Sunteți pe pagina 1din 2

1. Politica statului in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

2. Actele legislative si normative de baza in domniul securitatii si sanatatii in munca


si sfera lor de actiune.
3. Contractul colectiv de munca: continutul, structura, elaborarea si actiunea.
4. Contractul individual de munca: partile, continutul, cauzele specifice si durata.
5. Notiunile principale in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform legii
S.S.M.
6. Obligatiile angajatorului in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
7. Munca femeilor si tineretului.
8. Drepturile si obligatiile angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
9. Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
10.
11.Expuneti succint continutul Regulametului privind modul de cercetare a
accidentelor de munca. (in vigoare)
12.
13. Clasificarea accidentelor de munca. Comunicarea despre accidentul de munca.
14. Cercetarea accidentelor de munca cu incapacitate temporara de munca.
Inregistrarea si evident accidentelor de munca.
15. Definirea accidentului de munca. Cercetarea accidentelor de munca de catre
intreprindere.
16.
17.
18.
19.
20. Responsabilitatea intreprinderilor pentru neasigurarea conditiilor sanatoase de
munca si zdruncinarea sanatatii angajatilor.
21. Microclimatul aerului zonei de munca. Metabolismul termic la om si influenta
parametrilor microclimatului asupra organismului uman.
22. Normarea parametrilor microclimatului. Aparatele de masura a parametrilor
microclimatului.
23.
24. Praful de productie. Clasificarea prafurilor. Influenta prafului asupra organismului
uman. Normarea. Masurile si mijloacele de protectie.
25. Substantele nocive. Clasificarea. Influenta substantelor nocive asupra
organismului uman. Normarea. Masurile si mijloacele de protectie.
26. Iluminatul de productie. Felurile de iluminat. Principiile de organizare, calculare si
normare a iluminatului natral.
27. Normarea iluminatului artificial. Sursele de lumina artificiala. Cerintele fata de
iluminatul de productie. Metodele de calculare a iluminatului artificial.
28. Zgomotul industrial, clasificarea caracteristicile. Influenta zgomotului asupra
organismului uman si normarea lui la locurile de munca. Masurile si mijloacele de
protectie.
29. Vibratia de productie, felurile, categoriile, parametrii. Influienta vibratiei asupra
organismului uman si normarea ei la locurile de munca. Masurile si mijloacele de
protectie.
30.
31.
32. Notiunea de ergonomie. Cerintele ergonomice fata de organizarea locurilor de
munca.
33.
34.
35. Electrosecuritatea. Masurile organizatorice si tehnice de profilaxie a
electrotraumatismului. Definirea electrotraumei.
36. Actiunea fiziologica a curentului electric asupra organismului uman. Factorii ce
influienteaza rezultatul electrocutarii.
37. Protectia prin legarea la pamint. Mijloacele de protectie folosite in instalatiile
electrice.
38. Protectia prin legarea la conductorul neutru. Tensiunile de atingere si de pas
(definitia si interpretarea grafica) Cauzele principale ale electrotraumatismului.
39.
40. Clasificarea ncperilor i locurilor de munc conform pericolului de
electrocutare. Organizarea exploatarii nepericuloase a instalatiilor electrice.
41. Definiti arderea, autoaprinderea, incendiul. Factorii periculosi ai incendiului.
Scopul profilaxiei incendiilor.
42.
43. Determinarea categoriilor de pericol de explozie-incendiu si de incendiu a
incaperilor si cladirilor.
44. Clasificarea tehnica a materialelor de constructie privind pericolul de incendiu.
Rezistenta la foc si limetele de rezistenta la foc.
45. Ridicarea gradului de rezistenta la foc a elementelor din beton armat, metal si
lemn.
46.
47. Dispozitivele si instalatiile de stingere si semnalizare despre incendiu.
48. Protectia oamenilor de incendiu. Cauzele incendiilor la intreprinderile industriale.
49. Metodele si mijloacele de localizare si stingere a incendiilor. Tipurile de
stingatoare.

S-ar putea să vă placă și