Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA 3

P O R TO F O L I U D E P R A C T I C

Anexa la Convenia individual de practic

Durata total a pregtirii practice: 60 ore

Calendarul pregtirii: 20.03.2017-06.04.2016

Perioada stagiului, timpul de lucru i orarul (de precizat zilele de pregtire practic n cazul timpului de lucru
parial): 20.03.2017-06.04.2016; 5 ore/zi, luni-vineri.

Adresa unde se va derula stagiul de pregtire practic: Com. otnga, str. Constantin Brncoveanu, nr. 375, jud.
Dmbovia

5. Deplasarea n afara locului unde este repartizat practicantul vizeaz urmtoarele loca ii: nu este cazul.

Condi ii de primire a studentului/masterandului n stagiul de practic: -angajament de confidentialitate asumat

-reguli de protectia muncii


insusite.

Modaliti prin care se asigur complementaritatea ntre pregtirea dobndit de studentul/masterandul n


instituia de nvmnt superior i n cadrul stagiului de practic:

a) studentul va fi repartizat intr-un departament al carui profil este compatibil cu tematica parcursa in cadrul
uneia sau mai multor discipline;
b) partenerul de practica va stabili atributii care sa permita utilizarea notiunilor insusuite in cadrul disciplinelor
specializate.

8. Numele i prenumele cadrului didactic care asigur supravegherea pedagogi

c a practicantului pe perioada

stagiului de practic:LIVIA MOCANU

9. Drepturi i responsabiliti ale cadrului didactic din unitatea de nv mnt organizator al practicii, pe
perioada stagiului de practic:

a)cadrul didactic supervizor asigura consultatii de practica conform orarului afisat;

b)cadrul didactic avizeaza convetia cadru si prezenta anexa;

c) cadrul didactic suprevizor monitorizeaza modul de desfasurare a practicii de specialitate in cadrul orelor de
consultatii.

10. Numele i prenumele tutorelui desemnat de ntreprin dere care va asigura respectarea condi

iilor de pregtire i

dobndirea de ctre practicant a competen elor profesionale planificate pentru perioada stagiului de
practic:MIHAI ROBERT CRISTIAN

11. Drepturi i responsabilit

i ale tutorelui de practic desemnat de partenerul de practic:

a)tutorele va asigura indrumarea studentului pe tot parcursul practicii;

b)tutorele va stabilii sarcini concrete pentru student in asa fel in cat sa perimita acestuia sa valorifice
cunostintele dobandite la cusruile parcurse si sa acumuleze experienta practica.
12. Definirea competenelor care vor fi dobndite pe perioada stagiului de practic:

Nr.

Competena

Modulul de
Locul de munc

Activiti planificate

Observaii

pregtire
1

Transversala

Organigrama partenerului de practica

Post Poilitie Sotanga

Identificarea rolurilor si resposabilitatilor intr-o echipa

Profesionala

Norme si proceduri interne

Post Poilitie Sotanga

Dezvoltatea proprie,invarea tehnicilor pentru dezvolare si valorificarea oportunitatilor de formare contiuna

13. Modaliti de evaluare a pregtirii profesionale dobndite de practicant pe perioada stagiului de pregtire
practic:

Nume i prenume
Funcie

Semntura

Cadru didactic supervizor LIVIA MOCANU Conf.univ.dr.

Tutore MIHAI ROBERT CRISTIAN Sef Post Politie

Practicant MIHAI LIVIU CRISTIAN Student

Data 11.04.2017

S-ar putea să vă placă și