Sunteți pe pagina 1din 6

1. Ce reprezinta microeconomia?

studiaza procesele si fenomenele ec la


nivelul firmei, fiind celula de baza a oricarei economii nationale. Piata, cererea,
oferta, pretul, constituie preocupari ale microecon. Ea arata cum functioneaza
fiecare piata, cum aleg producatorii si consumatorii si cu ce consecinte.

2. Importanta studierii ec. politice. Importanta ec. este strans legata de


studierea, de analiza profunda a eseului fenomenelor si proceselor ec. si
realitatilor vietii econ-sociale. Ec. politica are o importanta si o utilitate cognitiva.
In al 2 rand are o importanta si o utilitate informativa, indicand caile si mijloacele
ce trebuie folosite pt a face ca activitatea ec. sa fie mai eficienta. In stransa
legatura cu aceasta se afla rolul economiei politice de a furniza baza stiintifica pt
elaborarea si infaptuirea politicii economice. Poate fi mentionata importanta si
utilitatea econ. politice ca stiinta formativa- educativa. Rolul economistului consta
in gasirea solutiilor eficiente dpdv economic, social si ecologic, precum
insuficienta resurselor, birocratie, indisciplina subordonatilor, insuficienta
legislativa, etc.

3. Etimologia termenului ec. politica. A fost folosit prt prima data in perioada
mercantilista( 1615) de catre francezul Antoine de Montchrestien in lucrarea sa
Tratat de economie politica scrisa ptr Louis al 8 lea , suveranul Frantei. Anglo-
saxonii recurg la termenul de economie pt a denumii economia, iar latinii la cel
de econ. politica. Stiinta economica parcurge 4 faze importante: a) faza
prestiintifica, incepand din antichitate b) faza constituirii propriu-zise a stiintei
economice intre 1750-1870 c) faza descoperirii si elaborarii principiilor sale
teoretice fundamentale 1870- 1930 d) faza contemporana de adancire si
extindere a teoriei ec. din 1930 pana in prezent

4. Fiziocratii. denumirea de fiziocrati deriva de la cuvintele physis (natura) si


kratos( putere) ce evidentiaza esenta liberala a conceptiei despre societate si
liberatatea de miscare a individului. Fiziocratii au considerat ca plusul de
produse , respectiv de valoare pt cheltuielile facute, poate fi creat muncii in
productie si numai in singura ramura de baza, agricultura. Limitele curentului
fiziocrat: a) clasa producatoare de produs net, includem agricultura, pescuitul si
mineritul b) renta din agricultura nu e un dar al naturii ci reprezinta rezultatul
dezvoltarii societatii umane c) teoria fiziocrata, buna stare a societatii atarna de
marimea venitului net, este unilaterala. Scoala clasica engleza reprezentata de
Adam Smith( 1723- 1790)- economist , profesor de filozofie morala, David
RICARDO (1772-1823) economist englez si John STUART MILL ( 1806- 1873) ec si
filosof englez. Caracteristicile scolii clasice engleze a) viziune statica asupra
preturilor b) viziunea dinamica - principiul prudentei enuntat de Thomas Malthus -
legea randamentelor descrescande ale terenurilor cultivabile din ce in ce mai
reduse- principiul acumularii care sporeste capitalul si permite o dezvoltare a
productiei ca sursa de profit prin investitii

5. Fondatorii scolii clasice engleze se conduc dupa ce Alfred Marshall a numit


sistemul libertatii economice. Cea de a 2 faza este importanta deoarece a dus la
aparitia stiintei ec. In aceasta aparitie un loc important l-a avut ec francez Jean
Baptiste Sav ( 1767-1832) care a publicat in 1802 Tratatul de econimie politica,
cercetare despre modul "cum se produce, se repartizeaza si se foloseste
bogatia", iar in anii 1828-1830 un "Curs de economie politica"in 6 volume.

6. Mercantilismul. denumirea de mercantilism reflecta politica economica de


asezare a comertului in centrul activitatii econ, considerandu-se ca banii de aur si
argint constitue forma ideala a bogatiei. Limitele gandirii ec. mercantiliste au
constat in exagerarea rolului banilor si confruntarea acestora cu bogatia sau cu
capitalul. In conditiile crizei gandirii ec. mercantiliste se pregateau bazele
teoretice pt o noua paradigma in gandirea economica. A doua faza ( 1750-1870)
a fost inaugurata de aparitia unui nou curent de gandire care a mutat analiza
bogatiei din sfera circulatiei in cea a productiei. Aceasta noua orientare s-a referit
la agricultura ( 1694- 1774), iar apoi la industrie sub influenta scolii clasice
engleze.

7. Obiectul de studiu al ec,. politice. Ob de studiu se identifica cu cel al


stiintei in cauza in ansamblul ei. Spre sf sec 19 obiectul de studiu a fost orientat
in mod deosebit spre spre schimbul de marfuri cu accent pe trebuintele umane si
pe utilitatea economica. Alaturi de aceste conditii s-a afirmat opinia dupa care
econ politica este stiinta optiunilor rationale si eficiente.

8. VAlentele inconfundabile ale ec. pol. a) ec pol constituie un ansamblu


coerent de cunostinte despre realitatea ec. inconjuratoare, o reflectare
generalizata a acestei realitati, nu o acumulare de fapte si date ec. brute b) ec
pol studiaza ec asa cum se prezinta ea in lumea contemporana, prin prisma
respectiva a producerii bunurilor si serviciilor, a extinderii rationalitatii ec asupra
intregii vieti sociale ( ca stiinta social- economica) c) ec pol are menirea de a
pune in relief conexiunile si interdependentele dintre procesele si fenomenele ec
in cadrul unor sisteme nationale ordonate ( ca stiinta teoretica) d) ec politica
studiaza procesele si fenomenele ec nu izolat, individual, ci in legatura
nemijlocita cu productia, circulatia, repartitia si consumul bunurilor ec, acele
raporturi sociale ce se manifesta intre membrii soc. prin intermediul societatii
insasi ( ca stiinta umanista)

9. Locul si rolul ec politice - este strans legat de studierea si analiza profunda


a esentei fenomenelor si proceselor econ. Ec politica are in primul rand o
importanta si o utilitate cognitiva. Il al 2 rand are o importanta si o utilitate
informativa. In stransa legatura cu aceasta se afla rolul ec. politice de a furniza
baza stiintifica pt elaborarea si infaptuirea pol. ec. ......contribuie la cunoasterea
si intelegerea vietii economice.

10. Enumerati principalele metode si procedee folosite in stiinta econ: -


abstractia = metoda de cercetare a vietii ec; - inductia = modul de a rationa
trecand de la particular la general, de la fapte la generalizari teoretice. Este
operatiunea intelectuala de cunoastere a esentei sau a principiilor. - deductia =
realizeaza operatiunea intelectuala de intelegere a unor manifestari sau
fenomene, observarea faptelor, imaginarea, verificarea fondului acestei ipoteze -
unitatea dintre analiza si sinteza = analiza inseamna descompunerea procesului,
dezmembrarea fenomenului in timp ce sinteza presupune unirea elementelor
analizate separat in cadrul intregului unitar - comparatia = este un procedeu
logic prin care se cerceteaza esenta unor fenomene in procesul economic. -
analogia = procedeul prin care se muta insusiri ale unui obiect al cunoasterii la
un alt obiect care este supus analizei. - ipoteza = o presupunere fundamentala
despre legaturile si conexiunile posibile intre fenomenele si procesele din viata
reala. Ea trebuie sa fie elaborata pe un material real, sa fie verificabila, sa aiba
putere de predictie, sa fie simpla si usor de formulat. - unitatea dintre metoda
istorica si cea logica = metoda istorica inseamna refelectarea, descrierea si
fixarea faptelor si evenimentelor in timp ce metoda logica cerceteaza fenomenele
si procesele ec. in evolutia lor de la simplu la complex. - modelarea ec.
matematica = analizeaza ce exista intre fenomenele si procesele ec. diferite
tipuri de existenta a vietii econ. sub forma unor constructii logice- matematice

11. ce reprezinta legile economice ??

12. Ce reprezinta politica economica? Ea reprezinta actiunea constienta a


puterii politice, democratic stabilita, care presupune definirea stiintifica a
obiectelor ec si sociale ale statului - natiune pe o anumita perioada de timp si
punerea in aplicare a acestor obiective pornind de la conditiile existente si
folosind mijloace si tehnici adecvate.

13. Ce reprezinta economia de piata? Este un sistem economic, un mod


specific de fundamentare si asigurare a coerentei deciziilor privind probl. ec.
fundamentale si a raritatii. Modelul teoretic al ec. de piata a fost elaborat pe baza
unor premise econ, social- pol si filosofice: proprietatea particulara, sacra,
inviolabila si garantata, primordiabilitatea intereselor personale. Ec de piata
reprezinta un sistem econ. in care mecanismele sunt singurele care tind sa
asigure echilibrul dintre cerere si oferta si alocarea resurselor cu excluderea
oricarei interventii a statului si monopolurilor. Elementele structurale ale
sistemului ideal de ec de piata sunt: ec. functioneaza pe baza conexiunii unui
sistem de piete interdependente, preturile se formeaza liber, fiind rezultatul
raportului dintre cerere si oferta pe care il influenteaza.

14. Trasaturile ec de piata functionala competitiva. Ec de piata reala este


acel sistem care functioneaza in diferite tari si care nu realizeaza caracteristicile
modelului ideal, exista o mare diversitate de modele de economie de piata, iar
fiecare tara are propriul model de economie. Pluralismul formelor de proprietate,
in care proprietatea particulara este preponderenta, unde titularul este orientat
ferm spre castig si asuma dreptul de decizie in conditii de risc si incertitudine. O
structura tehnico- ec modderna , componenta substantiala a unei inalte eficiente
= premisa. Ec este descentralizata, bazata pe decizii individuale a caror coerenta
se asigura prin mecanismul pietei. Sistem de piete concurentiale = preturile se
formeaza prin negocieri libere intre vanzatori si cumparatori. Statul democratic
vegheaza la respectarea regulilor, este agent economic. Populatiei, agentilor ec,
le sunt caracteristice anumite mentalitati: prevederea, initiativa, riscul, inhibarea
mentalitatilor paternaliste.

15. Tipuri de unitati de afaceri a) intreprinderi - pers fizice ( individuale, firme


de familie, private de familie )b ) intreprinderi asociere ( cooperative) c) intrep -
societati comerciale - de persoane in nume colectiv, in comandito simpla - de
capitaluri - incomandito pe actiuni , soc. pe actiuni - soc cu raspundere limitata
( mixte - de persoane si de capitaluri) d) regii autonome - nationalizate sau
constituite din resursele statului- directe si indirecte

16. Ce reprezinta statul? In ec de piata , statul joaca un rol considerabil,


facandu si simtita prezenta atat la nivel macroeconomic cat si microecon.
Obiective : cunoasterea rolului ec al statului, ca agent cu actiuni complexe la
nivel micro econ cat si macroecon, a strategiilor, politicilor si instrumentelor ec.
Statul agent vital al activit ec. contemporane. statul reprezinta ansamblul de
institutii politice si de guvernare ale unei tari, autoritatea centrala si locala,
precum si institutiilepublice create de acestea pt a da curs doctrinelor din care se
inspira si valorilor ce corespund majoritatii electoratului

17. Cum se implica statul la nivel microecon si macroeconomic? la nivel


macroecon, prin servicii a caror necesitate deriva din ansamblul economiei unei
tari si au ca scop asigurarea cadrului juridico- legislativ. Statul isi asuma rolul de
titular unic de emisiune de moneda, promoveaza in mod democratic legile si alte
reglementari ce trebuie respectate de toti agentii economici. La nivel microecon
prin servicii nemarfare pe care le presteaza ptr indivizi sau grupuri locale prin
intermediul administratiilor publice locale ( primarii, prefecturi, etc) furnizeaza
gratuit bunuri de folosinta colectiva locala. Implicarea statului in econ. este
efectiv limitata in cadrul unei marje de fructuatii. aceasta este intotdeauna
rezultatul unui anumit raport de interese intre cei pro si contra unei anumite
implicari. Organele administratiei de stat, centrale si locale sunt numeroase,
actionand fiecare cat ii permite autonomia sa ceea ce determina o limitare a
implicarii statului in economie.

18. Ce reprez bugetul de stat? Bugetul de stat reprez un tablou, o balanta cu 2


parti - venituri si cheltuieli, fiecare dintre acestea fiind detaliata pe capitole, adica
pe surse de venituri si obiective de cheltuieli. Acesta este echilibral cand exercita
un efect neutru asupra econ. Imprumuturile facute prin acoperirea deficitului
bugetar reprezinta datoria publica. Efectele deficitelor bugetare asupra ec. difera
in functie de marimea si durata lor .Cand deficitul se manifesta pe termen scurt
nu are dimensiuni prea mari iar daca dureaza pe termen lung sau este mai mare,
are efecte negative sigure. In cazul in care veniturile depasesc cheltuielile,
bugetul este excedentar.

19. Ce rep nevoile umane? Nevoile exprima doleantele, resimtirile, asteptarile


oamenilor de a avea, de a fi, a sti si a crede, respectiv de a-si insusi bunurile,
acestea devenind nevoi in functie de gradul dezvoltarii ec, precum si de nivelul
de cultura si civilizatie al popoarelor.

20. In ce consta latura subiectiva a nevoilor umane? dar caracterul lor


obiectiv? Nevoile umane apar sub forma doleantelor, asteptarilor, aspiratiilor
oamenilor constituind latura lor subiectiva. Ca si traditiile de consum ale
popoarelor, nevoile umane dobandesc caracter obiectiv.

21. Clasificati nevoile umane din piramida trebuintelor umane: - nevoi


fiziologice : hrana, adapost, sex etc - nevoi de securitate : de a trai in mediu
protector, sigur, ordonat, stabil, previzibil - nevoi sociale, legate de apartenenta
la grup si dragoste, nevoia de a fi impreuna cu altii, de a fi acceptat de altii, nevoi
de aprecieri si stima care se imapart in stima de sine prin sine, nevoia de a se
autoaprecia si stima, de a fi mandru de ce esti si ce faci, de a te simti puternic,
independent de altii, etc - stima de sine prin altii care este nevoia de a fi
respectat si admis de altii, de a avea prestigiu, o buna reputatie cu statutul
social, de a fi apreciat, recunoscut - nevoia de cunoastere: de a sti, a explora, a
intelege - nevoi estetice : de simetrie, ordine, frumos - nevoi de autoactualizare :
nevoia de a utiliza si dezvolta propriul potential si talentul de a contribui in
interesul umanitatii.

22. Clasificati nevoile umane dpdv al posibilitatilor de satisfacere a


acestora - nevoi solvabile si nesolvabile.

23. Functia de productie? este relatia matematica intre productie si resurse


folosite pt obtinerea acestei productii bazata pe o anumita stare a tehnicii si
tehnologiei. este expresia diferitelor posibilitati de productie.

24. Ce reprez factorii de productie? constau din potentialul de resurse econ


atrase in circuitul economic. Tipologia factorilor de productie include atat factori
traditionali ( munca, natura, capitalul) cat si neofactori precum abilitatea
intreprinzatorului, tehnologia, informatia, managementul.

25. Ce reprez munca? Munca este un factor primar, originar de productie. Ea


este o activitate specific umana, fizica si/ sau intelectuala prin care oamenii isi
folosesc aptitudinile , cunostintele si experientele. Munca a fost si ramas factorul
de productie activ si determinant, ea antreneaza ceilalti factori, ii combina si ii
utilizeaza eficient.

26. Ce reprez natura? un ansamblu de elemente la care oamenii fac apel pt a


produce. Acestea sunt adaptate nevoilor personale, umane prin munca. Cea mai
importanta parte a naturii este pamantul care include si apa. Pamantul se
caracterizeaza prin cateva trasaturi specifice. el este un dat preexistent omului,
adica un element neprodus de om si este un element durabil si indestructibil dar
este limitat.

27. Ce reprez capitalul? este acel factor de productie care consta din
ansamblul bunurilor, produse si folosite pt obtinerea unor bunuri materiale si
servicii destinate vanzarii.

28. Clasificati capitalul tehnic. Dupa modul de participare a diferitelor


elemente de capital la producerea de bunuri, dupa felul in care ele se consuma in
activitatea ec si modalitatile de inlocuire a acestora in momentul cand sunt
consumate sau uzate, capitalul se imparte in fix si circulant.

29 Ce reprez piata muncii> reprezinta locul de intalnire intre purtatorii cererii


si ofertei de munca. Este spatiul in care acestia intra in contact, stabilesc
conditiile de angajare, negociaza marimea salariului, stabilesc performantele
corespunzatoare salariilor.
30. Ce este cererea de munca? reprez nevoia de munca salariata care se
formeaza in cadrul diferitelor activitati la nivel de firme, zone, regiuni sau tari si
se exprima prin nr de locuri de munca.

31. Ce reprez oferta de munca? reprez cantitatea totala de munca pe care


indivizii dintr o economie sunt dispusi sa o pastreze in conditii salariale.

32. Ce reprez salariul? el reprez pretul la care este tranzactionata forta de


munca. Salariul este - cost dpdv al intreprinzatorului deoarece salariile sunt
elemente de cheltuieli - venit dpdv al lucratorului, reprez principalul suport al
cererii de bunuri si servicii.

33. Ce reprez renta pamantului?( funciara) se formeaza in domeniile de


activitate unde pamantul, inclusiv bogatiile solului si subsolului ocupa un loc
important: agricultura, silvicultura, piscicultura, ind extractiva, constructii.
Cauzele formarii rentei sunt: - existenta deosebirilor de fertilitate si pozitie intre
diferite suprafete agricole care sunt limitate ; - existenta unor limite ale
proceselor intensive de sporire a productiei agricole ; - modul specific de formare
a preturilor de piata ale produselor agricole, care nu mai au la baza costul mediu
minim ci costul mediu maxim , cu conditia ca nivelul cererii sa fie suficient de
mare in raport cu oferta.