Sunteți pe pagina 1din 2

Temă “Matematici Speciale”, Anul II

Lect. Dr. Adrian Sandovici

1. Să se afle integralele prime ale sistemului de ecuații diferențiale sub formă

simetrică:

dx

x

dy

y



dz

xy

z

.

2. Să se afle integralele prime ale sistemului de ecuații diferențiale sub formă

simetrică:

dx dy

 

dz

 

 

.

y

z

z

x

x

y

3. Să se integreze sistemul simetric de ecuații diferențiale:

 

dx

dy

 

dz

 

 

.

z

y

x

z

y

x

4. Să se determine funcția olomorfă pe C f (x, y) u(x, y) iv(x, y) știind că

u

( x

,

y

) 5

e

x

cos

y

și

f (0) 5 4i .

5. Să se determine constantele a, b, c și d cu

u(x, y) x

2

2

axy by ,

u(x, y) cx dxy y să fie olomorfă pe C. Scrieți expresia funcției folosind

2

2

variabila z x iy .

6. Să se determine funcția olomorfă pe C f (x, y) u(x, y) iv(x, y) știind că

u

(

x

,

y

)

2

x

y

2

xy

și

f (0) 2i .

7. Să se determine funcția olomorfă pe C f (x, y) u(x, y) iv(x, y) știind că

u(x, y)

x

3

3xy

2

2y

și

f (0) 3i .

4 7   i 3  3 i 8. Calculați e 3 , (3
4
7 
 i
3
 3 i
8. Calculați
e
3
, (3
3 )
i
, Log(4  4
3i) .
x
 
y
z
9. Calculați gradientul câmpului scalar
( )
P
xyz
 2
.

10. Arătați că sh(2z) 2sh(z)ch(z) .

11. Se dă câmpul scalar

P

( )

x

3

y

care trece prin punctul

P

0

(1,1,

1)

y

3

z

z

3

x

. Să se găsească suprafața de nivel

determinată de acest camp și să se determine

versorul normalei în punctul

P

0

la suprafața de nivel găsită.

12. Să se determine liniile de camp ale câmpului vectorial

(

v

P

)

x

x 2y ,

2

i

y

z 1.

13. Arătați că

ch

2

2

(

j

z

)

(

x

2

sh

2

y

(

z

)

2

)

k

1

.

și suprafața de câmp care conține curba de ecuații

14. Să se găsească soluția generală a ecuației cu derivate parțiale de ordinal întâi

cvasiliniară:

y

z

x

x

z

y

x

 

y

.

15. Să se determine suprafața de câmp pentru câmpul vectorial

(

v

P

)

xy

2

i

2

x

yj

(

2

x

y

2

)

k

care trece prin curba de ecuații x 4y , z 3.