Sunteți pe pagina 1din 29

NON-SILICATI

A metal OXIZI SI HIDROXIZI


X - O2 sau (OH)

OXIZI SIMPLI
Tipul A2X Grupa cupritului Cuprit Cu2O
Apa H2O
Tipul AX Grupa periclazului Periclaz MgO
Tipul A2X3 Grupa hematitului Corindon Al2O3
Hematit Fe2O3
Grupa ilmenitului Ilmenit FeTiO3
Tipul AX2 Grupa rutilului Rutil TiO2
Piroluzit MnO2
Casiterit SnO2
Anatas TiO2
Brookit TiO2

OXIZI MULTIPLI
Tipul AB2X4 Grupa spinelului Seria spinelului Spinel MgAl2O4
Seria magnetitului Magnetit Fe2+Fe23+O4
Seria cromitului Cromit FeCr2O4
Tipul ABX3 Perovskit CaTiO3
Tipul A2BX5 Pseudobrookit Fe2TiO5

HIDROXIZI SI OXIZI CU OXIDRIL


Tipul AX2 Grupa brucitului Brucit Mg(OH)2
Grupa goethitului Diaspor -AlO(OH)
Goethit -FeO(OH)
Tipul AX3 Gibbsit Al(OH)3
Corindon Hematit
-Al2O3, Z=6 A2X3 Fe2O3, Z=6
R3c Grupa hematitului R3c

Al3+(Fe3+)
coordinat octaedric (N=6) de O2-
Structura: Atomii de O formeaza o structura compacta cu impachetare compacta aproximativ ACA. Al este
coordinat octaedric de 6 atomi de O, iar O este coordinat tetraedric de 4 atomi de Al. Structura se poate
descrie folosind octaedrele AlO6. Ocuparea a 2/3 din pozitiile octaedrice de catre Al determina formarea
unei retele octaedrice incomplete, paralela cu (001), in care octaedrele se leaga prin muchii.

Proprietati fizice
Corindon: habitus scurt prismatictabular (cristale-"butoias"); clivaj absent, duritatea remarcabila (9). Este
incolor si transparent, dar substituia Al cu ioni de Cr, Ti, Ni, V in diferite proportii determina coloratii
alocromatice: rosu (rubin), albastru (safir), verde (smarald oriental), galben (topaz oriental).
Hematit: habitus de la tabular pna la lamelar si fin solzos, duritate 5-6, opac, cenusiu sau rosu.
A2X3 R3
Grupa ilmenitului
Structura - arhetipul structural al corindonului: pozitiile Al sunt ocupate alternativ de Fe2+ si Ti4+
Fe si Ti in coordinare octaedrica (6); O coordinat tetraedric de 2 atomi de Fe si 2 atomi de Ti.

scaderea simetriei
FeTiO3

Utilizari sursa principala de Ti


AX2
Grupa rutilului

Structura
-Octaedrul TiO6 se leaga prin muchii opuse (prin cate doi atomi de O) de alte doua octaedre similare,
formand lanturi paralele cu axul z
- Ti coordinat octaedric de 6 atomi de O; O coordinat planar de 3 atomi de Ti.

Proprietati fizice determinate de structura


Habitus prismatic
Macle: n genunchi cu planul de concrestere (101) si ciclice cu unghiul dintre indivizi de aproximativ 120o.
Duritatea este relativ mare (6).
Sagenit - varietatea aciculara a rutilului dispusa ordonat n reteaua biotitului n planele (001) sub
unghiuri de 60o (dezechilibru chimic): un biotit titanifer expulzeaza Ti care se fixeaza sub forma de ace de
rutil
Oxizi multiplii
AB2X4
Grupa spinelilor
Caracteristici structurale:
retea CCP formata de O
1/8 din pozitiile tetraedrice - A
din pozitiile octaedrice - B
A,B valente diferite
seria spinelului: B=Al A=Mg spinel
A=Fe 2+ hercinit
magnetitului: B=Fe3+ A=Mg magnezioferit
A=Fe 2+ magnetit
A=Mn2+ jacobsit
seria cromitului: B=Cr3+ A=Mg magneziocromit
A=Fe 2+ cromit
ulvspinel B=Ti4+ A=Fe Fe2TiO4
2+

Structura spinelilor poate fi descrisa ca o impachetare cubica compacta a atomilor de O in planele {111}, cationii
ocupand doua tipuri de pozitii neechivalente, in coordinare octaedrica si in coordinare tetraedrica. Caracteristica structurii
spinelilor este flexibilitatea foarte ridicata care permite interventia unei mari varietati de cationi, astfel incat sunt descrisi
peste 100 de compusi (naturali si sintetici) care prezinta acest tip de structura.

Flexibilitatea structurii se manifesta prin faptul ca atomii metalici se pozitioneaza mereu la aceleasi coordonate, in timp ce
coordonatele (pozitiile) atomilor de O se pot modifica, astfel incat scheletul oxidic se poate dilata/contracta, adaptandu-se
usor dimensional variatiei naturii cationilor.

Proprieti fizice
Habitus izometric, tracht octaedric {111}, duritate ridicata, clivaj absent sau imperfect dupa {111}. Chimismul determina
variatia culorii, a greutatii specifice. Magnetismul este foarte puternic la magnetit, magnezioferit si slab la jacobsit.
HIDROXIZI

(OH)- - gruparea anionica de baza


Coordineaza octaedric Mg2+, Al3+ formand structuri planare octaedrice,
slab legate intre ele.
Doua tipuri structurale:
Gibbsitic Al(OH)3 plane dioctaedrice
Brucitic Mg(OH)2 plane trioctaedrice (doar 2/3 din pozitiile octaedrice sunt
(toate pozitiile cationice sunt ocupate de ocupate de Al3+)
Mg2+)
Hidroxizi comuni
Goethit -FeO(OH) Gibbsit Al(OH)3
Brucit Mg(OH)2

Manganit MnO(OH)
Diaspor -AlO(OH)

Bauxita asociatie de diaspor, gibbsit,


boehmit AlO(OH)
Halogenuri

I. SARURI HALOIDE NORMALE ANHIDRE SI HIDRATATE

Tipul AX Grupa halitului Halit NaCl


Silvina KCl
Villaumit NaF
Kerargirit AgCl
Tipul AX2 Grupa fluorinei Fluorina CaF2 RC:RA= 0.730.41
Grupa lawrencitului Bischofit MgCl2 6 H2O
NC=6

II. SARURI HALOIDE COMPLEXE, ALUMINO-FLORURI

Tipul AmBX3 x H2O Carnalit KMgCl3 6 H2O

III. SARURI ALUMINO-FLORURI

Tipul octaedric izolat Criolit Na3AlF6

RC:RA>0.73
Carbonatii
Mineralele
complexelor
Sulfatii
anionice

Cantitatea de sarcinil reziduale


indica cat de puternic sunt legati
Fosfatii cationii, reflectand duritatea
mineralelor

Silicatii
CARBONATI
CARBONATI ACIZI
Tipul AH(XO3) Trona Na3H(CO3)2 2 H2O

CARBONATI NORMALI ANHIDRI


Tipul A(XO3) Grupa calcitului Calcit CaCO3
Magnezit MgCO3
Siderit FeCO3 trigonal
Rodocrozit MnCO3
Smithsonit ZnCO3
Grupa aragonitului Aragonit CaCO3
Witherit BaCO3
rombic
Strontianit SrCO3
Ceruzit PbCO3
Tipul AB(XO3)2 Grupa dolomitului Dolomit CaMg(CaCO3)2
Ankerit Ca(Mg,Fe)(CO3)2 trigonal

CARBONATI CONTINAND OXIDRIL SAU HALOGEN


Tipul Am(XO3)pZq Malachit Cu2(CO3)(OH)2
Azurit Cu3(CO3)2(OH)2
Hidromagnezit Mg4(CO3)3(OH)2 3 H2O
Carbonatilor normali anhidri

Dimorfismul carbonatilor

Seria carbonatilor trigonali Seria carbonatilor rombici

Mineral Magnezit Smithsonit Siderit Calcit Aragonit Strontianit Ceruzit Witherit

Formula MgCO3 ZnCO3 FeCO3 CaCO3 CaCO3 SrCO3 PbCO3 BaCO3


chimica
Raza ionica 0,78 0,83 0,83 1,06 1,06 1,27 1,32 1,43
()

Raportul RO/RC (Rc=raza cationului) <1 trigonali

Raportul RO/RC >1 rombici

Raportului RO/RC foarte apropiat de 1 (1,06)

Dimorfismul carbonatului de calciu

doua serii izodimorfe care se leaga printr-un


termen dimorf (CaCO3)
Carbonatii

Aragonit
Calcit
(High-P) Rombic
(Low-P) Trigonal

Majoritatea sunt trigonali


Calcit (CaCO3)
Gruparea CO3 distorsioneaza reteaua

romboedrul

Coordinarea: Ca coordinat octaedric de 6 atomi de O; C coordinat trigonal planar de 3 atomi de


O; O coordinat de 1 atom de C si 2 atomi de Ca.
Polimorfismul CaCO3
. Calcit Aragonit

b-aragonit din directia [100]


a-calcit din directia [001]

Proprietati fizice: habitus, clivaj, duritate


Carbonatii rombici
Carbonatii trigonali Habitus: prismatic sau acicular dupa [001],
Trachtul caracteristic este romboedric si scalenoedric tabular dupa (010).
Macle: simple de alipire dupa (0001) si polisintetice (plasticitate) Tracht: prismatic sau dipiramidal.
Clivajul este perfect dupa fetele de romboedru Culoarea: n stare pura sunt incolori sau albi,
Duritatea este cuprinsa ntre 3 (calcit) si 5 (smithsonit). dar pot fi colorati allocromatic n galben, cenusiu, verde,
Culoarea. n general incolori sau colorati allocromatic n diferite nuante. brun sau albastru.
Varietati: - calcitul cristalizat n romboedre perfect transparente se Duritatea variaza ntre 3 (ceruzit, witherit) si
numeste spat de Islanda; 4 (aragonit).
- calcitul depus din izvoare termale, cu dungi fine, compacte Greutatea specifica este mai mare dect la
si semitransparente avnd desene diferite se numeste onix de carbonatii trigonali datorita structurii mai compacte si a
marmura; cationilor (Ba, Pb). Variaza ntre 2,947 (aragonit) si 6,55
- agregatele granulare compacte de calcit se numesc marmure. (ceruzit).
Greutatea specifica depinde de tipul de cation si variaza ntre 2,6-2,8 la
calcit si 4,43 la smithsonit.
Carbonati normali anhidrii
ARAGONITUL
Calcit

http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/visualizations/es1405/es1405page01.cfm?chapter_no=visualization
Dolomit CaMg(CO3)2

Structura (caracteristica si ankeritului) - derivata din arhetipul calcit prin alternanta Ca


si Mg in pozitiile Ca deoarece acestia prezinta raze foarte diferite (0,99 Ca, 0,65 Mg) si
nu pot ocupa pozitii echivalente.

in celula elementara alterneaza plane


de Mg cu plane de Ca

scaderea
simetriei
X-ray
Alti carbonati
Azurit - Cu3(CO3)2(OH)2 (albastru)
Malachit Cu2CO3(OH)2 (verde)

Rodocrozit MnCO3
SULFATI

I.Subclasa SULFATI ANHIDRI NORMALI


Grupa Baritinei Baritina Ba[SO4]
Celestina Sr[SO4]
Anglezit Pb[SO4]
Anhidrit Ca[SO4]
Calcocianit Cu[SO4]

II. Subclasa SULFATI HIDRATATI ACIZI SI NORMALI


Mirabilit Na2[SO4]10 H2O
Leonit K2[SO4]4 H2O
Polihalit K2Ca2Mg[SO4]42 H2O
Kieserit Mg[SO4]H2O
Gips Ca[SO4]2 H2O
Calcantit Cu[SO4]5 H2O
Melanterit Fe[SO4]7H2O
Epsomit Mg[SO4]7H2O

III. Subclasa SULFATI ANHIDRI CU CONTINUT IN 0XIDRIL SI HALOGEN


Brochantit Cu4[SO4](OH)6
Alunit KAl3[SO4](OH)6

IV. Subclasa SULFATI HIDRATATI CU CONTINUT IN 0XIDRIL SI HALOGEN


FelsbanyitAl4[SO4](OH)105 H2O
Kainit KMg[SO4]Cl3 H2O

V. Subclasa SULFATI DE TIP AMESTEC


Ardealit Ca2[PO4][SO4](OH)4 H2O
SULFATI
Gruparea anionica (SO4)2- - tetraedrica, de dimensiuni mari

Formeaza compusii cei mai stabili cu cationi bivalenti de


dimensiuni mari - Ba, Sr, Pb

Elementele bivalente cu raze ionice mici sulfati hidratati + 2, 4, 6, 7 molecule H2O

-Prin deshidratare, acesti sulfati si modifica structura sau


se distrug.
-Cantitatea de apa depinde si de presiunea vaporilor de
apa din mediul exterior.
Cationii bivalenti cu dimensiuni ale razelor ionice mijlocii sunt capabili sa formeze att sulfati
anhidri ct si sulfati hidratati.
Proprietati fizice generale
Aceste minerale prezinta o duritate scazuta, mai mica dect cea a carbonatilor; nu se cunoaste nici un sulfat cu o
duritate mai mare de 3. La mineralele hidratate, duritatea descreste chiar pna la 2.
Clivajul este dependent de structura; astfel, clivajul perfect al gipsului se datoreaza structurii stratificate, iar directia de
clivaj perfect coincide cu planul de dispunere a moleculelor de apa din retea.
Greutatea specifica depinde de natura cationului: de exemplu sulfatii de Ba, Pb vor prezenta o densitate net superioara
celorlalti.
Transformari
Sunt frecvente cazurile de transformare de la un mineral la altul n cadrul aceleiasi clase. Rolul moleculelor de
apa de cristalizare n aceste situatii este important. Tipice sunt trecerile din anhidrit n gips, prin aditionarea a doua molecule
de apa. Volumul sufera o crestere apreciabila n acest proces de hidratare, fapt ce explica cutarile stratelor de gips rezultate
din strate de anhidrit n procese diagenetice. Aportul de apa poate proveni din apele de infiltratie.
gips
Gips
Anhidrit
White Sands National Monument (New Mexico)
FOSFATI
I. Fosfati anhidri normali
Tipul A(XO4) Xenotim Y(PO4)
Monazit (Ce,La,Dy)(PO4)

II. Fosfati hidratati acizi


Tipul AH(XO4)x H2O Grupa brushitului Brushit CaH(PO4)2 H2O
Farmacolit CaH(AsO4)2 H2O

III. Fosfati hidratati normali


Tipul AB2(XO4)2x H2O Grupa viavianitului Vivianit Fe3(PO4)28 H2O

IV. Fosfati anhidri cu hidroxil sau halogen


1.Tipul A5(XO4)3Zq Grupa apatitului Fluorapatit Ca5(PO4)3F
Clorapatit Ca5(PO4)3Cl
Hidroxilapatit Ca5(PO4)3(OH)
Carbonatapatit Ca10(PO4)6(CO3)H2O

2.Tipul (A,B)3(XO4)2Zq Lazulit (Mg,Fe2+)Al2(PO4)2(OH)2

V. Fosfati hidratati cu hidroxil sau halogen


1.Tipul (A,B)m(XO4)pZqx H2O Grupa turcoazei Turcoaza CuAl6(PO4)4(OH)84 H2O
2.Tipul (A,B)m(XO4)pZqx H2O Grupa tornbernitului Tornbernit Cu(UO2)2(PO4)28-12 H2O
Autunit Ca(UO2)2(PO2)210-12 H2O
VI. Fosfati cu anioni suplimentari
Tipul amestec Ardealit Ca2H(PO4)(SO4)4 H2O
Fosfati anhidri normali tip A(XO4)

monazitul
xenotimul Y(PO4) (Ce,La,Y,Th)(PO4)
4/m 2/m

Proprietati fizice
Habitusul este prismatic dupa [001] la xenotim si tabular dupa (100) sau prismatic dupa [010] la monazit.
Trachtul fete de pinacoid {010}, {001}, prisma {110}, {031} si dipiramida {121}, {112}.
Maclele sunt rare la xenotim dupa (111) si comune la monazit dupa (100), uneori cruciforme sau lamelare. Xenotimul
prezinta concresteri paralele cu zirconul.
Clivajul este bun dupa {100} la xenotim si distinct dupa {100} si slab dupa {010} la monazit.
Culoarea este galbena, galben-bruna, brun-roscata, cenusie, verde.
Duritatea este 4-51/2.
Greutatea specifica este 4,5-5,4.
Fosfati anhidri cu hidroxil sau halogen de tip A5(XO4)3Zq

Grupa apatitului 6/m


fluorapatit Ca5(PO4)3F
clorapatit Ca5(PO4)3Cl,
hidroxilapatit Ca5(PO4)3(OH)
carbonatapatit Ca10(PO4)6(CO3) H2O