Sunteți pe pagina 1din 1
CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 -2016 Stabilit în Comisia paritară

CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 Stabilit în Comisia paritară din data de 17 februarie 2016 Aprobat în Consiliul de Administrație al ISJ Constanța din data de 19 februarie 2016

Numărul gradațiilor de merit pe funcții/ discipline

   

Număr de

Categaria de personal

Funcția/Disciplina

gradații de

merit

 

Educatoare/Institutor pentru învățământ

20

preșcolar/Profesor învățământ preșcolar

Învățător/Institutor pentru învățământ

35

primar/Profesor învățământ primar

Limba și literatura română

5

Limba latină

1

Limba engleză

12

Limba germană

1

Limba franceză

7

Limba turcă maternă

1

Istorie

3

Științe socio-umaniste

2

Religie

6

Personal didactic de predare

Geografie

4

Matematică

15

Informatică/TIC

2

Fizică

3

Chimie

2

Biologie

4

Arte

9

Educație fizică

8

Discipline tehnice - profesori

12

Discipline tehnice – maiștri instructori

2

Cluburi sportive școlare

3

Palatul Copiilor

1

Învățământ special

5

Consiliere psihopedagogică

2

Personal didactic de conducere

Directori/Directori adjuncți

5

 

Secretar

7

Bibliotecat/Documentarist

2

Informatician

4

Personal didactic auxiliar

Administrator financiar (contabil)

4

Laborant

1

Administrator patrimoniu

3

Mediator școlar

1

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 900664

Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880

www.isjcta.ro

e-mail: isj-cta@isjcta.ro