Sunteți pe pagina 1din 18

Hotrrea nr.

1/2017 pentru stabilirea


salariului de baz minim brut pe ar garantat
n plat
Art. 1.
ncepnd cu data de 1 februarie 2017, salariul de baz minim brut pe
ar garantat n plat, sum stabilit n bani care nu include sporuri i
alte adaosuri, se stabilete la 1.450 lei lunar, pentru un program
complet de lucru de 166,00 ore, n medie, pe lun, n anul 2017,
reprezentnd 8,735 lei/or.

Art. 2.
(1) Stabilirea salariului de baz sub nivelul celui prevzut la art.
1 constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 300 lei la
2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munc n care salariul
minim este stabilit sub cel menionat n prezenta hotrre, n msura
n care, potrivit legii, fapta nu constituie infraciune.
(2) Constatarea contraveniei i aplicarea sanciunii prevzute la alin.
(1) se fac de ctre personalul Ministerului Muncii i Justiiei Sociale, prin
inspectoratele teritoriale de munc judeene i al municipiului
Bucureti, mputernicit, dup caz, prin ordin al ministrului muncii i
justiiei sociale.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) se completeaz cu dispoziiile Ordonanei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.

Art. 3.
La data prevzut la art. 1, Hotrrea Guvernului nr.
1.017/2015 pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe ar
garantat n plat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
987 din 31 decembrie 2015, se abrog.
Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe
i tarife, precum i pentru modificarea i
completarea unor acte normative
Art. I.
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificrile
i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. La articolul 1, dup alineatul (21) se introduce un nou alineat,
alineatul (22), cu urmtorul cuprins:
(22) Pentru operaiunile prevzute la alin. (21) nu se percep taxe i
tarife."
2. La articolul 4, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) Oficiul registrului comerului este obligat s elibereze, pe cheltuiala
persoanei care a nregistrat cererea, informaii, extrase de registru i
certificate constatatoare despre datele nregistrate n registrul
comerului, precum i certificate constatatoare c un anumit act sau
fapt este ori nu este nregistrat, copii i copii certificate de pe
nregistrrile efectuate n registru i de pe actele prezentate, pentru
care se percep tarife."
3. La articolul 10, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
(3) Finanarea cheltuielilor curente i de capital aferente activitii
Oficiului Naional al Registrului Comerului i a oficiilor registrului
comerului de pe lng tribunale se realizeaz din fonduri provenite de
la Ministerul Justiiei i din venituri proprii."
4. Articolul 11 se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 11
(1) Pentru operaiunile efectuate, oficiul registrului comerului percepe
tarife stabilite prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Justiiei i a Ministerului Finanelor Publice.
(2) Tarifele percepute se achit la casieria oficiului registrului
comerului sau prin virament n contul Oficiului Naional al Registrului
Comerului, deschis la Trezoreria Statului.
(3) Tarifele prevzute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotrre a
Guvernului, pe baza fundamentrii prezentate de Ministerul Justiiei i
innd cont de rezultatele anului anterior, cuprinse n situaia
financiar anual."

Art. II.
Dup alineatul (1) al articolului 12 din Legea ceteniei romne nr.
21/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 576
din 13 august 2010, cu modificrile i completrile ulterioare, se
introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins:
(2) Pentru cererile prevzute la alin. (1) nu se percep taxe i tarife."

Art. III.
n anexa la Ordonana Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea
anumitor servicii publice i a taxelor percepute pentru prestarea
acestora pe teritoriul Romniei, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobat cu modificri
prin Legea nr. 89/1993, cu modificrile i completrile ulterioare,
literele A, C punctele 1 i 2, D i F se abrog.

Art. IV.
Articolele 40 i 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea i
funcionarea Societii Romne de Radiodifuziune i Societii Romne
de Televiziune, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
636 din 27 decembrie 1999, cu modificrile i completrile ulterioare,
se modific i vor avea urmtorul cuprins:

Art. 40.
Veniturile proprii ale Societii Romne de Radiodifuziune i Societii
Romne de Televiziune provin, dup caz, din:
a) sume ncasate din realizarea obiectului de activitate;
b) sume ncasate din publicitate;
c) sume ncasate din amenzi i despgubiri civile;
d) donaii i sponsorizri;
e) alte venituri realizate potrivit legii.

Art. 41.
Prin legea bugetar anual se aprob fondurile de la bugetul de stat,
alocate Societii Romne de Radiodifuziune i Societii Romne de
Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcionare i
dezvoltare."

Art. V.
Dup alineatul (3) al articolului 20 din Legea nr. 202/1998 privind
organizarea Monitorului Oficial al Romniei, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, cu modificrile
ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul
cuprins:
(4) Pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege s anune
pierderi de acte i schimbri de nume, publicarea se face fr
perceperea de taxe i tarife."

Art. VI.
Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu
modificrile i completrile ulterioare, se abrog.

Art. VII.
Punctele 9-12 din anexa la Ordonana Guvernului nr. 128/2000 privind
stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice
i juridice de ctre Ministerul Administraiei i Internelor, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 570/2002, cu modificrile
ulterioare, se abrog.

Art. VIII.
Alineatul (5) al articolului 171 din Legea nr. 248/2005 privind regimul
liberei circulaii a cetenilor romni n strintate, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu
modificrile i completrile ulterioare, se abrog.

Art. IX.
n anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care
se percep taxe i nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice i
oficiile consulare ale Romniei n strintate, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu
modificrile i completrile ulterioare, literele A punctele 1 i 2, C
punctele 1-12, D i E punctele 4-8 se abrog.

Art. X.
Alineatul (1) al articolului 23 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
23/2008 privind pescuitul i acvacultura, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 317/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 23.
(1) Prin pescuit recreativ/sportiv se nelege pescuitul efectuat cu
undia sau cu lanseta, n scop de agrement/performan, pe baza unui
permis nominal emis de ctre administratorul resurselor acvatice vii i
eliberat de acesta sau de asociaiile de pescari sportivi, dup caz, fr
perceperea de taxe i tarife."

Art. XI.
Articolul 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 852 din
20 decembrie 2010, cu modificrile i completrile ulterioare, se
abrog.

Art. XII.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu
pentru autovehicule, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 37/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog.

Art. XIII.
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de
insolven, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 466
din 25 iunie 2014, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific
dup cum urmeaz:
1. La articolul 39, alineatul (7) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
(7) Fondul prevzut la alin. (4) va fi susinut de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Justiiei, precum i din preluarea a 2,0% din
sumele recuperate n cadrul procedurilor de insolven, inclusiv din
fondurile obinute din vnzarea bunurilor din averea debitorului, sum
care va fi inclus n categoria cheltuielilor aferente procedurii n sensul
alin. (1)."
2. La articolul 42, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 42.
(1) Citarea prilor, precum i comunicarea oricror acte de procedur
se efectueaz prin BPI. Comunicarea citaiilor, a convocrilor i
notificrilor ctre participanii la proces, al cror sediu, domiciliu sau
reedin se afl n strintate, este supus dispoziiilor Codului de
procedur civil coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de
insolven, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale
Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European i al
Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea
n statele membre a actelor judiciare i extrajudiciare n materie civil
sau comercial (notificarea sau comunicarea actelor) i abrogarea
Regulamentului (CE) nr. 1.348/2000 al Consiliului, dup caz. BPI va fi
realizat n form electronic. Acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI
se suport de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiiei."

Art. XIV.
Alineatul (5) al articolului 9 din Ordonana Guvernului nr. 39/2015
privind cazierul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobat cu modificri prin Legea nr.
327/2015, se modific dup cum urmeaz:
(5) Certificatul de cazier fiscal se emite n scris, pe suport hrtie sau n
form electronic, fr perceperea de taxe."

Art. XV.
n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
Guvernul va modifica n mod corespunztor, prin hotrre, actele
normative de punere n aplicare a dispoziiilor cuprinse n prezenta
lege.

Art. XVI.
Prezenta lege intr n vigoare ncepnd cu data de 1 a lunii urmtoare
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, n condiiile art.
77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin.
(1) din Constituia Romniei, republicat.
Ordonana de urgen nr. 3/2017 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal
Promovarea acestui act normativ este determinat n principal de
necesitatea:

- implementrii msurilor din domeniul fiscal cuprinse n Programul de


guvernare, aprobat prin Hotrrea Parlamentului Romniei nr.
1/2017 pentru acordarea ncrederii Guvernului, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017, asumate pentru
primul trimestru al anului 2017, cu aplicare de la 1 februarie 2017;

- susinerii mediului de afaceri prin ncurajarea nfiinrii i dezvoltrii


microntreprinderilor, precum i a stimulrii activitilor de inovare,
cercetare i dezvoltare n vederea crerii de locuri de munc bine
pltite, ncurajarea capitalului autohton, atragerea investiiilor strine
directe mai ales n sectoarele cu valoare adugat ridicat, investirea
n infrastructur i n fabrici noi, dezvoltarea capacitilor de producie,
astfel nct s se creeze premisa unei creteri economice sustenabile;

- ncurajrii vnzrii imobilelor, ceea ce permite creterea industriei de


construcii, orientat spre construcia de locuine, i, nu n ultimul rnd,
reducerea migraiei forei de munc n strintate;
- eliminrii inechitilor privind plata contribuiilor n procente egale,
pentru toi salariaii din Romnia, prin renunarea la actualele plafoane
privind contribuiile de asigurri sociale i contribuiile de asigurri
sociale de sntate, astfel nct toi cetenii s aib oportuniti egale
n societate;

- scutirii de la plata impozitului pe venit pentru salariaii sezonieri cu


contract individual de munc, ceea ce are ca efecte stabilitatea
raporturilor contractuale de munc, fidelizarea angajatului sezonier i
crearea de noi locuri de munc, cu un impact semnificativ n plan
social. De asemenea, prin efectele sale, msura d eficien
obiectivelor urmrite prin adoptarea Legii nr. 170/2016 privind
impozitul specific unor activiti, asigurnd premisele unor servicii de
calitate, prin antrenarea de capital uman specializat.

n considerarea faptului c aceste elemente constituie situaii


extraordinare a cror reglementare nu poate fi amnat i vizeaz
totodat interesul public,

n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.

Art. I.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:

1. Dup articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu


urmtorul cuprins:

Art. 221. Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfoar


exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare

Contribuabilii care desfoar exclusiv activitate de inovare, cercetare-


dezvoltare, definit potrivit Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i activiti conexe acesteia sunt
scutii de impozit pe profit n primii 10 ani de activitate. Aceast
facilitate fiscal va fi pus n aplicare n condiiile respectrii
reglementrilor n domeniul ajutorului de stat."

2. La articolul 47, litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:

c) a realizat venituri care nu au depit echivalentul n lei a 500.000


euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului n euro
este cel valabil la nchiderea exerciiului financiar n care s-au
nregistrat veniturile;".

3. Dup alineatul (6) al articolului 48 se introduce un nou alineat,


alineatul (7), cu urmtorul cuprins:

(7) Pentru anul 2017, persoanele juridice romne pltitoare de impozit


pe profit care la data de 31 decembrie 2016 ndeplinesc condiiile
prevzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului reglementat de
prezentul titlu ncepnd cu 1 februarie 2017, urmnd a comunica
organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere,
potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, pn la data de 25
februarie 2017 inclusiv. Prin excepie de la prevederile art. 41 i 42,
pn la acest termen se va depune i declaraia privind impozitul pe
profit datorat pentru profitul impozabil obinut n perioada 1-31
ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajusteaz corespunztor acestei
perioade fiscale."

4. La articolul 51 alineatul (1), litera a) se modific i va avea


urmtorul cuprins:

a) 1% pentru microntreprinderile care au unul sau mai muli


salariai;".

5. La articolul 51 alineatul (1), litera b) se abrog.

6. Alineatul (1) al articolului 52 se modific i va avea urmtorul


cuprins:
(1) Dac n cursul unui an fiscal o microntreprindere realizeaz
venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate
din consultan i management n veniturile totale este de peste 20%
inclusiv, aceasta datoreaz impozit pe profit, ncepnd cu trimestrul n
care s-a depit oricare dintre aceste limite."

7. Dup punctul 3 al articolului 60 se introduce un nou punct, punctul


4, cu urmtorul cuprins:

4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii i asimilate


salariilor prevzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfurrii
activitii pe baz de contract individual de munc ncheiat pe o
perioad de 12 luni, cu persoane juridice romne care desfoar
activiti sezoniere dintre cele prevzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016
privind impozitul specific unor activiti, n cursul unui an."

8. La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (iv) se modific i va


avea urmtorul cuprins:

(iv) primele de asigurare voluntar de sntate, precum si serviciile


medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr.
95/2006, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
suportate de angajai, astfel nct la nivelul anului s nu se
depeasc echivalentul n lei al sumei de 400 euro;".

9. Alineatul (1) al articolului 111 se modific i va avea urmtorul


cuprins:

(1) La transferul dreptului de proprietate i al dezmembrmintelor


acestuia, prin acte juridice ntre vii asupra construciilor de orice fel i
a terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice
fel fr construcii, contribuabilii datoreaz un impozit care se
calculeaz prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil.
Venitul impozabil se stabilete prin deducerea din valoarea tranzaciei
a sumei neimpozabile de 450.000 lei."

10. Alineatele (2) i (3) ale articolului 139 se abrog.


11. Articolul 140 se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 140. Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale datorate de


angajatori sau persoane asimilate acestora, prevzute la art. 136 lit. c)

Pentru persoanele prevzute la art. 136 lit. c), baza lunar de calcul
pentru contribuia de asigurri sociale o reprezint suma ctigurilor
brute prevzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obin
venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra crora se datoreaz
contribuia individual."

12. Alineatele (2) i (4) ale articolului 143 se modific i vor avea
urmtorul cuprins:

(2) n situaia n care totalul veniturilor prevzute la alin. (1) este mai
mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut, contribuia
individual de asigurri sociale se calculeaz n limita acestui plafon.
Ctigul salarial mediu brut este cel utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de stat i aprobat prin legea bugetului
asigurrilor sociale de stat.

..........

(4) Pe perioada n care omerii beneficiaz de concedii medicale i de


indemnizaii de asigurri sociale de sntate, cu excepia cazurilor de
accident de munc sau boal profesional, baza lunar de calcul al
contribuiei de asigurri sociale datorate bugetului asigurrilor sociale
de stat este suma reprezentnd 35% din ctigul salarial mediu brut,
prevzut la alin. (2), corespunztor numrului zilelor lucrtoare din
concediul medical, iar contribuia de asigurri sociale se suport la
nivelul cotei stabilite pentru condiii normale de munc."

13. Articolul 144 se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 144. Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale datorate


pentru persoanele fizice care beneficiaz de indemnizaii de asigurri
sociale de sntate
Pe perioada n care persoanele fizice prevzute la art. 136 lit. e)
beneficiaz de concedii medicale i de indemnizaii de asigurri sociale
de sntate, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale
datorate bugetului asigurrilor sociale de stat este suma reprezentnd
35% din ctigul salarial mediu brut, prevzut la art. 143 alin. (2),
corespunztor numrului zilelor lucrtoare din concediul medical."

14. Alineatul (2) al articolului 145 se modific i va avea urmtorul


cuprins:

(2) Prevederile art. 143 alin. (2), referitoare la plafonarea bazei de


calcul al contribuiei de asigurri sociale, se aplic i n cazul
persoanelor prevzute la art. 136 lit. f), excepie fiind n cazul
soului/soiei care nsoete personalul trimis n misiune permanent n
strintate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contribuiei de
asigurri sociale se face la 3 salarii de baz minime pe ar."

15. Alineatele (6) i (8) ale articolului 146 se modific i vor avea
urmtorul cuprins:

(6) Pentru persoanele prevzute la art. 136 lit. d)-f), n cazul n care
din calcul rezult o baz mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul
salarial mediu brut, prevzut la art. 143 alin. (2), cota contribuiei
individuale de asigurri sociale se va aplica asupra echivalentului a de
5 ori ctigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al
venitului.

..........

(8) Calculul contribuiilor de asigurri sociale datorate de persoanele


prevzute la alin. (2) se realizeaz de ctre acestea prin aplicarea
cotei corespunztoare contribuiei integrale, rezultat din nsumarea
cotelor de contribuie individual cu cea datorat de angajator, n
funcie de condiiile de munc, prevzut la art. 138, asupra bazei
lunare de calcul prevzute la art. 139. Contribuia se pltete pn la
data de 25 a lunii urmtoare celei pentru care se pltesc veniturile."
16. Alineatele (1) - (3) ale articolului 148 se modific i vor avea
urmtorul cuprins:

(1) Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti


independente i care determin venitul net anual n sistem real, baza
lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale, n cazul plilor
anticipate cu titlu de contribuii de asigurri sociale, o reprezint
echivalentul a 35% din ctigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat, prevzut la art.
143 alin. (2), n vigoare n anul pentru care se stabilesc plile
anticipate.

(2) n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri din activiti


independente i care determin venitul net anual pe baza normelor
anuale de venit, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri
sociale o reprezint valoarea anual a normei de venit raportat la
numrul de luni n care se desfoar activitatea i nu poate fi mai
mic dect echivalentul reprezentnd 35% din ctigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat,
prevzut la art. 143 alin. (2), n vigoare n anul pentru care se stabilesc
plile anticipate, i nici mai mare dect echivalentul a de 5 ori acest
ctig."

(3) Pentru persoanele fizice prevzute la alin. (1), baza lunar de


calcul al contribuiei de asigurri sociale se recalculeaz n anul
urmtor celui de realizare a venitului, n baza declaraiei privind
venitul realizat, i se stabilete ca diferen ntre venitul brut realizat i
cheltuielile efectuate n scopul desfurrii activitii independente,
exclusiv cheltuielile reprezentnd contribuia de asigurri sociale,
raportat la numrul de luni n care a fost desfurat activitatea.
Baza lunar de calcul nu poate fi mai mic dect echivalentul
reprezentnd 35% din ctigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat, prevzut la art.
143 alin. (2), n vigoare n anul pentru care se efectueaz definitivarea
contribuiei, i nici mai mare dect echivalentul a de 5 ori acest
ctig."

17. Articolul 149 se modific i va avea urmtorul cuprins:


Art. 149. Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale datorate de
persoanele fizice care realizeaz venituri din drepturi de proprietate
intelectual pentru care impozitul pe venit se reine la surs

Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din drepturi de


proprietate intelectual pentru care impozitul pe venit se reine la
surs, baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale o
reprezint diferena dintre venitul brut i cheltuiala deductibil
prevzut la art. 70 i nu poate fi mai mare dect echivalentul a de 5
ori ctigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurrilor sociale de stat, prevzut la art. 143 alin. (2), n vigoare n
luna pentru care se datoreaz contribuia."

18. Alineatul (3) al articolului 157 se abrog.

19. Alineatul (3) al articolului 160 se modific i va avea urmtorul


cuprins:

(3) Pentru veniturile realizate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2017, n


situaia n care veniturile baz de calcul prevzute la alin. (1) i (2)
depesc valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut prevzut la
art. 143 alin. (2), contribuia individual de asigurri sociale de
sntate se calculeaz n limita acestui plafon."

20. Alineatul (2) al articolului 161 se modific i va avea urmtorul


cuprins:

(2) Pentru veniturile realizate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2017, n


situaia n care venitul baz de calcul prevzut la alin. (1) depete
valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut prevzut la art. 143
alin. (2), contribuia individual de asigurri sociale de sntate se
calculeaz n limita acestui plafon."

21. Alineatul (3) al articolului 162 se modific i va avea urmtorul


cuprins:

(3) Pentru veniturile realizate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2017, n


situaia n care veniturile baz de calcul prevzute la alin. (1) i (2)
depesc valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut prevzut la
art. 143 alin. (2), contribuia individual de asigurri sociale de
sntate se calculeaz n limita acestui plafon."

22. Alineatul (2) al articolului 170 se modific i va avea urmtorul


cuprins:

(2) Pentru veniturile realizate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2017,


baza lunar de calcul prevzut la alin. (1) nu poate fi mai mare dect
valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut prevzut la art. 143
alin. (2), n vigoare n anul pentru care se stabilete contribuia."

23. Alineatul (3) al articolului 171 se modific i va avea urmtorul


cuprins:

(3) Pentru veniturile realizate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2017,


bazele lunare de calcul prevzute la alin. (1) i (2) nu pot fi mai mari
dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut prevzut la art.
143 alin. (2), n vigoare n luna pentru care se datoreaz contribuia."

24. Alineatul (3) al articolului 172 se modific i va avea urmtorul


cuprins:

(3) Pentru veniturile realizate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2017,


bazele lunare de calcul prevzute la alin. (1) i (2) nu pot fi mai mari
dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut prevzut la art.
143 alin. (2), n vigoare n luna pentru care se datoreaz contribuia."

25. Articolul 173 se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 173. Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate


datorate de persoanele fizice care realizeaz venituri din cedarea
folosinei bunurilor

(1) Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de


sntate pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din cedarea
folosinei bunurilor, cu excepia celor care realizeaz venituri din
arendarea bunurilor agricole n regim de reinere la surs a
impozitului, este diferena dintre venitul brut i cheltuiala deductibil
determinat prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut,
diferena pozitiv dintre venitul brut i cheltuielile efectuate n scopul
realizrii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentnd contribuia
de asigurri sociale de sntate, sau valoarea anual a normei de
venit, dup caz, raportat la numrul de luni din anul fiscal prevzut n
contractul ncheiat ntre pri, i nu poate fi mai mare dect valoarea a
de 5 ori ctigul salarial mediu brut prevzut la art. 143 alin. (2), n
vigoare n anul pentru care se stabilete contribuia.

(2) Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de


sntate pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din
arendarea bunurilor agricole n regim de reinere la surs a impozitului
este diferena dintre venitul brut i cheltuiala deductibil determinat
prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut i nu poate fi mai
mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut prevzut la
art. 143 alin. (2), n vigoare n anul pentru care se stabilete
contribuia."

26. Alineatul (5) al articolului 176 se abrog.

27. Alineatul (7) al articolului 176 se modific i va avea urmtorul


cuprins:

(7) Persoanele care realizeaz venituri din investiii nu datoreaz


contribuie de asigurri sociale de sntate pentru aceste venituri,
dac realizeaz venituri de natura celor menionate la art. 155 alin. (1)
lit. a)-d), g), i)-l)."

28. Alineatul (2) al articolului 177 se abrog.

29. Alineatul (3) al articolului 177 se modific i va avea urmtorul


cuprins:

(3) Persoanele care realizeaz venituri din alte surse nu datoreaz


contribuie de asigurri sociale de sntate pentru aceste venituri,
dac realizeaz venituri de natura celor menionate la art. 155 alin. (1)
lit. a)-d), g), i)-l)."
30. Alineatele (1), (3) i (4) ale articolului 178 se modific i vor avea
urmtorul cuprins:

(1) n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri din investiii


i/sau din alte surse, contribuia de asigurri sociale de sntate se
stabilete de organul fiscal competent, prin decizie de impunere
anual, pe baza informaiilor din declaraia privind venitul realizat sau
din declaraia privind calcularea i reinerea impozitului pentru fiecare
beneficiar de venit, precum i pe baza informaiilor din evidena
fiscal, dup caz.

(3) Contribuia de asigurri sociale de sntate prevzut la alin. (1)


se stabilete n anul urmtor celui n care au fost realizate veniturile,
prin aplicarea cotei individuale de contribuie prevzute la art. 156 lit.
a) asupra bazelor de calcul menionate la art. 176 i 177, dup caz.
Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate se
evideniaz lunar n decizia de impunere.

(4) n cazul veniturilor prevzute la alin. (1), ale cror baze lunare de
calcul se situeaz sub nivelul valorii salariului de baz minim brut pe
ar, nu se datoreaz contribuia de asigurri sociale de sntate.
Pentru veniturile ale cror baze lunare de calcul sunt mai mari sau
egale cu valoarea salariului de baz minim brut pe ar, contribuia
datorat lunar se calculeaz asupra acestor baze de calcul."

31. Alineatul (2) al articolului 178 se abrog.

32. Alineatul (1) al articolului 179 se modific i va avea urmtorul


cuprins:

(1) Organul fiscal competent are obligaia stabilirii contribuiei anuale


de asigurri sociale de sntate datorate de persoanele fizice care
realizeaz, ntr-un an fiscal, venituri din urmtoarele categorii:

a) venituri din activiti independente;

b) venituri din activiti agricole, silvicultur, piscicultur;


c) venituri din asocierea cu o persoan juridic, contribuabil potrivit
titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin.
(7)-(9);

d) venituri din cedarea folosinei bunurilor."

33. Alineatul (61) al articolului 179 se abrog.

Art. II.

n cazul contribuabililor prevzui la art. 221 din Legea nr. 227/2015


privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, care sunt
deja nfiinai la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de
urgen, scutirea de impozitul pe profit se aplic pe o perioad de 10
ani de la aceast dat.

Art. III.

(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015


privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
prevederile art. I intr n vigoare la data publicrii prezentei ordonane
de urgen n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

(2) Prevederile art. I pct. 7 i 8 se aplic ncepnd cu veniturile


aferente lunii urmtoare publicrii n Monitorul Oficial al Romniei a
prezentei ordonane de urgen, iar prevederile art. I pct. 9 se aplic
numai pentru tranzaciile ncheiate ncepnd cu data de 1 a lunii
urmtoare publicrii n Monitorul Oficial al Romniei a prezentei
ordonane de urgen.

(3) Prevederile art. I pct. 10-33 se aplic ncepnd cu veniturile


aferente lunii februarie 2017.