Sunteți pe pagina 1din 17

Licenta de turism este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta

pentru turisti si posibilitatea de a infiinta o agentie de turism. Conditiile de acordare a licentelor de turism difera de la o tara la alta. In tara noastra, in functie de compleitatea obiectului de activitate, licentele sunt grupate in: * Licente de turism categoria A, acordate agentiilor care au capacitatea sa desfasoare urmatoarele activitati: organizarea de pachete de servicii in domeniul turismului international si intern; vanzarea catre turisti a pachetelor de servicii proprii si a celor contractate cu alte agentii de turism licentiate; rezervarea si comercializarea serviciilor de cazare, masa, transport, agrement, tratament si cura balneara, asistenta turistica (ghizi), inchirieri de autoturisme, cu sau fara sofer, obtinerea de vize turistice; rezervarea si comercializarea de bilete pentru mijloacele de transport, spectacole si manifestari artistice, sportive sau alte activitati de divertisment si agrement in cadrul sejurului sau programului turistic.

* Licente de turism categoria B, acordate agentiilor care opereaza numai in domeniul turismului intern si desfasoara aceleasi activitati ca in cazul licentelor de turism categoria A. Acordarea, vizarea si radierea licentei de turism Licenta de turism se elibereaza de catre Ministerul Turismului - Directia generala de autorizare si control, la cererea agentilor economici. n vederea obtinerii licentei de turism agentul economic va prezenta urmatoarele documente: a) cerere de eliberare a licentei de turism; b) copie de pe hotarrea judecatoreasca de nfiintare a agentului economic sau copie de pe autorizatia de functionare, iar n situatia n care din hotarrea judecatoreasca nu rezulta obiectul de activitate, se va anexa si copia de pe actul constitutiv; c) copie de pe certificatul de nmatriculare n registrul comertului;

d) dovada constituirii fondului de garantie: scrisoare de garantie bancara sau angajament de plata; e) copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce activitatea de turism; f) copie de pe contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism, nregistrat la directia de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti - Camera de munca; g) copie de pe actul de detinere a spatiului pentru agentia de turism si pentru filialele acesteia; h) fisa de prezentare a agentiei de turism si a eventualelor filiale ale acesteia, daca este cazul; i) formularul biletului de turism pentru asigurarea serviciilor; j) copie de pe ordinul de plata privind transferul n contul O.A.C.T. a contravalorii prestatiilor efectuate de acesta pentru eliberarea licentei. Documentatia astfel ntocmita se transmite reprezentantului zonal al Ministerului Turismului - Directia generala de autorizare si control, care verifica documentatia primita, solicitnd eventuale completari. Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile si curge de la data nregistrarii documentatiei complete. Eliberarea licentei se face dupa consultarea cu reprezentantii din teritoriu ai asociatiei profesionale de profil si verificarea la fata locului a ndeplinirii criteriilor minime prevazute de lege. La schimbarea sediului agentiei de turism sau a titularului licentei agentul economic n cauza este obligat sa solicite eliberarea unei noi licente, ntocmind n acest sens urmatoarea documentatie: a)cerere; b)certificat constatator de la oficiul registrului comertului privind noul sediu*); c)licenta de turism eliberata anterior, n original; d)dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate. Pentru nscrierea filialei unei agentii de turism se va ntocmi urmatoarea documentatie: a)cerere;

b)certificat constatator de la oficiul registrului comertului privind sediul filialei*); c)licenta de turism a agentiei de turism, n copie; d)brevetul de turism si contractul de munca, n copie, al persoanei care conduce filiala din alta localitate dect agentia de turism sau copie de pe documentul de calificare ca agent de turism si contractul de munca al persoanei care conduce filiala din aceeasi localitate cu agentia de turism; e)dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate. Pentru vizarea, din 3 n 3 ani a licentei pentru agentia de turism si filiala acesteia se va ntocmi urmatoarea documentatie: a)cerere; b)licenta de turism, n original, pentru agentie si, respectiv, anexa licentei pentru filiala; c)brevetul de turism al persoanei care conduce agentia, n copie; d)contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism, n copie; e)dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate. Pentru radierea agentiei de turism si, respectiv, a filialei acesteia se va prezenta urmatoarea documentatie: a)cerere; b)licenta de turism si, respectiv anexa licentei de turism, n original. Suspendarea licentei de turism Licenta de turism se suspenda de catre Ministerul Turismului n cazul n care se constata nerespectarea uneia dintre situatiile prevazute de lege. Suspendarea se face pentru o perioada de pna la un an. n cazul n care cu ocazia verificarilor efectuate n vederea vizarii licentei de turism se constata ca nu mai sunt ndeplinite conditiile care au stat la baza acordarii acesteia, licenta se suspenda pna la remedierea deficientelor. Licenta de turism este suspendata din oficiu pe perioada n care agentul economic nu are ncheiata polita de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agentiei. Retragerea licentei de turism

Retragerea licentei de turism de catre Ministerul Turismului - Directia generala de autorizare si control se face n situatiile prevazute de lege. n situatia n care, la verificarea efectuata de reprezentantii Ministerului Turismului - Directia generala de autorizare si control se constata ca agentia de turism nu mai functioneaza la sediul nscris n licenta de turism, aceasta se retrage din oficiu, n termen de 15 zile de la notificarea agentului economic, titular al licentei n cauza, prin scrisoare recomandata. Potrivit actelor normative in vigoare se sanctioneaza: desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre agentii economici fara licenta de turism; desfasurarea activitatilor turistice specifice agentiilor de turism fara licenta sau dupa retragerea ori suspendarea licentei; desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre agentii economici cu licenta de turism suspendata, nevizata sau cu viza expirata.

Criterii minime pentru eliberarea licentei de turism Nr. Criteriile Agentia de Agentia Filiala tourturism de turism operatoare5) crt tourdetailista . operatoare 1. Agentul economic x x trebuie sa aiba prevazute n obiectul de activitate servicii turistice 2. Agentul economic x x trebuie sa fie nregistrat n registrul comertului 3. Starea si aspectul x x x cladirii n care functioneaza agentia: - foarte buna si salubra 4. - buna si salubra Amplasarea agentiei x x x

Filiala detailista

5.

in cladire la demisol, parter, mezanin sau la etajul I, usor accesibil1 Suprafata comerciala a agentiei: -peste 16 mp

x -

x -

6.

7. 8.

9.

-peste 10mp Suprafata comerciala sa fie folosita in exclusivitate pentru turism2 Grup sanitar propriu pentru personal sau cu acces facil Persoana care conduce activitatea agentiei de turism trebuie sa fie posesoare a brevetului de turism3 , 4 Asigurarea cu personal calificat ca

x x

x x

x x

x x

1 Pot fi acceptate si alte amplasamente, daca sunt situate n cladiri cu destinatie publica.
Agentia de turism touroperatoare care nu are activitate de vnzare directa catre turisti poate functiona si la alte niveluri ale cladiri

2 Pot fi acceptate, n masura n care spatiul permite, si alte activitati, cum sunt: schimb valutar, xerox, vnzari de suveniruri, ilustrate, carti de turism, ghiduri, harti. 3 n situatia n care nceteaza contractul de munca ncheiat ntre persoana brevetata si agentul economic, nlocuirea
acesteia se va face n termen de 30 de zile.

4 n cazul filialei situate n aceeasi localitate cu agentia de turism persoana care conduce filiala trebuie sa fie calificata ca agent de turism. Persoana calificata trebuie sa posede un document care sa certifice absolvirea uneia dintre urmatoarele forme de nvatamnt: - facultate de turism; - scoala postliceala de turism; - liceu sau clasa cu profil de turism; - curs de calificare n meseria de agent de turism, organizat de institutii autorizate.

10.

11. 12.

13. 14. 15.

agent de turism si cu ghizi, posesori ai atestautului de ghid de turism, corespuznator serviciilor turistice comercializate Polita de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agentiei6 Utilizarea de autocare clasificate Asigurarea serviciilor de cazare si masa numai n structuri de primire turistice clasificate Firma Mobilier adecvat activitatii desfasurate Mijloace de telecomunicatii

x x

x x

x x

x x

x x x

x x x

x x x

x x x

-telefon si fax 16. Placheta cu numarul de telefon al Ministerului Turismului, precum si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor amplasata n spatiul comercial

Agentii economici din turism, posesori de certificate de clasificare si/sau licente de turism emise de Ministerul Comertului si Turismului sau de Autoritatea Nationala pentru Turism - Oficiul de Autorizare si Control, au obligatia ca n
65 Doar agentul economic care detine agentie de turism touroperatoare poate nfiinta filiala touroperatoare. 6 Cuantumul sumelor asigurate pe tip de agentie de turism si procedura de asigurare se stabilesc periodic de Ministerul Turismului, prin ordin al ministrului turismului.

termen de 30 de zile de la data publicarii Ordinului nr. 203 din 10 martie 20027 sa solicite preschimbarea acestora cu noile tipuri de documente eliberate de Ministerul Turismului. Preschimbarea documentelor se realizeaza de catre Ministerul Turismului gratuit, n baza cererii agentului economic, nsotita de originalul vechilor certificate sau licente si de copia de pe certificatul de nregistrare la registrul comertului. Certificatele de clasificare si licentele de turism pentru care nu s-a solicitat preschimbarea n termenul legal devin nule. Agentii economici posesori de certificate de clasificare sau licente de turism au obligatia sa asigure afisarea acestora n original sau copii xerox color, nramate estetic, la receptia structurii de primire turistice si, respectiv, la sediul agentiei de turism. FISA DE PREZENTARE a agentiei de turism .............................................................. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Denumirea agentului economic ...................................................................... ..................... Sediul agentului economic .... ...................................... .................................. ..................... Nr. Certificatului de inmatriculare la Registrul comertului ............................. .................... Capitalul social ...................................... ......................................................... .............. ....... Sediul agentiei ...................................... ...................................... ................... ......... ........... Activitatea desfasurata de agentie............................................................................. ................................ ................................................................................................................. ....... ............................... ............................................. ......................... ................. .............. Personal total ...................................... din care, calificat8 ............................... ....................
licentelor de turism

7.

7 ORDIN nr. 203 din 10 martie 2002 privind preschimbarea certificatelor de clasificare si/sau a 8 Se vor anexa in copie actele de calificare

8.

Personal cunoscator de limbi straine de circulatie internationala (se vor anexa atestatele) ........................................................................................................ .................................... .................................................................................... .................................... ....................... 9. Starea cladirii (foarte buna, buna) ...................................... ................................................. 10. Amplasarea in spatiul agentiei (parter, mezanin sau etajul I, etaje superioare) ...................................... ...................................... ........................ ......................................... 11. Starea spatiului comercial ...................................... ............................................................. 12. Suprafata spatiului comercial (mp) ...................................... .............................................. 13. Echipamente din dotare ...................................... ................................................................. 14. Telefon ...................................... ...................................... .............................. ...................... 15. Telefon / Fax ...................................... ...................................... .................................... ....... Semnatura autorizata .............................................. CERERE DE ELIBERARE A LICENTEI DE TURISM DOMNULE MINISTRU, ................................................................................................................................... ............ (denumirea agentului economic) cu sediul in localitatea......................... ........................., str. ......................... nr. ......................, sectorul/judetul ...................... reprezentat prin ......................... ........................., in calitatea de ......................... ......................... va rog sa aprobati eliberarea lcientei de turism, categoria ............ (administrator, presedinte, director) pentru ......................... ......................... amplasata in localitatea ........................., str. ........................., nr. ..................., sector ................., judet ........................., in

vederea desfasurarii urmatoarelor activitati turistice9 ......................... ......................... ......................... ......................... ............ ............. ......................... ......................... ......................... ......................... ............. ............. Declar ca sunt indeplinite in totalitate criterile de licentiere stabilite de Ministrului Turismului, pe care le vom respecta in toate perioada desfasurarii activitatii de turism. Anexam urmatoarele documente: Semnatura L.S. Data ......................... ROMANIA MINISTERUL TURISMULUI LICENTA DE TURISM Categoria .................................................., valabil pana la data de .......................... Agentia de turism ......................... ......................... situata in ......................... ................................ (sediul) apartinand de ......................... ......................... ......................... ..................., are conditii materiale (denumirea agentului economic) si capacitatea profesionala de a desfasura urmatoarele activitati turistice: ......................... ......................... ......................... ......................... ............ ............. ......................... ......................... ......................... ......................... ............. ............ ......................... ......................... ......................... ......................... .............. ........... ......................... ......................... ......................... .......................... Prezenta licenta a fost eliberata conform prevederilor ......................... ......................... ................. si documentatiei inregistrate la Ministerul Turismului cu nr. .........................
9 Se vor indica serviciile turistice care constituie obiectul de activitate al agentiei de turism

......................... ......................... (semnatura si stampila) Nr. ......................... Bucuresti ......................... 20....... ......................... ......................... (Denumirea agentului economic) Brevetul de turism Conform actelor normative in vigoare1, prin brevet de turism se intelege documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice. Acordarea brevetului de turism2 Conducerea operativa a agentiei de turism, a filialei acesteia din alte localitati, a hotelului, a motelului, a campingului (cu o capacitate de peste 100 de locuri de cazare), a satului de vacanta, a cabanei si a unitatii de alimentatie pentru turism de categoria I si "Lux", cu o capacitate mai mare de 50 de locuri la mese, se asigura de persoane care detin brevet de turism. n functie de nivelul si de pregatirea profesionala, precum si de ndeplinirea criteriilor minime prevazute de lege se elibereaza brevet de turism pentru urmatoarele functii: a) manager n activitatea de turism; b)director de agentie de turism touroperatoare; c)director de agentie de turism detailista; d)director de hotel; e)director de restaurant; f)cabanier.
1 2 Conform Ordinului nr. 170 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia
pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism

Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii dect cele nscrise pe acesta, astfel: - a) managerul n activitatea de turism poate ocupa oricare dintre functiile prevazute mai sus; - b) directorul de agentie de turism touroperatoare poate ocupa fie functia nscrisa n brevet, fie functia de director de agentie de turism detailista; - c) directorul de hotel poate asigura fie functia nscrisa n brevet, fie conducerea operativa a activitatilor unui alt tip de unitate de cazare. n vederea obtinerii brevetului de turism, persoana n cauza trebuie sa prezinte urmatoarea documentatie: a)cerere de eliberare a brevetului de turism; b)dovada privind detinerea dreptului de munca n Romnia, n cazul cetatenilor straini; c)curriculum vitae; d)copie de pe actul de identitate; e)copii legalizate de pe actele de studii si de calificare, de pe alte documente care atesta absolvirea unor cursuri de specializare si perfectionare profesionala n domeniu; f)documentele care atesta perioada lucrata n turism: - copie de pe cartea de munca, avizata de Camera de munca; - atestatul de ghid, n cazul ghizilor; - copie de pe contractul de societate, pentru persoanele care au desfasurat activitatea n calitate de asociati ai societatii comerciale; - copie de pe certificatul de clasificare sau copie de pe licenta de turism; g)atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia cabanierilor si a directorilor agentiilor de turism detailiste; h)atestat de limba romna pentru cetatenii straini; i)certificat de cazier judiciar;

j)caracterizare de la ultimul loc de munca asupra activitatii desfasurate n domeniul turismului; k)copie de pe documentul privind plata n contul O.A.C.T. a contravalorii prestatiei efectuate. Documentatia ntocmita se transmite reprezentantului zonal al O.A.C.T., care va verifica si va solicita eventualele completari. n situatia n care solicitantul nu ndeplineste conditiile pentru eliberarea brevetului de turism, persoanei n cauza i se comunica n scris motivul. Termenul de eliberare sau de transmitere a comunicarii privind neeliberarea brevetului de turism este de 30 de zile de la data primirii si nregistrarii documentatiei complete. Brevetele de turism se elibereaza pe o perioada nelimitata. n vederea preschimbarii brevetelor de turism, titularii acestora vor transmite reprezentantilor zonali ai O.A.C.T. n Turism urmatoarea documentatie: a)cererea de preschimbare a brevetului de turism; b)documentele de atestare a perioadei lucrate n turism; c)brevetul de turism, n original; d)copie de pe documentul privind plata n contul O.A.C.T. a contravalorii prestatiei efectuate; e)acte care sa ateste situatia actualizata a pregatirii profesionale; f)curriculum vitae. Criteriile minime pentru eliberarea brevetului de turism Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea: A = Manager n activitatea de turism B = Director de agentie de turism touroperatoare C = Director de agentie de turism detailista D = Director de hotel E = Director de restaurant

F = Cabanier Nr . crt . 1. Criteriile A B C D E F

Cetatenie: Sa indelineasca una dintre conditiile: -sa fie cetatean al Romaniei Cetateni straini trebuie: -sa domicilieze in Romania -sa detina permis de munca in Romania

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

2.

Pregatire profesionala - Sa fie posesor al unui atestat3 de limba straina de cirulatie internationala - Sa fie absolvent cu examen de licenta al unei facultati acreditate cu proful de turism -Sa fie absolvent cu examen de licenta al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar si sa faca dovada unei activitati n turism4 de

x x 3 3 5

x x 2 2 3 4

x 1 1 2 3

x x 2 2 3 3

x x 2 2 3 3

x 1 1

3 Atestatul trebuie sa fie eliberat de institutii autorizate. Se excepteaza: - absolventii unor forme de nvatamnt cu predare ntr-o limba de circulatie internationala; - absolventii facultatilor de specialitate ntr-o limba straina de circulatie internationala si cei ai facultatilor de relatii internationale si turism; - cei care fac dovada ca au lucrat la firme de turism n strainatate cel putin un an; - absolventii unor cursuri postuniversitare de limbi straine. Cetatenii straini trebuie sa depuna atestat de limba romna. 4 Criteriul privind activitatea n turism se reduce cu 50% n situatia n care solicitantul face dovada absolvirii unui curs de formare manageriala specific functiei, cu o durata de cel putin 6 luni, efectuat dupa data de 1 ianaurie 1990, organizat de institutii autorizate. * Functiile de director de agentie de turism touroperatoare sau detailista, director de hotel, director de restaurant pot fi ocupate numai dupa absolvirea unui curs de formare manageriala specific functiei, cu o durata de cel putin 6 luni, efectuat dupa data de 1 ianuarie 1990, organizat de institutii autorizate. * Vechimea n activitatea specifica categoriei de brevet solicitat va fi dovedita cu act de proprietate sau cu contract de
locatie de gestiune sau de nchiriere si cu certificat de clasificare ori cu licenta de turism.

*N - Nu poate ocupa functia respectiva.

minimum ani n una dintre functiile: functie de conducere n societati comerciale din domeniul turismului, cu exceptia sectorului administrativ functii de specialitate n Ministerul Turismului sau n asociatii profesionale din turism**) functii de specialitate n societati comerciale de turism, cu exceptia sectorului administrativ receptioner agent de turism lucrator gestionar n alimentatia publica (bucatar, gestionar, barman cu gestiune) sef de sala ghid de turism cabanier

N N N N N N N N N N N N

3 N N 5

2 N N 3

4 5 6

3 4 5

1 2 1 1 1 -

N 5 3 3 4

N 4 3 3 4 4

N 3 3 4 5 4 N N X N 4 4

N 2 2 3 4 3 N N X N 3 3

4 5 4 7 x 6 4 4

4 4 6 x 5 4 4

1 1 1 1 -

- Sa fie absolvent al unei scoli postliceale n domeniul turismului, cu durata de 1-2 ani sau al unui liceu cu profil de turism si:

* * Vechime dovedita prin carnet de munca, contract de munca sau conventie civila.
Organizat de institutii autorizate.

* * * * * * * * * *

**sa faca dovada unei activitati n turism de minimum ani n una dintre functiile:

6 *

5 * 6 5 N N N x

5 4 N N N x

6 6 * 5 5 4 6 x

5 5 * 5 5 6 5 x

1 1 1 1 2 1 x

functii de conducere n societati comerciale din domeniul turismului, cu exceptia N sectorului administrativ functii de specialitate n Ministerul Turismului sau n asociatii profesionale din turism functii de specialitate n societatile comerciale de turism, cu exceptia sectorului administrativ receptioner agent de turism sef de unitate, tehnolog n alimentatia publica lucrator gestionar n alimentatia publica(bucatar-gestionar, barman cu gestiune sau sef de sala) N N N -

-sa fie absolvent al unui curs de formare manageriala n industria hoteliera si turistica, specific functiei, efectuat dupa data de 1 ianuarie 1990 cabanier

-sa fie absolvent de liceu si: a)sa faca dovada unei activitati n turism de minimum ani n una dintre functiile: functii de specialitate n Ministerul Turismului sau n asociatii profesionale din turism functii de conducere n societati comerciale din domeniul turismului, cu exceptia

sectorului administrativ receptioner agent de turism functii de specialitate n societati comerciale de turism, cu exceptia sectorului administrativ sef de unitate, tehnolog in alimentatia publica lucrator gestionar n alimentatia publica(bucatar-gestionar, barman cu gestiune sau sef de sala) cabanier

b) sa fie absolvent al unui curs de formare manageriala n industria hoteliera si turistica, specific functiei, efectuat dupa data de 1 ianuarie 1990 ****