Sunteți pe pagina 1din 22

_Evolutii si tendinte in turismul mondial si

european_
Cap. 1. Evolutii recente ale turismului mondial si european pe destinatii ale
OMT………………………………………………………………………….…3

1.1. Evolutia turismului mondial receptor si emitator in perioada 1990-


2006……………………………………………………………………………..4
1.2. Europa, lider incontestabil al turismului mondial. Analiza
principalilor indicatori ai circulatiei turistice pe subregiuni, in perioada 1990-
2006…………………………………………………………………………….10

Cap. 2. Previziuni ale OMT pentru industria mondiala a


turismului………...............................................................................................14

2.1.Turismul receptor la nivel mondial, previziuni ale OMT ………... ..15


2.2.Turismul emitator la nivel mondial, previziuni ale OMT…………...16
2.3. Previziuni pentru industria europeana a turismului…………..……..17

Cap. 3. Domenii de interventie ale Uniunii Europene, in industria


turismului…………………………………………………………………….. 21

Bibliografie…………………………………………………….........................22

2
Evolutii si tendinte in turismul mondial si european

Evolutia turismului, ca rezultat al actiunii conjucturale a numerosi factori (economici,


demografici, psiho-sociali, politici) a marcat de-a lungul timpului un curs ascendant. Se poate
vorbi, chiar de o dezvoltare fara precedent a acestuia manifestata pe de o parte prin cresterea
numarului de turisti, a cererii de bunuri si servicii turistice, iar pe de alta parte prin
diversificarea ofertei si cresterea competitiei intre prestatorii si intermediarii de servicii
turistice.

Cap. 1. Evolutii recente ale turismului mondial si european pe destinatii


ale OMT

Turismul international definit ca “ansamblul fenomenelor si relatiilor ce decurg din


deplasarea si sejurul persoanelor ce viziteaza o tara, alta decat tara lor de resedinta”
reprezinta, in opinia majoritatii specialistilor, componenta cea mai dinamica a circulatiei
turistice. Aceasta evolutie se explica, pe de o parte prin actiunea a numerosi factori, a
conjuncturii mondiale favorabile si pe de alta parte a experientei turistice acumulate.
Turismul international, mai exact circulatia turistica internationala are o multitudine de
fatete, impunand o analiza cel putin din perspectiva evolutiei si a distributiei teritoriale.
Cei mai expresivi indicatori utilizati fiind sosirile/plecarile de turisti si incasarile /cheltuielile
din turismul international. [Rodica Minciu op.cit. pg 50].

Indicatorii turismului international

A. TURISMUL RECEPTOR
● Sosiri de turisti in functie de regiune,
Sosiri de turisti la nivel international subregiune si tara de destinatie
● Topul destinatiilor turistice la nivel mondial
● Sosiri de turisti in functie de scopul vizitei
● Sosiri de turisti in functie de mijlocul de
transport
● Incasari din turism (dolari) pe regiuni,
Incasari din turismul international subregiuni, tara de destinatie
● Incasari din turism (euro) pe regiuni,
subregiuni, tara de destinatie
B. TURISMUL EMITATOR
Plecari de turisti in functie de tara de origine
Cheltuieli la nivel international
Sursa: OMT

3
1.1. Evolutia turismului mondial receptor si emitator in perioada
1990-2006

a) Turismul receptor

La nivel mondial, prezinta interes in primul rand analiza sosirilor de turisti, care in
perioada 1990-2006, au inregistrat o crestere insemnata, aproape o dublare, de la 439,4
milioane in anul 1990 la 846 milioane in anul 2006.
Ritmul mediu de crestere a cunoscut diferente importante de la un an la altul. Astfel in
anul 2006 fata de anul 2005 cresterea a fost de 4,5%, in anul 2005 fata de anul 2004 cresterea
a fost de 5,4%, valori care ar putea parea modeste comparativ cu cresterea de 10,1%
inregistrata in anul 2004 fata de anul 2003. Situatia completa a evolutiei numarului de sosiri,
la nivel mondial, in perioada 1990-2006 (milioane) este prezentata in figura urmatoare:

Evolutia numarului de sosiri, la nivel mondial, in perioada 1990-2006, (milioane)

2006 846
2005 806,3
2004 764,5
2003 694,1
2000 686,8
1995 540,5
1990 439,4

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Ritmul de crestere consemnat in anul 2004 fata de anul anterior a fost cel mai mare de
dupa anul 1976 si s-a datorat faptului ca majoritatea pietelor emitatoare de turisti (SUA,
Europa si Japonia) si-au imbunatatit situatia economica: impactul socurilor externe
diminuandu-se, traficul aerian revigorandu-se, increderea turistilor crescand din nou, dupa
tragicele evenimente din Oceanul Indian. Toate aceste aspecte vin in sprijinul afirmatiei
conform careia: turismul este puternic influentat de dinamica mediului extern indiferent daca
este vorba de cel politic, economic, social, natural sau tehnologic.
In ceea ce priveste distributia sosirilor de turisti, pe regiuni, la nivel mondial, OMT, a
identificat si analizat cinci zone geografice: Europa, Asia/Pacific, America de Nord si Sud,
Orientul Mijlociu, Africa. Dintre acestea Europa este regiunea care a atras si in anul 2006 cel
mai mare numar de turisti 458 milioane, urmata la mare distanta de Asia/Pacific cu 167,1
milioane, Americile cu 136,3 milioane, Orientul Mijlociu cu 40,8 milioane si Africa cu 40,3
milioane.
In privinta evolutiei, numarul de sosiri de turisti pe regiuni, in figura de mai jos se
poate observa cu usurinta, pozitia de lider ocupata de Europa – zona cu cea mai intense
activitate turistica – pe toata perioada analizata, ritmul mediu anual de crestere fiind aproape
constant, nedepasind 4%.

4
Zona Asia/Pacific a depasit, ca numar de sosiri, in anul 2003, Americile pastrandu-si
de atunci pana in prezent a doua pozitie in ierarhia mondiala a regiunilor. O situatie similara
s-a inregistrat si intre ultimele doua ocupante ale clasamentului mondial Orientul Mijlociu si
Africa. Incepand din anul 2004, Orientul Mijlociu a inregistrat un numar mai mare de sosiri
de turisti comparativ cu Africa. Dar daca analizam ritmurile de crestere in anul 2006 fata de
anul 2005, Africa a inregistrat o crestere de 8,1%, iar Orientul Mijlociu de numai 3,9%, ceea
ce a determinat o reducere a diferentei intre cele doua regiuni dupa cum se poate observa si
din tabel.

Evolutia sosirilor de turisti, pe regiuni, raportate la totalul mondial, in perioada


1990-2006, (milioane)

Anii 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006


Europa 265.6 315.0 395.8 407.1 424.4 441.5 458.0
Asia si 56.2 82.4 110.5 113.3 144.2 155.4 167.1
Pacific
Americile 92.8 109.0 128.1 113.1 125.7 133.5 136.3
Orientul 9.6 13.7 24.2 29.5 36.3 39.1 40.8
Mijlociu
Africa 15.2 20.3 28.2 31.0 33.8 36.7 40.3
Total 439.4 540.5 686.8 694.1 764.5 806.3 842.5
mondial

Evolutia sosirilor de turisti, pe regiuni, in perioada 1990-2006, (milioane)

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
04

06
90

95

00

03

05
19

19

20

20

20

20
20

Europa Asia si Pacific


Americile Orientul M ijlociu
Africa

La nivel mondial, ponderea Europei in ceea ce priveste numarul de sosiri de turisti, a


scazut in timp de la 60,5% in anul 1990, considerat an de baza pentru analiza, la 54,4% in
anul 2006. Aceasta scadere a fost provocata pe de o parte de ascensiunea tarilor asiatice si pe
de alta parte de mutatiile economice si politice de la nivelul continentului: scaderea
competitivitatii produselor oferite, deteriorarea raportului calitate-pret, varsta inaintata a bazei
materiale. Cu toate acestea numarul de sosiri pe “batranul continent” a crescut, intr-un ritm

5
constant, de la 265,6 milioane in anul 1990 la 458 milioane in anul 2006. Acest lucru
demonstrand faptul ca Europa nu si-a pierdut din atractivitate, continuand sa constituie un
adevarat magnet pentru turistii din intreaga lume.
Pentru a asigura o imagine completa asupra dimensiunilor si dinamicii turismului la
nivel mondial se impune aprofundarea pe tari.
In categoria tarilor receptoare de turisti se remarca tarile europene recunoscute prin
valoarea si bogatia atractiilor, dar si prin traditia in organizarea calatoriilor: Franta, Spania,
Italia, Marea Britanie, Germania. In afara continentului european pe pozitii importante sunt
amplasate Statele Unite, China, Mexic. De altfel primele 10 tari receptoare detineau in anul
2006 aproape jumatate din totalul sosirilor la nivel mondial. Dintre acestea, cele mai multe
sunt caracterizate printr-un ridicat nivel economic si social, confirmand, o data in plus,
legatura intre cresterea economica si dezvoltarea turismului.

Principalele destinatii turistice, la nivel mondial, (milioane)

Rang TARA 2004 2005 2006


1. Franta 75.1 76.0 79.1
2. Spania 52.4 55.6 58.5
3. Statele Unite 46.1 49.4 51.5
4. China 41.8 46.8 49.6
5. Italia 37.1 36.5 41.1
6. Marea Britanie 27.8 30.0 30.1
7. Germania 20.1 21.5 23.6
8. Mexic 20.6 21.9 21.4
9. Austria 19.4 20.0 20.3
10. Federatia Rusa 19.9 19.9 20.2

Un alt indicator al turismului receptor este reprezentat de incasarile din turism la


nivel mondial, care reflecta cheltuielile turistilor legate de cazare, masa, transport, asgrement,
cumparaturi, in tara vizitata. Aceste cheltuieli se regasesc sub forma de venituri pentru tara
vizitata asigurand oportunitati de dezvoltare si creand locuri de munca. Mai mult de 70 de tari
au incasat peste 1 miliard de $ SUA, din turismul mondial, in anul 2006.
Analizate la nivel global, incasarile din turism au inregistrat un trend ascendant in
perioada 2000-2006, de la 474 miliarde $ SUA, respectiv 513 miliarde euro, la 735 miliarde $
SUA respectiv 586 miliarde euro, dupa cum se poate observa in graficul urmator.

6
Evolutia incasarilor din turism, la nivel mondial, in perioada 2000-2006,
(miliarde)

800
735
680
633
600 586
513 527 509 546
474 466
400 $ SUA
Euro
200

0
2000 2003 2004 2005 2006

Exprimate in $ SUA, incasarile din turism au inregistrat o crestere continua, in


perioada 2000-2006, calculate intr-o alta valuta, in euro de exemplu, se observa o scadere, la
nivelul anului 2003. Aceasta diminuare a incasarilor se explica prin faptul ca in perioada
2001-2006 dolarul american s-a depreciat foarte puternic in raport cu alte valute, in special cu
euro. In tabelul urmator este prezentata evolutia raportului $ SUA/Euro in perioada 2000-
2006.

Evolutia raportului $ SUA/Euro in perioada 2000-2006

ANII 2000 2003 2004 2005 2006


Raportul $SUA/Euro 0,91 1,13 1,24 1,24 1,42
Sursa: Banca Nationala a Romaniei, curs valutar www.bnr.ro

In ceea ce priveste distributia incasarilor pe regiuni, situatia este similara cu cea


inregistrata in cazul sosirilor de turisti. Europa detine din nou, in anul 2006, prima pozitie cu
330,8 miliarde euro (377,6 miliarde $SUA) urmata la mare distanta de Asia/Pacific si
America cu valori apropiate 122,2 miliarde euro (153,4 miliarde $SUA) si respectiv 122,1
miliarde de euro (153,2 miliarde $ SUA). Ultimele pozitii, la capitolul incasari erau ocupate
de Orientul Mijlociu cu 21,3 miliarde euro (26,8 miliarde $ SUA) si Africa cu 19,3 miliarde
euro (24,2 miliarde $ SUA).

7
Incasarile din turismul, pe regiuni, in anul 2006, (miliarde)
400 377,6

300 300,8

200 $ SUA
153,4 153,4
122,2 122,1 Euro
100
26,8
21,3 24,2
19,3
0
Europa Asia si Americile Orientul Africa
Pacific Mijlociu

Cele mai inseminate cresteri ale incasarilor din turism, in ultimii 3 ani, de exemplu, au
fost consemnate in Europa, 20,9 miliarde euro (29,4 miliarde de $ SUA). Asia Pacific, zona in
care dezvoltarea economica a cunoscut ritmuri foarte inalte, a egalat in anul 2006 nivelul
incasarilor continentului American. De asemenea este de remarcat si cresterea inregistrata de
Africa in anul 2006, 2 miliarde euro (2,7 miliarde $ SUA). Singura zona care a stationat la
capitolul incasarilor, in anul 2006 a fost Orientul Mijlociu. In tabelul de mai jos este
prezentata evolutia incasarilor in perioada 2004-2006 exprimate in doua valute $ SUA si euro.

Incasari din turism, pe regiuni, (miliarde)

$ SUA Euro

Anii 2004 2005 2006 2004 2005 2006


Europa 328.5 348.2 377.6 264.1 279.9 300.8
Asia si 127.8 138.6 153.4 102.7 111.4 122.2
Pacific
Americile 132.0 144.6 153.4 106.1 116.2 122.1
Orientul 25.5 27.6 26.8 20.5 21.1 21.3
Mijlociu
Africa 19.2 21.5 24.2 15.4 17.3 19.3
Total 633.0 680.5 735.4 508.8 545.9 585.7
mondial

La nivel de destinatii turistice, 10 tari detineau in anul 2006, mai mult de 50% din
totalul incasarilor. De altfel majoritatea tarilor care ocupau primele locuri la capitolul sosiri de
turisti se regaseau si in topul incasarilor, la nivel mondial.

8
Topul zece al incasarilor , pe prncipalele destinatii, la nivel mondial, in perioada
2004-2006, (miliarde $ SUA)

Rang TARA 2004 2005 2006


1. Statele Unite 74.5 81.7 85.7
2. Spania 45.2 47.9 51.1
3. Franta 40.8 42.3 46.3
4. Italia 35.7 35.4 38.1
5. China 27.7 29.3 33.9
6. Marea Britanie 28.2 30.7 33.1
7. Germania 25.7 29.3 32.8
8. Australia 15.2 16.9 17.8
9. Turcia 15.9 18.2 16.9
10. Austria 15.6 16.0 16.7
Sursa: adaptare dupa OMT World Tourism Barometer, Iunie, 2007

b) Turismul emitator se refera la calatoriile turistice ale rezidentilor tarii de


referinta, in afara granitelor, catre alte destinatii.
In anul 2005, Europa detinea, mai mult de jumatate (55,7%), din totalul plecarilor.

Evolutia plecarilor de turisti, pe regiuni, in perioada 1990-2005, (milioane)

Anii 1990 1995 2000 2003 2004 2005


Din:
Europa 252.6 309.5 396.7 414.6 431.4 449.0
Asia si 59.1 87.4 115.5 115.5 144.4 154.3
Pacific
Americile 100.3 108.9 131.5 116.1 130.2 137.1
Orientul 8.3 9.7 13.7 17.0 20.5 21.9
Mijlociu
Africa 10.0 12.9 16.5 17.7 18.8 20.3
Origine 9.2 12.1 12.9 13.3 19.3 23.6
nespecificata
Total 439.4 540.5 686.8 694.1 764.5 806.3
mondial
Sursa: adaptare dupa OMT Tourism Highlights 2006 Edition

O prima concluzie, din informatiile deja analizate, arata ca Europa este lider la nivel
mondial, atat in ceea ce priveste turismul receptor cat si emitator, ceea ce evidentiaza
preferinta europenilor pentru calatorii.
Se remarca faptul ca, la nivel mondial, turism intern reprezinta 70-80% din totalul
circulatiei turistice in timp ce turismului international ii revenea numai 20%, in anul 2005.

9
Turism intern versus turismul international, (milioane)

Anii 1990 1995 2000 2003 2004 2005


Turism 350.8 430.6 540.9 561.1 605.5 634.1
intern
Turism 79.4 97.8 133.0 119.7 139.7 148.6
international
Sursa: adaptare dupa OMT Tourism Highlights 2006 Edition

Un alt indicator al turismului emitator este cel referitor la cheltuielile efectuate de


turisti la nivel mondial. In acest sens, in fruntea clasamentului mondial, privitor la provenienta
turistilor, care au efectuat, cele mai mari cheltuieli cu scop turistic, pe parcursul deplasarii si
sederii se gasea, pe toata perioada analizata, Germania, urmata de Statele Unite, Marea
Britanie, Franta, Japonia toate tari cu un nivel de dezvoltare ridicat, cu venituri importante.

Topul 10 al tarilor in functie de cheltuielile efectuate de turisti, la nivel mondial,


in perioada 2004-2006 (miliarde $ SUA)

Rang TARA 2004 2005 2006


1. Germania 71.6 74.4 74.8
2. Statele Unite 65.8 69.0 72.0
3. Marea Britanie 56.5 59.6 62.6
4. Franta 28.8 30.5 31.2
5. Japonia 38.2 27.3 26.9
6. China 19.1 21.8 24.3
7. Italia 20.5 22.4 23.1
8. Canada 15.9 18.4 20.8
9. Federatia Rusa 15.7 17.8 18.8
10. Republica Coreea 12.4 15.4 18.2
Sursa: adaptare dupa OMT World Tourism Barometer, January 2007

In concluzie, Europa ramane in continuare, pe prima pozitie, atat in ceea ce priveste


turismul receptor cat si cel emitator, cu un ritm mediu anual de crestere constant, situat in jur
de 4%.

1. 2 Europa, lider incontestabil al turismului mondial. Analiza


principalilor indicatori ai circulatiei turistice pe subregiuni, in perioada
1990-2006

Europa are fata de celelalte regiuni ale lumii o pozitie deosebita conferita de faptul ca
in aceasta zona se concentreaza cel mai mare numar de tari puternic industrializate, care detin
si un valoros potential natural (peisaje de exceptie) si antropic (monumente istorice, de arta si
arhitectura). Desi din punct de vedere geografic Europa este o entitate unitara exista diferente
importante de la o tara la alta incepand cu multitudinea limbilor vorbite si terminand cu
traditiile specifice fiecarei tari. “Diversitatea culturala ” a Europei reprezinta de altfel
elemental cheie, de atractivitate atat pentru turismul intern cat si pentru cel international.

10
a) Turism receptor

In ultimii 16 ani numarul sosirilor de turisti in Europa a crescut de la 266 milioane in


anul 1990 la 458 miloane in anul 2006, corespunzator unui ritm mediu anual de 4% si se
estimeaza ca pana in anul 2020 va ajunge la 717 milioane, ceea ce inseamna aproape o
dublare in numai doua decenii. In interiorul continentului european s-au subdivizat patru
subregiuni: Europa de Sud si a Mediteranei, Europa de Vest, Europa Centrala si de Est si
Europa de Nord.
In perioada analizata, aproape 70% din sosirile de turisti din Europa s-au orientat spre
Europa de Sud si a Mediteranei si Europa de Vest. Aceasta concentrare a sosirilor datorandu-
se in mare parte nivelului de dezvoltare economica si experientei acumulate in timp de tarile
din subregiunile mentionate.

Evolutia sosirilor de turisti pe subregiuni, in perioada 1990-2006, (milioane)

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006

Europa de Sud si a M editeranei


Europa de Vest
Europa Centrala si de Est
Europa de Nord

De asemenea, trebuie consemnata, cresterea mare pe care a inregistrat-o Europa


Centrala si de Est, comparativ cu Europa de Nord, de la 31,5 milioane, in anul de baza 1990,
la 88 milioane in anul 2006. Aceasta evolutie nu este surprinzatoare daca ne gandim la
schimbarile de ordin politic, economic, social, care au survenit in tarile din subregiune
(integrarea din 2004 si 2006 a 12 noi state in Uniunea Europeana) in perioada analizata. La
acestea se adauga bogatia resurselor turistice pe care le detin aceste state, care pana in anul
1990, au fost “izolate” de restul Europei.

11
Evolutia sosirilor de turisti, pe subregiuni, in perioada 1990-2006, (milioane)

Anii 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006


Europa de 93.9 102.7 140.8 146.8 149.5 158.0 165.0
Sud si a
Mediteranei
Europa de 108.6 112.2 139.7 136.1 139.0 142.7 148.7
Vest
Europa 31.5 60.0 69.6 78.5 86.3 87.9 88.0
Centrala si
de Est
Europa de 31.6 40.1 45.8 45.8 49.6 52.9 56.3
Nord
Total 265.6 315.0 395.8 407.1 424.4 441.5 458.0

Se poate observa ca in topul celor mai importante destinatii turistice ale Europei, in
functie de numarul de sosiri de turisti, se afla, deloc surprinzator, Franta, Spania, Spania,
Italia, Marea Britanie, tari cu un nivel de dezvoltare foarte ridicat, cu resurse de inalta valoare
dar si cu experienta in domeniul turismului indelungata.

Principalele destinatii turistice ale Europei, in functie de numarul de sosiri,


(milioane)

Rang TARA 2004 2005 2006


1. Franta 75.1 75.9 79.1
2. Spania 52.4 55.9 58.5
3. Italia 37.1 36.5 41.1
4. Marea Britanie 25.7 28.0 30.1
5. Germania 20.1 21.5 23.6
6. Austria 19.4 20.0 20.3
7. Federatia Rusa 19.9 19.9 20.2
8. Turcia 16.8 20.3 18.9
9. Polonia 14.3 15.2 15.7
10. Portugalia 10.6 10.6 11.3
Sursa: adaptare dupa OMT World Tourism Barometer, June 2007

In ceea ce priveste, incasarile din turism pe subregiuni in anul 2006, pe primele doua
locuri regasim, Europa de Sud si a Mediteranei cu 116,7 miliarde euro (146,5 miliarde $
SUA) si Europa de Vest cu 106,9 miliarde euro (134,3 miliarde $ SUA ), ca si in cazul
sosirilor de turisti. Situatia este diferita de cea inregistrata la capitolul sosiri de turisti pentru
ultimele locuri ale subregiunii. Astfel Europa de Nord a obtinut 47,5 miliarde euro (59,7
miliarde $ SUA) in timp ce Europa Centrala si de Est, numai 29,6 miliarde euro (37,2
miliarde $ SUA).

12
Incasarile din turism pe subregiuni, in anul 2006, (miliarde)
200

150
146,5
134,3
116,7
106,9
100
$SUA
59,7
47,5 Euro
50 37,2
29,6

0
Europa de Sud Europa de Europa de Europa
si a Vest Nord Centrala si de
Mediteranei Est

Incasari din turism pe subregiuni, (miliarde)

$ SUA Euro
Anii 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Europa de Sud si a Mediteranei 133.0 140.2 146.5 106.9 112.7 116.7
Europa de Vest 117.6 121.9 134.3 94.6 98.0 106.9
Europa de Nord 48.9 53.8 59.7 39.3 43.3 47.5
Europa Centrala si de Est 29.0 32.3 37.2 23.3 26.0 29.6
Total 328.5 348.2 377.6 264.1 279.9 300.8
Sursa: adaptare dupa OMT World Tourism Barometer, June 2007

Pe primele pozitii ale clasamentului tarilor din Europa, la capitolul incasari din turism,
regasim Spania, urmata de Franta, Italia, Marea Britanie, Germania. Se poate observa in
tabelul urmator, faptul ca situatia este similara cu cea intalnita in cazul sosirilor de turisti, cu
diferenta ca Spania este lider la capitolul incasari din turism, iar Franta este lider la capitolul
sosiri de turisti.

Topul 10 al tarilor, in functie de incasarile din turism, (miliarde)

Rang TARA 2004 2005 2006


1. Spania 45.2 48.0 51.1
2. Franta 40.8 42.3 46.3
3. Italia 35.7 35.4 38.1
4. Marea Britanie 28.2 30.7 33.5
5. Germania 27.7 29.2 32.8
6. Turcia 15.9 18.2 16.9
7. Austria 15.6 16.0 16.7
8. Grecia 12.9 13.7 14.3
9. Elvetia 10.6 11.0 11.8
10. Belgia 9.2 9.9 11.5

b) Turismul emitator

13
Europa se remarca, pe de o parte prin numarul mare de turisti sositi, iar pe de alta parte
pri numarul aproape la fel de mare de plecari. Sosirile si plecarile reprezentand 55,7% din
totalul mondial. In ceea ce priveste clasamentul pe tari, in perioada 2004-2006, primele doua
locuri la capitolul plecari si cheltuieli efectuate de turistii europeni, pe prima pozitie se afla
Germania.

Topul 10 al tarilor in functie de cheltuielile turistilor europeni, (miliarde $ SUA)

Rang TARA 2004 2005 2006


1. Germania 71.6 74.4 74.8
2. Marea Britanie 56.5 59.6 62.6
3. Franta 28.8 30.5 31.2
4. Italia 20.5 22.4 23.1
5. Federatia Rusa 15.7 17.8 18.8
6. Belgia 14.0 14.9 17.2
7. Olanda 16.4 16.2 17.1
8. Spania 12.2 15.1 16.7
9. Norvegia 8.8 10.8 12.1
10. Elvetia 8.8 9.3 10.1

Analiza precedenta, evidentiaza odata in plus faptul ca turismul mondial si regional


este puternic influentat de dinamica mediului extern. Regiunile, subregiunile, tarile dezvoltate
din punct de vedere economic polarizand turismul mondial, atat pe cel receptor, cat si pe cel
emitator.

Cap. 2. Previziuni ale OMT pentru industria mondiala a turismului

Conform previziunilor OMT lumea la orizontul anului 2020 va fi caracterizata de


patrunderea tehnologiei in toate domeniile de activitate. Pana in anul 2020 este posibil ca
turistii sa aleaga ca destinatii spatial cosmic (ceea ce s-a si intamplat deja) sau chiar sa existe
tururi pe luna. S-a previzionat ca numarul de sosiri internatinale de turisti va creste, ajungand
pana in anul 2020, la aproape 1,6 miliarde. Incasarile din turismul international (excluzand
transportul) se prevede ca vor ajunge la 2 mii de miliarde $ SUA pana in anul 2020.
Viziunea pe termen lung a unor institutii cum ar fi Banca Mondiala preconizeaza un
ritm de crestere al productiei in tarile in curs de dezvoltare ce se va situa in jurul valorii de
4%, iar in tarile industrializate de 2,5%. Ca rezultat PIB global se va dubla. Acest lucru va
insemna mai multe venituri distribuite unor categorii mai mari ale populatiei din diferite parti
ale lumii. O cota destul de mare din aceste venituri vor reprezenta disponibilitati pentru
cheltuieli de calatorie in strainatate.
De asemenea si turismul intern este important atat din punct de vedere al activitatii cat
si din punct de vedere al indicatorilor financiari. De-a lungul unei perioade de 20 ani, multe
tari industrializate se vor indrepta si spre turismul intern. Principala crestere a turismulu intern
va fi in tarile in curs de dezvoltare din Asia, Ameica Latina, Orientul Mijlociu si Africa unde
proportia populatiei participanta la turismul intern va creste considerabil.

2.1.Turismul receptor la nivel mondial, previziuni ale OMT

14
In ceea ce priveste indicatorul sosiri de turisti la nivel mondial se apreciaza ca pana in
anul 2010 numarul acestora va ajunge 1 miliard, iar pana in anul 2020 va depasi 1,6 miliarde.
Europa va continua sa ramana cea mai vizitata destinatie turistica din lume cu un total
de 717 milioane turisti in anul 2020. Rata prevazuta de crestere fiind de 3,1% pe an. Aceasta
este totusi cu un punct procentual sub media mondiala, ceea ce va duce la o pierdere a cotei de
piata a Europei de la aproape 60% in 1995 la 46% in anul 2020.
Asia de Est si Pacific cu o crestere medie de 6,5% pe an va devansa Americile (care au
inregistrat o crestere de 3,9% pe an) si va deveni a doua regiune receptoare de turisti. Aceasta
va detine 25% din cota de piata in anul 2020, fata de 18% cat vor avea Americile.
Previziunile de crestere a numarului de sosiri de turisti pentru Americi sunt mai lente
pentru America de Nord in timp ce pentru America Latina si Caraibe sunt mai mari.
Africa si Orientul Mijlociu vor avea rate de crestere destul de mari peste media
mondiala. Cotele acestora in anul 2020 vor fi de 5% pentru Africa si 4,4% pentru Orientul
Mijlociu. Cu o rata de crestere de peste 7,1% pe an cu 3 puncte procentuale peste medie,
Orientul Mijlociu va fi regiunea cu cresterea cea mai mare. De fapt, in cazul Orientului
Mijlociu previziunile au fost depasite, in anul 2004 cota fiind de 4,6%, fata de 4,4% cat este
prognozat pentru anul 2020.
Desi sunt mai scazute, volumul sosirilor de turisti din Asia de Sud se asteapta sa
ajunga la 19 milioane in anul 2020. In consecinta cota de piata a acestei regiuni va ajunge la
1,2% in anul 2010.

Previziuni ale sosirilor de turisti, pe regiuni, pentru orizontul 2020

Anul de Previziuni (mil.) Rata Cota de piata


baza 1995 medie de (%)
crestere
2010 2020 anuala (%) 1995 2020
1995-2020
Europa 338.4 527 717 3.1 59.8 45.9
Americile 108.9 190 282 3.9 19.3 18.1
Asia de Est si 81.4 195 397 6.5 14.4 25.4
Pacific
Africa 20.2 47 77 5.5 3.6 5.0
Orientul 12.4 36 69 7.1 2.2 4.4
Mijlociu
Asia de Sud 4.2 11 19 6.2 0.7 1.2
Total 565.4 1.006 1.561 4.1 100 100

Topul primelor 10 tari receptoare de turisti va cunoaste modificari importante, China


devenind prima destinatie mondiala in anul 2020. Hong –Kong (China), daca este calculat
separat, va devenii una dintre destinatiile principale. De asemenea in top va intra si Federatia
Rusa (este deja in 2006), iar destinatiile din Asia cum ar fi Thailanda sau Singapore se vor
apropia de primele 10 pozitii, dar nu vor reusi sa ajunga in top.

Top 10 tari receptoare de turisti, la nivel mondial, in anul 2020

15
Nr. crt. Tara Sosiri turisti (milioane) Cota de piata (%)
1. China 130.0 8.3
2. Franta 106.1 6.8
3. SUA 102.4 6.6
4. Spania 73.9 4.7
5. Hong Kong 56.6 3.6
6. Italia 52.5 3.4
7. Marea Britanie 53.8 3.4
8. Mexic 48.9 3.1
9. Federatia Rusa 48.0 3.1
10. Republica Ceha 44.0 2.8
Total (1-10) 716.2 45.9

Una dintre principalele caracteristici ale expansiunii turismului mondial in aceasta


perioada este cresterea calatorilor la mare distanta (intre diferite continente), cu toate ca
fluxurile turistice intracontinentale vor ramane predominante.
Pana in anul 2020 turistii vor calatorii din ce in ce mai departe. Astfel se anticipeaza o
crestere a fluxurilor turistice la mare distanta, in medie cu 5,4% in timp ce calatoriile
intraregionale (in interiorul aceleiasi regiuni/continent ) vor creste in medie cu doar 3,8% pe
an. In consecinta fluxurile interregionale vor ajunge la o cota de 24% in anul 2020.
Turismul intraregional va pierde din cota de piata de la 82% la 76% din totalul de
sosiri de turisti in aceasta perioada. In concluzie, in anul 2020 vom avea 378 milioane de
sosiri interregionale si 1,183 miloane de sosiri intraregionale.
Pe regiuni vor aparea unele schimbari. In timp ce fluxurile interregionale se vor
intensifica in Europa (de la 12% la 15%), in Americi (de la 23% la 38%), in Orientul Mijlociu
(de la 58% la 63%) si in Asia de Sud (de la 75% la 85%), un mare volum de turisti asiatici
care calatoresc pentru prima data (multi dinte ei vor alege destinatii situate in apropiere) va
duce la o crestere a cotei intraregionale pentru Asia de Est si Pacific(de la 75% la 81%).

2.2.Turismul emitator la nivel mondial, previziuni ale OMT

Europa va ramane regiunea care va genera, in continuare, cei mai multi turisti, fiind
responsabila pentru aproape jumatate din sosirile de turisti in ciuda ratei anuale modeste de
crestere (3,4%) comparativ cu alte regiuni.
In timpul primelor decenii ale noului mileniu cererea pentru turism din Asia de Est si
Pacific o va transforma in a doua mare regiune emitatoare (cu o crestere anuala de 6,5% pe
an), urmata de Americi, pe locul 3 (3,1% pe an). Africa, Orientul Mijlociu si Asia de Est vor
avea rate de crestere sub medie (intre 5,6% si 6,2% pe an).

Plecari ale turistilor straini pe regiuni, previziuni pentru anul 2020

16
Anul de Previziuni Rata medie de Cota de piata
baza 1995 (mil.) crestere
(mil.) 2010 2020 anuala (%) 1995 2020
Europa 312.6 520 729 3.4 55.3 46.7
Asia de Est si Pacific 84.3 193 405 6.5 14.9 25.9
Americile 107.8 173 232 3.1 19.1 14.9
Africa 13.9 36 62 6.2 2.5 4.0
Orientul Mijlociu 8.6 21 35 5.8 1.5 2.2
Asia de Sud 4.3 10 17 5.6 0.8 1.1
Nespecificat 33.9 54 81 3.6 6.0 5.2
Total 565.4 1.006 1.561 4.1 100 100

Primele 10 tari emitatoare de turisti, in anul 2020

Nr. crt. Tara Plecari turisti Cota de piata (%)


1. Germania 153 9.8
2. Japonia 142 9.1
3. SUA 123 7.9
4. China 100 6.4
5. Marea Britanie 95 6.1
6. Franta 55 3.5
7. Olanda 46 2.9
8. Italia 35 2.3
9. Canada 31 2.0
10. Federatia Rusa 31 2.0
Total (1-10) 809 51.8

Daca luam in considerare principalele tari emitatoare de turisti la nivel mondial,


clasamentul este in linii mari aceeasi cu cel de acum. Pe primele pozitii vom regasi:
Germania, Japonia, SUA, Marea Britanie si Franta. Totusi vom avea si noi intrati in top:
China care va intra pe locul 4 va genera 100 milioane de turisti, in anul 2020, orientate in
principal spre tarile apropiate si Federatia Rusa. Aceasta va intra si ea pe locul 10 generand
peste 30 milioane de turisti.

2.3. Previziuni pentru industria europeana a turismului

Industria europeana a turismului va face fata unei concurente in crestere atat din
interiorul cat si din afara regiunii. O multitudine de factori vor contribui la aceasta situatie:
concurenta economica si financiara, factorii politici, schimbarile sociale si demografice,
inovatiile tehnologice etc.
In acelasi timp, o serie de bunuri si servicii vor veni in concurenta cu turismul pentru a
ocupa timpul liber al potentialilor turisti, ceea ce creeaza o alta forma de presiune
competitiva. Extinderea ofertelor de petrecere a timpului liber in zonele rezidentiale (parcurile
tematice sau de distractie, cluburile de sanatate, evenimentele culturale si sportive) va duce la
scurtarea vacantelor si la petrecerea acestora cat mai aproape de casa. Se asteapta ca aceasta
tendinta sa fie marcata in timp de o crestere economica mai moderata.

17
De asemenea exista si alti factori care vor marca turismul in Europa pentru
urmatoarele decade. Introducerea euro, de exemplu, ca moneda comuna pentru si mai multe
tari europene va duce la cresterea numarului de calatorii in interiorul continentului european.
Dereglementarea in transportul aerian a determinat deja un aflux important de noi linii
aeriene, multe dintre ele de tip low-cost (cost redus), ducand la scaderea tarifelor pe cursele
pan-europene si la cresterea numarului de calatorii pentru odihna, in special pentru asa-
numitele “scurte iesiri”.
Industria turismului a suportat un nivel de consolidare in ultimii ani, care va continua
cel putin in perioada urmatoare. Aceasta activitate se refera in principal la un numar mare de
touroperatori germani si britanici (Germania si Marea Britanie fiind principalele tari
emitatoare de turisti ale lumii). Totusi compertitia de pret pe pietele europene pare a fi
principalul motiv care duce la aceasta consolidare.

a) Turismul receptor

In anul 2006 s-au inregistrat 458 milioane sosiri turisti in Europa, iar in anul 2020
esteprevazuta o crestere a numarului lor pana la 717 milioane. Cota de piata a Europei se
asteapta sa scada de la 54,5% cat era in anul 2006 la 46% in 2020, aceasta scadere fiind
consecinta cresterii cotei de piata a regiunilor Asia de Est si Pacific, Orientul Mijlociu, Africa
si Asia de Sud.
Subregiunea Europa de Vest se prezenta ca cea mai vizitata regiune din Europa,
atragand 148,7 miloane de vizitatori in anul 2006. cu toate acestea rata de crestere pentru
Europa de Vest va fi cea mai scazuta, in perioada viitoare analizata, de numai 1,9% pe an. Ca
rezultat, Europa de Vest isi va pierde cota de piata fata de celelalte subregiuni din Europa.
Sosirile din Europa Centrala si de Est se asteapta sa creasca cel mai rapid. Pana la
sfarsitul anului 2020 aceasta regiune este prognozat sa atraga cu 40 milioane de vizitatori mai
mult decat Europa de Vest. In plus fata de subregiunea Europa Centrala si de Est, sosirile din
Mediterana de Est si Europa de Nord vor creste mai rapid decat media europeana. Sosirile din
Europa de Vest si Europa de Sud vor fi mai scazute, cu rate de crestere inferioare mediei
europene.
In anul 2020 Franta va ramane prima destinatie a Europei cu peste 100 milioane de
sosiri de turisti. Urmatoarele 5 destinatii europene in anul 2020 vor fi Spania, Marea Britanie,
Federatia Rusa si Republica Ceha, fiecare inregistrand intre 40 si 75 milioane de turisti.
Ratele cele mai mari de crestere pentru perioada 1995-2020 sunt prognozate pentru
Croatia (8,4 % pe an in medie), Federatia Rusa (6,8% pe an), Slovenia (6,0% pe an), Turcia
(5,5% pe an), Bulgaria si Romania (amandoua cu 4,6% pe an).
Revigorarea pietei emitatoare a Rusiei si cresterea prosperitatii in Comunitatea
Statelor Independente (CSI) va determina un impuls in cresterea turismului la nivelul
destinatiilor din Europa Centrala si de Est, in general.
In ceea ce priveste tarile europene din zona Mediteranei, cresterea va continua sa se
concentreze in tarile din est in particular Turcia, Croatia si Slovenia. Acestea se asteapta sa
inregistreze rate de crestere peste media europeana. Multe din destinatiile mediteraneene care
au ajuns deja la maturitate isi vor pierde cota de piata deoarece se asteapta ca ele sa
inregistreze rate de crestere inferioare mediei europene. Cele mai mici rate de crestere sunt
prognozate pentru tarile din Europa Centrala si de Vest (Germania, Elvetia, Austria si
Ungaria).

18
Previziuni ale sosirilor de turisti, pe subregiuni si tari, pentru anul 2020

1995 2020 Cota de piata (%) Cresterea


(mil.) (mil.) anuala 1995-
1995 2020 2020 (%)
Europa de Nord 37.6 96.6 11.1 13.5 3.8
Marea Britanie 23.5 53.8 7.0 7.5 3.4
Europa de Vest 116.7 185.2 34.5 25.8 1.9
Franta 60.0 106.1 17.7 14.8 2.1
Austria 17.2 23.1 5.1 3.2 1.2
Germania 14.8 20.0 4.4 2.8 1.2
Elvetia 11.5 17.4 3.4 2.4 1.7
Europa Centrala 78.9 223.3 23.3 31.1 4.2
Federatia Rusa 9.3 48.0 2.7 6.7 6.8
Republica Ceha 16.5 44.0 4.9 6.1 4.0
Ungaria 20.7 24.7 6.1 3.5 0.7
Bulgaria 3.5 10.6 1.0 1.5 4.6
Romania 2.8 8.5 0.8 1.2 4.6
Europa de Sud 93.7 177.0 27.7 24.7 2.6
Spania 38.8 73.9 11.5 10.3 2.6
Italia 31.1 52.5 9.2 7.3 2.1
Grecia 10.1 17.1 3.0 2.4 2.1
Portugalia 9.5 16.0 2.8 2.2 2.1
Croatia 1.3 10.0 0.4 1.4 8.4
Slovenia 0.7 3.1 0.2 0.4 6.0
Malta 1.1 1.8 0.3 0.3 2.0
Mediterana de Est 11.4 34.8 3.4 4.9 4.6
Turcia 7.1 27.0 2.1 3.8 5.5
Israel 7.2 3.9 0.7 0.5 2.3
Cipru 2.1 3.9 0.6 0.5 2.5
Total Europa 338.4 717.0 100 100 3.0

b) Turismul emitator

Fluxurile interregionale catre Europa vor creste cu 4% pe an in perioada 1995-2020


fata de ritmul de crestere de 2,9% al calatoriilor intraregionale. Totusi calatoriile
intraregionale vor continua sa domine turismul din Europa si in anul 2020 intr-un raport de 6
la 1, daca tarile nespecificate sunt incluse la fluxurile intraregionale. Pana in anul 2020, 564
milioane (aproape 80%) din sosirile de turisti din Europa vor avea ca punct de plecare tot o
tara de pe “batranul continent”.
In ciuda crizei financiare a tarilor din Asia care a restrictionat cresterea numarului
sosirilor de turisti din acea zona spre Europa, in perioada 1995-2020, in viitor se asteapta o
crestere puternica a acestui flux turistic. Asia de Est si Pacific devenind regiunea cu cea mai
mare rata de crestere a sosirilor spre Europa. Numarul de sosiri din Asia de Est si Pacific spre
Europa va ajunge la 45 milioane in anul 2020, iar regiunea Asia de Est si Pacific va lua locul
Americii ca prima regiune emitatoare de turisti pentru Europa. Africa, Asia de Sud si Orientul
Mijlociu ca regiuni emitatoare vor avea un ritm de crestere putin peste media globala.
Americile se vor concentra pe turismul intraregional si isi vor pierde suprematia pentru

19
Europa. Totusi numarul de sosiri ale americanilor spre Europa se va dubla in anul 2020 fata
de anul 1995, ajungand la 43.6 milioane.

Sosirile de turisti straini spre Europa, in functie de regiunile emitatoare


Anul de Previziuni Rata medie de Cota de piata
baza 1995 (mil.) crestere anuala (%)
(mil.) (%) 1995-2020
2010 2020 1995 2020
Europa 275.4 427.1 564.3 2.9 81.4 78.7
Asia de Est si Pacific 12.5 23.0 45.4 5.3 3.7 6.3
Americile 21.6 33.1 43.6 2.8 6.4 6.1
Africa 3.4 6.8 11.4 5.0 1.0 1.6
Oriental Mijlociu 1.9 3.6 5.3 4.1 0.6 0.7
Asia de Sud 0.8 1.6 2.7 4.8 0.2 0.4
Nespecificat 22.7 32.1 44.3 2.7 6.7 6.2
Total 338.4 527.3 717.0 3.0 100 100

Estimarile OMT arata ca la nivelul anului 2020 vor fi 729 de plecari ale turistilor din
Europa spre alte continente. Pentru perioada 1995-2020 aceasta inregistrand un ritm mediu de
crestere de 3,4%, aproape cu o jumatate de procent sub media mondiala de 4,1%.
In timp Europa va ramane regiunea care va genera cel mai mare numar de turisti
straini, insa isi va pierde totusi din cota sa de piata. In anul 1995 aproape 55% din plecarile de
turisti erau din Europa. Pana in anul 2020 acest numar va scadea pana la aproape 47% datorita
cresterii importantei tarilor in curs de dezvoltare (in special din Asia de Sud si Pacific).
Desi fluxurile interregionale din Europa se vor dubla aproape in anul 2020 fata de anul
1995, turismul emitator din Europa spre alte regiuni din interiorul Europei (calatoriile
intraregionale) vor domina plecarile totale de turisti din Europa. In anul 1995, 12% din
calatoriile din Europa erau spre destinatii extracontinentale, iar pana in anul 2020 acest
procent va creste pana la aproape 23%. Orientul Milociu va inregistra cea mai mare rata de
crestere a sosirilor de turisti proveniti din Europa (7,7% pe an in perioada prognozata). Totusi
sosirile europenilor in Asia de Sud si Est si Pacific, Americi, Africa vor continua, de
asemenea sa creasca mai mult decat media europeana a turismului emitator.
Europa de Vest va ramane cea mai mare subregiune emitatoare din Europa,
prognozandu-se ca va genera aproape 338 milioane de turisti in anul 2020. Subregiunea
Mediterana de Est va avea cea mai mare rata de crestere a tuismului emitator in medie cu
4,7% pe an.
In conditiile in care dinamica turismului european se va pastra si in viitor, asa cum
anticipeaza expertii OMT este necesar sa se adopte masuri de stimulare, dar mai ales de
sustinere a industriei turismului.
In acest sens la nivelul Uniunii Europene s-au luat o serie de masuri de interventie in
anumite domenii ale industriei turismului. Principalele domenii prin care UE sprijina, din
punct de vedere financiar turismul sunt legate de calitatea serviciilor, dezvoltare durabila, si
turism ecologic, competitivitatea destinatiilor turistice, marketingul produselor turistice,
patrimonial cultural.

20
Cap. 3. Domenii de interventie ale Uniunii Europene, in industria
turismului

Institutiile Uniunii Europene precum si numeroase tari membre ale Uniunii au


recunoscut rolul major al turismului in cadrul economiilor lor. Dominat in mare parte de
intreprinderile mici si mijlocii, la ora actuala turismul in cadrul Uniunii Europene contribuie,
ca efect direct, cu 4% la formarea PIB, asigura 8 milioane locuri de munca, in aproximativ 2
milioane de companii. Luand in considerare si celelalte sectoare ale economiei cu care
turismul interactioneaza (efect indirect), contributia la formarea PIB este de 11%, asigura 24
milioane de locuri de munca, reprezentand 12% din totalul fortei de munca.
Acestea fiind numai cateva, din multitudinea exemplelor care ilustreaza importanta pe
care o are turismul in cadrul Uniunii.

21
Bibliografie:

Cruceru, Ruxandra – “ Alternative de relansare si dezvoltare a turismului romanesc, in spatiul


european”, editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2008

22