Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere pentru completarea normei didactice

Nr. ___________ /_______2017

Unitatea de nvmnt ______________________ Avizat Oficiul Juridic __________________


Judeul (sectorul) ___________________________
Se certific exactitatea datelor Inspector colar pentru managementul resurselor umane
DIRECTOR,
L.S. ____________________________ Prof. (Numele i prenumele) ____________________________
(Numele i prenumele)

Domnule Inspector colar General,


Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_______________________________________________________________________________, nscut()
la data de _____________19_____, titular() pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea de
nvmnt)___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________, localitatea _________________________________________________________, judeul
(sectorul)________________, solicit completarea normei didactice pe perioad determinat/nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2017 cu un numr de(1)
________ ore pe sptmn din lista orelor publicate vacante/rezervate, n ordinea descresctoare a punctajului, avnd n vedere c n anul colar 2017-2018
la unitatea (unitile) de nvmnt la care funcionez ca titular() voi avea un numr de(1)______ ore pe sptmn n ncadrare.
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea__________________________________________________________________________________, judeul (sectorul)
________________________________, str. _________________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap.
_________, TELEFON:______________; conform actului de identitate _______seria _____nr. ________ eliberat de _______________________.

COD NUMERIC PERSONAL

II. Sunt absolvent()al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)_________________________________________________________________________________________________________________ Facultatea
__________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven; frecven
redus; nvmnt la distan), promoia ________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________cu specializarea principal
_____________________________________________________________________________________________________________________,
secundar________________________________________________________________________________________ (2). P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven; nvmnt la
distan), promoia ______________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________ cu
specializarea_____________________________________________________________________________________ P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _____________________________________ P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cudurata de _____semestre _______________________________________ P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre _______________________________________ P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare ____________________________ P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre _________________________________ P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre _____________________________
____________________________________________________________________________________________________ P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre
_______________________________________________________________________________________________ P ____,_____
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ____________________
_______________________________________________________________________________________________________ P____,_____
III. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________; GRADUL I cu
media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC In anul __________, n specialitatea _____________________________________;
GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n specializarea
_____________________________________________________________________________________________ CATEGORIA (pentru antrenori)
____________n specializarea___________________________________________________________________________________ P ___,_____
IV.CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2014/2015_________________________
i n anul colar 2015/2016___________________; P____,_____
NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2016-2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2015-2016 i calificativul parial din anul
colar 2016-2017.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a
desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2014 31.08.2016 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:
la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4) P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel internaional(4)
P _______,___________ .
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de cel mult 5
ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2016-2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar 2015-2016.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul
special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari ncheiai, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care
cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea
activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:
Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice; P ____,____
Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice; P ___,____
Elaborarea de monografii / lucrritiinifice nregistrate ISBN; P____,____
Elaborarea de ghiduri metodologicesau alte auxiliare curriculare / de sprijin; P____,____
Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN;
P____,____
Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu; P____,____
Elaborarea de mijloace de nvmntomologate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice; P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice (formator AEL, Phare-VET,
Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior; P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice finalizate cu Certificat
de competen profesional sau adeverin echivalent; P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice i alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii
dosarului la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
P____,____
VI. La 01.09.2016 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
P____,____

TOTAL PUNCTAJ(5): P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.
Data________________ Semntura____________________

NOT: 1) Numrul de ore din ncadrare;


2) Se puncteaz nivelul studiilor corespunztor criteriilor din anexa nr. 2;
3) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
4) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
5) Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este
detaat sau de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular.

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar)documentele n original, respectiv n copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre
directorul unitii unde funcionez ca titular()/detaat()*:
1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular() i dup deciziile sau
adresele de comunicare a deciziilor de completare de norm din ultimii trei ani dac este cazul.
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
5. Copii de pe certificatele de grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Adeverin/adeverine din care s rezulte calificativele acordate de consiliul de administraie pentru anii colari 2014/2015 i 2015/2016 (conform fiei
de evaluare), n original.
7. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, n original, nsoit de copii ale documentelor justificative
(anexa 2).
8. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor publicate,
documentele prin care s-au omologat materialele didactice.
9. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu.
10.Copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor.
11. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr, n original.
12. Copii ale documentelor care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
13. Copii ale avizelor i atestatelor necesare ocuprii postului didactic/catedrei, dac este cazul.
*Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul i la depunerea dosarului n acest caz fiind necesar prezentarea documentului n
original i a unei copii a acestuia.

(**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______ nr.______________, eliberat de


Poliia_______________________, OPTEZ n etapa de completare a normei didactice, ca ncepnd cu data de 1 septembrie 2017, s mi se completeze norma
didactic la catedra:

Unitatea de nvmnt Catedra (Nr. ore) Localitatea


___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Data _________________ Semntura_______________

(**) NOT: Se completeaz n comisie.