Sunteți pe pagina 1din 38

ORDIN Nr.

565 din 8 mai 2009


pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului de nlocuire sau de
completare a sistemelor clasice de nclzire cu sisteme care utilizeaz
energie solar, energie geotermal i energie eolian ori alte sisteme care
conduc la mbuntirea calitii aerului, apei i solului
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 3 iunie 2009
n baza art. 13^1 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 5 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 57/2009 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Mediului,
ministrul mediului emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprob Ghidul de finanare a Programului de nlocuire sau de
completare a sistemelor clasice de nclzire cu sisteme care utilizeaz
energie solar, energie geotermal i energie eolian ori alte sisteme care
conduc la mbuntirea calitii aerului, apei i solului, cuprins n anexa
care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Administraia Fondului pentru Mediu va duce la ndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
Bucureti, 8 mai 2009.
Nr. 565.
ANEXA 1
GHID DE FINANARE
a Programului de nlocuire sau de completare a sistemelor clasice de
nclzire cu sisteme care utilizeaz energie solar, energie geotermal i

energie eolian ori alte sisteme care conduc la mbuntirea calitii aerului,
apei i solului
ART. 1
Prezentul ghid de finanare furnizeaz informaii privind completarea
cererilor de nscriere n Programul de nlocuire sau completare a sistemelor
clasice de nclzire cu sisteme care utilizeaz energie solar, energie
geotermal i energie eolian ori alte sisteme care conduc la mbuntirea
calitii aerului, apei i solului, denumit n continuare Program, a cererilor de
finanare pentru proiecte, precum i desfurarea programului de finanare.
Ghidul de finanare este documentul n care sunt precizate toate criteriile de
eligibilitate ce trebuie s fie ndeplinite de ctre solicitantul finanrii,
precum i cele privind proiectul i cheltuielile, bugetul prevzut i
desfurarea programului de finanare.
ART. 2
Obiectul Programului l reprezint finanarea de la Fondul pentru mediu a
proiectelor de nlocuire sau de completare a sistemelor clasice de nclzire
cu sisteme care utilizeaz energie solar, energie geotermal i energie
eolian ori alte sisteme care conduc la mbuntirea calitii aerului, apei i
solului.
ART. 3
Scopul Programului l reprezint mbuntirea calitii aerului, apei i
solului prin reducerea gradului de poluare cauzat de arderea lemnului i a
combustibililor fosili utilizai pentru producerea energiei termice folosite
pentru nclzire i obinerea de ap cald menajer, precum i stimularea
utilizrii sistemelor care folosesc n acest sens sursele de energie
regenerabil, nepoluante.
ART. 4
n sensul prezentului ghid de finanare, expresiile i termenii de mai jos se
definesc astfel:
a) Autoritate - Administraia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar - solicitantul al crui proiect a fost aprobat i care a ncheiat
contract pentru finanare cu Autoritatea;
c) instalator - operatorul economic specializat, care comercializeaz i
instaleaz sisteme de nclzire ce utilizeaz energie solar, energie
geotermal i energie eolian;
d) sistem de nclzire - complex de instalaii, echipamente i elemente
destinate obinerii/producerii de energie termic;
e) sistem de nclzire clasic - sistem de nclzire bazat pe arderea
combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, crbuni;

f) solicitant - unitatea administrativ-teritorial.


ART. 5
Unitile administrativ-teritoriale pot depune proiecte de finanare n
cadrul Programului pentru imobilele aflate n proprietatea sau n
administrarea lor ori pentru asociaiile de proprietari/locatari cu personalitate
juridic, care au sediul pe raza administrativ a respectivelor uniti
administrativ-teritoriale.
ART. 6
Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie s ndeplineasc
cumulativ urmtoarele criterii de eligibilitate:
a) s nu nregistreze obligaii de plat restante la bugetul general
consolidat;
b) s dein contribuia proprie n vederea implementrii proiectului; n
cazul asociaiilor de proprietari/locatari se va meniona contribuia format
din cota aprobat de ctre unitatea administrativ-teritorial i cota asociaiei
de proprietari/locatari;
c) s aib n administrare sau n proprietate imobilul pe care urmeaz s se
implementeze proiectul ori a ncheiat un contract de mandat, n cazul
unitilor administrativ-teritoriale care solicit finanare pentru asociaiile de
proprietari/locatari.
ART. 7
(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanrii
Programului se face anual, n limita fondurilor stabilite cu aceast destinaie
prin bugetul anual de venituri i cheltuieli al Administraiei Fondului pentru
Mediu, aprobat prin hotrre a Guvernului.
(2) Pentru anul 2009, suma prevzut pentru derularea Programului este
de 310.000 mii lei.
(3) Unitile administrativ-teritoriale pot solicita finanare pentru mai
multe locaii n cadrul aceleiai cereri de finanare.
ART. 8
(1) Finanarea se acord prin modalitate nerambursabil, ca procent din
cheltuielile eligibile ale proiectului.
(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanat constituie contribuia
proprie a solicitantului i este asigurat din surse financiare proprii.
(3) Finanarea se face ealonat, n interiorul perioadei de valabilitate a
contractului pentru finanare i pe msura realizrii proiectului.
(4) Finanarea nerambursabil, asigurat de Administraia Fondului pentru
Mediu, se acord n procent de pn la 80% din cheltuielile eligibile ale
proiectului.

(5) Consiliul local va stabili cota de participare pentru asociaiile de


proprietari/locatari.
(6) Cuantumul finanrii nu poate depi urmtoarele valori:
a) 4.000.000 lei pentru unitile administrativ-teritoriale cu un numr de
locuitori mai mare de 100.000;
b) 3.000.000 lei pentru unitile administrativ-teritoriale cu un numr de
locuitori cuprins ntre 50.000 - 100.000;
c) 2.000.000 lei pentru unitile administrativ-teritoriale cu un numr de
locuitori cuprins ntre 20.000 - 50.000;
d) 1.000.000 lei pentru unitile administrativ-teritoriale cu un numr de
locuitori ntre 3.000 - 20.000;
e) 500.000 lei pentru unitile administrativ-teritoriale cu un numr de
locuitori mai mic de 3.000.
(7) Cuantumul finanrii reprezint nsumarea valorilor tuturor
obiectivelor pentru care se solicit finanare de ctre un solicitant.
ART. 9
(1) Unitile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program
pentru imobilele din patrimoniul propriu, trebuie s depun urmtoarele
documente:
a) cererea de finanare nerambursabil, n formatul prevzut n anexa nr.
1;
b) copia certificatului de nregistrare fiscal;
c) copie de pe hotrrea consiliului local, consiliului judeean i acordul
cu privire la contractarea finanrii;
d) nscrisuri din care s rezulte c beneficiarul are n proprietate sau n
administrare imobilul n care se va monta sistemul de nclzire;
e) aprobarea n consiliul local sau consiliul judeean a studiului de
fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice
aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenii;
f) declaraie pe propria rspundere c sunt prevzute n buget sumele
necesare cofinanrii proiectelor de mediu;
g) declaraie pe propria rspundere c vor include n dosarul achiziiilor
publice solicitrile Administraiei Fondului pentru Mediu prevzute n
prezentul ghid de finanare;
h) studiul de fezabilitate, care s cuprind explicit: consumul lunar de ap
rece i ap cald menajer, certificat de documentele de plat i numrul de
utilizatori, exceptnd acorduri i autorizaii.

(2) Unitile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program


pentru asociaiile de proprietari/locatari trebuie s depun, pe lng
documentele prevzute la alin. (1) lit. a) - c), e) - g), i urmtoarele
documente:
a) contractul de mandat privind participarea la Program, ncheiat n
formatul prevzut n anexa nr. 5, i actul adiional al acestuia, ncheiat n
formatul prevzut n anexa nr. 6;
b) hotrrea adunrii generale a proprietarilor/locatarilor cu privire la
acordul de nscriere n Program, n formatul prevzut n anexa nr. 2;
c) solicitarea de nscriere n Program, n formatul prevzut n anexa nr. 3;
d) acordul tuturor proprietarilor/locatarilor cu privire la participarea la
Program, n cazul asociaiilor de proprietari/locatari, n formatul prevzut n
anexa nr. 4;
e) hotrrea consiliului local cu privire la stabilirea cotei de participare a
acestuia la implementarea Programului;
f) hotrrea asociaiei de proprietari/locatari cu privire la cota de
participare la Program.
ART. 10
Sunt considerate eligibile urmtoarele cheltuieli efectuate n cadrul
Programului:
a) cheltuielile prevzute pentru realizarea investiiei conform studiului de
fezabilitate (instalaii, subansamble, construcii aferente instalaiilor);
b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor i
ncercrilor;
c) taxa pe valoare adugat (TVA);
d) cheltuielile cu consultana, studii de fezabilitate, proiect tehnic,
publicitate, n limita a 8% din cheltuielile eligibile.
ART. 11
Sunt considerate neeligibile urmtoarele cheltuieli:
a) cheltuielile efectuate pn la semnarea contractului de finanare,
excluznd cheltuielile prevzute la art. 10 lit. d);
b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata
contribuiei proprii, cheltuieli bancare, comisioane, diferene de curs valutar;
c) costurile de exploatare a instalaiilor existente sau realizate n cadrul
proiectului;
d) cheltuielile realizate n regie proprie;
e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor i autorizaiilor;
f) cheltuielile cu orice fel de amend sau cheltuielile de judecat generate
de lucrrile de instalare a sistemului.
ART. 12

(1) Aprobarea proiectului are la baz analiza i evaluarea cererii de


finanare i a documentaiei depuse de ctre solicitant.
(2) Preedintele Autoritii emite o dispoziie prin care numete Comisia
de analiz constituit din personalul Autoritii.
(3) Comisia de analiz verific i analizeaz documentele prezentate de
ctre solicitant i formuleaz propuneri prin grila de evaluare a eligibilitii
solicitantului, ntocmit n formatul prevzut n anexa nr. 7, comisiei de
avizare constituite prin ordin al ministrului mediului.
(4) Comisia de avizare aprob sau respinge cererea de finanare a
solicitantului.
(5) Lista solicitanilor aprobai i lista solicitanilor respini se public pe
site-ul Autoritii dup finalizarea procedurii de analiz i evaluare.
(6) Solicitanii nemulumii de decizia comisiei de avizare pot depune o
contestaie la sediul Autoritii n termen de 3 zile de la data afirii pe
pagina de internet a proiectelor aprobate i a celor respinse.
(7) Contestaiile se soluioneaz de ctre o comisie constituit prin ordin
al ministrului mediului.
(8) Soluionarea contestaiilor se face n termen de 7 zile de la data
expirrii termenului de depunere a contestaiilor i se finalizeaz prin
elaborarea listei finale cu proiectele selectate care se aprob de ctre comisia
de avizare.
ART. 13
(1) Contractul-cadru pentru finanare nerambursabil n cadrul
Programului este prevzut n anexa nr. 8.
(2) Autoritatea nu efectueaz pli n avans pentru lucrri efectuate
anterior ncheierii contractului de finanare nerambursabil, cu excepia
prevederilor art. 10 lit. d), nu efectueaz pli pe baza facturilor pro forma
emise de ctre instalator beneficiarului finanrii i nu efectueaz pli
pentru facturile reprezentnd avansuri n baza unor convenii.
(3) Decontarea sumei ctre beneficiar se face n baza contractului pentru
finanare i a cererii de tragere, conform modelului prevzut n anexa nr. 3 la
contractul de finanare nerambursabil.
ART. 14
(1) Responsabilitatea ntocmirii documentaiei de achiziie, organizrii i
derulrii procedurii de achiziie, potrivit prevederilor legislaiei specifice
achiziiilor publice, revine beneficiarului.
(2) Vor fi incluse n documentaia de achiziie urmtoarele prevederi
minime pe care instalatorii trebuie s le ndeplineasc pentru a fi admii la
licitaie:

a) s fie persoan juridic i obiectul de activitate principal sau secundar


corespunde grupei CAEN 432 - Lucrri de instalaii electrice i tehnicosanitare i alte lucrri de instalaii pentru construcii;
b) s aib experien n domeniu;
c) s aib ndeplinite obligaiile de plat a taxelor, impozitelor i
contribuiilor ctre bugetul general consolidat, Fondul pentru mediu;
d) s nu fie insolvabili, n stare de reorganizare juridic sau faliment, n
ncetare de pli sau n stare de insolven, s nu aib suspendate activitile
economice sau s nu se afle n situaii similare;
e) s nu sponsorizeze activiti cu efect negativ asupra mediului;
f) s declare, prin reprezentanii lor legali, c sistemele utilizate n cadrul
instalaiei corespund reglementrilor de punere pe pia i sunt conforme cu
standardele europene, adoptate la nivel naional;
g) s asigure o garanie de 3 ani pentru sistemele de nclzire;
h) s fie autorizai de furnizor pentru comercializarea i montajul
echipamentelor livrate de acesta;
i) s aib personal specializat i instruit de furnizorul de echipamente
pentru montajul acestora;
j) echipamentele i instalaiile sub regimul Inspeciei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat s
fie nsoite de documentaia solicitat de legile n vigoare pentru punerea n
funciune.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage rezilierea de drept a
contractului de finanare, fr a mai fi necesar punerea n ntrziere i fr
ndeplinirea altor formaliti, iar beneficiarul este obligat s returneze, n
termen de 15 zile lucrtoare de la data primirii notificrii de ncetare a
contractului, sumele finanate de Autoritate pn la acel moment.
ART. 15
Evaluarea cererilor de finanare se va face dup urmtoarele criterii:
a) cota de cofinanare;
b) tipul sistemului de nclzire nlocuit;
c) raportul cost-beneficiu al instalaiei;
d) gradul de utilizare i randamentul instalaiei propuse;
e) cererile de finanare vor fi aprobate n ordinea descresctoare a
punctajului acordat conform grilei de evaluare a eligibilitii solicitantului.
ART. 16
(1) Pentru anul 2009 se organizeaz dou sesiuni de depunere a
proiectelor cu urmtoarele sume aferente:
a) sesiunea I - 150.000 mii lei;
b) sesiunea II - 160.000 mii lei.

(2) Sesiunile vor fi stabilite prin dispoziia preedintelui Autoritii i vor


fi publicate pe site-ul acesteia.
(3) Sumele neutilizate ntr-o sesiune se reporteaz pentru sesiunea
urmtoare.
(4) Cererea de finanare i documentaia anexat, legat, paginat i
opisat, se depun ntr-un singur exemplar, n plic sigilat, la registratura
Autoritii, la adresa Administraia Fondului pentru Mediu, municipiul
Bucureti, Splaiul Independenei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul potal
060031, i n format electronic. Pe plic trebuie scrise n mod obligatoriu
urmtoarele informaii;
a) denumirea i adresa complet ale solicitantului;
b) pentru "Programul de nlocuire sau de completare a sistemelor clasice
de nclzire cu sisteme care utilizeaz energie solar, energie geotermal i
energie eolian ori alte sisteme care conduc la mbuntirea calitii aerului,
apei i solului".
(5) Documentele prevzute la alin. (4) pot fi transmise prin pot, cu
confirmare de primire, sub condiia ca data de expediere, evideniat prin
tampila potei, s nu depeasc data-limit de depunere aferent sesiunii
de finanare.
(6) Documentaia coninnd tersturi, ilizibil, incomplet sau
neconform cu realitatea, atrage respingerea cererii de finanare.
ART. 17
(1) Toate datele, informaiile, instruciunile, comunicatele i alte
documente relevante n legtur cu Programul se public pe site-ul
Autoritii, www.afm.ro, la seciunea "Informaii privind Programul de
nlocuire sau de completare a sistemelor clasice de nclzire cu sisteme care
utilizeaz energie solar, energie geotermal i energie eolian ori alte
sisteme care conduc la mbuntirea calitii aerului, apei i solului".
(2) Singurele informaii i instruciuni valabile prezentate n mass-media,
referitoare la Program, sunt cele transmise sub form de comunicate de pres
din partea Ministerului Mediului i a Autoritii.
ART. 18
(1) Beneficiarul finanrii care a participat la Program este obligat s
inscripioneze sistemul cu sintagma "Finanat din Fondul pentru mediu".
(2) Orice demers publicitar efectuat de ctre beneficiar sau instalator cu
privire la proiectul propus, n orice form i n orice mediu, trebuie s
specifice c acesta este realizat n cadrul "Programului de nlocuire sau de
completare a sistemelor clasice de nclzire cu sisteme care utilizeaz
energie solar, energie geotermal i energie eolian ori alte sisteme care

conduc la mbuntirea calitii aerului, apei i solului", derulat de


Ministerul Mediului i finanat de Autoritate.
ART. 19
Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrant din prezentul ghid de finanare.
ANEXA 1
la ghidul de finanare
Antet solicitant .........................
Nr. de nregistrare (la solicitant) ........ din data ...........
Nr. de nregistrare (la AFM) ............... din data ...........
CERERE DE FINANARE NERAMBURSABIL
Denumirea solicitantului ..............................
Forma juridic de organizare ..........................
Codul fiscal ..........................................
Adresa sediului: Str. ................. nr. ...........
Localitatea (municipiu/ora/comun/sat) ...............
Judeul/sectorul ......................................
Telefon ........., fax ........., e-mail ..............
Reprezentant legal ....................................
Responsabil de proiect ................................
Telefon (fix i mobil) ........., e-mail ..............
FINANARE SOLICITAT
........................................
nerambursabil
(Unitatea administrativ-teritorial)

solicit

finanare

n sum de .................... lei, reprezentnd .......% din valoarea total eligibil


a proiectului pentru amplasarea sistemelor care utilizeaz energie solar,
energie geotermal i energie eolian ori alte sisteme care conduc la
mbuntirea calitii aerului, apei i solului n cadrul urmtoarelor
locaii: ...............................................
Valoarea total a proiectului este de ..................... lei (cheltuieli eligibile +
cheltuieli neeligibile).
Valoarea total a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform ghidului
de finanare, este de ........................ lei.
Contribuia proprie reprezint ........% din valoarea total a cheltuielilor
eligibile.
Subsemnatul,
reprezentant
al .............................................
(Unitatea administrativteritorial)

declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n


declaraii, urmtoarele:

a) sunt ndeplinite obligaiile exigibile de plat a impozitelor i taxelor


ctre bugetul general consolidat, bugetul local i Fondul pentru mediu;
b) nu avem cazier fiscal;
c) nu susinem activiti/nu sponsorizm i nu vom susine/nu vom
sponsoriza activiti cu efect negativ asupra mediului pe ntreaga durat a
contractului de finanare;
d) deinem contribuia proprie necesar implementrii proiectului;
e) nu am furnizat informaii false n documentele prezentate;
f) am depus ntreaga documentaie solicitat de Administraia Fondului
pentru Mediu (AFM), conform Ghidului de finanare al Fondului pentru
mediu; n cazul n care proiectul propus spre finanare se implementeaz
ntr-un imobil care aparine unei alte entiti juridice i nu se afl n
administrarea noastr, am depus Contractul de mandat nr. ........./....;
g) suntem de acord cu faptul c n timpul procesului de analiz i evaluare
a proiectului poate aprea ca necesar completarea cu noi acte, autorizaii,
avize etc. a documentaiei depuse iniial, pe care, la cererea i n termenul
precizat de AFM, ne obligm s le depunem.
Subsemnatul mi asum rspunderea tuturor informaiilor coninute n
prezenta cerere de finanare nerambursabil i n toate celelalte formulare i
documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez c datele
furnizate sunt actuale, reale i corecte i declar c am luat cunotin de
prevederile Codului penal privind falsul n declaraii.
Nendeplinirea condiiilor de mai sus ori prezentarea eronat sau fals a
acestor condiii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la
returnarea integral a sumei primite ca finanare n cadrul acestui program,
dac aceasta a fost acordat.
Finanarea nerambursabil solicitat, dac va fi aprobat i acordat, va fi
utilizat n mod exclusiv pentru scopurile declarate n aceast cerere de
finanare i n formularele i documentele aferente.
Prin semnarea prezentei cereri de finanare nerambursabil i aplicarea
tampilei, semnatarul confirm c a neles i i-a nsuit n ntregime
coninutul acesteia.
Numele, prenumele i funcia
funcia
reprezentantului legal al solicitantului
proiect
.........................................
......
.........................................
......

Numele, prenumele i
responsabilului de
......................
......................

Semntura reprezentantului legal


i tampila solicitantului
proiect
.........................................
........
.........................................
........

Semntura
responsabilului de
....................
....................

ANEXA 2
la ghidul de finanare
ASOCIAIA DE PROPRIETARI/LOCATARI
Localitatea ............., judeul (sectorul) ....................,
str. .................. nr. ...., bl. ...., codul potal ..........
Cod de nregistrare fiscal ...............
HOTRREA
Adunrii generale a proprietarilor/locatarilor
nr. ..... din data .........

Lund cunotin de prevederile Ordinului ministrului mediului nr.


565/2009 pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului de nlocuire
sau de completare a sistemelor clasice de nclzire cu sisteme care utilizeaz
energie solar, energie geotermal i energie eolian ori alte sisteme care
conduc la mbuntirea calitii aerului, apei i solului i de coninutul
contractului de mandat afiat la avizierul Asociaiei de proprietari/locatari
ncepnd cu data ................,
Adunarea general a proprietarilor/locatarilor, n edina
ordinar/extraordinar din data de ................., n prezena a ....... membri din
totalul de ....... membri ai asociaiei,
HOTRTE:
nscrierea Asociaiei de proprietari/locatari ............................ din
localitatea ....................., judeul/sectorul ....................., str. ....................
nr. ...., bl. ...., codul potal .................., codul de nregistrare
fiscal ....................., n Programul de nlocuire sau de completare a
sistemelor clasice de nclzire cu sisteme care utilizeaz energie solar,
energie geotermal i energie eolian ori alte sisteme care conduc la
mbuntirea calitii aerului, apei i solului.
Drept care l mputernicete pe preedintele asociaiei de proprietari,
dna/dl ......................., s semneze, n numele i pentru fiecare dintre
proprietarii nscrii n lista anexat, contractul de mandat transmis de ctre

unitatea administrativ-teritorial i s solicite acesteia, n scris, nscrierea n


Program.
Prezenta hotrre se afieaz la avizierul asociaiei de proprietari/locatari
i va nsoi documentaia ce urmeaz a fi transmis
........................................................................
(consiliul local al unitii administrativ-teritoriale)
Preedinte,
.....................
(numele i semntura)
L.S.

ANEXA 3
la ghidul de finanare
ASOCIAIA DE PROPRIETARI/LOCATARI
Localitatea ............., judeul (sectorul) ....................,
str. .................. nr. ...., bl. ...., codul potal ..........
Nr. ........./.......................
Ctre
Municipiul/Oraul/Comuna/Sectorul ....... al municipiului Bucureti
SOLICITARE DE NSCRIERE N PROGRAM

Domnule Primar,
Ca urmare a Ordinului ministrului mediului nr. 565/2009 pentru aprobarea
Ghidului de finanare a Programului de nlocuire sau de completare a
sistemelor clasice de nclzire cu sisteme care utilizeaz energie solar,
energie geotermal i energie eolian ori alte sisteme care conduc la
mbuntirea calitii aerului, apei i solului,
n temeiul mputernicirii acordate de ctre adunarea general a asociaiei
de proprietari prin Hotrrea nr. ........... din data de ...................,
Asociaia de proprietari/locatari din localitatea .......................,
judeul/sectorul ..............., str. .......................... nr. ......., bl. ....., codul
fiscal .........., codul potal ......................., prin prezenta solicit nscrierea n
Program a blocului (blocurilor) de locuine ......................., n condiiile i cu
respectarea Ordinului ministrului mediului nr. 565/2009.
n susinerea cererii se anexeaz:
- hotrrea adunrii generale a proprietarilor/locatarilor;
- lista proprietarilor/locatarilor;
- contractul de mandat semnat de ambele pri.
Preedinte,
.....................

(numele i semntura)
L.S.

ANEXA 4
la ghidul de finanare
ASOCIAIA DE PROPRIETARI/LOCATARI
Localitatea ............., judeul (sectorul) ....................,
str. .................. nr. ...., bl. ...., codul potal ..........
Codul fiscal ..............................
Nr. ........../............................
LISTA
proprietarilor/locatarilor*)
- situaie la data de ........... Asociaia de proprietari/locatari, prin preedintele acesteia,
declar urmtoarele:
_______________________________________________________________________
_______
|Nr. |Nr.
| Proprietar/Locatar| Suprafaa | Cota-parte |
Observaii|
|crt.|apartamentului|___________________| util n
| indiviz din|
|
|
|
|Numele i prenumele| proprietate| proprietatea|
|
|
|
|
| individual| comun
|
|
|
|
|
|
- mp |
- % |
|
|____|______________|___________________|____________|_____________|
___________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|____|______________|___________________|____________|_____________|
___________|
| 1 |
|
|
|
|
|
|____|______________|___________________|____________|_____________|
___________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|______________|___________________|____________|_____________|
___________|
| n |
|
|
|
|
|
|____|______________|___________________|____________|_____________|
___________|
|
TOTAL:
|
|
100%
|
X
|
|_______________________________________|____________|_____________|
___________|
Rspundem pentru realitatea i exactitatea datelor nscrise.

..

Preedinte,
.....................

(numele i semntura)
semntura)
L.S.

Administrator,
...................
(numele i

-----------*) Se anexeaz la Hotrrea adunrii generale a proprietarilor/locatarilor


nr. ....../........ .
ANEXA 5
la ghidul de finanare
CONTRACT DE MANDAT*)
nr. ...../..........
*) Prezentul contract reprezint un model care cuprinde clauzele minime
i obligatorii, prile avnd libertatea s l completeze cu alte clauze, dup
caz.
Prezentul contract se ncheie n conformitate cu prevederile Codului civil,
ale Ghidului de finanare a Programului de nlocuire sau de completare a
sistemelor clasice de nclzire cu sisteme care utilizeaz energie solar,
energie geotermal i energie eolian ori alte sisteme care conduc la
mbuntirea calitii aerului, apei i solului, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului nr. 565/2009, i ale Hotrrii adunrii generale a
proprietarilor/locatarilor ......... nr. ........ din data de ............... .
Prezentul contract se ncheie ntre urmtoarele pri:
1. Municipiul/Oraul/Comuna/Sectorul ....................... al municipiului
Bucureti, cu sediul n localitatea, judeul/sectorul .............., str. .................
nr. ......, telefon .................., fax .................., reprezentat de
dna/dl ......................, primar (coordonator local), n calitate de mandatar, i
2. Asociaia de proprietari/locatari ......................., cu sediul n
localitatea ..................., judeul/sectorul ..................., str. ..................... nr. ....,
bl. ...., telefon .........., fax ..........., cont IBAN .................................., deschis
la ...................., cod fiscal ................., reprezentat prin dna/dl ......................,
n calitate de preedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate ......
seria ....... nr. ..................., eliberat de ................ la data de ..................,
domiciliat/domiciliat n localitatea ..................., str. ....................... nr. ....,
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeul ..........................., nscut/nscut

la data de (ziua, luna, anul) ..................., n localitatea .............................,


sectorul/judeul ..................., fiica/fiul lui ................. i a/al ........................,
codul numeric personal ........................., n calitate de mandant.
CAPITOLUL I
Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul prezentului contract l constituie mandatarea de ctre asociaia de
proprietari/locatari (mandant), beneficiar final al investiiei, a
coordonatorului local (mandatar) s stabileasc i s efectueze n numele i
pentru mandant, cu titlu gratuit, msurile i aciunile ce se impun n
condiiile i cu respectarea prevederilor Ghidului de finanare a Programului
de nlocuire sau de completare a sistemelor clasice de nclzire cu sisteme
care utilizeaz energie solar, energie geotermal i energie eolian ori alte
sisteme care conduc la mbuntirea calitii aerului, apei i solului, aprobat
prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009.
CAPITOLUL II
Obligaiile prilor contractante
ART. 2
Obligaiile mandatarului (coordonatorului local) sunt:
a) s elaboreze documentaia de atribuire a contractelor de proiectare i
execuie a lucrrilor din cadrul Programului, denumite n continuare lucrri;
b) s organizeze procedurile de achiziie public, s semneze i s
gestioneze contractele de achiziie public pentru prestarea serviciilor de
proiectare i execuie a lucrrilor;
c) s asigure ntocmirea documentaiei de avizare a lucrrilor de
intervenie i s supun aprobrii, conform legii, indicatorii tehnicoeconomici afereni;
d) s notifice mandantului documentaia de avizare a lucrrilor i
indicatorii tehnico-economici care stau la baza completrii, prin act adiional
la contractul de mandat, a valorii acestor lucrri i a sumelor aferente cotelor
de participare ale celor dou pri;
e) s transmit mandantului actul adiional la prezentul contract de
mandat, cuprinznd cota-parte ce revine acestuia pentru executarea
lucrrilor, precum i durata de execuie a acestora;
f) s contracteze executarea lucrrilor dup semnarea actului adiional la
contractul de mandat;

g) s emit certificatul de urbanism, autorizaia de construire i ordinul de


ncepere a lucrrilor;
h) s organizeze recepia la terminarea lucrrilor i recepia final dup
expirarea garaniei de bun execuie;
i) s predea mandantului documentaia legal pentru completarea crii
tehnice a construciei;
j) s deschid un cont separat n numele unitii administrativ-teritoriale la
Trezoreria Statului, pentru finanarea execuiei lucrrilor, n condiiile legii;
k) s efectueze plata lucrrilor executate, n cotele i n condiiile
prevzute de ghidul de finanare, conform documentelor de plat;
l) s solicite mandantului virarea sumei aferente prii ce i revine, pe baza
deconturilor de plat a lucrrilor executate;
m) s desfoare orice aciuni necesare executrii n condiii de eficien a
lucrrilor la blocul de locuine;
n) s ntiineze mandantul asupra existenei oricrei situaii de natur s i
prejudicieze interesele, precum i asupra aciunilor ntreprinse.
ART. 3
Actele juridice ncheiate de ctre mandatar, n limitele mandatului, sunt
opozabile terilor.
ART. 4
Obligaiile mandantului (asociaia de proprietari/locatari):
A. Obligaiile membrilor asociaiei de proprietari/locatari sunt:
a) s i nsueasc valorile cuprinse n documentaia de avizare a
indicatorilor tehnico-economici;
b) s l mputerniceasc pe preedintele asociaiei de proprietari/locatari s
semneze actul adiional la contractul de mandat;
c) s constituie suma necesar cofinanrii corespunztoare cotei-pri
prevzute de ghidul de finanare i de hotrrea unitii administrativteritoriale;
d) s desemneze un reprezentant la recepia la terminarea lucrrilor i la
recepia final.
B. Obligaiile preedintelui asociaiei de proprietari/locatari, ca
reprezentant mputernicit de aceasta, sunt:
a) s informeze membrii asociaiei de proprietari/locatari, prin afiarea la
avizierul asociaiei a tuturor documentelor primite/transmise de la/la
mandatar;
b) s convoace, conform legii, adunarea general a
proprietarilor/locatarilor imediat dup primirea de la mandatar a
documentaiei de avizare a indicatorilor tehnico-economici n vederea

aducerii la cunotin a valorilor i pentru stabilirea cotelor de participare n


sarcina fiecrui proprietar/locatar;
c) s supun aprobrii adunrii generale a proprietarilor/locatarilor:
(i) msurile de intervenie fundamentate n documentaia de avizare a
lucrrilor din cadrul Programului;
(ii) cuantumul sumei necesare cofinanrii executrii lucrrilor, n
condiiile prevzute de ghidul de finanare;
(iii) cotele de participare la Program stabilite n sarcina fiecrui proprietar
proporional cu cota-parte indiviz de proprietate, pentru constituirea sumei
necesare cofinanrii executrii lucrrilor de intervenii;
d) s semneze i s transmit coordonatorului local, n maximum 30 de
zile, actul adiional la prezentul contract de mandat, n care se prevede
valoarea lucrrilor;
e) s vireze din fondul de reparaii al asociaiei, pe numele mandatarului,
suma ce i revine, conform legii, pentru plata lucrrilor executate.
ART. 5
Mandantul nu poate solicita modificri ale proiectului n baza cruia s-a
emis autorizaia de construire.
ART. 6
n cazul n care adunarea general a asociaiei de proprietari/locatari nu
aprob executarea lucrrilor de intervenie fundamentate n documentaia de
avizare, hotrrea motivat a adunrii generale a proprietarilor/locatarilor va
fi transmis mandatarului.
CAPITOLUL III
Termenul contractului
ART. 7
(1) Prezentul contract de mandat intr n vigoare la data semnrii lui de
ctre ambele pri.
(2) Prezentul contract are valabilitate pn la data procesului-verbal de
recepie final.
CAPITOLUL IV
ncetarea contractului
ART. 8
Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr somaie i fr ndeplinirea
altor formaliti, n cazul n care:

a) mandantul hotrte c nu este de acord cu executarea lucrrilor, dup


luarea la cunotin a documentaiei de avizare a lucrrilor i a indicatorilor
tehnico-economici;
b) la data semnrii procesului-verbal de recepie final a lucrrilor de
intervenie la blocul de locuine nr. ............ .
CAPITOLUL V
Fora major
ART. 9
Fora major este constatat de o autoritate competent.
ART. 10
Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor
asumate prin prezentul contract de mandat, pe toat perioada n care aceasta
acioneaz.
ART. 11
ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei
majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la
apariia acesteia.
ART. 12
Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica
celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i de a lua
orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
ART. 13
Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri
ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre pri s
poat pretinde celeilalte daune-interese.
CAPITOLUL VI
Notificri
ART. 14
n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre
acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi depus la adresa/sediul
prevzut/prevzut n partea introductiv a prezentului contract.
ART. 15
n cazul n care notificarea se face prin pot, ea va fi transmis, prin
scrisoare recomandat, cu confirmare de primire i se consider primit de

destinatar la data menionat de oficiul potal primitor pe aceast


confirmare.
ART. 16
Dac notificarea se trimite prin fax, ea se consider primit n ziua
expediat, dac aceasta a fost zi lucrtoare i dac transmiterea s-a fcut
pn la ora 17,00, sau n prima zi lucrtoare, dac ziua expedierii faxului era
nelucrtoare.
ART. 17
Notificrile verbale nu se iau n considerare de niciuna dintre pri dac
nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la
articolele precedente.
CAPITOLUL VII
Litigii
ART. 18
n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale
amiabil, ele vor fi supuse spre soluionare instanelor judectoreti
competente din Romnia.
CAPITOLUL VIII
Clauze finale
ART. 19
(1) n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma de singular vor include forma de plural i viceversa, acolo unde acest
lucru este permis de context.
(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezint zile
calendaristice, dac nu se specific n mod diferit.
ART. 20
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat
ntre prile contractante.
ART. 21
Fac parte integrant din prezentul contract urmtoarele anexe:
- anexa nr. 2 la ghidul de finanare - Hotrrea adunrii generale a
proprietarilor/locatarilor nr. ....... din data de ............. (n original);
- anexa nr. 4 la ghidul de finanare - Lista proprietarilor/locatarilor din
blocul de locuine.
ART. 22

Prezentul contract de mandat constituie titlu executoriu pentru sumele


avansate de autoritile administraiei publice locale i nerecuperate n caz
de culp sau renunare la Program de la mandant (asociaiile de
proprietari/locatari) pn la recepia final a lucrrilor executate.
ART. 23
Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din
acesta, reprezint voina prilor.
ART. 24
Limba care guverneaz prezentul contract este limba romn.
ART. 25
Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romnia.
ART. 26
Prezentul contract de mandat a fost ncheiat astzi, .............., n dou
exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte, ambele avnd aceeai
valoare juridic.
Mandant,
(asociaia de proprietari/locatari,
primar)
prin preedinte)
.....................
(numele i semntura)
L.S.
Nr. ......
data ..............

din

data

Mandatar,
(coordonatorul local, prin

..............

.....................
(numele i semntura)
L.S.
Nr.

......

din

ANEXA 6
la ghidul de finanare
ACT ADIIONAL NR. 1*)
la Contractul de mandat nr. ...../.......
*) Prezentul act adiional reprezint un model care cuprinde clauzele
minime i obligatorii, prile avnd libertatea s l completeze cu alte clauze,
dup caz.
Prezentul act adiional la contractul de mandat se ncheie n conformitate
cu prevederile Codului civil, ale art. 6 din Ghidul de finanare a Programului
de nlocuire sau de completare a sistemelor clasice de nclzire cu sisteme
care utilizeaz energie solar, energie geotermal i energie eolian ori alte
sisteme care conduc la mbuntirea calitii aerului, apei i solului, aprobat

prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009, i ale Hotrrii adunrii


generale a proprietarilor/locatarilor nr. ......... din data de ..............
Prezentul act adiional se ncheie ntre urmtoarele pri:
1. Municipiul/Oraul/Comuna/Sectorul ....................... al municipiului
Bucureti, cu sediul n localitatea ......................, judeul/sectorul .............,
str. .................... nr. .............., telefon ......................., fax .................,
reprezentat de dna/dl ................................, primar (coordonator local), n
calitate de mandatar,
i
2. Asociaia de proprietari/locatari .........................., cu sediul n
localitatea .................., judeul/sectorul ........................., str. .................
nr. ......, bl. ........, telefon ...................., fax ............., cont IBAN ....................,
deschis la ..............., codul fiscal ................., reprezentat prin
dna/dl ...................., n calitate de preedinte, posesoare/posesor a/al actului
de identitate ...... seria ........ nr. ..................., eliberat de ............... la data
de .............................., domiciliat/domiciliat n localitatea ......................,
str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ......, et. ....., ap. ....,
sectorul/judeul ...................., nscut/nscut la
data de ....................... n localitatea ............, sectorul/judeul
(ziua, luna, anul)
......................., fiica/fiul lui .................. i a/al ....................., codul numeric
personal .........................., n calitate de mandant.
ART. 1
Obiectul prezentului act adiional l constituie exprimarea acordului
mandantului (asociaia de proprietari/locatari) pentru executarea lucrrilor n
cadrul Programului de nlocuire sau de completare a sistemelor clasice de
nclzire cu sisteme care utilizeaz energie solar, energie geotermal i
energie eolian ori alte sisteme care conduc la mbuntirea calitii aerului,
apei i solului, denumite n continuare lucrri.
ART. 2
(1) Mandantul a luat act de coninutul documentaiei de avizare a
lucrrilor, de indicatorii tehnico-economici aprobai, afereni blocului de
locuine situat n ............., precum i de durata de execuie a lucrrilor i
cota-parte ce revine asociaiei de proprietari/locatari pentru finanarea
executrii lucrrilor.
(2) Mandantul i exprim acordul privind valoarea lucrrilor de
intervenie i aprob constituirea sumei necesare cofinanrii
corespunztoare cotei-pri prevzute de hotrrea unitii administrativteritoriale i este de acord cu realizarea lucrrilor.

ART. 3
(1) Valoarea lucrrilor este de .......... mii lei.
(2) Cota-parte ce revine asociaiei de proprietari/locatari este de ..............
mii lei.
(3) Durata de executare a lucrrilor este de ........ luni.
ART. 4
Cofinanarea n cuantum de ................ se constituie prin contribuii ale
proprietarilor/locatarilor la fondul de reparaii al asociaiei de
proprietari/locatari, proporional cu cota-parte indiviz.
ART. 5
Mandantul (Asociaia de proprietari/locatari) l mandateaz pe mandatar
s contracteze executarea lucrrilor la blocul de locuine la valoarea
prevzut la art. 3 alin. (1) i n termenul prevzut la art. 3 alin. (3).
ART. 6
Mandantul este de acord cu virarea sumei aferente cotei-pri ce i revine
pe baza deconturilor lunare de plat a lucrrilor executate.
ART. 7
Prezentul act adiional completeaz Contractul de mandat nr. .......,
ncheiat n data de ........... .
ART. 8
Prezentul act adiional a fost ncheiat astzi, ................, n dou exemplare
originale, cte unul pentru fiecare parte, ambele avnd aceeai valoare
juridic.
Mandant,
(asociaia de proprietari/locatari,
teritorial)
prin preedinte)
.....................
(numele i semntura)
L.S.
Nr. ......
data ..............

din

data

..............

Mandatar,
(unitatea administrativ.....................
(numele i semntura)
L.S.
Nr.

......

din

ANEXA 7
la ghidul de finanare

GRIL DE EVALUARE A ELIGIBILITII SOLICITANTULUI


Unitatea administrativ-teritorial:

..........................................................................
Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu (AFM) a
cererii de nscriere: ..........
Suma solicitat prin cererea de finanare: ............. lei
_______________________________________________________________________
_______
|
Criteriul de eligibilitate
| ndeplinirea
criteriului|
|
| de eligibilitate
|
|____________________________________________________|
_________________________|
|
Eligibilitatea solicitantului
| DA | NU |
Comentarii|
|____________________________________________________|______|______|
___________|
| 1.| Cererea de finanare (CF) este completat
|
|
|
|
|
| integral, tampilat i semnat de
|
|
|
|
|
| reprezentanii autorizai ai solicitantului i |
|
|
|
|
| de persoana responsabil de proiect.
|
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
| 2.| Cererea de finanare conine declaraia
|
|
|
|
|
| reprezentantului legal al unitii
|
|
|
|
|
| administrativ-teritoriale, potrivit creia:
|
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
|
| - nu sponsorizeaz/susine activiti cu efect |
|
|
|
|
| negativ asupra mediului;
|
|
|
|
|
| - deine contribuia proprie necesar
|
|
|
|
|
| implementrii proiectului;
|
|
|
|
|
| - nu are obligaii exigibile de plat la
|
|
|
|
|
| bugetul general consolidat, bugetele locale,
|
|
|
|
|
| Fondul pentru mediu.
|
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
| 3.| Copia certificatului de nregistrare fiscal
|
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|

| 4.| Copia hotrrii consiliului local sau a


|
|
|
|
| consiliului judeean privind aplicarea la
|
|
|
|
| Program i acordul cu privire la contractarea |
|
|
|
| finanrii
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
| 5.| Documentele din care s rezulte c beneficiarul|
|
|
|
| are n proprietate sau n administrare imobilul|
|
|
|
| n care se va monta sistemul de nclzire sau |
|
|
|
| contractul de mandat privind instalarea
|
|
|
|
| sistemului de nclzire pentru imobilele care |
|
|
|
| nu se afl n proprietatea sau n administrarea|
|
|
|
| consiliului local sau consiliului judeean
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
| 6.| Solicitarea de nscriere n Program a
|
|
|
|
| asociaiei de proprietari/locatari i hotrrea|
|
|
|
| adunrii generale a acesteia cu privire la
|
|
|
|
| acordul de nscriere n Program
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
| 7.| Acordul tuturor proprietarilor/locatarilor cu |
|
|
|
| privire la participarea la Program
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
| 8.| Hotrrea unitii administrativ-teritoriale cu|
|
|
|
| privire la stabilirea cotei de participare a
|
|
|
|
| acestuia la implementarea Programului pentru
|
|
|
|
| asociaiile de proprietari/locatari
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
| 9.| Hotrrea asociaiei de proprietari/locatari cu|
|
|
|
| privire la cota de participare la Program
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

|
|

|
|
|
|

|
|

|___|________________________________________________|______|______|
___________|
|10.| Hotrrea consiliului local sau a consiliului |
|
|
|
|
| judeean prin care se aprob studiul de
|
|
|
|
|
| fezabilitate potrivit anexei nr. 2 la
|
|
|
|
|
| Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind
|
|
|
|
|
| aprobarea coninutului-cadru al documentaiei |
|
|
|
|
| tehnico-economice aferente investiiilor
|
|
|
|
|
| publice, precum i a structurii i metodologiei|
|
|
|
|
| de elaborare a devizului general pentru
|
|
|
|
|
| obiective de investiii
|
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
|11.| Declaraie pe propria rspundere c sunt
|
|
|
|
|
| prevzute n buget sumele necesare cofinanrii|
|
|
|
|
| proiectelor de mediu
|
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
|12.| Declaraie pe propria rspundere c se vor
|
|
|
|
|
| include n dosarul de achiziii publice
|
|
|
|
|
| solicitrile AFM prevzute n ghidul de
|
|
|
|
|
| finanare
|
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
|13.| Studiul de fezabilitate conform anexei nr. 2 la|
|
|
|
|
| Hotrrea Guvernului nr. 28/2008, care s
|
|
|
|
|
| cuprind explicit consumul lunar de ap
|
|
|
|
|
| rece/ap cald menajer, certificat de
|
|
|
|
|
| documentele de plat, i numrul de utilizatori|
|
|
|
|___|________________________________________________|______|______|
___________|
_______________________________________________________________________
_______
|14.|
Criterii de evaluare
|
Punctaj
|

|
|____________________________________________________________|
_____________|
|
| - cota de finanare
|
|
|
|
20% - 0 puncte
|
|
|
|
30% - 2 puncte
|
|
|
|
35% - 4 puncte
| 0 20 pct. |
|
|
40% - 8 puncte
|
|
|
|
45% - 12 puncte
|
|
|
|
50% - 16 puncte
|
|
|
| Peste 50% - 20 de puncte
|
|
|
|____________________________________________________________|
_____________|
|
| - tipul sistemului de nclzire nlocuit
|
|
|
| Combustibil solid - 20 de puncte
| 0 20 pct. |
|
| Combustibil lichid - 15 puncte
|
|
|
| Combustibil gazos - 10 puncte
|
|
|
|____________________________________________________________|
_____________|
|
| - raportul cost-beneficiu al instalaiei
| 0 20 pct. |
|
|____________________________________________________________|
_____________|
|
| - gradul de utilizare i randamentul instalaiei propuse
| 0 20 pct. |
|___|____________________________________________________________|
_____________|

NOT:
n cadrul rubricii "ndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaz, dup
caz, cu DA sau NU ndeplinirea/nendeplinirea criteriului de eligibilitate
respectiv i se vor nscrie, dup caz, comentariile de rigoare.
REZULTATUL EVALURII:
1. Juridic: ACCEPTAT/RESPINS
Numele i prenumele evaluatorului: ........................ Data: .........
Semntura: ...............
2. Tehnic: ACCEPTAT/RESPINS

Numele i prenumele evaluatorului: ........................ Data: .........


Semntura: ...............
Comisia de analiz propune Comisiei de avizare aprobarea/respingerea.
Preedintele Comisiei de analiz,
Numele i prenumele: ............ Data: .......... Semntura: .............
OBSERVAIE:
Respingerea cererii de nscriere a solicitantului n etapa evalurii juridice
atrage n mod automat invalidarea solicitantului, documentaia depus de
ctre acesta nemaifiind evaluat din punct de vedere tehnic.
ANEXA 8
la ghidul de finanare
CONTRACT-CADRU PENTRU FINANARE
NERAMBURSABIL
nr. .... din ............
ntre:
Prile contractante
Administraia Fondului pentru Mediu, cu sediul n municipiul Bucureti,
Splaiul Independenei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul fiscal 14715650,
cont nr. .................... deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureti,
reprezentat legal prin ............. - preedinte, n calitate de finanator,
denumit n continuare AFM,
i
Unitatea administrativ-teritorial ................., cu sediul n .......................,
CIF ................, cont nr. ..............., deschis la Trezoreria .............................,
reprezentat legal prin domnul/doamna ..................., care mputernicete pe
domnul/doamna ........................, n calitate de beneficiar, denumit n
continuare beneficiar,
a intervenit prezentul contract pentru finanare nerambursabil, denumit n
continuare contract.
ART. 1
Obiectul i valoarea contractului

1.1. Prin prezentul contract, AFM acord beneficiarului o finanare


nerambursabil, denumit n continuare finanare, n vederea susinerii
proiectului intitulat "....................................", denumit n continuare proiect,
din cadrul Programului de nlocuire sau de completare a sistemelor clasice
de nclzire cu sisteme care utilizeaz energie solar, energie geotermal i
energie eolian ori alte sisteme care conduc la mbuntirea calitii aerului,
apei i solului, denumit n continuare program, conform Hotrrii Comisiei
de avizare nr. ........ din ............, n temeiul Ghidului de finanare a
Programului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009.
1.2. Valoarea total a prezentului contract, respectiv finanarea, este
de ............. lei.
ART. 2
Durata contractului
Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii lui de ctre ambele
pri i este valabil ............ luni, cu posibilitatea prelungirii prin act
adiional.
ART. 3
Modalitatea de finanare
Executarea lucrrilor aferente fiecrei cereri de tragere stabilite prin
graficul de finanare, prevzut n anexa nr. 2, i pentru fiecare locaie va
ncepe numai cu acordul scris al AFM, care va cuprinde i confirmarea de
garantare a finanrii pentru respectiva cerere de tragere. Garantarea se va
efectua n funcie de veniturile ncasate i alocate programului descris la art.
1.
3.1. Finanarea se face n maximum dou trane pe fiecare locaie, prima
dintre ele constnd n contravaloarea serviciilor de proiectare, iar cea de-a
doua fiind valoarea total a lucrrii de execuie.
3.2. Finanarea se realizeaz prin debitarea contului de trezorerie al AFM,
pe msura tragerii sumelor, i prin creditarea contului nr. ................., deschis
la .............. de ctre beneficiar, pe baz de cerere de tragere ntocmit n
formatul prevzut n anexa nr. 3, nsoit n mod obligatoriu de documentele
prevzute n anexa nr. 4.
3.3. Virarea sumelor din contul AFM n contul beneficiarului se face n
termen de 30 de zile de la depunerea cererii de tragere, n condiiile n care
cererea de tragere i documentaia aferent sunt complete i corect ntocmite
i sumele ncasate la Fondul pentru mediu permit decontarea sumei
solicitate.
3.4. Suma neutilizat de beneficiar la data expirrii contractului de
finanare se consider anulat i rmne la dispoziia AFM.

3.5. Orice plat excedentar efectuat de AFM constituie plat necuvenit,


iar beneficiarul are obligaia de a restitui sumele necuvenite n termen de 10
zile de la data confirmrii de primire a notificrii din partea AFM. Depirea
termenului stabilit va atrage calcularea unor majorri de ntrziere n
cuantum de 0,1%/zi de ntrziere.
ART. 4
Obligaiile prilor
4.1. Beneficiarul se oblig:
a) s utilizeze finanarea numai n scopul i n condiiile n care a fost
acordat;
b) s asigure executarea proiectului cu diligena necesar i eficien, n
conformitate cu prezentul contract, precum i cu legislaia n vigoare i
standardele de mediu aplicabile;
c) s fie singurul rspunztor n faa AFM pentru implementarea
proiectului;
d) s asigure nregistrarea n evidena contabil a tuturor documentelor
privind operaiunile aferente prezentului contract, precum i arhivarea
acestora, conform reglementrilor contabile n vigoare;
e) s plteasc toate taxele, impozitele i contribuiile pe care le datoreaz
potrivit reglementrilor legale i n termenele prevzute de acestea;
f) s permit reprezentanilor AFM accesul la sediile sale i la
amplasamentele proiectului pentru inspectarea activitilor ce se realizeaz
din finanarea acordat i examinarea registrelor i a evidenelor contabile, a
altor documente relevante n legtur cu derularea proiectului;
g) s nu sponsorizeze activiti cu impact negativ asupra mediului, pe
ntreaga perioad de valabilitate a contractului;
h) s informeze AFM i s prezinte documentele corespunztoare n cazul
n care survin modificri cu privire la informaiile furnizate cu ocazia
prezentrii cererii de finanare sau pe parcursul derulrii prezentului
contract, n termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei
modificri;
i) n ndeplinirea prezentului contract, s nu prezinte date, informaii sau
nscrisuri false, eronate ori incomplete;
j) s furnizeze n maximum 5 zile lucrtoare de la notificarea AFM orice
informaii suplimentare considerate necesare pentru ndeplinirea prezentului
contract;
k) s specifice n cazul oricrui demers publicitar efectuat n legtur cu
proiectul, n orice form i n orice mediu, c acesta este realizat n cadrul
programului derulat de Ministerul Mediului i finanat prin Administraia
Fondului pentru Mediu.

4.2. AFM se oblig:


a) s asigure finanarea proiectului numai pentru cheltuielile eligibile ale
proiectului, stabilite potrivit anexei nr. 1, n condiiile menionate n
prezentul contract, n limita veniturilor ncasate i disponibile alocate
programului prin bugetul anual propriu de venituri i cheltuieli;
b) s pun la dispoziia beneficiarului informaiile legate de finanare.
ART. 5
Rspunderea contractual
5.1. Nerespectarea de ctre beneficiar a oricreia dintre
obligaiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culp.
5.2. Constituie caz de culp i urmtoarele fapte ale beneficiarului:
a) comite nereguli de ordin financiar n legtur cu proiectul, stabilite
printr-o hotrre judectoreasc definitiv;
b) situaia economico-financiar a beneficiarului nu mai asigur condiii
de realizare a proiectului.
5.3. beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate
terilor din culpa sa pe parcursul derulrii contractului, AFM fiind degrevat
n totalitate de orice responsabilitate.
5.4. Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru sistemele instalate
de ctre instalator, precum i pentru soluiile tehnice adoptate n legtur cu
proiectul. AFM i rezerv dreptul de a suspenda finanarea pe o perioad
determinat, n funcie de veniturile ncasate i alocate programului
respectiv, precum i n cazul rectificrii bugetului de venituri i cheltuieli.
5.5. Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru efectuarea
lucrrilor de instalare a sistemelor de nclzire n lipsa acordurilor, avizelor,
autorizaiilor i a altor documente necesare.
5.6. Beneficiarul suport taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale i
orice alte cheltuieli ocazionate de pregtirea, ncheierea, executarea, punerea
n aplicare i finalizarea prezentului contract i a tuturor documentelor i
activitilor aferente.
5.7. Beneficiarul rmne direct rspunztor pentru toate consecinele
financiare directe sau indirecte antrenate de ncetarea contractului nainte de
termen din culpa sau la iniiativa sa.
5.8. Orice caz de culp i orice disfuncionalitate aprute pe parcursul
derulrii prezentului contract vor fi notificate beneficiarului de ctre AFM,
n maximum 5 zile de la constatare. Dac deficienele menionate nu sunt
nlturate n termen de maximum 15 zile de la data notificrii, AFM are
dreptul de a lua urmtoarele msuri:
a) sistarea temporar a utilizrii finanrii, pn la remedierea cauzelor
care au dus la sistare;

b) sistarea definitiv a finanrii i rezilierea unilateral a contractului cu


recuperarea sumelor virate ctre beneficiar, n condiiile Codului de
procedur fiscal/Codului de procedur civil.
ART. 6
ncetarea contractului
6.1. De drept:
a) la data prevzut n contract;
b) la data interveniei unui act de autoritate;
c) la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data
ncheierii acestuia i care conduc la modificarea clauzelor contractuale n
asemenea msur nct ndeplinirea contractului ar fi contrar AFM i
interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului n termen de 10
zile de la momentul apariiei unor astfel de circumstane sau de la momentul
n care AFM a avut cunotin despre apariia unor astfel de circumstane.
6.2. La iniiativa beneficiarului, prin renunare, cu un preaviz scris de
maximum 30 de zile, n cazul imposibilitii obiective a acestuia de a realiza
proiectul. Acest fapt implic restituirea finanrii conform art. 5 pct. 5.8 lit.
b).
6.3. Prin reziliere, la iniiativa AFM, n cazul nendeplinirii sau
ndeplinirii necorespunztoare a obligaiilor contractuale asumate de ctre
beneficiar; n acest caz, beneficiarul este obligat la plata de daune-interese,
n cuantum egal cu suma tras din finanare; n situaia n care ncetarea
contractului intervine nainte de termenul stabilit pentru prima tragere,
beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.
ART. 7
Fora major i cazul fortuit
7.1. Prin fora major i/sau caz fortuit se nelege un eveniment
independent de voina prilor, imprevizibil i insurmontabil, intervenit dup
ncheierea contractului i care mpiedic prile s i execute, total sau
parial, obligaiile contractuale.
7.2. Partea care invoc fora major are urmtoarele obligaii:
a) de a o notifica celeilalte pri n termen de 5 zile de la data apariiei;
b) de a transmite n termen de cel mult 30 de zile de la data producerii
evenimentului considerat a fi caz de for major certificatul de for major
emis de autoritatea competent;
c) de a comunica data ncetrii n termen de 5 zile de la ncetare;
d) de a lua orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor.

7.3. Dac nu se procedeaz la anunare n condiiile i n termenele


prevzute, partea care o invoc va suporta toate daunele provocate celeilalte
pri prin lipsa notificrii.
7.4. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a
forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn
la apariia acesteia.
7.5. Fora major, comunicat i dovedit n condiiile pct. 7.2,
exonereaz de rspundere partea care o invoc.
7.6. Dac fora major i/sau consecinele acesteia dureaz sau se
estimeaz c va/vor dura mai mult de 3 luni, prile se oblig s negocieze
cu bun-credin n vederea identificrii soluiei celei mai bune:
a) ncetarea contractului, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde
celeilalte daune-interese;
b) modificarea contractului.
7.7. Prevederile de mai sus se aplic i n caz fortuit.
ART. 8
Cesiunea
Prezentul contract, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din
acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau pariale.
ART. 9
Litigii
9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea i/sau executarea prezentului
contract se va rezolva, pe ct posibil, pe cale amiabil.
9.2. n cazul n care o soluie amiabil nu este posibil, litigiul se supune
spre soluionare instanelor judectoreti competente n a cror raz
teritorial i are sediul AFM.
ART. 10
Dispoziii finale
10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM s publice date privind
rezultatele implementrii proiectului.
10.2. Orice notificare n baza prezentului contract se face n scris, la
urmtoarele adrese:
- Pentru AFM: municipiul Bucureti, Splaiul Independenei nr. 294, corp
A, sectorul 6;
- Pentru beneficiar: ...................
n cazul n care beneficiarul dorete s fie notificat la o alt adres sau i-a
schimbat adresa, aceasta va fi comunicat n scris la AFM.
Notificrile fcute beneficiarului la adresa menionat n cuprinsul
prezentului punct sau la o alt adres comunicat ulterior se consider a fi
aduse la cunotin acestuia.

Sub condiia ca acestea s fie confirmate ulterior, notificrile se pot


transmite i prin fax la urmtoarele numerele telefonice:
- Pentru AFM: ...........................:
- Pentru beneficiar: ............................... .
10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, potrivit art. 13 alin. (8)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, fiind ntocmit, interpretat i executat
conform legislaiei romne i guvernat de aceasta.
10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv n caz de semnare prin
procur, noi, reprezentanii legali ai beneficiarului, am luat cunotin de
prevederile Codului penal privind falsul n declaraii.
10.5. Anexa, pe care beneficiarul declar c o cunoate i o accept, face
parte integrant din prezentul contract.
10.6. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat i/sau
completat numai cu acordul prilor, prin act adiional.
10.7. Prin excepie de la pct. 10.6. nu este necesar ntocmirea unui act
adiional pentru modificrile din coloana nr. 4 ("Data programat") i
coloana nr. 5 ("Suma") din anexa la contract, dac acestea nu implic i
modificarea duratei de realizare a proiectului sau modificarea valorii totale a
proiectului.
10.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile
ulterioare. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a
cererii de tragere i/sau modificarea sumei de tras se transmite n scris, cu
cel puin dou zile naintea momentului la care se dorete ca aceast
modificare s intre n vigoare.
10.9. Prezentul contract s-a semnat la data de ...................., la sediul AFM,
n 4 exemplare, toate avnd valoare juridic egal, dintre care 3 exemplare
pentru AFM i un exemplar pentru beneficiar.
10.10. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrant din prezentul contract de
finanare.
Administraia Fondului pentru Mediu
legal/mputernicit,
Preedinte,
........
..............
Serviciul juridic,
......................
Director buget-finane,

Beneficiar,
Prin reprezentant
.............................

...........................
Director tehnic,
...................

ANEXA 1
la Contractul de finanare nerambursabil
nr. ......./.........
_______________________________________________________________________
_______
|
CAPITOLELE I SUBCAPITOLELE DE CHELTUIELI ELIGIBILE
|
|
________________________________________________________________________
______|
Administraia Fondului pentru Mediu
Preedinte,
legal/mputernicit,
..............
........

Beneficiar,
Prin reprezentant
.............................

Serviciul juridic,
......................
Director buget-finane,
...........................
Director tehnic,
...................
ntocmit,
Referent de specialitate
........................
(numai exemplarele care rmn la AFM)

ANEXA 2
la Contractul pentru finanare nerambursabil
nr. ......./.........
GRAFIC DE FINANARE NERAMBURSABIL
___________________________________________________________
| Nr. |
Data depunerii cererii de tragere
|
Suma
|
| crt. |
|
|
|______|_______________________________________|____________|
| 0
|
1
|
2
|
|______|_______________________________________|____________|
| 1. |
|
|
|______|_______________________________________|____________|
| 2. |
|
|

|______|_______________________________________|____________|
| ... |
|
|
|______|_______________________________________|____________|
|Total:|
x
|
|
|______|_______________________________________|____________|
Administraia Fondului pentru Mediu
legal/mputernicit,
Preedinte,
........
..............

Beneficiar,
Prin reprezentant
.............................

Serviciul juridic,
......................
Director buget-finane,
...........................
Director tehnic,
...................
ntocmit,
Referent de specialitate
........................
(numai exemplarele care rmn la AFM)

ANEXA 3
la Contractul de finanare nerambursabil
nr. ...../........
Solicitant ...........................
Sediul ...............................
C.U.I. ...............................
Cont nr. ............................ deschis la Trezoreria ..............
Nr. de nregistrare la AFM ..................
Ctre
Administraia Fondului pentru Mediu
CERERE DE TRAGERE
Nr. ...../.......
n baza Contractului pentru finanare nerambursabil nr. ................
din ......./........./......., v rugm s aprobai prezenta cerere de tragere, pentru
suma de ................... lei (RON), din finanarea nerambursabil n valoare
de .................. lei (RON).

Aceasta sum va fi utilizat pentru plata cheltuielilor eligibile aferente


activitilor desfurate n perioada .................... .
Documentele justificative: situaii de lucrri executate de beneficiar,
cuantificate valoric (dup caz), facturi fiscale, ordine de plat, extrase de
cont i/sau alte documente justificative, respectiv chitane fiscale, cecuri,
registre de cas, ordine de deplasare (dup caz), facturi externe (traduse
autorizat n limba romn), documente de transport, packing list, dispoziii
de plat externe, declaraii vamale (pentru importurile din afara UE), extrase
de cont, documente de transfer al fondurilor (n cazul importurilor),
contracte cu teri pentru achiziia de bunuri/servicii/lucrri (n situaia n care
contractul este redactat ntr-o limb strin, se va prezenta i traducerea
autorizat a acestuia n limba romn), proces-verbal de recepie
bunuri/servicii/lucrri, certificate de calitate i de garanie, declaraia de
conformitate (a productorului utilajului), alte documente relevante sunt
anexate la prezenta cerere de tragere, n original sau n copii.
Situaia finanrii la data prezentei cereri de tragere
_______________________________________________________________________
_______
|Suma total |Suma
|Suma
|Suma
|Suma total tras|Suma
rmas |
|aprobat
|acordat
|solicitat|aprobat |din finanare,
|de
tras din |
|conform
|pn la data|prin
|prin
|inclusiv suma
|
finanarea
|
|contractului|prezentei
|prezenta
|prezenta |aprobat prin
|
aprobat
|
|de finanare|cereri de
|cerere de |cerere de|prezenta cerere |(col.
1 - 5) |
|
|tragere
|tragere
|tragere |de tragere
|
|
|____________|____________|__________|_________|_________________|
_____________|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|____________|____________|__________|_________|_________________|
_____________|
|
|
|
|
|
|
|
|____________|____________|__________|_________|_________________|
_____________|

Cunoscnd prevederile Codului penal privind falsul n declaraii, declar c


am verificat datele din prezenta cerere i, n conformitate cu informaiile
furnizate, o declar corect i complet.

Reprezentantul legal al beneficiarului,


Numele i prenumele ..................
Funcia ..............................
Semntura ............................
L.S.
Aprobat AFM,
Preedinte ...........................
Serviciul juridic ....................
Director tehnic ......................
ef Serviciu implementare i monitorizare ......................
Referent de specialitate ...............................
NB1: Coloanele nr. 1, 2 i 3 se completeaz de ctre beneficiar, iar
coloanele nr. 4, 5 i 6, de ctre salariaii AFM.
NB2: Dup aprobare, o copie a cererii de tragere va fi nmnat
beneficiarului.
ANEXA 4
la Contractul de finanare nerambursabil
nr. ...../........
LISTA
documentelor justificative pentru efectuarea plilor de ctre AFM
1. Situaii de lucrri executate de beneficiar, cuantificate valoric (dup
caz)
2. Facturi fiscale, ordine de plat, extrase de cont i/sau alte documente
justificative, respectiv chitane fiscale, cecuri, registre de cas, ordine de
deplasare (dup caz)
3. Facturi externe (traduse autorizat n limba romn), documente de
transport, packing list, dispoziii de plat externe, declaraii vamale, extrase
de cont, documente de transfer al fondurilor (n cazul importurilor)
4. Contracte cu teri pentru achiziia de bunuri/servicii/lucrri (n situaia
n care contractul este redactat ntr-o limb strin, se va prezenta i
traducerea autorizat a acestuia n limba romn)
5. Proces-verbal de recepie bunuri/servicii/lucrri
6. Certificate de calitate i de garanie
7. Declaraia de conformitate (a productorului utilajului)

8. Dovada plii integrale a facturilor aferente tragerii anterioare


9. Declaraie privind respectarea prevederilor legale specifice achiziiilor
publice
10. Alte documente relevante.