Sunteți pe pagina 1din 29

Argument:

Spania pasiune pentru frumusete!!!!

Poate nici o alta tara europeana nu este atat de vie si de frumoasa precum Spania.
Totul aici denota pasiune, nimic nu se intampla in liniste, fara sa rastoarne pamantul. Ibericii
au sangele ca vinul, iubesc muzica, dansul si femeile. Aici barbatii lupta cu taurii, creeaza
opere nemuritoare sau contrariaza intregul continent cu teoriile lor nonconformiste, in timp ce
doamnele lor ating nemurirea prin intermediul artei pe care o inspira. Dincolo de Spania
istorica, a carei poveste ar necesita mii de pagini scrise sau nesfarsite balade orale, exista
statul contemporan, in care monarhia si-a pastrat un rol important, desi foarte discret. Ibericii
din zilele noastre nu sunt cu nimic mai prejos decat predecesorii lor. Arhitectura spaniola este
mai la moda ca oricand, cinematografia locala ocupa un capitol special in arhivele genului, iar
bogatia culturala a acestei tari complexe nu pare sa aiba de gand sa paleasca. }mpartita in mai
multe provincii cu trasaturi specifice, Spania este un paradis turistic, oferind mai multe
civilizatii la pretul uneia singure si necesitand saptamani intregi, daca nu chiar luni, pentru a fi
descoperita asa cum se cuvine.

1
Capitolul I : PRODUSUL TURISTIC

Concept
Majoritatea specialiştilor definesc produsul prin ceea ce oferă unuia sau mai multor
clienţi.
În această viziune el reprezintă un ansamblu de elemente tangibile şi intangibile care
procură anumite servicii căutate de unul sau mai mulţi clienţi bine precizaţi.
Această definiţie generală este perfect adaptabilă şi în domeniul turistic.
Astfel produsul turistic se defineşte ca fiind un ansamblu de bunuri materiale şi servicii
capabil să satisfacă nevoile de turism ale unei persoane între momentul sosirii şi momentul
plecării de la destinaţia turistică.
De reţinut deci că produsul turistic este constituit atât din bunuri materiale, cât şi din
servicii.
Bunurile materiale menţionate în această definiţie se concretizează în cel puţin trei
categorii de elemente:
 un patrimoniu de resurse naturale, culturale, artistice, istorice,
arhitectonice, tehnologice, medicale etc., care formează cadrul fizic de bază
şi care vor manifesta o atracţie pentru turişti, incitându-i la voiaje;
 anumite elemente de infrastructură sau echipamente care, deşi nu generează
motivaţia sau cererea de turism, contribuie în mod hotărâtor la satisfacerea
acesteia (hoteluri, restaurante, terenuri sau săli de sport, de spectacol, de
conferinţe, etc.);
 unele facilităţi de acces, legate de mijloacele de transport (adică de vehicule
şi căi de comunicaţie) alese de turişti pentru a ajunge la obiectivele dorite.
Caracteristicile produsului turistic

Făcând parte din categoria serviciilor, produsul turistic are, la modul general, aceleaşi
caracteristici cu acestea:
 intangibilitatea;
 eterogenitatea;

2
 simultaneitatea producţiei şi consumului;
 contactul dintre prestator şi client;
 participarea clientului la realizarea serviciului.

Caracteristici specifice:
 complexitatea;
 integrat mediului geografic;
 integrarea în economico-social.

Complexitatea rezultă din multitudinea componentelor, a participanţilor şi tipurilor de


produse.
Multitudinea componentelor
Produsul turistic este alcătuit din diferite componente, care „asamblate” dau contur
acestuia: transport, cazare, alimentaţie, agrement, etc. Această varietate pune problema
realizării unui produs integrat şi coerent.
Multitudinea participanţilor
În rare cazuri produsul turistic în totalitatea lui este asigurat de un singur agent
economic. De regulă, firmele care participă la realizarea unui produs turistic (ale căror
interese sunt adeseori divergente) nu sunt integrate nici pe verticală, nici pe orizontală, într-o
organizaţie unică, între ele existând, cel mult, înţelegeri sau acorduri mai mult sau mai puţin
formalizate.
Multitudinea tipurilor de produse
Termenul de produs turistic este folosit cu destul de multă largheţe, pornind de la un
simplu hotel sau restaurant continuând cu un parc de distracţii şi terminând cu ansamblul
acestora şi a altora cum este transportul, oferite clientului ca un pachet omogen (ca voiaj
forfetar). Se obişnuieşte ca o serie de produse individuale să fie apelate cu proprii termeni:
produs hotelier, produs de restaurant, produs de agrement, etc.
Integrat mediului geografic
Mediul geografic are un potenţial natural care în multe cazuri reprezintă atracţia
principală a turiştilor. Cadrul natural participă direct la crearea produsului turistic (de
exemplu: pârtiile de ski), cât şi indirect prin crearea unei ambianţe alături de alte atracţii
turistice (de exemplu: pârtiile de ski se află într-un cadru montan, cu relief interesant, climat
specific, faună de sezon).

3
Relaţia cu mediul este importantă datorită influenţelor bilaterale între mediu şi turism.
Protecţia mediului are atât un rol de conservare a potenţialului turistic cât şi de păstrare a
calităţii apei, aerului, naturii faţă de asaltul turistului.

Integrarea economico-social
Rolul statului în susţinerea activităţilor turistice. Statul susţine dezvoltarea turismului
prin investiţii care să faciliteze telecomunicaţiile, transportul terestru şi aerian. Statul se
implică în campanii de promovare, mai ales în turismul internaţional.
Statul se substituie cel puţin într-o fază preliminară creării de produse turistice (de
exemplu: organizarea olimpiadelor sportive sau a expoziţiilor universale).
Integrarea în mediul social
Practicarea turismului în interiorul sau în vecinătatea aşezărilor umane impune vrând-
nevrând stabilirea unor relaţii între populaţia primitoare şi turişti. Evident că evitarea unor
relaţii conflictuale nu poate fi decât în beneficiul turismului.

Elementele componente ale produsului turistic

Există mai multe opinii cu privire la elementele componente ale produsului turistic.
Date fiind particularităţile turismului este firesc ca acesta să aibă la bază un inventar a tot ceea
ce se oferă turistului în termen de resurse puse în acţiune.
La modul general ele pot fi:
Aceasta este structura mare a proiectului: cum se ajunge acolo (acces), de ce sa merg
acolo (atractii – patrimoniu), unde dorm, unde mananc, ce distractii (agrement) am-
echipamente
1. Facilităţi de acces – care sunt în relaţie cu modul de transport care îl va utiliza
turistul pentru a ajunge la destinaţia aleasă. Acestea se evaluează mai mult în funcţie de
accesibilitatea lor economică decât în funcţie de distanţa fizică.
2. Patrimoniul resurselor naturale, culturale, artistice, istorice, tehnologice care tind
să atragă turistul şi să îl determine să călătorească.
3. Echipamentul – care mai rar motivează călătoria, dar care lipsind, restricţionează
această călătorie: de cazare, refacere, distracţie, sportive.
APE – formula unui produs turistic
A – acces
P – patrimoniu

4
Dincolo de această inventariere a resurselor se poate face o delimitare a tuturor
elementelor în două mari grupe:
 elemente constitutive de bază;
 elemente dobândite (create).

Elementele constitutive de bază

Se referă la contribuţia factorilor existenţi deja, care pot reprezenta atracţii turistice şi au
ca obiect principal elementele naturale.
 spaţiul geografic;
 fenomenele naturale;
 aşezările umane;
 ambianţa şi animarea.

Spaţiul geografic este unul din factorii cei mai importanţi pentru că pe baza lui sunt
create sau există destinaţiile turistice.
În foarte multe cazuri frumuseţea locului, a spaţiului combinată cu cea a mediului
ambiental apropiat a constituit elementul de bază în conturarea unui produs turistic.
Fenomenele naturale
Mediul este în principiu acelaşi pentru multe spaţii turistice. În realitate, două sau mai
multe spaţii montane, de exemplu, nu sunt identice între ele datorită unor elemente specifice
care ţin de relief, eologie, hidrografie, climă, vegetaţie, faună.
Climatul şi altitudinea influenţează la rândul lor alegerea turistului. Pentru locuitorii
din zonele unde predomină vremea închisă, ceaţa, ploaia, în general din nord, soarele, lumina,
căldura reprezintă necesităţi fiziologice. La fel se petrec lucrurile şi cu spaţiile montane înalte,
unde oamenii caută o atmosferă de linişte, o natură intactă şi aer curat, care lipsesc în
aglomeraţiile urbane din care provin.
Vegetaţia este un element de decor care ameliorează calitatea unor forme de relief, dar
în acelaşi timp, prin varietatea speciilor şi combinaţiilor constituie un element de atracţie
suficient în multe cazuri să motiveze turiştii.
De asemenea, variaţiile în funcţie de anotimpuri constituie motive pentru a reveni în
aceleaşi locuri.

5
Fauna este atractivă din mai multe puncte de vedere.
Unul dintre acestea ar fi faptul că există forme de turism care se bazează pe un anumit
fond de specii: turism pentru vânătoare, turism pentru pescuit.
Fauna poate constitui un element de atracţie şi în afara mediului obişnuit prin crearea
unor spaţii artificiale, aproximativ asemănătoare, în parcuri şi grădini zoologice.
Aşezările umane
În interiorul şi /sau împrejurimile a numeroase localităţi s-au dezvoltat produse turistice,
fie în sensul cel mai larg al lor (staţiuni turistice), fie ceva mai restrânse, legate de produse la
temă (natură, sport, agrement).
Turismul favorizează un schimb social între populaţia care se deplasează de la
domiciliul ei şi populaţia indigenă. În general, aceste două populaţii au moduri de viaţă şi
culturi diferite. Contactul dintre aceste două populaţii poate fi o sursă de conflict.
Ambianţa şi animaţia locală
Într-o oarecare măsură aceasta depinde de relaţiile dintre populaţia primitoare şi turişti,
dar există şi alte elemente care trebuie luate în considerare.
În final percepţia ambianţei este rezultatul unui cumul de factori care ţin de toate
componentele produsului turistic: transport, cazare, alimentaţie, agrement.
De multe ori, turistul este satisfăcut sau nu în funcţie de „cum simte” el „grija” pe care
i-o acordă factorii implicaţi în operaţionalizarea produsului turistic.
Animarea are drept scop destinderea fizică şi psihică, dar şi facilitarea contactelor
reciproce şi ameliorarea relaţiilor sociale. Ea se referă la cinci componente luate separat sau
împreună: aventură, mişcare, sociabilitate, formare, creativitate.
Elemente create (dobândite)
Se referă la existenţa elementelor create, fie că au fost construite cu alte scopuri (de
exemplu patrimoniul istoric), fie destinate special dezvoltării turistice (echipamente de cazare).
În această categorie se includ:
o elemente antropice;
o amenajarea teritoriului;
o echipamente colective;
o echipamente de cazare;
o servicii publice;
o servicii private;
o infrastructura de transport;

6
o alimentaţia.

Elemente antropice
Se referă la elemente cultural istorice, tehnico-economice socio-demografice.
Principalele probleme puse de vestigiile arheologice, cetăţile şi alte monumente istorice
se referă la accesibilitate, informare şi restaurare.
Unele din acestea se află departe de principalele căi de comunicaţie sau de aşezări
umane astfel că trebuie găsite şi soluţii în ceea ce priveşte accesul la ele, fie organizat cu
mijloace de transport puse la dispoziţie, fie neorganizat cu mijloacele proprii ale turistului.
O hartă a locurilor este deosebit de utilă în aceste cazuri. Însă, înainte de a ajunge la ele,
turistul trebuie să afle că există, iar după aceea, să fie convins că merită deplasarea. Un efort de
preinformare verbal şi / sau scris este, deci necesar. Odată ajuns, turistul este interesat de
anumite particularităţi ale istoriei vestigiilor respective, adică: legende, toponimie, detalii ale
confruntărilor armate, costumaţii, armanent şi ocupaţii de epocă.
Efortul de informare trebuie continuat la faţa locului, atât verbal de către o persoană
autorizată (ghid), cât şi în scris (pliant, afiş, panou).
În ceea ce priveşte programul de vizitare el trebuie corelat cu perioadele de activitate
turistică: de sezon, lunare, săptămânale, zilnice.
Amenajarea teritoriului
Dezvoltarea turistică presupune unele modificări în concepţia planificării spaţiului în
general şi sistematizării în special.
Trebuie ţinut cont de circulaţia fluxurilor de turişti de la „porţile de acces”, gări,
autogări, porturi şi aeroporturi către obiectivele turistice.
Investitorii turistici doresc să construiască hoteluri, vile, suprafeţe sportive pentru care
au nevoie de terenuri.

Echipamente colective
Se referă la cele utilitare şi sportive.
Dezvoltarea turistică atrage după sine o cerere suplimentară de deplasare în interiorul şi
în vecinătatea localităţilor şi staţiunilor turistice.
Din punct de vedere al necesităţilor sportive la locul de sejur, turiştii pot fi grupaţi în
trei categorii:
 cei care agrează activităţile sportive şi doresc să le practice în perioadele de
vacanţă;

7
 cei care practică un anumit sport în mod obişnuit şi doresc să-l practice
intensiv în perioadele de vacanţă;
 cei care datorită activităţilor cotidiene sunt constrânşi la o viaţă sedentară şi
care profită de vacanţă pentru a practica diferite sporturi.

Această clasificare explică o anumită diversificare a cererilor indivizilor, familiilor,


grupurilor.
Tendinţa actuală este de a lărgi oferta şi acest lucru poate fi explicat foarte uşor
analizând ce se întâmplă în staţiunile montane. O perioadă îndelungată acestea au oferit un
produs la temă, foarte strict (ski).
Acum însă cererea consumatorilor a impus apariţia piscinilor şi saunelor acoperite,
patinoare, săli de gimnastică sau alte sporturi de sală.
În orice caz, responsabilii turistici şi autorităţile locale ţin cont de extinderea practicării
sporturilor de la o vârstă tot mai scăzută şi pe o scară tot mai largă.

Servicii publice
Se referă la asigurarea unor servicii indispensabile turiştilor: apă caldă, poştă, telefon,
drumuri locale corespunzătoare sau care trebuie rezolvate pentru a favoriza condiţiile de sejur
cum sunt: evacuarea apelor uzate şi a rezidurilor şi debarasarea de gunoaie.
Pentru un produs turistic particular, de exemplu produsul hotelier, acestea intră în
condiţiile de funcţionalitate (apă caldă şi telefonul).
Pentru produse turistice în general, de exemplu o staţiune turistică, problemele sumt mai
complexe. Dacă produsul turistic este legat de o aşezare umană, autorităţile locale trebuie să
cheltuie sume importante pentru asigurarea şi amenajarea lor.

Servicii private
Se referă la restaurante, baruri, cafenele, patiserii, magazine diverse, sucursale bancare,
taxiuri, etc.
Pe măsură ce o staţiune se dezvoltă din ce în ce mai mult, necesarul de astfel de servicii
creşte. Ele crează locuri de muncă şi aduc un plus de venituri populaţiei locale.
Restaurantele, barurile, cafenelele, patiseriile şi alte spaţii de acest gen vin în
întâmpinarea unor gusturi tot mai variate ale turiştilor, care vor să se bucure de specificul
bucătăriei locale sau să se bucure de specialităţi exotice, ce nu vor fi consumate în mod
obişnuit.

8
Fie serviciu public, fie serviciu privat, securitatea turiştilor cuprinde un complex de
acţiuni legate de salvare, probleme medicale, agresiune, etc.
Dezvoltarea de exemplu a unor activităţi sportive impune angajarea de instructori, ghizi,
supraveghetori, etc.

Infrastructura de transport
Turismul implică o deplasare a vizitatorului de la domiciliul său într-o localitate de
sejur. Accesibilitatea în această localitate de sejur poate fi uşurată printr-o bună infrastructură
rutieră şi prin prezenţa unui aeroport.
Pentru o staţiune turistică internaţională, infrastructura aeroportuară permite sau nu
comercializarea pe piaţa îndepărtată.
Aceleaşi mijloace de transport din interiorul staţiunii (autobuze, taxiuri sau altele) şi
condiţiile de circulaţie sunt de asemenea elemente care nu pot fi neglijate în interiorul
produsului turistic.

Echipamente de cazare

Prin structuri de primire turistice se intelege orice constructii si amenajari destinate


prin proiectare si executie, cazarii sau servirii mesei pentru turisti, impreuna cu serviciile
specifice aferente.
Structurile de primire turistice include hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri,
nave fluviale si maritime care dispun de spatii de cazare , sate de vacanta, pensiuni, pensiuni
agro-turistice si alte unitati cu functiuni de cazare, unitatile de alimentatie din incinta acestora,
unitatile de alimentatie publica, situate in statiunile turistice dar si cele care sunt administrate
de societati comerciale de turism, indiferent de amplasament, de forma de organizare si de
proprietate.Structurile de primire turistice cu functie de cazare se clasifica pe stele, si
respectiv pe flori in cazul pensiunilor turistice rurale, in functie de caracteristicile
constructive, dotarile si calitatea serviciilor.
Clasificarea stucturilor de primire turistice are ca scop principal protectia turistilor si
constituie o forma codifcata de prezentare a nivelului de confort si a ofertei de servicii.
Clasificarea structurilor de primire turistice se face de catre Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului. Pentru obtinerea certificatului de clasificare agentii economici
proprietari si/sau administratorii de structuri de primire turistice vor intocmi o documentatie
care sa contina: cerere de elaborare a certificatului de clasificare; certificat constatator de la
registrul comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate si structura actionariatului;
9
certificat de inregistrare de la Oficiul registrului comertului insotit de anexele privind avizele
sau acordurile si/sau autorizatiile legale : sanitara, sanitar-veterinara de mediu si de potectia
muncii; schita privind amplasarea si adresa unitatii; schita privind structura, amplasarea si
nominalizarea camerelor si a spatiilor de alimentatie; avizul specific privind amplasamentul si
functionalitatea obiectivului, emis de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si
Turismului; copie de pe brevetul de turism pt. directorii de hotel, motel, camping sau pt.
cabanier; copii de pe actele de calificare a personalului de la receptie si de la unitatile de
alimentatie.
Cazarea şi restaurarea sunt elemente principale ale produsului turistic. Însă, vizitatorului
pentru a-i satisface nevoile de cazare trebuie să îi oferim diferite posibilităţi cum ar fi:
campingurile, motelurile, popasurile rurale.
Structura cazării dă un anumit tot restului produsului şi determină poziţionarea sa în
timp la nivelul de lux şi de serviciu, dar de asemenea şi în termenul de preţ.
Fără îndoială există magnifice plaje normale, dar şi de lux. Acestea sunt hoteluri,
restaurante, situate la marginea unei plaje care aparţin unei staţiuni balneare cu caracter
popular.
Pentru produsul hotelier această clasificare trebuie să sufere unele modificări întrucât el
este un produs turistic mai restrâns şi are o semnificaţie mult mai concretă.
Pentru a intelege mai bine notiunea de produs turistic voi prezenta Spania, ca oras turistic si
mijloc de comercializare a produsului turistic.
În acest caz, stabilitatea directivelor şi luarea deciziilor implică toate sectoarele şi
liniile operative ale întreprinderii. Hotelul modern este alcătuit dintr-o serie de compartimente
independente, conduse de persoane res-ponsabile care coordonează activitatea; aceste
persoane colaboreazăavând idei pe baza cărora pot lua decizii comune şi pot interveni la
unison; ele formează aşa numitaechipă managerială ( “management team “). Fiecare manager,
în urma consultărilor avute cu colaboratorii – prioritate având cei aflaţi în con-tact direct cu
oaspeţii – contribuie în echipă, împreună cu directorul general, la procesele decizionale
menite să ducă la atingerea obiectivelor propuse; întregul proces aspiră la satisfacerea
permanentă a clientelei, patronatului, personalului, furinizorilor.

10
Capitolul II : Potentialul Turistic
Spania “Tara Toreadorilor”

O vacanta in Spania inseamna mai mult decat coride, flamenco, fieste si plaje
aglomerate, caci Spania este o tara spectaculoasa la fiecare pas: din nordul cu dealuri de un
verde irlandez pana in sudul cu influente marocane, cuvantul de ordine este diversitatea.
Oferta de vacanta in Spania este accesibila pentru toate buzunarele si pentru toate
gusturile si nu va ramane decat sa alegeti ce vi se potriveste cel mai bine. O istorie care se
reflecta in arta, unicitatea unor regiuni autonome care alcatuiesc natiunea spaniola, o armonie
a trei culturi (crestina, musulmana si evreiasca), Spania se dovedeste a fi oricand o alegere
excelenta.
Spania este considerata cea de-a treia destinatie turistica favorita din lume. Daca
vreti sa va convingeti de ce, fiecare regiune va imbie cu farmecul specific, lasand sa se
intrezareasca frumusetea intregului
Regatul Spaniei este situată în sud-vestul europei, între Oceanul Atlantic şi Marea
Mediterană, pe peninsula Iberică, ocupând 4/5 parte a peninsulei. Insulele Kanare şi insulele
Baleare (Ibiza, Mallorca, Menorca, Formentera, Cabrera) aparţin şi de Autoritatea Spanoilă.
Spania are 50 de regiuni care dispun de o independenţă considerabilă.
Este în vecinătate cu: Franţa, Portugalia (prin strâmtoarea de la Gibraltar) Maroc.
Suprafaţa: 504.782 km2 (împreună cu cu insulele Canare şi insulele Baleare), din care
peninsula este de 490.774 km2
Climatul: Spania se află într-o zonă cu climă temperată, meditarană, în centrul ţării în zona
capitalei Madrid climatul fiind mediteran-continental. Între climatul dintre regiunile
muntoase, cel de pe malul mării şi cel din centrul ţării se pot constata diferenţe importante, în
regiunile de pe malul mării climatul fiind mai puţin extrem, în timp ce zonele limitate de
Oceanul Atlantic au un climat mai polios. Temperatura medie a Madridului în luna iulie este
de 30 oC, în februarie de 8 oC

Cele mai imortante zone turistice din Spania:

11
Spania , reprezinta taramul unde cresteau merele de aur ale lui Hercule , si de
asemenea taramul care era considerat Raiul pe Pamant de arabi iar de scriitorii George Orwell
si Ernest Hemingway Spania era o arena in care istoria se situa la granita intre faptele eroice
si tragedia, cand toreadorii sfidau moartea.
Din toate timpurile , Spania a ramas in ochii necunoscatorilor o tara tesata cu
mistere.
Frumusetea unica si asezarea sa geografica privilegiata, intre Europa si Africa,au
facut din aceasta tara, inca din antichitate o rascruce, un punct de intalnire intre est si vest.
Diversitatea culturala, amestecul de civilizatii care si-au gasit aici un loc ideal, au lasat in
urma lor o cultura originala unica, un experiment admirabil.
Spania, atat de des cucerita, dar in final o cuceritoare, a reusit sa-si adune
dispersatele vestigii, intr-o tara moderna, ai carei locuitori, mandri de trecutul lor, s-au decis
sa accepte si provocarile viitorului. Spania este o tara variata si foarte diferita: Nordul umed
si verde; Centrul ses, rar populat; Coasta Mediteraneeana fertila si stralucitoare;
Sudul (Andalusia) cel mai renumit, uscat si fierbinte, luminos ca vopseaua alba cu
care sunt pictate casele; cele doua arhipelaguri, Baleare si Canare, ca doua surori dar destul
de diferite. Veti gasi aici o retea de hoteluri, pensiuni si case rurale, toate dotate cu servicii
deosebite, adaptate cerintelor celor mai variate categorii de turisti.

Insulele Baleare
Climatul excelent, cu 300 de zile insorite pe an, plajele superbe, oferta culturala
bogata si neobisnuita ospitalitate a locuitorilor fac din Insulele Baleare una dintre destinatiile
de vacanta preferate din Spania. Fiecare din insulele arhipelagului are personalitatea ei si
fiecare ofera mult mai mult decat posibilitatea de a petrece o vacanta frumoasa pe plaja.

Insulele sunt: Mallorca, cea mai vizitata de turistii germani in iarna, Menorca, Ibiza,
cunoscuta pentru numeroasele petreceri si viata de noapte, Formentera si Cabrera. Apele lor
calme si curate sunt ideale pentru inot si alte sporturi de apa precum scuba diving,
windsurfing, pescuit, vaslit si chiar surfing. Pe langa acestea, se mai organizeaza cursuri de
golf, terenurile fiind plasate armonios in locatii ideale.

12
Cultura este vitala pentru viata insulelor. Pe parcursul anului sunt organizate festivaluri,
concerte, evenimente literare, expozitii. Acestea sunt gazduite in Palma de Mallorca, centrul
cultural al insulelor, care impresioneaza prin centrul sau istoric si excelenta viata de noapte.

Surprize placute ii intampina pe turisti in fiecare colt al insulelor. Una dintre cele mai bune
modalitati de a le explora este inchiriind o masina. De asemenea, diversitatea insulei se poate
descoperi mergand pe jos sau pe bicicleta, caci panouri informative si indicatoare sunt de
gasit la tot pasul. Insulele dispun de comunicatii excelente cu aeroportul international Sant
Joan, situat la 8 km de Palma, si cu serviciile de ferryboat de la Palma catre portul Alcudia.

Ibiza este una dintre Insulele Baleare, situata cel mai aproape de coasta de est a
Spaniei (la 85 de km), in bazinul marii Mediterane ( in dreptul provinciei Valencia) si are
drept capitala orasul cu acelasi nume, Ibiza. Portul Ibiza – Oras, situat intr-un golf natural,
favorizeaza accesul principal la marea Mediterana.

La Marina, fost cartier de pescari si de marinari, reprezinta acum principala zona


comerciala a Ibizei. In orasul Ibiza turistii se pot bucura de concerte in aer liber (amintim aici
“festivalul de jazz”), se pot plimba prin orasul imprejmuit cu ziduri renascentiste (oras
declarat Patrimonio de la Humanidad de catre Unesco), pot merge la teatru. Plaja in orasul -
port Ibiza nu exista plaja, dar sunt trei zone principale de plaja in apropiere : Figueretas,
Talamanca si Playa den Bossa, dintre care cea mai apropiata de Ibiza-Oras este Talamanca, la
care se poate ajunge foarte repede.In ceea ce priveste cazarea in insula Ibiza, sunt foarte
interesante casele rurale (agroturismul) care ofera in general un confort la standarde ridicate.

Zaragoza

Zaragoza este capitala provinciei spaniole cu acelasi nume si a comunitatii autonome


Aragon. Desi este al cincilea oras ca marime din Spania, situat la jumatatea distantei dintre
Madrid si Barcelona, nu este unul dintre cele mai cunoscute de turisti. Insa daca va faceti
timpul necesar pentru a-i strabate stradutele antice veti descoperi o istorie fascinanta si edificii
cu adevarat monumentale.

13
Oamenii de aici sunt renumiti pentru prietenia si ospitalitatea lor, bucataria aragoneza este de-
a dreptul excelenta si, cel mai important, pentru ca orasul nu este atat de mult marcat de
turism ca restul destinatiilor din Spania, pastreaza mai multa hispanicitate decat alte orase mai
cunoscute sau statiunile de coasta.

Precum mult mai faimosul Santiago de Compostela (al treilea loc de pelerinaj catolic, dupa
Ierusalim si Roma), Zaragoza este o importanta destinatie pentru pelerinii religiosi care, timp
de secole, au venit aici sa venereze Basilica de Nuestra Senora del Pilar. Catedrala, care
dateaza din sec. XVI, isi datoreaza numele stalpului de pe malul raului Ebru pe care Fecioara
Maria i s-a aratat in mod repetat Sfantului Iacob, poruncindu-i sa construiasca o biserica.

Unul din lucrurile cu care se mandreste cel mai mult Zaragoza este ca l-a nascut pe
unul dintre cei mai apreciati pictori din toate timpurile, Francisco de Goya, care a fost
considerat parintele artei moderne. Aceasta s-a nascut in 1746, in satul Fuendetodos, la
aproximativ 25 de km est de oras. Frescele sale orneaza numeroase edificii istorice in si in
afara orasului, iar operele sale cele mai importante sunt expuse in muzee.

Tot in Zaragoza, se mai pot vizita: Catedral de la Seo, construita pe urmele unei
moschei, initial in stil romanic, apoi cu completari in stil gotic, renascentist, baroc si
neoclasic; Parque Primo de Rivera, un loc ideal pentru a scapa de zgomotul si de poluarea
cauzate de trafic, in mijlocul gradinilor si al fantanilor; Museo Pablo Gargallo – un superb
palat renascentist de sec. XVII, care adaposteste sculpturile lui Pablo Gargallo, celebru artist
aragonez; Palacio de la Aljaferia, construit initial ca resedinta de vara pentru un conducator
musulman din sec. XI, Abu Jafar al-Muqtadir. A devenit ulterior palatul regilor de Aragon.

Malaga

Malaga este poarta de intrare ideala in Andaluzia, pentru ca este situata intre Cadiz,
Cordoba, Granada, Coasta Soarelui si Coasa Tropicala, este deservita de autostrada spre
Mediterana, detine un aeroport unde opereaza numeroase companii aeriene low cost si
datorita numeroaselor vapoare de croaziera care opresc aici pentru escala.

14
Dar Malaga nu este numai un loc de trecere, ea avand absolut toate atuurile pentru a seduce –
un port, mai multe plaje, un oras vechi, o fortareata, o ambianta, o bunadispozitie a
localnicilor, o istorie si un Picasso. Asta fara a uita soarele.

99% dintre orasele portuare ale Mediteranei au fost create de catre fenicieni. Este si cazul
orasului Malaga. Pe langa fenicieni, o importanta contributie la dezvoltarea orasului au avut-o
maurii, cartaginezii si grecii.

Paseo del Parque


Acest loc de promenada care se afla in prelungirea portului este un adevarat paradis pe timpul
verii, caci umbra arborilor tropicali ofera o prospetime foarte apreciata, cand temperatura
depaseste foarte usor 30 de grade. De la inceptul serii si pana la mijlocul noptii si mai departe,
nicio banca nu este libera. Acest parc se afla la baza impresionantului castel de Alcazaba.

Castelul Alcazaba a fost construit pe baza unei cetati romane si a fost extins si finalizat in
secolul 14 de Nasrides. Cea mai mare parte a castelului este distrusa, dar ruinele au fost
transformate in doua muzee. Muzeul Arheologic prezinta descoperiri din secolele gotic si
grecesc iar Museo de la Ceramica afiseaza in cea mai mare parte a sa, obiecte din ceramica. In
castel, veti gasi de asemenea ramasite a vechiului castel roman Malaga din primul secol.

Plaza de la Constitución
La finalul Calle Marques de Larios se gaseste Plaza de la Constitución. Aici veti lua contact
cu Malaga populara, unde se afla piata. Duminica dimineata se organizeaza o piata in aer
liber. Mai trebuie mentionat ca barurile din jur sunt intotdeauna un spectacol in sine.

Picasso
Desi petrece mare parte din viata in Catalonia si in Franta, celebrul pictor s-a nascut aici.
Orasul natal se mandreste cu el, iar toate ocaziile sunt bune pentru a-l sarbatori. La Malaga se
afla un Muzeu Picasso care expune 200 dintre operele pictorului, precum si casa sa natala.

Catedrala din Malaga

Situata in Piata Catedralei, aceasta este unul dintre cele mai mari edificii din oras.
Constructia a inceput in 1528, dupa planurile lui Pedro Lopez si Diego Siloe, pe locul unei
moschei maure, fiind intrerupta de mai multe ori pana la sistarea lucrarilor in 1783, din cauza
lipsei de bani. Turnul de sud a ramas neterminat, iar spaniolii il numesc „la manquita”,

15
insemnand „cel ce lipseste”. Din cauza faptului ca constructia s-a intins pe durata a mai
multor secole, catedrala poarta amprenta mai multor stiluri. Oricum, aceasta ramane, alaturi
de Catedralele din Sevilla, Granada si Jaen, una dintre cele mai importante edificii de gen.

Sevilla

Orasul Sevilla este situat in centrul provinciei Andaluzia, in sudul Spaniei si este unul
dintre orasele cu cea mai moderna infrastructura din Peninsula Iberica. Astfel, acesta este
dotat cu un port de prima clasa, care deserveste atat croazierele cat si liniile comerciale, cu un
aeroport international, cu o gara moderna, considerata una dintre cele mai bune din tara. Cu
un tren de mare viteza, puteti parcurge distanta Madrid – Sevilla in 2h si 30m.

La Sevilla este foarte cald vara, atingandu-se 40 – 45º , motiv pentru care cele mai placute
sezoane pentru vizitat sunt cel de primavara si toamna, chiar si de iarna, clima fiind blanda.
Asemenea celorlalte orase andaluziene, Sevilla este un amestec de culturi si de stiluri care
vietuiesc in armonie si care este considerat o bogatie si o particularitate a regiunii. Aici,
vestigii romane se amesteca cu vestigii maure si cu stilul renascentist dupa regulile celei mai
simple naturalitati.

Raul Guadalquivir este simbolul identitar al Sevillei, pe care o imparte in doua. Din 1992,
acesta este din nou navigabil si si-a recuperat activitatea comerciala. Orasul are patru cartiere
foarte importante – Los Arenales, Santa Cruz, Macarena si Triana -, cele mai multe
monumente fiind grupate in primele doua mentionate.

Se pot vizita: castele si palate, precum Reales Alcazares, Torro del Oro, Palatul Arzobispal,
Casa de las Dueñas, Casa de Pilatos, Palatul San Telmo, Palatul Contesei de Lebrija, Torre de
Don Fabrique etc. Dintre numeroasele catedrale si biserici, cele mai cunoscute sunt: Catedrala
din Sevilla si la Giralda, cu faimosul Patio des Naranjas, Basilica de la Macarena, Manastirea
Sta. Paula, Manastirea Sta. Teresa, Manastirea Sta. Maria.

Sevilla detine si numeroase muzee, parcuri si gradini splendite. Dintre numeroasele petreceri
organizate, cea mai cunsoscuta este Feria de Abril, cu doua saptamani inainte de Paste, cand

16
se desfasoara si traditionalele coride in Plaza de la Maestranza – o traditie si un ritual care se
repeta an de an.

Madrid

Madrid uneste paradoxurile si se joaca cu extremele. Oras cosmopolit, care asociaza


infrastructurile cele mai moderne si conditia sa de centru economic, financiar, administrativ si
de servicii cu un imens patrimoniu cultural si artistic, mostenire a numeroase secole de istorie
pasionanta. Madrid detine unul dintre centrele istorice cele mai importante printre orasele
europene, coexistand in perfecta armonie cu infrastructurile cele mai moderne si confortabile,
care constituie o oferta completa de cazare si de servicii oferite, precum si cea mai avansata
tehnologie in materie de audiovizual si comunicatii. Aceste conditii, asociate elanului unei
societati dinamice si deschise, au facut din aceasta metropola una dintre cele mai mari capitale
ale lumii occidentale.

Populat inca din paleoliticul inferior, Madridul devine oras-capitala abia in 1561, sub domnia
regelui Filip al II-lea. Centrul istoric, cunoscut sub numele de „Madridul Austriecilor”, cu
impresionanta Plaza Mayor, inaugurata in 1620, si unul dintre locurile cele mai populare si
mai populate ale orasului, sunt marturii ale splendorii crescande a orasului, incepand cu sec.
XVI si XVII.

In apropierea Plaza Mayor se afla „centrul aristocratic”, unde se inalta Palatul Regal,
constructie monumentala de sec. XVII, intr-un stil hibrid, situat intre clasicism si baroc.
Langa acesta, puteti vizita Plaza del Oriente, teatrul Operei si Catedrala Nostra Senora de la
Almudena, sfintita in 1993 de catre Papa Ioan Paul al II-lea. Piata Puerta del Sol, inconjurata
de o zona comerciala extinsa si de „Paseo del Arte”, zona cu cele mai multe muzee, parcuri si
gradini, intregesc acest ansamblu monumental, unde se remarca Banca Nationala a Spaniei,
Palatul Postelor si al Telecomunicatiilor, fantana Cibelei si piata lui Neptun.

Pentru a intelege cat de cat Madridul in toate dimensiunile lui, in afara centrului
istoric, aveti nevoie de cel putin cinci – sase zile. Cele mai bune momente pentru vizitare ar
fi: in preajma sarbatorii Virgen de la Paloma (15 august), de sarbatorile Sf. Isidro, patronul
orasului, cand se organizeaza numeroase procesiuni, pe ritmuri de paso doble, precum si
faimoasele coride (in luna mai).
17
Cel mai greu ar fi de ales intre cele 73 de muzee care grupeaza toata stiinta umana.
Dar daca exista un lucru care caracterizeaza cel mai bine Madridul, acesta este profunda si
contagioasa pasiune pentru viata, care se reflecta in caracterul amical al oamenilor.
Concertele, expozitiile, baletul, piesele de teatru, premierele cinematografice, cea mai buna
oferta gastronomica spaniola si internationala, farmecul barurilor si tavernelor nu reprezinta
decat cateva dintre optiunile de petrecere a timpului liber oferite de Madrid.

Insulele Canare – Lanzarote, insula cu 300 de vulcani

Insulele Canare sunt numite si Insulele Fericite datorita temperaturii constante tot
timpul anului si datorita plajelor cu nisip alb si fin sau cu lava cenusie. In mod surprinzator,
peisajul fiecarei insule este diferit de al celeilalte. In total, sunt sapte insule mari: Gran
Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, Gomera, Hierro. Dintre insulele mici,
cele mai cunoscute ca destinatii turistice sunt: Alegranza, Graciosa, Montaňa Clara, Roque
del Este, Roque del Oeste and Lobos.

Lanzarote, una dintre cele mai vechi insule ale arhipelagului, este rezultatul unei activitati
vulcanice care a inceput acum circa 22 de milioane de ani, lucru care explica peisajul sau
„lunar”, acoperit de cratere si de vai cu lava solidificata, ceea ce constituie unul dintre
punctele de mare atractie. Patina timpului i-a modelat peisajul si structura, dotand-o cu o
natura cu adevarat spectaculoasa, fiind declarata rezerva a biosferei de catre Unesco

In Lanzarote veti descoperi siteuri de o considerabila valoare ecologica precum Parcul


National Timanfaya sau parcul natural Chinijo, care reprezinta refugiul a numeroase specii de
pasari marine.

Daca doriti sa intelegeti relatia atat de singulara intre populatia insulei si mediul de viata, o
insula vulcanica, va recomandam sa vizitati centrele de arta, de cultura si de turism. Create
pentru a proteja patrimoniul insular, acestea sunt toate diferite, iar impreuna ofera o panorama
esentiala despre cultura locala.

Daca va place sportul, in Lanzarote exista numeroase posibilitati pentru a joca golf in mijlocul
campurilor de lava si de cactusi, pentru a face plonjari sub-marine, pentru pescuit si pentru
surf, valurile de aici fiind considerate printre cele mai bune din Europa pentru acest sport.

18
Costa Blanca

Costa Blanca reprezinta portiunea de coasta mediteraneana care corespunde provinciei


Alicante si este un bun exemplu de ceea ce este cunoscut sub denumirea de peisaj
mediteranean.

Turistul are mai multe optiuni: de la regiunile cele mai populate si cosmopolite la portiuni
unde inca se mai pastreaza traditia rurala. Indiferent unde veti merge insa, incercati sa vizitati
si imprejurimile pentru a descoperi cat mai mult din minunatul peisaj mediteranean. Costa
Blanca ofera multe atractii printre care vaile pline de istorie, unde memoria trecutului maur
este pastrata la mare cinste

Clima este variabila. Temperatura este in general blanda, cu o medie de 17 grade Celsius, cu
putine precipitatii; mai bogata in precipitatii este, insa, zona nordica. Combinatia de migdali,
vita de vie si palmieri creeaza un tip de vegetatie unic in Europa.

Dintre cele 101 de plaje ale coastei, cele mai vizitate sunt: San Juan (Playa de San Juan-
Condomina), Torrelamata (La Mata) (Torrelamata), Levante (Benidorm), El Arenal (Calpe).
Costa Blanca regrupeaza destinatii turistice importante precum Benidorm si Alicante

Alicante este capitala Coastei, oferind multiple peisaje si contraste: viata culturala,
parcuri si gradini, o viata nocturna si un centru de afaceri, fara sa uitam nisipurile fine si
numeroasele facilitati pentru petrecerea vacantei. Plajele, portul si briza marii sunt
caracteristice pentru oras. In extremitatea nordica, plaja San Juan se intinde pe 3 km, fiind
separata de foarte cunoscuta plaja Albufereta prin capul Huertas. In sudul portului se afla
plaja El Saladar.

19
Barcelona

Barcelona, capitala provinciei Catalunya, are o personalitate dinamica si deschisa, atat de


tipica unui oras mediteranean. Este orasul perfect pentru a te relaxa, a te plimba si a te distra.
Un oras cu propriul mod de viata, unic. Cel mai bine se cunoaste prin experienta!

Barcelona capitala provinciei Catalunya, are o personalitate dinamica si deschisa, atat de


tipica unui oras mediteranean. Este orasul perfect pentru a te relaxa, a te plimba si a te distra.
Un oras cu propriul mod de viata, unic. Cel mai bine se cunoaste prin experienta!

In Barcelona, oriunde te-ai afla, intotdeauna vei gasi ceva de vazut: bijuterii ale arhitecturii
catalane, moderniste si contemporane, piete care sunt adevarate regaluri pentru simturi,
vestigii ale orasului medieval…

Intr-un singur oras, posibilitatea de a vizita mai multe orase:

• Barcelona romana – dupa 2000 de ani, numeroase vestigii istorice povestesc despre
trecutul glorios al Barcelonei, ca fosta colonie romana Barcino (Plaça Ramón
Berenguer, Carrer Tapineria si Plaça Nova)
• Barcelona medievala – zidurile de incinta ale orasului protejeaza splendoarea palatelor
si a bisericilor gotice (Santa Maria del Pi si magnifica Santa Maria del Mar, Sant Pere
de les Puelles si Sant Pau del Camp)
• Barcelona moderna descopera un vast muzeu de arhitectura in aer liber: Eixample,
Quadrat d’Or si multe altele…va vor uimi.
• Barcelona contemporana.Barcelona secolelor XX si XXI a definit o strategie de marca
pentru orasele europene si continua sa se orienteze catre viitor (Turnul Agbar de Jean
Nouvel; Turnul Collserola de Norman Foster; L’Auditori de Rafael Moneo; Teatrul
National al Catalunyei de Ricard Bofill; Podul Bac de Roda de Santiago Calatrava
etc.)
• Barcelona lui Gaudi.Cel mai mare geniu al modernismului a ales Barcelona pentru a-si
realiza si expune creatia care ramane de neegalat pana astazi (Sagrada Famiglia, Casa
Milla, Palau Gaell, Casa Batllo, Parc Guell etc.)
• Barcelona lui Picasso Geniul care a reinventat pictura, pictand lumina Barcelonei.
Astazi, in acest oras puteti merge pe urmele lui (Casa Martí, La Llotja, Plaça Nova,
Porxos d’en Xifré)

20
• Barcelona parcurilor.Dinamismul Barcelonei coexista cu pacea si linistea parcurilor:
sute de colturi ascunse care sunt gata sa va redea energia (Parc de la Ciudadella, Portul
Barcelona).
• Barcelona restaurantelor.Capitala Catalunyei este si o capitala culinara: renumiti
bucatari va asteapta sa va gateasca din bucataria traditionala.

Barcelona – un oras cu o infinitate de posibilitati. Va lasam sa alegeti singuri ce vi se


potriveste cel mai bine.

Coasta Valencia

Peisajul Coastei Valencia se distinge prin doua trasaturi specifice: coasta si muntii. Pe
coasta sunt situate centrele prospere, cu numeroase campii fertile, cu recolte irigate care
formeaza un mozaic vesnic verde. De cealalta parte, in zona muntoasa, se afla salbaticul si
necunoscutul insulei. Lantul muntos Valencia, taiat pe alocuri de impresionante canioane, este
dotat cu paduri de pin bogate, cu numeroase pesteri si adaposturi preistorice, cu fabuloase
picturi rupestre din timpuri stravechi.

Cea mai remarcabila trasatura a liniei de coasta este punctul unde muntii se intalnesc cu
marea, la Capul Cullera. O bariera de dune delimiteaza plaja, precum si unele zone de
mlastina sau cu piscine naturale cu apa limpede, precum mlastinile Puig si Jaraco (Xeraco), si,
mai presus de toate, laguna Valenciei.

Pe aceasta coasta isi sfarsesc calatoria patru rauri care izvorasc din munti si se varsa in
Mediterana: Palancia, Turia, Júcar (Xúquer) si Serpis. Acestea serpuiesc in josul coastei pana
la varsarea lor in mare, facilitand traficul marin in si in jurul porturilor Sagunto, Valencia si
Gandía. Aici turistii au la dispozitie numeroase facilitati pentru a practica sporturile marine,
iar informatii despre statiunile de munte, despre zonele de camping, despre orasele iberiene si
romane, despre castele si vechi fortificatii le sunt oferite in multiplele oficii de turism din
zona.

Dintre plajele cele mai cunoscute, enumeram: Malvarrosa (Valencia), Canet d´en
Berenguer (Playa) si Los Pedregales (Daimus

Orasul Valencia este al treilea oras, ca marime si importanta, al Spaniei. dupa Madrid si
Barcelona.

21
Valencia este un oras recunoscut prin elemente de arhitectura unica in stil baroc, romanesc si
modern. Catedrala din Valencia - basilica De La Virgen De Los Desamparados- este o
bazilica gotica iar Mrecado Central este una din cele mai mari piete moderniste din Europa.
Gara orasului - Estracio del Norte- este construita in stil art deco.

Ultimele creatii moderne, futuriste, apartin arhitectului Santiago Calatrava: Orasul Artelor si
Stiintei - Ciutat de les Arts i les Ciencies care include un muzeu al stiintei, un cinematograf
IMAX si un parc oceanic.

Obiective turistice care nu trebuiesc ratate in Spania:

1. Statuia Lui Cristofor Columb: Statuia il reprezinta pe Cristofor Columb aratand spre
mare. Aceasta se afla in portul vechi acolo unde bulevardul La Rambla (sau Les Rambles)
se termina.
2. Muzeul Thyssen-Bornemisza .Cel mai nou dintre cele trei centre principale de arta din
Madrid, Muzeul Thyssen-Bornemisza este gazduit in mai multe galerii spatioase, vopsite
in culoarea piersicii si puternic luminate natural, din cadrul superbului palat Villahermosa,
construit in secolul al XVIII-lea. Impresionanta colectie de arta a muzeului cuprinde circa
800 de picturi ilustrand istoria culturala a Europei de Vest prin lucrari reprezentative
pentru fiecare curent artistic major, incepand de la goticul italian (secolul al XIII-lea) si
pana la extravagantul pop-art american (secolul XX). Doua sali sunt dedicate
impresionistilor si postimpresionistilor, cuprinzand picturi de Pissarro, Renoir, Monet,
Degas, Van Gogh si Czanne. Criticii au descris panzele adunate aici ca fiind opere
nesemnificative ale unor artisti importanti sau opere semnificative ale unor artisti lipsiti de
importanta, insa aceasta teorie este dezmintita de prezenta unor lucrari precum .Portretul
lui Henric al VIII-lea, realizat de Hans Holbein. Principalul atu al muzeului ramane totusi
coerenta colectiei sale, care ilustreaza mai bine ca oriunde in lume evolutia artei vest-
europene. Picturile expuse aici au fost achizitionate intre 1920 si 1980 de catre
industriasul si baronul elvetian Hans Heinrich Thyssen- Bornemisza si tatal sau. Hans
Heinrich si-a donat intreaga colectie de arta Spaniei in 1993, la rugamintea sotiei sale,
Carmen Cervera, o fosta miss Spania.
3. Palacio Real (Palatul regal) Palatul regal a fost construit la inceputul secolului al XVIII-
lea, din ordinul primului rege spaniol din dinastia de Bourbon, Filip al V-lea, pe locul
strategic unde se inaltase anterior prima fortareata maura din Madrid datand din secolul al

22
IX-lea. Nostalgic dupa palatul Versailles, unde locuise in tinerete, monarhul a incercat sa
reproduca in spatiul iberic opulenta resedinta regala franceza. Intrarea in palat este
strajuita de doua statui din piatra reprezentandu-i pe printul incas Atahualpa si pe regele
aztec Montezuma, probabil singurul omagiu adus de spanioli fostilor stapani ai
continentului american.In interior exista nu mai putin de 2.800 de incaperi de un lux
orbitor, cu bogate decoratii in stil rococo, covoare si portelanuri scumpe, oglinzi,
candelabre imense si ceasornice complexe. Vizitarea palatului costa 7 EUR, iar un tur
asistat de ghid 8 EUR.
4. Catedrala din Toledo a fost ridicata in secolul al XIII-lea, fiind una din cele mai
frumoase din Spania si sediul cardinalului primat. Sub aparenta unei cladiri sobre se
ascund nenumarate comori, precum vase liturgice batute in pietre pretioase, bogate
vesminte ecleziastice, tapiserii istorice si multe vitralii viu colorate. Adevarata avere a
catedralei consta insa in picturile adunate aici, care poarta semnaturile unor artisti precum
Tintoretto, Tiziano, Murillo, El Greco si Goya. Surprinzatoare este Capela mozarabica,
unde se tin inca slujbe in zilele de duminica, in conformitate cu stravechiul rit mozarabic.
5. Sagrada Familia Inainte de a fi simbolul Barcelonei, Sagrada Familia este capodopera lui
Antonio Gaud, unul dintre cei mai excentrici si mai talentati arhitecti ai Spaniei.
Construirea acestei biserici nonconformiste a inceput in 1882, sub supravegherea atenta a
proiectantului sau de geniu. Stingandu-se din viata in 1926, Gaud a lasat in urma planul
general al cladirii si cateva note privind structura acesteia. Mare parte din aceste
documente s-au pierdut in timpul razboiului civil din 1936, dar edilii orasului nu s-au dat
batuti si constructia a fost reluata in 1957. Gaud proiectase cladirea cu trei fatade imense,
cele laterale (Nasterea si Pasiunea) fiind vizibile in prezent dintre nord-estul, respectiv
sud-vestul bisericii, iar cea centrala (Gloria, inca neinceputa) urmand sa serveasca drept
intrare. Cele patru clopotnite ale fiecarei fatade urmeaza sa reprezinte cei 12 apostoli, cele
patru turnuri mai ample care incercuiesc turnul central al Mantuitorului fiind dedicate
evanghelistilor Marcu, Matei, Ioan si Luca. }n prezent, doar opt turnuri se ridica deja spre
cerul Barcelonei.
6. Casa de la ciutat Ajuntament de Barcelona (Primaria) .Situata in Plaza Sant Jaume
inima cartierului gotic barcelonez , la numarul 1, primaria a fost construita in secolul al
XV-lea. Peste drum se inalta Palau de la Generalitat, candva un forum roman, astazi
sediul guvernului autonom catalan. Primaria se distinge prin superbele sale sali interioare,
dintre care iese in evidenta Sal de Cent, sediul primului parlament european, de unde
Consiliul celor 1.000 a condus Barcelona intre 1372 si 1714.

23
7. Palatul Guell a fost construit intre anii 1886 - 1888 de acelasi arhidect care a construit si
Biserica Sagrada Familia, Antoni Gaudi.Aceasta constructie a fost destinata familiei
magnatului catalan Eusebio de Guell. Face parte din patrimoniul mondial UNESCO
8. Stadionul Santiago Bernabeu.Stadionul echipei Real Madrid a fost construit in 1947 la
initiativa presedintelui Consiliului Director Santiago Bernabeu. Cu o capacitate de peste
70.000 de spectatori stadionul a fost mult timp cel mai mare din Spania. Puteti sa vizitati
muzeul clubului, camera trofeelor si chiar sa intrati pe peluza.
9. Puerta del Sol Poarta Soarelui este cea mai populara atractie din orasul vechi. Acum
cinci sute de ani, cand a fost construita, era doar o poarta oarecare de intrare in oras care
avea simbolul soarelui sculptat pe ea, dar in prezent are o importanta deosebita pentru ca
aici se afla kilometrul 0 al Spaniei. Distantele dintre Madrid si celelalte localitati sunt
masurate pornind de aici.
10. Plaza de Cibeles (Madrid) Aici se afla impresionanta sculptura proiectata de Ventura
Rodriguez care o infatiseaza pe mama tuturor zeilor, Cibele, intr-o trasura trasa de de lei.
Amplasata intr-o zona foarte bogata din punct de vedere istoric, sculptura este simbolul
preferat al madrilenilor. Fanii echipei Real Madrid se aduna aici dupa fiecare victorie a
echipei lor preferate.

Capitolul III : Organizarea si comercializarea produsului turistic.

Turismul european se confrunta cu provocari majore care reprezinta, în același timp,


șanse care nu trebuie ratate. Pe de o parte, industria trebuie sa se adapteze la evoluțiile
societații, care vor influența cererea din sectorul turismului, iar pe de alta parte, ea trebuie sa
faca fața constrângerilor impuse de structura actuala a sectorului, de caracterul lui specific și
de contextul economic și social al acestuia.
Dupa cum am mai spus produsul turistic se defineşte ca fiind un ansamblu de bunuri
materiale şi servicii capabil să satisfacă nevoile de turism ale unei persoane între momentul
sosirii şi momentul plecării de la destinaţia turistică.
De reţinut deci că produsul turistic este constituit atât din bunuri materiale, cât şi din
servicii.
O vacanţă înseamnă un suflu de aer proaspăt şi o ieşire din rutină. Ea te poate ajuta să te
distanţezi de problemele cotidiene şi să îţi lărgeşti orizonturile de gândire. Într-o vacanţă ai
ocazia să descoperi restul Europei şi să îţi priveşti viaţa dintr-o perspectivă nouă

24
„Spania pentru toti”: COSTA DEL SOL

Costa del Sol – Denumita si ape limpezi, dar este cunoscuta si pentru rafinamentul usor
spre vizitarea oraselor: In del Sol sunt: Marbella, Benalmadena,soarelui, este o destinatie care
surprinde prin farmecul ei, statiunile fiind cautate in special pentru plajele minunate cu nisip fin
aparte.
Plajele cele mai bune cu nisip fin si aglomerate sunt in El Bajondillo si La Carihuela.
Costa del Sol este situata de la Nerja pana la Gibraltar si este cea mai emblematica zona de
litoral a Spaniei. Pozitia de amplasare excelenta, favorizeaza accesul foarte usor spre Sevilla,
Cadiz, Malaga si Cordoba. Cele mai cunoscute statiuni de pe Coasta Torremolinos, Fuengirola.
Din punct de vedere turistic Costa del Sol este, cu siguranta, o destinatie completa,o
destinatie unde se practica cu usurinta un turism de agrement care iti ofera cu siguranta o
vacanta de vis. . Plajele sunt excelent amenajate, hotelurile au clasificari diferite, shoppingul
este o activitate de rutina, terenurile de golf sunt splendide, sporturile de apa – „la ele acasa”,
peisajele incredibile, muzeele la locul lor, cetatile impresionante, plimbarile placute, viata de
noapte nu suporta termen de comparatie si lista poate continua cu echitatia, ciclismul si
multiplele posibilitati de petrecere a timpului liber. Este vestita pentru plajele sale cu nisip fin,
pentru terenurile de golf aflate in topurile Europei, pentru cazinourile si hotelurile sale de lux,
dar si pentru o viata de noapte pe cat de rafinata, pe atat de activa.
Hotelul care asigura asigura desfasurarea unei vacante de lux ofera:
-transport cu avionul pe ruta Bucuresti-Malaga si retur
- taxele de aeroport si securitate
- 1 bagaj de cala de maximum 20 kg / persoana
-transferurile aeroport-hotel-aeroport
- 7 nopti de cazare la hotel de 4*
- masa in regim de pensiune completa cu un pahar cu vin si un pahar cu apa incluse la
fiecare masa
- excursie de 1 zi cu tur panoramic al orasului Cordoba
Insa tarifele nu includ:
-asigurarea medicala si asigurarea storno (optionale dar recomandata)
-excursiile optionale altele decat cea mentionata in program

25
Pentru copiii pana la 2 ani neimpliniti se achita o taxa de 40 Eur / sejur. Gradul maxim de
ocupare a camerelor este de 3 persoane.

Sezonul A reprezinta perioada calatoriei de pe: 26.03 pana pe 23.04

Sezonul B reprezinta perioada de calatorie de pe: 30.04 pana pe 04.06

Turistii vor fi cazati la Hotel PUENTE REAL 4****,din statiunea Torremolinos.

Hotelul Puente Real oferă camere în culori vii, cu balcoane proprii şi minunate
privelişti ale mării. Restaurantul de tip bufet al hotelului oferă vederi panoramice la Marea
Mediterană. În cadrul hotelului există un bar-cafenea şi un grătar pentru lunile de vară.
Hotelul Puente Real dispune de un teren de tenis şi organizează, de asemenea,
activităţi precum aerobic şi polo pe apă. Oaspeţii pot încerca tir cu arcul în grădini având la
dispoziţie echipamente şi personal calificat.

Aeroportul Malaga este la doar 2 km distanţă, iar Torremolinos este la 5 minute de


mers cu maşina.Camerele Hotelului: 371.

Facilitati hotel:

Doua piscine in aer liber, restaurant, bar, animatie, lift, magazine, aer conditionat,
teren de tenis, masaj, teren de joaca pentru copii, biliard, tenis de masa. Dotari camere: balcon
sau terasa, aer conditonat, optional seif, televizor.

26
Politicile hotelului

Acestea sunt politicile generale pentru Hotel Puente Real. Deoarece pot varia în
funcţie de tipul camerei, vă rugăm să verificaţi de asemenea descrierea camerei:

Check-in orele 14:00 - 00:00

Check-out orele 11:00 - 12:00

Anulare / Plată în avans Politica de anulare şi plată în avans variază în funcţie de


tipul camerei. Vă rugăm să introduceţi datele şederii dvs. şi să verificaţi condiţiile camerei
cerute de dvs.

Copii şi paturi suplimentare Gratuit! Toţi copiii de la 0 la 2 ani sunt cazaţi gratuit
când sunt folosite paturile existente. Toţi copiii de la 0 la 2 ani plătesc EUR 6 pe
noapte şi persoană pentru pătuţuri.

Spaţiul maxim de paturi suplimentare/pătuţuri într-o cameră este 2.Orice tip de pat
suplimentar sau pătuţ de copil este furnizat la cerere şi trebuie să fie confirmat de hotel.

Suplimentele nu se vor calcula automat în costurile totale şi se vor plăti separat la hotel.

Animale de companie nu sunt acceptate.

Carduri de credit acceptate: Visa, Euro/Mastercard. Hotelul îşi rezervă dreptul de a


preautoriza cardul de credit anterior sosirii.
Termeni & Condiţii: Rezervarea dvs. este absolut securizată. Toate datele personale sunt
incriptate şi vor fi procesate într-un mod securizat.
Booking.com ia foarte în serios confidenţialitatea detaliilor dvs. personale. Informaţiile dvs.
personale vor fi folosite numai pentru a procesa rezervarea dvs.Anularea este gratuită cu
condiţia să respectaţi perioada de preaviz menţionată în politicile de anulare ale hotelului.

27
Concluzii:

Concret este ca Spania a avut un success deosebit ceea ce a determinat a fi prima


destinatie pentru vacante a clientelei europene,Succesul acestei dezvoltari spectaculoase este
determinat de : proximitatea zonelor de provenienta a turistilor , peisajele, raurile,
atractivitatea climatica , factori istorici si culturali , politici, sociali si economici.
In acest ansamblu , trei elemente au jucat un rol essential:
- vointa regimului generalului Franco de a revalorize imaginea exterioara a tarii , de a se
deschide strainatatii si de a diversifica bazele economice ale dezvoltarii , dupa o lunga
perioada de izolare.
- un regim juridic extrem de favorabil investitiilor si diverselor interventii ale
intreprinzatorilor si particularilor straini, pentru transportul , organizarea voiajelor, si sectorul
hotelier, cat si pentru realizarea si achizitionarea domeniilor imobiliare , in Germania, legea
Strauss a scutit de impozit , intre 1968-1973, investitiile imobiliare realizate in Spania, cu
titlul de ajutor al Lumii a treia.
- atractia exercitata de nivelul de schimb valutar favorabil vizitatorilor straini in primele doua
dece nii , prin preturile mai scazute decat in tarile de rezidenta, atat pentru achizitiile funciare
si imobiliare cat si pentru costurile de constructie , prestatiile turistice si consumul cotidian.

28
29

S-ar putea să vă placă și