Sunteți pe pagina 1din 1

B+dul Dinicu Golescu

ORDINUL
Nr. 234 din 28. 02. 2008
pentru aprobarea listei cuprinznd indicativele de referin ale standardelor
romne care transpun standarde europene armonizate i ale specificaiilor
tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru construcii

n temeiul art.13 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr.622/2004 privind stabilirea
condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii, cu modificrile i
completrile ulterioare i al art. 10 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 361/2007 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor
Ministrul dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor, emite urmtorul:

ORDIN

Art. 1 - Se aprob lista cuprinznd indicativele de referin ale standardelor romne care
transpun standarde europene armonizate i ale specificaiilor tehnice recunoscute din
domeniul construciilor prevzute n anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2 - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei Partea I.
Art. 3 - La data publicrii prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltrii, lucrrilor
publice i locuinelor nr. 448/2007 pentru aprobarea Listei cuprinznd indicativele de
referin ale standardelor romne care transpun standarde europene armonizate i ale
specificaiilor tehnice recunoscute n domeniul produselor pentru construcii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.489 din 23.07.2007, se abrog.

MINISTRU
Lszl BORBLY

*) Anexa se public n Monitorul Oficial al Romniei Partea I i n Buletinul Construciilor editat de ctre
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor - INCERC Bucureti