Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Medicin i Farmacie Grigore T.

Popa Iai
Responsabilitati functionale si fisa postului
Aprobat ,
ef Serviciu Administrare Patrimoniu, Tehnic, Investiii,
Adm. part. Ionica Brc-Vasiliu
Data:

I DESCRIEREA POSTULUI

1 Postul : INGINER CONSTRUCTOR

2 Locaia intern a postului : SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU, TEHNIC,


INVESTIII COMPARTIMENT TEHNIC-INVESTIII
3 Nivelul ierarhic al postului: 5
4 Relaii organizatorice :
4.1 Relaii ierarhice :
4.1.1 Organizatoric, post subordonat efului de serviciu, conform organigramei
funcionale aprobate.
4.1.2 Are in subordine functiile : -
4.1.3 Pe linie de management calitate, postul este subordonat managerului calitate
4.2 Relaii funcionale :
La nivel intern, postul colaboreaz cu : posturile de execuie ale Direciei Generale
Administrative
4.3 Relaii de colaborare extern:
Postul colaboreaza cu
- toti executanii de lucrri i prestatorii de servicii,
- Inspectoratul de Stat in Constructii,
- Serviciul Urbanism din cadrul Primariei,
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,
- alte organisme, conform dispoziiilor conducerii.
4.4 Relaii de reprezentare extern:
Postul reprezinta organizatia in colaborare acesteia cu: -
5 Obiectivele postului: (anexa la FP)
6 Sarcini
6.1 Sarcini specifice postului
6.1.1 Ii nsuete i respect cerinele i reglementrile specifice activitii de construcii
(pentru servicii, lucrri);
6.1.2 Respect cerinele documentate n procedurile de proces PP04 si PP14, procedurile
de lucru lucru PL53, PL54 aprobate;
6.1.3 Verific corespondena dintre prevederile autorizaiei i ale proiectului;
6.1.4 Studiaz proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile i procedurile prevzute pentru
realizarea construciilor;
6.1.5 Verific existena tuturor pieselor scrise i desenate, corelarea acestora i respect
reglementrile cu privire la verificarea proiectelor de ctre verificatori atestai;
6.1.6 Verific existena tuturor avizelor, acordurilor, precum i concordana acestora cu
prevederile legale privind documentaia tehnic;
6.1.7 Verific existena i respectarea Planului calitii, a graficelor de execuie
verificate i semnate de toate prile competente;
6.1.8 Preia amplasamentul i reperele de nivelment i le pred executantului libere de
orice sarcina;
6.1.9 Particip mpreun cu proiectantul i cu executantul la trasarea general a
Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai

construciei i la stabilirea bornelor de reper;


6.1.10 Urmrete contractele de lucrari i servicii pe toat perioada derulrii lor;
6.1.11 Urmrete realizarea construciei n conformitate cu prevederile contractului,
proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementrilor tehnice n vigoare;
6.1.12 Interzice utilizarea de lucrtori neautorizai pentru meseriile la care reglementrile
tehnice au prevederi n acest sens;
6.1.13 Efectueaz verificarile prevazute in norme si semneaza documentele intocmite ca
urmare a verificarilor (procese verbale in faze determinante, procese verbale de
lucrari ce devin ascunse )
6.1.14 Interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic;
6.1.15 Urmrete realizarea lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
executiei acestora, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de
vedere calitativ;
6.1.16 Cere executantului, dup caz, sistarea execuiei, demolarea sau refacerea lucrrilor
executate necorespunztor, n baza soluiilor elaborate de proiectant sau de
persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;
6.1.17 Transmite proiectantului sesizrile proprii sau ale participanilor la realizarea
construciei privind neconformitile constatate pe parcursul execuiei;
6.1.18 Urmrete respectarea de ctre executant a msurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate;
6.1.19 Preia documentele de la constructor i proiectant i completeaz cartea tehnic a
construciei cu toate documentele prevzute de reglementrile legale i le pred
responsabilului cu urmarirea n timp a construciei ;
6.1.20 Particip la recepia lucrrilor, asigur secretariatul recepiei i ntocmete
documentele de recepie;
6.1.21 Urmrete rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepie i ntocmete
documentele de aducere la ndeplinire a msurilor impuse de comisia de receptie;
6.1.22 Urmrete derularea contractului i informeaz eful ierarhic superior n vederea
ntocmirii notificrilor i interpelrilor necesare derulrii contractului n condiii
optime n concordan cu clauzele acestuia;
6.1.23 Execut i alte sarcini trasate de eful ierarhic superior.
6.2 Sarcini pe linie de SSM si SU (anexa la FP)
6.3 Sarcini pe linie de Resurse Umane ( anexa la FP)
6.4 Sarcini pe linie de Management Calitate ( anexa la FP)

7. Limite de competene
7.1 La nivel intern, postului i este conferit competen organizrii, desfurrii i inerii sub
control a activitii de inginer constructor ;

8. Responsabiliti
8.1Responsabiliti specifice postului
8.1.1 Rspunde de corectitudinea aplicarii cerintelor legale si reglementare specifice
inginerilor constructori;
8.1.2 Raspunde de conformitatea organizarii si tinerii sub control a tuturor activitatilor
referitoare la executia de lucrari;
8.1.3 Raspunde de conformitatea elaborarii tuturor documentelor specifice activitatii de
urmarire a executiei lucrarilor;

Cod: FP03-01, ver.1 Pag 2/3


Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai

8.1.4 Raspunde de respectarea termenelor stabilite pentru derularea graficelor de executie;

8.1.5 Raspunde de confidenialitatea datelor i informaiilor la care are acces prin natura
activitilor pe care le desfoar. Are obligaia de a nu le transmite terilor atat pe
durata existentei raporturilor de munca cu actualul angajator cat si in urmatorii trei
ani dup ncetarea contractului de munca la U.M.F. Iai.
8.2 Responsabilitati pe linie SSM si SU ( anexa la FP)
8.3 Responsabilitati pe linie de Resurse Umane ( anexa la FP)
8.4 Responsabilitati pe linie de Management Calitate ( anexa la FP)

9 Limite de autoritate
9.1 Are conferita autoritatea decizionala: -

II CERINTELE POSTULUI :
1 Competenta profesionala :
1.1.1 Studii : superioare de lunga durata cu specializarea Constructii Civile, Agricole si
Industriale;
1.1.2. Experienta : minim 3 ani in desfasurarea activitatii de constructii;
1.1.3 Aptitudini, abilitati : spirit organizatoric, fermitate si impartialitate in luarea deciziilor,
sociabilitate, seriozitate, constiinciozitate profesionala, disponibilitate pentru
program prelungit.

2 Competenta manageriala :

2.1 Studii : -
2.2 Experienta : -
2.3 Aptitudini, abilitati :-

3 Alte cerinte :

3.1 Cursuri de specializare si perfectionare in domeniul constructiilor;


3.2 Cunostinte de calculator nivel avansat;

INTOCMIT,
Nume/Prenume:
Semnatura:
Data :

TITULAR POST

Nume / Prenume :
Semnatura :
Data:
(luare la cunostinta pentru conformare)

Cod: FP03-01, ver.1 Pag 3/3