Sunteți pe pagina 1din 3

Cerere de transfer pentru restrngere de activitate / pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt

Nr. ___________ /_______2017

Unitatea de nvmnt______________________ Avizat Oficiul Juridic __________________


Judeul (sectorul)___________________________
Se certific exactitatea datelor Inspector colar managementul resurselor umane
DIRECTOR,
L.S.____________________________ Prof. (Numele i prenumele)____________________________
(Numele i prenumele)

Domnule Inspector colar General,

Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_________________________________________________________________, nscut() la data


de _____________19_________, titular() pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________
_________________________________ de la (unitatea/unitile de nvmnt)_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, localitatea
_________________________________________________________, judeul (sectorul)________________, v rog s-mi aprobai transferul
pentru restrngere de activitate/pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt, ncepnd cu 1 septembrie 2017 pe(la) un post (o catedr)
publicat() vacant(), avnd n vedere c n anul colar 2017-2018 la unitatea (unitile) de nvmnt la care funcionez ca titular() voi avea un
numr de___________ ore pe sptmn n ncadrare.
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea_________________________________________________________________________________, judeul (sectorul)
________________________________, str. _______________________________________________________________________ nr. ________,
bl. _________, ap. _________, TELEFON:_________________________________, conform actului de identitate _______seria ___nr. ________
eliberat de ______________________________________________________________________________________________________________.

COD NUMERIC PERSONAL

II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)___________________________________________________________________________________________________________________
____Facultatea __________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr frecven; nvmnt la distan), promoia ________, nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung
durat)_____________________________________________ cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________ cu specializarea
principal
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
secundar_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ (1). P ____,_____

Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire______________, cu
specializarea________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _______________________________ _______________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre __________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre __________________________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________
P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre_____________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre_____________________
______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____

- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _____________
______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare
n domeniul ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
P____,_____

III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________;
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
P ___,_____
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________
P ___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2014/2015__________________________________;
i n anul colar 2015/2016______________________________________________________ . P___,_____

1
NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2016-2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2015-2016 i calificativul
parial din anul colar 2016-2017.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul
didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).

V.1. n perioada 01.09.2014 31.08.2016 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:


la nivelul colii(2) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(3) P____,_____ ; la nivel naional(3) P ______,______, la nivel internaional(3)
P _______,___________ .
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de
cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea
metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai
NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2016-
2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2015-2016.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din
nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari ncheiai, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari
n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd
calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:
Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice;
P ____,____
Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice;
P ____,____
Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN; P____,____
Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin; P____,____
Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN;
P____,____
Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____
Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice;
P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice (formator AEL,
Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice finalizate cu
Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i
Cercetrii tiinifice i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici
(la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
P____,____
VI. La 01.09.2016 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).

P____,____

TOTAL PUNCTAJ(4): P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate. Menionez ca am
luat cunotin de punctajul acordat i nu am obiecii.

Data________________ Semntura___________________

(1) Se puncteaz nivelul studiilor;


(2) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
(3) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
(4) Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este
detaat sau de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular.

NOT. Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular/detaat, se verific i eventual se recalculeaz n
comisia de mobilitate a personalului didactic constituit la nivelul inspectoratului colar. Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari,
punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este detaat sau de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul
didactic este titular.

2
ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar) documentele n original, respectiv n copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre
directorul unitii unde funcionez ca titular()/detaat()*:
1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular().
2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular din care s rezulte situaia postului didactic/catedrei de la care m transfer/pretransfer
(structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt, regimul de mediu), n original.
4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
5. Copii, de pe certificatele de grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Adeverinele/Adeverina privind calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar 2014/2015 i 2015/2016 (conform fiei de
evaluare) i calificativul parial pentru anul colar 2016-2017 (dac este cazul), n original.
6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, n original, nsoite de copii ale documentelor
justificative (anexa 2).
7. Copie de pe programele colare elaborate i aprobate, coperile manualelor colare, ghidurilor i crilor, studii i articole publicate, documentele
prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinelor/certificatelor/diplomelor obinute, ca urmare a participrii n cadrul programelor
de reform i/sau de formare.
8. Copia filei corespunztoare din registrul propriu general de eviden a salariailor.
9. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr, n original.
10. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez ca
titular() cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (3) din Metodologie, n original.
11. Documente justificative privind ndeplinirea criteriilor specifice, dac este cazul.
12. Copii ale documentelor n vederea aplicrii criteriilor social-umanitare.
13. Copii ale avizelor i atestatelor necesare ocuprii postului didactic/catedrei, dac este cazul.
14. Pentru cadrele didactice titulare din alte judee, adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia
este titular, din care s rezulte c cererea de pretransfer a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden, n original.
15. Pentru cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate:
- copia aprecierii sintetice a consiliului de administraie al unitii de nvmnt la care funcionez ca titular();
- adeverin eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular() din care reiese faptul c la postul/catedra respectiv exist
restrngere de activitate, data la care s-au discutat n consiliul profesoral restrngerile i nominalizarea cadrului didactic propus a fi
transferat pentru restrngere de activitate, n original;
- adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c la
postul/catedra ocupat(), n anul colar 2017-2018 , este restrngere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrngere de activitate
n alt jude a solicitantului a fost luat n eviden, pentru cadrele didactice titulare din alte judee, n original.

*Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul i la depunerea dosarului n acest caz fiind necesar prezentarea documentului n
original i a unei copii a acestuia.

**) Subsemnatul(a)________________________________________________, legitimat cu (B.I./C.I.)_____ seria ____ nr._____________,


eliberat de Poliia ______________________________________________, OPTEZ, n etapa de transferare pentru restrngere de
activitate/pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, ca ncepnd cu 1 septembrie 2017 s fiu transferat()/pretransferat() pe(la) postul /
catedra:

Unitatea de nvmnt Post/catedra (Nr. ore) Localitatea


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Data_________________ Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz n comisie.