Sunteți pe pagina 1din 22

Rolul centrelor de

informare turistică în
managementul
destinațiilor

“Centru de Informare Turistică este oglinda unei destinaţii”

Profesor: Otilia Bordeianu


Studente: Braga Victoria
Buruian Marina
Levinschi Adriana
Specializare: ECTS, gr.1.zi
Cuprins:
I. Introducere
1. Noțiuni introductive
2. Rolul centrelor de informare turistică
3. Centre de Informare din România
II. Cuprins
1. Perspectiva centrului de informare turistică
2. Serviciile oferite de centrele naționale de informare și promovare turistică din RO
3. Funcțiile de bază a centrelor de informare turistică
4. Obiectivele centrelor de informare turistică
III. Studiu de caz
1. Centrul de Informare Turistică CEDES
2. Centrul de Informare Turistică Outdooractive
Centre de informare turistică

La nivel internațional, birourile și oficiile locale sau regionale de turism sunt deseori
denumite “Tourist Ionformation Centers” deci, Centre de Informații Turistice (CIT) este un
termen generic fiind utilizat ca denumire de mai multe tipuri de organizații turistice.
În mod uzual, prin CIT nu se înțelege doar un loc unde sunt oferite informații.
De obicei CIT-urile oferă spre vânzare întreaga paletă de produse și servicii turistice.
Centrele de informare turistică sau CIT sunt locurile care au ca obiectiv principal informarea
vizitatorilor, promovarea obiectivelor turistice și păstrarea vie a locurilor și tradițiilor care sunt
promovate, deasemenea centrele de informare poartă un rol deosebit în managementul
destinațiilor, acestea având ca atribuții principale informarea vizitatorilor și reprezentanților
din sectorul turistic asupra ofertei și a atracțiilor turistice în funcție de zona promovată.
Centrele de informare turistică își propun să promoveze și să pună în valoare patrimoniul
istoric, arhitectural, cultural, natural și etnografic a destinației.
Rolul centrelor de informare turistică

Informaţia joacă un rol fundamental în turism. Centrele de Informare Turistică completează şi restructurează
acest fapt, la nivel naţional. Pentru turiştii români şi străini sursele de informare au fost broşurile editate de
diverse instituţii ale statului, de asociaţii profesionale din domeniu,  ocazional de agenţii de turism, site-uri de
specialitate, forumuri de călătorii şi nu în ultimul rând informaţii culese de la localnici ş.a.m.d. Existenţa
birourilor de turism ale României în străinătate a avut de asemenea un rol important, deşi acestea sunt
deservite în general de un singur specialist, iar promovarea se face printre multe atribuţii şi acţiuni pe care
acesta trebuie să le îndeplinească, uneori neputând fi fizic la acţiuni de promovare şi în acelaşi timp în birou
pentru a răspunde unor eventuale solicitări.
Majoritatea CIT-urile din Europa de Vest sunt susţinute de către asociaţii cu profil turistic. În România, există
deja numeroase asociaţii de turism fie sectoriale, fie de promovare a unor destinaţii turistice, dar puţine sunt
acelea care îndeplinesc standardele care le-ar atribui calitatea de organizaţie de management al unei destinaţii
turistice (cunoscute în literatura şi practică ca DMO – Destination Management Organization).
Rolul centrelor de informare turistică
Rolul principal al unui CIT constă în principal în îndeplinirea următoarelor cerinţe:
1. De a produce, gestiona şi distribui informaţii turiştilor în biroul turistic local din destinaţie. În acest
context, CIT-ul văzut ca o locaţie de furnizare a informaţiilor turistice vizitatorilor – este parte a
infrastructurii de turism şi parte a ofertei turistice a unei destinaţii.
2. De a presta multiple servicii cu privire la managementul destinaţiei turistice. Acest rol implică:
actualizarea permanentă a informaţiilor la nivel local şi regional (de exemplu calendarul evenimentelor, noi
servicii, oferte speciale etc). Acest lucru se realizează prin utilizarea unei platforme electronice, legată în
reţea la portaluri locale, regionale şi naţionale de turism, pe care vor fi postate periodic informaţii care vor
utilizate şi în materialele periodice de promovare publicate. Periodic centrele de informare trebuie să
întocmească rapoarte cu privire la motivaţia şi solicitările vizitatorilor, cu privire la activităţile CIT-ului şi să
le pună la dispoziţia instituţiilor locale, regionale şi naţionale de turism. Cu cât potenţialii vizitatori deţin mai
puţine informaţii despre România ca destinaţie turistică şi sunt mai puţin familiarizaţi cu limba, cu cultura
acestei destinaţii, cu atât devin mai valoroase informaţiile şi serviciile furnizate de CIT, fie prin internet, fie
direct la destinaţie de către angajaţii acestuia.
Centrele de informare din RO
În România există 106 centre de informare şi promovare turistică care se află în subordinea consiliilor
locale ale diverselor localităţi, conform datelor Ministerului Economiei. Rolul acestor centre este de a
pune la dispoziţia turiştilor informaţii cu privire la opţiunile de cazare, atracţii turistice, opţiuni de
transport, dar şi să ofere vizitatorilor materiale de promovare locale, regionale şi naţionale. Pe lângă
aceste atribuţii, astfel de centre pot efectua „activităţi de cercetare de piaţă pe plan local şi regional, de
analiză, planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi regională şi
marketing turistic, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea
administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului”, se arată în Ordinul de Ministru
publicat în Monitorul Oficial în 28 august 2020 referitor la normele metodologice privind organizarea,
funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi
promovare turistică.
Top 5 centre de informare turistică

- Centru de informare și promovare turistica Hațeg


- Centru de informare turistică Timișoara
- Centru de informare turistică Vișeu
- Centrul Național de informare si promovare turistica Alba Iulia
- Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Lugoj
Perspectiva centrului de informare turistică

Se întâmplă destul de des ca în numeroase structuri de turism serviciile să nu fie tot timpul de calitate şi
insatisfacţia să plutească în aer, în principal din cauza unor maniere necorespunzătoare sau din cauza lipsei de
informare a personalului angajat. „Dacă angajaţii mei ar fi mai devotaţi şi mai empatici, atunci clienţii ar fi
mai fericiţi.” Aceasta este o frază prezentă zi de zi în mediul de lucru. Demonstrează cât de vitală este
prezenţa oamenilor capabili, în mod special pentru categoriile de posturi care presupun interacţiunea directă
cu turiştii: agenţii de vânzări din agenţiile de turism, personalul de la ghişeele companiilor de transport aerian,
însoţitorii de zbor, controlorii de tren, şoferii de autocar, ghizii turistici, angajaţii CIT-urilor, recepţionerii,
chelnerii, animatorii ş.a.
Sfaturile date de către personalul unui centru de informare turistică, bine pregătit, care vorbeşte mai multe
limbi străine, nu pot fi înlocuite sau substituite de mediile electronice. Un centru de informare turistică este
considerat a fi oglinda unei destinaţii. Drept urmare, amenajarea, locaţia, aspectul spaţiilor în care sunt
întâmpinaţi şi consiliaţi turiştii trebuie să fie corespunzătoare şi să răspundă unor standarde minimale.
Perspectiva centrului de informare turistică

Angajaţii Centrelor de Informare Turistică sunt angajaţii din linia întâi în toate aspectele legate
de turism, împreună cu agenţii de vânzări din agenţiile de turism, cu personalul din recepţia
hotelurilor. Deoarece Centrele de Informare Turistică (CIT) sunt distribuite în toate zonele
României, angajaţii acestora sunt capabili să promoveze o destinaţie turistică, atracţiile turistice
şi să ofere informaţii şi servicii de rezervare pentru vizitarea obiectivelor turistice, să
intermedieze servicii de cazare şi excursii. Totodată ei, identifică şi promovează oportunităţile pe
care turismul le poate oferi comunităţilor locale.
Serviciile oferite de centrele naționale de informare și
promovare turistică din RO

Centrele Naționale de Informare și Promovare Turistică din România, oferă turiștilor


următoarele servicii:
- Materiale de promovare locale, regionale și naționale;
- Informații generale asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice locale, regionale sau
naționale;
- Informații cu privire la unitățile de cazare și de alimentație din localitate și din zona
adiacentă acesteia;
- Informații despre oferte turistice (excursii, sejururi);
- Informații cu privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport și pentru
evenimente.
Funcțiile de bază a centrelor de informare turistică
Promovarea locurilor ca destinaţie turistică pe plan intern sau internațional;
Dezvoltarea turismului intern şi receptor prin promovarea produsului turistic naţional şi a
agenţilor economici din industria turismului; informarea cu privire la serviciile turistice
prestate pe teritoriul raionului promovarea domeniului turismului prin elaborarea şi
distribuirea materialelor promoţionale;
Identificarea şi valorificarea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în domeniu;

Elaborarea şi implementarea mecanismelor de promovare a potenţialului turistic prin


intermediul tehnologiilor informaţionale;
Formarea de parteneriate locale, naționale și internaționale pentru elaborarea şi
implementarea proiectelor de importanţă locală, naţională şi internaţională în domeniu;
Funcțiile de bază a centrelor de informare turistică
Centrul de Informare Turistica informeaza gratuit turistii in legatura cu:
• obiectivele turistice, a posibilitatilor de petrecere a timpului liber, excursiile ce pot fi realizate în si din zona.
• unitati de cazare, restaurante.
• tematica, adresele, programul de vizitare al muzeelor, caselor memoriale.
• evenimentele culturale care se petrec in oras.
• manastirile si bisericile, precum si programul sarbatorilor religioase.
• locuri de plimbare si recreere
Informarea turistilor se realizeaza atat la sediul Centrului de Informare Turistica, cat si prin rețelele de socializare
- Realizează campanii promoționale, conferințe de presă ocazionate de lansarea noilor produse turistice
- Actualizează în permanență informațiile
- Colaborează cu agenții de turism pentru realizarea unor materiale promoționale și cu caracter informativ.
- Coordonează și/sau realizează materiale promoționale
- Organizează târguri si expoziții cu profil turistic în țară și în străinătate
- Coordonează rețeaua de ghizi voluntari
- Inițiază proiecte de colaborare internațională în domeniul turismului.
Obiectivele centrelor de informare turistică

Dezvoltarea economiilor individuale ale statelor lumii, reducerea barierelor comerciale și lărgirea
schimburilor economice și culturale internaționale, precum și globalizarea au creat condiții favorabile
pentru participarea unui număr, în continuă creștere, de țări și persoane la circulația turistică. Pretendenții
la includerea în circuitul turistic trebuie să asigure: individualizarea ofertei, diversificarea formelor de
petrecere a vacanțelor pentru turiști, acordarea de facilități, noi forme de agrement și, de aceea, se axează
asupra tipului de vacanță pe care doresc să o petreacă. Astfel, țările cu potențial turistic, care
intenționează să atragă turiștii străini, au nevoie să afle cine sunt aceștia, din care țări provin, vârsta,
interesele, pentru a face față cerințelor și solicitărilor lor. În acest context, se argumentează rolul și
necesitatea creării Biroului și a Centrelor de Informare și Promovare Turistică în atragerea și deservirea
calitativă a turiștilor străini.
Studiu de caz CEDES
 Povestea CEDES Cercetare-Dezvoltare începe în anul 2006 când, preocupați de dorinţa de
a ajuta oamenii şi companiile să se dezvolte (crez care ne-a ghidat activitatea în anii ce au
urmat), contribuind astfel, în măsura puterilor noastre, la dezvoltarea turismului şi implicit a
economiei naţionale, ne-am asumat sarcina de a forma o resursă umană calificată şi
performantă în acest sector. Peste 9000 de persoane formate în anii ce au urmat ne confirmă
că pariul nostru a fost unul de succes, astăzi fiind identificaţi drept principalul furnizor de
formare profesională în domeniul turismului.
 Încă de la început am contribuit activ la reintegrarea persoanelor aflate în situaţii de risc pe
piaţa muncii, inclusiv prin dezvoltarea de măsuri active de ocupare a forţei de muncă, şi am
adoptat o poziţie fermă cu privire la necesitatea promovării învăţării pe tot parcursul vieţii în
scopul stimulării competitivităţii economice. Prin urmare, toate programele de pregătire
profesională, derulate de-a lungul timpului, au fost concepute astfel încât să producă un
impact social deosebit, pe termen scurt, mediu şi lung, oferind formare la standarde
europene, adaptată la cerinţele existente pe piaţa muncii internă şi internaţională.
Misiunea CEDES
 Misiunea CEDES CD este să oferim clienţilor noştri servicii dedicate, la cele mai
înalte standarde de calitate, atât prin programele de formare profesională
continuă şi procesele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, cât
şi prin serviciile personalizate precum pachetele de training-uri şi activităţile de
consultanţă. Întreaga noastră activitate porneşte de la cele 5 valori asumate la nivel
de companie, împărtăşite de fiecare membru al echipei: orientare către client, calitate,
excelenţă, performanţă şi inovare.
 Nucleul dur al echipei noastre este format din oameni deschişi, motivaţi, pasionaţi şi
implicaţi. În jurul acestuia am atras formatori, evaluatori de competenţe profesionale
şi specialişti cu o vastă experienţă teoretică şi practică (peste 10 ani de activitate
susţinută), naţională şi internaţională, în turism şi domeniile conexe, dar nu numai.
Experții CEDES CD reprezintă totodată şi o importantă resursă a Comitetului
Sectorial Turism, Hoteluri, Restaurante.
Traininguri în cadrul CEDES
CEDES CD oferă servicii de training dedicate nevoilor BENEFICIILE participării la traninguri:
specifice ale clienţilor.
 Îmbunătățirea performanțelor
Programele de training includ componenta de identificare a
angajaților
nevoilor specifice de instruire, precum şi testarea
 Creșterea eficienței la nivel individual
competenţelor şi cunoştinţelor personalului.
și de echipă
Metodele propuse sunt fundamentate de sisteme care şi-au
 Motivarea angajaților
dovedit eficacitatea. Abordarea fiecărei intervenţii este
 Auto-cunoașterea din perspectiva
efectuată într-o manieră personalizată, axată pe nevoile
personală și a echipei
specifice de training ale organizaţiei.
 Îmbunătățirea spiritului de echipă
 Creșterea încrederii reciproce între
membrii echipei/managementului

Analizează Crează programe de Analizează


nevoile traning personalizate rezultatele
MANAGER ÎN ACTIVITATEA DE TURISM
Tip curs: formare managerială (6 luni)
Cursuri în cadrul CEDES Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.
Programul este certificat de Ministerul Muncii şi
AGENT de Turism-Ghid Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei
Tip curs: dublă calificare (8 luni) Naţionale, cu avizul de specialitate de
Certificatul este recunoscut în Uniunea la Ministerul Turismului.
Europeană.
Programul este certificat de Ministerul Muncii şi
Justiţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei
Naţionale, cu avizul de specialitate de la Ministerul
Turismului.
Studiu de caz
Centrul de Informare Turistica Outdooractive

Pentru drumeți, alpiniști, bicicliști, exploratori, familii și toți iubitorii de natură

Outdooractive este cea mai mare platformă pentru pasionații de drumeții în natură din Europa. “Caută prin
nenumărate itinerare, trasee și sugestii de rute cu descrieri și fotografii. Hărțile oficiale și tehnologia noastră
unică de rutare te vor ajuta să-ți planifici următoarea aventură în aer liber! Obține sfaturi de la
cunoscătorii din comunitate și explorează lumea cu ghidul nostru online”
Outdooractive este un centru de informare turistică online care stă la dispoziția oricărui iubitor de călătorii,
oferă cele mai eficiente informații și anunță cele mai fierbinți oferte.
Pe Outdooractive vei găsi hărți vectoriale precise, la nivel global. Cu harta Outdooractive, cu rețele oficiale
de itinerare și date live, hărți topo, imagini prin satelit, hărți oficiale Alpenverein, precum și date de swisstopo
și IGN, știi întotdeauna unde te afli! De asemenea, ești bine informat cu detalii despre teren, de la profilele de
înălțime, înclinarea pantei până la starea traseului și închideri de poteci. Cu rețelele Outdooractive de
itinerare digitale te poți orienta în siguranță și cu ușurință - perfect adaptat activității practicate!
Oferte Outdooractive
Serviciile oferite de Outdooractive

- Materiale de promovare locale, regionale și naționale;


- Informații generale asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice locale, regionale
sau naționale;
- Informații cu privire la unitățile de cazare și de alimentație din localitate și din zona
adiacentă acesteia;
- Informații despre oferte turistice (excursii, sejururi);
- Informații cu privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport și pentru
evenimente.
Concluzie:

Cercetarea şi dialogul continuu cu agenţii CIT-urilor din România a demonstrat încă de pe vremuri,
existenţa unor mari diferenţe între standardele internaţionale şi cele naţionale. Din acest motiv, am
recomandat şi recomandăm constituirea unei reţele la nivel naţional, cu toate CIT-urile existente
astfel încât: să existe protecţia drepturilor şi a intereselor de drept ale membrilor şi angajaţilor; să se
asigure asistenţă pentru activităţile ce promovează România ca destinaţie turistică; să se faciliteze
coordonarea activităţii membrilor în vederea schimbului reciproc de informaţii; să fie realizat un
control al calităţii serviciilor elementare de informare şi asistarea creşterii acesteia; să fie posibilă co-
operarea cu administraţia statului (inclusiv ONT) sau cu instituţiile internaţionale.
Bibliografie:

https://www.outdooractive.com/ro/new-here.html
http://www.cedes-cd.ro/?
fbclid=IwAR1FlNNE0zp-oN8gTMg1RFNfk6F3yjhPK4waAPpgwrd5PAes_2dDCqnHI1w
https://youtu.be/ePWbaGtZLNg
https://
www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Articol_633.pdf?fbclid=IwAR0OpjuFMSYV9JlxIeAT3LS6lipwEyF8tOlP
r9ixHc9Rnpl9OZIREGVCI

https://www.zf.ro/companii/romania-are-106-centre-de-informare-si-promovare-turistica-in-zonele-19973499

S-ar putea să vă placă și