Sunteți pe pagina 1din 5

FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC Formular 1


____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND NENCADRAREA N ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant mputernicit al


_________________________________________, (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului
economic) n calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria rspundere, sub
sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n
situaiile prevzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziie public,
respectiv nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti, pentru comiterea uneia
dintre urmtoarele infraciuni:
a) constituirea unui grup infracional organizat, prevzut de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei
penale a statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infraciuni de corupie, prevzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, i infraciuni asimilate infraciunilor de corupie prevzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i
completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a statului n care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevzute de art. 181 -185 din Legea nr.
78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei
penale a statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevzute de art. 32-35 i art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea i
combaterea terorismului, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare
ale legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) splarea banilor, prevzut de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului,
republicat, cu modificrile ulterioare, sau finanarea terorismului, prevzut de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei
penale a statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul i exploatarea persoanelor vulnerabile, prevzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a
statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraud, n sensul articolului 1 din Convenia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor
aplicate faptei de fals n acte publice, c nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al societii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acesteia nu face
obiectul excluderii aa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)
OPERATOR ECONOMIC Formular 2
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND NENCADRAREA N ART. 165 I 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant mputernicit al


_________________________________________, (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului
economic) n calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului__________________) la procedura de
____________________________________________ pentru achiziia de
__________________________________________________, cod CPV _____________________, la data
de ____________________ organizat de _______________________ (denumirea autoritii contractante),
declar pe proprie rspundere c:

1. Nu ne-am nclcat obligaiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuiilor la bugetul general
consolidat aa cum aceste obligaii sunt definite de art. 165, alin. (1) i art. 166, alin. (2) din Legea
98/2016.
2. Nu ne aflm n oricare dintre urmtoarele situaii prevzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am nclcat obligaiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractant poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de prob adecvat, cum ar fi decizii ale autoritilor competente prin care se constat
nclcarea acestor obligaii;
b) nu ne aflm n procedura insolvenei sau n lichidare, n supraveghere judiciar sau n ncetarea
activitii;
c) nu am comis o abatere profesional grav care ne pune n discuie integritatea, iar autoritatea contractant
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de prob adecvat, cum ar fi o decizie a unei instane
judectoreti sau a unei autoriti administrative;
d) nu am ncheiat cu ali operatori economici acorduri care vizeaz denaturarea concurenei n cadrul sau n
legtur cu procedura n cauz;
e) nu ne aflm ntr-o situaie de conflict de interese n cadrul sau n legtur cu procedura n cauz;
f) nu am participat anterioar la pregtirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a
concurenei;
g) nu ne-am nclcat n mod grav sau repetat obligaiile principale ce ne reveneau n cadrul unui contract de
achiziii publice, al unui contract de achiziii sectoriale sau al unui contract de concesiune ncheiate
anterior, iar aceste nclcri au dus la ncetarea anticipat a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sanciuni comparabile;
h) nu ne facem vinovai de declaraii false n coninutul informaiilor transmise la solicitarea autoritii
contractante n scopul verificrii absenei motivelor de excludere sau al ndeplinirii criteriilor de calificare
i selecie, am prezentat aceste informaii sau suntem n msur s prezentm documentele justificative
solicitate;
i) nu am ncercat s influenm n mod nelegal procesul decizional al autoritii contractante, s obinem
informaii confideniale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate n cadrul procedurii de atribuire, nu
am furnizat din neglijen informaii eronate care pot avea o influen semnificativ asupra deciziilor
autoritii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea
acestuia sau atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru ctre respectivul operator
economic.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic,
_________________
(semntura autorizat )
OPERATOR ECONOMIC Formular 3
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT


ART. 59 I 60 DIN LEGEA 98/2016

1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant mputernicit al


_________________________________________, (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului
economic) n calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului__________________) la procedura de
____________________________________________, declar pe proprie rspundere, urmtoarele:
cunoscnd prevederile art. 59 i 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice i componena listei cu
persoanele ce dein funcii de decizie n autoritatea contractant cu privire la organizarea, derularea i
finalizarea procedurii de atribuire, declar c societatea noastr nu se afl n situaia de a fi exclus din
procedur.

Lista cu persoanele ce dein funcii de decizie n autoritatea contractant cu privire la organizarea, derularea
i finalizarea procedurii de atribuire:
1. Drago Nicolae Pslaru Ministru
2. Drago Ionu BNESCU Secretar General
3. Sperana IONESCU Director General, Direcia General Planificare Bugetar i
Management Financiar
4. Eduard CORJESCU Director, Direcia General Juridic
5. Carmen INT Director General, Direcia General Investi ii, Achizi ii publice i Servicii
Interne
6. Gabriel GERU - Director General Adjunct, Direcia General Investi ii, Achizi ii publice i
Servicii Interne
7. Cristina BURNAR Serviciul Investiii i Achiziii Publice
8. Oana COVASAN- Serviciul Investiii i Achiziii Publice
9. Ionela RBOJ - Serviciul Investiii i Achiziii Publice
10. Alina DIACONU Serviciul Investiii i Achiziii Publice
11. Georgeta JUGNARU Director, Direcia Asigurri Sociale
12. Marcela DUMITRA Serviciul Legislaia Muncii, avizare acte normative, Direc ia General Juridic
13. Elena PERJU Directia Asigurri Sociale;
14. Gabriela POLEAC - Directia Asigurri Sociale;
15. Florina MOSCOVICI Direcia General Juridic
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
2. Subsemnatul ___________________ declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor
interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a
contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii
contractului de achiziie public, avnd n vedere i prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)
Formular nr. 4
A se transmite pe hrtie cu antetul
ofertantului/operatorului economic

OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERT

Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Domnilor,
1. Examinand invitaia de participare transmis de dvs. cu nr. ., subsemna ii,
reprezentani ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, n conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile i cerintele cuprinse n documentaia mai sus men ionat, s prestm
____________________________________ pentru suma de __________________________________ lei
(denumirea serviciului) (suma n litere i n cifre)
reprezentnd___________________ lei, la care se adaug taxa pe valoarea adaugat n valoare de
(suma n litere i n cifre)
____________________ lei.
(suma n litere i n cifre)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit c tigtoare, s prestm serviciile n graficul de
timp stabilit.
3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ____________ zile,
(durata n litere i cifre)
respectiv pn la data de ________________________, i ea va rmne obligatorie
(ziua/luna/anul)
pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achizi ie public aceast oferta, mpreun cu comunicarea
transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit c tigtoare, vor constitui un contract
angajant ntre noi.
5. Alturi de oferta de baz:
|_| depunem ofert alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n
mod clar "alternativ";

|_| nu depunem ofert alternativ.


(se bifeaz opiunea corespunztoare)
6. nelegem c nu suntei obligai s accepta i oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt oferta pe care o
putei primi.

Data _____/_____/_____

_________________________________, n calitate de _________________, legal autorizat s (numele n


clar al persoanei autorizate) ( func ia )

semnez oferta pentru i n numele ____________________________________.


(denumirea/numele ofertantului)