Sunteți pe pagina 1din 4

REFERAT PROTECTIE SI SECURITATE

MUNCA TINERILOR

FLOREA
TANIA-VERONICA
AMG 1 F
Sarcinile de munca si activitatile corespunzatoare se vor
organiza astfel incat exigentele profesionale determinate de
natura si caracteristicile sarcinilor de munca, de specificul
mediului de munca , de interactiunea operator-echipament tehnic
si de relatiile interumane sa corespunda capacitatilor fizice,
fiziologice si psihologice ale angajatilor asigurandu-se astfel
solicitari profesionale in limite normale, confort fizic si psihic,
conditii de securitate si sanatate in munca.
Tinerii ar trebui protejati impotriva oricarei munci susceptibile sa
dauneze securitatii, sanatatii sau dezvoltarii lor fizice, psihologice,
morale sau sociale sau sa pericliteze educatia acestora.
Angajatorul este obligat sa garanteze tinerilor conditii de munca
adaptate varstei lor.
Tinerii trebuie sa aiba varsta de pana la 18 ani si un contract sau
un raport de munca definit prin legislatia in vigoare.
Angajatorul trebuie sa puna in practica masurile pe baza evaluarii
riscurilor existente pentru tineri si legate de munca acestora.
Evaluarea trebuie sa fie efectuata inainte ca tinerii sa inceapa
munca si la orice modificare semnificativa a conditiilor de munca
si ea trebuie sa vizeze in principal urmatoarele elemente:
echipamentul tehnic si organizarea locului de munca si a postului
de munca;natura, nivelul si durata expunerii la agenti fizici,
biologici si chimici; organizarea, alegerea si utilizarea
echipamentelor tehnice, in special a agentilor utilizati, masinilor,
aparatelor si dispozitivelor, precum si manipularea
acestora;organizarea procedeelor de munca si a desfasurarii
muncii si interactiunea acestora; stadiul formarii si informarii
tinerilor.
Atunci cand aceasta evaluare demonstreaza existenta unui risc
pentru securitatea, sanatatea fizica sau mentala ori dezvoltarea
tinerilor, trebuie sa fie asigurate evaluarea si supravegherea
sanatatii tinerilor, la intervale regulate, in mod gratuit si adecvat,
in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei.
Angajatorul este obligat sa informeze pe tineri asupra
eventualelor riscuri si asupra tuturor masurilor luate in ceea ce
priveste securitatea si sanatatea lor.
Angajatorul implica serviciile de protectie si de prevenire in
planificarea, aplicarea si controlul conditiilor de securitate si de
sanatate aplicabile in munca tinerilor.
Tinerii trebuie sa fie protejati impotriva riscurilor specifice pentru
securitatea, sanatatea si dezvoltarea lor, riscuri care rezulta din
lipsa lor de experienta, din constientizarea insuficienta a riscurilor
existente sau potentiale ori din faptul ca tinerii sunt inca in
dezvoltare.
In acest scop, se interzice munca tinerilor in activitati care:
depasesc capacitatile lor fizice sau psihologice; implica o
expunere nociva la agenti toxici, cancerigeni, care determina
alterari genetice ereditare, implica o expunere nociva la radiatii;
prezinta riscuri de accidentare pe care se presupune ca tinerii nu
le pot identifica sau preveni, din cauza absentei simtului lor de
securitate sau a lipsei lor de experienta ori de pregatire;pun in
pericol sanatatea din cauza frigului ori caldurii extreme sau din
cauza zgomotului ori vibratiilor.
Pentru adolescenti, pot fi autorizate derogari, atunci cand
aceste activitati sunt indispensabile pentru formarea lor
profesionala si cu conditia ca protectia securitatii si sanatatii sa le
fie asigurata prin faptul ca lucrarile sunt efectuate sub
supravegherea unei persoane competente.
Timpul consacrat pregatirii de catre tanarul care lucreaza in
cadrul unui sistem de formare teoretica si/sau practica alternativa
sau de stagiu in intreprindere este inclus in timpul de munca.
Atunci cand tanarul este angajat de mai multi angajatori, zilele
de munca si orele de munca efectuate se insumeaza.
Este interzisa munca in program de noapte a tinerilor care nu au
implinit varsta de 18 ani.
Se vor lua masurile necesare pentru ca, pentru fiecare perioada
de 24 de ore, adolescentii sa beneficieze de o perioada minima de
repaus de 12 ore consecutive.
Se vor lua masurile necesare pentru ca, pentru fiecare perioada
de 7 zile, adolescentii sa beneficieze de o perioada minima de
repaus de 2 zile, consecutive daca este posibil.
Se pot autoriza derogari , in privinta adolescentilor, pentru munci
prestate in conditii prevazute de celelalte reglementari de
securitate si sanatate in munca, cu conditia ca: aceste munci sa
fie de scurta durata si sa nu sufere nici o intarziere, sa nu fie
disponibili lucratori adulti si sa se acorde adolescentilor vizati
perioade echivalente de repaus compensator intr-un termen de 3
saptamani.

S-ar putea să vă placă și