, folclorice etc!
- interpre.ii sunt cei care ntmpin, clien.ii n localit,.ile de tranzit sau destina.ie punndu-
le la dispozi.ia acestora pentru a-i a$uta n diferite opera.iuni ce trebuie efectuate pentru a
a$unge la locurile unde vor fi utilizate diferite servicii sau la alte mi$loace de transport
pentru a continua c,l,toria.
Ca( ,. Fisele de (ost
#nga$atii agentiei =Colour Travel sunt in numar de HA% 5anager agentie, secretara,
contabila, soferi, femeie de serviciu, agent tieting, ghid turistic, agent turism, personalul din
departamentul mareting.
,.& Fisa de (ost 1 Agent de turism
8
Cerinte:
- absolvent studii superioare de specialitate cu sau fara experienta
- cunostinte operare avansata P+ % Dord, Excel, 5' "utloo Express
- cunostinte de limba engleza nivel avansat
- spirit de echipa
- serios si corect
- sa ii placa munca cu oamenii, comunicativ si calm
- consecvent, loaial, flexibil, perseverent, constiincios
- abilitati foarte bune de comunicare si negociere
- abilitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa
- permis de conducere categoria 4
Atri+utii:
- vanzare produse turistice, bilete de avion , asigurari medicale %
de vacanta si;sau de corporatie intern si;sau extern de corporatie
- redactare documente fiscale
- activitati post-vanzare% feed bac clienti operare sistem bac office
- conceperea de programe turistice pentru piata externa pentru grupuri sau individuali
- organizarea de conferinte, congrese, simpozioane in &omnia si in strain,tate
- revanzarea programelor altor agentii
- planificarea, organizarea 0i coordonarea programelor turistice externe (excursii, circuite,
croaziere, vacan.e exotice, programe de Eee-end pentru grupuri sau turi0ti individuali)
- conceperea si realizarea de oferte promotionale
- consolidarea unor rela.ii agreabile 0i stabile cu clien.ii 0i cu reprezentan.ii hotelurilor,
pentru rezolvarea n timp util 0i n bune condi.ii a tuturor problemelor ocazionale
- prospectarea pie.ei de profil n vederea optimiz,rii continue a serviciilor, avnd ca scop
final realizarea de profituri.
,.$ Fisa de (ost 1 Agent de ti2eting
Cerinte:
- absolvent studii superioare preferabil de turism, geografie sau economice
- cunoastere program #madeus sau Dorldspan
- experienta anterioara minim H an
- cunostinte de limba engleza
- cunostinte avansate de operare calculator - rapiditate si acuratete
- cunostinte contabilitate primara
- spirit organizatoric
- gandire logica si sistematica, rigurozitate
- dorinta si capacitatea de a lucra cu publicul
- cunostinte de geografie
- bune abilitati de comunicare
- disponibil in asumarea responsabilitatilor fiecarei actiuni
Atri+utii:
- activitate specifica de ticeting si turism
9
- efectuarea de rezervari specifice transportului aerian
- emiterea si vanzarea documentelor specifice pentru transportul aerian
- intocmirea documentelor fiscale
- managerierea ; gestionarea rezervarilor inainte si dupa procesul de vanzare in
conformitate cu cerintele clientilor si la termenele si in conditiile impuse de catre
parteneri
- activitate post vanzare ( feed bac clienti, operare sistem bac office)
- mentinerea relatiei cu clientii existenti
- atragerea de noi clienti
- operativitate maxima
,.' Fisa de (ost 1 4"id Turistic
Cerinte:
- studii de calificare in domeniu
- experienta de minim H an in domeniul turistic si;sau pe un post de ghid
- cunostinte avansate de geografie
- excelente cunostinte privind piata de produse turistice si particularitatile ei
- cunostinte avansate de limba engleza, franceza si;sau germana, exprimare fluenta
- abilitati foarte bune de comunicare si negociere
- calitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiative
- discurs elegant si documentat, rafinament
- prezenta carismatica, atitudine convingatoare, rabdare consistenta
- disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari
- permis de conducere categoria 4
Atri+utii:
- planifica, organizeaza si coordoneaza programele turistice care i-au fost incredintate prin
contract
- cu maxim de eficienta contractele pe care le accepta
- se informeaza permanent si in detaliu asupra traseelor si obiectivelor turistice
- concepe si prezinta seturi complete si corecte de informatii turistice pentru clienti
- cunoaste si aplica prompt masurile de prim-a$utor in caz de accidente
- promoveaza toate programele, ofertele si pachetele turistice ale agentiei catre clienti
- participa la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale
- solutioneaza eficient toate solicitarile clientilor
- stabileste relatii optime cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor, pentru rezolvarea in
timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale
- raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice
preluate;asumate
- raspunde pentru siguranta clientilor pe parcursul desfasurarii programului turistic
,., Fisa de (ost 1Manager Agentie
Cerinte:
10
- studii superioare de specialitate
- experienta relevanta de minim 7 ani ca director agentie
- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala
- buna cunoastere a pietei de turism
- excelente abilitati de organizare, comunicare si negociere
- cunostinte operare avansata P+
- spirit de initiativa si creativitate
- cunostiinte de contabilitate primara
Atri+utii:
- incheie contractele cu parteneri in turismul intern si international
- stabileste tipul de programe turistice cu care opereaza, segmentul de turisti caruia se
adreseaza canalizandu-si eforturile in directia dorita
- planifica si controleaza activitatea agentiei si a salariatilor prin stabilirea fisei postului cu
sarcinile ce revin fiecaruia
- fixeaza prioritatile pentru activitatea firmei (politica financiara, comerciala, resurse
umane)
- elaboreaza planuri de dezvoltare, promovare si de extindere pe piata
- intocmeste oferta turistica a agentiei
- participarea la expozitii ;targuri de turism
- conceperea de programe turistice pentru piata externa
- studii de mareting ale produselor turistice din &omania si din afara
- contractarea si incheierea contractelor (de agrement) cu partenerii externi
- contractarea de spatii de cazare la hoteluri si statiuni din strainatate si de programe
turistice (excursii, vacante
- alcatuirea de programe turistice externe pentru cetatenii romani, individuali sau grupuri
- promovarea vanzarilor prin agentia proprie si prin colaboratori
- cunoasterea in detaliu a programelor turistice, servicii de cazare, de transport ce fac parte
din oferta agentiei
- legatura stransa cu clientii si informarea acestora despre conditiile de inscriere si
calitatea serviciilor oferite
- intocmirea documentelor necesare turistului pentru serviciile cumparate
Ca( /. 6eali)area (rodusului
/our-operatorii combina elementele unei vacante intr-un pachet pe care il vand direct sau prin
intermediul consumatorilor, la un pret mai scazut decat totalul preturilor componentelor luate
separate.
+apacitatea de creare a pachetelor turistice rezida nu numai in creativitatea programului si
atractivitatea vacantei oferite, ci pentru un tour-operator consta mai ales in capacitatea
gestionarii riguroase, a contingentelor si eficienta activitatilor de previzionare a vanzarilor.
&iscurile constau in faptul ca /our-operatorii inchiriaza contingentele cu mult timp inainte de
vanzarea pachetului. #sta complica activitatea /".
11
Principalele operatiuni de concepere a pachetelor turistice din cadrul agentiei I+olour
/ravelG%
/.&. 8ta(a (lani9icarii: realizarea studiilor de piata, prin care se analizeaza oportunitatea
crearii de pachete turistice pe o serie de destinatii agreate.
Jrmeaza apoi operatiuni legate de%
- alegerea si contractarea furnizorilor
- negocierea si contractarea de contingente
- stabilirea marimii acestora
- inchirierea de parteneriate cu agentii locali pt transferuri,ghizi, excursii operationale,
consiliere turisti
H.'/JD8J3 DE P8#/# presupune analiza urmatoarelor elemente%
Cererea%
- volumul de afaceri pe segmentul travel dezvoltat de tara noastra pe destinatia respective
- analiza cererii efective si a tendintelor previzionate (crestere sau declin)
Clientela:
- analiza pe segmente de clientele (varsta, interese, forme de turism etc)
- stabilirea clientelei tinta si a celei complementare
- preferinte de consum (confortul dorit, servicii dorite)
Concurenta:
- +#/K +J8K +J5K vinde concurenta pachetele turistice similare.
- 'e pot oferi conditii mai avanta$oase pt acelasi pachetK
Produsul:
- componentele pachetului
- modalitatile de transport
- hotelurile
- transferurile
- atractivitatea programului
- serviciile incluse
Posi+ilitati de (romovare: care este cea mai buna metoda de a a$unge informatia la
consumator.
?.'/#4838&E# DE'/8-#/8E8 '8 "<E&/#-/83"&
7.+"-/&#+/#&83E DE "<E&/#-/8
=.#-#38L# DE P&E/%
+ommissionM comision cedat agentiei partenere
5ar-upM comision
Pretul contractului este specificat n bonul de comanda si cuprinde costul serviciilor turistice
efective, comisionul #gentiei si /.F.#. #vansul este de minim =>N si este specificat in bonul
de comanda.
12
A.8-+3JDE&E# 8- 4&"'J&#
@. P&"5"F#&E# P#+OE/J3J8
:.D"+J5E-/E3E J/838L#/E%
- bilete
- vouchere
- programul calatoriei
- orarul de transport
- informatii
- tipuri de calatorie
/.$. 8ta(a de conducere a (ac"etului turistic:
Presupune stabilirea componentelor fiecarui pachet cu detaliile legate de%
- transport si mi$locul utilizat
- tipul cazarii
- standardul de confort
- serviciile de alimentative
- transferuri
- excursii
- alte servicii incluse in pret
- realizarea analizei de pret
- stabilirea pretului de vanzare pt client
- nivelul comisioanelor pentru vanzarea prin intermediari
/.'. 8ta(a (romovarii: distri+utiei si van)arii (ac"etului turistic: contine includerea
pachetelor turistice si brosura de sezon.
Publicitatea, distributia si vanzarea se realizeaza prin %
- reteaua proprie a /our-operatorilor
- agentii de turism partenere
- canale /F de shopping
- internet
13
- telefon.
/.,. 8ta(a organi)arii si gestionarii e9ective a (ac"etului turistic: derularea tuturor
operatiunilor legate de deplasarea, se$urul si toate serviciile de care beneficiaza turistul.
+omplexitatea activitatilor desfasurate de /our-operatori pentru conceperea unui pachet
turistic rezida nu numai in numarul mare de operatiuni desfasurate, ci mai ales in perioada
lunga de timp alocata procesului de productie, distributie si vanzare propriu-zisa.
8n aceasta perioada pot sa apara schimbari politice sau evenimente cu impact negative asupra
circulatiei turistice, variatii de pret ale petrolului, inflatie, variatii ale ratelor de schimb.
Ca( 0. Contractarea serviciilor
0.& Serviciile de trans(ort turistic
#m(ortanta lor - /ransportul reprezinta una din componentele de baza ale prestatiei turistice,
asigurand deplasarea turistilor de la locul de resedinta la locul de petrecere a vacantei sau pe
diferite trasee turistice. #ltfel spus, permite intalnirea cererii cu oferta si transformarea
potentialului turistic intr-unul efectiv. /impul total de vacanta este compus din doua elemente
ma$ore% timp de transport si timp de se$ur.
"rganizarea transporturilor trebuie sa tina seama de asocierea atributelor IrapidG si
IconfortabilG.
Durata deplasarii este un element important in adoptarea deciziei de vacanta, in optiunea
pentru o anumita destinatie, mai ales in cadrul turismului international.
<iind un domeniu sensibil la modernizari tehnice si stiintifice, exista imbunatatiri% cresterea
vitezei, gradului de confort, marimea, etc.
Formele de trans(ort utili)ate in turism
Trans(ortul rutier - 'e situeaza pe primul loc in derularea traficului turistic, atat pe plan
international sau intern. 'e realizeaza cu a$utorul autocarelor, autobuzelor, autoturismelor.
#utocarele si microbuzele se folosesc in forme organizate de turism, pentru transporturile in
grup, fiind administrate de firmele organizatoare de turism.
#utoturismele utilizate sunt de regula proprietatea turistilor, dar pot apartine si unor
inteprinderi specializate, care le ofera prin sistemul inchirierilor, cu sau fara sofer.
"ptiunea ma$oritara a turistilor pentru transportul rutier este motivate de avanta$ele pe care le
ofera, in mod deosebit, autoturismul % libertatea de miscare, accesabilitatea in locuri in care nu
pot patrunde alte mi$loace de transport, atractivitatea voia$ului, costurile calatoriei.
+ostul calatoriei este avanta$os, cheltuielile de transport ramanand relative constante,
indiferent de gradul de ocupare.
'e apreciaza ca in cazul circulatiei turistice, transporturile detin :> N, mai reduse decat media
in &omania! in traficul intern, ponderea este de :> N. 8n circulatia turistica internationala din
14
&omania, acest tip de transport a a$uns la A> N.
Trans(ortul 9eroviar - Este una dintre vechile forme de transport turistic.
Principalele avanta$e%
- regularitatea si siguranta deplasarii, ca urmare a exclusivitatii acestor cai!
- costul mai redus, indeosebi comparative cu transporturie aeriene!
- viteza relativ mare de deplasare!
- comoditatea oferita in interior (vagon de dormit, vagon restaurant).
+u toate acestea, in in circulatia turistica internationala, detine doar =-A N din total. Exista tari
in care ponderea este mai mare (ex. &usia), in &omania, ?A si in 8talia
'e folosesc cursele regulate, precum si cele speciale. 8n cazul celor regulate, agentia de turism
inchiriaza o parte a capacitatii garniturilor sau pe trasee mai lungi se suplimenteaza. +ursele
speciale sunt organizate in varfurile de sezon si la sfarsit de saptamana si cu prile$ul
sarbatorilor legale. 'e practica o gama larga de aran$amente, cum ar fi % I&ail 8nclusive /oursG
(&8/), la care a aderat si &omania.
Trans(ortul aerian - # cunoscut o puternica dinamica in cadrul transportului turstilor, fiind
utilizat pe distante lungi si foarte lungi. 8n urma inregistrarilor statistice, rezulta ca avionul
este folosit in proportie de A> N pe dinstantele intre H>>> si =>>> de m si aproape in
exclusivitate pentru cele care depasesc =>>> de m. Per ansamblu, transporturile aeriene detin
?>-?A N din traficul turistic international.
#vanta$e% - viteza, confortul, asigurarea alimentelor.
Dezavanta$e% - dependenta de conditiile atmosferice si costul mai ridicat al calatoriei.
Pentru prestatorii de servicii, investitiile necesare sunt mari.
Este necesara asigurarea altor mi$loace de transport.
8n circulatia tursitica a &omaniei, pe plan intern sunt asigurate curse spre 4ucuresti si un
numar mare de orase din tara% ex. 6ogalniceanu , in sezonul estival.
8n traficul turistic international a romanilor, ponedrea este de A-@ N.
Pentru transportul turistilor se folosesc cursele regulate; de linie si cele speciale - charter.
Primele sunt solicitate de turisti individuali si au avanta$ul unui orar clar. +hartere-le sunt la
cerere, sunt mai rapide si ofera unele facilitate de plata. 'unt mai ales pentru grupuri.
Trans(ortul naval - Este una din formele putin solicitate, datorita formelor particulare de
realizare, datorita vitezei reduse si necesitatea asigurarii si alor mi$loace de transport.
Ponderea din traficul turismului international este de ? N, iar in &omania de H N.
/ransportul pe apa se realizeaza indeosebi sub forma croazierelor% pe 5editerana, in +araibe,
pe fluvii, etc.. 'e transforma dintr-o modalitate de deplasare intr-una de agreement, in cazul
turismului.
Trans(ortul Turistic (e Ca+lu - &eprezinta mi$locul de deplasare si de agreement, cu rol
important in dezvoltarea turismului montan - turismul de iarna, mai ales. #proape $umatate
din numarul instrumentelor acestui tip sunt concentrate in tarile europene alpine (<ranta,
Elvetia, #ustria, 8talia, Permania). &eprezinta ?;7 din cele existente in Europa.
15
8n &omania exista aprox. :>-:A de instalatii de transport pe cablu, concentrate in special in
Poiana 4rasov, 'inaia, 4usteni.
0.$ Serviciile de ca)are
Ca)area reprezinta in delularea prestatiei turistice, etapa urmatoare transportului si
intruneste caracteristicile unei componente cu existenta de sine statatoare. Prin continutul sau
cazarea vizeaza crearea conditiilor si confortului pentru odihna calatorului! ea poate fi definite
ca rezultatul (produsul sau serviciul) industriei hoteliere (hotelariei), sector ce inglobeaza
ansamblul activitatilor desfasurate in spatiile de locuire temporara. +azarea sa reprezinta,
astfel, ca o prestatie complexa ce decurge din exploatarea echipamentelor de primire si
gazduire si este alcatuita dintr-un grupa$ de servicii oferite calatorului pe timpul si in legatura
cu ramanerea sa in unitatile hoteliere.
Dimensiunile si calitatea serviciului de cazare hoteliera sunt determinate, in primul rand de
existenta unei baze materiale adecvate din punctul de vedere al marimii, tipologiei, dotarilor,
care sa asigure turistilor conditii optime de innoptare si sa indeplineasca,dupa caz si alte
functii. 8n al doilea rand, serviciul de cazare este influentat de incadrarea cu personal a
mi$loacelor de gazduire, de nivelul de calificare a lucrarilor, de modul de organizare a muncii.
8n acest context, insuficienta spatiilor de cazare, inregistrarea lor necorespunzatoare,
neconcordanta intre nivelul confortului oferit si exigentele turistilor, ca si numar mic al
lucratorilor sau slaba lor pregatire influenteza negativ calitatea serviciului de cazare si prin
intermediul acestuia, dimensiunile circulatiei turistice si gradul de valorificare a patrimoniului
0.' Serviciile de masa
3a fel ca si serviciile de transport si cazare, masa este incadrata in categoria componentelor de
baza ale programului turistic si, similar acestora,poate fi oferita si ca serviciu separat.
/ip masa%
44 M mic de$un! O4 M demipensiune! <4 M pensiune completa! #8 M #ll 8nclusive! J#8 M
Jltra #ll 8nclusive! #E#8 M #ll Exclusive #ll 8nclusive! D3#8 M Deluxe #ll 8nclusive!
Ca(. 3 6eali)area -9ertei
Exemplu practic : Circuit turistic
7.1.Conceperea programului
Q Trans(ort: cu #utocar
Q Durata: 7 zile
Q Pret: 77> &"- de persoana
Q Categorie ca)are 72
16
Q Traseu: 4ucuresti * Pitesti * 5anastirea +otmeana * 5anastirea Oorezu * 5anastirea
4istrita * 5anastirea Polovragi * /argu Riu * /ismana * Prislop * 'ibiu * Falea "ltului *
5anastirea +ozia * Pitesti * 4ucuresti.
Programul circuitului:
>#UA #. 8natlnire cu grupul ora >:%>>, la locul stabilit de organizator. Plecare pe traseul
stabilit. Fizita 5anastirea +otmeana, una dintre cele mai vechi manastiri din tara ( sec. S8F ) *
refacuta de +onsatantin 4rancoveanu, monument de arhitectura medievala! adaposteste 8coana
<acatoare de minuni a 5aicii Domnului * veche ca si sfantul lacas, loc de vindecare a
suferintelor! Oorezu * vechi centru de ceramica cu o bogata ornamentatie si o cromatica
remarcabila! 5anastirea Oorezu * ctitorie a lui +onstantin 4rancoveanu ( cuprinde locuintele
calugaritelor, caldirea clopotnitei cu sala de mese ( trapeza ), capela, cu un frumos iconostas,
fresce din sec. al SF88-lea, I cerdacul lui Dionisie I, cu frumoase sculpturi din piatra, 4iserica
manastirii ( sec. SF88 ) impodobita cu bogate decoratiuni in piatra caracteristice epocii lui
4rancoveanu! 'chitul 'f. 'tefan * constructie inaltata de 'tefan, fiul lui +onstantin
4rancoveanu in H:>7. 'e continua drumul spre 5anastirea 4istrita * mentionata in H=B@ *
refacuta in sec. al SF8 *lea de fratii +raiovesti - reconstruita de Pheorghe 4ibescu ( pictata de
Ph. /atarascu ), adaposteste moastele 'fantului Prigore Decapolitul, mare tamaduitor, aduse de
4arbu +raiovescu in H=B:! biblioteca valoroasa.
+heile 4istritei * incep din spatele manastirii avand in peretele stang doua biserici rupestre din
sec. al SF8-lea. Pestera 3iliecilor, cu acces din curtea manastirii! flora si fauna de importanta
stiintifica! 5anastirea #rnota * ctitorie a lui 5atei basarab ( sec. SF88 ) * renovata de
+onstantin 4rancoveanu, o adevarata bi$uterie arhitecturala a ortodoxiei romanesti * loc de
odihna a domnitorului ctitor 5atei 4asarab.+omplexul 5uzeal 5aldaresti ( case boieresti
fortificate * cule * monumente de arhitectura civila cu aspect de fortareata ), 4iserica *
monument istoric ridicata in HB:>.
'e continua drumul spre /ismana, cu o scurta oprire la 5anastirea Polovragi * ridicata la
inceputul sec. SF8, refacuta de 5atei 4asarab si +onstantin 4rancoveanu.
+ina si cazare /ismana.
>#UA ##. 5ic de$un. Program turistic * 5anastirea /ismana * intemeiata in sec. la SF8-lea de
cuviosul -icodim, in vremea lui &adu 8 4asarab, Dan 8 si 5ircea cel 4atran * una dintre cele
mai vechi, mai importante si mai frumoase manastiri din tara. 'e continua drumul spre
5anastirea Prislop * atestata in sec. al F88-lea cu o istorie zbuciumata si o lupta asidua de
supravietuire ! intre HB=T * HBTB a vietuit aici ieromonahul #rsenie 4oca, considerat al treilea
ctitor al manastirii ! loc de pelerina$. 'e continua drumul spre 5anastirea 'ambata de 'us *
ctitorie a lui +onstantin 4rancoveanu ( H@BT ) * distrusa din ordinul imperial al Fienei in H:TA
* refacuta in HB7A.
+ina si cazare 'ambata de 'us.
17
>#UA ###. 5ic de$un. Plecare spre 4ucuresti * pe traseul 4rasov * Falea Prahovei * 5anastirea
Phighiu ( scurta oprire la manastirea ). 'e a$unge in functie de trafic.
3.$. #ntocmirea anali)ei de (ret ?anali)a tari9ara@
Servicii asigurate :
/ransport cu microbuzul * capacitate H@ locuri !
-+oeficientul de utilizare a capacitatii(+J+) T>N !
-H@ locuri x T>N +J+ M H? locuri.
+J+ se stabileste de catre organizator conform propriei politici comerciale.
-6ilometra$ % @=Tm traseu U ?>m tur oras Pitesti U 7>m tur oras 'ibiu U A>m rezerva
deplasari neprevazute M :T= m
+azari M ? nopti
5asa M Hpensiune completa U H demipensiune U H restaurant specific
5uzee M = taxe de intrare
Ca( 5. Modul de distri+uire
5.&. Politica de distri+utie
8n turism distributia implica transferul prestatiilor catre turisti, specialistii ii confera
acesteia statutul de onorator al comenzii, spre deosebire de cel de destinatar al comenzii,
statut detinut de promovarea turistica. Distributia ofera posibilitatea cunoasterii modului in
care pot fi gestionate relatiile dintre agentii economici din turism pentru a creste beneficiile
atat ale consumatorilor cat si ale agentilor economici.
Distributia in turism reprezinta principala modalitate prin care produsul turistic a$unge la
consumator si in acelasi timp se constituie intr-o forma de stimulare si de atragere a clientilor
potentiali.
<unctiile distributiei sunt determinate de caracteristicile produsului turistic. Distribuitorul
are rolul de a deplasa informatiile in legatura cu produsul turistic spre categoriile de
consumatori. &eteaua de distributie face posibila dezvoltarea ariei de comercializare a
produsului si are o importanta deosebita asupra politicii de pret si de promovare a produsului.
#vanta$ele pe care le ofera distributia sunt urmatoarele%
a. #gentiile de voia$ transporta produsul cat mai aproape de consumator impreuna cu setul de
informatii care poate sa stimuleze consumul!
b. 8ntermediarii de pe piata turistica au experienta in domeniul distributiei si pot obtine
rezultate mai bune in vanzare!
c. Datorita pozitiei intermediarilor, turistii potentiali au posibilitatea sa se informeze oricand
la locul lor de resedinta in legatura cu variantele de produse turistice oferite.
18
Politica de distributie in turism presupune alegerea firmei de distributie adecvate in
functie de segmentele de piata turistica, de gradul de atractivitate al produsului, de concurenta
altor ofertanti, de distanta care-i separa pe clienti de prestatorii de servicii.
#legerea intermediarilor se realizeaza in functie de pozitia acestora pe pietele emitatoare, in
functie de raza teritoriala pe care actioneaza si in functie de eficienta promovarii desfasurata
de agentia de voia$.
Fariantele strategice in politica de distributie in turism sunt urmatoarele%
H. Distributia selectiva care presupune selectarea unui numar limitat de agenti distribuitori
care actioneaza pe o anumita piata. 8n acest fel exista posibilitatea de control a segmentului de
piata iar costul distributiei este mai scazut.
?. Distributia exclusiva care implica utilizarea retelei de distributie a unui singur intermediar
pe o anumita arie geogrfica.
7. Distributia intensiva care implica utilizarea unui numar mare de intermediari. #ceasta
strategie este foarte des utilizata in cazul turismului neorganizat.
8n practica aceste variante strategice sunt folosite in mod combinat in raport de conditiile
pietei unde se desfac produsele respective.
'arcinile distributiei sunt indeplinite de furnizori directi de prestatii turistice, respectiv
companii de transport, hoteluri si restaurante. " alta categorie de distribuitori sunt
intermediarii la locul de destinatie, reprezentati de agentii de voia$ specializate in primirea
turistilor. 8ntermediarii de pe pietele emitatoare, respectiv agentii de voia$, /."., birouri de
vanzare de transport, servicii de rezervare a locurilor de cazare.
5.$. Canalele de distri+utie
Principalele canale de distributie folosite in turism sunt%
H. Distributia directa se realizeaza prin actul de rezervare care poate fi propus direct clientului
de prestatorul de servicii.
?. Distributia prin intermediul agentilor de voia$ care pot aparea pe piata fie in ipostaza de
detailist, fie in ipostaza de angrosist.
7. Distributia prin corespondenta este folosita in special de acele tari turistice care detin o
varietate de cataloage si brosuri si care dispun de societati de vanzari care au fisiere
numeroase de adrese si care dispun de rentatie pe piata in domeniul vanzarii prin
corespondenta.
=. Distributia pe loc realizata prin intermediul marilor magazine sau la ghiseele principalelor
unitati bancare.
A. Fanzarea prin intermediul sindicatelor sau a comitetelor de intreprinderi, cluburi si
asociatii. #ceasta forma de distributie dezvolta turismul de activitate.
@. Fanzarea realizata de transportatori prin reteaua proprie sau prin intermediul agentiilor
proprii.
8n legatura cu activitatea de distributie managerii in turism trebuie sa-si intocmeasca un
program de cercetare in care sa includa urmatoarele aspecte%
19
a. stabilirea principalelor canale de distributie si a intermediarilor care ar putea distribui
produsul turistic!
b. stabilirea costului estimativ pe fiecare tip de distributie!
c. stabilirea imaginii pe care si-au creat-o turistii in legatura cu categoriile de intermediari!
d. cunoasterea obiceiurilor turistilor de a apela la serviciile intermediarilor.
Ca(. 7 Punerea in a(licare a (rodusului
7.&. Pregatirea documentatiei
Printre cerintele privind relatia tour-operator (agent)Vturist, transmise de +omunitatea
Europeana tarilor membre, vom mentiona%
a) Daca organizatorul pune la dispozitia consumatorului o brosura, aceasta trebuie sa indice,
intr-o maniera lizibila, clara si precisa, informatii precum%
-pretul !
-destinatia, mi$loacele, caracteristicile si categoriile de transport utilizate !
-modul de cazare, descrierea, categoria si nivelul de confirt si clasificare !
-masa pusa la dispozitie !
-informatii referitoare la viza, pasapoarte, formalitati medicale !
-data limita de acceptare a renuntarii la calatorie.
b)#gentul de turism trebuie sa transmita catre consumator %
-orele mi$loacelor de transport, escalele, locurile ce urmeaza a fi ocupate de
turist(cuseta,vagon) !
-numele ,adresa si nr. de telefon ale reprezentantei locale a organizatorului.
c)Daca, consumatorul nu participa la calatorie, el poate ceda rezervarea sa altei persoane,
dupa ce a anuntat, in prealabil, organizatorul.
d)Este impusa mentinerea preturilor stabilite initial. +u ?> zile inainte de data plecarii, tariful
fixat initial nu mai poate fi supus ma$orarii.
e)Daca organizatorul este totusi constrans sa modifice tariful,el va notifica situatia
consumatorului, care fie va rezilia contractul, fie va accepta modificarea de tarif.
f)Daca dupa inceperea calatoriei unele servicii prevazute in contract nu mai pot fi furnizate,
organizatorul, fie va oferi alte aran$amente similare, fie va plati contravaloarea lor.
g)'tatele membre in +onsiliu vor lua masuri, pentru ca in cazul neexecutarii serviciilor catre
consumator, agentul de turism sa poata fi facut responsabil fata de turist.
20
h)8n cazul reclamatiilor constatate ca fiind $ustificate, organizatorul trebuie sa faca
formalitatile necesare pentru rambursarea si pentru repatrierea turistului.
7.$ Asistenta g"id
Activitati principale: "noreaza cu maxim de eficienta contractele pe care le accepta!
se informeaza permanent si n detaliu asupra traseelor si obiectivelor turistice!
concepe si prezinta seturi complete si corecte de informatii turistice pentru clienti!
cunoaste si aplica prompt masurile de prim-a$utor n caz de accidente!
promoveaza toate programele, ofertele si pachetele turistice ale agentiei catre clienti!
participa la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale!
solutioneaza eficient toate solicitarile clientilor.
Sarcini si ndatoriri specifice: 'tabileste relatii optime cu clientii si cu reprezentantii
hotelurilor, pentru rezolvarea n timp util si n bune conditii a tuturor problemelor ocazionale.
Prospecteaza piata de profil n vederea optimizarii continue a serviciilor.
Responsabilitati ale postului:
- raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice
preluate;asumate.
- raspunde pentru siguranta clientilor pe parcursul desfasurarii programului turistic.
Specificatiile postului:
- studii de calificare n domeniu (atestatul 8#/# constituie un avanta$)!
- experienta de minim H an n domeniul turistic si;sau pe un post de ghid!
- cunostinte avansate de geografie!
- excelente cunostinte privind piata de produse turistice si particularitatile ei!
- cunostinte avansate de limba engleza, franceza si;sau germana, exprimare fluenta!
- abilitati foarte bune de comunicare si negociere!
- calitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa!
- discurs elegant si documentat, rafinament!
- prezenta carismatica, atitudine convingatoare, rabdare consistenta!
- disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari!
- permis de conducere categoria 4.
Motivatia calatoriei (turistilor):
- aprofundarea cunostintelor de geografie asupra unor elemente ale regiunii vizitate!
- dezvoltarea capacitatilor de comportament, de cooperare intre indivizi!
- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a
mediului si cultivare a unei educatii ecologice.
- oferirea unor discount-uri si programe speciale de fidelizare.
21
Durata estimativa a timpului

Promovarea produse;pachete turistice
"b.inerea licen.ei de turism 7
+erere de eliberare a licentei de turism
P,sirea loca.iilor pentu desf,0urarea
activitatilor agentiei
#chizitionare echipamente,mobiler
&ecrutare personal
&ealizare studiu de piata
alegerea si contractarea furnizorilor
negocierea si contractarea de contingente
incheierea de parteneriate cu agentii locali
pt transferuri,ghizi, excursii operationale,
consiliere turisti
+reare produse;pachete turistice
6esursele necesare
"b.inerea licen.ei de turism T>> ron
+erere de eliberare a licentei de turism ron
P,sirea loca.iilor pentu desf,0urarea
activitatilor agentiei
#chizitionare echipamente,mobiler
&ecrutare personal
&ealizare studiu de piata
alegerea si contractarea furnizorilor
negocierea si contractarea de contingente
incheierea de parteneriate cu
agentii locali pt transferuri,ghizi,
excursii operationale, consiliere
turisti
+reare produse;pachete turistice
22
Promovarea produse;pachete turistice
!i+liogra9ie
+ristea #. G/EO-"3"P8# #+/8F8/#/83"& DE /J&8'5G, ed. ProJniversitaria,
4ucuresti, ?>>:
6esurse #nternet
EEE.fihr-romanianhotels-org.ro
EEE.anat.ro
EEE.$uristnet.ro
23