Sunteți pe pagina 1din 2

Inspectoratul Scolar Judetean Maramures/UZ INTERN (neoficial) An financiar 2017, Vol.

IV
Domeniul Management/Compartiment Management Institutional
Legislatia care are legatura (in)directa cu educatia...
(Titluri din Monitorul Oficial al Romaniei, varianta on-line, Partea I)
Culegere si propunere: prof. Coroiu Mirceainspector scolar pentru management institutional
Consultare : 01.01.201723.01.2017 [Ultimul MOf: 61]
Nu am reusit sa le lecturez din cauza unei probleme de link/prin nepublicare n MOf no: -!
[Link-urile se acceseaza apasand CTRL + click stanga mouse!]

M.Of. Titlul documentului (Link) Zona de interes


no./data
61/20.01.2 OMEN nr. 3104/19.01.2017, privind modificarea Calendarului desfasurarii Cucuiat C, Otel
017 concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de A
experti in management educational, seria a 11-a, aprobat prin OMENCS nr.
5784/2016
60/20.01.2 HG nr. 32/18.01.2017, pentru modificarea HG nr. 136/2016, privind aprobarea Moldovan A,
017 normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si Cucuiat C,
stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin Catana S, Pop
bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti prescolarii si George, Costea
elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum M
si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional
60/20.01.2 HG nr. 31/18.01.2017, pentru modificarea HG nr. 72/2013, privind aprobarea Moldovan A,
017 normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si Cucuiat C,
stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se Catana S, Pop
asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza George, Costea
costului standard per elev/prescolar M
56/19.01.2 DCPR nr. 1/17.01.2017, pentru convocarea sedintei Conventiei nationale a Ardelean D,
017 Colegiului Psihologilor din Romania si aprobarea unor masuri privind organizarea Bontos A
alegerilor pentru filialele teritoriale si forurile de conducere ale Colegiului
Psihologilor din Romania
55/18.01.2 HG nr. 28/18.01.2017, privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi libera toti
017
51/18.01.2 HG nr. 26/12.01.2017, privind organizarea si functionarea MEN Moldovan A
017
25/12.01.2 OMENCS nr. 6155/22.12.2016, privind derularea Programului national "2017 Pop L
017 Anul invatamantului profesional si tehnic in Romania"
29/11.01.2 OMENCS nr. 3004/04.01.2017, privind organizarea simularii evaluarii Andrasciuc G
017 nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de
bacalaureat national, in anul scolar 20162017
31/11.01.2 OMENCS nr. 6183/22.12.2016, privind acordarea acreditarii pentru unitatea de Dorca O,
017 invatamant preuniversitar particular Gradinita "Ana" din localitatea Sapanta Cristescu F
31bis/11.0 OMENCS nr. 4476/06.07.2016, privind aprobarea standardelor profesionale de Bogdan C, Vele
1.2017 formare continua pentru functia didactica de predare profesor din invatamantul L, Todorut G
preuniversitar, pe niveluri de invatamant prescolar,primar, gimnazial si liceal si
pe etape de dezvoltare profesionala din cariera didactica gradul didactic II, gradul
didactic I, formare continua a o data la 5 ani
27/10.01.2 OMENCS nr. 6134/21.12.2016, privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de Cucuiat C. Buda
017 invatamant preuniversitar C
22/09.01.2 O MCSI/MECS/MMFPSPV/MFP nr. Moldovan A,
017 872/01.11.2016/5932/07.12.2016/2284/14.12.2016/2903/23.12.2016, privind Andrasciuc G,
incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator Maries I
21/09.01.2 OMENCS nr. 6161/22.12.2016, pentru aprobarea Metodologiei si criteriilor Moldovan A,
017 privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul Andrasciuc G,
preuniversitar de stat in sesiunea 2017 Bogdan C,
Cucuiat C
20/09.01.2 OMEN nr. 3044/06.01.2017, pentru modificarea Metodologiei privind organizarea si Moldovan A,
017 desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din Bogdan C, Trif
unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin OMENCS nr. 5080/2016 G, Cristescu F,

1
Inspectoratul Scolar Judetean Maramures/UZ INTERN (neoficial) An financiar 2017, Vol. IV
Domeniul Management/Compartiment Management Institutional
M.Of. Titlul documentului (Link) Zona de interes
no./data
Coroiu M
16/06.01.2 OUG nr. 2/06.01.2017, privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea toti
017 si completarea unor acte normative
15/06.01.2 HG nr. 1/06.01.2017, pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in toti
016 plata (1450 lei166,00 ore8,735 lei/ora)
15/06.01.2 Legea nr. 1/06.01.2017, privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru -
016 modificarea si completarea unor acte normative
12/05.01.2 DPM nr. 18/05.01.2017, pentru numirea domnului Liviu-Marian Pop in -
017 functia de secretar de stat la MEN
12/05.01.2 OUG nr. 1/04.01.2017, pentru stabilirea unor masuri in domeniul Moldovan A
017 administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte
normative (Art. 10 Se infiinteaza Ministerul Educatiei Nationale prin
reorganizarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.)
11/05.01.2 OMENCS nr. 6158/22.12.2016, privind aprobarea Planului de actiune pentru Hitter A
017 desegregare scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant
preuniversitar din Romania
9/05.01.20 OMENCS nr. 6156/22.12.2016, privind organizarea si desfasurarea anului pregatitor Todoran V,
17 de limba romana pentru cetatenii straini Durus L, Mester
A
7/04.01.20 OMENCS nr. 6125/20.12.2016, privind aprobarea Metodologieicadru de Vida F, Abraham
17 organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie M, Vele L
6/04.01.20 OMENCS nr. 6121/20.12.2016, privind aprobarea Metodologiei de -
17 rcunoastere a actelor de studii de nivel licenta, master sau postuniversitar eliberate de
institutii acreditate de invatamantul superior din strainatate
6/04.01.20 DPR nr. 7/04.01.2017, pentru numirea Guvernului Romaniei (Pavel Nastase toti
17 ministrul educatiei nationale)
5/04.01.20 HPR nr. 1/04.01.2017, pentru acordarea increderii Guvernului (Pavel Nastase toti
17 ministrul educatiei nationale)