Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VII-a

a)

b)

..

In triunghiul dreptunghic ABC cu


masura unghiului A de , se
cunosc : c)
a)AB=3 cm si AC=4 cm. Calculati BC.
b) AB=12 cm, AC= 5 cm. Calculati
BC.
..
c)AB=6 cm si AC= 8 cm. Calculati
BC.

.
In triunghiul dreptunghic ABC cu
masura unghiului A de , se
cunosc :
d) AB= 9 cm si BC= 15 cm. Calculati AC. .
e) AB=24 cm si BC= 10 cm. Calculati
AC.
f) AB= 12 cm si BC= 16 cm. Calculati .
;


In triunghiul dreptunghic ABC cu .
masura unghiului A de , se
cunosc :
g) AC= 4 cm si BC= 5 cm. Calculati .
AB.
h) AC = 6 cm si BC = 10 cm.