Sunteți pe pagina 1din 130

ORDIN nr.

65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public, a licenelor i brevetelor de turism EMITENT: AUTORITAT A NA!IONA"# $ NTRU TURI%& ' &INI%T RU" (ONO&I I PUBLICAT N: &ONITORU" O)I(IA" nr* +,+ din -. iunie /0-+ Da a in rarii in !i"#are : 1$ iunie 2013

Av1nd 2n vedere prevederile Ordonanei 3uvernului nr* ,45-664 privind organizarea i desfurarea activitii de turism 2n Rom1nia, aprobat cu modificri i completri prin "egea nr* 7,,5/00-, cu modificrile ulterioare, precum i prevederile art* /0 alin* 8-9 din :otr1rea 3uvernului nr* -*/;75/0-0 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism, cu modificrile i completrile ulterioare, 2n temeiul prevederilor art* 6 alin* 8+9 din :otr1rea 3uvernului nr* 65/0-+ privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale pentru Turism, preedintele Autoritii Naionale pentru Turism emite urmtorul ordin< ART* %e aprob Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public, a licenelor i brevetelor de turism prevzute 2n ane=a>9 care face parte integrant din prezentul ordin* ???????????? >9 Ane=a se public 2n &onitorul Oficial al Rom1niei, $artea I, nr* +,+ bis, care se poate ac@iziiona de la (entrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome A&onitorul OficialA, Bucureti, os* $anduri nr* -* ART* / "a data intrrii 2n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr* -*0,-5/0-- pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism, publicat 2n &onitorul Oficial al Rom1niei, $artea I, nr* -4/ i -4/ bis din -, martie /0--* ART* + $rezentul ordin se public 2n &onitorul Oficial al Rom1niei, $artea I* $reedintele Autoritii Naionale pentru Turism, Rzvan )ilipescu

Bucureti, -0 iunie /0-+* Nr* ;,* AN C# Norme metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public, a licenelor i brevetelor de turism (A$* I Dispoziii generale ART* $rezentele norme metodologice, elaborate 2n conformitate cu prevederile art* /0 alin* 8-9 din :otr1rea 3uvernului nr* -/;75/0-0 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism, cu modificrile i completrile ulterioare inclusiv cele prevzute de :*3* nr* -/-5/0-+ ' denumit 2n continuare @otr1re, sunt obligatorii i stabilesc metodologia, condiiile i criteriile privind< clasificarea tuturor tipurilor de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public din Rom1nia, eliberarea licenelor de turism pentru operatorii economici care desfoar activiti specifice ageniilor de turism precum i acordarea brevetului de turism* ART* / Definiii En sensul prezentelor norme, termenii de mai Fos au urmtorul 2neles< a9 operator economic< persoana fizic autorizat, 2ntreprinderea individual sau familial, societatea comercial sau alt persoan Furidic constituit conform legii, care desfoar activiti economice specifice ageniilor de turism, respectiv activiti de cazare, alimentaie public i alte servicii specifice 2n structuri de primire turistice ca proprietar i5sau administrator al acestora* b9 structur de primire turistic cu funciune de cazare< @oteluri, @oteluri'apartament, @osteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungaloG'uri, sate de vacan, campinguri, popas turistic, csue tip camping, apartamente i camere de 2nc@iriat 2n locuine familiale, nave fluviale i maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice i pensiuni agroturistice i alte uniti cu funciuni de cazare turistic c9 structur de primire turistic cu funciune de alimentaie public< uniti de alimentaie din incinta structurilor de primire cu funciuni de cazare 8inclusiv cele care deservesc acestora9, uniti de alimentaie public situate 2n staiuni turistice, precum i cele administrate de societi comerciale de turism, restaurante, baruri, uniti de fast food, cofetrii, patiserii i care sunt atestate conform legii d9 certificat de clasificare< document eliberat de ctre instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, care reprezint o form codificat de prezentare sintetic a nivelului de confort, a calitii dotrilor i a serviciilor prestate 2n cadrul structurilor de primire turistice cu funciuni de

cazare i5sau alimentaie public* (ertificatul de clasificare este 2nsoit de fia privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii sau de fia privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie public, constituind parte integrant a acestuia* e9 agenie de turism ' orice unitate specializat, persoan Furidic, care organizeaz, ofer i vinde pac@ete de servicii turistice sau componente ale acestora, 2n calitate de intermediar 2ntre prestatorul de servicii turistice 8cazare, alimentaie public, transport, tratament balnear, agrement, etc9 i consumatorul final* En Rom1nia ageniile de turism pot fi de dou tipuri< touroperatoare sau detailisteH f9 agenie de turism touroperatoare ' agenie de turism, av1nd ca obiect de activitate organizarea i v1nzarea pe cont propriu a pac@etelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediariH g9 agenie de turism detailist ' agenie de turism care vinde sau ofer spre v1nzare, 2n contul unei agenii de turism touroperatoare, pac@ete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu agenia de turism touroperatoare @9 filiala5sediul secundar 8sucursala, reprezentana sau orice alt asemenea sediu fr personalitate Furidic9 ageniei de turism au 2nelesul dat de dispoziiile "egii nr* +-5-660 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioareH i9 licen de turism ' document eliberat de ctre instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, prin care se atest capacitatea unei persoane Furidice, titularul licenei, de a comercializa servicii turistice 2n condiii de calitate i siguran pentru turiti5consumatori finaliH F9 ane=a licenei de turism ' document eliberat de ctre instituia public central responsabil 2n domeniul turismului prin care se atest capacitatea unei persoane Furidice, titularul licenei, de a comercializa servicii turistice 2n condiii de calitate i siguran pentru turiti5consumatori finali, prin filiale5sedii secundare, cu sau fr personalitate Furidic* I9 brevet de turism ' document eliberat de ctre instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, prin care se atest capacitatea profesional 2n domeniul turismului a persoanelor fizice care asigur conducerea ageniilor de turism i5sau a structurilor de primire turistice* (A$* II Dispoziii generale privind condiiile i criteriile pentru eliberarea i radierea certificatului de clasificare sau 2ncetarea temporar a activitii ART* + 8-9 %tructurile de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public se clasific pe stele i respectiv, margarete 2n cazul pensiunilor turistice i agroturistice, 2n funcie de caracteristicile constructive, dotrile i calitatea serviciilor pe care le ofer, potrivit condiiilor i criteriilor minime obligatorii i suplimentare cuprinse 2n ane=ele nr* -, -*-, -*-*-, -*/, -*+, -*., -*,, -*,*-, -*;, -*7, -*4, / i 7 care fac parte integrant din prezentele norme metodologice* 8/9 (lasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecia turitilor, constituind o form codificat de prezentare sintetic a nivelului de confort i a ofertei de servicii*

8+9 (lasificarea structurilor de primire turistice se face, potrivit prevederilor din @otr1re i a prevederilor Ordonanei 3uvernului nr* ,45-664 privind organizarea i desfurarea activitii de turism 2n Rom1nia, aprobat i modificat prin "egea nr* 7,,5/00- cu modificrile i completrile ulterioare, de ctre instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, instituie abilitat s desfoare activiti de autorizare 2n domeniul turismului* ART* . Documentaia necesar pentru eliberarea i presc@imbarea certificatului de clasificare sau modificarea fiei ane=e, este dup caz< 8-9 liberare certificat de clasificare ' 2n vederea eliberrii certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari i5sau administratori de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public depun la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, documentaia cu urmtorul coninut< a9 cerere standardizat, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* + la prezentele norme metodologiceH b9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n baza "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru i codul5codurile (A N corespunztoare, pentru structura de primire turistic respectiv, conform art* -, din "egea nr* +,65/00. privind simplificarea formalitilor la 2nregistrarea 2n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor Furidice, 2nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor Furidice, cu modificrile i completrile ulterioare* En cazul instituiilor publice, organizaiilor, asociaiilor, fundaiilor, cultelor religioase i alte asemenea ' copia documentului de 2nfiinare 8@otr1re de guvern, @otr1re instan, etc9, copia documentului de 2nregistrare fiscal, statutul sau documentul care atest posibilitatea desfurrii activitii de cazare i5sau alimentaie public i documentul din care s rezulte dreptul de administrare 8proprietate, comodat, 2nc@iriere sau alt drept de folosin9 a structurii8lor9 de primire turistic8e9 precum i adresa unitii8lor9 respectiv8e9H c9 fi standardizat privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii i tipuri, conform ane=ei nr* . la prezentele norme metodologice, dup cazH d9 fi standardizat privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie public, conform ane=ei nr* , la prezentele norme metodologice, dup cazH e9 dovada 2nregistrrii contractelor de munc 2n registrul general de eviden a salariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 a personalului minim necesar asigurrii funcionrii structurii de primire turistice 8conducere operativ, ef recepie cazare i5sau ef producie i servire pentru unitile de alimentaie public, dup caz9 i a documentelor care atest pregtirea profesional a fiecruia, conform ane=ei nr* 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind 2ncadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificrii la faa locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificareH f9 copia avizului de specialitate emis conform prevederilor :otr1rii 3uvernului nr* +-5-66; pentru aprobarea &etodologiei de avizare a documentaiilor de urbanism privind zone i staiuni turistice i a documentaiilor te@nice privind construcii din domeniul turismului de instituia public central responsabil 2n domeniul turismului asupra documentaiilor te@nice privind amplasamentul, conformarea i

funcionalitatea construciilor noi cu destinaie turistic sau pentru documentaiile te@nice privind amplasamentul, conformarea i funcionalitatea construciilor e=istente 2n circuitul turistic supuse lucrrilor de modernizare, reamenaFare, e=tinderi sau altor lucrri care modific funcia turistic a acestora sau 2n cazul construciilor e=istente ce urmeaz a fi modificate structural i funcional 2n scopul primirii unei funcionaliti cu profil turistic, dup caz* 8/9 Reclasificare unitate la un alt tip de structur i5sau categorie de clasificare ' 2n vederea presc@imbrii certificatului de clasificare emis pentru acelai operator economic, 2n situaia reclasificrii unitii la un alt tip de structur i5sau categorie de clasificare< a9 cerere standardizat, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* + la prezentele norme metodologiceH b9 memoriu Fustificativ de reclasificareH c9 fi standardizat privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii i tipuri, conform ane=ei nr* . la prezentele norme metodologice, dup cazH d9 fi standardizat privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie public, conform ane=ei nr* , la prezentele norme metodologice, dup cazH e9 certificatul de clasificare emis anterior 2nsoit de fia ane=, 2n original* f9 dovada 2nregistrrii contractelor de munc 2n registrul general de eviden a salariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 a personalului minim necesar asigurrii funcionrii structurii de primire turistice 8conducere operativ, ef recepie cazare i5sau ef producie i servire pentru unitile de alimentaie public, dup caz9 i a documentelor care atest pregtirea profesional a fiecruia, conform ane=ei nr* 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind 2ncadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificrii la faa locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificareH 8+9 %c@imbare titular al certificatului de clasificare ' 2n cazul sc@imbrii operatorului economic, titular al certificatului de clasificare, care desfoar activitate de cazare i5sau alimentaie public prin intermediul structurii de primire turistice 2n cauz, documentaia va cuprinde< a9 cerere standardizat, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* + la prezentele norme metodologiceH b9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n baza "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru i codul5codurile (A N corespunztoare, pentru structura de primire turistic respectiv, conform art* -, din "egea nr* +,65/00.* En cazul instituiilor publice, organizaiilor, asociaiilor, fundaiilor, cultelor religioase i alte asemenea ' copia documentului de 2nfiinare 8@otr1re de guvern, @otr1re instan, etc9, copia documentului de 2nregistrare fiscal, statutul sau documentul care atest posibilitatea desfurrii activitii de cazare i5sau alimentaie public i documentul din care s rezulte posibilitatea administrrii 8proprietate, comodat, 2nc@iriere sau alt drept de folosin9 structurii8lor9 de primire turistic8e9 precum i adresa unitii8lor9 respectiv8e9H c9 fi standardizat privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii i tipuri, conform ane=ei nr* . la prezentele norme metodologice, dup cazH d9 fi standardizat privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie public, conform ane=ei nr* , la prezentele norme metodologice, dup cazH

e9 dovada 2nregistrrii contractelor de munc 2n registrul general de eviden a salariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 a personalului minim necesar asigurrii funcionrii structurii de primire turistice 8conducere operativ, ef recepie cazare i5sau ef producie i servire pentru unitile de alimentaie public, dup caz9 i a documentelor care atest pregtirea profesional a fiecruia, conform ane=ei nr* 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind 2ncadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificrii la faa locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificareH 8.9 %c@imbare denumire structur de primire turistic ' 2n situaia sc@imbrii denumirii structurii de primire turistice, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, o documentaie cu urmtorul coninut< a9 cerere de modificare a denumirii structurii de primire turistice 2n cauz, din care s rezulte noua denumireH b9 certificatul de clasificare i fia ane= emis anterior ' 2n original* 8,9 liberare duplicat certificat de clasificare5fi ane= ' 2n vederea eliberrii unui duplicat al certificatului de clasificare5fiei ane=e, 2n cazul pierderii sau deteriorrii5distrugerii acestora, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare5fiei ane=e, depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, o documentaie cu urmtorul coninut< a9 cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare5fiei ane=eH b9 anunul din pres privind dovada publicrii pierderii5distrugerii certificatului de clasificare5fiei ane=e, declarate nule* 8;9 &odificare fi ane= ' 2n vederea eliberrii unei noi fie ane=e a certificatului de clasificare, 2n situaia 2n care au intervenit modificri 2n structura spaiilor cu funciuni de cazare i5sau de alimentaie public, operatorul economic proprietar i5sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului o documentaie cu urmtorul coninut< a9 cerere privind eliberarea unei noi fie ane=eH b9 fi standardizat privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii i tipuri, conform ane=ei nr* . la prezentele norme metodologice sau fia standardizat privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie public, conform ane=ei nr* , la prezentele norme metodologice, dup cazH c9 fia ane= eliberat anterior ' 2n originalH d9 memoriu Fustificativ de reclasificare, dac este cazul* ART* , Radiere certificat de clasificare Operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, 2n cazul 2ncetrii definitive a activitii 2n structura de primire turistic, depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, o documentaie cu urmtorul coninut< a9 cerere privind radierea certificatului de clasificareH b9 certificatul de clasificare i fia ane= emis anterior ' 2n original* (A$* III

Dispoziii privind procedura de clasificare a structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public ART* ; 8-9 (ererea solicitantului este analizat i soluionat 2n cel mai scurt termen, dar nu mai mult de +0 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia 2nsoit de documentaia completH 8/9 En cazul unei documentaii incomplete, instituia public central responsabil 2n domeniul turismului informeaz solicitantul, 2n termen de , zile lucrtoare de la data 2nregistrrii cererii, printr'o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum i cu privire la consecinele asupra termenului de analizare a documentaiei prevzut la alin* 8-9H 8+9 Dac 2n termen de ; luni de la data emiterii notificrii, documentaia prevzut la alin* 8/9 nu este completat, aceasta se claseaz* ART* 7 $entru situaiile prevzute la art* . alin* 8+9 i art* ,, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, are obligaia s anune 2n momentul 2n care 2nceteaz activitatea* Nerespectarea acestei obligaii se sancioneaz potrivit prevederilor din @otr1re* ART* 4 $rocedura de emitere a certificatelor de clasificare i a fielor ane=e pentru structurile de primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public, 2n cazul documentaiilor 2ntocmite conform prevederilor art* . alin* 8-9, 8/9 i 8+9, este urmtoarea< 8-9 Instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, prin personalul de specialitate, 2n termenul prevzut la art* ; alin* 8-9, verific documentaia depus i elibereaz solicitantului o autorizaie provizorie de funcionare, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* -. la prezentele norme metodologice, prin care se atest c documentaia este complet i prin care se acord operatorului economic dreptul de a funciona p1n la data verificrii la faa locului a structurii de primire turistice 2n cauzH 8/9 En termen de 60 de zile de la data emiterii autorizaiei provizorii, instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, are obligaia de a verifica structura de primire turistic supus procedurii de clasificare, prin delegarea personalului de specialitate cu atribuii 2n acest sens, denumit 2n continuare AcomisiaAH 8+9 (omisia efectueaz verificarea doar 2n prezena reprezentantului legal al operatorului economic, care are obligaia s prezinte comisiei autorizaia provizorie de funcionare ' 2n original* (onstatrile rezultate 2n urma verificrii, se consemneaz 2ntr'o not de verificare ' denumit 2n continuare ANOT# D ("A%I)I(AR A 2ntocmit 2n trei e=emplare* Nota de clasificare va cuprinde tipul i categoria de clasificare la care se 2ncadreaz efectiv structura de primire turistic, conform condiiilor i criteriilor prevzute de prezentele norme metodologice* 8.9 En situaia 2n care la data verificrii la faa locului se constat deficiene minore care pot fi remediate 2n regim de urgen, comisia poate acorda un termen scurt de remediere de ma=im 7 zile lucrtoare, fc1nd meniune 2n nota de clasificare cu privire la aceste aspecte* Operatorul economic are obligaia ca dup remedierea deficienelor, fr s depeasc termenul acordat, s fac dovada remedierii deficienelor prin transmiterea de documente Fustificative 8cu titlu e=emplificativ, fr a fi limitativ< facturi fiscale,

fie de inventar, note de intrare recepie, proces verbal de recepie, e=tras R JI%A", contracte de prestri servicii, etc*9 la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului* En acest caz, certificatul de clasificare se elibereaz 2n termenul de -, zile prevzut de art* ., alin* 849 din @otr1re* En cazul 2n care operatorul economic nu transmite documentele Fustificative 2n termenul acordat, certificatul de clasificare nu se elibereaz, operatorul economic fiind notificat 2n acest sens* En notificare se va meniona faptul c operatorul economic trebuie s reia 2ntreaga procedur de clasificare precum i faptul c nota de clasificare 2i 2nceteaz orice efecte* 8,9 En cazul cldirilor cu valoare de patrimoniu, 2n funcie de condiiile concrete constatate 2n structura de primire turistic verificat se pot propune, 2n mod e=cepional, derogri pentru caracteristicile constructive care constituie criterii obligatorii 2n vederea acordrii categoriei de clasificare* Aceste derogri vor fi analizate sub aspectul oportunitii i aprobate de conductorul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, 2n baza unor documente Fustificative* $ropunerea pentru derogare se consemneaz 2n nota de clasificare i se menioneaz 2n mod distinct 2n fia ane= a certificatului de clasificareH 8;9 %tructurile de primire turistice care la data verificrii nu 2ndeplinesc cel puin condiiile i criteriile pentru categoria minim 8cu e=cepia celor prevzute la art* 4 alin* 8.9 din prezentele norme metodologice9 nu se clasific i 2n consecin, nu pot desfura activitate de cazare i5sau alimentaie public* En acest caz, motivaia neclasificrii se consemneaz 2n nota de clasificare* Autorizaia provizorie de funcionare 2i 2nceteaz valabilitatea, fiind reinut de ctre comisieH 879 En cazul 2n care la instituia public central responsabil 2n domeniul turismului sunt 2nregistrate sesizri5reclamaii cu privire la activitatea operatorului economic 8administrator al unei structuri de primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public9 ce se afl 2n procedur de clasificare iar la data 2nregistrrii sesizrii5reclamaiei operatorul economic 2n cauz funcioneaz 2n baza autorizaiei provizorii de funcionare, personalul de specialitate din cadrul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului soluioneaz sesizarea5reclamaia prin verificarea la faa locului a aspectelor prezentate 2n cuprinsul sesizrii5reclamaiei odat cu finalizarea procedurii de clasificare, prin 2ntocmirea notei de clasificare i reinerea autorizaiei provizorii de funcionare* 849 Un e=emplar al notei de clasificare se comunic solicitantului* ART* 6 $rocedura de emitere a certificatelor de clasificare i a fielor ane=e pentru structurile de primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public, 2n cazul documentaiilor 2ntocmite conform prevederilor art* . alin* 8.9 i 8,9 precum i procedura de emitere a unei noi fie ane=e, 2n cazul documentaiilor 2ntocmite conform prevederilor art* . alin* 8;9, este urmtoarea< 8-9 $entru documentaia 2ntocmit potrivit art* . alin* 8.9 instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, prin personalul de specialitate, 2n termenul prevzut la art* ;, verific documentaia depus i elibereaz solicitantului un nou certificat de clasificare cu noua denumire a structurii de primire turistice 2n cauzH 8/9 $entru documentaia 2ntocmit potrivit art* . alin* 8,9 instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, prin personalul de specialitate, 2n termenul prevzut la art* ;, verific documentaia

depus i elibereaz solicitantului un nou certificat de clasificare i5sau o nou fi ane=, cu meniunea ADU$"I(ATAH 8+9 En situaia 2n care au intervenit modificri 2n structura spaiilor cu funciuni de cazare i5sau de alimentaie public, 2n baza documentaiei prevzute la art* . alin* 8;9 instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, prin personalul de specialitate, 2n termenul prevzut la art* ;, verific documentaia depus i elibereaz solicitantului o nou fi ane=, conform solicitrii operatorului economicH 8.9 Dac 2n noua structur a spaiilor cu funciuni de cazare, prevzut la art* 6 alin* 8+9, e=ist i spaii clasificate la o categorie de clasificare imediat superioar, operatorul economic menioneaz printr' un memoriu Fustificativ de reclasificare, criteriile minime obligatorii privind suprafaa i dotrile 2n spaiile respective efectiv 2ndeplinite, comparativ cu gradul de confort 8categoria9 2nscris 2n certificatul de clasificare* ART* -0 "a documentaiile 2ntocmite conform prevederilor art* . i art* , sau pentru 2ndeplinirea procedurii de clasificare prevzute la art* 4 i art* 6, instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, 2n cazul 2n care consider necesar, poate solicita operatorului economic i alte documente suplimentare Fustificative sau poate dispune verificri la faa locului, prin personalul de specialitate, a condiiilor i criteriilor 2ndeplinite* ART* -Dup 2ndeplinirea procedurii privind verificarea documentaiei depuse de operatorul economic, verificarea la faa locului a structurii de primire turistice i 2ntocmirea notei de clasificare, 2n termen de -, zile de la data 2ntocmirii notei, instituia public central responsabil 2n domeniul turismului emite certificatul de clasificare 2nsoit de fia privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii i tipuri sau de fia privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie public ' dup caz, conform mac@etelor prezentate 2n ane=ele nr* 6, 6*- i 6*/ la prezentele norme metodologice sau emite o notificare 2n cazul 2n care condiiile de clasificare prevzute la art* 4 alin* 8.9 nu sunt 2ndeplinite 2n termenele acordate* ART* -/ Obligaia intrrii 2n posesie a autorizaiei provizorii de funcionare i5sau a certificatului de clasificare 2n format original revine e=clusiv operatorului economic titular i se elibereaz doar la cererea solicitantului, 2n varianta agreat de acesta, dup cum urmeaz< a9 de la sediul5sediile instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scris a unui alt reprezentant al operatorului economic solicitantH b9 prin servicii de curier rapid naional sau prin alte servicii potale, la adresa de destinaie indicat de solicitant, cu plata ramburs* (A$* IJ (ondiii generale de funcionare 2n structurile de primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public, dup caz

ART* -+ 8-9 Operatorul economic proprietar i5sau administrator de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public are urmtoarele obligaii< a9 s asigure buna 2ntreinere i funcionalitate a dotrilor pe toat perioada de funcionare inclusiv prin amenaFarea i 2ntreinerea spaiilor verzi, a zonelor de agrement, terenurilor ambientale i altor dotri e=terioare 8ane=e9 aflate 2n administrare, proprietate, concesiune, 2nc@iriere, comodat sau alt drept de folosin, dup caz, acestea fc1nd parte integrant a structurii de primire turisticeH b9 s afieze la recepie sau 2n @olul de primire ' dup caz, tarifele ma=imale de recepie practicate, stabilite pentru structura de primire turistic de cazare* En situaia 2n care 2n aceeai structur de primire turistic e=ist spaii de cazare clasificate la o alt categorie dec1t cea 2nscris 2n fia ane= a certificatului de clasificare, acestea se vor afia distinct 2mpreun cu tarifele aferenteH c9 s asigure 2n permanen ap cald i rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public* d9 s asigure 2n spaiile de cazare ocupate, 2n spaiile de servire i 2n cele comune, o temperatur minim de /- grade ( iar pentru structurile de primire turistice 2n care dotarea cu sistem de climatizare5aer condiionat este obligatorie, o temperatur ma=im de /, grade (H e9 s asigure personal calificat, conform specificaiilor din ane=a nr* 7 la prezentele norme metodologice* $ersonalul de servire din structurile de primire turistice va purta 2mbrcminte specific stabilit de operatorul economic 2n cauz, difereniat 2n funcie de condiiile de desfurare a activitii i ecuson cuprinz1nd cel puin prenumele i funcia, iar restul personalului va purta ec@ipament de lucru specific activitiiH f9 s asigure condiiile necesare astfel 2nc1t turitii s nu fie deranFai de zgomotele produse de instalaiile te@nice ale cldirii sau de ali factori de poluareH g9 s asigure spaii de cazare cu lumin natural direct i aerisireH @9 s nu amplaseze spaii de cazare la subsolul cldirilorH i9 s e=pun la loc vizibil, 2n e=teriorul cldirii< denumirea, tipul i 2nsemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turisticeH F9 s e=pun vizibil i 2n mod lizibil 2n recepie, 2n @olul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepie i 2n spaiul de la intrare 2n saloanele de servire a mesei, certificatul de clasificare i fia ane= a acestuia sau autorizaia provizorie de funcionare, 2n copie, numrul de telefon AT " J RD ' 04004;4/4/A al instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turitiH I9 s furnizeze informaii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare i serviciile prestate, 2n toate materialele de promovare, conform autorizaiei provizorii de funcionare sau certificatului de clasificare obinutH l9 s pstreze 2n permanen, 2n original, 2n structura de primire turistic 2n cauz, autorizaia provizorie de funcionare sau certificatul de clasificare i fia ane= a acestuiaH m9 s asigure o gam diversificat de servicii suplimentare, fr plat sau cu plat separat, conform listei orientative prezentate 2n ane=a nr -*-*- astfel< -* la unitile de . i , stele5margarete ' cel puin -, serviciiH

/* la unitile de + stele5margarete ' cel puin -/ serviciiH +* la unitile de / stele5margarete ' cel puin 4 serviciiH .* la unitile de - stea5margaret ' cel puin , serviciiH n9 s asigure 2n spaiile de cazare materiale scrise, realizate estetic i tiprite 2n limba rom1n i 2n cel puin dou limbi de circulaie internaional 8la categoria +, . i , stele5margarete9 respectiv o limb de circulaie internaional 8la categoria - i / stele5margarete9, cuprinz1nd informaii utile pentru turiti cu privire la< ' instruciuni de folosire a telefonului, dup cazH ' tarifele interne i internaionale pentru convorbiri telefoniceH ' lista cuprinz1nd serviciile suplimentare oferite i tarifele pentru cele cu plat, cu indicarea modalitilor de solicitare a serviciului 2n camerH ' lista de preuri cu preparatele room'serviceH ' lista cuprinz1nd preurile produselor din minibar, dup cazH ' instruciuni de folosire TJ, instalaie aer condiionat5climatizare dup cazH ' informaii turistice privind zona sau localitateaH ' orice alte informaii ce ar putea face agreabil seFurul turistuluiH "a @otelurile de . i , stele, materialele vor fi prezentate 2n mape personalizate, 2n fiecare spaiu de cazare sau prin afiare cu miFloace electronice 8prin intermediul sistemului TJ cu circuit 2nc@is9H o9 s asigure pstrarea ordinii, linitii publice, moralitii i s respecte normele legale 2n vigoare privind sigurana i securitatea turitilor din structurile de primire turisticeH p9 s asigure conectarea la sistemul integrat de eviden a turitilor, 2n termen de ;0 zile de la implementarea i operaionalizarea acestuiaH K9 s afieze vizibil 2n camerele de baie, 2n cel puin dou limbi de circulaie internaional, mesaFul A$ro NaturaA ' conform modelului prezentat 2n ane=a nr* -+ la prezentele norme metodologice, referitor la opiunea fiecrui oaspete asupra duratei de utilizare a acelorai lenFerii i prosoapeH r9 s dein e=clusiv pentru orice structur de primire turistic cu funciuni de cazare 8cu e=cepia apartamentelor i camerelor de 2nc@iriat9 sau pentru structura de primire turistic cu funciuni de alimentaie public clasificat la o categorie de +, . sau , stele pe care o are 2n proprietate i5sau administrare, minim o adres de e'mail i un site Geb pe care s fie afiate datele sale de identificare, adresa i numrul certificatului de clasificareH 8/9 Obinerea autorizaiei provizorii de funcionare sau a certificatului de clasificare, nu e=onereaz operatorul economic de respectarea prevederilor "egii nr* +,65/00. privind simplificarea formalitilor la 2nregistrarea 2n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor Furidice, 2nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea funcionrii persoanelor Furidice, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv, de obinerea autorizaiilor< sanitar, sanitar'veterinar, de securitate la incendiu, mediu i protecia muncii, dup caz* ART* -. 8-9 (onform prezentelor norme metodologice, 2n Rom1nia pot funciona urmtoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare, clasificate astfel< a9 @otel de ,, ., +, /, - steleH

b9 @otel'apartament de ,, ., +, / steleH c9 motel de +, /, - steleH d9 @ostel de +, /, - stele e9 vil turistic de ,, ., +, /, - steleH f9 bungaloG de +, /, - steleH g9 caban turistic de +, /, - steleH @9 sat de vacan de +, / steleH i9 camping, popas turistic, csue tip camping, de ., +, /, - steleH F9 pensiune turistic i pensiune agroturistic de ,, ., +, /, - margareteH I9 apartamente sau camere de 2nc@iriat de +, /, - steleH l9 structuri de primire cu funciuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave maritime i fluviale de ,, ., +, /, - stele* 8/9 En cadrul tipurilor de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare prevzute la alin* 8-9, poate e=ista urmtoarea structur a spaiilor de cazare< a9 camer cu pat individual 8un loc9< reprezint spaiul destinat folosirii de ctre o singur persoan* "imea patului individual este de minimum 60 cm* b9 camer cu pat matrimonial 8un loc sau dou locuri9< reprezint spaiul destinat folosirii de ctre o persoan 8la camer cu un loc9 sau dou persoane 8la camer cu dou locuri9* "imea patului matrimonial este de minimum -.0 cmH c9 camer cu pat dublu 8dou locuri9< reprezint spaiul destinat folosirii de ctre dou persoane* "imea patului dublu este de minimum -;0 cmH d9 camer cu dou paturi individuale 8dou locuri9H e9 camer cu trei paturi individuale 8trei locuri9H f9 camer cu patru paturi individuale 8patru locuri9H g9 camere comune ' cu mai mult de patru paturi individualeH @9 camer cu priciuri< reprezent1nd spaiul destinat utilizrii de ctre mai multe persoane* $riciul reprezint o platform din lemn sau din alte materiale pe care se asigur un spaiu de -00 cm lime pentru fiecare turistH i9 garsonier< reprezint spaiul compus din dormitor pentru dou persoane, salon i grup sanitar propriu* Dormitorul poate fi desprit de salon i printr'un glasvand sau alte miFloace care permit o delimitare esteticH F9 apartament< reprezint spaiul compus din unul sau mai multe dormitoare 8ma=imum , dormitoare9, salon 8camer de zi9, vestibul i ec@ipare sanitar proprie* "a categoria de clasificare , stele5margarete e=ist un grup sanitar pentru fiecare dou locuri, iar la categoria de clasificare . stele5margarete, precum i la restul categoriilor, e=ist minimum un grup sanitar la . locuri* I9 suit< este ansamblul alctuit din dou camere, care pot funciona 2mpreun sau separat, cu condiia respectrii obligaiilor privind amplasarea grupurilor sanitare aferente acestora 8comun sau propriu9 2n funcie de categoria de clasificare la care sunt 2ncadrate cele / camere*

l9 duple=< reprezint ansamblul alctuit din dou spaii distincte legate printr' o scar interioar, unul cu destinaia de camer de zi, av1nd 2n componen i grup sanitar, precum i un spaiu de dormit, situat la etaF* m9 pat suplimentar< reprezint patul individual 8pliant, fotoliu e=tensibil sau cu alt mecanism asemntor ' uor demontabil9 care se instaleaz e=clusiv la solicitarea turistului sau la solicitarea ageniei de turism i doar pentru perioada seFurului pentru care a fost solicitat* 8+9 "ungimea patului din spaiile de cazare prevzute la alin* 8/9 va fi de minimum /00 cm 2n cazul structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de +, . i , stele5margarete i de minimum -60 cm 2n cazul structurilor de - i / stele5margarete* %e e=cepteaz patul suplimentar ale crui dimensiuni pot fi mai mici* ART* -, Activitile desfurate 2n cadrul structurilor de primire turistice 8cazare, alimentaie, agrement, tratament, comer etc*9 constituie un tot unitar, fiind pri componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelaiei dintre categoria structurii de primire i calitatea celorlalte servicii* ART* -; 8-9 %tructurile de primire turistice cu funciuni de cazare pot avea 2n componen spaii de cazare clasificate la cel mult dou categorii, cu condiia ca diferena dintre aceste categorii s fie de cel mult o stea5margaret* (ategoria de clasificare a structurii de primire turistice este dat de cea la care sunt 2ncadrate maForitatea spaiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai puin de ;,L din totalul spaiilor de cazare* En situaia 2n care nu este 2ntrunit acest procent minim de ;,L, structura de primire turistic va fi clasificat la categoria inferioar* 8/9 En situaia prevzut la alin* 8-9 din prezentul articol, operatorul economic ' prin decizia administratorului 8reprezentant legal9, poate valorifica spaiile de cazare clasificate la categoria superioar 8prevzute 2n fia ane=9 fr a aduce atingere dotrilor i calitii serviciilor prestate 2n acestea, la categoria inferioar 8prevzut 2n fia ane=9 cu tariful corespunztor categoriei inferioare* Aceast decizie poate fi luat numai 2n cazul 2n care spaiile de cazare clasificate la categoria inferioar sunt insuficiente pentru cazarea unui grup organizat de turiti i trebuie dovedit cu documente Fustificative* ART* -7 Nu se admite organizarea unor activiti de Focuri distractive sau de noroc 2n @olurile unitilor* Asemenea activiti pot fi organizate doar 2n spaii distincte* ART* -4 "a structurile de primire turistice cu funciuni de cazare, accesul 2n camerele de dormit i la grupurile sanitare se face direct, fr a se trece prin alte camere folosite pentru dormit* ART* -6 "a @oteluri, @oteluri'apartament, moteluri, vile turistice, apartamente sau camere de 2nc@iriat precum i la navele maritime i fluviale de +, . i , stele nu sunt admise paturi suprapuse 2n spaiile de cazare, cu e=cepia patului suplimentar montat provizoriu 8la cerere9 2n condiii de siguran* ART* /0

$entru structurile de primire turistice cu funciuni de cazare clasificate la categoriile de . i , stele se utilizeaz lenFerie din materiale de calitate superioar* ART* /$entru toate tipurile i categoriile de structuri de primire turistice cu funciuni de cazare se utilizeaz lenFerii de pat i prosoape de culoare alb, rezistente la procesele termice5c@imice de splare i sterilizare, care se sc@imb 2n mod obligatoriu la eliberarea camerei, iar pentru seFururile mai lungi, conform specificaiilor din tabel sau ori de c1te ori este nevoie, conform prevederilor art* -+ lit* 8K9< >T> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNP Q (ategoria unitii Q "enFeria Q $rosoapele Q :alatele Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNT Q, i . stele5margarete Q / zile Q / zile Q + zile Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNT Q + stele5margarete Q + zile Q / zile Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNT Q / stele5margarete i Q Q Q Q Q - stea5margaret Q . zile Q + zile Q ' Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNW >%T> ART* // Definiiile, criteriile minime obligatorii, criteriile suplimentare i lista serviciilor suplimentare pentru structurile de primire turistice cu funciuni de cazare sunt cuprinse 2n ane=ele nr* -, -*-, -*-*-, -*/, -*+, -*., -*,, -*,*-, -*;, -*7, -*4 la prezentele norme metodologice* ART* /+ 8-9 (onform prezentelor norme metodologice, 2n Rom1nia pot funciona urmtoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funciuni de alimentaie public< >T> MNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP QNr* Q Q (ategoria de clasificare 8stele9 Q Qcrt*Q Tipul de unitate RNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q Q Q , Q . Q + Q / Q - Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q -*Q$rofil restaurant< Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q Q-*-* (lasic Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q Q-*/* %pecializat Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q Q -*/*-* $escresc Q = Q = Q = Q = Q ' Q

RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q -*/*/* J1ntoresc Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q -*/*+* Rotiserie Q ' Q = Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q -*/*.* Xa@ana Q ' Q = Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q -*/*,* Dietetic Q ' Q = Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q -*/*;* "acto'vegetarian Q ' Q = Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q -*/*7* )amilial5pensiune Q ' Q = Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q Q-*+* (u specific Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q Q -*+*-* (ram Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q -*+*/* (u specific local Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q -*+*+* (u specific naional Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q-*.* (u program artistic Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q-*,* Braserie sau Bistrou Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q-*;* Berrie Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q-*7* 3rdin de var Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q-*4* Teras Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q /*Q$rofil bar< Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q Q/*-* Bar de noapte Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q/*/* Bar de zi Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q/*+* (afe'bar sau (afenea Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q/*.* (lub sau Disco'bar Q = Q = Q = Q = Q ' Q

RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q/*,* Bufet'bar Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q +*Q$rofil fast'food< Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q Q+*-* Restaurant'autoservire Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q+*/* Bufet tip e=pres Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q+*+* $izzerie Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q+*.* %nacI'bar Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q .*Q(ofetrie Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q ,*Q$atiserie, plcintrie, simigerie Q = Q = Q = Q = Q ' Q UNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNW >%T> ART* /. Introducerea 2n circuitul turistic i implicit obinerea certificatelor de clasificare este obligatorie pentru structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie public, astfel cum sunt definite de Ordonana nr* ,45-664 privind organizarea i desfurarea activitii de turism 2n Rom1nia, cu modificrile i completrile ulterioare si de prezentele norme metodologice* ART* /, Introducerea 2n circuitul turistic i implicit obinerea certificatelor de clasificare este facultativ pentru unitile de alimentaie public, altele dec1t cele prevzute la art* /.* ART* /; Definiiile i criteriile minime obligatorii pentru structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie public sunt cuprinse 2n ane=a nr* / la prezentele norme metodologice* (A$* J Dispoziii privind procedura de retragere i restituire a certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice cu funciuni de cazare i5sau alimentaie public ART* /7 Instituia public central responsabil in domeniul turismului verific periodic starea i funcionalitatea dotrilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de igien i a celorlalte criterii care au stat la baza clasificrii unitii* Nerespectarea acestora constituie contravenie i se

sancioneaz potrivit prevederilor art* -; din @otr1re, precum i cu msuri de retragere a certificatului de clasificare sau declasificare sau a autorizaiei provizorii de funcionare, dup caz* ART* /4 8-9 (ertificatul de clasificare se poate retrage de ctre personalul de specialitate din cadrul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, 2n cazul 2n care se constat sv1rirea contraveniei prevzute la art* -, lit* d9 din :otr1rea 3uvernului nr* -*/;75/0-0, cu modificrile i completrile ulterioare, conform prevederilor art* 6, alin* 8-9 din @otr1re, sau se poate dispune remedierea deficienelor 2n cel mai scurt termen* Termenul se apreciaz 2n funcie de comple=itatea remedierii deficienelor i nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice* 8/9 En situaia 2n care condiiile i criteriile minime obligatorii specifice pentru tipul i categoria de clasificare 2nscrise 2n certificatul de clasificare nu pot fi remediate, personalul de specialitate din cadrul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului dispune prin actul de control, retragerea certificatului de clasificare 2nsoit de fia ane= i re2ncadrarea unitii i5sau a spaiilor de cazare la tipul i5sau categoria de clasificare efectiv 2ndeplinite, dup caz* En baza procesului verbal 2nsoit de certificatul de clasificare i5sau ane=a acestuia 2n original, se emite noul certificat de clasificare i5sau fia ane=, la tipul i5sau categoria de clasificare precizate 2n cuprinsul procesului verbal* ART* /6 8-9 En situaia 2n care deficienele au fost remediate dup retragerea certificatului de clasificare, operatorul economic solicit reluarea activitii de cazare i5sau alimentaie public printr'o cerere scris* 8/9 Restituirea certificatului de clasificare retras se face dup ce personalul de specialitate din cadrul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, verific remedierea deficienelor constatate* Jerificrile se consemneaz 2ntr'o not de constatare, 2ntocmit 2n trei e=emplare, dintre care un e=emplar se 2nm1neaz operatorului economic iar 2n cazul 2n care se constat remedierea 2n totalitate a deficienelor semnalate, se procedeaz la restituirea efectiv a certificatului de clasificare retras* (A$* JI Dispoziii generale privind condiiile i criteriile pentru eliberarea, i radierea licenei de turism5ane=ei licenei de turism ART* +0 "icenierea ageniilor de turism se face, potrivit prevederilor din @otr1re i a prevederilor Ordonanei 3uvernului nr* ,45-664 privind organizarea i desfurarea activitii de turism 2n Rom1nia, aprobat i modificat prin "egea nr* 7,,5/00- cu modificrile i completrile ulterioare, de ctreinstituia public central responsabil 2n domeniul turismului, instituie abilitat s desfoare activiti de autorizare 2n domeniul turismului* ART* +-

8-9 (riteriile minime obligatorii de funcionare pentru agenia de turism de tip touroperatoare sau detailist sau pentru filiala5sucursala5sediul secundar5reprezentana acesteia, sunt prevzute 2n ane=a nr* 4 la prezentele norme metodologice* 8/9 Obligaia prevzut la art* -+ alin* 8/9, litera b9 din @otr1re, cu privire la 2nscrierea numrului poliei de asigurare se considera 2ndeplinit, dac operatorul economic specific pe documentele emise i materialele de promovare urmtoarea sintagm< A$olia valabil de asigurare este afiat pe pagina Geb a ageniei de turism* **A 8cu indicarea adresei Geb< @ttp<55GGG*********9 ART* +/ "icena de turism i5sau ane=a licenei de turism se elibereaz la solicitarea operatorului economic, 2n baza documentaiei complete* ART* ++ 8-9 $entru operatorul economic stabilit 2n unul din statele membre ale Uniunii uropene sau %paiului conomic uropean i autorizat s desfoare activitatea specific ageniilor de turism 2n statul membru de origine, obinerea licenei de turism nu este necesar 2n cazul prestrii de servicii turistice specifice ageniilor de turism 2n regim transfrontalier* 8/9 Operatorul economic prevzut la alin* 8-9 desfoar activitatea 2n bazaautorizaiei5liceneisaudocumentelorec@ivalenteemisede statul membru de origine, inform1nd 2n acest sens instituia public central responsabil 2n domeniul turismului privind iniierea desfurrii de activiti specifice ageniilor de turism pe teritoriul Rom1niei prin formularul prevzut 2n ane=a nr* -, la prezentele norme metodologice* 8+9 )ormularul de informare se re2nnoiete imediat, 2n cazul 2n care au aprut modificri asupra datelor 2nscrise 2n aceasta sau 2n documentele ane=ate acesteia* 8.9 Instituia public central responsabil 2n domeniul turismului ine evidena operatorilor economici care presteaz servicii turistice specifice ageniilor de turism 2n regim transfrontalier 2ntr'un registru special* ART* +. 8-9 $ersoana care asigur conducerea operativ a unei agenii de turism trebuie s fie angaFat cu contract individual de munc cu norm 2ntreag, 2nregistrat 2n registrul de eviden a salariailor i s dein cel putin unul dintre urmtoarele documente< certificat de absolvire a unui curs de formare managerial 2n domeniu, organizat de un furnizor de formare profesional autorizat, diplom de licen5masterat5doctorat privind absolvirea de cursuri universitare5postuniversitare 2n domeniul turismului sau brevet de turism specific funciei* 8/9 En cazul filialei5sucursalei5sediului secundar5reprezentanei ageniei de turism, este suficient ca persoana care asigur conducerea operativ a acesteia s fie numit responsabil 2mputernicit de ctre operatorul economic, printr'un document oficial 8ordin intern5mandat52mputernicire5decizie5procur special de reprezentare9 i s fie calificat cel puin ca agent de turism'g@id, atestat prin certificat de absolvire a unui curs de calificare organizat de ctre un furnizor de formare profesional autorizat sau s dein certificat de competene profesionale pentru ocupaia5calificarea agent de turism emis de un centru de evaluare i certificare acreditat5autorizat*

8+9 En situaia 2n care 2nceteaz contractul de munc 2nc@eiat 2ntre operatorul economic i persoana care asigur conducerea operativ a ageniei de turism sau a filialei5sucursalei5sediului secundar5reprezentanei ageniei de turism, 2nlocuirea acestei persoane se va face 2n termen de ma=im +0 de zile notific1nd instituia public central responsabil 2n domeniul turismului asupra producerii modificrii 8substituirii9* ART* +, Documentaia necesar pentru eliberarea licenei de turism i5sau ane=ei licenei de turism< 8-9 liberare licen de turism ' Operatorul economic solicit instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului eliberarea licenei de turism 2nainte de 2nceperea desfurrii activitii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor i5sau a pac@etelor de servicii turistice 82n funcie de tipul ageniei de turism9 2n baza unei documentaii cu urmtorul coninut< a9 declaraie standardizat dat pe propria rspundere conform modelului prezentat 2n ane=a nr* ; la prezentele norme metodologiceH b9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n baza "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru i codul5codurile (A N corespunztoare, pentru tipul ageniei de turism respective, conform art* -, din "egea nr* +,65/00.H c9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilor de repatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@etelor de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turismH d9 copia contractului care atest dreptul de proprietate5alt drept real sau de folosin asupra spaiului 2n care se desfoar activitatea ageniei de turismH e9 certificat de cazier fiscal aparin1nd operatorului economic solicitant ' persoan Furidic, precum i asociailor5acionarilor, unic sau maForitar, dup caz, managerului5administratorului ageniei de turism din care s rezulte c nu a sv1rit fapte sancionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplina financiarH f9 dovada 2nregistrrii contractului de munc 2n registrul general de eviden a salariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul declaraiei standardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 2nsoit de documentul care atest pregtirea profesional a persoanei care asigur conducerea operativ a ageniei de turism* 8/9 liberare a ane=ei licenei de turism ' En vederea eliberrii ane=ei licenei de turism pentru filiala5sucursala5reprezentana5sediul secundar al acesteia, operatorul economic depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului o documentaie cu urmtorul coninut< a9 declaraie standardizat dat pe propria rspundere conform modelului prezentat 2n ane=a nr* ; la prezentele norme metodologiceH b9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n baza "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru i codul5codurile (A N corespunztoare, pentru tipul ageniei de turism respective, conform art* -, din "egea nr* +,65/00.H

c9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilor de repatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@etelor de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turismH d9 copia contractului care atest dreptul de proprietate5alt drept real sau de folosin asupra spaiului 2n care se desfoar activitatea ageniei de turismH e9 dovada 2nregistrrii contractului de munc 2n registrul general de eviden a salariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul declaraiei standardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 2nsoit de documentul care atest pregtirea profesional a persoanei care asigur conducerea operativ a filialei ageniei de turismH f9 copia licenei de turism* 8+9 %c@imbare sediu al ageniei de turism sau sc@imbare sediu pentru filiala5sucursala5reprezentana5sediul secundar al acesteia< ' En vederea eliberrii licenei de turism sau a ane=ei licenei de turism pentru filiala5sucursala5sediul secundar5reprezentana acesteia, 2n situaia sc@imbrii sediului, operatorul economic transmite instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului o documentaie cu urmtorul coninut< a9 cerere de modificare a sediului ageniei de turism 2n cauz, cu meniunea adresei noului sediu sau punct de lucruH b9 licena de turism sau dup caz, ane=a licenei de turism ' 2n originalH c9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n baza "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la noul sediu sau punct de lucru i codul5codurile (A N corespunztoare, pentru tipul ageniei de turism respective, conform art* -, din "egea nr* +,65/00.H d9 copia contractului care atest dreptul de proprietate5alt drept real sau de folosin asupra spaiului 2n care se desfoar activitatea ageniei de turismH e9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilor de repatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@etelor de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turism* 8.9 %c@imbare denumire agenie de turism ' En vederea eliberrii licenei de turism i dup caz a ane=ei licenei de turism pentru filiala5sucursala5sediul secundar5reprezentana acesteia, 2n situaia sc@imbrii denumirii ageniei de turism, operatorul economic va depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, urmtoarea documentaie< a9 cerere de modificare a denumirii ageniei de turism 2n cauz, din care s rezulte noua denumireH b9 licena de turism i dup caz, ane=a5ane=ele licenei de turism ' 2n originalH c9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilor de repatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@etelor de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turism* 8,9 %c@imbare titular al licenei de turism ' En cazul sc@imbrii operatorului economic, titular al licenei de turism, care desfoar activitii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor i5sau a pac@etelor de servicii turistice 82n funcie de tipul ageniei de turism9, documentaia va cuprinde<

a9 declaraie standardizat dat pe propria rspundere de ctre noul titular al licenei de turism, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* ; la prezentele norme metodologice* Declaraia se completeaz i pentru fiecare filial5sucursal5sediu secundar5reprezentan, 2n cazul 2n care acestea e=istH b9 certificat constatator 8forma e=tins9 emis de Oficiul Registrului (omerului 2n baza "egii nr* /;5-660 privind registrul comerului, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte activitile autorizate a fi desfurate la punctul de lucru i codul5codurile (A N corespunztoare, pentru tipul ageniei de turism respective, conform art* -, din "egea nr* +,65/00.H c9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilor de repatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@etelor de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turism, emis noului titularH d9 copia contractului care atest dreptul de proprietate5alt drept real sau de folosin asupra spaiului 2n care se desfoar activitatea ageniei de turismH e9 certificat de cazier fiscal aparin1nd operatorului economic solicitant ' persoan Furidic, precum i asociailor5acionarilor, unic sau maForitar, dup caz, managerului5administratorului ageniei de turism din care s rezulte c nu a sv1rit fapte sancionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplina financiarH f9 licena de turism i dup caz, ane=a5ane=ele licenei de turism ' 2n original, emise anteriorH g9 dovada 2nregistrrii contractului de munc 2n registrul general de eviden a salariailor 8e=tras R JI%A" ' vizat pentru conformitate de semnatarul declaraiei standardizate prevzute la lit* a9 din prezentul alineat9 2nsoit de documentul care atest pregtirea profesional a persoanei care asigur conducerea operativ a ageniei de turism* 8;9 liberare duplicat licen de turism5ane= a licenei de turism ' En vederea eliberrii unui duplicat al licenei de turism5ane=ei licenei de turism, 2n cazul pierderii sau deteriorrii, operatorul economic titular al acesteia5acestora, depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, o documentaie cu urmtorul coninut< a9 cerere privind eliberarea unui duplicat al licenei de turism5ane=ei licenei de turismH b9 anunul din pres privind dovada publicrii pierderii5distrugerii licenei de turism5ane=ei licenei de turism, declarat nulH 879 %c@imbare tip agenie de turism ' En vederea eliberrii licenei de turism i dup caz a ane=ei licenei de turism pentru filiala5sucursala5sediul secundar5reprezentana acesteia, 2n situaia sc@imbrii tipului ageniei de turism, operatorul economic va depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, urmtoarea documentaie< a9 cerere de modificare a tipului ageniei de turism 2n cauz, din care s rezulte noul tipH b9 licena de turism i dup caz, ane=a5ane=ele licenei de turism ' 2n originalH c9 copia poliei valabile de asigurare privind asigurarea rambursrii c@eltuielilor de repatriere i5sau a sumelor ac@itate de turiti pentru ac@iziionarea serviciilor5pac@etelor de servicii turistice, 2n cazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei de turism* ART* +; Radiere licen de turism i5sau ane= licen de turism '

En cazul 2ncetrii definitive a activitii 2n agenia de turism i5sau 2n filiala5sucursala5reprezentana5sediul secundar al acesteia, operatorul economic va solicita radierea licenei de turism i5sau ane=ei licenei de turism cu minim +0 de zile 2nainte de 2ncetarea definitiv a activitii* En acest scop va depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului urmtoarea documentaie< a9 cerere privind radierea licenei de turism i5sau ane=ei licenei de turismH b9 licena de turism i respectiv ane=a licenei de turism, 2n original* (A$* JII Dispoziii privind procedura de emitere a licenei de turism i5sau ane=ei licenei de turism precum i 2ncetare definitiv a activitii ART* +7 8-9 Documentaia depus de solicitant este analizat i soluionat 2n cel mai scurt termen, dar nu mai mult de +0 de zile calendaristice de la data 2nregistrrii acesteia* 8/9 En cazul unei documentaii incomplete, instituia public central responsabil 2n domeniul turismului informeaz solicitantul, 2n termen de , zile lucrtoare de la data 2nregistrrii cererii, printr'o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum i cu privire la consecinele asupra termenului de analizare a documentaiei prevzut la alin* 8-9H 8+9 Dac 2n termen de ; luni de la data emiterii notificrii, documentaia prevzut la alin* 8/9 nu este completat, aceasta se claseaz* ART* +4 "a documentaia 2ntocmit conform prevederilor art* +, i art* +;, instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, 2n cazul 2n care consider necesar, poate solicita operatorului economic i alte documente suplimentare Fustificative* ART* +6 8-9 En baza documentaiei complete prevzute la art* +,, 2n termenul prevzut la art* +7 alin* 8-9 licena de turism i5sau ane=a licenei de turism se emite de ctre instituia public central responsabil 2n domeniul turismului* &ac@eta licenei de turism i mac@eta ane=ei licenei de turism sunt prezentate 2n ane=ele nr* -0 i respectiv nr* -- la prezentele norme metodologice* 8/9 $entru agenia de turism touroperatoare5detailist care are v1nzare direct la public i 2i desfoar activitatea e=clusiv prin intermediul reelelor i instrumentelor electronice de comunicaie total sau parial informatizate, site'uri sau altele asemenea, pe licena de turism5ane=a licenei de turism emise, se va inscripiona meniunea A(U A(TIJITAT C("U%IJ ON"IN A* ART* .0 En cazul unei documentaii 2ntocmite conform prevederilor art* +; 2n termen de -, zile de la data 2nregistrrii cererii, instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, emite solicitantului o confirmare privind procesarea 2n baza de date a cererii respective 2n care vor fi menionate termenele i condiiile 2n care operatorul economic respectiv 2i poate relua activitatea* ART* .-

Operatorii economici care desfoar activiti specifice ageniilor de turism i intenioneaz s 2nceteze definitiv aceast activitate au obligaia s informeze turitii cu privire la intenie, cu cel putin +0 de zile 2nainte de 2nceperea perioadei de 2nc@idere, prin afiare la sediul ageniei de turism5filialei i pe site'ul propriu* "ista ageniilor de turism care i'au 2ncetat activitatea se public pe site'ul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului* ART* ./ Obligaia intrrii 2n posesie a licenei de turism i5sau ane=ei licenei de turism 2n format original revine e=clusiv operatorului economic titular i se elibereaz doar la cererea solicitantului, 2n varianta agreat de acesta, dup cum urmeaz< a9 de la sediul5sediile instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scris a unui alt reprezentantH b9 prin servicii de curier rapid naional sau prin alte servicii potale, la adresa de destinaie indicat de solicitant, cu plata ramburs* (A$* JIII Dispoziii privind procedura de retragere a licenei de turism i5sau ane=ei licenei de turism ART* .+ Instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, prin personalul de specialitate, verific periodic respectarea criteriilor minime obligatorii de funcionare pentru ageniile de turism precum i respectarea tuturor celorlalte condiii i prevederi legislative privind activitatea de comercializare a serviciilor i pac@etelor de servicii turistice* Nerespectarea acestora constituie contravenie i se sancioneaz potrivit prevederilor din @otr1re sau a altor acte normative 2n vigoare i cu retragerea licenei de turism, dup caz* ART* .. 8-9 "icena de turism5ane=a licenei de turism se retrage de ctre personalul de specialitate din cadrul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, 2n situaiile prevzute la art* -. alin* 8-9 din @otr1re* 8/9 En cazul retragerii licenei de turism conform dispoziiilor art* -. alin* 8-9 lit* a9 din @otr1re, operatorul economic nu poate desfura activiti specifice ageniilor de turism* &sura se aplic inclusiv punctelor de lucru care aparin ageniei de turism, 2n cazul 2n care acestea e=ist* 8+9 En situaia retragerii licenei 2n conformitate cu prevederile art* -. alin* 8-9 lit* b9 din @otr1re, operatorul economic poate solicita reluarea activitii, dup e=pirarea termenului de / ani, solicit1nd o nou licen prin depunerea la sediul administraiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului a documentaiei prevzute la art* +, alin* 8-9 din prezentele norme metodologice* ART* ., En situaia 2n care la verificrile efectuate de reprezentanii instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului se constat c agenia de turism nu mai funcioneaz la sediul pentru care s'a emis licen de turism sau ane= a licenei de turism iar operatorul economic 2n cauz nu a solicitat 2ncetarea

definitiv a activitii la sediul respectiv, licena de turism5ane=a licenei de turism se retrage din oficiu, dup -, zile de la notificarea transmis prin scrisoare recomandat operatorului economic* (A$* IC Dispoziii generale privind condiiile i criteriile pentru eliberarea brevetului de turism* ART* .; (onducerea operativ a unei structuri de primire turistice cu funciuni de cazare5alimentaie public sau a unei agenii de turism, cu e=cepiile prevzute 2n prezentele norme metodologice, poate fi asigurat numai de ctre o persoan deintoare a brevetului de turism specific funciei5a certificatului de absolvire a unui curs de formare managerial 2n domeniu, organizat de un furnizor de formare profesional autorizat sau 2n baza diplomei de licen5masterat5doctorat prin care atest absolvirea cursurilor universitare5postuniversitare 2n domeniul turismului* ART* .7 8-9 En funcie de nivelul i de pregtirea profesional, precum i de 2ndeplinirea criteriilor minime obligatorii prevzute 2n prezentele norme metodologice, brevetul de turism se poate elibera pentru urmtoarele funcii< a9 manager 2n activitatea de turismH b9 director de agenie de turismH c9 director de @otelH d9 director de restaurantH e9 cabanier* 8/9 En funcie de tipul de brevet obinut, posesorul acestuia poate ocupa i alte funcii, astfel< a9 persoana care deine brevet pentru funcia de manager 2n activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funciile prevzute la alin* 8-9H b9 persoana care deine brevet pentru funcia de director de @otel poate ocupa fie funcia 2nscris 2n brevet, fie funcie de conducere operativ a activitilor oricrui alt tip de structur de primire turistic cu funciuni de cazare ART* .4 Documentaia necesar pentru eliberarea, presc@imbarea sau pierderea5deteriorarea brevetului de turism* 8-9 liberare brevet de turism ' En vederea obinerii brevetului de turism, persoana fizic depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, urmtoarea documentaie< a9 cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* -; la prezentele norme metodologiceH b9 curriculum vitae cu precizarea e=pres a pregtirii profesionale i a e=perienei profesionaleH c9 copie de pe actul de identitate, certificat pentru conformitate de ctre titularH d9 copie de pe actele care atest pregtirea profesional, certificat pentru conformitate de ctre titularH Y cursul de formare managerial 2n turism trebuie s aib o durat de ; luni 87/0 ore9 i s fie acreditat de Autoritatea Naional de (alificri*

e9 copie de pe actele care atest e=periena profesional, certificat pentru conformitate de ctre titularH Y dovada vec@imii 2n munc 2n domeniul turismului, 2ntr'o activitate calificat pe specialitate 8conform art* .69 se va efectua prin urmtoarele modaliti, dup caz< ' copia carnetului de munc certificat pentru conformitate de ctre titular 8valabil p1n la data de 0-*0-*/0--9H ' copia contractului individual de munc, certificat pentru conformitate de ctre titular, 2nsoit de o adeverin de salariat din care s rezulte vec@imea 2n muncH ' e=tras R JI%A", vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angaFatorH ' copie certificat pentru conformitate de ctre titular ale actelor societii de turism i copia certificatului de clasificare sau licenei de turism, dup caz* f9 certificat valabil de cazier Fudiciar, fr 2nscrieriH g9 certificat de cazier fiscal aparin1nd solicitantului din care s rezulte c nu a sv1rit fapte sancionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplina financiarH @9 copie de pe atestatul de limb strin de circulaie internaional, certificat pentru conformitate de ctre titular, cu e=cepia< -9 absolvenilor, cu e=amen de licen, ai unei faculti acreditate cu specializare turism, absolvenilor unui master sau doctorat 2n turismH /9 absolvenilor unor forme de 2nvm1nt cu predare 2ntr'o limb de circulaie internaionalH +9 absolvenilor facultilor de specialitate cu predare 2ntr'o limb strin de circulaie internaional i cei ai facultilor de relaii internaionale5afaceri internaionaleH .9 celor care fac dovada c au lucrat la firme de turism 2n afara Rom1niei cel puin un anH ,9 cetenilor rom1ni cu dubl cetenieH ;9 absolvenilor unor cursuri postuniversitare de limbi strineH 79 cabanieruluiH 8/9 $resc@imbare brevet de turism>9 ' En cazul 2n care au intervenit modificri privind 2ndeplinirea criteriilor de acordare a brevetului de turism care s permit unei persoane, conform legislaiei 2n vigoare, obinerea brevetului de turism pentru o funcie superioar, deintorul brevetului de turism poate solicita presc@imbarea brevetului de turism* En aceast situaie pot fi deintorii brevetelor de turism emise anterior pentru funciile de< cabanier, director de agenie de turism, director de @otel sau director de restaurant care 2ndeplinesc criteriile privind eliberarea brevetului de turism pentru funcia de manager 2n activitatea de turism* $ersoana 2n cauz trebuie s depun la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, urmtoarea documentaie< ''''''''''' >9 En cazul sc@imbrii numelui ca urmare a cstoriei, brevetul de turism nu se presc@imb* a9 cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* -; la prezentele norme metodologiceH b9 curriculum vitae cu precizarea e=pres a pregtirii profesionale i a e=perienei profesionaleH c9 copie de pe actul de identitate, certificat pentru conformitate de ctre titularH

d9 copie de pe actele care atest pregtirea profesional, certificat pentru conformitate de ctre titularH e9 copie de pe actele care atest e=periena profesional, certificat pentru conformitate de ctre titularH f9 copie de pe atestatul de limb strin de circulaie internaional, certificat pentru conformitate de ctre titularH g9 certificat valabil de cazier Fudiciar, fr 2nscrieriH @9 certificat de cazier fiscal aparin1nd solicitantului din care s rezulte c nu a sv1rit fapte sancionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplina financiarH i9 originalul brevetului8brevetelor9 de turism emis8e9 anterior, dup caz* 8+9 liberare duplicat brevet de turism ' En cazul pierderii sau deteriorrii brevetului de turism, persoana 2n cauz poate solicita eliberarea unui duplicat al brevetului de turism* En acest sens, solicitantul depune la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, o documentaie cu urmtorul coninut< a9 cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat 2n ane=a nr* -; la prezentele norme metodologiceH b9 copie certificat pentru conformitate de ctre titular de pe actul de identitateH c9 anunul sau copia anunului de pierdere a brevetului de turism, certificat pentru conformitate de titular prin care 2l declar nul, publicat 2ntr'un cotidian local sau naional, dup cazH d9 originalul brevetului de turism deteriorat, dup cazH e9 certificat valabil de cazier Fudiciar, fr 2nscrieriH f9 certificat de cazier fiscal aparin1nd solicitantului din care s rezulte c nu a sv1rit fapte sancionate de legile financiare, vamale i cele care privesc disciplina financiar* ART* .6 (riteriile minime obligatorii pentru obinerea brevetului de turism< 8-9 &anager 2n activitatea de turism ' En vederea obinerii brevetului de turism pentru funcia de manager 2n activitatea de turism, solicitantul trebuie s 2ndeplineasc una din urmtoarele cerine< a9 este absolvent cu e=amen de licen al unei faculti acreditate cu specializare turism i al unui curs de formare managerial5masterat5doctorat 2n domeniul turismului, dup cazH b9 este absolvent cu e=amen de licen al unei faculti acreditate cu specializare turism i care deine o vec@ime 2n munc de minim / ani 2n domeniul turismului, 2ntr'o funcie de conducere sau de specialitateH c9 este absolvent cu e=amen de licen al unei faculti acreditate i al unui curs de formare managerial5masterat5doctorat 2n domeniul turismului, are o vec@ime 2n munc de minim / ani 2n domeniul turismului 2ntr'o funcie de conducere i deine un atestat de limb strin de circulaie internaional8dup caz9H d9 este absolvent cu e=amen de licen al unei faculti acreditate i are o vec@ime de minim + ani 2ntr' o funcie de specialitate 2n cadrul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului* 8/9 Director de agenie de turism ' En vederea obinerii brevetului de turism pentru funcia de director de agenie de turism, solicitantul trebuie s 2ndeplineasc una din urmtoarele cerine<

a9 este absolvent cu e=amen de licen al unei faculti acreditate i al unui curs de formare managerial specific activitilor ageniilor de turism, are o vec@ime 2n munc de minim / ani 2n domeniul turismului 2ntr'o funcie de conducere i deine un atestat de limb strin de circulaie internaional8dup caz9H b9 este absolvent al unui liceu, cu diplom de bacalaureat i al unui curs de formare managerial specific activitii ageniilor de turism, are o vec@ime 2n munc de minim + ani 2n domeniul turismului 2ntr' o funcie de conducere sau o vec@ime 2n munc de minim , ani 2n domeniul turismului 2ntr'o activitate calificat de specialitate i deine un atestat de limb strin de circulaie internaional* 8+9 Director de @otel ' En vederea obinerii brevetului de turism pentru funcia de director de @otel, solicitantul trebuie s 2ndeplineasc una din urmtoarele cerine< a9 este absolvent cu e=amen de licen al unei faculti acreditate i al unui curs de formare managerial specific activitii @oteliere, are o vec@ime 2n munc de minim / ani 2n domeniul turismului 2ntr'o funcie de conducere i deine atestat de limb strin de circulaie internaional8dup caz9H b9 este absolvent al unui liceu, cu diplom de bacalaureat i al unui curs de formare managerial specific activitii @oteliere, are o vec@ime 2n munc de minim + ani 2n domeniul turismului 2ntr'o funcie de conducere sau o vec@ime 2n munc de minim , ani 2n domeniul turismului 2ntr'o activitate calificat de specialitate i deine un atestat de limb strin de circulaie internaional* 8.9 Director de restaurant ' En vederea obinerii brevetului de turism pentru funcia de director de restaurant, solicitantul trebuie s 2ndeplineasc una din urmtoarele cerine< a9 este absolvent cu e=amen de licen al unei faculti acreditate i al unui curs de formare managerial specific activitii de restauraie, are o vec@ime 2n munc de minim / ani 2n domeniul turismului 2ntr'o funcie de conducere i deine un atestat de limb strin de circulaie internaional8dup caz9H b9 este absolvent al unui liceu, cu diplom de bacalaureat i al unui curs de formare managerial specific activitii de restauraie, are o vec@ime 2n munc de minim + ani 2n domeniul turismului 2ntr'o funcie de conducere sau o vec@ime 2n munc de minim , ani 2n domeniul turismului 2ntr'o activitate calificat de specialitate i deine un atestat de limb strin de circulaie internaional* 8,9 (abanier ' En vederea obinerii brevetului de turism pentru funcia de cabanier, solicitantul trebuie s fie absolvent al unui liceu, cu diplom de bacalaureat i al unui curs de formare managerial specific activitii @oteliere* (A$* C Dispoziii privind procedura de eliberare a brevetului de turism ART* ,0 8-9 (ererea solicitantului este analizat i soluionat 2n cel mai scurt termen, dar nu mai mult de +0 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia 2nsoit de documentaia complet* Termenul poate fi prelungit o singur dat, pentru o perioad de ma=imum -, zile calendaristice* Jalabilitatea documentelor depuse iniial nu este afectat de prelungirea dispus de instituia public central responsabil 2n domeniul turismului* $relungirea termenului de soluionare precum i durata acestei prelungiri trebuie motivate 2n mod corespunztor i notificate solicitantului 2nainte de e=pirarea termenului iniialH

8/9 En cazul unei documentaii incomplete, instituia public central responsabil 2n domeniul turismului informeaz solicitantul, printr'o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum i cu privire la consecinele asupra termenului de analizare a documentaiei prevzut la alin* 8-9H 8+9 Dac 2n termen de ; luni de la data emiterii notificrii, documentaia prevzut la alin* 8/9 nu este completat, aceasta se claseaz* ART* ,"a documentaiile 2ntocmite conform prevederilor art* .4 i a condiiilor prevzute la art* .6 sau pentru 2ndeplinirea procedurii de emitere a brevetului de turism prevzute la art* ,0, instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, 2n cazul 2n care consider necesar, poate solicita persoanei fizice 2n cauz i alte documente suplimentare Fustificative* ART* ,/ &ac@eta brevetului de turism este prezentat 2n ane=a nr* -/ la prezentele norme* ART* ,+ Obligaia intrrii 2n posesie a brevetului de turism 2n format original revine e=clusiv solicitantului i se elibereaz doar la cererea, 2n varianta agreat de acesta, dup cum urmeaz< a9 de la sediul5sediile instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului, solicitantului sau prin delegarea scris a unui alt reprezentantH b9 prin servicii de curier rapid naional sau prin alte servicii potale, la adresa de destinaie indicat de solicitant, cu plata ramburs* (A$* CI Alte dispoziii ART* ,. $rocedurile prevzute 2n prezentul act normativ pot fi 2ndeplinite i prin intermediul punctului de contact unic electronic 8$(U9, 2n conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen a 3uvernului nr* .65/006 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii 2n Rom1nia* ART* ,, $entru operatorii economici strini sau pentru persoanele fizice din statele membre ale Uniunii uropene 8U 9 sau aparin1nd %paiului conomic uropean 8% 9, 2n cazul 2n care este necesar verificarea legalitii documentelor depuse 2n vederea autorizrii, instituia public central responsabil 2n domeniul turismului poate contacta autoritile competente din statul membru U sau % 2n cauz, prin intermediul %istemului de Informare 2n cadrul $ieei Interne 8I&I9, 2n conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen a 3uvernului nr* .65/006 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii i libertatea de a furniza servicii 2n Rom1nia* ART* ,; %olicitrile depuse de operatorii economici i de persoanele fizice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor, respectiv a brevetelor de turism, anterior intrrii 2n vigoare a prezentelor norme

metodologice, vor fi soluionate conform condiiilor 2n vigoare la momentul depunerii acestora la sediul instituiei publice centrale responsabile 2n domeniul turismului* ART* ,7 Beneficiarilor proiectelor de investiii finanate prin $rogramul Naional de Dezvoltare Rural /007 ' /0-+ 8$NDR9 le sunt aplicabile condiiile i criteriile minime obligatorii 2n vigoare la data obinerii avizului de specialitate privind amplasamentul i funcionalitatea obiectivului i a certificatului de clasificare 8dup caz9 emis8e9 de instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, anterior intrrii 2n vigoare a prezentelor norme metodologice* ART* ,4 )ac parte integrant din prezentele Norme metodologice urmtoarele ane=e< Y Ane=a nr* - (riterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tipul @otel, @otel apartament i motelH Y Ane=a nr* -*- (riterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip @otel i @otel apartamentH Y Ane=a nr* -*-*- "ista orientativ a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate 2n structuri de primire turistice cu funciuni de cazareH Y Ane=a nr* -*/ (riterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip @ostelH Y Ane=a nr* -*+ (riterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip caban turisticH Y Ane=a nr* -*. (riterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip vil i bungaloGH Y Ane=a nr* -*, (riterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip pensiune turistic i pensiune agroturisticH Y Ane=a nr* -*,*- (riterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip pensiune turistic i pensiune agroturisticH Y Ane=a nr* -*; (riterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip camping, sat de vacan, popas turistic i csu tip campingH Y Ane=a nr* -*7 (riterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip apartamente de 2nc@iriat i camere de 2nc@iriatH Y Ane=a nr* -*4 (riterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare de tipul navelor maritime i fluvialeH Y Ane=a nr* / (riterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de alimentaie publicH Y Ane=a nr* + (erere standardizat dat 2n temeiul prevederilor art* ., alin* 8-9 din @otr1re, 2n cazul eliberrii certificatelor de clasificareH Y Ane=a nr* . )i standardizat privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii i tipuriH Y Ane=a nr* , )i standardizat privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie publicH

Y Ane=a nr* ; Declaraia pe propria rspundere dat 2n temeiul prevederilor art* --, alin* 8-9 din @otr1re 2n cazul eliberrii licenei de turism5ane=ei licenei de turismH Y Ane=a nr* 7 (riterii minime obligatorii privind 2ncadrarea cu personal i pregtirea profesional 2n structuri de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie publicH Y Ane=a nr* 4 (riterii privind eliberarea licenei de turismH Y Ane=a nr* 6 &ac@eta certificatului de clasificareH Y Ane=a nr* 6*- &ac@eta fiei privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categoriiH Y Ane=a nr* 6*/ &ac@eta fiei privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie publicH Y Ane=a nr* -0 &ac@eta licenei de turismH Y Ane=a nr* -- &ac@eta ane=ei licenei de turismH Y Ane=a nr* -/ &ac@eta brevetului de turismH Y Ane=a nr* -+ &ac@eta mesaFului A$RO NATURAA Y Ane=a nr* -. &ac@eta autorizaiei provizorii de funcionareH Y Ane=a nr* -, &ac@eta formularului de informare pentru prestarea serviciilor specifice ageniilor de turism 2n regim transfrontalierH Y Ane=a nr* -; (erere tip pentru eliberarea brevetului de turism* AN CA la normele metodologice Definiii i criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tipul @otel, @otel'apartament i motel :otelul este structura de primire turistic amenaFat 2n cldiri sau 2n corpuri de cldiri, care pune la dispoziia turitilor spaii de cazare 8camere, garsoniere, apartamente, suite, duple=uri9 dotate corespunztor, asigur prestri de servicii specifice, dispune de @ol de primire5recepie i dup caz, de spaii de alimentaie public* :otelul'apartament este acel @otel compus numai din apartamente i5sau garsoniere, dotate astfel 2nc1t s asigure pstrarea i prepararea alimentelor, precum i servirea mesei 2n incinta acestora, sau care are restaurant propriu, cu servire permanent prin room'service* &otelul este unitatea @otelier situat, de regul, 2n afara localitilor, 2n imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotat i amenaFat at1t pentru asigurarea serviciilor de cazare i alimentaie pentru turiti, precum i pentru parcarea 2n siguran a miFloacelor de transport* (ategoria de clasificare a @otelului i a @otelului apartament este determinat de 2ndeplinirea 2n totalitate a criteriilor obligatorii prevzute 2n ane=a nr* -*- la prezentele norme metodologice, precum i

de realizarea urmtorului punctaF minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevzute 2n ane=a nr* -*-*-, astfel< ' pentru @otel de , stele -70 puncte ' pentru @otel de . stele -.0 puncte ' pentru @otel de + stele 40 puncte ' pentru @otel de / stele .0 puncte* $entru @oteluri'apartament, punctaFul este urmtorul< ' , stele -/0 puncte ' . stele 40 puncte ' + stele ,0 puncte ' / stele /, puncte* >T> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNP Q Q :oteluri Q :oteluri ' Q &oteluri Q Q (riterii minime obligatorii Q Q apartament Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNT Q Q stele Q stele Q stele Q Q RNNNONNNONNNONNNONNNSNNNONNNONNNONNNSNNNONNNONNNT Q Q , Q . Q + Q / Q - Q , Q . Q + Q / Q + Q / Q - Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q-* %tarea general a cldirii 8e=terior, interior9 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' aspect< Q' foarte bun Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q Q' bun Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' spaiile verzi, zonele de agrement, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qterenurile ambientale i alte dotri Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qe=terioare aparin1nd structurii de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qprimire turistice s fie bine 2ntreinute Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' firm luminoas sau iluminat cu tipul Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi denumirea unitii Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' firm cu tipul i denumirea unitii Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' 2nsemn distinctiv reprezent1nd categoriaQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qunitii Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT

Q' parcaF auto 2n folosina structurii de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qprimire, cu paz, cu locuri delimitate de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qparcare i dotat cu couri de gunoi Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' parcaF auto 2n folosina structurii de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qprimire cu un numr de locuri de parcare Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde minim* **L din numrul spaiilor de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcazare>-9 cu locuri delimitate de parcare Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi dotat cu couri de gunoi Q ,0Q .0Q /0Q /0Q ' Q ,0Q .0Q .0Q +0Q-00Q-00Q-00Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>-9 En cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei deQ Q-/*0,*/004, numrul locurilor de parcare necesar poate fi mai mic cu ,0L Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q' intrri separate< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' pentru turiti i bagaFe Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' pentru personal, primirea mrfurilor i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmaterialelor Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' ramp de acces al crucioarelor pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpersoanele cu disabiliti locomotorii Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q/* Organizarea spaiilor i a serviciilor aferente< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' numr minim de spaii de cazare Q -,Q -,Q -,Q -0Q , Q -0Q -0Q -0Q , Q , Q , Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' @ol de primire 8recepie9 2n suprafa Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qminim de* ** mp5spaiu de cazare Q/,,Q / Q / Q-,,Q - Q-,,Q - Q0,,Q0,,Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT QEn cazul @otelurilor de mare capacitate, 8peste /00 spaii de cazare9 suprafaa @olului deQ Qprimire poate fi limitat la .00 mp pentru cele de , i . stele, la +00 mp pentru cele de Q Q+ stele, la -,0 mp pentru cele de / i - stea* "a cele de mic capacitate 8sub /00 spaii Q Qde cazare9 8inclusiv moteluri9, @olul nu poate fi mai mic de 40 mp pentru cele de . i , Q Qstele, de +0 mp pentru cele de / i + stele i de -, mp pentru cele de - stea* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q' recepie cu< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' spaiu pentru pstrat bagaFele Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qturitilor Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' spaiu pentru pstrarea materialelor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsportive 82n zonele unde se practic Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsporturi de iarn9 Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q' serviciul de recepie cu< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' recepioner /. de ore Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' recepioner cu program fracionat 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qfuncie de flu=ul turistic Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' serviciul de primire accesibil prin Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qclopoel sau telefon 2n afara orelor de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qfuncionare a recepiei Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' personal angaFatQ' portar'uier Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q Qatribuii de< RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q Q' bagaFist>/9 Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q Q' comisionar'curier Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' cameriste Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' serviciu de securitate i paz 8conform Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qlegislaiei 2n vigoare9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' sal de mese 5 spaiu amenaFat pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qservit masa pentru personalul angaFat 8la Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q@oteluri cu peste -00 de spaii de cazare9Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' spaiu pentru administraie Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' oficii pentru cameriste Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>/9 "a + stele este obligatoriu pentru @oteluri cu peste ,0 de spaii de cazare* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q+* Instalaii Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' sistem de climatizare>5aer condiionat Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q

Q Q Q Q>+9Q Q Q Q Q>+9Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>9 $entru construciile noi clasificate dup -,*0+*/0-- este obligatoriu sistemul de Q Qclimatizare Q Q>+9 (riteriu obligatoriu pentru @otelurile de + stele situate pe "itoralul &rii Negre Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' sistem de 2nclzire admis de normele Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q$*%*I* 8unitile cu activitate sezonier Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qestival sunt e=ceptate9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' izolarea fonic a spaiilor Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q' iluminatul electric 2n spaiile de cazare< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' cel puin o surs principal Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' o surs individual pentru fiecare loc Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8veioz sau aplic9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' grup electrogen sau minim dou surse de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qenergie electric la @oteluri cu capaci' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qtate de peste *** spaii de cazare>9 Q /0Q ,0Q 40Q ' Q ' Q /0Q ,0Q 40Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>9 (riteriu obligatoriu pentru construciile clasificate de la data intrrii 2n vigoare a Q Qprezentelor norme metodologice Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' ascensoare Qla cldirile cu cel Q Q Q$>9Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpuin $Z****>.9 Q$Z-Q$Z/Q Z+Q$Z,Q$Z;Q$Z/Q$Z+Q$Z+Q$Z.Q ' Q ' Q ' Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q Qla cldirile cu cel Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpuin* **spaii de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcazare>.9 Q -,Q /0Q ,0Q ,0Q ,0Q , Q -0Q -0Q -0Q ' Q ' Q ' Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q Q>.9 cele dou criterii se aplic cumulativ* Q Q Q>9 "a categoria + stele, pentru @otelurile construite 2nainte de Q Q Q0-*0-*-660 i clasificate anterior intrrii 2n vigoare a prezentelor Q Q Qnorme metodologice se admite i $Z.* Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q Qsilenioase i rapide Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT

Q Q2n bun stare de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qfuncionare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' ascensoare pentru turiti 8minimum dou Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qla @otelurile de /', stele cu o capacitateQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde peste /00 de locuri, din care, la Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q@otelurile de cur balnear unul va fi de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qtip sanatorial9 Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' ascensor pentru Q,0 spaii de cazare Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q Q Q Q Qpersonal, bagaFe, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qscopuri gospod' RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT ' Q ' Q ' Q Qreti i serviciu Q40 spaii de cazare Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q Q Q Q Q2n camerm la Q Q Q Q>>9Q Q Q Q Q>>9Q Q Q Q Q Q@otelurile cu cel Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpuin< Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q >>9 "a categoria + stele, pentru @otelurile construite 2nainte de 0-*0-*-660 i Q Qclasificate anterior intrrii 2n vigoare a prezentelor norme metodologice, criteriul este Q Qobligatoriu la unitile cu cel puin $Z.* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q.* %uprafaa minim a camerelor 8fr grup sanitar9< >,9 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' camer cu - loc Q -;Q -,Q -+Q --Q -0Q ' Q ' Q ' Q ' Q -/Q -0Q 6 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' camer cu / locuri Q /0Q -4Q -,Q -/Q --Q ' Q ' Q ' Q ' Q -/Q --Q -0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' camer cu + locuri Q ' Q ' Q ' Q -,Q -.Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q -+Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' camer cu . locuri Q ' Q ' Q ' Q ' Q /0Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q -4Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' salonul din apartament Q /0Q -4Q -;Q -+Q -/Q /0Q -4Q -;Q -+Q -.Q -/Q --Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' dormitorul din apartament sau garsonierQ /0Q -4Q -,Q -/Q --Q /0Q -4Q -;Q -+Q -.Q -/Q --Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>,9 En cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei deQ Q-/*0,*/004, suprafeele camerelor pot fi cu -, L mai mici Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q,* %uprafaa minim a camerei de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qbaie *** mp>;9 Q . Q . Q+,,Q + Q ' Q . Q . Q+,,Q + Q+,,Q + Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q;* Enlimea minim a spaiilor de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcazare****m>;9 Q/,4Q/,4Q/,;Q/,;Q/,,Q/,4Q/,;Q/,7Q/,;Q/,7Q/,;Q/,,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q7* (uloarele i scrile principale vor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qavea limea minim de -,.0 m 8casa scriiQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qva fi separat de culoare9>;9 Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>;9 En cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei deQ Q-/*0,*/004, ltimea minim a culoarelor i scrilor, 2nlimea spaiilor de cazare precum Q Qi suprafaa camerei de baie poate fi cu -, L mai mic* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q4* Numrul ma=im de locuri dintr'o camer Q / Q / Q / Q + Q . Q / Q / Q / Q / Q / Q + Q . Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' dormitorul din apartament sau din Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qgarsonier Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q6* c@iparea sanitar< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' camerele dispun de grup sanitar propriu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8cad sau cuv5cabin cu du, lavoar Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi [(>79 Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' [( separat de baie la @otelurile Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qconstruite i clasificate ulterior Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qintrrii 2n vigoare a prezentului ordin Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>79 En cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei Q Qde -/*0,*/004 la categoria - stea se admit i duuri montate la bateria de la lavoar sau Q Qduuri fr cuv* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q3rup sanitar comun, separat pe se=e, pentru camerele care nu dispun de baie proprie, Q Qastfel< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' sal de baie, cad sau du pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qma=imum -, locuri Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' cabin [( i lavoar pentru ma=imum Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q-0 locuri Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT

Q' lavoare cu ap curent cald5rece cu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qprogram permanent Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' grupuri sociale pentru personal< Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qvestiare, duuri, [('separat pe se=e Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' grup sanitar, separat pe se=e, 2n @olul Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde recepie la unitile cu o capacitate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmai mare de -. spaii de cazare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT QDotarea grupurilor sanitare Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Qa9 grupuri sanitare din spaii de cazare< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' oglind Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' co pentru gunoi cu capac si sac menaFerQ = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' cuier Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' perie si dezodorizant [( Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' suport pentru prosoape Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' derivaie de telefon sau sistem cordlessQ = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' sistem apelare de urgen la structurileQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde primire turistice construite i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qclasificate ulterior intrrii 2n vigoare Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qa prezentului ordin Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' usctor de pr Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' spun sau dozator cu spun lic@id Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' @1rtie igienic Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' m1ner de spriFin pentru intrare ' ieireQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdin cad Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT

Q' ampon, gel pentru du, casc de baie Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' set de produse igienice i cosmetice Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8minim , produse9 Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' trei prosoape5persoan pentru< fa, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpicioare i baie Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' covora5prosop antiderapant, sau alt Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qec@ipament cu funciuni similare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' @alat de baie5persoan Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' papuci de unic folosin5persoan Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Qb9 grupuri sanitare comune< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' 2nsemn pentru marcarea pe se=e Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' cuier 8ferit de stropire9 Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' portprosop sau anou Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' oglind Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' co pentru gunoi cu capac si sac menaFerQ = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' dozator cu spun lic@id Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' prosop rol din @1rtie sau din p1nz5 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qusctor de m1ini Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' @1rtie igienic Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' perie si dezodorizant [( Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q-0* Dotare cu mobilier, lenFerie i cu alte obiecte 2n spaiile de cazare, @oluri i Q Qcoridoare Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q' &obilier uniform ca stil Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Qde foarte bun calitate Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Qde bun calitate Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Qa9 (amere Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' moc@et sau covoare 8pardoselile din Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmarmur, ceramic, lemn sau din alte Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmateriale estetice, pot fi acoperite Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qparial cu carpete9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' somier i saltea Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' saltelu ' @us de protecie 8realizatQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdin material te=til, lavabil i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q@idroabsorbant9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' noptiere sau alte piese similare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' fotolii5demifotolii sau scaune Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' taburet Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' mas5msu sau o suprafa de uz Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpersonal 8se e=cepteaz dormitorul din Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qapartamente i garsoniere9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' birou sau mas de lucru cu scaun Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' suprafa pentru scris de minim 0,+ mp Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' serviciu de birou 8mapa, plicuri cu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qantet, @1rtie de scris, pi=, etc*9>49 Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>49 (u e=cepia dormitoarelor din apartamente i garsoniere Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' oglind 2n camer Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' tablou sau alt element decorativ Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' suport pentru bagaFe Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' cuier mobil5pe perete sau 2n interiorul Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdulapului Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' dulap sau spaiu amenaFat pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QlenFerie i @aine, dotat cu umerae Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' veioz sau aplic la captul patului Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8- bucat5loc9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' scrumiere de mas pentru camerele i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qspaiile destinate pentru fumtori Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' pa@are Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' televizor cu recepie canale TJ Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' minim / prize de alimentare cu energie Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi priz pentru cone=iune la internet sau Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsistem Gireless Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' telefon Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' minibar frigorific cu produse>69 Q = Q = Q=>9Q ' Q ' Q = Q = Q=>9Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>69 (u e=cepia dormitoarelor din apartamente i garsoniere Q Q>9 "a categoria + stele produsele se ofer de la recepie, la 2ndeplinirea formalitilor Q Qde cazare, cu acceptarea produselor de ctre turist Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' pled sau alte miFloace cu funciuni Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsimilare, cu cearaf Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' cearaf pentru pat Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' pern mare 2nfat5pers* Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' pern suplimentar Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT

Q' cuvertur5al pentru pat sau alte Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QmiFloace similare Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' perdele i draperii sau alte miFloace Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qobturante Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' miFloace de protecie 2mpotriva Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qinsectelor Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Qb9 salonul din apartamente i garsoniere< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' mas de lucru 8birou9 i scaun Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' set de birou 8mapa, plicuri cu antet, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q@1rtie de scris, pi=, etc*9* Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' msu5suprafa de uz personal de minimQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q0,+ mp Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' tav cu pa@are Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' fotolii sau demifotolii Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' canapea pentru /'+ persoane 8la Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qgarsoniere este facultativ9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' corpuri de iluminat adecvate 8lustr, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qlampadar, aplice etc*9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' televizor cu recepie canale TJ Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' minibar frigorific cu produse Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' minibar frigorific5frigider Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Qc9 @olul de primire, @oluri i coridoare de etaF< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' comptuar recepie 8la moteluri poate fi Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcomun cu barul9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT

Q' utilizarea sistemelor informatice de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qgestiune fiscalizate Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' canapele Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' fotolii Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' demifotolii Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' mas de @ol Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' aparat de curat 2nclmintea Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' corpuri de iluminat adecvate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8candelabre, plafoniere, etc9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q--* %eif5posibiliti de depozitare a valorilor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' la recepie Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' 2n camer 82ncastrat9 sau 2ncpere Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdotat cu seifuri pentru fiecare camer Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q-/* )a= la recepie Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q-+* Encasarea contravalorii serviciilor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi prin miFloace electronice de plat Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8carduri9 Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q-.* %paiu pentru alimentaie< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' restaurant amplasat 2n structura de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qprimire turistica Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' spaiu amenaFat pentru prepararea i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qservirea micului deFun ' la structurile deQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcazare care nu dispun de nicio unitate de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qalimentaie Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' buctrie complet ec@ipat 2n apartamentQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Q8sau restaurant care asigura serviciu de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qroom'service permanent9 Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q-,* Bar de zi 5 cafe'bar Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q-;* %paii pentru organizare de eveni' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmente, 2nt1lniri de afaceri, congrese, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qrecepii, conferine etc* la @otelurile cuQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpeste -00 de spaii de cazare 8cel putin Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qo sal, cu o capacitate minim egal cu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qnumrul de spaii de cazare9 Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q-7* %ervicii de agrement5rela=are< Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q' minim trei servicii Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q-4* %paiu amenaFat cu computer i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcone=iuni pentru acces internet Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q-6* %ervicii minime oferite turitilor, cu plat sau fr plat< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q' servicii telefonice locale, interurbane,Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qinternaionale, cu plata tarifului i a Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcomisionului Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' v1nzri de mrfuri i de articole de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qstrict necesitate, suveniruri, ziare, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qvederi etc* Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' room'service Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' servirea micului deFun Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' informaii turistice i culturale Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' pstrarea obiectelor de valoare ale Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qturitilor Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' serviciul pentru transportul bagaFelor Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' serviciul comisionar'curier Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' acordarea de prim aFutor 2n caz de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qurgen 5 trus medical Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' trezirea clienilor la cerere Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' primirea i transmiterea mesaFelor i a Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcorespondenei pentru turiti Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' rezervarea de bilete pe miFloace de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qtransport Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' servicii de spltorie 5 curtorie Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q/0* Alte criterii< Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q' personalul care deservete turitii s Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcunoasc cel putin o limb strin de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcirculaie internaional, 2n proporie Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde *** L din personalul de servire Q7,LQ,0LQ/,LQ ' Q ' Q7,LQ,0LQ/,LQ ' Q/,LQ ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q/-* (riterii suplimentare de evaluare Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q\ane=a nr* -*-] ' puncte Q-70Q-.0Q 40Q .0Q ' Q-/0Q 40Q ,0Q /,Q ' Q ' Q ' Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNW >%T> AN CA -*la normele metodologice (riterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire de primire turistice cu funciuni de cazare de tip @otel i @otel apartament

>T> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNP Q (RIT RII %U$"I& NTAR >9 Q Q Q >9 %e puncteaz numai criteriile care nu sunt minim obligatorii Q $uncte Q Q pentru categoria respectiv $uncte Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNT

Q-* %isteme de management Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNT QImplementarea unui sistem de management al calitii Q /, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QImplementarea unui sistem de management de mediu Q /, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QImplementarea unui sistem de management al siguranei alimentelor Q /, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QImplementarea unui sistem de management pentru sntate i Q Q Qsecuritate ocupaional Q /, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QObinerea etic@etei ecologice Q /, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNT Q/* $rotecia turitilor Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNT QDeinerea poliei de asigurare de rspundere civil a structurilor Q Q Qde primire turistice Q +0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNT Q+* (onstrucii5Instalaii5Dotri Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNT QRestaurant Q -, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QBar Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%alon5spaiu amenaFat pentru prepararea i servirea micului deFun Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(ofetrie Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QInstalaii de parfumare i 2mprosptare a aerului 2n spaiile Q Q Qcomune Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(limatizare 2n spaiile de cazare Q -, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QInstalaie de aer condiionat 2n alte spaii de cazare Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(limatizare 2n sli de seminarii i conferine Q -, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QInstalaie de aer condiionat 2n sli de seminarii i conferine Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(limatizare 2n alte spaii Q -, Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QEnstalatie de aer condiionat 2n alte spaii Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q3araFe pentru minimum /0L din numrul spaiilor de cazare Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q$arcaF auto propriu, cu paz, pentru minimum +0L din numrul Q Q Qspaiilor de cazare Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q)erestre antifonice Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(amere adecvate pentru persoane cu disabiliti locomotorii 8mai Q Q Qmult de - camer din totalul spaiilor de cazare9 Q -, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q&ain pentru curat 2nclminte, la recepie i pe fiecare nivelQ , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QAscensor Q /0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QRecepie TJ prin satelit5cablu 2n spaiile de cazare Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(ad 2n camera de baie pentru minim /,L din spaiile de cazare Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(abin du cu @idromasaF 2n camera de baie, pentru minimum +0L Q Q Qdin spaiile de cazare Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%paii comerciale gen butic 8fr* boutiKue9 Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QInstalaii de energie alternativ funcionale i care asigur Q Q Qminimum Q +0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q,L din consumul general Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QDerivaie de telefon 2n camera de baie sau sistem cordless Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNT Q.* %ervicii suplimentare Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNT Q%ervicii de servire a micului deFun 2n sistem bufet Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%pltorie proprie Q /0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(urtorie proprie Q /0 Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%alon de cosmetic i5sau de frizerie i coafur Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QRobot'telefon 2n spaiile de cazare Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QTelefon 2n spaiile de cazare la @oteluri de / stele i - stea Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%istem de preluare mesaFe telefonice Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QEnclzitor de prosoape, oglind de mac@iaF, c1ntar de persoane, Q Q Qmain de clcat, @alat de baie 8dac se 2ntrunesc + criterii, Q Q Qse acord9 Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QEnc@irieri de maini ' servicii de agenie Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QReviste i ziare, gratuite, 2n @olul de primire, la dispoziia Q Q Qturitilor Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q:ri cu localizarea structurii de primire turistice 2n cadrul Q Q Qzonei sau al localitii Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(@estionare pentru testarea opiniei turitilor cu privire la Q Q Qcalitatea serviciilor oferite Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q$unct de comercializare a produselor de igien personal, minim . Q Q Qarticole de baz Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(afetier, cafea solubil, ceai, za@r la pliculee, 2n toate Q Q Qspaiile de cazare Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q$erie5burete de pantofi, perie de @aine, 2n toate spaiile de Q Q Qcazare Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QTrus ac cu a, 2n toate spaiile de cazare Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%erviciu de birou, 2n toate spaiile de cazare Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q$uior pern 2nfat, 2n toate spaiile de cazare Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QRezervare de bilete la recepie 8spectacole, teatru, film9 Q / Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QAutoturism inscripionat cu logo'ul @otelului i alocat pentru Q Q Qtransferuri Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QAsigurarea cu umbrele de ploaie Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNT Q,* %paii de agrement i fitness Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNT Q$iscin acoperit ce dispune de dotri te@nice i spaii au=iliare Q +0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q$iscin 2n aer liber ce dispune de dotri te@nice i spaii Q Q Qau=iliare Q /, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QBaie cu abur Q -, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%al de tenis Q -, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%aun Q -, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q:ol de rela=are 8cu ezlonguri9 Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%olar Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q$opice Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QBoGling Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QTeren de tenis Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QTeren de volei Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QTeren de badminton Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QAnimator Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q$rofesor de sport Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q3@id de turism Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%ervicii de masaF Q , Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%al de for 8fitness'bod^ building, minimum . aparate9 Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q3imnastic medical Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QBab^'sitter Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%paii de Foac pentru copii 8interior sau e=terior9 Q 4 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%paiu verde de odi@n5trand Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q&inigolf Q 4 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QEnc@irieri de obiecte sportive 8sc@i, brci, biciclete9 Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QTenis de mas Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QBiliard Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNT Q;* $osibiliti de organizare de recepii, conferine, banc@ete, centre Q Qde afaceri Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNT Q%alon pentru organizare de recepii, banc@ete, pentru minimum -00 Q Q Qde persoane Q -, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNT Q%paii pentru organizarea conferinelor i evenimentelor dup suprafaa Q Qtotal alocat< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNT Q ' p1n la -00 mp Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q ' 2ntre -00 mp i /,0 mp Q /0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q ' 2ntre /,0 mp i ,00 mp Q /, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q ' 2ntre ,00 i -000 mp Q ,0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q ' peste -000 mp Q 60 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%paiu dotat cu computere cu acces internet Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT

QEnc@iriere laptop Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QInstalaii de sonorizare Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q cran de proiecie Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q$erete pentru afiaF Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QRetroproiector Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QJideoproiector multimedia Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q cran retractabil acionat electric Q + Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(amer video Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QUniti TJ, "(D cu diagonal minim ;; cm Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q%istem complet 8emitori, receptori, cabine9 pentru traducere Q Q Qsimultan Q -, Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QTelefon mobil Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QTelefon5fa= Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(opiator pentru uzul spaiilor de reuniuni Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QReportofon Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(one=iuni pe cablu sau Gireless internet 2n spaiile de reuniuni Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q$upitru orator Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT Q(D pla^er, DJD pla^er Q , Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNT QTotal punctaF realizat Q Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNW >%T>

AN CA -*-*la normele metodologice "ista orientativ a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate 2n structuri de primire turistice cu funciuni de cazare -* %ervicii de pot, telecomunicaii i publicitate< ' convorbiri telefoniceH ' acces internetH ' fa=H ' anten satelitH ' program video intern, ' TJ cabluH ' v1nzri de cri potale, ilustrate, timbre potale, revisteH ' v1nzri de materiale de promovare turistic 8(D'uri, DJD'uri, albume, g@iduri, pliante9* /* %ervicii personale< ' frizerieH ' coafurH ' cosmeticH ' manic@iurH ' pedic@iurH ' gimnastic de 2ntreinereH ' e=erciii fizice i cur pentru slbireH ' spltorie i curtorieH ' curat 2nclminte* +* Enc@irieri de< ' (D'uri, DJD'uri ' laptopuri ' frigidereH ' televizoareH ' pturi suplimentareH ' Focuri distractive 8rumm^, table, a@9H ' ec@ipament i materiale sportiveH ' sli de recepie, simpozioane etc*H ' birouri pentru firmeH ' birouri pentru oameni de afaceriH ' instalaii pentru traducere simultanH ' locuine pentru reprezentani de firmeH

' locuri de garaFH ' biciclete i tricicleteH ' ambarcaiuni 8alupe, brci9H ' articole de trand i plaF 8umbrele, ezlonguri, cearceafuri9H ' autoturisme cu5fr ofer 8rent'a'car9H ' terenuri de sportH ' articole de uz gospodresc pentru campinguriH ' inventar suplimentar 8pilote, pleduri, cearceafuri, perne etc*9 2n campinguriH ' maini de clcatH ' maini automate de splat rufe 2n campinguri* .* %ervicii de educaie fizic i sport< ' 2notH ' patinaFH ' sc@iH ' ec@itaieH ' popiceH ' gimnasticH ' alpinismH ' tenis de c1mpH ' tenis de masH ' tir cu arculH ' sc@i nauticH ' coli pentru sc@i, patinaF, 2not, tenis etc* ,* %ervicii de cultur i art< ' organizare direct i procurare de bilete pentru< ' spectacole de teatruH ' concerteH ' carnavaluri* ;* Diverse alte servicii< ' room'serviceH ' splat i clcat lenFerieH ' splat, clcat, curat obiectele turitilorH ' comisionar'curierH ' lucrri de secretariatH ' multiplicri de documenteH ' rezervri de locuri la @oteluri 2n alte localitiH ' rezervri de locuri 2n uniti de alimentaieH ' parcare autoH ' supraveg@ere copii, btr1niH ' grdini pentru copiiH

' procurri bilete de tren, avionH ' transport @otel ' aeroportH ' piscin, saunH ' sal de fitnessH ' solarH ' masaFH ' organizare de banc@ete, recepii, mese oficiale, nuniH ' g@id de turism autorizatH ' tratamente geriatrice i reumatismaleH ' tratamente prin metode rom1neti 83erovital, Amar etc*9 i strineH ' asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriuH ' organizarea de partide de pescuitH ' abonamente la miFloacele de transport pe cabluH ' bilete pentru miFloacele de transport 2n comunH ' plimbri cu crua, trsura, sania etc*H ' sc@imb valutarH ' v1nzri de mrfuri ' puncte comerciale diverse 8farmacii, cadouri, ziare, flori etc*9H ' v1nzri de e=cursii pe trasee interne i e=terneH ' v1nzri de locuri la diferite aciuni specifice 8festivaluri, seri folclorice, degustri de vinuri etc*9* 7* %ervicii gratuite< ' informaii privind prestarea unor servicii, miFloace de transport, spectacole, starea vremiiH ' 2ncrcarea, descrcarea i transportul bagaFelorH ' trezirea turitilor la ora solicitatH ' obinerea legturilor telefoniceH ' pstrarea obiectelor de valoareH ' transmiterea de mesaFeH ' predarea corespondenei turitilorH ' e=pedierea corespondenei turitilorH ' asigurarea de ziare, reviste 2n @oluriH ' acordarea de medicamente i materiale sanitare 2n cadrul primului aFutor 2n caz de accidenteH ' pstrarea obiectelor uitate i anunarea turitilorH ' pstrarea bagaFelorH ' comenzi pentru ta=imetreH ' e=pediere prin AreturA la domiciliu a scrisorilor sosite dup plecarea turitilorH ' facilitarea cazrii pasagerilor 2n alte spaii de cazare din localitateH ' oferirea de materiale de promovare i informare turisticH ' servicii de parcare i garare*

AN CA -*/ la normele metodologice Definiie i criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip @ostel :ostelul este o structur de primire turistic cu o capacitate minim de + camere, garsoniere sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, 2n spaii amenaFate, de regul, 2n cldiri cu alt destinaie iniial dec1t cea de cazare turistic* %tructurile de primire turistice clasificate anterior datei de -/*0,*/004 ca A @otel pentru tineretA vor fi clasificate A@ostelA* >T> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP Q Q :osteluri Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q (riterii minime obligatorii Q stele Q Q RNNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q Q + Q / Q - Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q-* (riterii generale< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' cldirea s fie 2n stare bun, cu aspect corespunztor Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' firm cu denumirea unitii i 2nsemne distinctive Q Q Q Q Qprivind categoria Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' parcare pentru biciclete Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q/* Organizarea spaiilor i serviciilor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' numrul minim al spaiilor de cazare 8camere sau Q Q Q Q Qapartamente9 Q , Q . Q + Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' @ol de primire Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' spaiu pentru administraie Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT

Q' serviciu de recepie, cu program fracionat 2n funcie Q Q Q Q Qde flu=ul turistic Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q+* Instalaii< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' 2nclzire central 8unitile cu activitate sezonier Q Q Q Q Qestival sunt e=ceptate9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' la unitile de categoria - i / stele se vor accepta Q Q Q Q Qi sobe de teracot Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' iluminatul electric Q' o surs principal Q = Q = Q = Q Q2n camer< RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q Q' o surs individual la captul Q Q Q Q Q Qpatului 8veioze sau aplice9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q.* %uprafaa camerelor s fie corelat cu numrul de Q Q Q Q Qpaturi, inclusiv cele suprapuse, cu condiia asigurrii Q Q Q Q Qunui volum minim de aer de -/ mc5persoan* Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q,* Enlimea minim a spaiilor de cazare Q Q Q Q QEn cazul structurilor de primire turistice clasificate iQ Q Q Q Qconstruite anterior datei de -/*0,*/004 se admite o Q Q Q Q Qreducere de p1n la -0L* Q /,7 Q /,; Q /,; Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q;* Numrul ma=im de paturi5locuri 2ntr'o camer Q . Q -0 Q pesteQ Q Q Q Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q7* c@ipare sanitar< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' camerele dispun de grup sanitar propriu 8cad sau Q Q Q Q Qcuv5cabin du, lavoar i [(9 Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q' grup sanitar comun, separat pe se=e, astfel< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' minimum - [( pentru -0 persoane Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' minimum - lavoar pentru -0 persoane Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' un du pentru -0 persoane Q ' Q = Q = Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q4* Dotare cu mobilier, lenFerie i cu alte obiecte< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Qa9 camere< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' pardoseli simple i uor lavabile Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' moc@et, covoare sau carpete Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' pat cu somier sau cu saltea tip rela=a 8patul la Q Q Q Q Q@osteluri va avea minimum 40 = -60 cm, iar distana Q Q Q Q Qdintre paturi va fi de minimum 7, cm9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' saltelu5@us de protecie 8realizat din material Q Q Q Q Qte=til, lavabil i @idroabsorbant9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' dulap pentru @aine, sau spaiu amenaFat pentru lenFerieQ Q Q Q Qi @aine, cu umerae>9 Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q>9 Dulapul sau spaiul amenaFat pentru lenFerie i @aine poate fi i 2n afara Q Qcamerei* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' suport sau spaii pentru bagaFe Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' cuier pentru @aine Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' scaune5taburete5banc@ete 8pot fi 2n console rabatabile9Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' mas5msu 8poate fi 2n consol rabatabil9 Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' noptiere5etaFere Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' lenFerie de pat Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' draperii sau alte miFloace obturante Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' miFloace de protecie 2mpotriva insectelor Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' co pentru gunoi Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT

Q' prosop pluat pentru fa Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' prosop pluat pentru baie Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' pa@are pentru ap Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' spun pentru turiti sau dozator Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' @1rtie igienic Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Qb9 salonul din apartamente i garsoniere< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' mas5msu Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' fotolii, demifotolii Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' canapea pentru / ' + persoane 8la garsoniere este Q Q Q Q Qfacultativ9 Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' corpuri de iluminat adecvate Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' vaz de flori sau aranFament floral Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' televizor cu recepie canale TJ Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' frigider sau minibar frigorific Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Qc9 grupuri sanitare comune< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' 2nsemn pentru marcarea pe se=e Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' cuier pentru @aine 8ferit de stropire9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' anou 5 portprosop Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' oglind Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' co pentru gunoi i saci menaFeri Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' dozator pentru spun lic@id Q = Q = Q = Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' prosop'rol, sau usctor de m1ini Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' @1rtie igienic Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q6* %eif5posibiliti pentru pstrarea valorilor Q Q Q Q Qturitilor, la recepie sau la administraie Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q-0* Telefon 2n @olul de primire Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q--* Encasarea contravalorii serviciilor i prin miFloace Q Q Q Q Qelectronice de plat 8carduri9 Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q-/* %paiu pentru prepararea i servirea micului deFun Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q-+* %paiu amenaFat pentru 2nt1lniri ale oaspeilor Q Q Q Q Q8poate fi i 2n aer liber9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q-.* %ervicii minime oferite turitilor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' splat, clcat lenFerie Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' serviciu de recepie cu personal instruit, cunosctor aQ Q Q Q Qcel puin unei limbi strine de circulaie internaionalQ = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' informaii turistice 2n limba rom1n i 2n cel puin Q Q Q Q Qo limb de circulaie internaional Q = Q = Q ' Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNW >%T> AN CA -*+ la normele metodologice Definiie i criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip caban turistic

(aban turistic este o structur de primire turistic de capacitate relativ redus, funcion1nd 2n cldire independent, cu ar@itectur specific, care asigur cazarea, alimentaia i alte servicii specifice necesare turitilor aflai 2n drumeie sau la odi@n 2n zone montane, rezervaii naturale, 2n apropierea staiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic* >T> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNP Q Q(abane turistice Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q (riterii minime obligatorii Q stele Q Q RNNNNNONNNNNONNNNNT Q Q + Q / Q - Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q-* (riterii generale< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' cldirea s fie 2n stare bun, cu aspect corespunztor Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' firm la intrarea 2n caban 8caban turistic, caban de Q Q Q Q Qv1ntoare, de pescuit9, cu indicarea categoriei, a denumiriiQ Q Q Q Qmasivului i a altitudinii Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' parcaF la unitile cu acces auto Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' intrare separat pentru primirea mrfurilor Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q/* Organizarea spaiilor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' @ol de primire Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' recepie care poate fi amenaFat i 2n sala de mese Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' garderob pentru ec@ipament sportiv la unitile situate Q Q Q Q Q2n zone unde pot fi practicate sporturi de iarn Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spaiu pentru administraie i pentru pstrarea valorilor Q Q Q Q Qturitilor Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spaiu pentru pstrarea bagaFelor turitilor Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camere pentru cazarea personalului, separate pe se=e Q Q Q Q

Q8la cabanele izolate9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' oficiu pentru cameriste 8unul pentru ma=imum ;0 de locuri9Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' magazie pentru pstrarea lenFeriei i a obiectelor Q Q Q Q Qde inventar Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q+* Instalaii de< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' 2nclzire cu sobe sau cu alte miFloace admise de normele Q Q Q Q Q$*%*I* Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' iluminat propriu 8din reeaua public, generator sau alte Q Q Q Q QmiFloace admise de normele $*%*I*9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' sistem de avertizare luminoas 8girofar9 la cabane situateQ Q Q Q Q2n locuri greu accesibile* &arcaFe reflectorizante pe Q Q Q Q Qtrasee, 2ntr'un perimetru de minimum -00 m Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q.* %uprafaa minim 82n mp9 pentru cel puin 7,L din numrul de camere< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' camere cu - un loc Q 6 Q 4 Q 7 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camere cu / dou locuri Q -- Q -0 Q 6 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camere cu + trei locuri Q -, Q -. Q -/ Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camere cu peste + locuri 8se vor asigura minimum . mp5loc9Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q,* Jolumul minim de -/ mc5loc va fi asigurat 2n toate Q Q Q Q Qcamerele Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q;* Numrul ma=im de locuri 2ntr'o camer< Q . Q 4 QpesteQ Q Q Q Q 4 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q7* c@ipare sanitar< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' camerele dispun de baie 8cuv cu du, lavoar i [(9 2n Q Q Q Q Qproporie de minimum *** L Q /, Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT

Q' grup sanitar comun 2n incinta cabanei, separat pe se=e, compus din< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' - cabin du cu ap cald5rece la -, locuri Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' - cabin [( la -0 locuri 8separate de cele care deservesc Q Q Q Q Qunitatea de alimentaie public9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' - spltor cu lavoar cu ap curent, cald5rece la Q Q Q Q Q-0 locuri Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q' dotarea bilor din camere< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' oglind Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spun sau dozator cu spun Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' co pentru gunoi Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' anou pentru prosoape Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' prosop pentru fa Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' prosop pentru baie Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q' dotarea grupurilor sanitare comune< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' 2nsemne pentru marcarea pe se=e Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cuier @aine Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' oglind Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' portprosop Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' dozator cu spun Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q"a unitile de categoria - stea se admit i [( uscate i spltoare Q Qe=terioare, alimentate de la surse naturale sau rezervoare* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q4* Dotare cu mobilier, lenFerie i cu alte obiecte 2n camere< Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' pat cu saltea si saltelu de protecie 8paturile pot fi Q Q Q Q Qi suprapuse9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' noptier sau alte piese similare Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' scaun sau taburet Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' veioz sau aplic la captul patului Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' dulap sau spaiu amenaFat pentru @aine, cu umerae Q Q Q Q Q8+ buci5loc9 Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cuier de perete Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' mas Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' oglind Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' lamp, plafonier sau aplic Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pa@are 8c1te unul pentru fiecare turist9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' perdele sau alte miFloace obturante 8Faluzele, Q Q Q Q Qtransperante etc*9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' miFloace de protecie 2mpotriva insectelor Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pled sau ptur 8sau alte miFloace cu funciuni similare9,Q Q Q Q Qcu cearaf 8/ buci5loc9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pern 2nfat Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cearaf de pat Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' prosop pentru fa, prosop de baie Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q6* Dotarea salonului din apartamente, garsoniere< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' canapea pentru / ' + persoane Q = Q = Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' fotolii5demifotolii Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' mas5msu Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' frigider Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' televizor cu recepie canale TJ Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' draperii sau alte miFloace obturante Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q-0* %erviciul telefonic disponibil< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' telefon la recepie, la dispoziia turitilor "a cabanele Q Q Q Q Qde creast se admit i staii radio de emisie' recepie sau Q Q Q Q Qtelefoane mobile, dup caz* Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q--* )aciliti pentru organizarea activitilor de agrement Q Q Q Q Qi sportive 8sc@i, patinaF, terenuri de sport, piscin, Q Q Q Q Qsaun, sal de gimnastic, monitor pentru diverse activitiQ Q Q Q Qde agrement sau sportive etc*9< ' asigurarea a cel Q Q Q Q Qpuin *** activiti Q + Q / Q - Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-/* Unitate de alimentaie public ' la cabanele de - stea, Q Q Q Q Qsituate 2n zone greu accesibile, se admit i puncte de Q Q Q Q Qpreparare i servire a mesei Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-+* Televizor 2n spaii comune, la dispoziia turitilor cu Q Q Q Q Qrecepie canale TJ Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-.* Trus cu medicamente i materiale necesare acordrii Q Q Q Q Qprimului aFutor medical Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-,* $anou'@art privind traseele turistice din zon, cu Q Q Q Q Qindicarea marcaFelor, a duratelor de parcurs, a gradului de Q Q Q Q Qdificultate etc* Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q-;* %ervicii minime oferite turitilor, cu sau fr plat, astfel< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' v1nzare de mrfuri de strict necesitate 8cosmetice, Q Q Q Q

Qlustrate, @ri turistice, timbre, etc*9 la recepie Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' informaii turistice asupra traseelor, obiectivelor, Q Q Q Q QmarcaFelor, orarului miFloacelor de transport, situaiei i Q Q Q Q Qprognozei condiiilor meteorologice Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pstrarea obiectelor de valoare ale turitilor Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' 2nc@iriere de Focuri, ec@ipament i material sportiv Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q-7* Alte criterii< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' magaziile i celelalte construcii gospodreti vor fi Q Q Q Q Qmascate prin miFloace estetice 8de regul, garduri vii9 Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' graFdurile i coteele pentru creterea animalelor i Q Q Q Q Qpsrilor vor fi amplasate la o distan corespunztoare de Q Q Q Q Qspaiile de cazare i de alimentaie, astfel 2nc1t turitii Q Q Q Q Qs nu fie deranFai de no=ele emanate de acestea sau s Q Q Q Q Qcreeze alt disconfort Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' perimetrul cabanei va fi delimitat prin garduri vii sau Q Q Q Q Qalte elemente estetice i eficiente Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' [('urile uscate vor avea pereii vruii cel puin o dat Q Q Q Q Qpe trimestru sau ori de c1te ori este nevoie Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' registru pentru declararea traseului turistic de ctre Q Q Q Q Qturiti la cabanele turistice izolate Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spaiu amenaFat pentru adpostirea c1inilor de v1ntoare, Q Q Q Q Qpentru cabanele turistice care ofer faciliti de v1ntoareQ Q Q Q Qi5sau pescuit Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spaiu special prevzut cu sistem de siguran, pentru Q Q Q Q Qpstrarea ec@ipamentelor specifice de v1ntoare, pentru Q Q Q Q Qcabanele turistice care ofer faciliti de v1ntoare Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-4* $ersoana care asigur conducerea operativ a cabanei s Q Q Q Q Qfie calificat conform prevederilor ane=ei nr* 7 Q = Q = Q = Q

UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNW >%T> AN CA -*. la normele metodologice Definiii i criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip vil i bungaloG Jil turistic este o structur de primire turistic de capacitate relativ redus, funcion1nd 2n cldiri independente, cu ar@itectur specific, situat 2n staiuni turistice sau 2n alte zone i localiti de interes turistic, care asigur cazarea turitilor i prestarea unor servicii specifice* BungaloG este o structur de primire turistic de capacitate redus, realizat de regul din lemn sau din alte materiale similare* En zonele cu umiditate ridicat 8munte, mare9 acesta poate fi construit i din zidrie* ste amplasat 2n perimetrul campingurilor, satelor de vacan, ca unitate independent situat 2n staiuni turistice sau zone turistice, ori ca spaiu complementar pe l1ng alte structuri de primire turistice* Asigur cazarea turitilor, precum i celelalte servicii prestate de unitatea de baz, dup caz* )uncioneaz, de regul, cu activitate sezonier* >T> >)ont 6> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNP Q Q Jile Q BungaloGuri Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q (riterii minime obligatorii Q stele Q stele Q Q RNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNSNNNNNONNNNNONNNNNT Q Q , Q . Q + Q / Q - Q + Q / Q - Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q-* (riterii generale< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q%tarea general a cldirii 8e=terior, interior9< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNT Q' aspect Qfoarte bun Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q Q Qbun Q ' Q ' Q = Q = Q = Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNSNNNNNONNNNNONNNNNT Q' cldirea s fie 2n stare bun, cu aspect corespunztor Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' firm cu denumirea unitii i 2nsemne Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Qdistinctive privind categoria unitii Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8la categoria . i , stele firmele vor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qfi luminoase9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' parcare auto pentru minimum +0L din Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qnumrul spaiilor de cazare Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q/* Organizarea spaiilor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' numrul ma=im de camere Q -0 Q -, Q /, Q +, Q .0 Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNVNNNNNT Q' vestibul Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' salon Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' sufragerie pentru servirea mesei Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spaiu pentru pregtirea mesei, dotat Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcorespunztor Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' grup sanitar comun, pentru camerele Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcare nu dispun de grup sanitar propriu, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qseparat pe se=e Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' oficiu pentru camerist 8unul pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qma=imum -0 camere9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q+* Instalaii< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' sistem de climatizare5instalaie de aerQ Q Q Q Q Q Q Q Q Qcondiionat Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' 2nclzire central sau cu sobe de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qteracot, mai puin la unitile Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsezoniere Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q' iluminatul electric 2n camer< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' o surs principal Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT

Q' o surs individual pentru fiecare loc Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q.* %uprafaa minim 8mp9 a camerelor 8fr grup sanitar9 >>9 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNSNNNNNONNNNNONNNNNT Q' camere cu un loc Q -; Q -, Q -/ Q -0 Q -0 Q -/ Q -0 Q 6 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camere cu dou locuri Q /0 Q -4 Q -/ Q -/ Q -- Q -. Q -/ Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camere cu trei locuri Q ' Q ' Q ' Q -4 Q -, Q ' Q -; Q -. Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camere cu patru locuri Q ' Q ' Q ' Q ' Q /0 Q ' Q ' Q -4 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' salonul din apartament Q /0 Q -4 Q -/ Q -0 Q -0 Q -. Q -/ Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' dormitorul din apartament Q /0 Q -4 Q -/ Q -0 Q -0 Q -. Q -/ Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q>>9 En cazul structurilor de primire turistice clasificate i construite anterior datei Q Qde -/*0,*/0-0, suprafaa camerelor se reduce cu -,L Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q,* Numrul ma=im de locuri 2ntr'o camer Q / Q / Q / Q + Q . Q / Q + Q . Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q;* c@ipare sanitar< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' camerele dispun de grup sanitar propriuQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q8cad sau cuv5cabin du, lavoar i [(9 Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT QJilele de categoriile ., +, / stele i - stea, 2n care spaiul este compus dintr'un Q Qsingur apartament 8ma=im , dormitoare9, vor avea minimum un grup sanitar propriu la Q Q. locuri Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q' grup sanitar comun, separat pe se=e, pentru camerele care nu dispun de grup sanitar Q Qpropriu, astfel< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' o cabin de du pentru ma=imum Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q-, locuri Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' o cabin [( pentru ma=imum -0 locuri Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q' la bungaloG'urile de - stea, grupul sanitar comun poate fi amplasat 2ntr'o cldire Q Qapropiat, la ma=imum ,0 m distan Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' lavoare cu ap curent, cald5rece 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcamere fr grup sanitar propriu Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q6* Dotare cu mobilier, lenFerie i alte obiecte de inventar< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q' dotarea spaiilor de cazare i a grupurilor sanitare aferente acestora, va fi similar Q Qcu cea a @otelurilor ' pentru vile 8cu e=cepia telefoanelor la categoria + stele9 i cu Q Qcea a motelurilor ' pentru bungaloG'uri, de aceeai categorie Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT QDotarea sufrageriei pentru servirea mesei< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' mas i scaune Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' servant'bar pentru pa@are i vesel Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' televizor cu recepie canale TJ Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT QDotarea salonului< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' fotolii sau demifotolii Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' msue Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' canapea Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' televizor cu recepie canale TJ Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q-0* %ervicii cuprinse 2n tarif sau contra cost, oferite turitilor< Q Q"ista este similar cu cea de la @oteluri, 2n cazul vilelor, i de la moteluri, 2n cazul Q Qbungalourilor, de aceeai categorie* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q--* Telefon 2n camer sau apartament5 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qgarsonier Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-/* )aciliti pentru organizarea de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qactiviti de agrement i sportive 8pis' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcin, saun, sal fitness, Focuri Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdistractive, terenuri de sport etc* ' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcel puin dou activiti9 Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNW >%T> AN CA -*, la normele metodologice Definiii i criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip pensiune turistic i pensiune agroturistic -* $ensiune turistic este o structur de primire turistic, av1nd o capacitate de cazare de p1n la -, camere, totaliz1nd ma=imum .0 locuri, funcion1nd 2n locuinele cetenilor sau 2n cldire independent, care asigur 2n spaii special amenaFate cazarea turitilor i condiii de pregtire i de servire a mesei* /* Amplasarea pensiunii turistice din mediul rural trebuie realizat pe un teren de cel puin -*000 mp*>-9 ''''''''' >-9 suprafaa construit Z suprafaa terenului din Furul construciei* +* $ensiune agroturistic este o structur de primire turistic, av1nd o capacitate de cazare de p1n la 4 camere, funcion1nd 2n locuinele cetenilor sau 2n cldire independent, care asigur 2n spaii special amenaFate cazarea turitilor i condiiile de pregtire i servire a mesei, precum i posibilitatea participrii la activiti gospodreti sau meteugreti* .* En pensiunile agroturistice, turitilor li se ofer masa preparat din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la productori autorizai de pe plan local iar gazdele se ocup direct de primirea turitilor i de programul acestora pe tot parcursul seFurului pe care 2l petrec la pensiune* ,* En cadrul pensiunilor agroturistice se desfoar cel puin o activitate legat de agricultur, creterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfoar o activitate meteugreasc, cu un atelier de lucru, din care rezult diferite articole de artizanat* Activitile 2n cauz trebuie s se desfoare 2n mod continuu sau 2n funcie de specific i sezonalitate, s aib caracter de repetabilitate* ;* Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizat pe un teren de cel puin -*000 mp>-9, 2n locuri ferite de surse de poluare i de orice alte elemente care ar pune 2n pericol sntatea sau sigurana turitilor* ''''''''' >-9 suprafaa construit Z suprafaa terenului din Furul construciei*

7* Dotrile din camerele i din grupurile sanitare destinate turitilor vor fi puse 2n e=clusivitate la dispoziia acestora* En interiorul spaiilor de cazare nu se admit lucruri personale ale locatorului 8articole de 2mbrcminte i 2nclminte, bibelouri sau alte obiecte care ar putea st1nFeni turitii9* 4* %paiile pentru prepararea i servirea mesei sunt destinate 2n e=clusivitate pentru turitii cazai i sunt dimensionate adecvat capacitii de cazare* Administratorul pensiunii poate oferi servicii de preparare i servire a mesei pentru turitii si, 2n regim de circuit 2nc@is* En cazul 2n care aceste servicii sunt destinate i consumatorilor din afar, este obligatorie deinerea unei structuri de primire turistice cu funciuni de alimentaie public, clasificat potrivit normelor specifice prevzute 2n ane=a nr* / la prezentele norme metodologice* 6* $ensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor respecta, pentru montarea corturilor i rulotelor, criteriile privind ec@iparea sanitar i dimensiunea parcelelor,conform prevederilor ane=ei nr* -*; la prezentele norme metodologice* -0* (ategoria de clasificare a pensiunii turistice este determinat de 2ndeplinirea criteriilor prevzute 2n prezenta ane= i de realizarea punctaFului minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevzute 2n ane=a -*,*- la prezentele norme metodologice* --* $unctaFul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este urmtorul< ' la , margarete -;0 puncte ' la . margarete -+0 puncte ' la + margarete 60 puncte ' la / margarete ,0 puncte >T> >)ont 4> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP Q Q $ensiuni Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q TURI%TI( Q A3ROTURI%TI( Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q (riterii minime obligatorii Q margarete Q margarete Q Q RNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNSNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q Q , Q . Q + Q / Q - Q , Q . Q + Q / Q - Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q-* %tarea general a cldirii 8e=terior, interior9< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q Qfoarte bun Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q Q' aspect RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q Qbun Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' firm luminoas sau iluminat privind Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2nsemnele distinctive cu tipul, denumirea Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi categoria de clasificare a unitii Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' 2nsemnele distinctive privind tipul, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdenumirea i categoria de clasificare a Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qunitii Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cldirile, inclusiv ane=ele gospodreti,Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qs fie curate i bine 2ntreinute Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' s se 2ncadreze 2n stilul ar@itectural Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcu specific local Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cile de acces proprii i spaiile Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2nconFurtoare s fie bine 2ntreinute Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' curte proprie cu spaii verzi Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' amenaFri 2n aer liber pentru odi@n i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qrela=are 8c@iocuri, pavilioane, terase Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qacoperite, etc*9 Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' garaF sau adpost acoperit Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' parcare proprie Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q/* Organizarea spaiilor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' accesul 2n camerele de dormit i 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qgrupurile sanitare s fie direct, fr a Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qse trece prin alte camere folosite pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdormit Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spaii corespunztoare i igienice, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpentru prepararea mesei, dotate cu ec@ipa_ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmente de preparare i conservare a Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qalimentelor Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' sufragerie dotat cu mobilier adecvat, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde calitate superioar i cu inventar de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qservire de calitate Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT

Q' salon cu suprafaa minim de *** mp Q /0 Q ' Q ' Q ' Q ' Q /0 Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q%uprafaa minim a camerelor 8mp9 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' camer cu - loc Q -. Q -+ Q -0 Q 4 Q 4 Q -. Q -+ Q -0 Q 4 Q 4 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camer cu / locuri Q -; Q -. Q -/ Q -0 Q -0 Q -; Q -. Q -/ Q -0 Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camer cu + locuri Q ' Q ' Q -7 Q -, Q -+ Q ' Q ' Q -7 Q -, Q -+ Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camer cu . locuri Q ' Q ' Q ' Q ' Q -; Q ' Q ' Q ' Q ' Q -; Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' dormitorul din apartament5garsonier Q -; Q -. Q -/ Q -0 Q -0 Q -; Q -. Q -/ Q -0 Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' salonul din apartament Q -; Q -. Q -/ Q -0 Q -0 Q -; Q -. Q -/ Q -0 Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spaiu pentru servirea mesei, dotat cu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmobilier 8mese, scaune, banc@ete9 i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qinventar de servire Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camere cu grup sanitar propriu Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' grup sanitar comun>9 Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q>9 la pensiunile turistice5agroturistice de - margaret se admit 2n [( uscate i spltoare e=terioare Q Qalimentate la surse naturale din rezervoare9 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q+* Instalaii< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' 2nclzire central sau cu gaze la sob deQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qteracot, mai puin la unitile sezoniere Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qestivale Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' 2nclzire cu sob de teracot sau cu alteQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qec@ipamente admise de normele $*%*I* Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' surs de 2nclzire 2n camerele de baie Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' instalaie de ap curent cald5rece la Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qbuctrie Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' instalaie de ap curent Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' aer condiionat e=clusiv pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpensiunile aflate pe litoral i 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QDelta Dunrii>9 Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q>9 "a categoria . margarete criteriul este obligatoriu pentru pensiunile clasificate dup intrarea 2n Q Qvigoare a prezentelor norme metodologice Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' racord la reeaua public de canalizare Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsau la miFloace proprii de colectare i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qepurare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' iluminat electric, 2n spaii comune i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2n spaiile de cazare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q.* Numr ma=im de locuri 2ntr'o camer Q / Q / Q + Q + Q . Q / Q / Q + Q + Q . Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q,* c@ipare sanitar< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' camerele dispun de grup sanitar propriu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8cad sau cuv5cabin du, lavoar i [(9 Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q3rup sanitar comun compus din< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' - cabin [( la -0 locuri>9 Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' - spltor cu un lavoar cu ap curent Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcald5rece la -0 locuri>>9 Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' - cabin du cu ap cald5rece la Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q-0 locuri5separat pe se=e Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q>9 "a pensiunile turistice si pensiunile agroturistice din mediu rural de o stea5margaret poate e=istaQ Qi [( uscat* Q Q>>9 %pltorul poate fi i 2n aer liber* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q;* Dotarea camerelor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT

Q' mobilier uniform ca stil i de calitate Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pat cu saltea i saltelu de protecie Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pilot, sau alte miFloace cu funciuni Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsimilare, cu cearaf Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' perne mari Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cearaf pentru pat Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cuvertur de pat Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' mas i scaune Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' dulap sau spaii amenaFate pentru @aine, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcu umerae Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cuier Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' oglind Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' veioz sau aplic la captul patului Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' prosoape pentru fa 8- bucat5persoan9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' prosoape pentru baie 8- bucat5persoan9 Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' perdele i draperii5alte miFloace de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qobturare a luminii Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' miFloace de protecie 2mpotriva Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qinsectelor Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pa@are Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' vaz pentru flori sau aranFament floral Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' televizor 2n camer cu recepie canale TJQ = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT

Q' televizor 2n spaii comune cu recepie Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcanale TJ Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' posibilitate cone=iune internet 2n salon Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q3arsonierele i apartamentele vor avea 2n plus< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' canapea de / sau + persoane Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' fotolii sau demifotolii Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' scaune Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' mas sau msu Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' frigider Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' set de pa@are pentru ap, vin, coniac Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' perdele i draperii5alte miFloace de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qobturare a luminii Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q7* Dotarea buctriilor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' plit electric sau cu gaze Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' main de gtit sau reou electric cu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qminim dou oc@iuri Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cuptor cu microunde, cafetier Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' vase i ustensile de buctrie din ino= Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' vase i ustensile de buctrie Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ec@ipamente pentru pstrarea prin frig Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qa alimentelor Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q4* Telefon la dispoziia turitilor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8minimum un telefon mobil sau fi=9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q6* Alte criterii< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' ane=ele gospodreti pentru creterea Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qanimalelor i psrilor vor fi amplasate iQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2ntreinute astfel 2nc1t s nu creeze Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdisconfort pentru turiti Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' animalele de la care provin lactatele s Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qfie atestate ca sntoase, iar produsele Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdin carne s fie e=aminate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsanitar'veterinar Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' alimentele s provin de la productori Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qlocali autorizai Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' minimum o persoan s fie absolvent a Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qunui curs de formare 2n domeniu cel puin Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qadministrator pensiune turistic Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' criterii suplimentare de evaluare \ane=a Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qnr* -*,*-] ' puncte Q -;0 Q -+0 Q 60 Q ,0 Q ' Q -;0 Q -+0 Q 60 Q ,0 Q ' Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNW >%T> AN CA -*,*la normele metodologice (riterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip pensiune turistic i pensiune agroturistic

>T> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNP Q (RIT RII %U$"I& NTAR >9 Q$unc'Q Q Q te Q Q>9 %e puncteaz numai criteriile care nu sunt obligatorii pentru Q Q Q categoria respectiv* Q Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNT Q-* %isteme de management Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNT Q' implementarea unui sistem de management al calitii Q /,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' implementarea unui sistem de management de mediu Q /,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' implementarea unui sistem de management al siguranei alimentelor Q /,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' implementarea unui sistem de management pentru sntate i securitateQ Q Qocupaional Q /,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' obinerea etic@etei ecologice Q /,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNT Q/* (onstrucii, aspect general i ec@ipare e=terioar Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNT Q' drum carosabil p1n la poarta pensiunii Q +Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' semnalizare de la oseaua principal Q /Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' situarea 2ntr'o zon nepoluat fonic, vizual sau olfactiv Q ;Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' iluminat e=terior Q +Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' izolarea fonic a cldirii Q ;Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNT Q' ambiana general a e=teriorului< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNT Q Y aspectul foarte bun al construciilor Q ,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q Y aspectul foarte bun al ane=elor gospodreti Q ,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q Y amenaFarea corespunztoare a spaiilor e=terioare 8curte, grdin, Q Q Q livad, spaii amenaFate 2n aer liber pentru divertisment9 Q ,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNT Q+* Dotarea spaiilor i alte amenaFri Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNT Q' instalaii de energie alternativ funcionale i care asigur minimumQ Q Q,L din consumul general Q /0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT

Q' izolarea fonic 2ntre camere i spaiile comune Q 4Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' salon de primire ' living cu spaiu amenaFat pentru deconectare, Q Q Qlecturare, conversaie Q -0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' televizor cu recepie canale TJ 2n toate camerele Q +Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' emineu Q ;Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' bibliotec 8cri, reviste, ziare, albume etc*9 Q ,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' dotare cu Focuri de societate 8a@, table, rem^, cri de Foc, etc*9 Q .Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' biliard Q .Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' tenis de mas Q .Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' aer condiionat Q -0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' telefon 2n fiecare camer Q ,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' decorarea de ansamblu a interiorului Q -0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' calitatea mobilierului, armonia culorilor Q -0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' posibilitate cone=iune internet Q -0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' mas i fier de clcat Q /Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' main automat de splat rufe Q ,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' uscator de pr Q /Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' grtar 2n aer liber Q +Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' locuri de Foac amenaFate pentru copii Q 7Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' sal de fitness Q -0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' saun Q -0Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' piscin 2n aer liber Q -,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' piscin acoperit Q /0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' terenuri de sport proprii sau intermediare la teri Q -/Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' obiecte i ec@ipamente pentru practicarea sporturilor 8sc@iuri, Q Q Qsnii, biciclete, ambarcaiuni, etc*9 Q -+Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' aparat (D, DJD Q /Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' anten TJ satelit sau cablu Q /Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' posibiliti de participare ca divertisment la unele activiti Q Q Qgospodreti Q -0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' acces computer Q ,Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNT Q.* Dotarea buctriilor Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNT Q' unitate de alimentaie public 8dup caz9 Q /0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' vase de bucatarie din ino= Q -0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q' vesel i ustensile de buctrie de bun calitate, nedesperec@iate, Q Q Q2n numr corespunztor capacitii de cazare Q ;Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNT Q' aparatur electric< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNT Q Y robot'mi=er Q +Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q Y cafetier Q +Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q Y cuptor cu microunde Q ;Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q Y @ot Q +Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q Y main de splat vase Q -0Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNT Q Y toaster 8prFitor p1ine9 Q +Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNT Q,* $rotecia turitilor Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNT QY Deinerea poliei de asigurare de raspundere civil a structurilor Q Q Qde primire turistice Q +0Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNVNNNNNT QTotal punctaF realizat Q Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNW >%T> AN CA -*; la normele metodologice Definiii i criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip camping, sat de vacan, popas turistic i csu tip camping (ampingul este o structur de primire turistic destinat s asigure cazarea turitilor 2n corturi sau rulote, astfel amenaFate 2nc1t s permit acestora s parc@eze miFloacele de transport, s 2i pregteasc masa i s beneficieze de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate* -* Amplasarea campingului trebuie s fie fcut 2n locuri de interes turistic ferite de zgomot sau alte surse de poluare, precum i de elemente periculoase pentru sntatea i securitatea turitilor* /* lementul de baz al campingului este parcela de campare, aceasta reprezent1nd o suprafa de teren bine delimitat i marcat, unde se poate parca miFlocul de transport i instala cortul sau rulota, asigur1ndu'se totodat suprafaa liber necesar pentru micarea i odi@na a . turiti* Totalitatea parcelelor de campare reprezint suprafaa de campare amenaFat* (apacitatea campingului se e=prim 2n numr de locuri de campare i se determin prin 2nmulirea cu . a numrului parcelelor de campare, la care se adaug eventualele locuri de cazare 2n csue tip camping i5sau 2n bungaloG'uri amplasate 2n incinta unitii* (su tip camping este un spaiu de cazare de dimensiuni reduse, realizat din lemn sau alte materiale similare, compus, de regul, dintr'o camer i un mic antreu sau teras i uneori dotat i cu grup sanitar propriu* Distana 2ntre dou csue nu poate fi mai mic de + m, asigur1ndu'se totodat spaiul pentru parcarea unei maini*

BungaloG'urile amplasate 2n interiorul campingului se clasific odat cu acesta, potrivit criteriilor specifice din prezentele norme* "a dimensionarea dotrilor i a instalaiilor din camping se va avea 2n vedere capacitatea total de cazare a campingului* (el puin -,L din suprafaa campingului trebuie s fie plantat cu arbori sau arbuti* "a campingurile de + i . stele, vegetaia trebuie s fie suficient de abundent pentru a da o umbr confortabil i o ambian agreabil* Accesul la camping trebuie s fie astfel conceput 2nc1t s previn accidentele de circulaie 2n momentul intrrii i ieirii ve@iculelor* "a campingurile de + i . stele, cile de acces trebuie s permit circulaia 2n ambele sensuri* Reeaua de alei trebuie s permit legtura dintre spaiile de campare'cazare i toate celelalte amenaFri care asigur servicii 8inclusiv cu terenurile pentru agrement9* +* &rimea campingului, amplasamentul, stilul constructiv i coloritul diverselor construcii din cadrul acestuia nu trebuie s aduc nici un fel de preFudicii peisaFului sau mediului 2nconFurtor* Toate campingurile trebuie s aib o 2mpreFmuire care s nu permit accesul 2n camping dec1t prin intrrile stabilite pentru turiti* (ampingurile vor avea paz ziua i noaptea* .* Alimentarea cu ap potabil trebuie asigurat prin racordarea la reeaua public, iar 2n lipsa acesteia, prin realizarea de foraFe proprii sau de alte lucrri de captare a unor izvoare din zon* Nu este permis alimentarea cu ap din f1nt1n neacoperit din care apa se scoate cu gleata sau cu alt miFloc similar* Distana dintre gurile de ap amplasate pe suprafaa de campare nu trebuie s fie mai mare de -00 m* ,* 3rupurile sanitare comune trebuie s fie amplasate c1t mai central posibil, dar nu mai aproape de /0 m de cel mai apropiat spaiu de cazare 8parcel, csu sau bungaloG9 i nu mai departe de -00 m de cel mai 2ndeprtat spaiu de campare'cazare* $ardoseala la grupurile sanitare i din spaiile amenaFate pentru splatul lenFeriei i, respectiv, pentru pregtirea mesei trebuie s fie cel puin mozaicat, cu pant de scurgere corespunztoare, pentru a fi uor de 2ntreinut* "a campingurile de . stele compartimentul lavoarelor i al duurilor trebuie s fie separat de cel al cabinelor [(, iar fiecare cabin de du va trebui s cuprind, separat de duul propriu'zis, un compartiment pentru dezbrcare' 2mbrcare, ec@ipat cu scaun, oglind, policioar i cuier* ;* "a toate cldirile e=istente ferestrele vor trebui s fie astfel construite 2nc1t s poat fi desc@ise pentru aerisire* De asemenea, acestea vor fi astfel realizate 2nc1t s permit montarea cu uurin a unor plase 2mpotriva insectelor, sau alte dotri cu funciuni similare la cererea turitilor* 7* Turitii cazai 2n csue i bungaloG'uri beneficiaz de toate dotrile i instalaiile comune din cadrul campingurilor* 4* (suele amplasate pe terenuri care nu permit i amenaFarea unor spaii de campare 8pentru montarea corturilor sau rulotelor9 vor fi clasificate csue tip camping i vor dispune de dotri i servicii identice cu csuele situate 2n campingurile de aceeai categorie*

6* (suele tip camping amplasate pe l1ng alte uniti de cazare sau de alimentaie public, ca spaii complementare, vor dispune de grup sanitar comun, compartimentat pe se=e, 2n construcie 2nc@is cuprinz1nd< ' un lavoar la +0 de locuriH ' o cabin du la ,0 de locuriH ' o cabin [( la +0 de locuri* -0* %atul de vacan este un ansamblu de cldiri, de regul vile sau bungaloG' uri, amplasat 2ntr'un perimetru bine delimitat, care asigur turitilor servicii de cazare, de alimentaie i o gam larg de prestaii turistice suplimentare 8agrement, sportive, culturale etc*9* Amplasamentul trebuie s asigure un microclimat favorabil, ferit de surse de poluare 8zgomot, no=e etc*9 i de alte elemente care ar putea pune 2n pericol securitatea i sntatea turitilor* &rimea satului de vacan, amplasamentul, stilul constructiv i coloritul diverselor construcii din cadrul acestuia nu trebuie s aduc nici un fel de preFudicii peisaFului i mediului 2nconFurtor* Toate satele de vacan vor avea o 2mpreFmuire, accesul fiind diriFat i controlat* "a unitile de + stele vegetaia trebuie s fie abundent pentru a crea o ambian agreabil* %uprafaa spaiilor verzi i a celor destinate pentru agrement i odi@n reprezint minimum /,L din suprafaa total a satului de vacan* Dotarea cu ec@ipamente, mobilier, obiecte de inventar i elemente constructive i funcionale a structurilor de primire turistice din incinta satului de vacan se realizeaz potrivit criteriilor specifice stabilite prin prezentele norme pentru unitile respective, in1ndu'se seama de amplasamentul i de perioada de funcionare a acestora 8permanente sau sezoniere9* &aForitatea vilelor i a bungaloG'urilor din satele de vacan de + stele trebuie s fie 2ncadrate cel puin la aceast categorie* --* $opasul turistic reprezint o structur de primire turistic de capacitate redus, format din csue i5sau bungaloG'uri amplasate 2ntr'un perimetru bine delimitat, care asigur servicii de cazare i alimentaie, precum i posibiliti de parcare auto* Dotarea i serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceeai categorie, cu e=cepia faptului c popasurile turistice nu dispun de teren de campare pentru amplasarea corturilor i5sau a rulotelor* -/* %paiile de campare 2n gospodriile populaiei sunt structuri de primire turistice const1nd din una sau mai multe 8nu mai mult de -09 parcele de campare amplasate pe un teren bine delimitat 2n incinta curii sau grdinii aferente unei proprieti din mediul urban sau rural* &rimea parcelelor i ec@iparea sanitar sunt identice cu cea a campingurilor din aceeai categorie cu specificarea c, pentru capacitile de p1n la , parcele grupul sanitar poate fi comun cu al gospodriei respective, fiind admise totodat lavoare sau duuri 2n aer liber i Gc uscate, restul dotrilor i serviciilor sunt facultative* >T> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNP Q Q (ampinguri Q %ate de Q Q Q Q vacan Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNT Q (riterii minime obligatorii Q stele Q stele Q

Q RNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNSNNNNNONNNNNT Q Q . Q + Q / Q - Q + Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT QI* (riterii generale Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q-* )irm< Q Q Q Q Q Q Q Q' la intrare, din care s rezulte tipul, Q Q Q Q Q Q Q Qdenumirea i categoria unitii Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' luminoas Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q/* $anouri cu sc@ema campingului sau a Q Q Q Q Q Q Q Qsatului de vacan i a regulamentului de Q Q Q Q Q Q Q Qordine interioar amplasate la loc vizibilQ = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q+* (utie potal la intrare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q.* AmenaFarea terenurilor< ' c1t mai planeQ Q Q Q Q Q Q Qposibil, bine nivelate, acoperite cu gazonQ Q Q Q Q Q Q Qi care s permit o drenare rapid a Q Q Q Q Q Q Q Qapelor rezultate din ploi Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q,* Drumurile carosabile de acces la spaiile de cazare, parcele de campare, Q Quniti de alimentaie etc*< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' asfaltate sau cu dale Q = Q = Q ' Q ' Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pietruite Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q;* Alei amenaFate 2ntre spaiile de cazare i cele de folosin comun< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' asfaltate, cu dale sau pietruite Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q7* Iluminarea electric cu intensitate< Q Q Q Q Q Q Q Q' corespunztoare 2n spaiile de cazare deQ Q Q Q Q Q Q Qfolosin comun, inclusiv a parcelelor Q Q Q Q Q Q Q Qi a cilor de acces Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q4* $rize pentru racordarea rulotelor la Q Q Q Q Q Q Q Qreeaua de alimentare cu energie electricQ Q Q Q Q Q Q

Qla *** L din parcele Q /0 Q -0 Q -0 Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q6* (apacitatea de cazare s fie de cel Q Q Q Q Q Q Q Qpuin ***locuri Q 40 Q ;0 Q /0 Q -/ Q -00 Q 70 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-0* %uprafaa minim a fiecrei parcele Q Q Q Q Q Q Q Qde campare 8mp9 Q -00 Q 40 Q 40 Q 40 Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' numrul ma=im de locuri la -*000 mp Q Q Q Q Q Q Q Qsuprafa total 8parcele Z alei Z spaii Q Q Q Q Q Q Q Qverzi, agrement, cldiri etc*9 Q /0 Q /. Q /4 Q +/ Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q--* $onderea minim din suprafaa total aQ Q Q Q Q Q Q Qspaiilor destinate drumurilor i aleilor Q Q Q Q Q Q Q Qinterioare, zonelor de linite i recreereQ Q Q Q Q Q Q Qterenurilor de sport i agrement Q/, L Q/0 L Q-, L Q-0 L Q/, L Q-, L Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-/* $arcelele de campare s fie< ' numero'Q Q Q Q Q Q Q Qtate, ecranate cu garduri verzi sau alte Q Q Q Q Q Q Q Qmateriale care asigur o delimitare Q Q Q Q Q Q Q Qeficient i estetic Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-+*Terenuri i5sau sli pentru sport i Q Q Q Q Q Q Q Qagrement 8tenis, minigolf, volei, fitness,Q Q Q Q Q Q Q Qpiscin, inclusiv bazine pentru copii9, Q Q Q Q Q Q Q Qcel puin un numr de *** pentru fiecare Q Q Q Q Q Q Q Qcategorie Q . Q + Q / Q - Q . Q + Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-.* 3rdinie cu spaii de Foac pentru Q Q Q Q Q Q Q Qcopii Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-,* %paii independente sau 2n incinta Q Q Q Q Q Q Q Qspaiilor de cazare pentru depozitarea i Q Q Q Q Q Q Q Q2nc@irierea ec@ipamentelor, a materialelorQ Q Q Q Q Q Q Qsportive i de agrement Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-;* %paiu pentru recepie Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-7* %paii pentru administraie i de Q Q Q Q Q Q Q Qpstrare a valorilor, inclusiv a celor Q Q Q Q Q Q Q

Qpredate de turiti spre pstrare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-4* :ol de primire Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q-6* &agazii pentru lenFerie i materiale Q Q Q Q Q Q Q Qde 2ntreinere Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q/0* Oficiu pentru cameriste Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q/-* %paiu amenaFat i dotat corespunztorQ Q Q Q Q Q Q Qpentru splatul i clcatul lenFeriei, Q Q Q Q Q Q Q Qaccesibil i de ctre turiti Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q//* Trus cu medicamente i materiale Q Q Q Q Q Q Q Qnecesare acordrii primului aFutor medicalQ = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q/+* $unct de prim aFutor Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q/.* $unct farmaceutic Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q/,* %paii comerciale pentru v1nzarea Q Q Q Q Q Q Q Qproduselor alimentare, a legumelor, Q Q Q Q Q Q Q Qfructelor i a produselor nealimentare Q Q Q Q Q Q Q Q8cosmetice, obiecte de artizanat, timbre, Q Q Q Q Q Q Q Qefecte potale, ziare, reviste, articole Q Q Q Q Q Q Q Qsportive etc*9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q/;* Una sau mai multe uniti de Q Q Q Q Q Q Q Qalimentaie Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q/7* Racord la reeaua public de Q Q Q Q Q Q Q Qcanalizare sau la miFloacele proprii de Q Q Q Q Q Q Q Qcolectare i epurare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q/;* $ubele acoperite, lavabile, amplasate Q Q Q Q Q Q Q Q2n locuri fi=e adpostite 8evacuarea Q Q Q Q Q Q Q Qzilnic a resturilor menaFere9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT QII* Alte criterii Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT

Q' $ersoana care asigur conducerea opera' Q Q Q Q Q Q Q Qtiv a campingului sau satului de vacan Q Q Q Q Q Q Q Qs 2ndeplineasc criteriile privind preg'Q Q Q Q Q Q Q Qtirea profesional, specifice funciei, Q Q Q Q Q Q Q Qconform prevederilor ane=ei nr* 7 la Q Q Q Q Q Q Q Qprezentele Norme metodologice ' la cele cuQ Q Q Q Q Q Q Qmai mult de -00 de locuri de cazare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' $ersonalul din recepie trebuie s fie Q Q Q Q Q Q Q Qcalificat conform prevederilor Q Q Q Q Q Q Q Qane=ei nr* 7 Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q%ervicii< Q Q Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' Telefon la dispoziia turitilor Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' Acces internet la recepie Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q c@ipamente sanitare< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q3rup sanitar comun, compartimentat pe se=e, 2n construcie 2nc@is, Q Qcuprinz1nd< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' un lavoar la *** locuri, cu oglinzi i Q Q Q Q Q Q Q Qpolicioare Q -0 Q /0 Q /, Q +0 Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' o cabin de du 82nc@is9 la **** Q Q Q Q Q Q Q Qpersoane Q -0 Q /0 Q /, Q +0 Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' o cabin [( cu ap curent la ** locuri Q /0 Q /0 Q +0 Q +0 Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spltoare pentru picioare, c1te unul laQ Q Q Q Q Q Q Qfiecare grup sanitar Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' un lavoar i un [( special pentru copii Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' un lavoar i un [( pentru persoane cu Q Q Q Q Q Q Q Q@andicap 8la cele de peste .00 de locuri9 Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT QDotarea csuelor tip camping< Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' pat cu saltea, @us de protecie, Q Q Q Q Q Q Q Qcearaf de pat, pturi cu cearaf plic Q Q Q Q Q Q Q Qi pern 2nfat Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' miFloace de protecie 2mpotriva Q Q Q Q Q Q Q Qinsectelor Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' aplic 2n perete Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' oglind Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cuier de perete Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' msu Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNW >%T> AN CA -*7 la normele metodologice Definiii i criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de cazare de tip apartamente de 2nc@iriat i camere de 2nc@iriat Apartamentele sau camerele de 2nc@iriat sunt structuri de primire turistice const1nd 2ntr'un numr limitat de spaii, care ofer servicii de cazare i posibilitatea preparrii @ranei 2n buctria folosit e=clusiv de turiti* %e pot organiza i spaii special amenaFate pentru prepararea @ranei destinate e=clusiv turitilor* >T> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNP Q Q Apartamente sau Q Q Qcamere de 2nc@iriatQ Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q (riterii minime obligatorii Q stele Q Q RNNNNNONNNNNNONNNNNNT Q Q + Q / Q - Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT

Q-* (riterii generale< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' cldirea s fie 2n stare bun, cu aspect corespunztor Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' cile de acces i spaiile 2nconFurtoare s fie Q Q Q Q Q2ntreinute Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' posibiliti de parcare auto Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q/* Organizarea spaiilor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' camerele de dormit s aib intrare separat Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' camere cu grup sanitar propriu Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' grup sanitar comun, e=clusiv pentru turiti Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q+* Instalaii< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' instalaii de ap cald5rece la grupurile sanitare Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' instalaii de 2nclzire admise de normele $*%*I* Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' locuina s dispun de instalaie electric Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' camerele aflate mai sus de etaFul . s fie deservite Q Q Q Q Qde lift Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q.* %uprafaa minim 8mp9 a camerelor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' camere cu - pat Q -0 Q -0 Q -0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' camere cu / paturi Q -/ Q -/ Q -/ Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q,* Numr ma=im de locuri 2ntr'o camer Q / Q / Q + Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q;* c@ipare sanitar< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' camerele dispun de baie 8cad sau du, lavoar i [(9 Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT

Q' grup sanitar comun, e=clusiv pentru turiti 8minimum o Q Q Q Q Qcabin [(, cad sau du, lavoar la 4 locuri9 Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT Q7* Dotarea camerelor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' pat cu saltea i saltelu de protecie Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' mas i scaune Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' dulap sau spaiu amenaFat pentru @aine i lenFerie 2n Q Q Q Q Qfolosin e=clusiv a turitilor Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' oglind Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' pilot sau alte miFloace cu funciuni similare, cu Q Q Q Q Qcearaf Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' cearaf pentru pat Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' perne mari 2nfate Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' prosoape de fa i de baie Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' perdele, draperii5miFloace obturante Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' miFloace de protecie 2mpotriva insectelor Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' frigider 8la categoria + stele, 2n e=clusivitate pentru Q Q Q Q Qturiti9 Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' televizor cu recepie canale TJ Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNNVNNNNNNT QDotarea sufrageriei din apartament Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNNONNNNNNT Q' canapea pentru /'+ persoane Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' mas, msu Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' fotolii5demifotolii Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT

Q' scaune Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' frigider Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' televizor cu recepie canale TJ Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNNSNNNNNNT Q' tablou Q = Q = Q ' Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNNVNNNNNNW >%T> AN CA -*4 la normele metodologice Definiii i criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare de tipul navelor maritime i fluviale Navele maritime i fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, utilizate pentru cazarea turitilor pe durata cltoriei sau ca @oteluri plutitoare ancorate 2n porturi, se clasific pe stele 8de la - la ,9 2n funcie de calitatea dotrilor i a serviciilor pe care le ofer* (riteriile de clasificare pentru @oteluri se aplic 2n mod corespunztor i 2n cazul spaiilor de cazare de pe nave i pontoane, cu e=cepia celor referitoare la< ' dimensiunile spaiilor de cazare, care pot fi reduse cu p1n la ,0L fa de cele din @otelurile de aceeai categorieH ' dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,405/,00 m la paturile individuale i -,/05/,00 m la cele dubleH ' dotarea cu piese de mobilier 8scaune, mese etc*9 va fi 2n limita spaiului, cu condiia asigurrii unei funcionaliti i utilizri c1t mai confortabile a spaiului de cazare* %e admit i dotri cu piese de mobilier rabatabile* "a categoriile - i / stele se pot utiliza i paturi suprapuse* %tructura spaiilor de cazare de pe nave este similar cu cea din @oteluri* %paiile de alimentaie pentru servirea turitilor se clasific separat, potrivit criteriilor specifice unitilor de acelai profil* "a navele de categorie superioar 8. i , stele9 este obligatorie asigurarea posibilitilor pentru agrement, sport i banc@ete, festiviti, etc* AN CA / la normele metodologice

Definiii i criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de alimentaie public -* Restaurant< este local public care 2mbin activitatea de producie cu cea de servire la masa, pun1nd la dispoziie clienilor o gam diversificat de preparate culinare, produse de cofetrie'patiserie, buturi i unele produse pentru fumtori* -*-* Restaurant clasic< este local public cu profil gastronomic, 2n care se servete un larg sortiment de preparate culinare 8gustri calde i reci, preparate lic@ide calde, m1ncruri, minuturi, salate, dulciuri de buctrie9, produse de cofetrie, patiserie, 2ng@eat, fructe, buturi nealcoolice i alcoolice, produse din tutun etc* $entru crearea unei atmosfere animate'distractive poate dispune de formaie muzical'artistic* Organizeaz servicii suplimentare< banc@ete, recepii etc* -*/* Restaurant specializat< servete un sortiment specific de preparate culinare i buturi care se afl permanent 2n lista de meniu, 2n condiiile unor amenaFri i dotri clasice sau adecvate structurii sortimentale 8pescresc, v1ntoresc, rotiserie, za@ana, dietetic, lacto'vegetarian etc*9 care formeaz obiectul specializrii* -*/*-* Restaurant pescresc< este o unitate gastronomic care se caracterizeaz prin desfacerea, 2n principal, a unui sortiment variat de preparate culinare din pete* ste decorat cu obiecte sugestive din activitatea de pescuit i de prelucrare a petelui* -*/*/* Restaurant v1ntoresc< este o unitate gastronomic specializat 2n producerea i servirea de preparate culinare din v1nat 8iepure, cprioar, porc mistre, urs, g1te, rae slbatice etc*9, care este organizat i funcioneaz pe principii similare restaurantului clasic, av1nd 2ns prin amenaFare, dotare i prezentarea personalului elemente specifice, particulare* -*/*+* Rotiserie< este un restaurant de capacitate mic 8/0 ' ,0 de locuri la mese9, 2n care consumatorii sunt servii cu produse din carne la frigare ' rotisor 8pui, muc@i de vac i porc, specialiti din carne etc*9, Iebab cu garnituri, unele gustri reci 8pe baz de ou, br1nz, legume etc*9, salate, deserturi, precum i buturi rcoritoare, cafea, vin 82n special vin rou servit 2n carafe9, un sortiment redus de buturi alcoolice fine* %paiul de producie se afl c@iar 2n interiorul slii de consumaie i este dotat cu rotisor sau frigrui i cu vitrin frigorific 2n care se afl e=pui pui i alte specialiti din carne pentru fript 2n faa consumatorilor* -*/*.* Restaurant'za@ana< este o unitate gastronomic 2n care se servesc, la comand, 2n tot timpul zilei, produse 8specialiti din carne de porc, vac, batal, miel9 i subproduse din carne neporionat 8ficat, rinic@i, inim, splin, momie, mduvioare etc*9, mici, c1rnai etc*, pregtite la grtar i alese de consumatori din vitrine de e=punere sau din platourile prezentate de osptari la mas* &ai poate oferi< ciorb de burt, ciorb de ciocnele, tuslama, toc@itur, salate combinate de sezon, murturi, dulciuri de buctrie, buturi alcoolice 8aperitive i vinuri9* -*/*,* Restaurant dietetic5lacto'vegetarian< este o unitate gastronomic 2n care se desfac 2n e=clusivitate sortimente de preparate culinare pe baz de lapte i produse lactate, ou, paste finoase,

orez, salate din legume, precum i dulciuri de buctrie, lactate proaspete, produse de patiserie, 2ng@eat i buturi nealcoolice calde i reciH restaurantul dietetic ofer preparatele sub 2ndrumarea unui cadru medical* -*/*;* Restaurant familial sau restaurant pensiune< este o unitate cu profil gastronomic care ofer, 2n mai multe variante, meniuri complete la pre accesibil* $reparatele i specialitile solicitate 2n afara meniurilor se servesc conform preurilor stabilite 2n listele de meniu* Buturile alcoolice, rcoritoare, ap mineral i bere sunt limitate la un numr redus de sortimente* $oate funciona i pe baz de abonament* "a nevoie se poate organiza i ca secie 2n cadrul unui restaurant clasic* De regul, asemenea uniti se organizeaz 2n staiuni turistice sau 2n pensiuni turistice i pensiuni agroturistice* -*+* Restaurant cu specific< este o unitate de alimentaie pentru recreere i divertisment, care, prin dotare, profil, inuta lucrtorilor, momente recreative i structur sortimental, trebuie s reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau naionale, tradiionale i specifice diferitelor zone* -*+*-* (ram< desface o gam larg de vinuri* Acestea se pot servi at1t 2mbuteliate, c1t i ne2mbuteliate* %e realizeaz i se desface o gam specific de preparate culinare< toc@itur, preparate din carne la grtar sau trase la tigaie* Jinurile se servesc 2n carafe sau cni din ceramic* ste dotat cu mobilier din lemn masiv, iar pereii sunt decorai cu scoare, tergare etc* $oate avea program muzical, tarafuri de muzic popular* %e poate organiza i ca secie 2n cadrul unui restaurant clasic* -*+*/* Restaurant cu specific local< pune 2n valoare buctria specific unor zone geografice din ar sau a unor tipuri tradiionale de uniti 8crame, colibe, uri etc*9* %unt servite vinuri i alte buturi din regiunea respectiv, utiliz1ndu'se ulcioare, carafe, cni etc* fectul original al acestor uniti este realizat prin 2mbinarea cadrului natural cu cel ar@itectural al sistemului constructiv, al finisaFelor inspirate dup modelul popular, al elementelor de decoraie, al mobilierului i obiectelor de inventar de concepie deosebit, de gama sortimental a m1ncrurilor pregtite i prezentarea personalului* "a construirea unitilor se utilizeaz materiale prelucrate sumar, specifice regiunii respective, cum sunt< piatr, bolovani de r1u, lemn 8brut sau prelucrat9, crmid, trestie, stuf, rc@it etc* * Osptarii au uniforma confecionat 2n concordan cu specificul unitii 8costume de daci, de romani, ciobneti etc*9* -*+*+* Restaurant cu specific naional< pune 2n valoare tradiiile culinare ale unor naiuni 8c@inezesc, arbesc, me=ican etc*9, servind o gam diversificat de preparate culinare, buturi alcoolice i nealcoolice specifice* Ambiana interioar i e=terioar a saloanelor, programul muzical, uniformele personalului de servire i celelalte sunt specifice rii respective* -*.* Restaurant cu program artistic< este o unitate de alimentaie pentru turiti care prin dotare i amenaFare asigur i derularea unor programe de divertisment gen spectacol 8muzic, balet, circ, recitaluri, sc@eciuri, programe specifice barurilor de noapte etc*9* -*,* Braserie sau bistrou< asigur 2n tot cursul zilei servirea consumatorilor, 2n principal cu preparate reci, minuturi, un sortiment restr1ns de m1ncruri, specialiti de cofetrie'patiserie, buturi nealcoolice calde i reci, buturi alcoolice de calitate superioar, un bogat sortiment de bere* -*;* Berrie< este o unitate specific pentru desfacerea berii de mai multe sortimente, 2n recipiente specifice 8ap, @alb, can9 de diferite capaciti i a unor produse i preparate care se asociaz 2n consum

cu acestea 8crenvurti cu @rean, mititei, c1rnai, c@iftelue, foietaFe, covrigei, migdale, alune etc*9, precum i br1nzeturi, gustri calde i reci, minuturi 8din ou, legume9, specialiti de za@ana 8- ' / preparate9, precum i buturi alcoolice 8coniac, rom, sortiment restr1ns de vinuri i buturi nealcoolice9* -*7* 3rdin de var< este o unitate amenaFat 2n aer liber, 2nconFurat de arbori i arbuti, dotat cu mobilier specific Ade grdinA i decorat 2n mod adecvat* Ofer un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grtar, salate, dulciuri de buctrie i cofetrie'patiserie, un larg sortiment de buturi alcoolice 8vinuri selecionate de regiune, 2mbuteliate sau ne2mbuteliate, buturi spirtoase, bere etc*9 i nealcoolice, cafea, fructe, produse din tutun* -*4* Teras< este o unitate independent, amenaFat 2n aer liber, dotat cu mobilier specific sezonului estival i decorat 2n mod adecvat* Ofer un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grtar, salate, dulciuri de buctrie i cofetrie'patiserie, un larg sortiment de buturi alcoolice 8vinuri, buturi spirtoase, bere etc*9 i nealcoolice, cafea, fructe* /* Bar< este o unitate de alimentaie cu program de zi sau de noapte, 2n care se servete un sortiment diversificat de buturi alcoolice i nealcoolice i o gam restr1ns de produse culinare* (adrul ambiental este completat cu program artistic, audiii muzicale, video, TJ* /*-* Bar de noapte< este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care prezint un program variat de divertisment, de music'@all i dans pentru consumatori i ofer o gam variat de buturi alcoolice fine, amestecuri de buturi de bar, buturi nealcoolice, specialiti de cofetrie i 2ng@eat asortate, roast'beef, fripturi reci etc*, fructe i salate de fructe 8proaspete i din compoturi9, cafea, Fardiniere cu delicatese* De obicei este realizat 2n amfiteatru, pentru ca de la toate mesele s se poat viziona programul artistic muzical* ste dotat cu instalaii de amplificare a sunetului, org de lumini, instalaii de proiecie a unor filme* /*/* Bar de zi< este o unitate care funcioneaz, de regul, 2n cadrul @otelurilor i restaurantelor sau ca unitate independent* Ofer consumatorilor o gam variat de buturi alcoolice i nealcoolice, simple sau 2n amestec, i gustri 2n sortiment restr1ns, tartine, foietaFe, specialiti de cofetrie i 2ng@eat, produse din tutun 8igri9 i posibiliti de distracie 8muzic discret, televizor, Focuri mecanice etc*9* En salonul de servire se afl teFg@eaua'bar cu scaune 2nalte, un numr restr1ns de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele respective* /*+* (afe'bar sau cafenea< este o unitate care 2mbin activitatea de desfacere a cafelei cu cea recreativH ofer consumatorilor i gustri calde i reci, minuturi, produse de cofetrie'patiserie, 2ng@eat, buturi nealcoolice calde 8cafea filtru, var, cafea cu lapte, ciocolat, ceai etc*9, buturi alcoolice fine 8lic@ior, coniac, vermut etc*9* /*.* (lub sau Disco'bar 8discotec, videotec9< este o unitate cu profil de divertisment pentru tineret, activitatea comercial fiind a=at pe desfacerea de gustri, produse de cofetrie'patiserie, 2ng@eat i, 2n special, amestecuri de buturi alcoolice i nealcoolice* Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audiie i de dans, 2nregistrat i difuzat prin instalaii speciale i prin disc'FocIe^, care asigur organizarea i desfurarea 2ntregii activiti* Jideoteca este o 2ncpere special amenaFat cu instalaii electronice de redare i vizionare 2n care se prezint videoprograme i filme*

/*,* Bufet'bar< ofer un sortiment restr1ns de preparate calde i reci 8gustri, sandviciuri, minuturi, m1ncruri, produse de patiserie9 pregtite 2n buctria proprie sau aduse din afar, buturi nealcoolice calde i reci, buturi alcoolice 8aperitive9, bere, vinuri, la pa@ar* +* Unitate fast'food< este o unitate de alimentaie cu servire rapid a preparatelor culinare de buctrie, cofetrie, patiserie, minuturi, finger'food, salate'entree, precum i a buturilor nealcoolice calde i reci, a buturilor slab alcoolizate i a unui sortiment restr1ns de buturi alcoolice* De regul servirea se face prin v1nztori direct ctre consumatori, cu plata 2n avans a produselor* +*-* Restaurant'autoservire< este o unitate cu desfacere rapid 2n care consumatorii 2i aleg i se servesc singuri cu preparatele culinare calde i reci 8gustri, produse lactate, buturi calde nealcoolice, supe'ciorbe'creme, preparate din pete, antreuri, preparate de baz, salate, deserturi, fructe9 i buturi alcoolice 8bere9 i nealcoolice, la sticl, aezate 2n linii de autoservire cu flu= diriFat i cu plata dup alegerea produselor* +*/* Bufet tip e=pres< este o unitate cu desfacere rapid, 2n care flu=ul consumatorilor nu este diriFat, servirea se face de ctre v1nztor, iar plata se face anticipat* Unitatea este dotat cu mese tip Ae=presA* +*+* $izzerie< este o unitate specializat 2n desfacerea sortimentelor de pizza* %e mai pot desface gustri, minuturi, salate, produse de patiserie, rcoritoare, bere, vin la pa@ar sau buturi slab alcoolizate* +*.* %nacI'bar< este o unitate caracterizat prin e=istena unei teFg@ele'bar, cu un front de servire care s permit accesul unui numr mare de consumatori, servii direct cu sortimente pregtite total sau parial 2n faa lor* Ofer 2n tot timpul zilei o gam diversificat de preparate culinare 8crenvurti, pui fripi, sandviciuri, c1rnciori, unele preparate cu specific9, precum i buturi nealcoolice calde i reci i buturi alcoolice 2n sortiment redus* .* (ofetrie< este o unitate specializat pentru desfacerea unui sortiment larg de prFituri, torturi, fursecuri, cozonac, 2ng@eat, bomboane, patiserie fin, buturi nealcoolice calde i reci i unele buturi alcoolice fine 8coniac, lic@ior9* ,* $atiserie< este o unitate specializat 2n desfacerea pentru consum, pe loc sau la domiciliu, a produciei proprii specifice, 2n stare cald 8plcint, trudele, merdenele, pateuri, covrigi, br1nzoaice, gogoi, cornuri etc*9* %ortimentul de buturi include bere la sticl, buturi nealcoolice, buturi calde, rcoritoare, vin la pa@ar, diferite sortimente de produse lactate 8iaurt, c@efir, lapte btut etc*9* %e poate organiza i cu profil de plcintrie, simigerie, covrigrie, gogoerie sau patibar* (riterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funciuni de alimentaie public >T> >)ont 4> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP Q Q Restaurante Q Baruri Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT

Q (riterii minime obligatorii Q stele Q stele Q Q RNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNSNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q Q , Q . Q + Q / Q - Q , Q . Q + Q / Q - Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q-* Descriere general a cldirii< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' firm luminoas pentru uniti Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qindependente Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' firm Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' 2nsemne distinctive privind tipul i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcategoria unitilor Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' acces pentru aprovizionare cu mrfuri i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcirculaia personalului, separat de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qintrarea principal Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' parcaF auto propriu pentru unitile Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qindependente Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' acces auto la intrare Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q/* Organizarea spaiilor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' Gindfang, ui rotative sau perdea de aer Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qla intrare 8uniti cu acces direct din Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qafar9 Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' @ol de primire i de ateptare pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qconsumatori Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' garderob Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8unitile de var i cele cu o capacitate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsub -00 de locuri se e=cepteaz, acestea Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdispun1nd de cuier 2n incint9 Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' saloanele sunt dimensionate corespunztorQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2n funcie de numrul de locuri i de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qindicele de suprafa *** mp5loc mas Q -,; Q -,, Q -,+ Q -,0 Q -,0 Q -,/ Q -,/ Q -,- Q - Q -,0 Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' saloanele cu o capacitate mai mare de -,0Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde locuri se compartimenteaz sau se Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qintimizeaz cu diverse miFloace estetice Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' oficiu pentru osptari sau spaiu de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdistribuie 8restaurantele de capacitate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmic sub ,0 de locuri i familiale, precum Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi restaurantele pensiune sunt e=ceptate9 Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' acces 2ntre oficiu i salon prin ui Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qbatante Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' grup sanitar cu ap curent cald i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qrece, separat pe se=e, o cabin la *** Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qlocuri>9 Q +0 Q .0 Q ' Q ' Q ' Q +0 Q .0 Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' grup sanitar cu ap cald i rece>9 Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' buctria ec@ipat i compartimentat 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qfuncie de specificul preparatelor calde Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsau reci realizate i a structurii Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmateriilor prime cu respectarea normelor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsanitar'veterinare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' secie'bar Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spltor de vesel Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spltor de vase Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spltor de pa@are Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' depozit pentru alimente i buturi Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camer pentru lenFerie Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' birou al efului de unitate Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' birou al buctarului'ef Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' grup social pentru personal, care s Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcuprind< vestiare Z duuri Z [( Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spaiu pentru depozitarea ambalaFelor5 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qresturilor menaFere Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q>9 Dotarea grupurilor sanitare va fi identic cu cea menionat 2n Ane=a nr* - pct* 6, lit* b9 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q+* Instalaii< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' sisteme de climatizare 8spaii de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qservire, producie i grupuri sanitare9 Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ventilaie mecanic 2n spaii de servire Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi producie Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' instalaie de aer condiionat 2n spaii Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde servire i producie Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ventilaie natural Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' 2nclzire central sau alte surse de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2nclzire admise de normele $*%*I*, mai Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpuin pentru unitile sezoniere estivale Q ' Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' instalaie curent de ap cald5rece Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' iluminat 2n toate spaiile de servire, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qproducie i ane=e Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ascensor pentru mrfuri i preparate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8c1nd buctria este amplasat la alt Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qnivel dec1t salonul de servire9 Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q.* UtilaFe, mobilier te@nologic, aparatur de control, aparate i dispozitive necesare 2n seciile de Q Qproducie ale buctriei Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' utilaFe te@nice>9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT

Q>9 Dotarea se face 2n funcie de profilul i de capacitatea unitii, cu respectarea liniei te@nologiceQ Qi a normelor sanitare, sanitar'veterinare, $*%*I* i protecia muncii* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q,* AmenaFri i dotri interioare 2n saloane< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' pardoseal din ceramic sau alte Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmateriale de calitate superioar Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' perei tapisai 8material te=til9, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qplacai cu furnir de bun calitate sau cu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qzugrveli moderne deosebite Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' perei tapetai cu materiale de calitate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsuperioar sau cu zugrveli deosebite Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' zugrveli i vopsitorii obinuite Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' plase de protecie 2mpotriva insectelor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qla spaiile de producie i depozitare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' decoraiuni interioare adecvate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qspecificului unitii Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' mobilier uniform ca stil Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' fee de mas sau alte miFloace igienice Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi estetice Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' fee de mas pentru banc@ete Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ervete de mas din material te=til de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcalitate Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' erveele de mas din @1rtie Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' list meniu 2n care vor fi menionate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpreparatele culinare cu denumirea, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcomponena i gramaFul lor detaliat, 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qlimba rom1n i 2n dou limbi de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcirculaie internaional Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' list tiprit pentru preparate culinare Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi buturi Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' lista meniu pentru buturi Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q;* Dotarea cu inventar de servire< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Qa9 sticlrie 8cristal, semicristal, sticl9< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' cupe de ampanie, carafe, pa@are, sonde, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcni, @albe, cilindri etc* 2n funcie de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qspecificul buturilor i profilului Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qstructurii unitii Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' solnie Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' presrtori Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' oliviere Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' mutarier5bol pentru mutar Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' compotier Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' clopot pentru pateuri Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' doze pentru muFdei Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' scrumiere 8unde este cazul9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' bol pentru cltirea degetelor Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' fructier 8poate fi i din porelan, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qalpaca, etc9 Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Qb9 porelan< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' ceti cu farfurioar pentru cafea Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT

Q' ceti cu farfurioar pentru ceai Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ceti5boluri5farfurii pentru preparate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qlic@ide calde Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cni cu farfurioar pentru lapte Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cafetiere Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' za@arnie Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ceainice Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' supiere Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' castroane Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' farfurii suport Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' farfurii desert Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' farfurii 2ntinse mari Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' farfurii ad1nci Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' platouri de diferite forme i mrimi Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' osiere Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' raviere Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' salatiere Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cocotiere Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' sosiere Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' suport pentru scobitori Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Qc9 alpaca argintat sau oel ino=< Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' lingurie pentru ceai Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' lingurie pentru cafea>9 Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q>9 "a categoria - stea i / stele se admit i de unic folosin Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' lingurie pentru 2ng@eat Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' lingur, furculi i cuit mare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' furculie i cuite pentru pete Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cuite i furculie pentru gustri Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' furculie lingurie i cuite pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdesert i fructe Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' tac1muri pentru fructe de mare Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' gletu cu clete pentru cuburi de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qg@ea Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' capace pentru oc@iuri Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' s@acIere Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' foarfece pentru struguri Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' palet pentru tort Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' frapiere pentru ampanie sau alte dotri Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsimilare Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' dotarea cu inventar de servire se face 2nQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qfuncie de specificul unitii, de sorti' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmentele de preparate i buturi servite Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q ste interzis utilizarea vaselor i ustensilelor de buctrie emailate* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT

Q7* Alte criterii< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q%ervirea se efectueaz prin< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' osptari Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' v1nztori sau autoservire Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q$ersonalul de baz din seciile de servire i producie are, 2n maForitate< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' 2nalt nivel de calificare Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' calificare Q ' Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' personalul va fi 2n permanen curat, cu Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qprul str1ns, 2mbrcminte curat, pantofiiQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qlustruii i fr biFuterii 2n e=ces Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' osptarii trebuie s cunoasc cel puin oQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qlimb strin, iar formaia de lucru va fi Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qastfel stabilit 2nc1t 2ntr'un singur Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsc@imb s se asigure cunoaterea a cel Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpuin / limbi de circulaie Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qinternaional 8L9 Q 40 Q 70 Q ,0 Q ' Q ' Q 40 Q 70 Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' personal angaFat cu atribuii de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qportar'uier Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ec@ipamente5uniforme< pentru osptari i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QaFutor de osptari Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pentru barmani Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pentru formaii muzicale proprii Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pentru v1nztori Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pentru portar'uier Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' pentru garderobier Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' efectuarea zilnic sau ori de c1te ori Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qeste nevoie a cureniei 2n grupurile Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsanitare pentru turiti, spaiile de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qservire, producie, depozitare i la Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qgrupurile sociale pentru personal Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spaiile de producie vor fi astfel Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qrealizate i ventilate 2nc1t s nu ptrundQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmirosul din buctrie 2n slile de servire Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi 2n spaiile de cazare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q4* %ervicii oferite clienilor, cu sau fr plat astfel< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' organizarea de banc@ete sau mese festive Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' comenzi pentru 2nc@irieri de ta=imetre Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' diverse comisioane Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' la solicitare, se rezerv locuri la mese Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' asigurarea pazei pentru autove@iculele Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qparcate Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' gararea autoturismului i respectiv pre' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdarea lui la plecarea clienilor, se face Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde ctre personalul restaurantului Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' plata serviciilor s poat fi efectuat Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi prin miFloace electronice de plat Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q8carduri9 Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNW ' continuare ' MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP Q Q Baruri de Q Uniti fast' Q (ofetrii, patiserii Q Q Q noapte Q food Q Q Q RNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT

Q (riterii minime obligatorii Q stele Q stele Q stele Q Q RNNNNNONNNNNSNNNNNONNNNNONNNNNSNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q Q , Q . Q + Q / Q - Q , Q . Q + Q / Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q-* Descriere general a cldirii Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' firm luminoas cu denumirea unitii i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2nsemne distinctive privind categoria de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qclasificare Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' firm cu denumirea unitii i 2nsemne Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdistinctive privind categoria de clasificare Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' accesul consumatorilor i din @olul unitii Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde cazare 8pentru unitile amplasate 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qstructuri de cazare9 Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' acces pentru aprovizionare cu mrfuri i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcirculaia personalului, separat de intrarea Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qprincipal Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' parcaF auto propriu pentru unitile Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qindependente Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' acces auto la intrare Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q/* Organizarea spaiilor< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' Gindfang, ui rotative sau perdea de aer la Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qintrare 8uniti cu acces direct din afar9H Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' @ol de primire i de ateptare pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qconsumatori Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' garderob 8unitile de var i cele cu o Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcapacitate sub -00 de locuri se e=cepteaz, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qacestea dispun1nd de cuier 2n incint9 Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' saloanele sunt dimensionate corespunztor, 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qfuncie de numrul de locuri i de indicele de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Qsuprafa *** mp5loc mas Q -,7 Q -,, Q -,/ Q -,- Q -,0 Q -,. Q -,+ Q -,- Q -,0 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' oficiu pentru osptari5barmani sau spaiu de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdistribuie 8fast'food'urile de capacitate mic Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsub ,0 de locuri pot fi e=ceptate9 Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' grup sanitar cu ap curent cald5rece, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qseparat pe se=e, o cabin la *** locuri>9 Q +0 Q .0 Q .0 Q ' Q ' Q +0 Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' acces 2ntre oficiu i salon prin ui batante Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' grup sanitar cu ap cald5rece>9 Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' buctria ec@ipat i compartimentat 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qfuncie de specificul preparatelor calde sau Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qreci realizate i a structurii materiilor prime Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcu respectarea normelor sanitar'veterinare Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' secie'bar Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' laborator propriu Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spltor de vesel Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spltor de vase Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spltor de pa@are Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' depozit pentru alimente5buturi Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' camer pentru lenFerie Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' birou al efului de unitate Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' grup social care s cuprind< vestiare Z Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qduuri Z [( Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spaiu pentru depozitarea ambalaFelor5 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qresturilor menaFere Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT

Q>9 Dotarea grupurilor sanitare va fi identic cu cea menionat 2n Ane=a nr* - pct* 6, lit* b9 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q+* Instalaii< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' sisteme de climatizare 82n spaiile de servireQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qproducie i grupurile sanitare9 Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ventilaie mecanic 2n spaii de servire i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qproducie Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ventilaie natural Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' 2nclzire central sau alte surse de 2nclzireQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qadmise de normele $*%*I*, mai puin pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qunitile sezoniere estivale Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' instalaie curent de ap cald5rece Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' iluminat 2n toate spaiile de servire, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qproducie i ane=e Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ascensor pentru mrfuri i preparate 8c1nd Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qbuctria este amplasat la alt nivel dec1t Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsalonul de servire9, la unitile cu peste ,0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde locuri la mese Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q.* UtilaFe, mobilier te@nologic, aparatur de control, aparate i dispozitive necesare 2n seciile de Q Qproducie ale buctriei< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' utilaFe te@nice>9 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q>9 dotarea se face 2n funcie de profilul i de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcapacitatea unitii, cu respectarea liniei Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qte@nologice i a normelor sanitar, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsanitar'veterinare, $%I i protecia muncii Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q,* AmenaFri i dotri interioare 2n saloane Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' pardoseal din ceramic sau alte materiale de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcalitate superioar Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT

Q' pardoseal din mozaic sau din alte materiale Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Quor lavabile Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' perei zugrvii cu materiale de calitate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qsuperioar i decoraiuni deosebite Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' zugrveli i vopsitorii obinuite Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' decoraiuni interioare adecvate specificului Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qunitii Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q ' mobilier uniform ca stil< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q ' de calitate Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q ' in bun stare de folosin Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' fee de mas sau alte miFloace igienice i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde calitate Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ervete de mas din material te=til de Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcalitate Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' 2n lista meniu vor fi mentionate preparatele Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcu denumire i componen 2n limba rom1n i 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdou limbi de circulaie internaional precum Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi gramaFul acestora Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' list afiat i etic@ete cu preurile Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpreparatelor i ale buturilor oferite Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q;* Dotarea cu inventar de servire< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' cupe de ampanie, carafe, pa@are, sonde, cni,Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q@albe, cilindri etc* 2n funcie de specificul Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qbuturilor i profilului structurii unitii Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' solnie Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' presrtori Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' oliviere Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' mutarier5bol pentru mutar Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' clopot pentru pateuri Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' doze pentru muFdei Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' scrumiere unde este cazul Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' bol pentru cltirea degetelor Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' fructier Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' platouri de diferite forme i mrimi Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ceti cu farfurioar pentru cafea Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ceti cu farfurioar pentru ceai Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ceti5boluri5farfurii pentru preparate lic@ideQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcalde Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cafetiere Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' za@arnie Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ceainice Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' farfurii suport Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' farfurii desert Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' farfurii 2ntinse mari Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' farfurii ad1nci Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' farfurii pentru gem, dulcea Q ' Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT

Q' osiere Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' raviere Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' salatiere Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' sosiere Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' suport pentru scobitori Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' lingurie pentru ceai Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' lingurie pentru cafea>9 Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT Q>9 "a categoria - stea i / stele se admit i de unic folosin Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' lingurie pentru 2ng@eat Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' lingur, furculi i cuit mare Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' furculie i cuite pentru pete Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' cuite i furculie pentru gustri Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' furculie5lingurie i cuite pentru desert Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi fructe Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' tac1muri pentru fructe de mare Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' gletu cu clete pentru cuburi de g@ea Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' capace pentru oc@iuri Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' s@acIere Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' foarfece pentru struguri Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' palet pentru tort Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' frapiere pentru ampanie Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNT QDotarea cu inventar de servire se va face 2n funcie de specificul unitii, de sortimentele de Q Qpreparate i buturi servite Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q7* Alte criterii< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q%ervirea se efectueaz prin< Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNONNNNNT Q' osptari Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' v1nztori sau autoservire Q ' Q ' Q = Q = Q = Q Q Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' personalul va fi 2n permanen curat, cu prulQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qstr1ns, 2mbrcminte curat, pantofii lustruii Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi fr biFuterii 2n e=ces Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' osptarii trebuie s cunoasc cel puin o Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qlimb strin, iar formaia de lucru va fi Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qastfel stabilit 2nc1t 2ntr'un singur sc@imb s Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qse asigure cunoaterea a cel puin / ' + limbi Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde circulaie internaional 8L9 Q 40 Q 70 Q ' Q ' Q ,0 Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ec@ipamente5uniforme pentru personal Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' portar'uier Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' garderobier Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' ecuson cu prenumele i funcia fiecrei Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpersoane din personalul cu atribuii de servire Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' efectuarea zilnic sau ori de c1te ori este Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qnevoie a cureniei 2n spaiile de servire, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qproducie, depozitare i la grupurile sociale Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpentru consumatori i personal Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' spaiile de producie vor fi astfel realizate Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qi ventilate 2nc1t s nu ptrund mirosul din Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qbuctrie 2n saloanele de servire i 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qspaiile de cazare Q ' Q ' Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' organizarea de banc@ete sau mese festive Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' comenzi pentru 2nc@irieri de ta=imetre Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' la solicitare se rezerv locuri la mese Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' asigurarea pazei pentru autove@iculele parcateQ = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNSNNNNNT Q' plata serviciilor s poat fi efectuat i Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qprin miFloace electronice de plat 8carduri9 Q = Q = Q = Q = Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNVNNNNNW >%T> AN CA + la normele metodologice ( R R %TANDARDIXAT# $ NTRU OB!IN R A ( RTI)I(ATU"UI D

("A%I)I(AR

En temeiul prevederilor art* ., alin* 8-9 din :otr1rea 3uvernului nr* -*/;75/0-0 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism cu modificrile i completrile ulterioare, %ubsemnatul8a9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?,(*N*$ `?`?`?`?`?`?`?`?`?`?`?`?`, act de identitate seria ???? nr* ?????? 2n calitate de 8se bifeaz cu = csua corespunztoare9< \ ] Administrator5asociat 82n sensul "egii nr* +-5-660, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare9 sau titular pentru< \ ] $ersoan fizic autorizat \ ] Entreprindere familial \ ] Entreprindere individual \ ] Alt form Furidic \ ] &andatar 8prin procur notarial ataat9 pentru< Denumire operator economic< 8%(, $)A, etc*9 ??????????? cu sediul social 2n localitatea ???????????, str* ????????? nr* ????? bl* ??? sc* ??? et* ??? ap* ???? Fude5sector ??????? telefon fi=???????? telefon mobil ???????? fa= ?????????? e'mail ?????????, adresa Geb ??????????????? solicit acordul pentru 2nceperea activitii, introducerea 2n circuitul turistic i eliberarea certificatului5certificatelor de clasificare pentru<

-9 Denumire unitate<* *********************** Tipul de unitate< 8e=< @otel, pensiune turistic, restaurant, bar de zi, etc9**************** (ategoria de clasificare< 8stele5margarete9******************* /9 Denumire unitate< *********************** Tipul de unitate< 8e=< @otel, pensiune turistic, restaurant, bar de zi, etc9**************** (ategoria de clasificare< 8stele5margarete9********************* +9 Denumire unitate<****************************** Tipul de unitate< 8e=< @otel, pensiune turistic, restaurant, bar de zi, etc9******************* (ategoria de clasificare< 8stele5margarete9********************* Adres unitate5uniti< localitate ***************** str ***************** nr* *** Fud* ******* Date de contact< unitate5uniti< telefon ************* fa=* *********** e'mail ************** Geb ********** (onducerea operativ este asigurat de< ************** telefon mobil ************ Ataez prezentei cereri urmtoarele documente 8se bifeaz cu =9< -* (ertificatul constatator emis de O*R*(* 2n original \ ] sau copie legalizat \ ] /* )ia standardizat privind 2ncadrarea spaiilor structurii5structurilor de cazare \ ] i5sau alimentaie public \ ] +* (ertificatul8e9 de clasificare i fia8ele9 ane=8e9 a5ale acestuia8ora9, 2n original 8dup caz9 \ ] .* =tras R JI%A" 8vizat pentru conformitate9 i copii ale documentelor de calificare pentru personalul minim necesar angaFat, conform prevederilor cap* II art* . din normele metodologice 8dup caz9 \ ] ,* Avizul te@nic de specialitate emis conform prevederilor :*3* nr* +-5-66;, 8dup caz9* \ ] D ("AR $ $RO$RIA R#%$UND R c am luat cunotin de prevederile :otr1rii 3uvernului nr* -*/;75/0-0 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i de prevederile Normelor metodologice de aplicare ale acesteia i consider c sunt 2ndeplinite 2n totalitate condiiile i criteriile prevzute 2n Normele metodologice pentru structura5structurile de primire turistice nominalizat5e mai sus, inclusiv cele privind 2ncadrarea personalului, condiii i criterii pe care m oblig s le respect pe toat durata funcionrii, pentru tipul i categoria de clasificare menionate 2n prezenta cerere i pentru structura 2nscris 2n formularele tip ale fiei5fielor privind 2ncadrarea spaiilor de cazare i5sau alimentaie public ane=ate acesteia* En cazul 2n care se constat contrariul celor declarate, voi suporta consecinele i 2neleg s'mi fie aplicate reglementrile legale 2n vigoare* Data< ??????????????? AN CA . la normele metodologice %emntura i tampila ???????????????

)Ia# %TANDARDIXAT# privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii i tipuri Tipul de unitate ????????????????????????????????????? Denumirea unitii ??????????????????????????????????? Adresa ??????????????????????????????????????????? >T> >)ont 4> MNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP Q(ategoriaQ %tructura spaiilor de cazare conform AN C I la Normelor metodologice Q Q de RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Qclasifi' Q Tip spaiu Q3rup sanitar******* Q Nr* Q Nr* Q Nr* de ordine al spaiilor de cazareQ Q care Q Q 8propriu5comun9 QspaiiQlocuriQ8-, /, +, .****sau A, B, (, D,** etc9Q RNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q stele5 Q(amer cu - loc Qgrup sanitar******* Q Q Q Q QmargareteRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q(amer cu / locuri Qgrup sanitar******* Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q(amer cu + locuri Qgrup sanitar******* Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q(amer cu . locuri Qgrup sanitar******* Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q%uit Qgrup sanitar******* Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q3arsonier Qgrup sanitar propriuQ Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q QApartament cu***** Q Q Q Q Q Q Qdormitor5dormitoare Qgrup sanitar propriuQ Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q QDuple= Qgrup sanitar propriuQ Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q(amer cu ***** Q Q Q Q Q Q Qlocuri Qgrup sanitar******* Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q$arcel campare5csu tip camping Q Q Q Q

RNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q -9* Total categoria ????????stele5margarete Q Q Q5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Q RNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q stele5 Q(amer cu - loc Qgrup sanitar******* Q Q Q Q QmargareteRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q(amer cu / locuri Qgrup sanitar******* Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q(amer cu + locuri Qgrup sanitar******* Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q(amer cu . locuri Qgrup sanitar******* Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q%uit Qgrup sanitar******* Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q3arsonier Qgrup sanitar propriuQ Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q QApartament cu***** Q Q Q Q Q Q Qdormitor5dormitoare Qgrup sanitar propriuQ Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q QDuple= Qgrup sanitar propriuQ Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q(amer cu ***** Q Q Q Q Q Q Qlocuri Qgrup sanitar******* Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q Q$arcel campare5csu tip camping Q Q Q Q RNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q /9* Total categoria ????????stele5margarete Q Q Q5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q TOTA" 3 N RA" _ total -9 Z total /9 Q Q Q5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNW >%T> Operator economic ?????????????????????????????????????????????? 8denumirea9 Numele i prenumele ???????????????????? %emntura ???????????? 8reprezentant legal9 Data ??????????? atampila AN CA , la normele metodologice

)Ia# %TANDARDIXAT# privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structurile de primire turistice cu funciuni de alimentaie public Tipul de unitate ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 8conform normelor metodologice ' e=* ' restaurant clasic, restaurant pensiune, snacI'bar, bar de zi, disco'bar, etc*9 Denumirea unitii ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Adresa ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? $rofilul unitii ?????????????????????????????????????? 8e=* restaurant, bar, fast'food, cofetrie, patiserie9 Total suprafa comercial 8mp9 ??????????????????? 8compus din suprafaa spaiilor de servire ' saloane, terase9 Amplasarea unitii ???????????????????????? 8parter, etaF -, demisol, etc9 (apacitatea total a unitii locuri ????????????????? 8saloane Z terase9 >T> >)ont 6> MNNNNONNNNNNNONNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNP QNr* Q Tipul Q(ategoriaQ Nr* Q din care< Q Q Qcrt*Q de Q 8stele9 QlocuriRNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNT Nr* saloane<Q Q QunitateQ Qtotal Q 2n Q pe teras Q pe teras Q 2n grdinQ Q Q Q Q Q Q saloane Q acoperit QneacoperitQ de var Q Q RNNNNSNNNNNNNSNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNT Q Q Q Q Q****locuriQ*****locuriQ*****locuriQ*****locuriQ Q UNNNNVNNNNNNNVNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNW Operator economic ?????????????????????????????????????????? 8denumirea9

Numele i prenumele ???????????????????? 8reprezentant legal9 Data ??????????? >%T> AN CA ; la normele metodologice

%emntura ???????????? atampila

D ("ARA!I >9 pe propria rspundere dat 2n temeiul prevederilor art* --, alin* 8-9 din :otr1rea 3uvernului nr* -*/;75/0-0 cu modificrile i completrile ulterioare 2n cazul eliberrii licenei de turism5ane=ei licenei de turism %ubsemnatul ????????????????,(*N*$ `?`?`?`?`?`?`?`?`?`?`?`?`, act de identitate seria ??? nr* ?????? 2n calitate de 8se bifeaz cu = csua corespunztoare9< \ ] Administrator5asociat 82n sensul "egii nr* +-5-660, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare9 sau \ ] Reprezentant legal pentru< ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 8denumirea operatorului economic care desfoar activiti specifice ageniilor de turism9 cu sediul social 2n localitatea ???????????, str* ??????????? nr* ???? bl* ???? sc* ????? et* ????? ap* ???? Fude5sector ???????, solicit eliberarea licenei de turism \ ] ane=ei licenei de turism \ ] pentru agenia de turism5reprezentana situat 2n localitatea ??????????? , str* ???????????, nr* ????? bl* ????? sc* ????? et* ?????? ap* ?????? Fude5sector ????????, tel* ??????? fa= ????????, e'mail??????? Geb site5pagin Geb ???????? i cunosc1nd prevederile art* /6/ din (odul $enal privind falsul 2n declaraii, D ("AR $ $RO$RIA R#%$UND R c am luat la cunotin de prevederile :otr1rii 3uvernului nr* -*/;75/0-0 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia i c sunt 2ndeplinite 2n totalitate

condiiile i criteriile de funcionare prevzute 2n ane=ele la Normele sus'menionate, pe care certific c le 2ndeplinesc i m oblig s le respect pe toat durata funcionrii ageniei de turism menionate mai Fos, pentru tipul declarat* Agenia de turism 8nume comercial9< ???????????????????????? TOURO$ RATOAR \ ] D TAI"I%T# \ ] cu v1nzare e=clusiv online \ ] fr v1nzare direct la public>>9 \ ] (onducerea operativ este asigurat de<*********** telefon mobil**************** Ataez prezentei declaraii urmtoarele documente< -* (ertificatul constatator emis de O*R*(* 2n original \ ] sau copie legalizat \ ] /* (opie a poliei de asigurare \ ] +* (opia contractului care atest dreptul de proprietate5alt drept real sau de utilizare asupra spaiului .* "icena de turism>>>9 \ ] i5sau ane=a licenei de turism>>>9 \ ] ,* (opia licenei de turism 82n cazul 2nregistrrii unei filiale5sucursale5sediu secundar5reprezentane \ ] ;* (ertificat de cazier fiscal \ ] 7* Dovada 2nregistrrii contractului de munc 2n registrul general de eviden a salariailor 2nsoit de documentul care atest pregtirea profesional a persoanei care asigur conducerea operativ a ageniei de turism sau filialei5sediului secundar aparin1nd acesteia \ ] Data ??????????? %emntura ?????????? atampila de tip<

\ ]

AN CA 7 la normele metodologice (riterii minime obligatorii privind 2ncadrarea cu personal i pregtirea profesional 2n structuri de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public I* $ersoana care asigur conducerea operativ a structurii de primire turistice cu funciuni de cazare i alimentaie public trebuie s fie angaFat cu contract individual de munc, 2nregistrat 2n registrul de eviden a angaFailor, cu e=cepia cazurilor 2n care conducerea operativ este asigurat de unul dintre asociai sau acionari care deine documentele de calificare conform punctului - din tabelul de mai Fos* >T>

>)ont 4> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNP Q Q Q Q QBaruri Q Q Q:oteluri, moteluri Q (abane, Q Restaurante Q de Q Q Q Q campinguri Q i baruri Q noapteQ Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNT Q (riterii minime obligatorii Q stele Q stele Q stele Q stele Q Q RNNNONNNONNNONNNONNNSNNNONNNONNNONNNSNNNONNNONNNONNNONNNSNNNONNNT Q Q , Q . Q + Q / Q - Q . Q + Q / Q - Q , Q . Q + Q / Q - Q , Q . Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q-* $ersoana care asigur conducerea Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qoperativ a structurii de primire Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qturistice trebuie s dein>9< Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcertificat de absolvire a unui curs Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde formare managerial 2n domeniu, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qorganizat de un furnizor de formare Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qprofesional autorizat 5diplom Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde licen5masterat5doctorat privind Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qabsolvirea cursurilor universitare 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdomeniul turismului5brevet de turism, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qspecific funciei* Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q/* (el putin o persoan din conducerea Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qoperativ a unei structuri de primire Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qturistice trebuie s fac dovada absol'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qvirii a unui program de pregtire 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qdomeniul calitii serviciilor turis' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qtice, realizat de un furnizor de formare Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qprofesional autorizat 2n domeniul Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qturismului, cu activitate reprezenta' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qtiv 2n acest sector 8care s poat Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qface dovada unor preocupri 2n domeniulQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qcalitii serviciilor turistice cel Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qpuin 2n ultimii + ani9* Q = Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>9 (ampingurile i satele de vacan cu o capacitate de cazare sub -00 de locuri, precum si unitile Q Qde alimentaie sub ,0 de locuri la mese, se e=cepteaz Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q+* $ersonalul din recepie trebuie s Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qfie calificat>>9 2n proporie de -00 L Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q

RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>>9 (u certificat de calificare obinut conform prevederilor legale Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q.* $ersonalul seciilor de producie iQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qservire trebuie s fie calificat 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qproporie de -00L Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q,* aef de recepie la unitile cu mai Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qmult de ,0 de spaii de cazare Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q;* 3uvernant la unitile cu mai mult Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qde ,0 de spaii de cazare Q = Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q7* %ef de sal la unitile cu peste Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q-00 de locuri Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q4* %omelier Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q6* Barman preparator Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q-0* Buctar>>>9 Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q = Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNSNNNT Q--* Buctar specialist sau maestru 2n Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qarta culinar>>>9 Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q = Q = Q ' Q ' Q ' Q ' Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNT Q>>>9 %e e=cepteaz barurile Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNONNNT Q-/* (ursuri de perfecionare pentru Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2ntreg personalul, efectuate de la Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qobi nerea calificrii sau de la absol'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qvirea altor cursuri de perfecionare deQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qscurt durat, la intervalele reglemen'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qtate de (odul &uncii Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q = Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNVNNNW >%T> AN CA 4 la normele metodologice

(riterii minime obligatorii de funcionare pentru agenia de turism de tip turoperatoare sau detailist i a filialei5sucursalei5sediului secundar5reprezentanei>9 acesteia ''''''''' >9 Doar operatorul economic care deine agenie de turism touroperatoare poate 2nfiina filial5sediu secundar5reprezentan touroperatoare* >T> MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP Q QAgenie de turism5filialQ Q (riterii minime obligatorii RNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNT Q QTOURO$ RATOAR QD TAI"I%T#Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNT Q-* %tarea cldirii s fie bun i salubr Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNT Q/* Amplasarea ageniei de turism 2n cldire<>-9 la Q Q Q Qdemisol, parter, mezanin sau la etaFul -, uor Q Q Q Qaccesibil Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNT Q>-9 $ot fi acceptate i alte amplasamente, dac sunt situate 2n cldiri cu Q Qdestinaie public* Agenia de turism touroperatoare care nu are activitate deQ Qv1nzare direct ctre turiti precum i ageniile de turism care desfoar Q Qactivitatea e=clusiv online poate5pot funciona i la alte niveluri ale Q Qcldirii* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNT Q+* %uprafaa ageniei de turism sa fie de minim>/9< Q -; mb Q -0 mb Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNT Q>/9 %e e=cepteaz ageniile de turism care desfoar activitatea e=clusiv Q Qonline Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNT Q.* 3rup sanitar propriu pentru personal sau cu Q Q Q Qacces facil Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNT Q,* &inim ,0L din personalul 2ncadrat ca agent de Q Q Q Qturism s fie calificat ca Aagent de turism'g@idA Q Q Q Qatestat prin certificat de absolvire a unui curs de Q Q Q Qcalificare organizat de ctre un furnizor de formareQ Q Q Qprofesional autorizat sau s dein certificat de Q Q Q Qcompetene profesionale pentru ocupaia5calificarea Q Q Q

QAagent de turismA emis de un centru de evaluare i Q Q Q Qcertificare acreditat5autorizat Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNT Q;* Asigurarea cu g@izi posesori ai atestatului de Q Q Q Qg@id de turism>+9 Q C Q ' Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNT Q>+9 %e aplic 2n cazul desfurrii de ctre agenia de turism a programelor Q Qturistice* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNT Q7* $oli de asigurare privind asigurarea rambur' Q Q Q Qsrii c@eltuielilor de repatriere i5sau a sumelor Q Q Q Qac@itate de turiti pentru ac@iziionarea Q Q Q Qserviciilor5pac@etelor de servicii turistice, 2n Q Q Q Qcazul insolvabilitii sau a falimentului ageniei Q Q Q Qde turism Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNT Q4* )irm cu denumirea ageniei de turism iar 2n Q Q Q Qcazul amplasrii acesteia 2n imobile cu spaii de Q Q Q Qlocuit5activiti economice, aplicarea unui autoco' Q Q Q Qlant sau a unei plcue la intrarea 2n imobil cu Q Q Q Qdenumirea ageniei de turism Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNT Q6* &obilier adecvat activitii desfurate Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNT Q-0* &iFloace de comunicaie< computer, servicii fa=,Q Q Q Qtelefon, acces internet Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNT Q--* %ite Geb5pagin Geb Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNT Q-/* Afiare pe site'ul Geb5paginii Geb al5a agenieiQ Q Q Qde turism< ' a datelor de identificare, conform Q Q Q Qprevederilor "egii nr* +-5-660 privind societile Q Q Q Qcomerciale, republicat, cu completrile i modifi' Q Q Q Qcrile ulterioareH ' a copiei documentului care Q Q Q Qatest capacitatea profesional a persoanei care Q Q Q Qasigur conducerea operativ a ageniei de turismH Q Q Q Q' a copiei licenei de turism eliberat ageniei de Q Q Q QturismH ' a copiei poliei de asigurare 2n termen Q Q Q Qde valabilitate* Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNT

Q-+* %uprafaa comercial s fie folosit 2n e=clusi'Q Q Q Qvitate pentru activitatea de turism>.9 Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNT Q>.9 $ot fi acceptate, 2n msura 2n care spaiul permite, i alte activiti, Q Qcum sunt< sc@imb valutar, fotocopiere, v1nzri de suveniruri, ilustrate, criQ Qde turism, g@iduri, @ri* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNT Q-.* $ersoana care asigur conducerea operativ a Q Q Q Qageniei de turism sau a filialei, sucursalei, Q Q Q Qsediului secundar, reprezentanei acesteia trebuie Q Q Q Qs fie angaFat cu contract individual de munc cu Q Q Q Qnorm 2ntreag, 2nregistrat 2n registrul de evidenQ Q Q Qa salariailor>,9 i s dein cel putin unul dintreQ Q Q Qurmtoarele documente>;9< certificat de absolvire a Q Q Q Qunui curs de formare managerial 2n domeniu, orga' Q Q Q Qnizat de un furnizor de formare profesional Q Q Q Qautorizat, diplom de licen5masterat5doctorat Q Q Q Qprivind absolvirea de cursuri universitare5post' Q Q Q Quniversitare 2n domeniul turismului sau brevet de Q Q Q Qturism specific funciei* Q C Q C Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNT Q>,9 (u e=cepia situaiilor 2n care conducerea este asigurat de unul din Q Qacionari sau asociai care deine documentele de calificare 8certificat de Q Qabsolvire a unui curs de formare managerial 2n domeniu, organizat de un Q Qfurnizor de formare profesionala autorizat, diplom de licen5masterat5 Q Qdoctorat privind absolvirea de cursuri universitare5postuniversitare 2n Q Qdomeniul turismului, brevet de turism specific funciei9 Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q>;9 (u e=cepiile prevzute de art* +. alin* 8/9 din normele metodologice* Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNT Q-,* Numele comercial al ageniei de turism s nu Q Q Q Qcreeze confuzie prin asemnare de nume cu ageniile Q Q Q Qde turism e=istente deFa 2n pia, e=cept1nd situa' Q Q Q Qiile prevzute de legislaia 2n vigoare 8e=emplu< Q Q Q Qcontractul de franciz, protecia numelui prin Q Q Q Q2nregistrare O*%*I*&*9 Q C Q C Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNW >%T>

AN CA 6 la normele metodologice &ac@eta certificatului de clasificare '''''''''''''' NOT#8(T( 9 &ac@eta certificatului de clasificare, se gsete 2n &onitorul Oficial al Rom1niei, $artea I, nr* +,+ bis, din data de -. iunie /0-+, la pagina 64 8a se vedea imaginea asociat9* AN CA 6*la normele metodologice >T> >)ont 6> D NU&IR A IN%TITU!I I $UB"I( ( NTRA" Numrul i data certificatului de clasificare

D NU&IR A DIR (!I I, % RJI(IU"UI, A D $ARTA& NTU"U %AU (O&$ARTI& NTU"UI )Ia# privind 2ncadrarea nominal a spaiilor de cazare pe categorii din unitatea 8se completeaz cu tipul unitii i denumirea acesteia9 8se completeaz cu adresa unitii9 8se menioneaz denumirea operatorului economic9 MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNP Q %TRU(TURA %$ATII"OR D (AXAR $ (AT 3ORII Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q(ategorie de clasificare i tip spaiu de cazareQ Nr* Q Nr* Q Numarul de ordine al Q Q QspaiiQlocuriQ spaiilor de cazare Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q NR* %T " 5&AR3AR T Q Q Q Q Q NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT QTotal categoria NR* Q Q Q Q Q%T " 5&AR3AR T Q Q Q L Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT Q NR* %T " 5&AR3AR T Q Q Q Q Q NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT QTotal categoria NR* Q Q Q Q Q%T " 5&AR3AR T Q Q Q L Q RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNT QTotal general Q Q Q -00 L Q UNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNW (onducere, prenume i nume >%T> AN CA 6*/ la normele metodologice D NU&IR A IN%TITU!I I $UB"I( ( NTRA" D NU&IR A DIR (!I I, % RJI(IU"UI, A D $ARTA& NTU"U %AU (O&$ARTI& NTU"UI Numrul i data certificatului de clasificare Entocmit, prenume i nume5data

)IaA privind 2ncadrarea i organizarea spaiilor 2n structura de primire turistic cu funciuni de alimentaie public 8se completeaz cu tipul unitii i denumirea acesteia9 8se menioneaz denumirea operatorului economic9

-* /* +* .* ,*

Adresa< $rofilul< Total suprafa comercial 8mp9< Amplasarea unitii< (apacitatea total a unitii<

locuri

>T> >)ont 6> MNNNNONNNNNNNNONNNNNNNNNONNNNNNONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNNP Q Q Q Q Q din care< Q Q Q Q Tipul Q Q Nr* RNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNONNNNNNNNNNNONNNNNNNNNNT Q QNr* Q de Q(ategoriaQlocuriQNr* locuriQNr* locuriQ Nr* locuriQNr* locuriQ Nr* saloaneQ Q(rt*Q unitateQ Qtotal Q 2n Qpe terasa Q pe terasa Q2n gradinaQ Q Q Q Q Q Q saloane Qacoperita QneacoperitaQ de vara Q Q RNNNNSNNNNNNNNSNNNNNNNNNSNNNNNNSNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNNNT Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q UNNNNVNNNNNNNNVNNNNNNNNNVNNNNNNVNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNVNNNNNNNNNNNNW (onducere, prenume i nume >%T> AN CA -0 la normele metodologice &ac@eta licenei de turism '''''''''''''' NOT#8(T( 9 &ac@eta licenei de turism, se gsete 2n &onitorul Oficial al Rom1niei, $artea I, nr* +,+ bis, din data de -. iunie /0-+, la pagina -0- 8a se vedea imaginea asociat9* AN CA --

Entocmit, prenume i nume5data

la normele metodologice &ac@eta ane=ei licenei de turism '''''''''''''' NOT#8(T( 9 &ac@eta ane=ei licenei de turism, se gsete 2n &onitorul Oficial al Rom1niei, $artea I, nr* +,+ bis, din data de -. iunie /0-+, la pagina -0/ 8a se vedea imaginea asociat9* AN CA -/ la normele metodologice &ac@eta brevetului de turism '''''''''''''' NOT#8(T( 9 &ac@eta brevetului de turism, se gsete 2n &onitorul Oficial al Rom1niei, $artea I, nr* +,+ bis, din data de -. iunie /0-+, la pagina -0+ 8a se vedea imaginea asociat9* AN CA -+ la normele metodologice >T> & %AcU" ' $RO NATURA

?????????????????????????????????????RO???????????????????????????????????????? )I!I A"#TURI D NOI EN A$#RAR A & DIU"UI NO%TRUd

Imaginai'v tonele de prosoape splate zilnic 2n @otelurile din 2ntreaga lume fr a fi necesar, dar g1ndii'v la cantitile imense de detergeni folosii care polueaz apa* J rugm s decidei singuri< $rosoapele lsate pe podea 2nseamn< AJ rog s le sc@imbaiA $rosoapele aezate pe suportul de prosoape 2nseamn< A"e voi folosi din nouA

$entru un mediu ' ambient sntos* ????????????????????????????????????? N??????????????????????????????????????? : "$ U% $ROT (T OUR NJIRON& NTd

T@inI of t@e tons of toGels being Gas@ed unnecessaril^ ever^ da^ in @otels t@roug@out t@e Gorld and t@e @uge Kuantities of detergent used G@ic@ pollute our Gater* $lease decide for ^ourself< ToGels on t@e floor mean< A$lease replace t@emA ToGels on t@e toGel'rail mean< AI Gill use t@em againA )or a @ealt@^ environment* ?????????????????????????????????????D ???????????????????????????????????????? : ") N %I &IT UN% R U&[ "T XU %(:UTX Nd

BedenIen %ie dass taglic@ in allen :otels der [elt unnotig Tonnen von :andtuc@ern geGasc@en Gerden und dadurc@ eine Unmenge von [asc@mitteln unser so Iostbares [asser verunreinigt* ntsc@eiden %ie selbst< Die :andtuc@er auf dem Boden bedeuten< ABitte :andtuc@er Gec@selnA Die :andtuc@er auf dem :andtuc@@alter bedeuten< AIc@ Iann sie Geiter gebrauc@enA )ur eine gesunde UmGelt* ?????????????????????????????????????)R???????????????????????????????????????? R cOI3N X'NOU% DAN% "A $ROT (TION D "e NJIRONN & NTd

$ensez au= tonnes de serviettes lavees c@aKue Four dans les @otels du monde entier et au= Kuantites de detergents utilises polluant leeau* (eest a vous de c@oisir< "es serviettes Fetees par terre< fJeuillez les remplacerg*

>%T>

"es serviettes mises sur porte'serviettes< fce les reutiliseg* $our un environnement sain*

AN CA -. la normele metodologice AUTORIXA!I $ROJIXORI D )UN(!IONAR

'''''''''''''' NOT#8(T( 9 Autorizaia provizorie de funcionare, se gsete 2n &onitorul Oficial al Rom1niei, $artea I, nr* +,+ bis, din data de -. iunie /0-+, la pagina -0, 8a se vedea imaginea asociat9* AN CA -, la normele metodologice )OR&U"AR D IN)OR&AR 8>9

En baza art* -0 alin* 8/9 i 8+9 din :otr1rea 3uvernului nr* -*/;75/0-0 privind prestarea 2n regim transfrontalier a serviciilor specifice ageniilor de turism -* Date de identificare ale reprezentantului legal al operatorului economic< -*-* $renume i nume<******************************************************* -*/* Naionalitate<********************************************************* -*+* Data naterii< ****5****5****5****5****5****5****5**** D D & & h h h h -*.* $aaport5carte de identitate< *********** emis 2n statul ************** -*,* Telefon mobil<********************************************************* EN (A"ITAT D R $R X NTANT " 3A" $ NTRU<

/* Date de identificare ale operatorului economic 2n statul membru de stabilire< /*-* Numele operatorului economic<********************************************** /*/* %tatul membru de stabilire 8selectai prin 2ncercuire9<

AT )I &T

B )R NO

B3 :U N"

(h I $"

(X I% $T

D IT RO

Di "I %I

"T %i

" "J %

% "U Ui

/*+* Adresa 8complet9< ******************************************************* /*+*-* Telefon< ************** fa=************ e'mail************************** adres Geb********** /*.* "icen de turism nr*8>>9************ data emiterii********** perioada de valabilitate************ autoritatea emitent *********** statul*************************** /*,* Asigurare de rspundere profesional5asigurare de rspundere civil 2n caz de insolvabilitate sau de faliment serie5numr************* data emiterii************* perioada de valabilitate********* suma asigurat5valoarea poliei de asigurare*********** moneda********* numele companiei de asigurare ************** statul******************* /*;* Alte informaii despre garanii financiare5asigurri 2n caz de insolvabilitate sau de faliment< ************************************************************************************* informm instituia public central responsabil 2n domeniul turismului, privind prestarea 2n regim transfrontalier a serviciilor specifice ageniilor de turism, pe teritoriul Rom1niei* Am ataat la prezentul formular de informare< copie a crii de identitate5paaport a reprezentantului legal al operatorului economic, copie a licenei de turism5autorizaiei8>>9, copii ale polielor de asigurare i copii ale altor documente relevante* Data< Reprezentant legal< %emntura

'''''''''' 8>9 $rezenta informare se re2nnoiete 2n cazul 2n care au aprut modificri asupra datelor 2nscrise 2n aceasta sau 2n documentele ane=ate acesteia 8>>9 %au oricare alt act5document 2n temeiul cruia operatorul economic presteaz legal activitatea de servicii 2n statul membru de stabilire* AN CA -; la normele metodologice ( R R TI$ pentru eliberarea brevetului de turism %ubsemnatul8a9*************, (N$ `?`?`?`?`?`?`?`?`?`?`?`?` cu domiciliul 2n********* telefon ******* e' mail ********* solicit eliberarea brevetului de turism pentru funcia de< ******** 2ntruc1t consider c 2ndeplinesc 2n totalitate criteriile minime pentru eliberarea brevetului de turism, stabilite de instituia public central responsabil 2n domeniul turismului*

(unosc1nd prevederile art* /6/ din (odul $enal privind falsul 2n declaraii, declar pe propria rspundere c documentele prezentate sunt 2n conformitate cu originalul i toate datele 2nscrise 2n acestea sunt reale* Ataez prezentei cereri urmtoarele documente 8se bifeaz cu =9< -* cerere /* curriculum vitae +* copie de pe actul de identitate .* copii de pe actele care atest pregtirea profesional ,* copii de pe actele care atest e=periena profesional ;* certificat valabil de cazier Fudiciar, fr 2nscrieri 7* certificat de cazier fiscal 4* copie de pe atestatul de limb strin 6* brevet de turism emis anterior, original -0* anun pierdere brevet de turism, dup caz \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

Not< (opiile actelor depuse vor fi semnate, datate i vor fi certificate pentru conformitate de ctre titular prin meniunea Aconform cu originalulA* Data< ''''''' %emntura