Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 1: Problemele organizatoric-juridic ale securitatii si sanatatii in munca SSM

1. Obiectul si continutul cursului SSM;


2. Notiuni de baza in domeniul SSM;
3. Instruirea lucratorilor in domeniul SSM;

Tema 2: Obligatii si responsabilitati in domeniul SSM

1. Obligatiile de baza ale angajatorului in domeniul SSM;


2. Obligatiile si drepturile lucratorilor in domeniul SSM;
3. Raspunderea materiala a intreprinderilor, in caz de afectare a sanatatii lucratorilor;
4. Formele de responsabilitate pt incalcarea legii si a altor acte normative in dom. SSM;

Tema 3: Codul muncii al Republicii Moldova

1. Contractul colectiv de munca;


2. Contractul individual de munca;
3. Munca persoanelor cu obligatii familiar si munca femeilor;
4. Munca persoanelor in virsta de pina la 18 ani;
5. Organele de supraveghere si control asupra respectarii actelor legislative si normative in
domeniul SSM;

Tema 4: Accidentele

1. Definirea si clasificarea accidentelor;


2. Comunicarea despre producerea accidentelor;
3. Cercetarea accidentelor de munca;
4. Inregistrarea si evident accidentelor;

Tema 5: Cerintele normative fata de calitatea mediului de productie

1. Microclimatul aerului zonei de munca si metabolismul termic la om;


2. Actiunea parametrilor microclimatului asupra organismului uman;
3. Normarea componentelor microclimatului la posturile de lucru;
4. Substantele nocive, actiunea lor asupra organismului uman. Normarea igienica. Masurile
si mijloacele de protective;
5. Praful de productie si combaterea lui;

Tema 6: Protectia de zgomot si vibratii

1. Actiunea zgomotului si vibratiilor asupra organismului uman;


2. Notiuni de baza si caracteristicile zgomotului si vibratiei;
3. Normarea zgomotului si vibratiilor la locurile de munca;
4. Masurile de combatere contra zgomot si vibratie. Mijloacele individuale de protectie;

S-ar putea să vă placă și