Sunteți pe pagina 1din 70

MONITORUL OFICIAL

AL
A

ROMANIEI
PARTEA 1
Anul 180 (XXIV)- Nr. 485 LEGI , DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE luni, 16 iulie 2012

SUMAR

Nr.

LEGI I DECRETE
123. -Legea energiei electrice i a gazelor naturale ...... 2~9

477. - Decret pentru promulgarea Legii energiei electrice


i a gazelor naturale .......... ....................... ................. 70

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE

Decizia nr. 481 din 10 mai 2012 referitoare la excepia de


neconslituionalitate a dispoziiilor art. 3201 alin. 7
din Codul de procedura penal .............................. .. 70-71
Decizia nr. 487 din 10 mai 2012 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a d ispozi iilor art. 1 alin. (1) din
Legea nr. 118/2010 privind unele msuri necesare n
vederea restabilirii echilibrului bugetar .................... .. 71- 74
Decizia nr. 550 din 24 mai 2012 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 41 lit. e) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul flscal i art. 257
alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii ...................................................... 75-76
Decizia nr. 555 din 24 mai 2012 referitoare la excepia de
neconstituVonalitate a dispoziiilor art. 1 pct. 2 din
Ordonanta de urgen a Guvernului nr. 32/2011 pentru
modificarea i completarea unor acte normative din
. . 1 '-+ '
domemul sntii ............... ;..................... ............... .. 77-79
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

LEGI SI
, DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

LEGEA
energiei electrice i a gazelor naturale

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

TITLUL 1
Energia electric

CAPITOLUL!
Dispoziii generale
Domeniul de reglementare Art. 1. - (1) Prezentul titlu stabilete cadrul de reglementare pentru desfurarea
activitilorin sectorul energiei electrice i al energiei termice produse in cogenerare, n
vederea utilizrii optime a resurselor primare de energie n condiiile de accesibilitate,
disponibilitate i suportabilitate i cu respectarea normelor de siguran, calitate i protecie
a mediului.
(2) Nu se supun dispoziiilor prezentului titlu:
a) acumulatoarele electrice, grupurile eleclrogene mobile, instalaiile electrice amplasate
pe vehicule de orice fel;
b) sursele staionare de energie electric in curent continuu, dac nu sunt racordate prin
invertoare la Sistemul electroenergetic naional, denumit in continuare SEN.
Obiectivele activitilor din Art. 2. -Activitile din domeniul energiei electrice i al energiei termice produse n
domeniul energiei electrice cogenerare trebuie s se desfoare pentru realizarea urmtoarelor obiective de baz:
i al energiei termice a) asigurarea dezvoltrii durabile a economiei naionale;
produse in cogenerare b) diversificarea bazei de resurse energetice primare;
c) crearea i asigurarea funcionrii pieelor concureniale de energie electric;
d) asigurarea accesului nediscriminatoriu i reglementat al tuturor participanilor la piaa
de energie electric i la reelele electrice de interes public;
e) transparena tarifelor, preurilor i taxelor la energie electric n cadrul unei politici de
tarifare, unnrind creterea eficienei energetice pe ciclul de producere, transport, distribu~e
i utilizare a energiei electrice;
f) constituirea stocurilor de siguran la combustibilii necesari pentru producerea energiei
electrice, precum i a energiei termice produse n cogenerare;
g) asigurarea funcionrii interconectate a SEN cu sistemele electroenergetice ale rilor
vecine i cu sistemele electroenergetice din Reeaua European a Operatorilor de Transport
i Sistem de Energie Electric- ENTSO-E, denumit n continuare ENTSO-E;
h) imbuntirea competitivitii pieei interne de energie electric i participarea activ la
formarea att a pieei regionale, ct i a pieei interne de energie a Uniunii Europene i la
dezvoltarea schimburilor transfrontatiere;
i) promovarea utilizrii surselor noi i regenerabile de energie;
j) asigurarea proteciei mediului la nivel local i global, in concordan cu reglementrile
legale in vigoare:
k) asigurarea msurilor de securitate in vederea prevenirii i combaterii actelor de
terorism i sabotaj asupra infrastructurii SEN;
1) asigurarea siguranei n funcionare a SEN;
m) asigurarea siguranei in atimentarea cu energie electric a clienilor finali;
n) promova~ea produciei de energie electric realizat in sisteme de cogenerare de nalt
eficien, asociat energiei termice livrate pentru acoperirea unui consum economic justificat.
lnelesul unor termeni i Art. 3. - n nelesul prezentului titlu, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele
expresii semnificaii:
1. acces la reeaua electricfJ de interes public- ansamblul de reguli prin care un ter ii
exercit dreptul de a se racorda i de a folosi, in condiiile legii, reelele electrice de transport
i distribuie;
2. autoritate competenti -Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei,
denumit n continuare ANRE;
3. acces garantat la reele electrice- ansamblul de reguli i condiii tehnice i comerciale
prin care unor categorii de productori aflate sub incidenta unei scheme de sprijin adoptate
la nivel naional li se garanteaz preluarea in reeaua electric a unor cantiti de energie
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 3

electric ce au fost contractate pe piaa concurenial sau pe baza unor obligaii de achiziie
stabilite Tn baza prezentei legi;
4. acces prioritar la reele electrice- ansamblul de reguli i condi~i tehnice i comerciale
prin care unor categorii de productori li se asigur posibilitatea prelurii in orice moment i
a vnzrii intregii cantiti de energie electrice livrat n reea, n funcie de capacitatea
racordului la reea i de disponibilitatea unitilor/resurselor eligibile;
5. avarie - evenimentul care se manifest prin abateri periculoase de la parametrii
funcionaU prevzui de normele tehnice in vigoare;
6. capacitate de interconexiune- o linie de transport de energie electric ce traverseaz
sau trece peste grania dintre dou state i care face legtura intre sistemele de transport
naponale ale acelor state;
7. capacitate energetic- instalaiile de producere a energiei electrice i/sau energiei
termice ln cogenerare, reele electrice i alte echipamente electroenergetice;
8. central electricl1- ansamblul de instalaii, construcii i echipamente necesare pentru
producerea de energie electric; o central electric cuprinde una sau mai multe uniti
(grupuri) de producere;
9. centrall1 electricli de cogenerare (termoficare)- ansamblul de instalaii, construcii i
echipamente necesare pentru producerea combinat de energie electric i termic;
1O. client- clientul angro sau final de energie electric;
11. client angro - persoana fizic sau juridic ce cumpr energie electric in vederea
revnzrii n interiorul sau n exteriorul sistemului n cadrul cruia este stabilit;
12. client eligibil- clientul care este liber s i aleag furnizorul de energie electric de
la care cumpr energie electric, n sensul art. 33 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaa intern a
energiei electrice i de abrogare a Directivei 2003/54/CE;
13. client final- orice persoan fizic sau juridic ce cumpr energie electric pentru
consum propriu; n cuprinsul legii noiunile de .client final" i .consumator sunt echivalente;
14. client noncasnic- orice persoan fizic sau juridic ce cumpr energie electric ce
nu este pentru propriul consum casnic; aceast categorie include i productori de energie
electric, operatori de reea i clieni angro;
15. client casnic - clientul care cumpr energie electric pentru propriul consum casnic,
excluznd consumul pentru activiti comerciale sau profesionale;
16. client vulnerabil- clientul final aparinnd unei categorii de clieni casnici care, din
motive de vrst, sntate sau venituri reduse, se afl n risc de marginalizare social i
care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiaz de msuri de protecie social. inclusiv de
natur financiar. Mi:isurite de protecie social, precum i criteriile de eligibilitate pentru
acestea se stabilesc prin acte normative;
17. congestie- situaia in care, la programarea funcionrii sau la funcionarea n timp
real, circulaia de puteri intre dou noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea
parametrilor de siguran in funcionarea unui sistem electroenergetic;
18. contract de furnizare a energiei electrice - contractul n baza cruia furnizorul de
energie electric furnizeaz clientului su o cantitate de energie electric pe o anumit
perioad de timp, dar care nu cuprinde un instrument derivat din domeniul energiei electrice;
19. contract de procesare- contract prin care o cantitate de combustibil aparinnd unui
operator economic este procesat ntr-o capacitate energetic de producere aparinnd unui
productor, n schimbul unei cantiti de energie electric i cu plata unui tarif de procesare
ctre productor; incheierea unui contract de procesare reprezint o situaie de excepie de
la celelalte tipuri de contracte i se realizeaz n condi~i de transparen i nediscriminatorii,
tn baza reglementrilor ANRE;
20. control asupra unui operator economic - orice drepturi, contracte sau orice alte
elemente care, fiecare in parte ori luate mpreun i innd seama de circumstanele de fapt
sau de drept, confer posibilitatea de a exercita o influen determinant asupra unui
operator economic, n special prin:
a} drepturi de proprietate sau de folosin asupra totalitii ori a unei pri din activele
unui operator economic;
b} drepturi sau c;oritracte l care confer o influen determinant asupra structurii
operatorului economic, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unui operator
economic;
21. culoar de trecere a liniei electrice - suprafaa terestr situat de-a lungul liniei
electrice i spaiului aerian de deasupra sa, in care se impun restricii din punctul de vedere
al coexistenei liniei cu elementele naturale, obiectele, construc~lle i Instalaiile aferente
acesteia; culoarul de trecere include zona de protecie i zona de siguran;
22. distribuie de energie electricli- transportul energiei electrice prin reele de distribuie
de Tnalt tensiune, medie tensiune i joas tensiune, cu tensiune de linie nominal de pn
la 110 kV inclusiv, n vederea livrrii acesteia ctre clieni, fr a include furnizarea;
23. echilibru intre producie i consum - acoperirea cererii previzibile de energie
electric, fr a fi necesar reducerea consumului;
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

24. exploatare comercial a unei capaciti energetice - ansamblul activitilor


desfurate de un operator economic ln sectorul energiei electrice in baza unei licene
acordate in condiiile prezentei legi;
25. furnizare de energie electric - activitatea de vnzare de energie electric ctre
clieni, precum i alimentarea cu energie electric a locurilor de consum aflate in proprietatea
furnizorului;
26. furnizor- persoan fizic i/sau juridic ce desfoar activitatea de furnizare de
energie;
27. furnizor de ultimtJ instan - fumizoru 1 desemnat de autoritatea competent pentru
a presta serviciul universal de fumizare in condi~i specifice reglementate;
28. garanie de origine - documentul electronic emis de autoritatea competent
productorilor de energie electric, care are funcia unic de a furniza unui client final dovada
c o pondere sau o cantitate de energie dat a fost produs din surse regenerabile ori in
cogenerare de lnalt eficien;
29. grup de mi1surare- ansamblul format din contor i transformatoarele de msurare
aferente acestuia, precum i toate elementele intermediare care constituie circuitele de
msurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;
30. informaie sensibiltJ comercial- informape a crei divulgare ar putea restrnge,
impiedica ori denatura concurena pe piaa de energie electric i/sau ar conduce la
producerea de prejudicii participanilor la pia;
31. interconexiune- ansamblul de instalaii i echipamente prin care se realizeaz
conectarea sistemelor electroenergetice;
32. instrument financiar derivat din domeniul energiei electrice - unul dintre
instrumentele financiare prevzute la art. 2 alin . (1) pct. 11 lit. d), g) i h) din Legea
nr. 297/2004 privind piaa de capital. cu modificrile i completrile ulterioare, combinaii ale
acestora, precum i alte instrumente calificate astfel prin reglementri ale Comisiei Naionale
a Valorilor Mobiliare, denumit in continuare CNVM;
33. linie electricii direct - linia electric ce leag o capacitate energetic de producie
Izolat de un client izolat sau linia electric ce leag un productor i un fumizor de energie
electric, in scopul alimentrii directe a sediilor proprii, a fillalelor ori a clienilor eligibili ai
acestora;
34. management orientat ctre eficiena energetic<} i satisfacerea cererii- abordarea,
global sau integrat, destinat influenrii volumului i programrii consumului de energie
electric in scopul scderii consumului de energie primar i a varturilor de sarcin prin
acordarea de prioritate investiiilor de eficien energetic, contractelor de alimentare cu
energie electric intreruptibile, investiiilor noi pentru creterea capacit~i de producere, dac
acestea sunt opiunile cele mai eficiente i economice, avand Tn vedere impactul pozitiv pe
care il are economia consumului de energie asupra mediului, asupra siguranei alimentrii
cu energie electric, precum i asupra costurilor de distribuie legate de acestea;
35. management al congestiilor - totalitatea activitilor, programelor i aciunilor
ntreprinse de operatorul de transport i de sistem pentru a elimina congestiile ce apar la
programarea funcionrii sau la funcionarea n timp real a SEN; in vederea eliminrii
congestiilor pe liniile de interconexiune prin alocarea implicit a capacitii, operatorul de
transport i sistem coopereaz cu operatorul pieei de energie electric:
36. minister de resort- Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri;
37. monopol natural in domeniul energiei electrice- situaia de pia in care serviciul de
transport i serviciul de distribuie a energiei electrice se asigur , fiecare in parte, de ctre
un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu delimitat;
38. operator al pieei de energie electric- persoana juridic ce asigur organizarea i
administrarea pieelor centralizate, cu excepia pieei de echilibrare, in vederea tranzacionrii
angro de energie electric pe termen scurt, mediu i lung;
39. operator de distribuie- orice persoan fizic sau juridic ce deine, sub orice titlu,
o reea electric de distribuie i care rspunde de exploatarea, de ntreinerea i, dac este
necesar, de dezvoltarea reelei de distribuie intr-o anumit zon i, dup caz. a
interconexiunilor acesteia cu alte sisteme. precum i de asigurarea capacitii pe termen
lung a reelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuie de energie electric;
40. operator de transport i de sistem- orice persoan juridic ce deine, sub orice titlu,
o reea electric de transport i care rspunde de operarea, asigurarea ntreinerii i, dac
este necesar, de dezvoltarea reelei de transport ntr-o anumit zon i, acolo unde este
aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum i de
asigurarea capaclt~i pe termen lung a reelei de transport de a acoperi cererile rezonabile
pentru transportul energiei electrice;
41. operator economic afiliat - orice alt operator economic care, direct sau indirect,
controleaz operatorul economic specificat, este controlat de acesta ori este sub controlul
comun, impreun cu acest operator economic;
42. operator economic din domeniul energiei electrice- orice persoan fizic sau juridic
ce desfoar cel puin una dintre urmtoarele activiti: producere, transport, distribuie,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 5

furnizare ori cumprare de energie electric i care are atribuii comerciale, tehnice i/sau de
Tntreinere legate de aceste activiti, dar nu include clienii finali;
43. operator economic integrat pe orizontal- operatorul economic care realizeaz cel
puin una dintre urmtoarele activiti: de producere n scopul vnzrii, de transport, de
distribuie sau de furnizarea energiei electrice, precum i o alt activitate care nu este Tn
domeniul energiei electrice;
44. operator economic integrat pe vertical;} - un operator economic sau un grup de
operatori economici din domeniul energiei electrice in care aceeai persoan sau aceleai
persoane este/sunt ndreptitnndrept~te, direct ori indirect, s exercite controlul, iar acest
operator economic sau acest grup de operatori desfoar cel pu~n una dintre activit~le de
transport sau de distribuie i cel puin una dintre activitile de producere sau de fumizare
de energie electric;
45. ordinea de prioritate economic - ierarhizarea surselor de alimentare cu energie
electric dup criterii economice;
46. parte responsabil cu echilibrarea -titular de licen care i asum responsabilitatea
financiar pentru dezechilibrele dintre valorile notificate i valorile msurate de energie
electric;
47. piaa angro de energie electric- cadrul organizat de tranzacionare a energiei
electrice i a serviciilor asociate la care particip productorii de energie electric, operatorul
de transport i de sistem, operatorii de distribuie, operatorul pieei de energie electric i
clienii angro;
48. piaa de energie electric- cadrul de organizare n care se tranzacioneaz energia
electric i serviciile asociate;
49. piaa centralizat de energie electric - cadrul organizat de desfurare a
tranzaciilor cu energie electric intre diveri operatori economici, intermedia! de operatorul
pieei de energie electric sau de operatorul de transport i sistem. pe baza unor reguli
specifice, aprobate de autoritatea competent;
50. piaa cu amrmuntul de energie electricl1- cadrul organizat in care energia electric
este cumprat de clienii finali, in vederea satisfacerii consumului propriu de la furnizori sau
produ~torl;
51. piaa de echilibrare - piaa centralizat de energie electric, organizat i
administrat de operatorul de transport i de sistem. de desfurare a tranzaciilor cu energie
electric ntre acesta, pe de o parte, i produ~torii de energie electric ce exploateaz uniti
de producie dispecerizabile, respectiv clieni finali dispecerizabili, pe de alt parte, in vederea
asigurrii echilibrului in timp real dintre producie i consum;
52. piaa intrazifnicl1 de energie electric - piaa centralizat de energie electric,
organizat i administrat de operatorul pieei de energie electric, care ofer participanilor
la pia posibilitatea de a-i mbunti echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin
tranzacii efectuate n sesiuni desfurate dup ncheierea tranzaciilor pe pia pentru ziua
urmtoare i nainte cu un anumit interval de timp de incepere a livrrii;
53. piaa pentru ziua urmtltoare (PZU) - piaa centralizat de energie electric,
organizat i administrat de operatorul pieei de energie electric pentru vnzarea i
cumprarea energiei electrice n ziua de livrare care urmeaz imediat dup ziua de
tranzactionare:
54. piaa centralizattl a contractelor bilaterale- cadrul organizat de desfurare, n mod
transparent, prin licitaie public, a tranzaciilor cu contracte cu livrare fizic de energie
electric, pe baza unor reguli specifice aprobate de autoritatea competent;
55. piaa pentru alocarea capacitSilor de interconexiune internaionaltJ - piaa
centralizat de alocare a capacitilor de interconexiune ale SEN, organizat i administrat
de operatorul de transport i sistem pe baza unor reguli specifice, in scopul realizrii
tranzaciilor de import/export i tranzit de energie electric;
56. plan de aptJrare a SEN impotriva perturbaiilor majore- documentul care conine
msuri tehnice i organizatorice, cu rolul de a mpiedica extinderea perturbaiilor n sistem
i de a limita consecinele acestora;
57. plan de dezvoltare- documentul de planificare pe termen lung a necesarului de investi~i
in capaciti de producere, transport i distribuie, n vederea acoperirii cererii de energie
electri~ a sistemului i a asigurrii livrrilor ctre clieni, n condiiile legislaiei aplicabile;
58. proceduro de ofertare - procedura prin care cerinele suplimentare de consum,
precum i capacitile de producere planificate a fi inlocuita sunt acoperite prin realizarea de
capaciti de producere de energie electric noi sau prin retehnologizarea celor existente;
59. productor de energie electric - persoana fizic sau juridic avnd ca specific
activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv n cogenerare;
60. producere distribuit- centralele de producere a energiei electrice conectate la
reeaua de distribuie;
61. reabilitare- ansamblul operaiunilor efectuate asupra unor echipamente i/sau
instalaii energetice care, fr modificarea tehnologiei iniiale, restabilesc starea tehnic i de
eficien a acestora la un nivel apropiat de cel avut la nceputul duratei de via;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012

62. retehnologizare- ansamblul operaiunilor de inlocuire a unor tehnologii existente,


uzate moral i/sau fizic, cu tehnologii moderne, in scopul creterii eficienei activitii,
reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;
63. reea electric~- ansamblul de linii, inclusiv elementele de susinere i de protecie
a acestora, staiile electrice i alte echipamente electroenergetice conectate ntre ele prin
care se transmite energie electric de la o capacitate energetic de producere a energiei
electrice la un utilizator; reeaua electric poate fi reea de transport sau reea de distribuie;
64. reea electric~ de distribuie- reeaua electric cu tensiunea de linie nominal pn
la 11 O kV inclusiv;
65. reea electric~ de interes public- reeaua electric la care sunt racordai cel puin
2 utilizatori;
66. reea electric~ de transporl- reeaua electric de interes naional i strategic cu
tensiunea de linie nominal mai mare de 110 kv;
67. sector al energiei electrice- ansamblul activitilor de producere a energiei electrice,
inclusiv de producere a energiei termice i electrice in cogenerare, de transport, de distribuie
i de fumizare a energiei electrice, de furnizare a serviciilor de sistem, importul i exportul
energiei electrice, schimburile naturale i/sau de avarie cu sistemele electroenergetice ale
rilor vecine, precum i instalaiile aferente acestora;
68. setviciu de distribuie- serviciul asigurat de operatorul de distribuie care const in
asigurarea transmiterii, in condiii de eficien i siguran, a energiei electrice ntre dou
sau mai multe puncte ale reelei de distribuie, cu respectarea standardelor de performan
in vigoare;
69. serviciu de sistem- serviciul asigurat de operatorul de transport i de sistem pentru
meninerea nivelului de siguran n funcionare a sistemului electroenergetic, precum i a
calitii energiei electrice, conform reglementrilor n vigoare;
70. serviciu tehnologic de sistem - serviciul asigurat, de ctre productori sau clieni
finali dispecerizabili, la cererea operatorului de transport i de sistem pentru meninerea
nivelului de siguran in funcionare a SEN, precum i a calit~i energiei electrice transportate
la parametrii prevzui de normele Tn vigoare;
71. serviciu de transport- serviciul asigurat de operatorul de transport i de sistem care
const n asigurarea transmiterii, n condiii de eficien i siguran, a energiei electrice ntre
dou sau mai multe puncte ale reelei de transport, cu respectarea standardelor de
performan in vigoare;
72. serviciu universal- serviciul de fumizare a energiei electrice garantat clienilor casnici
i clienilor noncasnici cu un numr de salariai mai mic de 50 i o cifr de afaceri anual sau
o valoare total a activelor din bilanul contabil conform raportrilor fiscal anuale care nu
depete 10 milioane de euro, ia un nivel de calitate i la preuri rezonabile, transparente,
uor comparabile i nediscriminatorii;
73. sigurana alimentllrii cu energie electrictj- asigurarea capacitii tehnice a sistemului
energetic naional de a alimenta cu energie electric utilizatorii acestui sistem, cu respectarea
legislaiei in vigoare;
74. sigurana in funcionare a reelei -funcionarea continu a reelei de transport i,
dup caz, a reelei de distribuie, n circumstane previzibile;
75. sistem electroenergetic- ansamblul instalaiilor electroenergetice interconectate prin
care se realizeaz producerea, transportul, conducerea operativ, distribuia, furnizarea i
utilizarea energiei electrice;
76. sistem electroenergetic izolat- sistemul local de producere, distribuie, furnizare i
utilizare a energiei electrice in condiiile prevzute de lege, care nu este interconectat cu
SEN;
77. sistem electroenergetic national (SEN) - sistemul electroenergetic situat pe teritoriul
naional; SEN constituie infrastructura de baz utilizat n comun de participanii la piaa de
energie electric;
78. sistem Jnterconectat- sistemele de transport l de distribuie legate ntre ele prin
intermediul uneia sau mai multor interconexiuni;
79. standard de performant~ pentru serviciile de transportldistribuielfumizare a energiei
electrice - reglementarea emis de autoritatea competent pentru stabilirea indicatorilor
de performan in asigurarea serviciului de transport/distribuie/furnizarea energiei electrice;
80. transport al energiei electrice ....!... transportul de energie electric prin reeaua
interconectat de transport de energie electric, n scopul transmiterii energiei electrice ctre
clienii finali sau ctre distribuitori, dar fr a include i furnizarea;
81. utilizator de reea electric- orice persoan fizic sau juridic ale crei instalaii sunt
racordate la un sistem electroenergetic in scopul livrrii de energie electric n ori din sistemul
de transport, respectiv de distribuie a energiei electrice;
82. zon de protecie- zona adiacent capacitii energetice, extins n spaiu, n care
se introduc interdicii privind accesul persoanelor i regimul construciilor;
83. zon de siguran - zona adiacent capacitilor energetice, extins in spaiu, tn
care se instituie restric~i i interdicii n scopul asigurrii funcionrii normale i pentru evitarea
punerii n pericol a persoanelor, bunurilor i mediului; zona de siguran cuprinde i zona de
protecie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VIJ.2012 7

CAPITOLUL Il
Strategia i politica energetic, autoriti i competene
Strategia i politica energetic Art. 4. - (1) Strategia energetic naional definete obiectivele sectorului energiei
electrice pe termen mediu i lung i modalitile de realizare a acestora, n condiiile asigurrii
unei dezvoltri durabile a economiei naionale. Strategia energetic se elaboreaz de
ministerul de resort i se aprob de Guvern, cu consultarea organizaiilor neguvernamentale,
a partenerilor sociali i a reprezentanilor mediului de afaceri.
(2) Politica energetic, urmrind direqiile stabilite prin strategia energetic, este elaborat
de ministerul de resort, pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu
i cu considerarea evoluiilor probabile pe termen lung, cu consultarea organizaiilor
neguvernamentale, a partenerilor sociali i a reprezentanilor mediului de afaceri, avnd n
vedere, n principal:
a) constituirea cadrului instituional corespunztor, prin definirea organismelor i a
autoritilor competente pentru realizarea acestei politici;
b) asigurarea securitii n aprovizionarea cu combustibili i energie electric;
c) asigurarea proteciei mediului, reconstruqia ecologic a siturilor afectate de activiti
energetice;
d) transparena preurilor i tarifelor la combustibili i energie;
e) creterea eficienei in utilizarea combustibililor i energiei;
f} dezvoltarea surselor regenerabile de energie i cogenerrii de nalt eficien, cu
acordarea de prioriti alimentrii cu energie electric pentru aezrile izolate;
g) dezvoltarea cooperrii energetice internaionale, participarea la pieele regionale i
piaa european de energie electric.
(3) Sursele de finanare utilizate pentru aplicarea strategiei energetice naionale i a
politicii Guvernului in sectorul energetic se asigur din sursele proprii ale operatorilor
economici n domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, imprumuturi rambursabile i
nerambursabile.
(4) Msurile de sprijin de natura ajutorului de stat, propuse pentru asigurarea aplicrii
strategiei energetice na~onate i a politicii Guvernului n sectorul energiei electrice, precum
i cele prevzute de prezenta lege vor fi aprobate i acordate numai n condiiile legii.

Programul energetic Art. 5. - (1) Politica energetic se concretizeaz ntr-un program cuprinznd msuri de
stimulare a activitilor de investiii, cercetare-dezvoltare, dezvoltare durabil, valorificare
eficient a resurselor energetice, a eficienei energetice i a altor activiti in vederea
asigurrii siguranei i securitii in funcionare a SEN, aprobat prin hotrre a Guvernului.
(2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale i locale iau msuri pentru realizarea obiectivelor nscrise in programul
prevzut la alin. (1) i examineaz, anual sau ori de cte ori este necesar, stadiul indeplinirii
prevederilor acestuia.
(3) Prin hotrre a Guvernului, pentru raiuni legate de sigurana alimentrii cu energie
electric, se poate acorda acces garantat la reelele electrice pentru energia electric
produs in centrale electrice care utilizeaz combustibili din producia intern, dar numai
pentru cantit~ anuale corespunztoare unei energii primare de maximum 15% din cantitatea
total de combustibil echivalent, necesar pentru a produce energia electric aferent
consumului brut final al rii.
Atribuiile ministerului de resort Art. 6. - Ministerul de resort elaboreaz strategia energetic naional i politica
energetic i asigur ducerea la indeplinire a acesteia, n condiiile prevederilor prezentei
legi, avnd urmtoarele atribuii principale:
a) stabilete cadrul instituional corespunztor pentru desfurarea. n condiii de eficien
i competitivitate, a activitii societilor comerciale din subordinea sau coordonarea
ministerului care i deruleaz activitatea n domeniul energiei electrice;
b) elaboreaz programe i planuri de msuri pentru aplicarea politicii Guvernului in
sectorul energiei electrice,, inclusiv a programelor de eficien energetic i de promovare a
surselor regenerabile de energie;
c) elaboreaz proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice;
d) asigur elaborarea de studii pe baza crora urmeaz a fi stabilite prioritile privind
investiiile de interes strategic din sectorul energiei electrice;
e) elaboreaz programul de constituire a stocurilor de siguran la combustibili i
urmrete realizarea prevederilor acestuia de ctre operatorii economici;
f) urmrete permanent, prin instltu~ile i autoritile abilitate in acest sens, performanele
i calitatea tehnologiilor i instalaiilor din sistemul energetic i iniiaz msuri in vederea
cresterii nivelului acestora;
g) are calitatea de autoritate contractant privind concesionarea in sectorul energiei
electrice;
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

h) ia msuri pentru realizarea instafaiifor de producere a energiei electrice care permit


utilizarea, in condiiile eficienei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne,
precum i valorificarea unor cantiti prestabilite de resurse regenerabile i secundare de
energie;
i) supravegheaz aplicarea i respectarea msurilor stabilite pentru protecia mediului de
ctre participanii fa activitile din sectorul energiei electrice aflai in subordinea sau
coordonarea ministerului;
j) elaboreaz programe privind diversificarea surselor primare de energie, propunnd
Guvernului msuri n acest sens:
k) implementeaz politica energetic a Guvernului, referitoare la continuarea promovrii
cogenerrii, ca soluie eficient de acoperire a consumului naional de energie termic i fa
utilizarea surselor regenerabife de energie;
1) coordoneaz aciunile de cooperare cu instituii similare din alte ri, precum i cu
organisme internaVonafe de profil;
m) asigur monitorizarea respectrii angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare fa
Uniunea European pentru sectorul energetic i coordoneaz transpunerea i
implementarea acestor angajamente de ctre instituiile implicate;
n) definete infrastructura critic a SEN;
o) monitorizeaz indeplinirea msurilor asumate pentru conformitatea instalaiilor din
sectorul energetic, care au obinut perioada de tranziie n urma negocierilor cu Uniunea
European, la normele prevzute n legislaia de mediu;
p) urmrete i propune, mpreun cu alte instituii i autoriti ale statului competente in
domeniu, msuri obligatorii pentru toi operatorii economici din sectorul energiei electrice,
indiferent de forma de proprietate, n legtur cu realizarea stocurilor de siguran ale SEN
in ceea ce privete combustibilii pentru perioada sezonului rece i volumul de ap din lacurile
de acumulare, precum i orice alte msuri privind nivelul de siguran i securitate Tn
funcionare a SEN, in vederea aprobrii prin hotrre a Guvernului; stabilete penaliti
pentru nerespectarea prezentelor msuri;
q) promoveaz i faciliteaz, mpreun cu ANRE, cooperarea dintre operatorul pieei de
energie electric, operatorii de transport i de sistem i omologii lor fa nivel regional, inclusiv
n ceea ce privete aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o pia intern competitiv
a energiei electrice. Aceast cooperare acoper zonele geografice definite n conformitate
cu art. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European i al
Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiiile de acces la reea pentru schimburile
transfrontaliere de energie electric i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003,
precum i alte zone geografice;
r) colaboreaz cu Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, care are
responsabilitatea realizrii planului naional de aciune n cazuri de srcie energetic, prin
care se definesc situaiile critice i clienii care nu pot fi deconectai n astfel de situaii,
precum i modul de recuperare a costurilor asociate, de ctre operatori, pe baza unei
proceduri specifice aprobate prin hotrre a Guvernului, la propunerea ANRE;
s) ia msuri pentru realizarea instafaiilor de producere a energiei electrice, care permit
utilizarea, in condiiile eficienei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne,
precum i valorificarea surselor regenerabile de energie;
) aprob specificaiile referitoare la caracteristicile tehnice ale echipamentelor energetice
utilizate in SEN, cu respectarea legislaiei europene aplicabile.
Autoritatea de reglementare Art. 7.- (1) ANRE este organizat i funcioneaz ca autoritate administrativ autonom,
cu personalitate juridic.
(2) Organizarea, funcionarea, competenele i atribuiile ANRE sunt stabilite potrivit legii.

CAPITOLUL III
Autorizaii, licene i
concesiuni
! 1

SECIUNEA 1
Autorizaii i licene

Activitile supuse regimului Art. 8. - (1) Realizarea de noi capaciti energetice, precum i retehnologizarea celor
autorlzrll existente se desfoar pe baz de autorizaii de nfiinare, acordate cu respectarea
prevederilor legale n vigoare.
(2) Producerea, transportul, serviciul de sistem, distribuia i furnizarea energiei electrice,
precum i activitile de administrare a pieelor centralizate de energie electric se
desfoar pe baz de licene acordate n condiiile prezentellegl.
(3) Exercitarea oricrei activiti fr autoriza~e sau licen se sancioneaz potrivit
prezentei legi.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485116.VII.2012 9

Regimul autorizrii Art. 9. - (1) Pentru autorizare, solicitantul va nregistra cererea la autoritatea
competent.
(2} Solicitantul va ataa, la cerere, actele i documentele care probeaz ndeplinirea de
ctre acesta a condiiilor economice, financiare, tehnice iprofesionale stabilite pe categorii
de capaciti energetice i de activiti n domeniu.
(3) Nu pot fi autorizai solicitanii care au ca acionari deintori al controlului sau ca
administratori persoane care anterior au avut calitatea de acionar deintor al controlului ori
administrator n cadrul unor operatori economici titulari de licen care nu i-au achitat
obligaiile de plat rezultate din tranzaciile realizate pe piaa de energie electric.
(4) Procedura de acordare, modificare, suspendare i retragere a autorizaiilor i
licenelor, termenele i condl~ile de acordare, constnd n: criterii, limite de putere, atestri,
avize, garanii i altele asemenea, difereniate pe categorii de capaciti i activiti supuse
autorizrii, se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al preedintelui ANRE.
(5) Refuzul acordrii unei autorizaii sau licene, lipsa de rspuns nuntrul termenului i
orice alt soluie a autoritii competente, considerate de solicitant ilegale i prejudiciabile,
pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureti, Secia de contencios administrativ, n condiiile
legii.
(6) Pentru capacitile de producere distribuit i/sau pentru micii productori de energie
electric, criteriile de autorizare vor avea in vedere dimensiunile limitate ale capacitilor de
producere i impactul asupra funcionrii reelelor electrice de distribuie .
(7) La stabilirea condiiilor de acordare a licenelor i autorizaiilor pentru capaciti de
producere noi se iau n considerare urmtoarele elemente:
a) sigurana i securitatea sistemelor electrice, a instalaiilor i a echipamentelor asociate;
b) protecia sntii i siguranei publice;
c) protecia mediului:
d) ocuparea terenurilor i alegerea amplasamentelor;
e) utilizarea domeniului public;
f) eficiena energetic;
g) natura surselor primare;
h) caracteristicile specifice solicitantului, cum ar fi: capacitile tehnice, economice i
financiare;
i) conformitatea cu msurile adoptate n legtur cu obligaiile de serviciu public i
protec~a consumatorului;
j) contribuia la crearea de capaciti pentru realizarea obiectivului global european,
potrivit cruia energia din surse regenerabile s reprezinta 20% din consumul final brut de
energie al Uniunii Europene in 2020, obiectivul naional al Romniei fiind de 24%, conform
art. 5 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
k) contribuia la crearea de capaciti energetice de producere pentru reducerea emisiilor;
1) valorificarea eficient i raionala a resurselor de materie prim energetic n
conformitate cu interesul strategic de dezvoltare durabil a Romniei i de funcionare sigur
i stabil a SEN n vederea realizrii independenei energetice naionale .

Categoriile de autorizaii Art. 1O. - (1) Autoritatea competent emite autorizaii de nfiinare pentru realizarea de
i licene noi capaciti energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de capaciti de
producere a energiei electrice i termice in cogenerare, sau retehnologizarea acestora, dup
cum urmeaz:
a) dac puterea electric Instalat a capacitilor respective depete 1 MW. este
necesar obinerea unei autorizaii de nfiinare;
b) dac puterea electric instalat a capacitilor respective este intre 500 kW inclusiv i
1 MW inclusiv, nu este necesar obinerea unei autorizaii de nfiinare, dar sunt obligatorii
notificarea autoritii competente privind proiectul investiional i raportarea periodic a
stadiu lui realizrii acestuia, conform reglementrilor in vigoare;
c) dac puterea electric instalat a capacitilor respective este mai mic de 500 kW, nu
este necesar objnerea unei autorizaii de nfiinare, dar obligaia de notificare a autorit~i
competente privind proiectul investiional i raportarea periodic a stadiului realizrii acestuia,
conform reglementrilor in vigoare, revin operatorilor de distribuie a energiei electrice.
(2) Autoritatea competent emite licene pentru:
a) exploatarea comercial a capacltilor de producere a energiei electrice;
b) exploatarea comercial a capacit~lor de producere a energiei termice n cogenerare;
c) prestarea serviciului de transport al energiei electrice;
d) prestarea serviciului de sistem:
e) prestarea serviciului de distribuie a energiei electrice;
f) administrarea pieelor centralizate - se acord o singur licen pentru operatorul
pieei de energie electric i una pentru operatorul pieei de echilibrare;
g) activitatea de fumlzare a energiei electrice.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485116.VII.2012

(3) Autorizaiile de nfiinare pentru realizarea de capacit~ noi, prevzute la alin. (1 }, se


acord numai dac acele capaciti sunt amplasate pelfn lmobile proprietate public/privat
a statului ori a unitilor administrativ-teritoriale pe proprietatea privat a solicitantului
autorizaie] de infiinare sau pe proprieti deinute cu un alt titlu legal.
(4) Licenele pentru exploatarea comercial a capacitilor energetice noi se acord in
cazul Tn care capacitile energetice noi sunt amplasate pelfn imobila proprietate public sau
privat a statului ori a unitilor administrativ-teritoriale, pe proprietatea privat a solicitantului
licenei, pe proprietatea privat a unor persoane fizice sau juridice sau pelfn imobila deinute
cu un alt titlu legal dect cel de proprietate.
(5) Exploatarea comercial de capaciti energetice se poate desfura fr a deine
licena pentru activitile prevzute la:
a) alin. (2) lit. a), de ctre deintorul unor capaciti de producere a energiei electrice
care pot fi pornite fr tensiune din SEN, grupuri cu autopornire i care sunt utilizate de ctre
acesta n scopul alimentrii de siguran, cu energie electric, a echipamentelor sau
instalaiilor proprii;
b) alin. (2) lit. a) i b), de ctre clientul casnic deintor al unor capaciti de producere a
energiei electrice, respectiv electrice i termice in cogenerare, conectate la reea, cu putere
electric mai mic de 100 kW;
c) alin. (2) lit. b), de ctre un productor de energie electric i termic n cogenerare,
dac din totalul energiei produse anual energia termic produs n cogenerare, pe care
acesta o comercializeaz, reprezint mai puin de 20%;
d) alin. (2) lit. e), de ctre deintorul unei/unor reele electrice de distribuie, dac din
avizele tehnice de racordare emise rezult c puterea aprobat pentru utilizatorii
acestei/acestor reele, alii dect deintorul, totalizeaz sub 1 MW;
e) alin. (2) lit. e), de ctre deintorul unei/unor reele electrice de distribuie, dac
utilizatorii acestei/acestor reele dein focuri de consum exclusiv in interiorul unei/unor cldiri
alimentate prin intermediul acelei/acelor reele.
(6) Activitatea unei persoane fizice sau juridice de revnzare a energiei electrice ctre
utilizatorii reelelor electrice aflate in exploatare se desfoar fr licena de furnizare
prevzut la alin. (2) llt. g), in condiiile respectarii reglementrilor specifice, aprobate de
autoritatea competent.
(7) Pentru a comercializa energia electric obinut in urma unui contract de procesare,
operatorul economic parte a unui astfel de contract trebuie s dein licena de furnizare
prevzut fa alin. (2) lit. g).
(8) AutorizaWie i licenele se modific in cazul schimbrii circumstanelor sau condiiilor
existente la data acordrii acestora.
Suspendarea Art. 11. - (1) n caz de nendeplinire de ctre titularul autorizaie! de nfiinare, respectiv
i retragerea autorizaiilor al licenei a obligaiilor sale legale, precum i in caz de nerespectare a condiionrilor,
i licenelor limitrilor, restriciilor, interdiciilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizaie, respectiv prin
licen, constatate de autoritatea competent din oficiu ori la sesizarea unor teri sau la
notificarea de ctre titular, autoritatea competent va proceda dup cum urmeaz:
a) n cazul n care neindeplinirea sau nerespectarea obligaiilor nu este imputabil
titufarului, va dispune:
-un termen de conformare, dac situaia creat este remediabil;
- retragerea autorizaiei, respectiv a licenei, dac situaia creat este iremediabil;
b) in cazul in care nendeplinirea sau nerespectarea obligaiilor este imputabil titularului,
va dispune:
-suspendarea autorizaiei, respectiv a licenei, pe o perioad fixat pentru remedierea
situaiei create i pentru conformare cu autorizaia, respectiv cu licena, dac situaia creat
este remediabil;
-retragerea autorizaiei, respectiv a licenei, dac situaia creat este iremediabil.
(2} Autoritatea competenta va retrage autorizaia de nfiinare, respectiv licena, in cazul
decderii, incapacitii sau al falimentului titularului, precum i la incetarea concesiunii ori a
focaiunii capacitii energetice sau la vnzarea capacitii de ctre titular.

Drepturile i obligaiile Art. 12. - (1) Lucrrile de realizare i retehoologizare ale capacitifor energetice pentru
ce decurg din autorizaia care se acord autorizaii, precum i activitile i serviciile pentru care se acord licene,
de infiintare i din licene dup caz, sunt de interes public, cu excepia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii
consumului propriu al titularului autorizaiei sau licenei.
(2) Asupra terenurilor i bunurilor proprietate public sau privat a altor persoane fizice
ori juridice i asupra activitilor desfurate de persoane fizice sau juridice n vecintatea
capacitii energetice se instituie limitri ale dreptului de proprietate n favoarea titularilor
autorizaiilor de infiintare i de licene care beneficiaz de:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrrilor necesare realizrii, relocrii, retehnologizrii
sau desfiinrii capacitii energetice, obiect al autorizaiei;
b) dreptul de uz pentru asigurarea funcionrii normale a capacitii, obiect al autorizaiei
de nfiinare, pentru reviziile, reparaiile i interveniile necesare;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 11

c) servitutea de trecere subteran, de suprafa sau aerian pentru instalarea/desfiinarea


de reele electrice sau alte echipamente aferente capacitii energetice i pentru acces la
locul de amplasare a acestora, in condiiile legii;
d) dreptul de a obine restrngerea sau incetarea unor activiti care ar putea pune n
pericol persoane i bunuri;
e) dreptul de acces la utilitile publice.
(3) Drepturile de uz i de servitute au ca obiect utilitatea public, au caracter legal, iar
coninutul acestora este prevzut la art. 14 i se exercit fr inscriere in Cartea funciar pe
toat durata existentei capacit~i energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologizrii unei
capaciti in funciune, reparaiei, reviziei, lucrrilor de intervenie in caz de avarie.
(4) Exercitarea drepturilor de uz i servitute asupra proprietilor statului i ale unitilor
administrativ-teritoriale afectate de capacitile energetice se realizeaz cu titlu gratuit, pe
toat durata existenei acestora.
(5) Exercitarea drepturilor de uz i de servitute asupra proprietilor private afectate de
capacitile energetice, care se vor realiza dup intrarea Tn vigoare a prezenei legi, se face
in conformitate cu regulile procedurale privind condiiile i termenii referitori la durata,
coninutul i limitele de exercitare a acestor drepturi, prevzute intr-o convenie-cadru,
precum i pentru determinarea cuantumului indemnizaiilor, a despgubirilor i a modului de
plat a acestora, care se aprob, mpreun cu convenia-cadru, prin hotrre a Guvernului,
la propunerea ministerului de resort.
(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz i de servitute de ctre
titularii de licene i autorizaii pot solicita incheierea de convenii, conform prevederilor
atin. (5).
(7) Beneficiaz de indemnizaii i, respectiv, despgubiri i proprietarii de terenuri afectate
de exercitarea drepturilor de uz i de servitute de ctre titularii de licene i autorizaii care
la data intrrii Tn vigoare a prezentei legi au in derulare convenii privind exercitarea acestor
drepturi ncheiate in condiiile legii.
(8) Titularii de licene i autorizaii sunt obligai s procedeze la incheierea convenpilor-
cadru prevzute la alin. (5}, in termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor
afectai.
(9) Dac, cu ocazia interveniei pentru retehnologizri, reparaii, revizii sau avarii, se
produc pagube proprietarilor din vecintatea capacitilor energetice, titularii de licen au
obligaia s plteasc despgubiri, n condiiile prezentei legi.
(1 O) Proprietarii terenurilor i titularii activitilor afectai de exercitarea de ctre titularii de
licen i autorizaii a drepturilor prevzute la alin. (2) vor fi despgubii pentru prejudiciile
cauzate acestora. La calculul despgubirilor vor fi avute rn vedere urmtoarele criterii:
-suprafaa de teren afectat cu ocazia efecturii lucrrilor;
-tipurile de culturi i plantaii, precum i amenajrile afectate de lucrri;
- activitile restrnse cu ocazia lucrrilor.
Cuantumul despgubirii se stabilete prin acordul pr1ilor sau, in cazul in care pr1ile nu
se neleg, prin hotrre judectoreasc.
(11) Dreptul de uz i de servitute asupra terenurilor proprietate privat, restrngerea sau
ncetarea unor activiti prevzute la alin. {2) se stabilesc i se exercit cu respectarea
principiului echitii, a dreptului de proprietate i a minimei afectri a acestuia.
( 12) Titularii de autorizaii i licene sunt in drept s efectueze lucrrile de defriare a
vegetaiei sau tierile de modelare pentru crearea i meninerea distanei de apropiere fa
de reelele electrice cu personal specializat, respectnd prevederile legale in vigoare.
(13) Titularii de autorizaii i licene beneficiari ai drepturilor de uz i de servitute asupra
proprietii publice sau private a statului i a unitilor administrativ-teritoriale sunt scutii de
plata de taxe, impozite i alte obligaii de plat instituite de autoritile administraiei publice
centrale i locale.
Obligaiile decurgnd din Art. 13.-(1) Titularul autorizaiei de nfiinare are urmtoarele obligaii:
autorlzaiile de infllnare i din a) s stabileasc i s aplice, pe ntreaga durat a executrii lucrrilor, msurile de
licene protecie a persoanelor, bunurilor i mediului;
b) s obirl toate avizele, acordurile i atestatele prevzute de lege pentru realizarea
obiectivului autoriza!.
(2) Pe durata de valabilitate a licenelor, titularii de licene sunt obligai:
a) s respecte condiiile care nsoesc licena;
b) s in situaii contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licenei
acordate de autoritatea competent, in cazul operatorului economic in domeniul energiei
electrice integrat, pe vertical sau pe orizontal, s procedeze la fel ca in cazul n care
activitatea respectiv ar fi efectuat de operatori economici separai i s ntocmeasc
rapoarte financiare in formatul solicitat de autoritatea competent;
c) s constituie i s menin garan~i financiare care s le permit desfurarea activit~i
i asigurarea continuitii serviciului;
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

d) s pun la dispoziia autorit~i competente informaiile necesare pentru desfurarea


Tn bune condiii a activitii acesteia;
e} s ntocmeasc, s supun spre auditare i s publice evidenele lor contabile anuale
la nivel de societate comercial, fr a cuprinde n mod distinct sediile secundare fr
personalitate juridic, conform legislaiei specifice, adoptate in conformitate cu cea de-a
Patra Directiv 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978.
(3} Operatorii economici care nu au obligaia de a publica conturile anuale pstreaz la
sediul lor un exemplar din acestea la dispoziia publicului.
(4) Activitatea de audit prevzut la alin. (2} lit. e) const, n special, n verificarea
respectrii obligaiei de a evita discriminrile i subveniile incruciate intre activitile
desfurate de operatorul economic auditat.

Drepturile i obligaiile Art. 14. - (1} Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrrilor necesare
titularilor de autorizaii de realizrii/relocrii/desfiinrii sau retehnologizrii de capaciti energetice se intinde pe durata
infiinare i de licen asupra necesar executrii lucrrilor. ln exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizaiei de
proprietii terilor infiinare/relocare/desfiinare sau retehnologizare, dup caz, cu respectarea prevederilor
legale, poate:
a) s depoziteze, pe terenurile necesare executrii lucrrilor, materiale, echipamente,
utilaje, instalaii;
b) s desfiineze culturi sau plantaii, construcii sau alte amenajri existente ori numai s
le restrng, n msura strict necesar executrii lucrrilor pentru capacitatea autorizat, in
condiiile legii;
c) s ndeprteze materiale, s capteze ap, n condiiile prevzute de legislaia in
vigoare;
d) s instaleze utilaje i s lucreze cu acestea. s am plaseze birouri i locuine de antier,
cu acordul prealabil al proprietarului;
e) s opreasc ori s restrng activiti ale proprietarului, n msura strict necesar
executrii lucrrilor pentru capacitatea autorizat, cu respectarea prevederilor legale in
vigoare.
(2) Dreptul de uz prevzut la alin. (1) nceteaz naintea expirrii duratei stabilite pentru
executarea lucrrilor sau inaintea acestui termen, la data terminrii anticipate a lucrrilor
sau la data sistrii acestora i renunrii la autorizaii. Oricare dintre aceste situaii trebuie
notificat de ndat proprietarului.
(3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcionrii normale a capacitii
energetice se intinde pe toat durata funcionrii capacitii, iar exercitarea lui se face ori de
cte ori este necesar pentru asigurarea funcionrii normale a capacitii. In exercitarea
acestui drept titularul licenei poate:
a) s depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaii pentru ntreinere. revizii,
reparaii i intervenii necesare pentru asigurarea funcionrii normale a capacitii;
b) s instaleze utilaje i s lucreze cu acestea;
c) s desfiineze sau s reduc culturi, plantaii ori alte amenajri existente i s restrng
activiti ale proprietarului, n msura i pe durata strict necesare executrii operaiilor de
ntreinere, reparaii, revizii sau intervenii pentru asigurarea funcionrii normale a capacitii,
cu respectarea legislaiei n vigoare.
(4) Titularul licenei este obligat s ntiineze n scris proprietarul bunurilor sau prestatorul
activitilor care vor fi afectate ca urmare a lucrrilor la capacitile energetice, cu excepia
cazurilor de avarii, situaie n care proprietarii sunt ntiinai in termenul cel mai scurt.
(5} Titularul licenei este obligat s plteasc proprietarilor despgubirea cuvenit pentru
pagubele produse, s degajeze terenul i s-I repun in situaia anterioar, in cel mai scurt
timp posibil.
(6} Servitutea de trecere subteran, de suprafa sau aerian cuprinde dreptul de acces
i de executare a lucrrilor la locul de amplasare a capacitilor energetice cu ocazia
interveniei pentru retehnologizri, reparaii, revizii i avarii.
(7) Pentru a evita punerea in perico! a 1persoanelor, a bunurilor sau a unor activiti
desfurate n zona de executare a lucrrilor de realizare ori retehnologizare de capaciti
energetice, precum i a operaiilor de revizie sau reparaie la capacitatea in funciune, titularul
autorizaie! sau al licenei are dreptul de a obine restrngerea ori sistarea, pe toat durata
lucrrilor, a activitilor desfurate in vecintate de alte persoane. Tn acest caz, persoanele
afectate vor fi intiinate, in scris, despre data nceperii, respectiv a finalizrii lucrrilor.
(8) La incetarea exercitrii drepturilor prevzute la art. 12 alin. (2}, titularul autorizaiei de
infiinare, respectiv titularul licenei este obligat s asigure degajarea terenului i repunerea
lui in situaia iniial.
(9) Dreptul de acces la utilit~le publice, prevzut la art. 12 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat
de titularul autorizaiei sau al licenei cu bun-credin i in mod rezonabil, fr a prejudicia
accesul altor persoane la respectivele utiliti publice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 13

Zonele de protecie i zonele de Art. 15.- (1) Pentru protecia i funcionarea normal a capacitilor energetice i a
siguran anexelor acestora, precum i pentru evitarea punerii n pericol a persoanelor, bunurilor i
mediului se instituie zone de protecie i de siguran.
(2) Zonele de protecie i de siguran se determin pentru fiecare capacitate, in
conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competent.
(3) Asupra terenurilor aflate in proprietatea terilor, cuprinse in zonele de protecie i de
siguran, se stabilete drept de servitute legal.

Obligaiile de serviciu public Art. 16.- (1) Titularii de autorizaii de Tnfiinare i de licene au obliga~a de a-i desfura
activitple cu respectarea obligaiilor de serviciu public referitoare la siguran, calitatea i
preul energiei electrice furnizate, continuitatea aprovizionrii, eficiena energetic, cu
respectarea normelor de securitate i sntate a muncii i de protecie a mediului, precum
i a prevederilor din contractele directe cu consumatorii.
(2) Obligaiile de serviciu public se pot stabili prin hotrre a Guvernului sau prin
reglementri ale ANRE, caz n care se notific Comisiei Europene de ctre ANRE, prin licene
sau autorizaii de nfiinare, pentru fiecare activitate din sectorul energiei electrice.
Exproprierea Art. 17. - (1) Terenul necesar nfiinrii i funcionrii capacitii energetice este fie
proprietate privat a unui ter sau a titularului autorizaiei, fie proprietate public.
(2} Dac terenul necesar pentru nfiinarea i funcionarea capacitii energetice este
proprietate privat a unui ter, solicitantul autorizaiei de nfiinare are ca prim opiune
cumprarea terenului de la proprietar sau s iniieze procedura legal de expropriere a
terenului pentru cauz de utilitate public, cu despgubirea proprietarului, n condiiile legii,
i s obin concesiunea acestuia, pe durata existenei capacitii energetice.

SECIUNEA a 2-a
Proceduri pentru noi capaciti energetice de producie

Procedura de licitaie i alte Art. 18.- (1) fn cazul n care, n urma procedurii de autorizare, capacitile de producie
proceduri care se construiesc sau msurile luate pe linia managementului orientat ctre eficiena
energetic i satisfacerea cererii nu sunt suficiente pentru a garanta sigurana alimentrii
pentru consumul intern, ministerul de resort poate iniia o procedur de licitaie sau orice
alta procedur similar pentru atribuirea unui contract, in condiii de transparen i
nediscriminare, pe baza unor criterii publicate, prin care s invite noi operatori economici
sau titulari de licen de producere preexisteni s oferteze pentru realizarea de noi capaciti
de producere a energiei electrice.
(2) n condiiile alin. (1) i in scopul asigurrii proteciei mediului i al promovrii noilor
tehnologii, ministerul de resort poate iniia o procedur de licitaie privind realizarea de noi
capaciti de producere a energiei electrice. Aceast procedur se poate referi la noi
capacit~ sau la resursele de management orientat ctre eficien energetic i satisfacerea
cererii.
(3) Ofertantului declarat catigtor i se va acorda autorizaie de nfiinare i licen, potrivit
dispoziiilor seciunii 1 din prezentul capitol.
(4) Procedura de desfurare a licitaiei pentru capaciti de producere noi, precum i
lista de criterii care stau la baza seleciei ofertelor i atribuirea contractului se aprob prin
hotrare a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.
(5) Procedura prevzut la alin. (4) se va elabora cu respectarea urmtoarelor principii:
a) informaiile privind procedura de ofertare pentru capacitile de producere i msurile
de eficien energetic i satisfacerea cererii se public n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, cu cel puin 61uni inainte de termenul final pentru depunerea ofertelor;
b) caietul de sarcini se pune la dispozitia oricrui operator economic interesat, la
solicitarea acestl,Jia: .
c) caietul de sarcini conine descrierea detaliat a specificaiilor contractului i a procedurii
care trebuie urmat de ctre toi ofertanii, precum i lista complet a criteriilor care determin
selecia ofertanilor i atribuirea contractului, Inclusiv stimulentele, cum ar fi subveniile, care
sunt acoperite de ofert;
d) pentru invitaiile de participare la procedura de ofertare care se refer la capacitatea
de producere previzionat a fi necesar, trebuie luate n considerare i ofertele de furnizare
de energie electric cu garanii pe termen Jung, propuse de unitile de producie existente,
cu condijia ca acestea s permit acoperirea nevoilor suplimentare.
(6) Organizarea, monitorizarea i controlul procedurii de ofertare se realizeaz de
operatorul de transport i de sistem.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

Concesionarea. Obiectul Art. 19. - (1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate public sau
concesiunii ' ' autoritatea privat a statului, activitile i serviciile publice de interes naional din domeniul energiei
contractant electrice.
(2) Calitatea de autoritate contractant o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate
public sau privat a statului ori pentru activitile sau serviciile publice de interes naional.
(3) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru
acordarea concesiunilor, precum i coninutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de
autoritatea contractant, Tn conformitate cu prevederile legii, i se aprob prin hotrre a
Guvernului.
(4) Contractul de concesiune intr n vigoare la data publicrii acestuia n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea L
(5) Condiiile de acordare, meninere, suspendare i retragere a concesiunil se stabilesc
prin contractul de concesiune incheiat de autoritatea contractant i aprobat in conformitate
cu prevederile prezentei legi.

CAPITOLUL IV
Energia electric

Piaa de energie electric Art. 20. - (1) Piaa de energie electric este compus din piaa reglementat i piaa
concurenial, iar tranzaci ile cu energie se fac angro sau cu amnuntul.
(2) Creterea ponderii pieei concureniale se realizeaz gradat, prin asigurarea accesului
pe aceast pia pentru cat mai muli participani, productori, furnizori i clieni finali, in
conformitate cu prevederile art. 23.
(3) Se nfiineaz Comisia de soluionare a disputelor, ca organism care soluioneaz
disputele pe piaa angro i cu amnuntul aprute intre participanii la piaa de energie electric.
(4) Comisia de soluionare a disputelor este format din 5 membri, care sunt numii prin
decizie a preedintelui ANRE pe o perioad de 3 ani, dintre specialitii ANRE cu vechime de
cel puin 8 ani n sectorul energiei electrice.
(5) Comisia de soluionare a disputelor i desfoar activitatea pe baza unui regulament
de organizare i func1lonare, aprobat prin decizie a preedintelui ANRE , dup consultare
public.

Participanii la piaa de energie Art. 21.- (1) Participanii la piata de energie electric trebuie s respecte regulile de
electric funcionare a acesteia, prevzute prin ordine, decizii i avize favorabile emise de autoritatea
competent i s efectueze plile pentru energia electric i serviciile de care beneficiaz,
rezultate din tranzaciile efectuate in conformitate cu aceste reguli, la termenele scadente
prevzute in contractele incheiata intre pri.
(2) Participan~i la piaa de energie electric I structurile operaionale asociate sunt:
productorul, operatorul de transport i de sistem, operatorul pieei de energie electric,
operatorul de distribuie, furnizorul i clientul.
(3) Participanii la pia sunt obligai s-i asume responsabilitatea financiar pentru plata
dezechilibrelor pe care le genereaz pe piaa de energie electric, cu excepia dezechilibrelor
pentru care se aplic reguli de socializare/redistribuire stabilite de autoritatea competent sau
prevzute explicit de legislaia in vigoare, s respecte prevederile licenelor i ale
reglementrilor emise de autoritatea competent. Obligaiile de plat vor fi achitate in termen
de maximum o lun de la ncheierea lunii de tranzacionare, pe baza cantitilor de energie
electric tranzacionale msurate.
(4) Clienii au obligaia plii contravalorii facturilor pentru energia electric i pentru
serviciile de care beneficiaz, la termenele scadente prevzute n contractele ncheiate intre
pri, precum i constituirea de garan1ii financiare n vederea evitrii riscurilor de ne plat pe
piaa de energie electric .
(5) Participanii la piaa de energie electric trebuie s notifice operatorului de transport i
de sistem importurile, exporturile i tranzitele pe intervale de tranzaclonare , cu partenerii
externi, pe fiecare grani.
(6) Participanii la piaa de energie electric treooie s notifice operatorului de transport i
de sistem toate cantitile contractate nete reciproce.
(7) Participanii la piaa de energie electric au obligaia s transmit operatorului pieei de
energie electric i de echilibrare informaii privind cantitile de energie electric
tranzacionale aferente contractelor de vnzare-cumprare de energie electric ncheiate.

Funcionarea pieei Art. 22. - (1) Furnizarea de energie electric n condiiile reglementate se realizeaz
reglementate de energie pentru asigurarea alimentrii cu energie electric a clientilor prevzui la art. 55 alin. (1) pn
electrici la data de 31 decembrie 2013 pentru clienii noncasnici, respectiv pn la data de
31 decembrie 2017 pentru clienii casnici.
(2) Pe piaa reglementat , autoritatea competenta are dreptul:
a) s impun obligaii de serviciu public productorilor, operatorului de transport i de
sistem, operatorilor de distribuie i furnizorilor de ultim instan pentru asigurarea alimentrii
cu energie electric a clienilor prevzui la art. 55 alin. {1), conform art. 16;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 15

b) s impun fumizorilor de ultim instan proceduri transparente de achiziie a energiei


electrice de pe piaa concurenial destinat clienilor prevzui la art. 55 alin. (1 );
c) s aprobe i s publice preurile i cantitile din contractele ncheiate ntre productori
i fumizorii clienilor prevzui la art. 55 alin. (1 );
d) s aprobe i s publice tarifele aplicate de fumizorii de ultim instan de energie
electric clienilor prevzui la art. 55 alin. (1) pn la eliminarea tarifelor reglementate conform
alin. (1);
e) s aprobe metodologii de monitorizare a cheltuielilor cu achiziia energiei electrice
conform lit. b);
f) s avizeze i s publice preurile propuse de furnizorii de ultim instan pentru energia
electric furnizat clienilor prevzui la art. 55 alin. (1), dup eliminarea tarifelor reglementate.
(3) Pentru asigurarea siguranei n funcionare a SEN, autoritatea competent poate s
aprobe preurile i cantit~le din contractele de achizi~e i livrare a serviciilor tehnologice de
sistem.
(4) Furnizarea energiei electrice clien~lor prevzui la art. 55 alin. (1) in condiiile alin. (1)
se face pe baz de contracte reglementate.
(5)Autoritatea competent va monitoriza continuu efectul pieei reglementate asupra pieei
concureniale de energie electric i va lua msurile necesare pentru evitarea eventualelor
distorsiuni i pentru creterea gradului de transparen a tranzaciilor comerciale.
(6) Autoritatea compelenl va organiza, n cadrul aciunii de monitorizare, un proces de
evaluare anual detaliat a funcionrii pieei de energie electric, n condiiile renunrii
treptate la aplicarea tarifelor reglementate pentru clienii noncasnici prevzui la art. 55 alin. (1)
lit. a), in care vor fi utilizai, cel puin, urmtorii indicatori generali:
a) numrul de furnizori activi in piaa de energie electric n fiecare an;
b) cota de pia a fiecruia dintre fumizorii activi;
c) capabilitatea economico-financiar a furnizorilor activi i comportamentul acestora n
pia;
d) evoluia numrului anual de schimbri ale fumizorului de energie pe categorii de clieni;
e) nivelul i evoluia preurilor n pia;
f) gradul de informare a clien!ilor finali privind piaa de energie electric;
g) facilitile acordate clienilor vulnerabili i numrul acestora;
h) numrul clienilor care beneficiaz de serviciul universal n condiiile prezentei legi;
i) gradul de transparen a informaiilor n piaa de energie.
(7) ln baza procesului de monitorizare prevzut la alin. (5) i {6), ANRE ntocmete un
raport o dal la 2 ani, referitor la preurile reglementate ca obligaii de serviciu public i impactul
acestora asupra pieei de energie electric.
(8) Calendarul de eliminare treptat a preurilor reglementate pentru clienii finali, cu
incepere la data de 1 septembrie 2012 pentru clienii noncasnici, respectiv la data de 1 iulie
2013 pentru clienii casnici, se stabilete innd seama de posibilele efecte negative ale
eliminrii preurilor reglementate, astfel nct acestea s fie ct mai puin resimite de clieni.

Funcionarea pieei Art. 23. - (1) Tranzaciile cu energie electric se desfoar pe piaa concurenial, in
concureniale mod transparent, public, centralizat i nediscriminatoriu.
(2) Pe piaa concurenlal, tranzaciile comerciale se fac angro sau cu amnuntul, conform
reglementrilor ANRE, iar preurile se formeaz in baza cererii i ofertei, ca rezultat al unor
mecanisme concureniale.
(3) Pe piaa concurenial de energie electric, operatorul de transport i de sistem poate
achiziiona servicii tehnologice de sistem.
(4) Pe piaa concurenial cu amnuntul, fumizorii vnd energie electric clienilor finali
prin contracte bilaterale, la preuri negociate sau stabilite prin oferte-tip.
(5) Datele relevante cum sunt durata, regulile privind livrarea i decontarea, cantitatea,
termenele de executare, preurile tranzaciei. mijloacele de identificare a clientului angro, cu
privire la toate tranzaciile din cadrul contractelor de furnizare de energie electric i al
instrumentelor derivate din domeniul energiei electrice ncheiate cu clieni angro i cu operatori
de transport i Cle sistem se pstreaz de fUrnizori cel puin 5 ani i se pun la dispoziia ANRE,
a Comisiei Europene i a celorlalte autoriti naionale competente, la cererea acestora.
(6) Obligaia de pstrare a datelor privitoare la tranzaciile din cadrul instrumentelor
financiare derivate se aplic in conformitate cu prevederile liniilor directoare publicate de ctre
Comisia European.
(7) Datele prevzute la alin. (6) pot fi publicate de ANRE, cu respectarea legii.
(8) Pe piaa concurenial, ANRE are dreptul de a suspenda funcionarea pieei
concureniale, n cazul aplicrii prevederilor art. 24.
(9) Prevederile alin (8) se aplic pe baza unei reglementri aprobate prin ordin al
preedintelui ANRE, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, in termen de 6 luni de
la intrarea Tn vigoare a prezentei legi.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

Msuri de salvgardare Art. 24. - (1) in cazul unor situaii neateptate de criz pe piaa de energie i in cazul in
care este ameninat sigurana fizic ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalaiilor
ori integritatea sistemului, operatorul de transport i de sistem propune ANRE i ministerului
de resort adoptarea unor msuri de siguran.
(2) Msurile menionate la alin. (1) trebuie s afecteze ct mai puin buna funcionare a
pieei interne europene i s se rezume strict la remedierea situaiei de criz care le-a generat.
(3) Punerea in aplicare a msurilor prevzute la alin. (1) se face prin hotrre a Guvernului,
ini~at de ministerul de resort.
(4) Ministerul de resort notific, in regim de urgen, celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, precum i Comisiei Europene msurile de siguran adoptate in fiecare caz.
(5) Tn termen de 3 luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi, operatorul de transport i
de sistem elaboreaz i propune spre aprobare, prin ordin al conductorului autoritii
competente, un set de reglementri tehnice i comerciale cu privire la msurile prevzute la
alin. (1).
Accesul la reeaua electric Art. 25. - ( 1) Deintorul de licen i clientul final au acces reglementat la reelele electrice
de interes public. Accesul la reelele electrice de interes public reprezint un serviciu
obligatoriu, in condiii reglementate, pe care trebuie s-I ndeplineasc operatorul de transport
i de sistem, precum i operatorul de distribuie.
(2) Accesul la reea poate fi restricionat numai dac racordarea afecteaz sigurana SEN,
prin nerespectarea normelor tehnice i a standardelor de performan prevzute i n
reglementrile tehnice in vigoare sau n cazul n care operatorul de transport ori de distribuie
nu dispune de capacitile necesare. Refuzul trebuie motivat i justificat in mod corespunztor
pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic i economic, conform reglementrilor emise
de autoritatea competent .
(3) Disputele privind accesul la reeaua electric se soluioneaz de autoritatea competent
prin emiterea unei decizii obligatorii pentru pri, in termen de dou luni de la primirea sesizri!
sau plngerii.
(4) Realizarea de linii electrice directe i accesul la acestea se reglemen teaz de
autoritatea competentA.
(5) Tariful pentru accesul la reeaua electric de interes public este reglementat.
(6} Productorii i furnizorii de energie electric i pot alimenta sediile proprii, filialele sau
clienii eligibili prin intermediul unor linii directe.
(7) Alimentarea prin intermediul unei linii directe conform alin. (6) este condiionat de
absena unei oferte rezonabile economic i tehnic pentru accesul la reeaua electric de
interes public.
(8) Realizarea liniilor electrice directe se face cu respectarea normelor tehnice i de
siguran cuprinse in reglementrile tehnice in vigoare.
(9) Alimentarea printr-o linie direct trebuie s asigure indeplinirea condiiilor privind
protecia consumatorilor prevzute de prezenta lege.
(10) Deintorul unei linii electrice directe are obligaia s asigure accesul la linia direct,
conform reglementrilor autoritii competente.
(11) Capacitile de interconexiune finanate prin investiii comerciale private se realizeaz
fr a aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 714/2009.
(12) Deciziile privind realizarea investiiilor aferente capacitilor de interconexiune se iau
in urma unei analize comune efectuate de ctre operatorii de transport i de sistem in cauz.
(13) Etapele i procedurile necesare pentru racordarea utilizatorilor la reelele de transport
i distribuie se stabilesc prin regulamentul de racordare a utilizatorilor la reele de interes
public, aprobat de ANRE.
Contractul de racordare Art. 26. - (1) La cererea scris a unui utilizator de reea, nou sau preexistent, operatorul
de transport i de sistem sau operatorul de distribuie, dup caz, este obligat s comunice, in
scris, n termen de 30 de zile, condiiile tehnico-economice de racordare la reea i s
colaboreze cu solicitantul pentru alegerea celei mai avantajoase soluii de racordare.
(2) Contractul de racordare se incheie conform reglementrilor emise de autoritatea
competent.
(3} Operatorul de transport i de sistem ori operatorul de distribuie are dreptul de a refuza
unui solicitant actualizarea avizului de racordare si/sau incheierea unui nou contract de
transport ori distribuie pentru un loc de consum preexistent, in situaia n care pentru acel loc
de consum exist un contract de furnizare a energiei electrice in derulare incheiat cu un alt
client final.
(4) La stabilirea punctului de delimitare patrimonial a instala~iloroperatorului de reea i
utilizatorul acesteia se vor avea in vedere:
a) tipul instalaie!: de transport, de distribuie sau de utilizare:
b) limita de proprietate asupra terenurilor, astfel inct reelele electrice amplasate pe
domeniul public s fie deinute, de regul, de operatorul de reea i s se evite ct mai mult
posibil amplasarea instalaiilor operatorului de reea pe proprietatea utilizatorului;
c) racordarea, in perspectiv, de noi utilizatori la instalaia de racordare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012 17

Producerea de energie electric Art. 27. - ( 1} Producerea de energie electric i producerea de energie electric i termic
in cogenerare se realizeaz de ctre operatorii economici care dein uniti de producere a
energiei electrice, in condiiile prezentei legi.
(2) Productorii de energie electric pot beneficia de accesul garantat sau de accesul
prioritar la reelele electrice, conform reglementrilor ANRE in vigoare.
Obligaiile productorilor Art. 28. - Productorii au, in principal, urmtoarele obligaii:
a) s asigure livrrile de energie electric i serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea
condiiilor impuse prin licene, clauze contractuale i reglementri n vigoare;
b) n cazul unitilor dispecerizabile s oferteze intreaga putere electric disponibil pe
piaa de echilibrare, definit conform reglementrilor emise de autoritatea competent:
c) s oferteze public i nediscriminatoriu pe piaa concurenial ntreaga energie electric
disponibil;
d) s oferteze nediscriminatorlu serviciile tehnologice de sistem;
e} s nu transmit la operatorul de transport i de sistem notificri fizice n dezechilibru
negativ fa de contractele pe care le au ncheiate, cu excepia productorilor care beneficiaz
de scheme de sprijin, conform prevederilor prezentului titlu;
f) s menin o rezerv de combustibil la un nivel suficient sau, dup caz, o rezerv
suficient de ap, pentru indeplinirea obligaiilor de producie i furnizare continu a energiei
electrice, prevzute de reglementrile n vigoare;
g} s se conformeze, din punct de vedere operativ, cerinelor operatorului de transport i
de sistem i s nfiineze, dup caz, trepte proprii de conducere operativ;
h) s transmit autoritii competente un raport anual de activitate, conform reglementrilor
in vigoare, chiar in condiiile in care nu deine licena de producere sau capacitile sunt
transferate altui operator economic.
Drepturile productorilor Art. 29.- (1} Productorii de energie electric au, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s aib acces la reelele electrice de interes public, in condiiile prezentului titlu;
b) s obin, in condiiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii;
c) s tranzacioneze energia electric i serviciile tehnologice de sistem pe piaa
reglementat i concurenial in mod transparent i nediscriminatoru;
d} s infiinteze i s menin un sistem propriu de telecomunicaii pentru legtura cu
capacitile sale de producie, cu clienii sau cu treptele de conducere operativ;
e) s comercializeze energia termic produs n cogenerare;
f) s acceseze schemele de sprijin instituite la nivel naional.
(2) Fr a periclita sigurana in funcionare a SEN, productorii de energie electric pot
oferta pe piaa intern european servicii tehnologice de sistem conform reglementrilor
ANRE, cu avizul operatorului de transport i de sistem.
Transportul energiei electrice Art. 30.- (1) Transportul energiei electrice se realizeaz de ctre operatorul de transport
i de sistem, persoan juridic certificat de autoritatea competent, in condiiile prezentei
legi.
(2) Reeaua electric de transport al energiei electrice este proprietatea public a statului.
(3) Terenurile pe care se situeaz reelele electrice de transport existente la intrarea in
vigoare a prezentei legi sunt i rmn in proprietatea public a statului pe durata de existen
a reelei.
(4) Fac excepie de la prevederile alin. (2) i (3) terenurile i componentele de reea
electric de transport pentru care operatorul de transport i de sistem a dobndit dreptul de
proprietate, n condiiile legii.

'i
Certificarea operatorului de
transport de sistem
Art. 31.- (1} Operatorul de transport i de sistem se organizeaz i funcioneaz dup
modelul .operator de sistem independent" i este persoana juridic certificat de autoritatea
competent in ceea ce privete ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 34.
(2) Pentru a respecta condiiile prevzute la art. 34, prin hotrre a Guvernului, elaborat
la propunerea ministerului de resort, se desemneaz entitatea public ce deine calitatea de
acionar majoritar la operatorii economici care desfoare'! activiti de producere i furnizare,
pe de o parte, precum i entitatea public ce deine calitatea de acionar majoritar la operatorul
de tran_sport i de sistem, pe de alt parte.
(3} In termen de 15 zile de , l~;~ adopta(ea msurilor prevzute la alin. (2), operatorul de
transport i de sistem transmiteANRE, cu avizul proprietarului reelei de transport, cererea de
certificare nsoit de documentaia justificativ privind indeplinirea cerinelor prevzute la
art. 34.
(4} ANRE emite o decizie de certificare preliminar n tennen de maximum 4 luni de la
data nregistrrii cererii operatorului de transport i de sistem care se notific Comisiei
Europene, nsoit de documentaia aferent.
(5) Procedura de certificare a operatorului de transport i de sistem se finalizeaz conform
prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.
(6) Desemnarea operatorului de transport i de sistem in calitate de operator de sistem
independent se aprob de Comisia European ca urmare a comunicrii de ctre ANRE a
operatorului economic certificat, dup ncheierea procedurii de certificare conform alin. (5).
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.Vll.2012

(7) mpreun cu decizia de certificare, autoritatea competent este obligat s notifice


Comisiei Europene orice solicitare de certificare a proprietarului reelei de transport sau a
operatorului de transport i de sistem, care este controlat de o persoan ori de persoane din
una sau mal multe ri tere, precum i orice circumstane in urma crora o persoan sau
persoane din una ori mai multe ri tere ar dobndi controlul asupra reelei de transport sau
asupra operatorului de transport i de sistem, dac este cazul.
Certificarea unui operator de Art. 32.- (1) nainte de certificarea unui operator de transport i de sistem care este
transport i de sistem care controlat de o persoan sau de persoane din una sau mai multe ri tere, ANRE solicit un
este controlat de ri tere aviz Comisiei Europene cu privire la faptul c:
a) entitatea respectiv respect cerinele art. 34; i
b) acordarea certificrii nu pune n pericol sigurana alimentrii cu energie a Uniunii
Europene.
(2) n termen de dou luni de la emiterea avizului de ctre Comisia European, ANRE
adopt decizia final cu privire la certificare, pe care o public mpreun cu avizul Comisiei
Europene. in situaia n care Comisia European nu emite un aviz n termen de dou luni de
la primirea solicitrii, se poate considera c nu exist obiecii privind decizia ANRE.
(3) Tn cazul n care decizia final a ANRE difer de avizul Comisiei Europene, se public
motivarea acestei decizii.
(4) ANRE refuz certificarea prevzut la alin. (1) in urmtoarele situaii:
a) entitatea n cauz nu ndeplinete cerinele prevzute la art. 34;
b) acordarea certificrii poate pune in pericol sigurana alimentrii cu energie electric pe
teritoriul naional sau al Uniunii Europene. La examinarea acestui aspect, ANRE ine seama
de:
(i) drepturile i obligaiile Uniunii Europene fa de ara ter respectiv in temeiul
dreptului internaional, inclusiv al oricrui acord incheiat cu una sau mai multe ri
tere la care Uniunea European este parte i n care sunt abordate aspecte legate
de sigurana alimentrii cu energie;
(ii) drepturile i obligaiile Romniei fa de ara ter respectiv in temeiul acordurilor
ncheiate cu ara ter respectiv, in msura n care acestea respect dreptul
european; precum i
(iii) alte elemente specifice ale cazului i de ara ter implicat.

Reevaluarea certlficrll Art. 33.- (1) Operatorul de transport i de sistem notific ANRE orice tranzacie planificat
operatorului de transport i de care poate necesita o reevaluare a conformitii acesteia cu cerinele art. 34, precum i orice
sistem circumstane n baza crora o persoan sau persoane dintr-una ori din mai multe ri tere ar
putea dobndi controlul asupra sistemului de transport sau asupra operatorului de transport
i de sistem.
(2) ANRE poate decide o reevaluarea ndeplinirii de ctre operatorul de transport i de
sistem a cerinelor prevzute la art. 34:
a) din oficiu;
b) n urma notificrii de ctre operatorul de transport i de sistem n condiiile alin. (1);
c) la cererea motivat a Comisiei Europene.
Condiii de certificare a Art. 34.- (1) Certificarea operatorului de transport i de sistem se realizeaz dac sunt
operatorului de transport i de ndeplinite urmtoarele cerine:
sistem a) aceeai persoana sau aceleai persoane nu au dreptul:
(i) s exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care
desfoar oricare dintre activitile de producere ori de fumizare i n acelai timp
s exercite, direct sau indirect, controlul ori s exercite vreun drept asupra
operatorului de transport i de sistem sau asupra unei reele de transport; ori
(ii) s exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de transport i de sistem
ori asupra unei reele de transport i s exercite, direct sau indirect, controlul ori s
exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfoar oricare dintre
activitile de producere sau de furnizare;
b) aceeai persoan sau aceleai persoane nu sunt abilitate s numeasc membri n
consiliul de ~upraveghere, n coniliul de administraie ori in alte organisme care reprezint
operatorul de transport i de sistem din punct de vedere juridic in cazul unui operator de
transport i de sistem sau n cazul unei reele de transport i, de asemenea, s exercite, direct
ori indirect, controlul sau s exercite vreun drept asupra unui operator economic care
desfoar oricare dintre activitile de producere ori de fumizare;
c) aceeai persoan nu este abilitat s fie membru in consiliul de supraveghere, n
consiliul de admlnlstra~e sau n alte organisme care reprezint operatorul economic din punct
de vedere juridic, att n cazul unui operator economic care desfoar oricare dintre
activitile de producere sau de fumizare, ct i Tn cazul unui operator de transport i de sistem
ori n cazul unei reele de transport;
d) operatorul de transport i de sistem dispune de resursele financiare, tehnice, fizice i
umane pentru indeplinirea obligaiilor prevzute la art. 36;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 19

e) operatorul de transport i de sistem i asum angajamentul de a respecta un plan de


dezvoltare a reelei de transport pe 1Oani, aprobat de autoritatea competent ;
f) operatorul de transport i de sistem are capacitatea de a respecta obligatiile ce i revin
Tn temeiul Regulamentului (CE) nr. 714/2009, inclusiv in ceea ce privete cooperarea cu ali
operatori de transport i de sistem la nivel european i regional;
g) proprietarul retelei de transport ndeplinete cerintele prevzute la art. 37.
(2) Drepturile prevzute la alin. (1) lit. a) i b) cuprind, n special:
(i) competenta de a exercita drepturi de vot;
(ii) competena de a numi membri n consiliul de supraveghere, consiliul de
administraie sau alte organe care reprezint operatorul economic din punct de
vedere juridic; sau
(iii) detinerea unei cote majoritare.
(3) in sensul alin. {1) llt. a), noiunea .,operator economic care desfoar activitate de
producere sau de furnizare de energie" include i activitple de producere i fumizare de gaze
naturale, iar termenii .operator de transport i sistem" i .reea de transport" includ i termenii
care se utilizeaz fn acelai sens in sectorul gazelor naturale.
Planuri de dezvoltare Art. 35. - (1) Operatorul de transport i de sistem are obligaia de a elabora planuri de
investiii i de dezvoltare a reelei de transport pe 10 ani, in concordan cu stadiul actual i
evoluia viitoare a consumului de energie i a surselor, inclusiv importurile i exporturile de
energie.
(2) Planurile de dezvoltare prevzute la alin. (1) conin modalitile de finanare i realizare
a investiiilor privind reelele de transport, cu luarea in considerare i a planurilor de amenajare
i sistematizare a teritoriului strbtut de acestea, in condiiile respectrii normelor de protecie
a mediului.
(3) Planurile prevzute la alin. (1) se a prob de ctre ANRE.
Obligaiile operatorului de Art. 36.- (1) Operatorul de transport i de sistem presteaz serviciul public de transport
transport i de sistem pentru toi utilizatorii reelelor electrice de transport, Tn condiii nedlscrimlnatorii, asigurnd
accesul la acestea oricrui solicitant n condiiile legii i evitand in special discriminarea n
favoarea operatorilor economici afiliai, cu respectarea normelor i performanelor prevzute
in reglementrile tehnice in vigoare.
(2) Operatorul de transport i de sistem poate s participe la tranzacionarea energiei
electrice numai in urmtoarele situaii :
a) pentru acoperirea consumului in reelele electrice proprii i n locurile de consum care
ii aparin ;
b) pentru meninerea echilibrului producie-consum, prin operaiuni de vnzare-cumprare
in piaa de echilibrare sau prin operaiuni de vanzare-cumprare cu ali operatori de transport
din rile vecine, conform reglementrilor n vigoare i normelor ENTSO-E.
(3) Operatorul de transport i de sistem poate efectua operaiuni de vnzare-cumprare de
servicii tehnologice de sistem cu operatorii de transport i de sistem ai rilor cu care Romnia
a incheiat acorduri care faciliteaz crearea i dezvoltarea pieelor regionale, cu productorii
sau clienii , conform reglementrilor emise de autoritatea competent .
(4) Tranzaciile cu energie electric i servicii tehnologice de sistem se realizeaz pe baza
unor proceduri transparente i nediscriminatorii, prin mecanisme concureniale , conform
reglementrilor autoritii competente.
(5) Operatorul de transport i de sistem presteaz serviciul de sistem in condiii
nediscriminatorii pentru toi utilizatorii SEN, asigurnd conducerea operativ , in scopul
realizrii siguranei funcionrii, stabilitii frecvenei i tensiunii, continuitii n alimentarea
clienilor i coordonrii schimburilor de energie electric cu alte sisteme electroenergetice.
(6) Operatorul de transport i de sistem poate deine aciuni la societi comerciale nfiinate
pe teritoriul naional sau al altor state, avnd ca obiect principal de activitate alocarea
capacitilor de interconexiune i verificarea siguranei reelei la nivel regional, acoperind
teritoriul a dou sau mal multe state.
(7) Operatorul de transport i de sistem desfoar , n principal, urmtoarele activiti:
a) asigur capacitatea pe termen lung a reelei de transport de a satisface cererile
rezonabile de transport de energie electric i exploateaz, ntreine, reabiliteaz i dezvolt
n condiii economice reeaua de transport pentru a-i asigura sigurana, fiabilitatea i eficiena,
cu respectarea normelor privind protecia mediului;
b) garanteaz mijloacele adecvate pentru indeplinirea obligaiilor de serviciu public;
c) contribuie la realizarea siguranei n allmentarea cu energie electric, prin asigurarea
unor capaciti de transport adecvate i prin meninerea fiabilitii acestora;
d) asigur gestionarea fluxurilor de energie n reeaua de transport, innd seama de
schimburile de energie cu alte sisteme interconectate;
e) achiziioneaz serviciile tehnologice de sistem i calific productorii i clienii
dispecerizabili care furnizeaz servicii tehnologice de sistem, pe baza unei proceduri proprii,
aprobat de autoritatea competent;
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VIf.2012

f) realizeaz schimbul de informaii cu ali operatori de transport i de sistem interconectai


i cu ali operatori economici din sectorul energiei, cu respectarea reglementrilor ENTSO-E
privind protocoalele de schimb de informaii, rapoartele, structura i procedurile de acces la
bazele de date;
g) asigur alocarea capacitilor de interconexiune, colecteaz venituri rezultate din
gestionarea congestiilor i efectueaz pli n temeiul mecanismului de compensare ntre
operatorii de transport i de sistem in conformitate cu art. 13 din Regulamentul (CE)
nr. 714/2009, acordnd i gestionnd accesul teri lor i oferind explicaii motivate atunci cnd
refuz un astfel de acces, sub supravegherea ANRE;
h) exploateaz, ntreine i dezvolt instalaiile de msurare i contorizare a transferului de
energie electric prin reelele electrice de transport i la interfaa cu utilizatorii reelelor electrice
de transport care i aparin, instalaiile de informatic i telecomunicaii din reelele electrice
de transport aferente SEN;
i) analizeaz i avizeaz ndeplinirea condi~ilor tehnice de racordare de ctre utilizatorii
reelelor electrice de transport, fn conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice n
vigoare;
j) asigur transmiterea rezultatelor msurrilor de energie electric la operatorul pieei de
energie electric in vederea realizrii decontrii tranzaciilor din piaa de echilibrare i a
dezechilibrelor prilor responsabile cu echilibrarea, precum i accesul beneficiarilor serviciului
de transport pentru verificarea grupurilor de msurare;
k) realizeaz planificarea operaional i conducerea operativ a SEN la nivel central i
teritorial pe baza prognozei proprii, conform reglementrilor legale in vigoare, acordnd
prioritate instalaiilor de producere care utilizeaz surse regenerabile de energie sau care
produc energie electric in cogenerare de nalt eficien, in msura in care funcionarea
sigur a reelei naionale de energie electric permite acest lucru;
1) autorizeaz personalul care realizeaz conducerea operativ, conform reglementrilor
in vigoare;
m) culege, nregistreaz i arhiveaz datele statistice privind funcionarea SEN;
n) elaboreaz i supune aprobrii autoritii competente normele tehnice i reglementrile
specifice necesare pentru realizarea activitii de conducere operativ, cu consultarea
participanilor la piaa de energie electric;
o) elaboreaz, n condiiile legii, planul de aprare a SEN impotriva perturbaiilor majore;
p) elaboreaz studii, programe i lucrri privind dezvoltarea SEN;
q) elaboreaz i supune aprobrii autoritii competente regulile privind managementul
congestiilor, inclusiv pe capacitile de interconexiune, precum i normele de atribuire a
capacitilor de interconexiune;
r) organizeaz i administreaz piaa de echilibrare a energiei electrice.
(8) Jn caz de avarie major care pericliteaz sigurana funcionrii SEN, operatorul de
transport i de sistem poate dispune, pe o perioad limitat, folosirea rezervei de ap n afara
programelor de exploatare a acumulrilor, cu obligaia anunrii autoritilor competente n
gospodrirea apelor.
(9) Restriciile in aprovizionarea cu energie electric n situaii de urgen trebuie s
respecte criterii predefinite in ceea ce privete gestionarea dezechilibrelor de ctre operatorul
de transport i de sistem. Orice msur de siguran trebuie luat in strns colaborare i cu
consultarea altor operatori de transport i de sistem implicai, cu respectarea contractelor
bilaterale aplicabile, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaii.
(10) Operatorul de transport i de sistem i proprietarul reelei de transport public
informaiile referitoare la propriile activiti, necesare utilizatorilor de reea, conform
reglementrilor ANRE, in vederea asigurrii accesului eficient la reea, a unei concurene
efective i a ,func~onrii 1e~c!ente a piee! de energie, nefiindu-le permis divulgarea
informaiilor sensibile din punct de vedere comercial obinute pe parcursul activitilor acestora,
inclusiv a celor ob~nute de la teri in contextul acordrii sau al negocierii accesului la reea.
(11) Cheltuielile pentru modificarea instalaiilor de transport al energiei electrice, ca urmare
a racordrii de noi utilizatori sau a schimbrii caracteristicilor energetice iniiale ale utilizatorilor
existeni, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform
reglementrilor in vigoare.
(12) Operatorul de transport i de sistem aloc capaciti de interconexiune pe una sau mai
multe granie mpreun cu a~i operatori economici, inclusiv pentru cei nregistrai pe teritoriul
unui stat membru al Uniunii Europene sau al Tratatului de instituire a Comunitii Energiei, n
condiiile semnrii unui memorandum de nelegere ntre pri, avizat de AN RE.
MONITORUL OFICIALAL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485116.VII.2012 21

Atribuiile proprietarului reelei Art. 37.- (1) Proprietarul reelei de transport:


de transport a) coopereaz cu operatorul de transport i de sistem in vederea indeplinirii atribuiilor
acestuia, fumizndu-i toate informaiile relevante;
b) finaneaz i/sau ii d acordul asupra modalitii de finanare a investiiilor n reeaua
de transport, stabilite de operatorul de transport i de sistem i aprobate de ANRE;
c) deine rspunderea privind activele reelei de transport, cu excepia rspunderii privind
atribuiile operatorului de transport i de sistem;
d) ofer garanii pentru facilitarea finanrii eventualelor extinderi ale reelei, cu excepia
investiiilor pentru care i-a dat acordul s fie finanate de ctre orice parte interesat, inclusiv
de ctre operatorul de transport i de sistem, potrivit prevederilor lit. b).
(2) Consiliul Concurenei, n strns cooperare cu ANRE, este abilitat cu competenele
necesare pentru a monitoriza n mod eficient respectarea de ctre proprietarul reelei de
transport a obligaiilor acestuia, n temeiul alin. (1 ).
Separarea proprietarului reeleiArt. 38. - ( 1) Tn cazul n care proprietarul reelei de transport face parte dintr-un operator
de transport economic integrat pe vertical, proprietarul reelei de transport este independent cel pupn in
ceea ce privete statutul su juridic, organizarea i procesul decizional fa de alte activiti
care nu au legtur cu transportul energiei electrice.
(2) Pentru a asigura independena proprietarului reelei de transport in condiiile alin. (1 ),
se aplic urmtoarele criterii minime:
a) persoanele cu funcie de conducere din cadrul proprietarului reelei de transport nu pot
face parte din structurile operatorului economic integrat din domeniul energiei electrice care
rspunde, direct sau indirect, de gestionarea zilnic a activitilor de producere, distribupe i
furnizare a energiei electrice;
b) persoanele cu funcie de conducere din cadrul proprietarului reelei de transport
acioneaz independent de orice interes de pia n indeplinirea atribuiilor de serviciu;
c) proprietarul reelei de transport stabilete un program de conformitate, care conine
msurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii i stabilete i obligaiile
specifice impuse angajailor pentru realizarea obiectivului de independen;
d) proprietarul reelei de transport desemneaz o persoan sau un organism, denumit/
denumit agent de conformitate, care s asigure monitorizarea adecvat a respectrii
programului de conformitate i care depune la ANRE, in luna decembrie a fiecrui an, un
raport cu privire la msurile luate, ce se va publica pe site-ul operatorului de transport i de
sistem.
(3) Proprietarul reelei de transport transmite spre aprobare, la ANRE, toate proiectele de
contracte ce urmeaz a fi ncheiate cu operatorul de transport i de sistem, inclusiv cele
referitoare la utilizarea bunurilor existente, precum i a celor realizate ca urmare a investiiilor
in reeaua de transport.
Raportarea fluxurilor fizice de Art. 39.- Operatorul de transport i de sistem este obligat, conform reglementrilor
energie electric ANRE, s ntocmeasc, din 3 in 3 luni, un raport cu privire la fluxurile fizice de energie
electric ce s-au derulat n cadrul importurilor de energie electric din ri tere Uniunii
Europene in cursul ultimelor 3 luni anterioare datei raportrii, care se transmite ANRE i
ministerului de resort, in vederea informrii Comisiei Europene.
Interdicii privind deinerea Art. 40.- Operatorilor economici care desfoar oricare dintre activitile de producere
controlului asupra operatorilor sau de fumizare de energie electric le este interzis ca, direct ori indirect, s exercite controlul
de transport i de sistem ori s exercite vreun drept cu privire la operatorii de transport i de sistem separai din alte
state ale Uniunii Europene care aplic dispoziiile art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/72/CE.
Interdicii privind personalul Art. 41. -Persoanele care exercit n cadrul operatorului de transport i de sistem funcii
operatorului de transport i de de conducere sau alte funcii relevante in temeiul crora au avut acces la informaii
sistem comerciale sensibile nu pot ocupa funcii similare in cadrul operatorilor economici din
domeniul producerii, distribuiei i/sau furnizrii de energie electric, pe o perioad de
minimum 2 ani de la data incetrii raporturilor contractuale cu operatorul de transport i de
sistem, interdicie prevzut i reglementat in contractul individual de munc.
Interdicii Art. 42. - Pentru protecia instalaiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau
juridice:
a) s efectueze construcii de orice fel rn zona de siguran a instalaiiior, fr avizul de
amplasameni al operatorului de transport i de sistem;
b) s efectueze spturi de orice fel sau s nfiineze plantaii n zona de siguran a
reelelor electrice de transport, fr acordul operatorului de transport i de sistem;
c) s depoziteze materiale pe culoarele de trecere i in zonele de protecie i de siguran
a instalaiilor, fr acordul operatorului de transport i de sistem;
d) s arunce obiecte de orice fel pe reelele electrice de transport sau s intervin in orice
alt mod asupra acestora;
e) s deterioreze construciile, ingrdirile sau inscripiile de identificare i de avertizare
aferente instalaii lor de transport;
f) s limiteze sau s Tngrdeasc, prin execuia de imprejmuire, prin construcii ori prin
orice alt mod, accesul la instala~i al operatorului de transport i de sistem.
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012

Operatorul pieei de energie Art. 43.- (1) Operatorul pieei centralizate de energie electric este persoana juridic
electric titular de licen care asigur organizarea i administrarea pieelor centralizate de energie
electric, cu excepia pieei de echilibrare, n vederea tranzacionrii de energie electric pe
termen scurt, mediu i lung, conform reglementrilor emise de autoritatea competent .
(2) Operatorului pieei de energie electric nu i este permis divulgarea Informaiilor legate
de tranzaciile de energie electric pe care le deine, obinute pe parcursul activitpi sale, altfel
dectn condiiile legii.
(3) Preurile stabilite pe pieele centralizate de energie electric se fac publice conform
reglementrilor ANRE.

Distribuia energiei electrice Art. 44.- (1) Distribuia energiei electrice se realizeaz de ctre operatorul de distribuie,
persoan juridic, titular de licen .
(2) Operatorii de distribuie presteaz servicii pentru toi utilizatorii reelelor electrice de
distribuie, ln condiii nediscriminatorii, asigurnd accesul la acestea oricrui solicitant care
ndeplinete cerinele prezentei legi, cu respectarea normelor i standardelor de performan
prevzute tn reglementrile tehnice n vigoare.
(3) Reelele electrice de distribu~e se delimiteaz fa de instala~ile de producere sau de
reelele electrice de transport i de cele ale clienilor finali n punctele de delimitare
patrimonial .
(4) Terenurile pe care se situeaz reelele electrice de distribuie existente la intrarea n
vigoare a prezentei legi sunt i rmn n proprietatea public a statului.
(5) Fac excepie de la prevederile alin. (4) terenurile pentru care operatorul de distribuie,
titular de licen, a dobndit dreptul de proprietate, n condiiile legii.
(6) Reelele electrice de distribuie se dezvolt pe baza principiilor de eficien economic,
cu respectarea planurilor de urbanism. a dreptului de proprietate. a proteciei mediului, a
sntii i vieii persoanelor i cu economisirea energiei, conform normelor tehnice i de
siguran cuprinse n reglementrile tehnice n vigoare.
(7) Cheltuielile pentru modificarea instalaiilor de distribuie a energiei electrice, ca urmare
a racordrii de noi utilizatori sau a schimbrii caracteristicilor energetice iniiale ale utilizatorilor
existeni , inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform
reglementrilor emise de autoritatea competent, n baza unor criterii obiective.
(8} ln cazul in care cheltuielile prevzute la alin. (7) sunt suportate de ctre client.
capacitile energetice rezultate vor fi preluate de ctre operatorul de distribuie cu
despgubire, conform unei metodologii aprobate de ANRE, in 60 de zile de la data intrrii ln
vigoare a prezentei legi.
(9) Pn la data intrrii n vigoare a reglementrilor emise de autoritatea competent,
suportarea cheltuielilor de modificare a instalaiilor se afl in sarcina celui care a generat
modificarea.
(10) Operatorul de distribuie este obligat s ofere o soluie de racordare la reea a tuturor
solicitanilor i s comunice condiiile de racordare, conform reglementrilor n vigoare.

Operatorul de distribuie Art. 45. - (1) Operatorul de distribuie are urmtoarele atribuii principale:
a) exploateaz, retehnologizeaz, reabiliteaz i dezvoH reelele electrice de distribuie,
cu respectarea reglementrilor tehnice in vigoare;
b) asigur tranzitarea energiei electrice prin reelele electrice de distribuie, la cererea i cu
informarea operatorului de transport i de sistem, pentru acele zone ale rii in care nu exist
capacitate suficient prin reelele de transport, pentru evacuarea puterii din centrale electrice,
Inclusiv centrale electrice de cogenerare. pentru conectarea la sistemul electroenergetic al
unei ri vecine, n condiiile existenei unui acord bilateral in acest sens, n cazul incidenelor
n SEN i al executrii lucrrilor de exploatare i mentenan sau al lucrrilor noi n reelele
de transport, care pun in indisponibilitate temporar reelele de transport din zon ;
c) realizeaz lucrri de dezvoltare a reelelor electrice de distribuie prin programe de
dezvoltare optim a acestora. pe baza studiilor de perspectiv , prin consultare. dup caz, cu
operatorul de transport i de sistem i prin programe specifiCe de modernizare pentru instalaii ;
d) asigur conducerea operativ n conformitate cu licena de distribuie, acordnd
prioritate in dispecerizare instalaiilor de producere care folosesc surse de energie
regenerabil sau celor care produc energie electric ln cogenerare de nalt eficien, n
msura n care funcionarea sigur a reelei naionale de energie electric permite acest lucru;
e) difuzeaz, in mod nediscriminatoriu, informaiile referitoare la propriile activiti,
necesare utilizatorilor de reea. nefiindu-i permis divulgarea informaiilor comerciale cu
caracter confidenial obinute pe parcursul activitii sale;
f) supune aprobrii operatorului de transport i de sistem programul reparaiilor i lucrrilor
de intretinere planificate n instalaiile cu tensiunea nominal de linie de 110 kV;
g) monitorizeaz sigurana n funcionare a reelelor electrice de distribuie, precum i
indicatorii de performan a serviciului de distribuie.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 23

(2) fn scopul indeplinirii atribuiilor prevzute la alin. (1 ), operatorul de distribuie poate


intrerupe funcionarea instalaiilor pentru timpul strict necesar lucrrilor de ntreinere i
reparaii planificate, cu anunarea prealabil a utilizatorilor reelei electrice de distribuie.
(3) Operatorul de distribuie poate participa la piaa angro de energie electric numai pentru
tranzacii necesare acoperirii consumului propriu tehnologic aferent reelelor electrice de
distribuie i pentru locurile de consum proprii pe baza unor proceduri transparente i
nediscriminatorii, cu respectarea mecanismelor concureniale aprobate de autoritatea
competent.
(4)Atribuiile privind dezvoltarea sistemului de distribuie prevzute la alin. (1) lit. a)-c) nu
sunt aplicabile operatorului unui sistem de distribuie nchis.
(5) Operatorul de distribuie are obligaia executrii lucrrilor de
realizare/retehnologizare/reabilitare/modernizare a reelelor electrice in vederea creterii
nivelului de calitate al serviciului de distribuie a energiei electrice. ln acest scop i pentru
adoptarea unor soluii tehnice ct mai eficiente, echipamentele tehnice pot fi amplasate pe
domeniul public, in zone intravilana n variantele constructive subteran sau suprateran, fr
afectarea circulaiei publice, cu respectarea reglementrilor tehnice aplicabile i a condiiilor
tehnice standardizate in vigoare privind amplasarea reelelor edilitare.
(6) Situaiile existente la data intrrii in vigoare a prezentei legi, contrare prevederilor
alin. (5), sunt soluionate de operatorul de distribuie in termen de 60 de zile de la data primirii
unei solicitri in acest sens de la persoanele indreptite.
Obligaiile proprietarului reelei Art. 46.- (1) Orice persoan care deine in proprietate sau in folosin o reea electric
de distribuie de distribuie proprie la data intrrii in vigoare a prezentei legi este obligat s asigure accesul
la reea, conform reglementrilor autoritii competente.
(2) n cazul in care deintorul reelei de distribuie a energiei electrice se afl n
imposibilitatea de a asigura serviciul universal pentru utilizatorii racordai la acea reea,
operatorul de distribuie concesionar, titular de licen in zona in care se afl reeaua, va
prelua aceast reea dup plata unei juste despgubiri, cu avizul ANRE.
{3) Tn cazul in care reeaua electric de distribuie nu se afl in proprietatea operatorului
de distribuie, proprietarul reelei de distribuie are urmtoarele obligaii:
a) coopereaz cu operatorul de distribuie in vederea ndeplinirii atribuiilor acestuia,
fumizndu-i toate informaiile relevante;
b) coopereaz cu ANRE i cu operatorul de distribuie la stabilirea investiiilor in reeaua
de distribuie, a modalitii de finanare a acestora, precum i a transferului serviciului de
distribuie ctre alt operator de distribuie titular de licen;
c) deine rspunderea privind activele reelei de distribu~e. cu excepia rspunderii privind
atribu~ile operatorului de distribuie;
d) faciliteaz finanarea eventualelor extinderi ale reelei, cu excepia investiiilor pentru
care i-a dat acordul s fie finanate de ctre orice parte interesat, inclusiv de ctre operatorul
de distribuie.
Limitarea sau intreruperea Art. 47.- (1) Operatorul de distribuie este ndreptit s ntrerup alimentarea cu energie
alimentrii electric n urmtoarele situaii:
a) cnd se pericliteaz viaa, sntatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor in echipamentele energetice, in zone
de reea electric sau la nivelul intregului SEN;
c) pentru executarea unor manevre sau lucrri ce nu se pot efectua fr intreruperi.
(2) Operatorul de distribuie este obligat s anune utilizatorii afectai de ntreruperile
planificate, respectiv pe furnizorii acestora, in modul stabilit prin contracte i s comunice
durata planificat<'! pentru intreruperile necesare execut<'!rii unor lucrri de Tntreinere i repara~i.
(3) Operatorul de distribuie rspunde pentru daunele cauzate utilizatorilor din culpa sa.
(4) Prin regulamentul de furnizare se stabilesc condiiile n care, in situaii excepionale, se
poate limita sau intrerupe alimentarea cu energie electric a clienilor finali.
Separarea activitilor de Art. 48. - (1) n cazul in care operatorul de distribuie face parte dintr-un operator
distribuie i furnizare economic integrat pe vertical, acesta trebuie s fie independent cel puin in ceea ce privete
forma sa juridic, organizarea i procesut decizional, in raport cu celelalte activiti care nu au
legtur cu ' distrlbuia. Aceast regul riu creeaz obligaia separrii proprietii asupra
activelor aparinnd operatorului de distribuie fa de operatorul economic integrat pe
vertical.
(2) Suplimentar fa de cerinele prevzute la alin. (1 ), in cazul in care operatorul de
distribuie face parte dintr-un operator economic integrat pe vertical, acesta trebuie s fie
independent in ceea ce privete organizarea sa i procesul decizional, in raport cu celelalte
activiti care nu au legtur cu distribuia. In acest scop, trebuie aplicate urmtoarele criterii
minimale:
a) persoanele responsabile pentru managementul operatorului de distribuie nu pot
participa n structurile operatorului economic integrat pe vertical responsabile direct sau
indirect pentru operarea zilnic a activitilor de producere, transport sau fumizare de energie
electric;
24 MONITORUL OFICIAL Al ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

b) trebuie luate msuri corespunztoare pentru a se asigura c Interesele profesionale ale


persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuie sunt luate in
considerare, ntr-o manier de natur s asigure independena de aciune a acestora;
c) operatorul de distribuie are dreptul de a lua decizii, Tn mod efectiv, independent de
operatorul economic integrat pe vertical, cu privire la activele necesare pentru operarea,
meninerea sau dezvoltarea reelei. Se interzice societii-mam s dea orice fel de instruciuni
privind activitatea de distribuie sau s ia decizii individuale ce au in vedere construirea ori
reabilitarea unor capaciti energetice de distribuie care nu depesc termenii situaiilor
financiare aprobate sau ai oricrui instrument echivalent;
d) operatorul de distribuie stabilete un program de conformitate, care conine msurile
luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii i stabilete i obliga~ile specifice
impuse angajailor pentru realizarea obiectivului de independen;
e) operatorul de distribu~e desemneaz o persoan sau un organism, denumit/denumit
agent de conformitate, care s asigure monitorizarea adecvat a respectrii programului de
confonnitate i care depune la ANRE, in luna decembrie a fiecrui an, un raport cu privire la
msurile luate ce se va publica pe site-ul operatorului de distribuie. Agentul de conformitate
al operatorului de distribuie este complet independent i are acces la toate informaiile
operatorului de distribuie sau ale oricrui operator economic afiliat, care sunt necesare n
vederea ndeplinirii atribuiilor sale.
(3) Operatorii economici integrai pe vertical, care furnizeaz servicii pentru mai puin de
100.000 de clieni conectai sau care deservesc sisteme mici, izolate, nu au obligaia de
implementare a msurilor prevzute la alin. (1) i (2).
(4) Operatorul de distribuie este obligat s pstreze confidenialitatea informaiilor
comerciale obinute n cursul desfurrii activit~i sale.
(5) Operatorul de distribuie este obligat s mpiedice divulgarea discriminatorie a
informaiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.
(6) Pentru a indeplini obligaiile prevzute la alin. (2) lit. c), operatorul de distribuie trebuie
s aib la dispoziie resursele necesare, care includ resurse umane, tehnice i financiare.
(7) ln desfurarea activitii economice, inclusiv de comunicare i publicitate, operatorul
de distribuie este obligat s nu creeze confuzie cu privire la identitatea separat fa de
operatorul economic care realizeaz serviciul de furnizare a energiei electrice din cadrul
operatorului economic integrat pe vertical.
(8) ANRE monitorizeaz activitatea operatorului de distribuie care face parte dintr-un
operator economic integrat pe vertical, lund msuri pentru a evita sau elimina eventuale
practici care denatureaz concurena.
Interdicii Art. 49.- Pentru protejarea reelelor electrice de distribuie, se interzice persoanelor fizice
i juridice:
a) s efectueze construcii de orice fel in zona de siguran a reelelor electrice de
distribuie, fr avizul de amplasament al operatorului de distribuie;
b) s efectueze spturi de orice fel sau s nfiineze plantaii n zona de siguran a
reelelor electrice de distribuie, fr acordul operatorului de distribui e;
c) s depoziteze materiale pe culoarul de trecere i in zonele de protec~e i de siguran
ale instalaiilor, fr acordul operatorului de distribuie;
d) s arunce obiecte de orice fel pe reelele electrice de distribuie sau s intervin n
oricare alt mod asupra acestora;
e) s deterioreze construciile, ngrdirile sau inscripiile de identificare i avertizare aferente
reelelor electrice de distribuie;
f) s limiteze sau s ngrdeasc, prin execuia de imprejmuire, prin construcii ori prin
orice alt mod, accesul la instalaii al operatorului de distribuie.
Sistemul de distribuie inchis Art. 50.- (1) Sistemul de distribuie inchis este acel sistem prin care se distribuie energie
electric intr-o. zon industrial, com~rcial S!JU de servicii comune, limitat din punct de
vedere geografic i care, fr a aduce atingere dispoziiilor alin. (4), nu alimenteaz clienii
casnici, dac:
a) din motive tehnice sau de securitate specifice, activitile ori procesul de producie
desfurate de utilizatorii sistemului respectiv sunt integrate; sau
b} sistemul respectiv distribuie energie electric, n principal proprietarului sistemului de
distribuie, operatorului acestuia ori operatorilor economici afiliai acestora.
(2) Operatorului unui sistem de distribuie nchis nu i se aplic:
a) obligaia de a cumpra energia electric necesar acoperirii consumului propriu
tehnologic pe baza unor proceduri transparente, nediscriminatorii, n condiiile art. 36 alin. (4);
b) obligaia ca tarifele de racordare la reea sau metodologille care stau la baza calculrii
acestora s fie aprobate nainte de intrarea n vigoare a acestora.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VIJ.2012 25

(3) Tarifele pentru serviciul de distribuie dintr-un sistem de distribuie nchis sau
metodologiile care stau la baza calculrii acestora pot fi i aprobate i revizuite de ANRE, la
cererea unui utilizator al sistemului de distribuie nchis.
(4) Dispoziiile alin. (2) se aplic i n cazul n care in zona deservit de un sistem de
distribuie nchis sunt amplasal clieni casnici, numai dac consumul anual al acestora este
mai mic de 5% din consumul anual al sistemului inchis i dac acetia se afl ntr-un raport
de munc sau ntr-o form de asociere cu proprietarul sistemului de distribuie.
Electrlflcarea localiti lor i Art. 51. - (1) ln executarea contractului de concesiune, la solicitarea autoritilor
extinderea reelelor de administraiei publice locale sau centrale, in baza planurilor de dezvoltare regional i de
distribuie a energiei electrice urbanism, operatorul de distribuie este obligat s asigure dezvoltarea i finanarea reelei de
distribuie pentru electrificarea localitilor ori pentru extinderea reelelor de distribuie n zona
acoperit de contractul de conceslune, respectiv de licen, pe care acesta o deine.
(2) ln cazul n care realizarea investiiilor de la alin. (1) nu este justificat economic pentru
operatorul de distribu~e. acesta poate propune, dup informarea ANRE, realizarea obiectivelor
respective prin coparticiparea solicitantului la finanare cu fonduri din bugetele locale i din
bugetul de stat, n condiiile legii.
(3) Evaluarea condiiilor de finanare a investiii lor prevzute la alin. (1) i (2) se determin
de operatorul de distribuie, n baza unui studiu de fezabilitate realizat in termen de maximum
60 de zile de la primirea solicitrii, conform unei metodologii aprobate de ANRE.
(4) Pentru dezvoltarea programelor de electrificare a localiti lor i de extindere a reelelor
de distribuie a energiei electrice, autoritile administraiei publice locale i ministerele
implicate vor rspunde, in termen de 60 de zile de la primirea solicitrilor operatorului de
transport i sistem, precum i ale operatorilor de distribuie, pentru realizarea planurilor de
dezvoltare a reelei pe termen mediu i lung.
(5) Localitile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la SEN pot
fi alimentate cu energie electric prin sisteme electroenergetice izolate.
(6) ANRE va stabili preul local i condiiile minime privind continuitatea i calitatea
serviciului de furnizare.
Fumizarea energiei electrice Art. 52. - (1) Furnizarea energiei electrice este activitatea prln care persoana juridic
titular de licen comercializeaz energie electric clienilor. Pentru furnizarea energiei
electrice la clieni se ncheie un contract, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Energia electric furnizat clientului se factureaz de ctre furnizor, conform
reglementrilor ANRE i prevederilor legale in vigoare.
(3) Sunt interzise consumul i furnizarea de energie electric fr incheierea contractului
de furnizare, cu excepia situaiilor reglementate in mod distinct de ctre autoritatea
competent.
Obligaiile furnizorului de Art. 53. - (1) Furnizorul de ultim instan are obligaia de a asigura serviciul universal
ultim instan clienilor prevzui la art. 55 alin. (1) lit. b}.
(2) Furnizorul de ultim instan are obligaia de a furniza energie electric clienilor finali
al cror furnizor se afl n situaia de a i se retrage licena de furniza re n cursul desfurrii
activitii sau in orice alt situaie identificat de autoritatea competent in care clienii finali nu
au asigurat furnizarea de energie electric din nicio alt surs, cu excepia clienilor
deconectai pentru sustragere de energie electric ori neplat, conform reglementrilor emise
de autoritatea competent.
Desemnarea furnizorilor de Art. 54.- Furnizorii de ultim instan se desemneaz de ctre ANRE dintre furnizorii
ultim instan existen~ pe piaa de energie, prin mecanisme concurenpale. pe baza unui regulament care
stabilete modalitile i criteriile de selecie a acestora, pentru fiecare categorie de clieni
finali pe care acetia ii deservesc.
Clienii furnizorilor de ultim Art. 55. - (1) Furnizorii de ultim instan sunt obligai s asigure furnizarea de energie
instan electric, n condiii de calitate i la preuri rezonabile, transparente, uor comparabile i
nediscriminatorii, conform reglementrilor ANRE, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1),
urmtoarelor categorii de clieni:

a} clienii finali care, la data intrrii in vigoare a prezentei legi, nu i-au exercitat dreptul de
eligibilitate; 1 ~ ; l 1 1
b) clienii casnici i clienii noncasnici cu un numr mediu scriptic de salariai mai mic de 50
i o cifr de afaceri anual sau o valoare total a activelor din bilanul contabil, conform
raportrilor fiscale anuale, care nu depete 1O milioane euro.
(2) Identificarea clienilor finali noncasnici care ndeplinesc condiiile menionate la alin. (1)
lit. b) se va realiza de ctre fumizorii de ultim instan, in baza documentelor prevzute de
legislaia specific, transmise de clieni furnizorilor de ultim instan. Termenul pentru
finalizarea identificrii acestora este de maximum 12 luni de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi.
(3) Dup finalizarea procesului de identificare, clienii finali noncasnici prevzui la alin. (2)
au obligaia de a transmite, o dat la 2 ani, documentele menionate la alin. (2) furnizorului de
ultim instan.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

Trecerea clienilor finali la Art. 56. - (1) Trecerea unui client aflat n una dintre situaiile prevzute la art. 53 alin. (2)
furnlzorul de ultim Instan la fumizorul de ultim instan se face conform reglementrilor emise de autoritatea
competent, fr a fi necesar semnarea unui contract de furnizare.
(2) Tn cazul schimbrii fumizorului ca urmare a trecerii la fumizorul de ultim instan n
condiiileart. 53 alin. (2), operatorul reelei la care este racordat locul de consum va asigura
continuitatea n alimentarea cu energie electric a acestuia, iar energia electric i serviciile
aferente furnizril n aceste condiii vor fi suportate prin intermediul furnizorului de ultim
instan.
(3) Furnizarea de energie electric de ctre furnizorul de ultim instan se face la tarife
stabilite/preuri avizate n condiiile reglementrilor emise de autoritatea competent .
Obligaiile furnizorului Art. 57. - (1) Furnizorul trebuie s pun la dispoziia clienilor casnici puncte unice de
contact, conform reglementrilor ANRE, pentru informarea acestora cu privire la drepturile
acestora, la leglsla~a n vigoare i la cile de soluionare a litigiilor n cazul unor dezacorduri
sau plngeri.
(2) Fumizorul trebuie s pun la dispoziia clienilor casnici mal multe modaliti de plat
a energiei furnizate i s permit acestora s opteze pentru oricare dintre acestea.
(3) Fumizorul este obligat s asigure etichetarea energiei electrice conform reglementrilor
autoritii competente i s informeze, periodic, clienii finali privind structura, proveniena,
caracteristicile i impactul asupra mediului pentru energia electric furnizat acestora .
(4) Furnizorul este obligat s participe la activiti prin care se asigur sigurana i
securitatea SEN .
Obligaia de contractare Art. 58. - (1) La cererea scris a unui client final, furnizorul este obligat s comunice, n
scris, ntr-un interval de cel mult 15 zile lucrtoare, o ofert privind condiiile de furnizare a
energiei electrice, care conine, obligatoriu, preul de furniza re, termenii de plat i data-limit
de ncheiere a contractului de fumizare, elaborat tn conformitate cu reglementrile emise de
autoritatea competenta.
(2) Contractul de fumizare ncheiat n baza prevederilor alin. (1) este valabil o perioad
nedeterminat sau pe o perioad convenit de pri.
(3) Clientul final are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu notificare
transmis furnizorului de energie electric cu cel puin 21 de zile nainte, cu respectarea
condiiilor contractuale.
(4) Furnizorul este ndreptit s rezilieze contractul in urmtoarele cazuri:
a) sustragerea de energie electric constatat prin hotrare judectoreasc definitiv;
b) neplata facturilor;
c) alte situaii prevzute de legislaia n vigoare.
(5) Furnizorul este ndreptit s solicite unui client final constituirea de garanii financiare
pentru o perioad de consum echivalent de maximum un an n cazul constatrii, conform
prevederilor legale n vigoare, a unor aciuni menite s denatureze n orice fel indicaiile
echipamentelor de msurare sau s sustrag energia electrica prin ocolirea echipamentelor
de msurare din partea acestuia. Modalitatea de constituire a garaniilor financiare este
prevzut n contractele-cadru de furnizare a energiei electrice i/sau n alte reglementri
emise de ANRE.
(6) Refuzul constituirii garaniilor prevzute la alin. (5) d dreptul fumizorului s solicite
operatorului de distribuie deconectarea clientului final de la reea.
Plata energiei furnizate Art. 59. -n conformitate cu prevederile contractului, clientul final este obligat s plteasc
contravaloarea energiei electrice consumate la preul i n condiiile prevzute in contractul de
fumizare a energiei electrice.
Rspunderea furnizorului Art. 60. - (1) Furnizorul rspunde pentru toate daunele provocate clientului final din culpa
sa, in condiiile stabilite prin contractul de furnizare.
(2) Furnizorul este ndreptit s recupereze daunele produse clienilor finali i, respectiv,
furnizorului nsui de la operatorul de distribuie, operatorul de transport i de sistem sau de
la productor, dovedite a fi cauzate din culpa oricruia dintre acetia.
Obligaiile clientului final de Art. 61 . - (1) Clientul final de energie electrica rspunde pentru daunele dovedite cauzate
energie electric furnizorului/operatorului de reea din culpa sa.
(2) Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de ctre clientul final poate
atrage suportarea urmtoarelor consecine, dup caz:
a) penalizri;
b) sistarea temporar a fumizrii energiei electrice;
c) rezilierea contractului de fumizare a energiei electrice.
(3) Tn cazul interveniilor asupra instalaiilor electrice de ctre persoane neautorizate,
operatorul de reea este ndreptit s ntrerup alimentarea cu energie electric , n
conformitate cu reglementrile specifice ale ANRE.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.V11.2012 27

(4) Tn cazul constatrii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor acpuni menite s
denatureze n orice fel indicaiile echipamentelor de msurare sau s sustrag energia
electric prin ocolirea echipamentelor de msurare, clientul final este obligat s constituie o
garanie financiar, conform prevederilor art. 58 alin. (5).
(5) Clientul final de energie electric cu o putere aprobat prin avizul tehnic de racordare
de cel puin 1.000 kVA este obligat s prezinte prognoza orare de consum furnizorului cu care
are relaii contractuale, conform reglementrilor emise de autoritatea competent.
(6) Clienii finali au obligaia plii contravalorii facturilor pentru energia electric i pentru
serviciile de care beneficiaz la termenele scadente prevzute in contractele ncheiate ntre
pri.
(7) Pentru garantarea plilor facturilor la energia electric, furnizorii de ultim instan pot
solicita clienilor constituirea de garanii financiare, numai in condiiile stabilite de
reglementrile emise de autoritatea competent.
Drepturile clientului final de Art. 62. - (1) Clienii finali de energie electric au urmtoarele drepturi:
energie electric a) s aib acces la reelele electrice de Interes public i s consume energie electric n
conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
b) s solicite fumlzorului modificarea i completarea contractului de furnizare i a anexelor
la acesta sau s iniieze acte adiionale la contracte, atunci cnd apar elemente noi ori cnd
consider necesar detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
c) s aib acces pentru citire la grupurile de msurare pentru decontare;
d) s solicite furnizorului sau operatorului de distribuie s ia msuri pentru remedierea
defeciunilor i a deranjamentelor survenite in reelele electrice;
e) s primeasc despgubiri de la furnizor, operator de reea sau alt client final, conform
prevederilor contractuale, cnd i se produc daune din vina acestora ori n cazul nerespectrii
indicatorilor de calitate a energiei;
f) s se asocieze voluntar in vederea reprezentri] intereselor clienilor, conform
reglementrilor ANRE;
g) s achiziioneze energia electric pe baz de contract bilateral de la un furnizor de
energie, indiferent de statul membru n care este nregistrat furnizorul, cu condiia s respecte
normele aplicabile de comercializare i de echilibrare stabilite pe teritoriul Romniei;
h) s schimbe fumizorul, conform unei proceduri aprobate de ANRE;
i} s ncheie contracte cu mai muli furnizori de energie in acelai timp, pentru un singur
loc de consum, drept ce le revine exclusiv clienilor noncasnici de mari dimensiuni, a cror
putere maxim aprobat prin avizul tehnic de racordare este stabilit prin reglementrile
ANRE;
j) s supun soluionrii autoritii competente divergenele rezultate din derularea
contractelor ncheiate in sectorul energiei electrice, n baza unor proceduri elaborate de
autoritatea competent;
k) s beneficieze de serviciile unui mediator, n condiiile Legii nr. 192/2006 privind
medierea i organizarea profesiei de mediator, cu modificrile i completrile ulterioare, n
vederea soluionrii extrajudiciare a litigiilor aprute pe piaa de energie electric;
J} s denune unilateral contractul de furnizare, in condiiile art. 58 alin. (3).
(2) Procedura prevzut la alin. (1) !it. h} stabilete in principal etapele procesului de
schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaiilor de plat datorate de clientul
final furnizorului ce urmeaz a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul
furnizor in procesul de schimbare, precum i operatorii economici care sunt obligai s le
furnizeze.
(3) Procedura prevzut la alin. (1) lit. h) trebuie s garanteze unui client care dorete s
schimbe furnizorul, cu respectarea condiiilor contractuale, c aceast schimbare se poate
realiza n termen de 3 sptmni de la iniierea acesteia.
Dreptul clienilor finali de Art. 63.- (1) Clienii finali prevzui la art. 55 alin. (1) au dreptul s opteze pentru oricare
alegere a tarifelor dintre tarifele reglementate aplicabile categoriei din care fac parte sau s beneficieze de
serviciul universal, in CoQdiiile stabilite prin reg!ementrile ANRE.
(2) Clienii casnici au dreptul de a opta pentru orice modalitate de plat pe care furnizorul
o pune la dispoziie.
(3) Clienii finali nu mai pot reveni la tarife reglementate dac i-au exercitat dreptul de
eligibilitate.
Protecia clienilor vulnerabili Art. 64.- (1) Clienii vulnerabili beneficiaz de faciliti privind asigurarea serviciului de
furnizare a energiei electrice i de acces la reea.
(2) Tipurile de faciliti pentru fiecare dintre categoriile de clieni vulnerabili, cu excepia
msurilor de natur financiar, precum i modalitile de implementare a acestora se
stabilesc de ctre ANRE.
(3) Este interzis deconectarea de la reeaua electric a clienilor vulnerabili inclusiv in
situaii de criz de energie.
28 MONITORUL OFICIAL Al ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.Vtl.2012

Msurarea energiei electrice Art. 65. - (1) Energia electric furnizat clienilor finali pe piaa de energie electric se
msoar de ctre operatorii de msurare, prin grupuri de msurare, conform codului de
msurare elaborat de autoritatea competenti.
(2) Transformatoarele de msur aferente grupurilor de msurare a energiei electrice in
vederea decontrii se asigur, dup caz. de:
a) operatorul de transport i de sistem;
b) productori;
c) operatorii de distribuie;
d} clienii finali de energie electric.
(3) Operatorii de msurare pot fi:
a} operatorul de transport i de sistem;
b) productorii;
c} operatorul de distribuie.
(4} Operatorul de transport i de sistem, respectiv operatorul de distribuie au obligaia de
a presta serviciul de msurare a energiei electrice pentru utilizatorii reelelor electrice
respective.
(5} Operatorul de transport i de sistem, respectiv operatorul de distribuie pot cesiona
serviciul de msurare i gestiunea datelor msurate unui operator economic, cu condiia
incadrrii n costurile recunoscute de autoritatea competent i cu respectarea reglementrilor
aplicabile emise de aceasta.
Sisteme de msurare Art. 66.- (1) Pn la data de 3 septembne 2012, ANRE va evalua implementarea
Inteligent sistemelor de msurare inteligente din punctul de vedere al costurilor i beneficiilor pe tennen
lung pentru pia, al rentabilitii, precum i al termenelor fezabile de implementare.
(2) n situaia n care prin evaluarea prevzut la alin. (1) se constat c implementarea
sistemelor de msurare inteligente este avantajoas pentru funcionarea pieei de energie,
ANRE aprob un calendar de implementare a sistemelor de msurare inteligente, astfel incAt
circa 80% dintre clieni s dispun de sisteme de msurare inteligente pn n 2020.
Implementarea acestor sisteme se va aproba n cadrul planurilor anuale de investiii ale
operatorilor de distribuie.

CAPITOLUL V
Promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie i in cogenerare de nalt eficien
Definirea surselor regenerabile Art. 67.- n condiiile prezentului titlu, se definesc ca surse regenerabile de energie:
de energie a) energia eollan;
b) energia solar;
c) energia valurilor i a mareelor;
d) energia geotermal;
e) energia hidroelectric;
f) energia coninut n fraciunea blodegradabil a produselor, deeurilor i reziduuri lor din
agricultur (inclusiv substane vegetale i reziduuri de origine animal), silvicultur i industrii
conexe, precum i frac~unea biodegradabil a deeurilor industriale i comunale, oreneti
i municipale, denumite'~ biomas;
g) energia coninut in gazul de fennentare a deeurilor, denumit i gaz de depozit;
h) energia coninut in gazul de fermentare a nmolurilor din instalaiile de epurare a apelor
uzate;
i) energia coninut n produse secundare gazoase, obinute prin fermentare din materii
reziduale organice, formnd categoria de combustibil gazos, denumit biogaz;
j) energia coninut
' " in produse lichide
1 obinute prin distiiarea materiei organice fermentate,
formnd categoria de combustibil lichid, denumit alcool carburant;
k) energia obinut din alte surse regenerabile, neexploatate n prezent.
Tehnologii de cogenerare Art. 68. -ln condiiile prezentului titlu, se definesc urmtoarele tehnologii de cogenerare
cu:
a} turbine cu gaze in ciclu combinat cu recuperare de cldur i turbine cu abur;
b) turbina cu abur cu contrapresiune;
c} turbina cu abur cu condensaie i prize reglabile;
d} turbine cu gaze i cazane recuperatoare;
e) motoare cu ardere intern;
f} microturbine;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 29

g) motoare Stlrling;
h) celule de combustie;
i) motoare termice;
j) cicluri organice Rankine;
k) orice alt instalaie sau combinaie de instalaii prin care se produce simultan energie
termic i electric.
Cogenerarea de nalt eficien Art. 69. - Tn scopul promovrii producerii energiei electrice n cogenerare se definete
coganerarea de Tnalt~ eficien~ ca fiind procesul de producere combinat a energiei electrice
i termice, care ndeplinete urmtoarele criterii:
a) tn cazul unitilor de cogenerare cu puteri electrice instalate de peste 25 MW:
{i) realizarea unui randament global anual de minimum 70%; i
(ii) realizarea unei economii de energie primar de cel puin 10% fa de valorile de
referin ale producerii separate ale acelorai cantiti de energie electric i termic;
b) in cazul unit~lor de cogenerare cu puteri electrice instalate ntre 1 MW i 25 MW,
realizarea de economie de energie primar de cel puin 10% fa de valorile de referin ale
producerii separate a acelorai cantiti de energie electric i termic;
c) in cazul unitilor de cogenerare cu puteri instalate sub 1 MW, realizarea de economie
de energie primar fa de producerea separat a acelorai cantiti de energie electric i
termic.
Reguli de acces la reea pentru Art. 70. -Autoritatea competent stabilete prin reguli tehnice i comerciale:
energia electric produs din a) accesul garantat la reelele electrice i dispecerizarea prioritar a energiei electrice
surse regenerabile 'i n produse din surse regenerabile de energie i in cogenerare de nalt eficien ;
cogenerare de nalt eficien b) accesul prioritar la reelele electrice i dispecerizarea prioritar a energiei electrice
produse din surse regenerabile de energie i in cogenerare de nalt eficien n centrale cu
puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MW, in msura in care nu este afectat nivelul de
siguran a SEN.
Criterii de promovare a energiei Art. 71.- (1) Criteriile de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile
electrice produse din surse de energie au n vedere urmtoarele:
regenerabile i n cogenerare a) atingerea intei naionale privind ponderea energiei electrice produse din surse
de nalt eficien regenerabile de energie;
b) compatibilitatea cu principiile concureniale de pia ;
c) caracteristicile diferitelor surse regenerabile de energie i tehnologiile de producere a
energiei electrice;
d) promovarea utilizrii surselor regenerabiie de energie in cel mai eficient mod.
(2) Criteriile de promovare a energiei electrice produse n cogenerarea de nalt eficien
au n vedere urmtoarele:
a) asigurarea accesului la schemele de sprijin, in condiiile acoperirii costurilor justificate
aferente cogenerrii de nalt eficien;
b) caracteristicile diferitelor tehnologii de producere a energiei electrice i n cogenerare;
c) promovarea utilizrii eficiente a combustibililor;
d) asigurarea proteciei mediului, prin reducerea emisiilor poluante fa de producerea
separat a energiei electrice i termice.
Scheme de sprijin pentru Art. 72. - (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de
promovarea producerii energiei energie i n cogenerare de nalt eficien se aplic scheme de sprijin, n conformitate cu
electrice din surse regenerabile prevederile legislaiei europene.
i n cogenerare de nalt (2) Pentru accesul la schemele de sprijin pentru promovarea energiei electrice produse
eficien din surse regenerabile de energie i n cogenerare de inalt eficien se aplic regulile de
acreditare i calificare stabilite de autoritatea competent.
Garaniile de origine Art. 73. - Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabile i n cogenerare
de nalt eficien se atest prin intermediul garaniilor de origine emise de autoritatea
competent .

Aplicarea schemelor de sprijin Art. 74. - Aplicarea schemelor de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice
din surse regenerabile de energie electric i n cogenerare de nalt eficien se face dup
autorizarea acestora de ctre Comisia European, n condiiile legii.

CAPITOLUL VI
Preuri i
tarife
Tipurile de preuri fi tarife. Art. 75. - (1) Pentru activitile desfurate n sectorul energiei electrice se aplic
Fundamentarea acestora urmtoarele preuri i tarife:
a) preuri rezultate din mecanismele concureniale ale pieei de energie electric;
b) tarife reglementate pentru serviciile de transport, de sistem i de distribuie a energiei
electrice;
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA!, Nr. 485/16.VII.2012

c) tarife/preuri reglementate pentru furnizarea de energie electric clienilor prevzui la


art. 55 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 22, pn la eliminarea acestora;
d) preuri/tarife practicate de furnizorii de ultim instan clienilor aflai n situaia prevzut
la art. 53 alin. (2);
e) tarife reglementate pentru achiziia serviciilor tehnologice de sistem, pn la crearea
unei piee concureniale de servicii tehnologice de sistem;
f) tarife reglementate de racordare la reea;
g) tarif reglementat practicat de operatorul pieei de energie electric;
h) preuri reglementate practicate de productorii/fumizorii de energie electric clienilor
prevzui la art. 55 al in. ( 1), cu respectarea prevederi lor art. 22;
i) preuri reglementate pentru energia termic destinat consumului populaiei, produs n
instalaiile de cogenerare;
j) preuri rezultate din formule de stabilire/ajustare prevzute in contractele de vnzare-
cumprare a energiei termice ori din contractele de concesiune sau de asociere ori de
parteneriat.
(2)ANRE elaboreaz i aprob regulile privind mecanismul de corelare a preului orar de
ofert pe piaa de echilibrare cu preul de nchidere a pieei PZU stabilit pentru ora respectiv.
Metodologiile de reglementare Art. 76. - (1) Preurile i tarifele reglementate pentru activitile de producere, transport,
a preurilor i tarifelor distribuie i furnizare a energiei electrice i a energiei termice produse in centrale de
cogenerare, precum i pentru activitatea prestat de operatorul pieei de energie e~ectric se
stabilesc pe baza metodologiilor aprobate i publicate de autoritatea competent. In calculul
acestora vor fi luate in considerare costurile justificate ale activitilor respective, cheltuielile
pentru dezvoltare i protecia mediului, precum i o cot rezonabil de profit.
(2) Metodele de formare a preurilor reglementate pentru energia termic i a msurilor de
sprijin pentru energia electric produs n centrale de cogenerare de nalt eficien care
beneficiaz de scheme de sprijin instituite la nivel naional se stabilesc pe baz de hotrre
a Guvernului.
(3) Metodologiile de reglementare a preurilor i tarifelor se aprob de autoritatea
competent, dupparcurgerea procedurii de consultare public.
Evidenlerea costurilor i a Art. 77. -Operatorii economici titulari de licen din sectorul energiei electrice, care
veniturilor practic preuri i tarife reglementate, sunt obligai s prezinte autoritii competente:
a) costurile i veniturile realizate separat din activitile care fac obiectul licenelor acordate
n structura stabilit de autoritatea competent;
b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor i veniturilor, conform reglementrilor
emise de autoritatea competent.
Stabilirea costurilor i Art. 78.- (1) Tn scopul controlului tarifelor la clienii prevzui la art. 55 alin. (1}, autoritatea
veniturilor reglementate competent aprob metodologia de stabilire a costurilor/veniturilor reglementate pentru
cumprarea/vnzarea energiei electrice destinate acestor clieni.
(2) Depirea costurilor reglementate pentru cumprareafvnzarea energiei electrice
destinate clienilor prevzui la art. 55 alin. (1) i a costurilor reglementate pentru serviciile de
transport i distribuie se poate face, cu aprobarea autoritii competente, doar n situaii
excepionale, de for major sau determinat de schimbri legislative.
Principiile pentru Art. 79.- (1) Propunerile de preuri i tarife reglementate se elaboreaz de operatorii
fundamentarea propunerilor de economici din sectorul energiei electrice, cu respectarea metodologiilor emise de autoritatea
preuri i tarife reglementate compelent, i se comunic autoritii, mpreun cu fundamentarea n formatul stabilit de
aceasta.
(2) Operatorii economici din sectorul energiei electrice transmit autoritii competente toate
datele necesare folosite n procesul de fundamentare a solicitrii i vor asigura accesul la
aceste date al reprezentanilor desemnai de autoritatea competent.
(3) Ordinul de aprobare a preurilor ~i tarifelor reglementate pentru energia electric,
precum i cel de aprobare a metodologiilor de calcul al acestora, aplicabile clienilor finali i
activitilor cu caracter de monopol natural, se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea 1. Ordinul va conine i data intrrii lor n vigoare.
(4) Principiile ce stau la baza stabilirii preurilor i tarifelor reglementate pentru activitile
desfurate n sectorul energiei electrice, exclusiv preurile pentru energia electric i termic
produs n centrale de cogenerare de nalt eficien ce beneficiaz de scheme de sprijin, au
fn vedere urmtoarele:
a) preurile/tarifele trebuie s fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective i determinate
ntr-o manier transparent, pe baza metodologiilor aprobate i publicate de autoritatea
competent;
b) preurile/tarifele energiei electrice trebuie s acopere costurile justificate economic;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012 31

c) preurile/tarifele trebuie s asigure o rat rezonabil a rentabilitii capitalului investit,


stabilit conform reglementrilor emise de autoritatea competent;
d) tarifele i preurile reglementate pentru clienii finali trebuie s permit acestora alegerea
tipului de preVtarif care le este mai favorabil, dintre cele practicate de furnizor, in condiiile
stabilite de autoritatea competent;
e) tarifele de racordare trebuie s conin numai costurile efective de realizare a lucrrilor
de racordare a clienilor la reeaua electric;
f) metodologiile de calcul al tarifelor de transport i distribuie trebuie s conin elemente
stimulative pe termen scurt i lung privind creterea eficienei energetice, a siguranei n
alimentare, integrarea armonioas in pia, precum i sprijinirea activitii de cercetare
aferente domeniului de activitate;
g) tarifele de transport i de distribuie sunt nediscriminatorii i reflect costurile justificate
ale operatorilor, innd cont i de costurile de reea marginale evitate pe termen lung, ca
urmare a producerii distribuite i a msurilor de gestionare a cererii.
(5) Este interzis subvenia ncruciat intre activitile reglementate, precum i intre
activitile reglementate i cele nereglementate ale unui operator economic. Tn cazul producerii
de energie electric i termic n cogenerare de inalt eficien sau din surse regenerabile de
energie care beneficiaz de scheme de sprijin instituite la nivel naional, subvenia lncruciat
se analizeaz ntre activitatea de producere in cogenerare sau din surse regenerabile de
energie care beneficiaz de schema de sprijin i restul activitilor desfurate de operatorul
economic.
(6) Furnizorului de ultim instan i se recunosc integral n tarife costurile de achiziie a
energiei electrice i costurile asociate, precum i o cot rezonabil de profit.
(7) Principiile care stau la baza stabilirii preurilor reglementate pentru energia electric i
termic produs n centrale de cogenerare de inalt eficien sau din surse regenerabile ce
beneficiaz de scheme de sprijin au n vedere urmtoarele:
a) pentru energia electric i termic produs in cogenerare de nalt eficien sau din
surse regenerabile se aplic prevederile schemelor de sprijin, aprobate prin hotrre a
Guvernului;
b) pentru energia termic produs in capaciti de producere termice amplasate intr-o
central electric de cogenerare ce beneficiaz de scheme de sprijin, preurile se stabilesc pe
baza metodologiei aprobate de autoritatea competent.
Limitarea preurilor/tarifelor Art. 80. - (1) in situaii de dezechilibre majore intre cerere i ofert i disfuncionaliti
evidente ale pieei de energie electric, Guvernul, la propunerea ANRE i cu avizul Consiliului
Concurenei, poate limita creterea excesiv a preurilor/tarifelor sau blocarea acestora pentru
o perioad determinat de maximum 6 luni, perioad ce poate fi prelungit succesiv pentru
durate de cte cel mult 3 luni, ct timp persist circumstanele ce au determinat adoptarea
respectivei decizii, prin:
a) fixarea unei limite superioare a preului pe o pia centralizat;
b) limitarea venitului din activitatea reglementat.
(2) Costurile recunoscute i amnate, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se recupereaz
integral, in conformitate cu procedura emis de autoritatea competent.
Recuperarea costurilor Art. 81.- (1) ln cazul in care este impus respectarea unor condiii legale de ndeplinire
a obligaiilor de serviciu public i de serviciu universal, participanii ia piaa de energie electric
au dreptul de a-i recupera costurile rezultate din aplicarea acestor condiii.
(2) Recuperarea acestor costuri se va face conform reglementrilor emise de autoritatea
competent sau prin hotrre a Guvernului, in funcie de modalitatea de impunerea obligaiilor
de serviciu public, conform art. 16 alin. (2).
Evldenierea costurilor n Art. 82. - Operatorii economici care produc combinat energie electric i termic i care
producerea combinat a comercializeaz cel puin una dintre acestea vor repartiza costurile intre cele dou forme de
energiei electrice 'i termice energie, potrivit reglementrilor aprobate de autoritatea competent.
Se'rviciUe prestate terior de rltre operatorii economici care produc energie
1
Serviciile conexe Art. 83. -
hidroelectric i
care au n administrare, concesiune sau nchiriere baraje, diguri i lacuri de
acumulare se realizeaz pe baza contractelor fncheiate cu beneficiarii.
CAPITOLUL VII
Procedura de desfurare a lnvestlgalllor
Dispunerea efecturii Art. 84. - Preedintele autoritii competente dispune, prin decizie, efectuarea de
investigaiilor investiga~i, potrivit prevederilor art. 86, de ctre personalul propriu imputernicit in acest sens,
din oficiu sau ca rspuns la o plngere nregistrat la autoritatea competent, formulat de
ctre o persoan fizic ori juridic afectat n mod real i direct de o potenial inclcare a
prevederilor prezentului titlu, numai in domeniile in care ANRE are competena de investigare
potrivit legii.
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

Solicitarea Informaiilor i Art. 85. - fn realizarea investigaiilor, precum i a competenelor conferite n baza
documentelor prezentului titlu, autoritatea competent poate solicita operatorilor economici informaiile ~i
documentele care sunt necesare, menionnd baza legal i scopul solicitrii, i poate stabili
termene pn la care aceste informaii i documente s ii fie furnizate.
Drepturi de investigare Art. 86.- (1) Pentru investigarea inclcrii prevederilor prezentului titlu in condiiile art. 84,
personalul ANRE imputernicit in acest sens are urmtoarele drepturi:
a) s intre in spaiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le
dein legal;
b) s examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile i comerciale sau alte
evidene legate de activitatea operatorilor economici, indiferent de locul in care sunt
depozitate;
c) s cear oricrui reprezentant sau angajat al operatorului economic explicaii cu privire
la faptele ori documentele legate de obiectul i scopul investigaiei i s consemneze sau s
nregistreze rspunsurile acestora;
d) s ridice sau s obin, in orice form, copii ori extrase din orice documente, registre, acte
financiar-contabile i comerciale sau din alte evidena legate de activitatea operatorului economic;
e) s sigileze orice amplasament destinat activit~lor operatorului economic i orice
documente, registre, acte financiar-contabile i comerciale sau alte evidena legate de
activitatea operatorului economic, pe durata i in msura necesar investigrii.
(2)Autoritatea competent va proceda la aciunile prevzute la alin. (1) numai dac exist
indicii c pol fi gsite documente sau pot fi obinute informaii considerate necesare pentru
ndeplinirea competenelor sale, iar rezultatul investigaiei va fi consemnat intr-un proces-
verbal de constatare i inventariere.
(3) Autoritatea competent poate face inspecii inopinate i poate solicita orice fel de
informaii sau justificri legate de indeplinirea competenelor de investigare, att la faa locului,
ct i prin convocare la sediul autoritii competente.
Autorizarea judiciar a Art. 87.- Tn baza autorizrii judiciare date prin incheiere, conform art. 88, personalul
investigaiilor ANRE, imputernicit n condiiile art. 84, poate efectua inspecii in orice alte spaii, inclusiv
domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparinnd conductorilor, administratorilor,
directorilor i altor angajai ai operatorilor economici ori asociaiilor de operatori economici
supui investigaiei.
Obinerea autorizrii judiciare Art. 88.- (1) Personalul ANRE efectueaz inspecii, in conformitate cu prevederile art. 87,
numai in baza deciziei de imputernicire emise de ctre preedintele autoritii competente i
cu autorizarea judiciar dat prin incheiere de ctre presedintele Curtii de Apel Bucureti sau
de ctre un judector delegat de acesta. O copie certit'icat a deciziei de imputernicire i a
autoriza~ei judiciare se comunic obligatoriu persoanei supuse inspeciei, inainte de nceperea
acesteia.
(2) Cererea de autorizare se judec n camera de consiliu, fr citarea prilor. Judectorul
se pronun asupra cererii de autorizare n termen de cel mult48 de ore de la data nregistrrii
cererii. Incheierea se motiveaz i se comunic autoritii competente, n termen de cel mult
48 de ore de la pronunare.
(3) n cazul n care inspecia trebuie desfurat simultan in mai multe spaii dintre cele
prevzute la art. 87, autoritatea competenta va introduce o singur cerere, instana
pronunndu-se printr-o incheiere in care se vor indica spaiile in care urmeaz s se
desfoare inspecia.
(4) Cererea de autorizare trebuie s cuprind toate informaiile de natur s justifice
inspecia,
iar judectorul sesizat este inut s verifice dac cererea este ntemeiat.
(5) Oricare ar fi mprejurrile, inspecia se desfsoar intre orele 8,00 si 18,00 si trebuie
efectuat in prezena persoanei la care se efectueaz inspecia sau a reprezentantului su.
Inspecia poate continua i dup ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectueaz
inspecia sau a reprezentantului su.
(6) lnventarele i punerile de sigilii se fac conform dispoziiilor Codului de procedur penal.
(7) ncheierea prevzut la alin. (1) poate fi atacat cu recurs la inalta Curte de Casa~e i
Justiie, in termen de 48 de ore. Termenul de recurs pentru autqritatea competent curge de
la momentul comunicrii ncheierii, potrivit prevederilor alin. (2). In ceea ce privete persoana
supus inspe'ciei, termenul de recurs curge de la momentul comunicrii ncheierii, potrivit
prevederilor alin. (1). Recursul nu este suspensiv de executare.
(8) Preedintele Curii de Apel Bucuresti sau judectorul delegat de acesta are competenta
s emit autorizaia judiciar in vederea efecturii inspeciei, potrivit art. 87. Instana de
judecat verific dac decizia de imputernicire emis de ctre preedintele ANRE este
autentic i dac msurile coercitive preconizate nu sunt nici arbitrare i nici excesiva, avnd
in vedere, in special, gravitatea inclcrii suspectate, importana elementelor de prob
cutate, implicarea ntreprinderii tn cauz i probabilitatea rezonabil ca registrele i
documentele privind activitatea, care au legtur cu obiectul inspeciei, s fie pstrate in
incintele pentru care se solicit autorizaia. Instana de judecat poate solicita ANRE explicaii
detaliate privind elementele care i1 sunt necesare pentru a-i permite s verifice
proporionalitatea msurilor coercitive preconizate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAJ, Nr. 485116.VII.2012 33

Accesul la documente fi M. 89.- (1) Organele administraiei publice centrale i locale, precum i orice alte instituii
informaii i autoriti publice sunt obligate s permit autoritii competente accesul la documentele,
datele i informaiile deinute de acestea, cu respectarea dispoziiilor legale.
(2) Autoritatea competent, primind acces la documentele, datele i informaiile menionate
la alin. (1 ), are obligaia de a respecta caracterul datelor i informaiilor clasificate atribuit legal
respectivelor documente, date i informaii.
Procedura de investigare Art. 90. - Procedura de investigare se face in conformitate cu regulamentul privind
organizarea i desfurarea activitii de investigare, aprobat prin ordin al preedinteluiANRE.

CAPITOLUL VIII
lnfraciuni fi contravenii

Rspunderi Art. 91. -Tnclcarea prevederilor prezentului titlu atrage rspunderea disciplinar, civil,
contravenional sau penal, dup caz, a persoanelor vinovate.
lnfraciunl M. 92. - ( 1) Deteriorarea, modificarea fr drept sau blocarea funcionrii echipamentului
de msurare a energiei electrice livrate ori modificarea fr drept a componentelor instalaiilor
energetice constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amend.
(2) Executarea sau folosirea de instalaii clandestine in scopul racordrii directe la reea
sau pentru ocolirea echipamentelor de msurare constituie infraciune i se pedepsete cu
inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend.
(3) Tn cazul n care infraciunile prevzute la alin. (1) i (2) sunt svrite de un salariat al
unui titular de licen, limitele speciale se majoreaz cu jumtate.
(4) Tentativa la infraciunile prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete.

Contravenii Art. 93.- {1} Constituie contravenii urmtoarele fapte:


1. desfurarea de ctre persoane fizice ori juridice de activiti i/sau prestri de servicii
in sectorul energiei electrice fr a deine licen ori autorizaie de nfiinare conform
prevederilor prezentei legi i ale regulamentului prevzut la art. 9 alin. {4};
2. proiectarea, executarea i verificarea instalaiilor electrice fr atestat i/sau autorizaie;
3. nerespectarea normelor tehnice emise de ctre ANRE;
4. nerespectarea condiiilor de valabilitate asociate licenelor/atestatelor/autorizaiilor emise
deANRE;
5. nclcarea de ctre participanii la piaa de energie electric a reglementrilor tehnice
i/sau comerciale emise de ANRE;
6. refuzul de a permite efectuarea de aciuni de control dispuse de ANRE, precum i
obstrucionarea acesteia n ndeplinirea atribuiilor sale;
7. nefurnizarea/neprezentarea datelor, documentelor i/sau a informaiilor solicitate n
termenele stabilite de ANRE sau furnizarea/prezentarea incomplet ori eronat a acestora,
precum i/sau nerealizarea msurilor dispuse de aceasta;
8. refuzul nejustificat de a acorda acces oricrui solicitant la reele da interes public;
9. furnizarea de ctre operatorul de distribuie sau operatorul de transport i de sistem a
unor informaii incomplete ori eronate necesare pentru accesul la reea;
10. neasigurarea de ctre operatorul de distribuie sau operatorul de transport i de sistem
a unui tratament nediscriminatoriu ntre utilizatorii reelei electrice;
11. ntrzierea nejustificat in racordarea/alimentarea cu energie electric a clienilor sau
in realimentarea acestora dup ntrerupere, precum i propunerea unor soluii de racordare,
altele dect cele optime din punct de vedere tehnic i cu costuri minime, conform actelor
normative n vigoare i reglementrilor emise de ANRE;
12. punerea s~b tensiune ainstalaiilor electrice fr a exista ncheiat contract de furnizare
a energiei electrice, precum i/sau fr a exista montat un grup de msurare a energiei
electrice, dup caz;
13. necomunicarea unei oferte privind condiiile de furnizare a energiei electrice
solicitanilor,
conform prevederilor art. 58 alin. (1 );
14. sistarea nejustificat a alimentrii cu energie electric a clienilor;
15. nerespectarea prevederilor standardelor de performan referitoare la serviciile publice
de transport i distribuie, precum i la serviciul universal din sectorul energiei electrice;
16. nerespectarea prevederilor clauzelor obligatorii din contractele-cadru emise de ANRE;
17. nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de energie electric;
34 MONITORUL OFICIAL Al ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

18. divulgarea informaiilor sensibile din punct de vedere comercial privind operaiunile
comerciale de ctre operatorul de transport i de sistem, de operatorii de distribuie sau de
operatorul pieei de energie electric, inclusiv a celor privind toate tranzaciile din cadrul
contractelor de fumizare de energie electric i/sau al instrumentelor financiare derivate din
sectorul energiei electrice, cu excepia cazului Tn care acestea sunt solicitate de autoritile
competente;
19. nerespectarea cerinelor de independen a operatorului de distribuie ori a operatorului
de transport i de sistem i/sau a reglementrilor privind controlul direct ori indirect asupra unor
Tntreprinderi din sectorul producerii, fumizrii, distribuiei sau transportului de energie electric;
20. nerespectarea de ctre fumizorul de ultim instan a obligaiei de a asigura serviciul
universal clienilor, conform dispoziiilor prezentului titlu;
21. nerespectarea de ctre productori a obligaiilor care le revin potrivit art. 6 tit. p) i art. 28;
22. nerespectarea de ctre operatorul de transport i de sistem a reglementrilor privind
ordinea de merit n piaa de echilibrare, privind dispecerizarea instalaiilor de producere i/sau
utilizarea interconexlunilor cu celelalte sisteme;
23. neprezentarea de ctre operatorul de transport i de sistem, n vederea aprobrii de
ctre ANRE, a planului de dezvoltare a reelei de transport, la termenele stabilite prin
reglementrile in vigoare;

24. practicarea de preuri sau tarife neaprobate de ctre ANRE, pentru activitile
reglementate;
25. nerespectarea reg lementrilor emise de ANRE privind stabilirea preurilor i tarifelor;
26. nerespectarea reglementrilor privind separarea contabil a activitilor desfurate
de ctre operatorii economici titulari de licen in sectorul energiei electrice;
27. nepublicarea i neactualizarea, pe pagina proprie de web, a datelor tehnice i
comerciale prevzute de reglementri de ctre participan~i fa piaa de energie electric;
28. refuzul clienilor finali de a permite accesul la grupurile de msurare, precum ~i la
instalaiile aflate in patrimoniu i/sau in gestiunea operatorului de distribuie ori a operatorului
de transport i de sistem;
29. executarea de spturi sau de lucrri de orice fel in zonele de protecie a instalai i lor
fr consimmntul prealabil al titularului acestora;
30. interzicerea/Tmpiedicarea de ctre persoane fizice sau juridice a exercitrii drepturilor
prevzute de prezenta lege, de acces, uz i servitute ori de restrngere a unor activiti , cu
ocazia efecturii lucrrilor de retehnologizare, reparaii, revizii, intervenii la avarii, investiii,
mentenan i/sau racordare de noi utilizatori i pentru defriare sau a tierilor de modelare,
pentru crearea i meninerea distanei regulamentara fa de reelele electrice;
31 . utilizarea de ctre un ter a componentelor reelelor electrice de distribuieflransport in
alte scopuri decat cele prevzute de legislaia din sectorul energiei electrice fr incheierea
unui contract in acest sens cu deintorul de drept al acestora;
32. nerespectarea de ctre operatorul de transport i de sistem a obligaiilor prevzute la
ari. 13 alin. (2), {3) i (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;
33. nerespectarea de ctre operatorul de transport i de sistem i de ctre ceilali
participani la pia a obligaiilor prevzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;
34. nerespectarea de ctre operatorul de transport i de sistem i de ctre ceilali
participani la pia a obligaiilor prevzute la art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;
35. nerespectarea de ctre operatorul de transport i de sistem i de ctre ceilali
participani la pia a obligai i lor prevzute n anexa 1fa Regulamentul (CE) nr. 714/2009;
36. nerespectarea prevederilor ari. 38 alin. (2) lit. c) i d) i ale art. 48 alin. (2) lit. d) i e)
privind stabilirea programului de conformitate i a agentului de conformitate;
37 . nerespectarea de ctre proprietarul reelei de transport a obligaiilor ce ii revin i n
temeiul prezentului titlu;
38. nerespectarea de ctre operatorul de transport i de sistem a obligaiilor prevzute la
art. 31 alin. (3).
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sanc~oneaz astfel:
1. Tn cazul persoanelor fizice, dup cum urmeaz :

a) cu amend de la 1.000 lei pn la 2.000 lei, pentru cele prevzute la pct. 2 , 11, 13,
pct. 26-31;
b) cu amend de la 2.000 lei pn la 4.000 lei, pentru cele prevzute la pct. 3-7, 9, 12,
pct.14-17, 21,24 i 25;
c) cu amend de la 4.000 lei pn la 8.000 lei, pentru cele prevzute la pct. 8, 18 i 36;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.Vll.2012 35

2. n cazul persoanelor juridice, dup cum urmeaz:


a) cu amend de la 8.000 lei pn la 40.000 lei, pentru cele prevzute la pct. 2, 6, 7, 9,
pct. 11-14, 16, 17, 23, 25, 27-31;
b) cu amend de la 40.000 lei pn la 200.000 lei, pentru cele prevzute la pct. 1, 3-5,
8, 10, 15, 18, pct. 20-22,26 i 36;
c) cu amend de la 200.000 lei pn la 400.000 lei, pentru cele prevzute la pct. 24,
pct. 32-35, 37 i 38;
d) cu amend cuprins intre 1%-10% din cifra de afaceri anual, pentru cea prevzut
la pct. 19.
(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre:
a) reprezentanii mputernicii ai autoritii competente, n cazul contraveniilor prevzute
la alin. (1) pct. 1-27 i pct. 32-38;
b) reprezentanii mputernicii ai consiliilor locale, in cazul contraveniilor prevzute la
alin. (1) pct. 29 i 31;
c) poliiti, jandarmi sau poliiti locali, mpreun cu reprezentanii mputernicii ai
operatorilor de reea, in cazul contraveniilor prevzute la alin. ( 1) pct. 28-31.
(4) Pentru contraveniile prevzute la alin. (1), svrite in mod repetat, participanii la piaa
de energie electric, persoane juridice, pot fi sancionai cu amend cuprins intre 1%-5% din
cifra de afaceri. Prin contravenie svarit in mod repetat se nelege svrirea de cel puin
3 ori a aceleiai fapte contravenionale in decursul unui an.
(5) Prin cifra de afaceri anuali1 se nelege cifra de afaceri rezultat din activitatea
reglementat pentru care s-a aplicat contravenia persoanei contraveniente, realizat in anul
financiar anterior sancionrii faptei.
(6) Contravenientul poate achita, n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii
procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniei sau, dup caz, de la data
comunicrii acestuia, jumtate din minimul amenzii prevzute la alin. (2) i (4), agentul
constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate in procesul-verbal.
(7) Aplicarea sanciunii amenzii contravenionale se prescrie in termen de 2 ani de la data
svaririi faptei.
Regimul juridic al Art. 94. - Contraveniilor prevzute la art. 93 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile
contraveniilor Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven~ilor, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
Constatarea contraveniilor Art. 95. - Tn vederea constatrii contraveniilor prevzute la art. 93 alin. (1 ), agenii
constatatori menionai la art. 93 alin. (3) au acces, in condiiile legii, n cldiri, ncperi, la
instalaii i in orice alt loc, pn la receptoarele de energie, i au dreptul s verifice instalaia,
precum i s execute msurtori i determinri. Proprietarii i cei care exploateaz aceste
cldiri, locuri sau instalaii sunt obligai s pun la dispoziia agenilor constatatori documentele
i actele specifice activitii lor.

CAPITOLUL IX
Dispoziii tranzitorii i finale
Intrarea n vigoare Art. 96.- (1) Dispoziiile art. 32 intre'! n vigoare la data de 3 martie 2013.
(2} La data intrrii in vigoare a prezentei legi se abrog Legea energiei electrice
nr. 13/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, nr. 51 din 23 ianuarie 2007,
cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia art. 7-11.
(3) Tn termen de maximum 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
autoritatea competent aprob regulamentul de furnizare a energiei electrice.
(4) n termen de 61un-i de la data intrrii in vigoare a prezentei legi, ANRE va adapta cadrul
de reglementare in concordan cu prezentul titlu.
(5) Pn la adaptarea cadrului de reglementare, toate actele normative emise n temeiul
Legii nr. 13/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, i pstreaz valabilitatea, cu
excepia prevederilor contrare prezentului titlu.
(6) Tn scopul simplificrii procedurilor birocratice de autorizare, autorizarea persoanelor
fizice care desfoar activiti de proiectare, verificare i execuie a lucrrilor aferente
instalaiilor electrice aparinnd SEN se realizeaz numai conform reglementrilor emise de
ANRE, cu respectarea prevederilor prezentului titlu.
(7) Orice alt form de autorizare realizat de alte entiti publice referitoare la activitile
prevzute la alin. (6) este interzis ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei legi.
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

(8) Persoanele fizice autorizate pn la data intrrii in vigoare a prezentei legi ii


desfoar activitatea pn la expirarea termenului de valabilitate a autorizaiilor.
Dispoziii finale Art. 97. - (1) fn actele normative fn care apar sintagmele "furnizor implicir i .furnizor de
ultim opiune", acestea se inlocuiesc cu sintagma .furnizor de ultim instan".
(2) Ministerul de resort notifiC Comisiei Europene cu privire la adoptarea prezentei legi i
a altor acte administrative necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor Directivei
2009/72/CE, inclusiv prin transmiterea textelor acestor acte normative.
(3) Tn termen de 24 de luni de la data intrrii in vigoare a prezentei legi, ministerul de resort
realizeaz o evaluare a funcionrii operatorului de transport i de sistem in baza modelului
.operator independent de sistem" i, dac este cazul, propune Guvernului adoptarea modelului
de separare a propriet~i. conform art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/72/CE.
(4) Un operator economic integrat pe vertical care deine in proprietate o reea de
transport nu poate fi mpiedicat s adopte msurile necesare implementrii modelului de
separare a proprietii prevzut la art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/72/CE.

TITLUL 11
Gazele naturale

CAPITOLUL!
Dispoziii
generale

Domeniul de reglementare Art. 98. - (1) Prezentul titlu stabilete cadrul de reglementare pentru desfurarea
activitilor privind producia, transportul, distribuia, furnizarea i inmagazinarea gazelor
naturale, modalitile de organizare i funcionare a sectorului gazelor naturale, de acces pe
pia, precum i criteriile i procedurile aplicabile pentru acordarea de autorizaii i/sau licene
in sectorul gazelor naturale.
(2) Prevederile prezentului titlu se aplic ntr-un mod nediscriminatoriu i pentru biogaz, gaz
obinut din biomas sau alte tipuri de gaze, in msura in care este posibil din punct de vedere
tehnic ca acestea s fie injectate ori transportate prin sistemele de transport/distribuie al/a
gazelor naturale i prin conductele de alimentare din amonte i/sau s fie utilizate n instalaii
de utilizare, in deplin siguran .
Obiectivele activitilor in Art. 99. -Activitile in sectorul gazelor naturale trebuie s se desfoare pentru realizarea
sectorul gazelor naturale urmtoarelor obiective de baz:
a) asigurarea dezvoltrii durabile a economiei naionale;
b) asigurarea continuitii i a siguranei in alimentarea cu gaze naturale a clienilor;
c) protejarea intereselor legitime ale clienilor finali de gaze naturale;
d) promovarea, stimularea i asigurarea concurenei pe piaa de gaze naturale;
e) armonizarea legisla~ei naionale cu legislaia Uniunii Europene in domeniu, cu
respectarea principiului subsidiaritii;
f) transparena preurilor i a tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale;
g) dezvoltarea sectorului gazelor naturale in condiii de eficien economic i protecie a
mediului;
h) promovarea producerii i utilizrii surselor noi i regenerabile de gaze;
i) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale;
j) asigurarea msurilor de securitate in vederea prevenirii i combaterii actelor de terorism
i sabotaj asupra infrastructurii sectorului gazelor naturale;
k) dezvoltarea interconectrllor sistemelor de transport al gazelor naturale cu sistemele
similare din rile vecine i cu alte infrastructuri de transport i integrarea Sistemului na~onal
de transport al gazelor naturale in Reeaua european de transport i sistem de gaze
naturale - ENTSO-G, t;!enurnit ' in continuare ENTSO-G;
1) asigurarea co ndiiilor necesare pentru buna funcionare a pieei gazelor naturale i pentru
integrarea pieei naionale Tn piaa intern european a gazelor naturale;
m) asigurarea accesului nediscriminatoriu al terilor la conductele de alimentare din
amonte, depozitele de inmagazinare, sistemele de transport, sistemele de distribuie a gazelor
naturale, precum i la Instalaiile GNL;
n) asigurarea funcionrii instalaiilor tehnologice de suprafa din cmpurile de producie,
a depozitelor de tnmagazinare, a sistemelor de transport i de distribuie a gazelor naturale,
Tn condiii de siguran i eficien;
o) asigurarea capacitii de inmagazlnare a gazelor naturale pentru nevoile curente i
pentru cele care contribuie la securitatea energetic a rii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012 37

nelesul unor termeni i Art. 100.- Tn sensul prezentului titlu, urmtorii termeni i expresii se definesc dup cum
expresii urmeaz:
1. acces la conductele de alimentare din amonte- dreptul unui operator economic din
sectorul gazelor naturale sau al unui client eligibil de a utiliza conductele de alimentare din
amonte, mai puin partea utilizat n procesele de producie a gazelor naturale, respectiv n
punctul n care gazele naturale ndeplinesc condiiile tehnice de calitate pentru a putea fi
comercializate;
2. acces la sistemul de distribuie- dreptul unui operator economic din sectorul gazelor
naturale sau al unui client de a utiliza sistemul de distribuie;
3. acces la sistemul de Tnmagazinare- dreptul unui operator economic din sectorul
gazelor naturale sau al unui client de a utiliza sistemul de lnmagazinare subteran;
4. acces la sistemul de transport- dreptul unui operator economic din sectorul gazelor
naturale sau al unui client de a utiliza sistemul de transport;
5. acces la terminalul GNL- dreptul unui operator economic din sectorul gazelor naturale
sau al unui client de a utiliza terminalul GNL;
6. activiti conexe - activiti complementare celor de producie, transport, distribuie,
fnmagazlnare a gazelor naturale, ce sunt desfurate de ctre operatorul liceniat, conform
condiiilor de valabilitate ale licenelor de operare a sistemelor respective:

7. aparat de utilizare - parte component a instalaiei de utilizare a gazelor naturale,


destinat s consume gaze naturale in calitate de combustibil sau de materie prim, cu
ndeplinirea condiiilor legale pentru funcionare;
8. autorizaie/licen~- actul administrativ individual emis de ANRE, acordat unei persoane
fizice sau juridice, pentru exercitarea unui drept i executarea unor obligaii;
9. autoritate competent~- Autoritatea Naional de Reglementare in Domeniul Energiei -
ANRE, care este organizat i funcioneaz n conformitate cu prevederile legii;
10. aviz tehnic- documentul emis n urma analizei unei documentaii tehnice, care atest
respectarea condiiilor impuse de legislaia in vigoare;
11. biogaz- amestec de gaze de origine biogen produs prin procese de fermentaie,
gazeificare sau piroliz a unor substane organice;
12. biometan- biogaz adus la parametrii de calitate pentru a putea fi utilizat n reelele de
transport i distribuie in amestec cu gazele naturale;
13. bunuri proprietate a terilor- elemente componente ale sistemelor de transport sau
ale sistemelor de distribuie, utilizate de ctre operatorii liceniai pentru realizarea serviciilor
de transport sau de distribuie, bunuri neincluse in patrimoniul acestora:
14. capacitate - fluxul maxim, exprimat in unitate de volum pe unitate de timp sau n
unitate de energie pe unitate de timp, la care are dreptul utilizatorul reelei n conformitate cu
prevederile contractuale;
15. capacitate contractat~ - capacitatea pe care operatorul sistemului a alocat-o unui
utilizator printr-un contract;
16. capacitate disponibil - partea din capacitatea tehnic care nu este alocat i este
nc disponibil pentru sistem in momentul respectiv;
17.capacitate fermiJ- capacitatea garantat contractual ca fiind neintreruptibil de ctre
operatorul sistemului:
18. capacitate intreruptibiltA -capacitatea care poate fi ntrerupt de operatorul sistemului,
in conformitate cu condiiile prevzute in contractul cu utilizatorul reelei sau prin
reglementrile specifice;
19. capacitate neutilizat~ - capacitatea ferm pe care a achiziionat-o un utilizator al
reelei, n baza unui contract, dar pe care utilizatorul nu a nominalizat-o pn la termenul-
limit specificat in contract;
20. capacitate tehnictA- ca~acitat~a ferm maxim pe care o poate oferi operatorul
sistemului unui utilizator~ lund n considerare integritatea sistemului respectiv i cerinele de
exploatare ale acestuia;
21. client- clientul angro, clientul final de gaze naturale sau un operator economic din
sectorul gazelor naturale care cumpr gaze naturale:
22. client angro - persoan fiZic sau juridic, alta dect un operator de transport i de
sistem sau un operator de distribuie, care cumpr gaze naturale in scopul revnzrii n
interiorul sau in afara sistemului n care este stabilit;
23. client casnic- clientul care cumpr gaze naturale pentru consumul casnic propriu;
24. client eligibil- clientul care este liber s cumpere gaze naturale de la un furnizor ales
de acesta:
25. client final- clientul care cumpr gaze naturale pentru uz propriu;
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

26. client industrial- clientul final noncasnic al crui consum anual de gaze naturale
estimat la locul de consum, in baza tipului i debitelor aparatelor de utilizare a gazelor
instalate, este de cel puin 450.000 MWh; fac excepie centralele in cogenerare de inalt
eficien cu o putere instalat mai mare de 1O MW, care produc energie termic destinat
SACET, care sunt considerate clieni Industriali, indiferent de nivelul consumului lor;
27. client industrial nou- clientul industrial care se racordeaz pentru prima oar la un
sistem; nu se consider clieni Industriali noi acei clieni care sunt succesorii in drepturi -
universali, cu titlu universal Vsau cu titlu particular- ai unor clieni finali care au sau care au
avut o instalaie de racordare la un sistem de distribuie ori de transport al gazelor naturale sau
la o conduct de alimentare din amonte;
28. client noncasnic - clientul care cumpr gaze naturale ce nu sunt destinate
consumului casnic propriu;
29. client vulnerabil - clientul final aparinnd unei categorii de clieni casnic! care, din
motive de vrst, sntate sau venituri reduse, se afl n risc de marginalizare social i care,
pentru prevenirea acestui risc, beneficiaz de msuri de protecie social, inclusiv de natur
financiar. Msurile de protecie social, precum i criteriile de eligibilitate pentru acestea se
stabilesc prin acte normative;
30. client intreruptibil- client final care poate contribui decisiv la meninerea funcionrii
n deplin siguran a Sistemului naional de transport al gazelor naturale i a sistemelor de
distribuie, prin reducerea consumului, pn la opnre, i care are obligaia ncheierii unui
contract pentru prestarea serviciilor intreruptibile; obligaiile, drepturile, condiiile de
contractare, de reducere sau de oprire se stabilesc de ANRE i ministerul de resort printr-un
regulament specific;
31. cod- colecie de reglementri cu caracter tehnic i/sau comercial, elaborate sau
aprobate de ctre ANRE, prin care se stabilesc reguli i proceduri pentru operatorii economici
din sectorul gazelor naturale;
32. conductl1 de alimentare din amonte - ansamblul format din conducte, inclusiv
instalaiile, echipamentele i dotrile aferente, prin care se asigur transportul gazelor
naturale, delimitat de robinetul de secionare la ieirea din instalaia de condiionare sau, in
lipsa acesteia, de la punctul n care gazele naturale indeplinesc condii ile tehnice de calitate
pentru a putea fi comercializate, aparinnd productorului de gaze naturale, i sistemul de
transport, sistemul de distribuie, un terminal GNL sau clientul final;
33. conducUl de transport - ansamblul format din conducte, inclusiv instalaiile ,
echipamentele i dotrile aferente, care funcioneaz in principal in regim de nalt presiune,
prin care se asigur transportul gazelor naturale intre punctele de preluare din conductele de
alimentare din amonte, din conductele de interconectare, punctele de preluare din import sau
din terminalele GNL. pn la punctele de predare la operatorii de distribuie, la clienii finali sau
in conductele de interconectare;
34. conductl1 de interconectare- conduct de transport care traverseaz sau trece peste
o frontier dintre dou state membre ale Uniunii Europene pentru unicul scop al conectrii
sistemelor de transport ale acestor state; conductele de interconectare cu statele ce nu sunt
membre ale Uniunii Europene sunt supuse prevederilor acordurilor cu aceste state;
35. consum tehnologic- cantitatea de gaze naturale, certificat pe baza metodologiei
elaborate de Agenia Naional pentru Resurse Minerale, denumit in continuare ANRM, sau
ANRE, dup caz, necesar a ti consumat de ctre un operator economic pentru asigurarea
parametrilor tehnologiei necesari destaurrll activitii de producie, transport, nmagazinare
sau distribuie a gazelor naturale;
36. contract de fumizare a gazelor naturale- un contract de vnzare-cumprare a gazelor
naturale, care exclude un instrument de finanare din domeniul gazelor naturale;
37. contorizare inteligentll - sistem avansat de contorizare care furnizeaz informaii
consumatorului final i operatorului privind consumul real de energie electric sau de gaze
naturale, precum i despre momentul efectiv al consumului i care ofer opiuni
consumatorului in veclerea utilizrii eficiente a energiei;
38. depozit de rnmagazinare subteran - spaiul din scoara terestr avnd caliti
naturale sau dobndite ca urmare a unor operaiuni petroliere sau activiti miniere anterioare,
proprii pentru injectarea, depozitarea i extragerea unor volume de gaze naturale, aflat in
proprietatea public a statului;
39. deinerea controlului- orice drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare
n parte ori luate Tmpreun i innd seama de circumstanele de fapt sau de drept, confer
posibilitatea de a exercita o influen determinant asupra unei intreprinderi, n special prin:
a) drepturi de proprietate sau de folosin asupra totalitpi ori a unei pri din activele unei
ntreprinderi;
b) drepturi sau contracte care confer o influen determinant asupra structurii
ntreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei intreprinderi;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012 39
40. dispecerizare- activitatea specific de echilibrare permanent i operativ, la nivelul
sistemelor, a cantitilor de gaze naturale intrate i, respectiv, ieite, la parametrii rezultai din
obligaiile de livrare, precum i luarea msurilor de limitare a efectelor situaiilor excepionale,
cum ar fi: temperaturi foarte sczute, calamiti naturale, avarii majore i altele asemenea, prin
folosirea de mijloace specifice;
41. distribuia gazelor naturale- activitatea de vehicularea gazelor naturale printr-un
sistem de conducte de distribuie pentru a fi furnizate clienilor, dar neincluznd furnizarea;
42. durata de funcionare - intervalul de timp n care un obiectiv din sectorul gazelor
naturale realizeaz scopul pentru care a fost construit tn condiii de siguran i de eficien
economic, conform reglementrilor n vigoare;
43. furnizarea gazelor naturale - activitatea comercial de vnzare a gazelor naturale,
inclusiv GNL, ctre clieni;
44. furnizor- persoan fizic sau juridic ce realizeaz activitatea de furnizarea gazelor
naturale;
45. furnizor de ultim instan- furnizorul desemnat de autoritatea competent pentru a
presta serviciul de fumizare n condiii specifice reglementate;
46. gaz natural comprimat pentru vehicule (GNCV) - gazul natural stocat n recipiente sub
presiune, prin comprimare, n scopul utilizrii drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;
47. gaz natura/lichefiat (GNL)- gazul natural care, n urma unor procese specifice, este
adus in stare lichid i stocat n recipiente speciale;
48. gaze naturale- gazele libere din zcmintele de gaz metan, gazele dizolvata n ei,
cele din cmpul de gaze asociat zcmintelor de ei, precum i gazele rezultate din extracia
sau separarea hidrocarburilor lichide;
49. gaze petroliere lichefiate (GPL)- fracii de hidrocarburi uoare derivate din procesele
de rafinare, din instalaiile de stabilizare a !ieiului i din procesarea gazelor naturale, care
sunt in mod normal lichefiate, prin creterea presiunii sau scderea temperaturii, pentru a fi
transportate ori depozitate, avnd o presiune de vapori care nu o depete pe cea admis
pentru propanul comercial, compuse predominant din urmtoarele hidrocarburi, singure sau
n amestec: propan, propen (propilen), butan (n-butan i/sau izo-butan) i butene (butilene),
inclusiv butadiene;
50. Informaie sensibil~ comercial- informaie a crei divulgare ar putea restrnge,
mpiedica ori denatura concurena pe piaa de gaze naturale i/sau ar conduce la producerea
de prejudicii participanilor la pia;
51. infrastructum noua- infrastn.Jctur care nu a fost finalizata pn la data de 4 august 2003;
52. instalaie tehnologic~ de suprafat aferent produciei de gaze naturale- ansamblul
format din aparatele, accesoriiie i conductele, inclusiv cele din amonte, utilizate pentru
producia i vehicularea gazelor naturale;
53. instalaie de inmagazinare- instalaia utilizat pentru nmagazinarea gazelor naturale
i care este deinut i/sau exploatat de un operator de nmagazinare, inclusiv instalaiile
GNL utilizate pentru stocare, dar excluzand partea utilizat pentru activitile de producie,
precum i instalaiile rezervate exclusiv pentru operalorii de transport i de sistem, n vederea
indeplinirii atribuiilor lor;
54. instalaie de utilizare- ansamblul de conducte, aparate i accesorii, inclusiv focarul
i cosul de evacuare a gazelor arse, situat dup staia/postul dereglare a presiunii i msurare
a debitului, dup caz, cu excepia aparatului de msurare a debitului, care face parte din
sistemul de distribuie;
55. instrument financiar derivat pe gaze naturale- instrument financiar derivat pe mrfuri,
astfel cum sunt aceste tipuri de instrumente financiare explicitate in reglementrile in vigoare
privind pieele de instrumente financiare;
56. fnmagazinarea gazelor naturale- ansamblul de activiti i operaiuni desfurate de
operatorul de nmagazinare pentru sau in legtur cu rezervarea capacitii de nmagazinare
n depozitele subterane i pentru injecia, depozitarea i extracpa din aceste capaciti a unor
cantiti determinate de gaze naturale;
57. magistra/lJ directi- conducta de transport de gaze naturale complementar sistemului
interconectat;
58. monopol natural in dorheniul gazei~! naturale- situaie in care serviciile de transport,
de nmagazinare/stocare sau de distribuie a gazelor naturale se asigur de ctre un singur
operator pentru o zon determinat;
59. obiectiv din sectorul gazelor naturale - conduct de alimentare din amonte aferent
produciei de gaze naturale, un sistem de transport, distribuie sau nmagazinare a gazelor
naturale ori o parte component a uneia dintre acestea;
60. operator al terminalului GNL- persoana fizic sau juridic ce realizeaz activitatea de
lichefiere a gazelor naturale ori importul, descrcarea i regazeificarea GNL i rspunde de
exploatarea unei instalaii GNL;
61. operator al pieei de gaze naturale - persoana juridic ce asigur organizarea i
administrarea pieelor centralizate, cu excepia pieei de echilibrare, in vederea tranzacionrii
angro de gaze naturale pe termen scurt, mediu i lung;
4{) MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII .2012

62. operator conducte de alimentare din amonte - persoana fizic sau juridic ce
realizeaz activitatea de producie
a gazelor naturale i rspunde de exploatarea, ntreinerea
i, dac este necesar, dezvoltarea
conductelor de alimentare din amonte intr-o anumit zon;
63. operator de distribuie - persoana fizic sau juridic ce realizeaz activitatea de
distribu~e a gazelor naturale n una sau mai multe zone delimitate i rspunde de exploatarea,
Tntreinerea i dezvoltarea sistemului ln respectiva zon i, dup caz, a lnterconectrllor sale
cu alte sisteme, precum i de asigurarea capacitii pe termen lung a sistemului, n vederea
satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuia gazelor naturale;
64. operator de inmagazinare- persoana fizic sau juridic ce realizeaz activitatea de
Tnmagazinare i rspunde de exploatarea instalaiei de Tnmagazinare a gazelor naturale;
65. operator de transport i de sistem - persoana fizic sau juridic ce realizeaz
activitatea de transport al gazelor naturale i rspunde de exploatarea, ntreinerea i, dac
este necesar, dezvoltarea sistemului de transport ntr-o anumit zon i. dup caz, a
interconectrilor sale cu alte sisteme, precum i de asigurarea capacitii pe termen lung a
sistemului, n vederea satisfacerii cererii pentru transportul gazelor naturale;
66. operator economic afiliat - orice alt operator economic care, direct sau indirect,
controleaz operatorul economic specificat, este controlat de acesta ori este sub control
comun mpreun cu acest operator economic;
67. operator economic din sectorul gazelor naturale- persoana fizic sau juridic, cu
excepia clienilor finali, care desfoar cel puin una dintre urmtoarele activiti: producie,
transport, distribuie, furnizare, administrare de pia centralizat, cumprare sau
nmagazinare de gaze naturale, inclusiv GNL, i care are atribuii comerciale , tehnice i/sau
de mentenan legate de respectivele activiti;
68. operator economic integrat din sectorul gazelor naturale - operator economic din
sectorul gazelor naturale integrat vertical sau orizontal;
69. operator economic integrat pe orizontal11- operator economic din sectorul gazelor
naturale care desfoar cel puin una dintre activitile de producie, transport, d istribupe,
furnizare sau inmagazinare a gazelor naturale, precum i o activitate din afara sectorului
gazelor naturale;
70. operator economic integrat pe vertica/4 -operator economic sau un grup de operatori
din sectorul gazelor naturale n care aceeai persoan ori aceleai persoane este {sunt)
ndreptit (ndreptite), in mod direct sau indirect, s exercite controlu l asupra acestuia i
care desfoar cel puin una dintre activit~le de transport, distribuie, nmagazinare a gazelor
naturale, inclusiv pentru GNL, i cel puin una dintre activitile de producie sau de fumizare
de gaze naturale;
71. piaa de gaze naturale - cadrul de organizare n care se tranzacioneaz gaze naturale
i serviciile asociate;
72. piaa centralizata de gaze naturale- cadrul organizat de desfurare a tranzaciilor
cu gaze naturale intre diveri operatori economici, intermediata de operatorul pieei de gaze
naturale sau de operatorul de transport i de sistem, pe baza unor reguli specifice aprobate
de autoritatea competent ;
73. piaa de echilibrare a gazelor naturale- cadrul organizat de desfurare a tranzaciilor
cu gaze naturale intre diveri operatori economici, intermediata de operatorul sistemului de
transport, pe baza unor reguli specifice aprobate de ANRE ;
74. planificare pe termen lung- planificarea pe termen lung a capacitii de alimentare i
transport a operatorilor economici din sectorul gazelor naturale, n scopul satisfacerii cererii
de gaze naturale a sistemului, al diversiflcrii surselor i al asigurrii alimentrii cli enilor;
75. pre reg/ementat - preul la care este realizat furnizarea gazelor naturale in baza
unui contract-cadru, a unor standarde de calitate a serviciului i/sau a unor condiii specifice
stabilite de autoritatea competent;
76. racord- conducta de legtur ntre o ramur principal (conduct de alimentare din
amonte, conduct de transport, conduct de distribuie a gazelor naturale) i o staie de
msurare sa4 o staie de reglare, msurare, predare a gazelor naturale, care alimenteaz un
sistem de distribuie, unul ori mai muli clieni finali;
77. reea de transport i/sau de distribuie- ansamblul de conducte conectate ntre ele,
inclusiv instalaiile i echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform
reglementrilor tehnice specifice;
78. rezervare de capacitate - meninerea unei pri din capacitatea disponibil de
transport/distribuielnmagazinare la dispoziia utilizatorilor n vederea transportuluV
distribu~ei/i'nmagazinrii unei cantiti de gaze naturale determinate;
79. sectorul gazelor naturale- ansamblul activitilor desfurate de operatorii economici
pentru producia, transportul, nmagazinarea, distribuia i furnizarea de gaze naturale, biogaz,
biometan, GPL, GNL i GNCV, precum i instala~ile i echipamentele folosite pentru realizarea
acestor activiti;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VIJ.2012 41

80. serviciu de sistem- orice serviciu necesar pentru accesul i exploatarea reelelor de
transport, reelelor de distribuie, instalaiilor GNL i/sau de nmagazinare, Inclusiv dispozitive
de echilibrare a sarcinilor, de amestecare i de injectare a gazelor inerte, dar excluznd
instalaiile rezervate exclusiv pentru operatorii de transport i de sistem, de distribuie sau de
Tnmagazinare n vederea ndeplinirii atribuiilor acestora;
81. siguran - sigurana aprovizionrii cu gaze naturale i securitatea tehnic a
obiectivelor;
82. sistem - orice reea de transport, distribuie, terminal GNL i/sau instalaie de
Tnmagazinare exploatat de un operator economic din sectorul gazelor naturale, inclusiv
instalaiile aferente acestora prin care se asigur servicii de sistem, inclusiv stocarea n
conducte, precum i instalaiile operatorilor economici afiliai, necesare pentru asigurarea
accesului la sistemul de transport, de distribuie, la depozitul de nmagazinare sau terminalul
GNL;
83. sistem de transport- ansamblul de conducte conectate fntre ele, inclusiv instalaiile
i echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementrilor
tehnice specifice, prin care se asigur preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de
exploatare sau a celor provenite din import i livrarea ctre distribuitori, clieni direci, la
Tnmagazinare, i ctre beneficiarii din diverse ri;
84. sistemul naional de transport (SNT) - sistemul de transport situat pe teritoriul
Romniei i care se afl Tn proprietatea public a statului;
85. sistem interconectat- un numr de sisteme legate ntre ele;
86. stocare n conductA - stocarea gazelor prin compresie in sistemele de transport i
distribuie a gazelor naturale, dar excluznd cantit~le de gaze naturale rezervate de operatorii
sistemului de transport sau distribuie in vederea indeplinirii atribuiilor acestora;
87. terminal de coastt1- ansamblul de instalaii amplasat pe rmul Mrii Negre unde se
asigur preluarea gazelor naturale provenite din perimetrele de exploatare submarine,
respectiv punctul Tn care gazele naturale indeplinesc condiiile tehnice de calitate pentru a
putea fi comercializate;
88. terminal GNL - totalitatea instalaiilor necesare pentru lichefierea gazelor naturale
sau pentru importul, descrcarea i regazeificarea GNL i care include serviciile auxiliare i
instalaiile de inmagazinare temporar necesare pentru procesul de regazeificare i livrarea
ulterioar ctre sistemul de transport, dar care nu Include nicio parte a terminalefor GNL
utilizate pentru stocare;
89. transporlul gazelor naturale- vehicularea gazelor naturale printr-o reea care const
in principal din conducte de inalt presiune, alta dect o reea de conducte de alimentare din
amonte i dect acea parte din conductele de nalt presiune care este folosit n principal
pentru distribuia de gaze naturale la nivel local, n scopul de a le livra clienilor, dar fr a
include furnizarea;
90. utilizator de sistem - persoana fizic sau juridic ce alimenteaz sistemul sau este
deservit de sistem;
91. zonii de protecie- zona adiacent obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extins
in spaiu, n care se instituie interdicii privind accesul persoanelor, regimul activitilor i al
construciilor, stabilite prin norme tehnice;
92. zon de siguranii- zona adiacenl obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extins
n spaiu, n care se instituie restricii i interdicii, n scopul asigurrii funcionrii normale i
pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor i mediului, stabilite prin norme
tehnice; zona de siguran cuprinde i zona de protecie.

CAPITOLUL It
Autoriti i competente
Strategia i politica energetic Art. 101. - (1) Strategia energetic naional definete obiectivele sectorului gazelor
in sectorul gazelor naturale naturale pe termen m~diu i lung i modalitile 9e realizare a acestora, in condiiile asigurrii
unei dezvolti'i durabile a economiei naio'nale. Strategia energetic se elaboreaz de
ministerul de resort !,'i se a prob de Guvern, cu consultarea organizaiilor neguvernamentale,
a partenerilor sociali i a reprezentanilor mediului de afaceri.
(2) Politica energetic, urmrind direciile stabilite prin strategia energetic, este elaborat
de ministerul de resort, pe baza programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu
i cu considerarea evoluiilor probabile pe termen lung, cu consultarea organizaiilor
neguvernamentale, a partenerilor sociali i a reprezentanilor mediului de afaceri, avnd n
vedere, n principal:
a) constituirea cadrului instituional corespunztor, prin stabilirea organismelor i a
autoritii
competente pentru realizarea acestei politici;
b) asigurarea securitii in aprovizionarea cu gaze naturale;
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA!, Nr. 485/16.VII.2012

c) prognozarea importurilor i a exporturilor de gaze naturale;


d) elaborarea programelor de dezvoltare n sectorul gazelor naturale;
e) asigurarea protecpei mediului;
f) creterea eficienei economice i/sau energetice n producia, nmagazinarea,
transportul, distribuia i utilizarea gazelor naturale;
g) stimularea dezvoltrii capacitilor de lnmagazinare a gazelor naturale, a capacitilor
de injecie/extracie din depozite i a constituirii stocurilor strategice;
h) precizarea liniilor directoare privind cercetarea i dezvoltarea specifice sectorului gazelor
naturale i promovarea tehnologiilor avansate in domeniu;
i) dezvoltarea cooperrii internaionale.
(3) Guvernul, ministerul de resort i celelalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale iau msuri pentru realizarea obiectivelor politicii energetice prevzute la
alin. (2) i examineaz, anual sau ori de cte ori este necesar, stadiul ndeplinirii prevederilor
acestuia.
Atributiile ministerului de Art. 102. - Ministerul de resort elaboreaz politica n domeniul gazelor naturale i asigur
resort' ducerea la ndeplinire a acesteia, in condiiile prevederilor prezentului titlu, avnd urmtoarele
atribuii principale:
a) implementeaz politica energetic a Guvernului;
b) elaboreaz programe i planuri de msuri pentru aplicarea politicii Guvernului n sectorul
gazelor naturale;
c) asigur elaborarea de studii pe baza crora urmeaz a fi stabilite prioritile privind
investiiile din sectorul gazelor naturale;
d) elaboreaz proiecte de acte normative pentru sectorul gazelor naturale, cu consultarea
prilor interesate;
e) exercit calitatea de concedent pentru serviciul public de distribuie a gazelor naturale
i pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului aferente sectorului gazelor
naturale;
f) supravegheaz aplicarea i respectarea msurilor stabilite pentru protecia mediului de
ctre participanii la activitile din sectorul gazelor naturale;
g) asigur armonizarea cu standardele i reglementrile Uniunii Europene in domeniul
gazelor naturale i creeaz mecanismele necesare aplicrii acestora;
h) asigur monitorizarea respectrii angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la
Uniunea European pentru sectorul gazelor naturale i coordoneaz transpunerea i
implementarea acestor angajamente de ctre instituiile implicate;
i) elaboreaz i fundamenteaz, mpreun cu Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale i cu organizai ile patronale i sindicale, propunerile de politic social specifice
sectorului gazelor naturale, programele de asisten social i medical, de asigurri de risc
i accidente, n vederea evitrii riscurilor profesionale i a reabilitrii celor care au suferit
accidente de munc i boli profesionale;
j) monitorizeaz aspectele privind sigurana alimentrii, in special privind echilibrul
cerere/ofert de pe piaa naional, la nivelul cererii viitoare prognozate i al rezervelor
disponibile, la capacitatea suplimentar avut n vedere, planificat sau n construcie , la
calitatea i nivelul de ntreinere a reelelor, precum i la msurile necesare pentru a se face
fa vrfurilor de cerere i deficitului de alimentare a unuia sau mai multor furnizori. ln acest
sens, public la fiecare 2 ani, pn la 31 iulie, un raport care s evidenieze constatrile fcute
n monitorizarea acestor aspecte, precum i orice msuri luate sau preconizate in vederea
abordrii lor i nainteaz imediat acest raport Comisiei Europene;
k) promoveaz i faciliteaz, mpreun cu ANRE, cooperarea dintre operatorii de transport
i de sistem la nivel regional, inclusiv n ceea ce privete aspectele transfrontaliere, cu scopul
de a crea o pia intern compet itiv a gazelor naturale; aceast cooperare acoper zonele
geografice definite n conformitate cuart. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al
Parlamentului European i al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiiile de acces la reelele
pentru transportul gazelor naturale i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005,
precum i alte zone geografice;
1) asigur punerea n aplicare a msurilor prevzute n Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al
Parlamentului European i al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind msurile de garantare
a securitii aprovizionrli cu gaze naturale i de abrogare a Directivei 2004/67/CE a
Consiliului;
m) avizeaz, Tmpreun cu Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, normativele de
protecie a muncii n sectorul gazelor naturale;
n) realizeaz planul naional de aciune n cazuri de srcie energetic, definete situaiile
critice i clienii care nu pot fi deconectai n astfel de situaii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 43

CAPITOLUL III
Concesionarea i regimul drepturilor asupra proprietii altuia
Obiectul concesiunii Art. 103. - Bunurile proprietate public aferente obiectivelor/sistemelor de transport i
nmagazinare a gazelor naturale, precum i serviciile de transport, de nmagazinare i de
distribuie a gazelor naturale fac obiectul concesionrii ctre persoane juridice romne sau
strine, n condiiile legii.
Concesionarea serviciului Art. 104.- (1) Serviciul public de distribuie a gazelor naturale se concesioneaz pentru
public de distribuie a gazelor una sau mai multe zone delimitate - uniti administrativ-teritoriale; concesiunea este
naturale exclusiv pentru zonele delimitate n care s-a acordat.
(2) Ministerul de resort ini~az procesul de atribuire a concesiunii, n urma solicitrii primite
de la o persoan sau autoritate public interesat, in condiiile legii; solicitarea este nsoit
de un studiu de fezabilitate aprobat de ctre ANRE.
(3) Studiul de fezabilitate prevzut la alin. (2) se ntocmete, n conformitate cu prevederile
metodologiei elaborate i aprobate de ctre ANRE, de un operator economic autorizat de
ANRE, se avizeaz prin decizie a AN RE i este parte integrant din documentaia de atribuire
a conceslunll.
(4) Decizia favorabil a ANRE este obligatorie pentru iniierea procesului de atribuire a
concesiunii serviciului public de distribuie a gazelor naturale.
(5) Concedentul, in colaborare cu ANRE, va lua msurile ce se impun astfel incat s se
asigure, dup caz, concesionarea mai multor uniti administrativ-teritoriale nvecinate in
cadrul unui singur contract; ministerul de resort i autoritatea competent vor urmri ca soluia
tehnic de alimentare a zonei concesionate s fie realizat, de regul, prin intermediul unui
singur racord.
(6) Tn condiii justificate, concedentul serviciului public de distribuie, cu avizul prealabil al
ANRE, poate decide extinderea zonei concesionate pentru una sau mai multe localiti
aparintoare unitii administrativ-teritoriale, din cadrul creia, pentru cel puin o localitate,
serviciul de distribuie a fost deja concesionat; extinderea zonei concesionate se realizeaz
prin act adiional ta contractul de concesiune ncheiat cu concesionarul din zona respectiv,
definit conform prevederilor alin. (1).
(7) Dup adjudecarea concesiunii, n vederea desfurrii activitii, concesronarut solicit
autorizaiilelllcenelespecifice prevzute de legislaia n vigoare.
(8) Soticitanii de gaze naturale situai in zone delimitate care nu sunt concesionate pot fi
alimentai in condiiile prevzute ta art. 152.
Asigurarea urmririi executrii Art. 105.- Concesionarul serviciului public de distribuie a gazelor naturale trebuie s
lucrrilor asigure urmrirea executrii lucrrilor prevzute n contractul de concesiune, prin personal
propriu, autorizat conform reglementrilor ANRE, precum i prin personal contractual, autoriza!
conform legislaiei n vigoare.
Retragerea concesiunii Art. 106. - ( 1) Dreptul de concesi une poate fi retras de concedent n situaiile n care
titularul:
a) nu efectueaza volumul de lucrri n termenele prevzute n contract;
b) nu respect clauzele eseniale definite ca atare de ctre prile din contract, care includ
obligatoriu clauzele privind plata redevenelor i protecia mediului;
c) ncalc in mod sistematic condiiile de valabilitate ale licenelor de distribuie a gazelor
naturale sau ale legislaiei privitoare la sigurana in funcionare a obiectivelor.
(2) Decizia de retragere a concesiunii emis de concedent poate fi contestat, in termen
de 60 de zile de la comunicare, la instana de contencios administrativ competent. Decizia
rmas definitiv va fi publicat conform prevederilor legate.
(3) Licena corelativ concesiunii se retrage de ANRE, in condiiile incetrii contractului de
concesiune.
Incetarea contractului de Art. 107.- (1) La incetarea din orice motiv a contractului de concesiune, bunurile aferente
concesiune serviciului public de distribuie aflate in proprietatea concesionarului pot fi preluate, in tot sau
in parte, de ctre concedent sau de ctre un alt concesionar, cu acordul concedentului, n
schimbul plii unei compensaii egale cu va loarea reglementat rmas neamortizat,
stabilit de ANRE.
(2) ln cazul in care contractul de concesiune nceteaz din vina exclusiv a
concesionarului, acesta nu poate beneficia de compensaii de la concedent sau alt
concesionar, cu excepia unei compensaii egale cu valoarea reglementat rmas
neamortizat, stabilit de ANRE.
Drepturile concesionarulul Art. 108.- (1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuie, in cazul utilizrii
bunurilor proprietate a terilor, concesionarul are urmtoarele drepturi:
a) s foloseasc aceste bunuri prin efectul legii;
b) fr a se aduce atingere dreptului prevzut la tit. a), condiiile de exercitare a acestuia
sunt cele prevzute Tn procesul-verbal de predare Tn exploatare i/sau n contract;
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII .2012

c) s includ costurile aferente lucrrilor de exploatare, intre~nere, reparaii i modernizare


ialtele, efectuate pentru bunuri, la stabilirea tarifului pentru serviciul prestat, in condiiile
reglementrilor ANRE specifice;
d) cu acoo:lul proprietarului, s preia aceste bunuri in proprietatea sa, cu o just despgubire;
e) s dezvolte sistemul;
f) s utilizeze intreaga capacitate a bunului;
g) s asigure accesul unor noi solicitani, cu respectarea uneia dintre urmtoarele condiii :
1. prezentarea acceptului proprietarului;
2. prezentarea acordului solicitantului de acces privind despgubirea proprietarului; acordul
solicitantului se prezum atunci cnd acesta consimte in scris, printr-un act autentic, s il
despgubeasc pe proprietar pentru partea ce ti revine din invest~ia fcut;
h) s solicite proprietarului bunului documente tehnica-economice care s fac dovada
calitii materialelor i lucrrilor efectuate, precum i a valorii investiiei;
i) s nlocuiasc bunurile n urma unor necesitp aprute in scopul modernizrii, mri rii
capacitii sistemului sau ca urmare a creterii gradului de uzur ori deteriorrii acestora;
concesionarul are obligaia s nlocuiasc aceste bunuri n conformitate cu reglementrile
aprobate de ANRE in acest scop; concesionarul este proprietarul bunurilor astfel Tnlocuite.
(2) Corelativ cu drepturile prevzute la alin. (1 ), operatorii sistemelor de transportldistribu~e
se oblig :
a) s finaneze, la expirarea duratei de funcionare, inves tiiile aferente inlocuirii bunurilor;
b) s opereze i s ntrein bunurile pentru funcionarea n condiii de siguran a
sistemului.
(3) n vederea asigurrii continuitii i a siguranei in alimentarea cu gaze naturale a
clienilor, in cazul in care prestarea serviciului public de transport/distribuie se realizeaz prin
intermediul bunurilor proprietate a terilor, se interzice schimbarea destinaiei pentru care
aceste bunuri au fost construite.
Dreptul de uz i dreptul de Art. 109. -Asupra terenurilor i altor bunuri proprietate public sau proprietate privat a
servitute persoanelor fizice sau juridice, precum i asupra activitilor desfurate de persoane fizice
sau juridice in vecintatea capacitllor, concesionaril din sectorul gazelor naturale beneficiaz,
n condiiile legii, pe durata lucrrilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de
exploatare i de ntreinere a capaciti lor respective, de urmtoarele drepturi:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizlii, reabilitrii sau
modernizrii obiectivelor/sistemelor;
b) dreptul de uz pentru asigurarea funcionrii normale a capacitii prin efectuarea
reviziilor, reparaiilor i a interveniilor necesare;
c) dreptul de servitute legal de trecere subteran, de suprafa sau aerian pentru
instalarea de reele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente
obiectivelor/sistemelor i pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
d) dreptul de a obine restrngerea sau ncetarea unor activiti care ar putea pune in
pericol persoane i bunuri;
e) dreptul de acces la utilitile publice.
Dreptul de uz pentru Art. 110. - n exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrrilor necesare in vederea
executarea lucrrilor realizrii, reabilitrii sau modernizrii obiectivelor/sistemelor, concesionarul poate:
a) s depoziteze pe terenurile proprietate privat, in msura strict necesar, materiale,
echipamente, utilaje i instalaii ;
b) s desfi ineze culturi sau plantaii ori alte amenajri existente ori numai s le restrng,
in msura strict necesar, pentru executarea lucrrilor, n condiiile legii;
c) s extrag materiale, s capteze ap, n condiiile prevzute de legislaia n vigoare;
d) s instaleze utilaje i s lucreze cu acestea, s amplaseze birouri i locuine de antier;
e ) s opreasc ori s restrng activiti ale proprietarului, in msura strict n ecesar,
pentru executarea lucrrilor pentru obiectivul/sistemul respectiv.
Dreptul de uz pentru asigurarea Art. 111 . - (1) Dreptul de uz pentru asigurarea func~onrii normale a obiectivului/sistemului
funcionrii normale a se ntinde pe toat durata de funcionare a acestuia, iar exercitarea lui se face ori de cte ori
obiectivului/ sistemului este necesar pentru asigurarea funcionrii normale a obiectivului/sistemului.
(2) n exercitarea dreptului prevzut la alin. (1) concesionarul poate:
a) s depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaii pentru ntreVnere, revizii, reparaii
i intervenii;
b) s instaleze utilaje i s lucreze cu acestea;
c) s afecteze culturi, plantaii sau alte amenajri existente i s restrng activiti ale
proprietarului, n msura i pe durata strict necesar, in vederea executrii operaiunilor de
ntreinere, reparaii, revizii sau intervenii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 45

Dreptul de servitute legal de Art. 112.- Servitutea legal de trecere subteran, de suprafa sau aerian cuprinde
trecere subteran, de suprafa dreptul la instalare de reele, de conducte, linii, stlpi i de alte echipamente aferente
sau aerian capacitii, precum i accesul la locul de amplasare a acestora pentru intervenii, ntreinere,
reparaii, revizii, modificri i exploatare, conform prevederilor legale in vigoare.

Exercitarea drepturilor de uz t;i Art. 113.- (1) Drepturile de uz i de servitute au ca obiect utilitatea public, au caracter
de servitute legal, iar coninutul acestora este prevzut la art. 108 i se exercit fr nscriere n cartea
funciar, pe toat durata existenei obiectivului/sistemului de gaze naturale sau, temporar, cu
ocazia retehnologizrii unei capaciti n funciune, reparaiei, reviziei, lucrrilor de intervenie,
in caz de avarie.
(2) Exercitarea drepturilor de uz i de servitute asupra proprietilor private afectate de
obiectivul/sistemul care se vor realiza dup intrarea n vigoare a prezentei legi se face n
conformitate cu regulile procedurale privind condi~ile i termenii referitori la durat, coninutul
i limitele de exercitare a acestor drepturi, prevzute intr-o convenie-cadru, precum i pentru
determinarea cuantumului indemnizaiilori a despgubirilor i a modului de plat a acestora,
care se aprob, impreun cu convenia-cadru, prin hotrre a Guvernului, la propunerea
ministerului de resort.

(3) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz i de servitute de ctre


titularii de licene i autorizaii pot solicita incheierea de convenii, conform prevederilor
alin. (2).

(4) Titularii de licene i autorizaii sunt obligai s procedeze la incheierea conveniilor~


cadru prevzute la alin. (2), n termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor
afectai.

(5) Dac, cu ocazia interveniilor pentru dezvoltare, modernizare, reparaii, revizii, avarii,
se produc pagube proprietarilor din vecintatea obiectivelor/sistemelor din domeniul gazelor
naturale, concesionarii au obligaia s plteasc despgubiri in condi1iile legii.
(6) Despgubirile se stabilesc avndu-se in vedere urmtoarele criterii:
a) suprafaa de teren afectat cu ocazia lucrrilor;
b) valorile pentru produciile estimate ale culturilor i plantaiilor afectate, comunicate de
organismele abilitate, precum i amenajrile afectate de lucrri;
c) valoarea de circulaie a bunurilor imobile afectate.
(7) Cuantumul despgubirii se stabilete prin acordul prilor sau, in cazul in care prile
nu se neleg, prin hotrre judectoreasc.
Dreptul de a obine Art. 114. - (1) Pentru a evita punerea in pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor
restrngerea sau sistarea activiti desfurate in zona de executare a lucrrilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare
activiti lor a obiectivelor/sistemelor, precum i a operaiunilor de revizie, de ntreinere sau de reparaie
la obiectivul/sistemul aflat in funciune, conces!onarul are dreptul de a obine restrngerea
sau sistarea, in msura necesar i pe durata lucrrilor sau a operaiunilor menionate, a
activitilor desfurate n vecintate de alte persoane.

(2) Operatorul sistemului de distribuie are dreptul s intervin in orice moment asupra
reelelor de distribuiea gazelor naturale in vederea realizrii unor lucrri de reparaii in regim
de urgen, in conformitate cu reglementrile ANRE, fr a fi necesar obinerea in prealabil
a avizelor i autorizaiilor prevzute de prezentul titlu, in vederea remedierii acelor defecte
care pun in pericol sigurana i securitatea consumatorilor.
~
Dreptul de acces la utilitile Art. 115.- Dreptul de acces la utilitile publice trebuie exercitat de concesionar cu bun-
publice credin, fr a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utiliti publice.

Dreptul de a contracta Art. 116. - Pentru consecinele secundare cauzate sau care pot fi produse prin
furnizarea sau prestarea de dezvoltarea, reabilitarea sau modernizarea, respectiv prin funcionarea unor obiective/sisteme
servicii din sectorul gazelor naturale, conceslonarul poate contracta cu persoanele interesate, in
calitate de beneficiar, furnizarea sau prestarea de servicii corespunztoare, in condiiile legii.
Instituirea zonelor de protecie Art. 117. - Pentru protecia i funcionarea normal a obiectivelor/sistemelor din sectorul
sau siguran gazelor naturale, ANRE instituie, prin norme tehnice, zone de protecie i de siguran a
acestora.
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

CAPITOLUL IV
Autorizaii i licene

Regimul de autorizare Art. 118.- (1) Tnfiinarea de noi conducte de alimentare din amonte aferente produciei de
gaze naturale, precum i de noi obiective de producie de biogaz, biometan, GNL i GNCV sau
de noi sisteme de transport, inmagazinare i distribuie a gazelor naturale de ctre persoane
juridice romne sau strine se desfoar pe baz de autorizaii de nfiinare.
(2) Desfurarea activitilor de fumizare a gazelor naturale, a biogazuluilbiometanului, GNL,
GNCV, GPL, de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente produc~ei sau de
inmagazinare a gazelor naturale, a sistemelor de transport, de distribuie, a terminalelor GNL,
precum i administrarea pieelor centralizate de gaze naturale se realizeaz pe baz de licen.
(3) Procedura de acordare, modificare, suspendare i retragere a autorizaiilor i licenelor,
tennenele i condiiile de acordare se stabilesc prin regulamente elaborate de ANRE.
Categorii de autorizaii fi Art. 119. -Autoritatea competent emite:
licene
1. autorizaii de proiectare/execuie/exploatare pentru:
a) conducte de alimentare din amonte;
b) sisteme de transport al gazelor naturale;
c) sisteme de distribuie a gazelor naturale;
d) instalaii de utilizare a gazelor naturale;
e) instalaii aferente activitii de producere/stocare GNCV/biogaz/biometan;
f) instalaii tehnologice de suprafa aferente inmagazinarii gazelor naturale:
2. autorizaii pentru nfiinarea:
a) conductelor de alimentare din amonte;
b) instalaiilor tehnologice de suprafa aferente inmagazinrii, in cazul unor noi depozite;
c) instalaiilor de producere a biogazului/biometanului;
d) sistemelor de transport/distribuie a gazelor naturale, in cazul unor noi sisteme;
e) instalaiilor GNL, GNCV;
3. licene pentru desfaurarea activitilor de:
a) fumizare de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNCV, GPL;
b) operare a sistemelor de transport, distribuie sau de nmagazinare subteran;
c) operare a conductelor de alimentare din amonte aferente produciei gazelor naturale;
d) operare a terminalelor GNL;
e) administrare a pieelor centralizate.
Refuz de acordare a unei Art. 120.- (1)ANRE poate refuza acordarea unei autorizaii/licene n urmtoarele cazuri:
autorizaii sau licene a) solicitantul nu ndeplinete condiiile prevzute in regulamentele specifice;
b) solicitantul se afl in procedura de reorganizare judiciar sau de faliment;
c) solicitantului i-a fost retras de ctre ANRE o autorizaie/licen in ultimii 5 ani pentru
motive imputabile acestuia;
d) pentru construirea i exploatarea sistemelor de distribuie a gazelor naturale ntr-o zon
delimitat pentru care a fost emis autorizaie/licen unui alt agent economic.
{2) Motivele pentru care se refuz acordarea unei autorizaii/licene trebuie s fie obiective
i nediscriminatorii, refuzul se dispune i se motiveaz prin decizie a preedintelui ANRE,
solicitantul putand ataca decizia la instana judectoreasc de contencios administrativ, n
condiiile legii. A ,

(3) Motivele pentru care se refuz acordarea unei autorizaii de nfiinare se notific
Comisiei Europene.
Proiectarea i execuia Art. 121.- (1) ln vederea proiectrii, execuiei i exploatrii obiectivelor/sistemelor din
obiectivelor din sectorul sectorul gazelor naturale, persoanele juridice au obligaia de a deine autorizaii emise de
gazelor naturale ANRE in baza unui regulament specific.
(2) Obiectivele din sectorul gazelor naturale, precum i lucrrile de modificare, modernizare
sau extindere a acestora sunt proiectate i executate de persoane juridice autorizate.
(3) Tn vederea proiectrii i execuiei obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale,
persoanele fizice au obligaia de a deine calitatea de instalator autorizat, acordat de ANRE
n baza unui regulament specific.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 47
CAPITOLUL V
Prevederi generale privind producia, transportul, distribuia, inmagazinarea subteran, furnizarea i administrarea
pieelor centralizate de gaze naturale

Obligaii comune ale titularilor Art. 122.- (1) Obligaiile comune ale titularilor de licene din sectorul gazelor naturale,
de licene indiferent de forma de proprietate sau de regimul juridic al acestora, sunt urmtoarele:
a) s in, in sistemul de contabilitate intern, evidena contabile separate pe tipuri de
activiti desfurate i pentru fiecare dintre activitile reglementate, aa cum li s-ar cere s
fac dac respectivele activiti ar fi realizate de operatori economici separa~. astfel nct s
permit reflectarea exact a veniturilor i cheltuielilor aferente fiecrei activiti, in scopul
evitrii discriminrii i subveniilor ncruciate, precum i pentru ncurajarea competiiei; de
asemenea, acetia in evldene contabile separate, care pot fi consolidate, pentru alte activiti
din sectorul gazelor naturale, precum i pentru alte activiti din afara sectorului gazelor
naturale; veniturile rezultate din deinerea in proprietate a reelei de transport sau de distribu~e
trebuie specificate separat in conturi analitice de venituri; evidenele contabile interne cuprind
un bilan i un cont de profit i de pierderi pentru fiecare activitate in parte:
b) s ntocmeasc, s supun spre auditare i s publice situaiile financiare anuale la
nivel de operator economic, care nu cuprind in mod distinct sediile secundare fr
personalitate juridic, conform legislaiei specifice, adoptate n conformitate cu cea de-a Patra
Directiv 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978;
c) s pstreze confidenialitatea informaiilor comerciale obinute de la teri;
d) s nu abuzeze de informaiile sensibile din punct de vedere comercial, obinute de la teri
n procesul de asigurare a accesului la sistem;
e) s furnizeze informaiile necesare pentru accesul terilor la sistem ntr-o manier clar,
transparent, uor accesibil i la intervale adecvate;
f) s dein toate autorizaiile i licenele prevzute de legislaia in vigoare;
g) s respecte condiiile de valabilitate asociate autorizaiilor i licenelor acordate de ANRE;
h) s utilizeze gazele naturale cu respectarea prevederilor art. 181;
i) s pun la dispoziia ANRE, la cerere, copii de pe toate contractele de achiziie/vnzare
cumprare/furnizarea gazelor naturale i de tranzit al gazelor naturale, dup caz.
(2) Operatorii economici care nu au obligaia de a publica situaiile financiare anuale
pstreaz la sediul lor un exemplar din acestea,la dispoziia publicului.
(3) Activitatea de audit prevzut la alin. (1) lit. b) const, n special, n verificarea
respectrii obligaieide a evita discriminrile i subveniile incruciate ntre activitile
desfurate de operatorul economic auditat.

(4) fn contabilitatea lor intern, operatorii economici sunt obligai s stabileasc regulile
de alocare a activului !?i pasivului, a cheltuielilor i veniturilor, precum i a pierderilor. pe care
le vor aplica pentru a ine evidenele separate prevzute la alin. {1) lit. a); aceste reguli pot fi
modificate numai n cazuri excepionale i trebuie s fie menionate i justificate n mod
corespunztor, conform reglementrilor ANRE.
(5) Operatorii economici indic prin note explicative la evidenele contabile reglementate
orice tranzacie realizat cu ntreprinderile conexe, de o anumit importan, conform
reglementrilor ANRE; prin intreprinderi conexe se inelege ntreprinderi afiliate, in sensul
art. 41 din a aptea Directiv 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 i/sau ntreprinderi
asociate Tn sensul art. 33 alin. (1) din acelai document, i/sau ntreprinderi care aparin
acelorai acionari.
Productorul de gaze naturale Art. 123.- Productorul de gaze naturale este persoana fizic sau juridic ce are ca
specific activitatea de producie a gazelor naturale, a biogazului/biometanului sau altor tipuri
de gaze, n conditiile prezentului titlu.
1
Obligaiile i drepturile Art. 124. ~ (1) Obligaiile principale ale productorului de gaze naturale sunt.
productorului de gaze
a) s de!in autorizaii le pentru nfiinarea conductelor de alimentare din amonte aferente
naturale
activitii
de producie a gazelor naturale i licena de operare a acestora;
b) s asigure operarea conductelor de alimentare din amonte aferente produciei de gaze
naturale n condi~i de siguran, eficien i de protecie a mediului;
c) s asigure accesul terilor la conductele de alimentare din amonte n condiii
nediscriminatorii, conform reglementrilor specifice;
d) s desfoare activiti conexe celei de operare a conductelor de alimentare din amonte,
conform reglementrilor specifice elaborate de ANRE, in limitele drepturilor conferite prin
condiiile de valabilitate asociate licenei:
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012

e) s pun cu prioritate la dispoziia fumizorilor cantitile de gaze naturale rezultate din


activitatea de producie, necesare acoperirii consumului pe piaa reglementat, Tn conformitate
cu reglementrile ANRE privind respectarea graficului de liberalizare a preurilor i de
asigurare a gazelor naturale pentru clienii captivi, furnizorii avnd obligaia respectrii
destinaiei acestor cantiti de gaze naturale; restul produc~ei proprii, mai puin cantitatea de
gaze naturale aferent consumului tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi pus la dispoziia
pieei concureniale;

f) s asigure odorizarea gazelor naturale conform reglementrilor n vigoare, pentru gazele


naturale predate n punctele de predare-preluare comercial a gazelor naturale ctre clienii
racordai direct n conductele din amonte, precum i ctre sistemele de distribuie.
(2) Principalele drepturi ale productorului de gaze naturale sunt:
a) s elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activitii proprii i s le supun spre
aprobare ANRE;
b) s comercializeze gazele naturale rezultate ca urmare a procesului de extracie, in
limitele licenei de furnizare;
c) s ntrerup func~onarea instala~ilor pe timpul strict necesar pentru executarea lucrrilor
de Tntreinere i de reparaii, precum i in alte situaii prevzute de lege, cu anunarea
prealabil a dispecerilor sistemelor afectate i, dup caz, a clienilor finali;
d} s refuze accesul terilor la conductele de alimentare din amonte:
1. atunci cnd exist, in ceea ce privete specificaiile tehnice, o incompatibilitate care nu
poate fi rezolvat ntr-un mod acceptabil;
2. pentru a evita dificulti care nu pot fi depite intr-un mod acceptabil i care ar putea
prejudicia producia eficient, curent i viitoare, de hidrocarburi, inclusiv din zcminte a
cror viabilitate economic este sczut;
3. pentru a respecta nevoile rezonabile i justificate n mod corespunztor ale proprietarului
sau ale operatorului reelei de conducte de alimentare din amonte, cu privire la transportul i
prelucrarea gazelor naturale, precum i interesele tuturor celorlali utilizatori ai reelei de
conducte de alimentare din amonte sau al principalelor instalaii de prelucrare i manipulare
care pot fi afectate;
4. in situaiile prevzute la art. 149;
e} s refuze racordarea terilor la conductele de alimentare din amonte, conform
prevederilor art. 148.
Transportul gazelor naturale Art. 125.- (1) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de
interes naional.
(2) Transportul gazelor naturale se realizeaz de ctre operatorul de transport i de sistem,
certificat de autoritatea competent n condiiile legii.
(3) Sistemul naional de transport este proprietatea public a statului.
(4) Lucrrile de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare i ntreinere a
obiectivelorfsistemelor de transport al gazelor naturale sunt lucrri de utilitate public.
(5) Punctele de delimitare ale sistemului de transport sunt de la robinetul de la intrarea n
staia de reglare-msurare-predare aparinand productorilor sau operatorilor sistemelor de
Tnmagazinare, respectiv punctul de trecere a frontierei, in cazul conductelor de interconectare
la sistemele de transport din rile vecine, pn la robinetul de la ieirea din staia de reglare-
msurare-predare aparinnd operatorului de transport, respectiv punctul de trecere a
frontierei, n cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din rile vecine.
(6) Operatorul de transport i de sistem are obligaia de a elabora planuri de investiii i de
dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani, in concordan cu stadiul actual i evoluia
viitoare a consumului de gaze naturale i a surselor, Inclusiv importurile i exporturile de gaze
naturale.
(7) Planurile vorcon~ne modalit~le de finanare i realizare a investiiilor privind instalaiile
de transport, cu luarea in conside're i a planurilor de amenajare i sistematizare a teritoriului
strbtut de acestea, in condiiile respectrii normelor de protecie a mediului.
(8) Planurile prevzute la alin. (6) se aprob de ANRE.
Certificarea operatorului de Art. 126.- (1) Operatorul de transport i de sistem se organizeaz i funcioneaz dup
transport i de sistem modelul .operator de sistem independenr i este persoana juridic certificat de ANRE in
condiiile prevzute la art. 128.
(2) Pentru a respecta condiiile prevzute la art. 128, prin hotrre a Guvernului elaborat
la propunerea ministerului de resort, se stabilete entitatea public ce reprezint statul ca
acionar majoritar la operatorii economici care desfoar activiti de producere i furnizare,
pe de o parte, precum i entitatea public ce reprezint statul ca acionar majoritar la
operatorul de transport i sistem, pe de alt parte.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 49

(3) Tn termen de 15 zile de la adoptarea msurilor prevzute la alin. (2), operatorul de transport
i de sistem va tnainta AN RE, cu avizul proprietarului sistemului de transport, cererea de certificare
inso~t de documentaia justificativ privind indeplinirea cerinelor prevzute la art. 128.
(4) ANRE emite o decizie de certificare preliminar, in termen de 4 luni de la data
fnregistrrii cererii operatorului de transport i de sistem, care se notific Comisiei Europene,
nsoit de documentaia aferent.
{5) Procedura de certificare a operatorului de transport i de sistem se finalizeaz conform
prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.
(6) Desemnarea operatorului de transport i de sistem in calitate de operator de sistem
independent se aprob de Comisia European ca urmare a comunicrii de ctre ANRE a
operatorului economic certificat, dup incheierea procedurii de certificare conform alin. (5).
(7) Pe lng decizia de certificare, autoritatea competent este obligat s notifice Comisiei
Europene orice solicitare de certificare a proprietarului sistemului de transport sau a
operatorului de transport i de sistem, care este controlat de o persoan sau de persoane
dintr-una sau mai multe ri tere, precum i orice circumstane n urma crora o persoan sau
persoane dintr-una sau mai multe ri tere ar dobndi controlul asupra sistemului de transport
ori asupra operatorului de transport i de sistem, dac este cazul.
Certificarea operatorilor de Art. 127.- (1) Tnainte de certificarea unui operator de transport i de sistem care este
transport ~1 de sistem controlat de o persoan sau de persoane dintr-una sau mai multe ri tere, ANRE solicit un
controlai de ri tere aviz Comisiei Europene cu privire la faptul c:
a) entitatea respectiv respect cerinele art. 128; i
b) acordarea certificrii nu pune n pericol sigurana alimentrii cu gaze naturale a Uniunii
Europene.
(2) ANRE refuz certificarea unui operator de transport i de sistem care este controlat de
o persoan sau de persoane dintr-una sau mai multe ri tere, n urmtoarele situaii:
a) entitatea n cauz nu ndeplinete cerinele de la art. 128;
b) acordarea certificrii poate pune n pericol sigurana alimentrii cu gaze naturale pe
teritoriul naional i al Uniunii Europene; la examinarea acestui aspect, ANRE ine seama de:
(i) drepturile i obligaiile Uniunii Europene fa de ara ter respectiv in temeiul
dreptului internaional, inclusiv al oricrui acord incheiat cu una sau mai multe ri
tere la care Uniunea European este parte i in care sunt abordate aspecte legate
de sigurana alimentrii cu gaze naturale;
(ii) drepturile i obligaiile Romniei fa de ara ter respectiv n temeiul acordurilor
ncheiate cu ara ter respectiv, n msura n care acestea respect dreptul
comunitar european; precum i
(iii) alte elemente specifice legate de caz sau de ara ter implicat.
{3) n termen de dou luni de la emiterea avizului de ctre Comisia European, ANRE
adopt decizia final cu privire la certificare, innd cont, in cel mai nalt grad, de acest aviz.
Decizia ANRE se public mpreun cu avizul Comisiei Europene. n situaia n care Comisia
European nu emite un aviz n termenul de dou luni de la primirea solicitrii, se poate
considera c acesta nu a ridicat obiecii privind decizia ANRE.
(4) n cazul n care decizia final a ANRE difer de avizul Comisiei Europene, se public
motivele acestei decizii.
(5) ANRE poate, n orice situaie, s refuze certifica rea prevzut la alin. (1) dac
acordarea acesteia ar pune n pericol sigurana alimentrii cu gaze naturale pe teritoriul
naional sau pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene.
Condiii de certificare a Art. 128.- (1) Certificarea operatorului de transport i de sistem se realizeaz dac sunt
operatorului de transport ndeplinite urmtoarele cerine:
i de sistem a) aceeai persoan sau aceleai persoane nu au dreptul:
(i) s exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care
desfoar oricare dintre activitile de producere sau de furnizare i n acelai timp
s exercite, direct sau indirect, 1 controlul sau s exercite vreun drept asupra
operatorului de transport i des istem- sau asupra unui sistem de transport; sau
(ii) s exercite, direct sau indirect, controlul asupra operatorului de transport i de sistem
ori asupra unui sistem de transport i s exercite, direct sau indirect, controlul ori s
exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfoar oricare dintre
activitile de producere sau de fumizare;
b) aceeai persoan sau aceleai persoane nu sunt abilitate s numeasc membri n
consiliul de supraveghere, n consiliul de administraie sau n alte organisme care reprezint
operatorul de transport i de sistem din punct de vedere juridic in cazul unui operator de
transport i de sistem sau in cazul unei reele de transport i, de asemenea, s exercite, direct
sau indirect, controlul ori s exercite vreun drept asupra unul operator economic care
desfoar oricare dintre activitile de producere sau de furnizare a gazelor naturale;
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

c) aceeai persoan nu este abilitat s fie membru n consiliul de supraveghere, fn


consiliul de administraie sau n alte organisme care reprezint operatorul economic din punct
de vedere juridic att in cazul unui operator economic care desfoar oricare dintre activitile
de producere sau de furnizare, ct i n cazul unui operator de transport i de sistem sau in
cazul unei reele de transport;
d) operatorul de transport i de sistem dispune de resursele financiare, tehnice, fizice i
umane pentru indeplinirea propriilor atribuii;
e) operatorul de transport i de sistem i asum angajamentul de a respecta un plan de
dezvoltare a reelei de transport pe 1O ani, aprobat de ANRE;
f) operatorul de transport i de sistem are capacitatea de a respecta obligaiile care ii revin
in temeiul Regulamentului (CE) nr. 715/2009, inclusiv n ceea ce privete cooperarea cu ali
operatori de transport i de sistem la nivel european i regional;
g) proprietarul reelei de transport i de sistem ndeplinete cerinele prevzute la art. 131.
(2) Drepturile prevzute la alin. (1) lit. a) i b) cuprind, n special:
(i) competenta de a exercita drepturi de vot;
(ii) competena de a numi membri n consiliul de supraveghere, consiliul de
administraie sau alte organe care reprezint operatorul economic din punct de
(iii) detinerea unei cote majoritare.
(3) Tn sensul alin. (1) lit. a), noiunea de .operator economic care desfoar activitatea de
producere sau de furnizare gaze naturale" include i activitile de producere i furnizare de
energie electric, iar termenii de .operator de transport i sistem" i .reea de transport" includ
i termenii care se utilizeaz in acelai sens n sectorul energiei electrice.

Reevaluarea certlflcirli Art. 129.- (1) Operatorul de transport i de sistem notific ANRE orice tranzacie
operatorului de transport planificat care poate necesita o reevaluarea conformitil acesteia cu cerinele art. 128,
i de sistem precum i orice circumstane fn baza crora o persoan sau persoane dintr-una sau mai multe
ri tere ar dobndi controlul asupra sistemului de transport ori asupra operatorului de
transport i de sistem.
(2) ANRE poate decide o reevaluare a ndeplinirii de ctre operatorul de transport i de
sistem a cerinelor prevzute la art. 128:
a) ln urma notificrii de ctre operatorul de transport i de sistem in condiiile alin. (1 );
b) din oficiu;
c) la cererea motivat a Comisiei Europene.
Obligaiile i drepturile Art. 130. - (1) Operatorul de transport i de sistem are n principal urmtoarele obligaii :
operatorului de transport a) s opereze sistemul de transport i s asigure echilibrul fizic rezidual al acestuia,
i de sistem respectiv programarea, dispecerizarea i func~onarea sistemului de transport in condiii de
siguran;
b) s ntrein, s reabiliteze, s modernizeze i s dezvolte sistemul de transport n condiii
de siguran, de eficien i de protecie a mediului;
c) s realizeze, s ntrein i s dezvolte un sistem informatic de monitorizare, comand
i achiziie de date, care s permit monitorizarea i conducerea operativ a funcionrii
sistemului de transport al gazelor naturale;
d) s asigure accesul terilor la sistemul de transport, conform unor reglementri specifice,
in condiii nediscriminatorii, in limitele capacitilor de transport i cu respectarea regimurilor
tehnologice;
e) s asigure racordarea terilor la sistemul de transport, conform unor reglementri
specifice, in limitele capacitilor de transport i cu respectarea regimurilor tehnologice;
f) s desfoare activiti conexe celei de operare a sistemului, conform reglementrilor
specifice aprobate de ANRE, in limitele drepturilor conferite prin condiiile de valabilitate
asociate licenei;
g) s elaboreze i s aplice regimurile optime de transport i de livrare pentru cantitile
de gaze naturale notificate de utilizatorii de reea, pentru o anumit perioad, conform
contractelor ncheiate;
h) s elaboreze i s actualizeze acordurile tehnice de exploatare n zona de grani i s
le transmit spre avizare ANRE, anterior intrrii n vigoare;
i) s ntocmeasc i s urmreasc bilanul de gaze naturale intrate in sistem i, respectiv,
ieite din sistem, conform reglementrilor ANRE;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 51

j) s dein in depozitele subterane sau s asigure achiziia de gaze, inclusiv din import,
pentru cantitile necesare operrii i asigurrii echilibrului fizic al sistemului de transport,
conform reglementrilor specifice aprobate de ANRE;
k) s asigure odorizarea gazelor naturale la ieirea din SNT, corespunztor reglementrilor
propuse de operatorul de transport i de sistem i aprobate de ANRE;
1) s elaboreze la solicitarea ANRE i s transmit spre aprobare ANRE metodologiile de
tarifare aferente desfurrii activitii de furnizare de servicii de echilibrare;
m) s realizeze schimbul de informaii cu ali operatori de transport i de sistem
interconecta~. cu operatori de inmagazinare GNL i de distribuie i cu ali colaboratori in
domeniul energetic, cu respectarea reglementarilor ENTSO-G privind protocoalele de schimb
de informapi, rapoartele, structura i procedurile de acces la bazele de date;
n) s realizeze servicii de sistem necesare pentru accesul i exploatarea reelelor de
transport;
o) s elaboreze reglementri specifice necesare pentru realizarea activitii de conducere
operativ, cu consultarea participanilor la piaa de gaze naturale, pe care le supune spre
aprobare ANRE;
p) s elaboreze studii, programe i lucrri privind dezvoltarea sistemului de transport al
gazelor naturale;
q) s asigure alocarea capacitilor pe conductele de interconectare cu respectarea
Regulamentului (CE) nr. 715/2009;
r) s asigure aplicarea regulilor privind managementul congestiilor, inclusiv pe conductele
de interconectare, precum i a normelor de atribuire a capacitilor de pe aceste conducte;
s) s organizeze i s administreze piaa de echilibrare a gazelor naturale;
) s asigure exploatarea staiilor de preluare a gazelor naturale din conductele din amonte
sau din sistemele de nmagazinare n sistemul de transport, precum i a staiilor de predare
a gazelor naturale ctre sistemele de distribuie, clienii finali sau sistemele de nmagazinare.
(2) Operatorul sistemului de transport i de sistem are, in principal, urmtoarele drepturi:
a) s perceap tarife nediscriminatorii, corespunztoare serviciilor prestate, s limiteze
i/sau s ntrerup prestarea serviciului, conform reglementrilor specifice;
b} s refuze accesul terilor la sistemul de transport, in condiiile legii;
c} s ntrerup sau s limiteze transportul gazelor naturale n condiiile n care sunt
periclitate sigurana i integritatea sistemului de transport, conform reglementrilor specifice;
d) s ntrerup funcionarea instalaiilor pentru timpul strict necesar, n vederea executrii
lucrrilor de ntreinere i de reparaii, precum i n alte situaii prevzute de lege, cu anunarea
prealabil a dspecerilor sistemelor afectate i. dup caz, a clienilor;
e) s elaboreze norme tehnice/comerciale/operaionale specifice activitii proprii i s le
supun spre aprobare ANRE;
f) s elaboreze proiecte de reglementri obiective, transparente i nediscriminatorii pentru
echilibrarea fizic a sistemului de transport al gazelor naturale, inclusiv propuneri pentru
fundamentarea tarifelor care trebuie pltite de utilizatorii de sistem in cazul dezechilibrului
fizic, i s le supun spre aprobare ANRE;
g) s stocheze gaze naturale in sistemul de transport, n condiiile unor reglementri
specifice aprobate de ANRE;
h) s foloseasc, cu titlu gratuit, terenurile proprietate public ocupate de obiectivele
aferente sistemului de transport, precum i terenurile proprietate public utilizate pentru
lucrrile de execuie, exploatare, ntreinere i reparapi;

i) s administreze piaa de echilibrare in vederea asigurrii echilibrului fizic i meninerii n


parametrii operaionali a sistemului, cu efectuarea operaiunilor comerciale respective;
evidenele comerciale privind astfel de operaiuni se in distinct de cele privind activitatea de
transport.
{3) Operarea conf;luctelor prin care se realizeaz interconectarea cu statele ce nu sunt
membre ale Uniunii Europene, precum i aiocarea capacitilor pe acestea se realizeaz
conform prevederilor acordurilor cu aceste state.
(4) Operatorul de transport i de sistem i proprietarul sistemului de transport public
informaiile referitoare la propriile activiti, necesare utilizatorilor de sistem, conform
reglementrilor ANRE, n vederea asigurrii accesului eficient la sistem, a unei concurene
efective i funcionrii eficiente a pieei de gaze naturale, nefiindu-le permis divulgarea
informaiilor sensibile din punct de vedere comercial obpnute pe parcursul activitailor acestora,
inclusiv cele obinute de la terp, in contextul acordrii accesului la reea.
Atribuiile proprietarului Art. 131.- (1) Proprietarul sistemului de transport:
sistemului de transport a) coopereaz cu operatorul de transport i de sistem n vederea ndeplinirii atribuiilor
acestuia, fumizndu-i toate informaiile relevante;
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012

b) finaneaz ~i/sau ti d acordul asupra modalitii de finanare a investiiilor n reeaua


de transport stabilite de operatorul de transport i sistem i aprobate de ANRE;
c) deine rspunderea privind activele sistemului de transport, cu excepia rspunderii
privind atribuiile operatorului de transport i de sistem;
d) ofer garanii pentru facilitarea finanrii eventualelor extinderi ale sistemului, cu excepia
investiiilor pentru
care i-a dat acordul s fie finanate de ctre orice parte interesat, inclusiv
de ctre operatorul de transport i de sistem, n temeiullit. b).
(2) Consiliul Concurenei, in cooperare cu ANRE, este abilitat cu toate competenele
necesare s monitorizeze n mod eficient respectarea de ctre proprietarul sistemului de
transport a obligaiilor acestuia, in temeiul alin. (1).
Separarea proprietarului Art. 132.- (1) in cazul in care proprietarul sistemului de transport face parte dintr-un
sistemului de transport operator economic integrat pe vertical, proprietarul sistemului de transport este independent
cel puin in ceea ce privete statutul su juridic, organizarea i procesul decizional fa de
alte activiti care nu au legtur cu transportul gazelor naturale.
(2) Pentru a asigura independena proprietarului sistemului de transport in condiiile
alin. {1), se aplic urmtoarele criterii:
a) persoanele cu funcie de conducere ale proprietarului sistemului de transport nu pot
face parte din structurile operatorului economic integrat din domeniul gazelor naturale care
rspunde, direct sau indirect. de gestionarea zilnic a activitilor de producere. distribuie i
furnizare a gazelor naturale;
b) persoanele cu funcie de conducere din cadrul proprietarului sistemului de transport
acioneaz independent de orice interes de pia in indeplinirea atribuiilor de serviciu;
c) proprietarul sistemului de transport stabilete un program de conformitate, care conine
msurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii i stabilete i obliga~ile
specifice impuse angajailor pentru realizarea obiectivului de independen;

d) proprietarul sistemului de transport desemneaz o persoan sau un organism, denumit


agent de conformitate, care s asigure monitorizarea adecvat a respectrii programului de
conformitate i care depune la ANRE in luna decembrie a fiecrui an un raport cu privire la
msurile luate, raport care se public pe site-ul operatorului de transport i de sistem.

(3) Proprietarul reelei de transport transmite spre aprobare ANRE toate proiectele de
contracte ce urmeaz s fie incheiata cu operatorul de transport i de sistem, inclusiv cele
referitoare la utilizarea bunurilor existente, precum i a celor realizate ca urmare a investiiilor
n reeaua de transport.
(4) Persoanele care au exercitat n cadrul operatorului de transport i de sistem funcii de
conducere sau alte funcii relevante in temeiul crora au avut acces la informa!ii comerciale
sensibile, definite potrivit legii, nu pot ocupa funcii similare n cadrul operatorilor economici din
domeniul producerii i/sau furnizrii de gaze naturale, pe o perioad de minimum 61uni de la
data ncetrii raporturilor contractuale cu operatorul de transport i de sistem.
Interdicii privind deinerea Art. 133. -Operatorilor economici care desfoar oricare dintre activitile de producere
controlului asupra operatorilor sau de furnizare de gaze naturale le este interzis ca, direct sau indirect, s exercite controlul
de transport i de sistem sau s exercite vreun drept cu privire la operatorii de transport i de sistem separai din alte
state ale Uniunii Europene care aplic dispoziiile art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/73/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaa
intern n sectoru'l g~zelor naturale 'i de abrogare a Directivei 2003/55/CE.
Distribuia gazelor naturale Art. 134. - ( 1) Distribuia gazelor naturale se realizeaz de ctre operatorul de distribuie.
(2) Operatorul de distribuie presteaz serviciul de distribuie pentru toi utilizatorii sistemului
de distribuie, in cond~ii nediscriminatorii, asigurnd accesul la acesta oricrui solicitant care
ndeplinete cerinele prezentului titlu, cu respectarea normelor i standardelor de performan
prevzute in reglementrile tehnice n vigoare.

(3) Delimitarea unui sistem de distribuie se realizeaz, dup caz:


a) de obiectivele de producie de la robinetul aflat la ieirea din staia de reglare-msurare
predare a productorului;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 53

b) de sistemul de transport de la ieirea din staia de reglare-msurare-predare a


operatorului de transport;
c) de alt sistem de distribuie de la ieirea din sta~a de reglare/msurare dintre operatorii
de distribuie;
d) de clienii finali de la ieirea din staiile/posturile de reglare/msurare sau, dup caz,
ieirea din robinetul de branament ctre instalaiile de utilizare ale acestora.
Caracterul activitii de Art. 135.- Activitatea de distribuie a gazelor naturale, cu excepia celei realizate prin
distribuie sistemele de distribuie nchise, constituie serviciu public de interes general.
Independena operatorului de Art. 136. - (1) ln cazul Tn care operatorul de distribuie face parte dintr-un operator
distribuie economic integrat pe vertical, acesta trebuie s fie independent cel puin in ceea ce privete
forma sa juridic, organizarea i procesul decizional, in raport cu celelalte activiti care nu au
legtur cu distribuia; aceast regul nu creeaz obligaia separrii proprietii asupra
activelor aparinnd operatorului de distribuie fa de operatorul economic integrat pe
vertical.

(2) Tn vederea asigurrii independenei operatorului de distribuie care face parte dintr-un
operator economic integrat pe vertical fa de celelalte activiti desfurate de acesta din
urm, se aplic urmtoarele criterii:

a) persoanele care asigur conducerea operatorului de distribuie nu pot face parte din
structurile operatorului integrat pe vertical care rspund, direct sau indirect, de gestionarea
activitilor de producie, transport i fumizare a gazelor naturale;

b) luarea msurilor corespunztoare pentru a se asigura c interesele proresionale ale


persoanelor responsabile pentru managementul operatorului de distribuie sunt luate Tn
considerare, intr-o manier de natur s asigure independena de aciune a acestora:
c) operatorul de distribuie are dreptul de a lua decizii, Tn mod efectiv, independent de
operatorul economic integrat pe vertical, cu privire la activele necesare pentru exploatarea,
ntreinerea sau dezvoltarea sistemului de distribuie; pentru a indeplini aceste atribuii,
operatorul de distribuie are la dispoziie resursele necesare, inclusiv resursele umane,
tehnice, financiare i fizice; aceasta nu trebuie s afecteze existena unor mecanisme de
coordonare corespunztoare care trebuie s asigure c sunt protejate drepturile de
supraveghere economic i managerial ale societii-mam cu privire ta rentabilitatea
activelor de ctre filial; aceste mecanisme vor permite n mod special societii-mam s
aprobe planul financiar anual sau orice instrument echivalent al operatorului de distribuie i
s stabileasc limitele globale de ndatorare ale filialei; nu se va permite ns societii-mam
s dea instruciuni privind operaiunile curente i nici privind decizii individuale ce au n vedere
construirea sau modernizarea obiectivelor aparinnd sistemelor de distribuie care nu
depesc termenii stabilii n planul financiar aprobat sau n oricare alt instrument echivalent;

d) operatorul de distribuie trebuie s stabileasc un program de conformitate, n care s


prezinte msurile asumate ce asigur excluderea oricrui comportament discriminatoriu i
garanteaz c respectarea acestuia este monitorizat in mod adecvat; acest program trebuie
s prezinte i obllgaiile specifice ale angajailor pentru realizarea acestui obiectiv; persoana
sau organismul responsabil pentru monitorizarea programului de conformitate, denumit agent
de conformitate, transmite ANRE i public, in luna decembrie a fiecrui an, un raport
cuprinznd msurile luate; agentul de conformitate al operatorului de distribuie este complet
independent i are acces la toate informaiile operatorului de distribuie sau ale oricrui
operator economic afiliat, care sunt necesare n vederea indeplinirii atribuiei sale.
(3) Operatorii de distribuie integrai vertical nu trebuie, Tn activitile lor de comunicare i
de publicitate, s cre~ze confuzie C!J pr_!yire la j_dentitatea separat a filialei de furnizare din
cadrul operatorului economic integrat vertical.
(4) Fac excepie de la prevederile alin. (1)-(3) operatorii economici care desfoar
activiti de distribuie a gazelor naturale i care deservesc un numr de cel mult 100.000 de
clienp finali.
Obligaia de pstrare a Art. 137.- (1) Operatorul de distribuie este obligat s pstreze confidenialitatea asupra
confidenial itii informaiilor
sensibile din punct de vedere comercial obinute n cursul desfurrii activitii
sale.
(2) Operatorul de distribuie este obligat s Tmpiedice divulgarea discriminatorie a
informaiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485116.VII.2012

Obligaiile i drepturile Art. 138.- (1) Distribuitorul de gaze naturale are, in principal, urmtoarele obligaii:
operatorului de distribuie a) s opereze, s ntrein, s repare, s modernizeze i s dezvolte sistemul de distribuie
n condiii de siguran, eficien economic i de protecie a mediului, activitile urmnd a fi
desfurate n baza autorizaiilor specifice pentru proiectare i execuie a sistemelor de
distribuie a gazelor naturale, iar operarea urmnd s se desfoare in baza licenei de
distribu~e;
b) s asigure odorizarea gazelor naturale corespunztor reglementrilor aprobate de
ANRE, in baza contractelor de prestri de servicii ncheiate cu operatorul din amonte, i, acolo
unde este cazul, prin odorizare suplimentar in sistemul de distribuie;
c) s realizeze interconectri cu alte sisteme, dup caz, i s asigure capacitatea sistemului
de distribuie pe termen lung;
d) s asigure accesul terilor la sistemele de distribuie, in condiii nediscriminatorii, in
limitele capacitilor de distribuie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform
reglementrilor specifice elaborate de ANRE;
e) s fntocmeasc i s urmreasc bilanul de gaze naturale Intrate i, respectiv, Ieite din
sistemul propriu;
f) s evite subvenia ncruciat ntre categoriile de clieni finali cu privire la repartizarea
costurilor:
g) s preia pentru o perioad determinat, dar nu mai mult de 2 ani, la solicitarea i conform
reglementrilor ANRE, operarea unui sistem de distribuie in cazul in care operatorului iniial
i-a fost retras licena de distribuie sau a fost reziliat contractul de concesiune;
h) s asigure echilibrul permanent al sistemului operat;
i) s asigure condiiile de securitate in alimentarea cu gaze naturale;
j) s desfoare activiti conexe celei de operare a sistemului, conform reglementrilor
specifice elaborate de ANRE, in limitele stabilite prin condiiile de valabilitate asociate licenei;
k) s elaboreze i s trimit ANRE planurile de investiii pe 5 ani ale sistemelor pe care le
opereaz; aceste planuri se actualizeaz anual de ctre operator pn la sfritul lunii
decembrie i se aprob de ctre ANRE.
(2} Operatorul de distribuie a gazelor naturale are, in principal, urmtoarele drepturi:
a) s desfoare activiti comerciale legate de serviciul de distribuie a gazelor naturale;
b) s incaseze contravaloarea tarifelor corespunztoare serviciilor prestate, s limiteze
i/sau s ntrerup prestarea serviciului, conform reglementrilor specifice;
c) s ntrerup funcionarea obiectivelor sistemului de distribuie i alimentarea cu gaze
naturale a clienilor pentru timpul strict necesar executrii lucrrilor de ntreinere i repara~i,
precum i in alte situaii prevzute de prezentul titlu sau in caz de for major, cu anunarea
prealabil a dispecerilor sistemelor afectate i, dup caz, a clienilor:

d) s foloseasc, cu titlu gratuit, terenurile proprietate public local ocupate de obiectivele


sistemului de distribuie, precum i pentru realizarea lucrrilor de execuie, operare, intrepnere
i reparaii, in condiiile legii;

e) s aib acces la instalaiile de utilizare ale clienilor finali pentru verificarea informaiilor
referitoare la debitele instalate, modificrile efectuate, precum i ori de cte ori este necesar
intervenia n scopul meninerii siguranei in funcionare a acestora;
f) s sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor/instalaiilor de utilizare care nu
respect prevederile legislaiei n vigoare i care pot pune in pericol securitatea persoanelor
sau integritatea bunurilor, dup certificarea neconformililor de ctre un operator economic
autorizat de ANRE, altul dect operatorul de distribuie;
g) s stocheze gaze naturale in sistemele de distribuie, conform reglementrilor aprobate
deANRE;
h) s refuze racordarea la sistemul de distribuie in condiiile art. 150;
i) s elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activitii proprii i s le supun spre
aprobare ANRE,; 1r 1 ,
j) in cazul interveniilor de ctre persoane neautorizate asupra instalaiilor de reglare-
msurare aflate la limita de proprietate, care pun n pericol sigurana alimentrii cu gaze
naturale, operatorul de distribuie este fndreptit s ntrerup alimentarea, in conformitate cu
reglementrile specifice ale AN RE.

Sistemul de distribuie inchis Art. 139.- (1) Sistemul de distribuie inchis este acel sistem prin care se distribuie gaze
naturale ntr-o zon industrial, comercial sau de servicii comune, limitat din punct de
vedere geografic i care, fr a aduce atingere prevederilor alin. (4), nu alimenteaz clienii
casnici, dac, din raiuni de organizare tehnologic, activitile derulate de utilizatorii sistemului
respectiv sunt integrate sau sistemul respectiv asigur gazele naturale n principal ctre
proprietarul sistemului, operatorul sistemului sau un operator economic afiliat acestora, dup
caz.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 55

(2) Obliga~ile privind dezvoltarea sistemului de distribuie, prevzute la art. 138 alin. (1)
lit. c), g) i k), nu sunt aplicabile operatorului unui sistem de distribuie inchis.
(3) Tarifele pentru serviciul de distribuie dintr-un sistem de distribuie inchis sau
metodologiile care stau la baza calculrii acestora sunt aprobate de ANRE, la cererea
operatorului sistemului de distribuie nchis.
(4) Exceptarea prevzut la alin. (2) se aplic i in cazul in care in zona deservit de un
sistem de distribuie inchis sunt amplasai clieni casnici, numai dac acetia se afl intr-un
raport de munc sau ntr-o form de asociere cu proprietarul sistemului de distribuie la
momentul racordrll.
(5) Tnfiinarea, respectiv operarea unui sistem de distribuie inchis se realizeaz prin
autorizaie de inflinare, respectiv pe baz de licen, acordate de ANRE.
inmagazinarea gazelor naturale Art. 140. - (1) Tnmagazinarea gazelor naturale se realizeaz de ctre operatorul de
inmagazinare.
(2) Gazele naturale se inmagazineaz in scopul:
a) asigurrii securitii Tn alimentarea cu gaze naturale a clienilor finali;
b) armonizrii variaiilor consumului sezonier, zilnic i orar cu sursele de gaze disponibile;
c) asigurrii permanente a echilibrului fizic al SNT;
d) realizrii altor activiti comerciale.
Independena operatorului de Art. 141.- (1) Un operator de nmagazinare care face parte dintr-un operator economic
inmagazinare integrat pe vertical trebuie s fie independent cel puin in ceea ce privete forma juridic,
organizarea i procesul de luare a deciziilor fa de alte activiti care nu au legtur cu
transportul, distribuia sau inmagazinarea.
(2) Prevederile alin. {1) se aplic numai cu privire la instalaiile de nmagazinare care sunt
necesare din punct de vedere tehnic i/sau economic pentru asigurarea unui acces eficient
la sistem n scopul alimentrii clienplor, n conformitate cu reglementrile specifice.
(3) Tn vederea asigurarii Independenei operatorului de fnmagazinare fa de operatorul
economic integrat pe vertical din care face parte i care desfoar cel puin una din
activitile de produc~e sau de furnizare, se aplic urmtoarele criterii minime:

a) persoanele care asigur conducerea operatorului de inmagazinare nu pot face parte


din structurile operatorului economic integrat pe vertical care rspund, direct sau indirect,
de coordonarea activitii de producie i fumizare a gazelor naturale;
b) trebuie luate msuri adecvate pentru a garanta c interesele profesionale ale
persoanelor cu funcii de conducere din cadrul operatorului de inmagazinare sunt luate in
considerare, astfel incat s se asigure faptul c acestea au posibilitatea de a aciona
independent;
c) operatorul de inmagazinare dispune de suficiente competene de luare a deciziilor,
independent de societatea-mam, cu privire la elementele de active necesare pentru
exploatarea, ntreinerea sau dezvoltarea instalaii lor de inmagazinare; aceasta nu mpiedic
existena unor mecanisme de coordonare adecvate care s garanteze protejarea drepturilor
de supraveghere economic i a celor de supraveghere a gestiunii ale societii-mam asupra
randamentului activelor unei filiale; societatea-mam are dreptul s aprobe planul financiar
anual al operatorului de inmagazinare sau orice document echivalent i s stabileasc limite
globale ale nivelului de ndatorare a filialei sale; societatea-mam nu are dreptul s dea
instruciuni privind gestionarea curent, nici cu privire la deciziile individuale referitoare la
construirea sau modernizarea instalaiilor de nmagazlnare, care nu depesc limitele din
planul financiar aprobat sau orice document echivalent;

d) operatorul de inmagazinare stabilete un program de conformitate, care conine


a
msurile luate pentru g~:iranta excluderea practicilor discriminatorii i stabilete i obligaiile
specifice impuse angajailor pentru realizarea obiectivului de independen;

e) operatorul de nmagazinare desemneaz o persoan sau un organism, denumit agent


de conformitate, care s asigure monitorizarea adecvat a respectrii programului de
conformitate i care transmite autoritii competente in luna decembrie a fiecrui an un raport
cu privire la msurile luate, raport care se public pe site-ul operatorului de nmagazinare.
Obligaiile i drepturile Art. 142.- (1) Operatorul de inmagazinare are, in principal, urmtoarele obligaii:
operatorului de inmagazlnare a) s opereze, s ntrein, s reabiliteze i s modernizeze instalaiile tehnologice de
suprafa aferente depozitelor de nmagazinare, in condiii de siguran, de eficien i de
protecie a mediului;
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

b) s asigure accesul terilor la depozitele de lnmagazinare, pe baza unor criterii obiective,


transparente i nediscrlminatorli, conform reglementrilor ANRE;
c) s publice lista instalaiilor de nmagazinare sau a unor pri dintre acestea care sunt
oferite spre acces terilor;
d) s furnizeze informaii utilizatorilor sistemului de nmagazinare, necesare pentru un
acces eficient la sistem;
e) s elaboreze i s trimit ANRE planurile de investiii pe 5 ani ale sistemelor pe care le
opereaz; aceste planuri se actualizeaz anual de ctre operator pn la sfritul lunii
decembrie i se aprob de ctre AN RE.
(2) Operatorul depozitului de nmagazinare are, in principal, urmtoarele drepturi:
a) s incaseze tariful aferent prestrii serviciului de inmagazinare subteran a gazelor
naturale, s limiteze i/sau s ntrerup prestarea serviciului, conform reglementrilor
specifice;
b) s elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activitii proprii i s le supun spre
aprobare ANRE;
c) s intrerup funcionarea instalaiilor pentru timpul strict necesar, in vederea executrii
lucrrilor de intre~nere i de reparaii, precum i in alte situaii prevzute de lege, cu anunarea
prealabil a dispecerilor sistemelor afectate i, dup caz, a clienilor;
d) s refuze n mod justificat accesul terilor la depozitele de nmagazinare, in condiVile
legii.
(3) Operatorul de inmagazinare public informaiile referitoare la propriile activiti,
necesare utilizatorilor de sistem/solicitanilor de acces, conform reglementrilor ANRE, in
vederea asigurrii accesului eficient la sistem, a unei concurene efective i funcionrii
eficiente a pieei de gaze naturale. nefiindu-i permis divulgarea informaiilor sensibile din
punct de vedere comercial obinute pe parcursul activitilor acestuia, inclusiv cele obinute de
la teri n contextul acordrii accesului la reea.
Obligaiile~~ drepturile Art. 143.- (1) Fumizorul de gaze naturale are, n principal, urmatoarele obligaii:
fumizorului de gaze naturale a) s desfoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe baz de contracte
comerciale ncheiate conform reglementrilor ANRE;
b) s respecte standardele de performan pentru serviciul de furnizare presta! in baza
contractelorcadru;
c) s asigure inmagazinarea gazelor naturale, conform reglementrilor ANRE;
d) s ncheie contracte de achizi~e a gazelor naturale, astfel nct s asigure acoperirea
consumului pentru clienii si;
e) s pun la dispoziia clienilor datele relevante privind consumul acestora pe o perioad
ce cuprinde cel puin ultimii 5 ani;
f) s nfiineze puncte unice de contact pentru informarea clienilor finali cu privire la
drepturile acestora, la legislaia in vigoare i la cile de soluionare a litigiilor, n cazul unui
diferend;
g) s permit clienilor schimbarea efectiv a furnizorului de gaze naturale in termen de
3 sptmni de la data solicitrii;
h) s pun la dispoziia clienilor mai multe modaliti de plat a contravalorii consumului
de gaze naturale i s permit acestora s opteze pentru oricare dintre acestea;
i) s plteasc contravaloarea gazelor naturale achiziionate, conform contractelor
ncheiate.
(2) Fumizorul de gaze naturale are, in principal, urmtoarele drepturi:
a) se'! incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor ncheiate
cu clienii;
b) s incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate n regim de furnizare de ultim
instan, conform reglementrilor ANRE;
c) s limiteze i/sau s si ~teze furnizar~~ gazelor naturale la clieni, n condiiile specificate
n contracte. 1 1
Obligaiile furnizorului de ultim Art. 144.- (1) Fumizorul de ultim instan are obligaia de a asigura furnizarea gazelor
instan naturale clienilor finali, in conformitate cu reglementrile ANRE, la preuri reglementate de
ANRE.
(2) Fumizorul de ultim instan are obligaia de a furniza, conform reglementrilor emise
de ANRE, gaze naturale clienilor finali al cror furnizor se afl in situaia de a i se retrage
licena de furnizare n cursul desfurrii activitii sau in orice alt situaie identificat de
ANRE n care clienii finali nu au asigurat furnizarea de gaze naturale din nicio alt surs.
Obligaiile i drepturile Art. 145.- (1) Clienii finali au obligaia s achite facturile reprezentnd contravaloarea
clientului final de gaze naturale serviciilor prestate de ctre furnizorul/operatorul sistemului, n termenul i n condiiile
prevzute n contractul ncheiat cu acesta.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 57

(2) Pentru neindeplinirea obligaiilor contractuale, altele dect obligaia de plat a clientului
final, partea in culp pltete celeilalte pri daune-interese pn la acoperirea integral a
prejudiciului cauzat, n conformitate cu prevederile stipulate in contract.
(3) Tn cazul interveniilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu excepia
instalaiilor de utilizare a gazelor naturale, de ctre persoane neautorizate, care pun in pericol
sigurana alimentrii cu gaze naturale, operatorul de transport/distribuie este ndreptit s
ntrerup alimentarea, in conformitate cu reglementrile specifice ale ANRE. Tn cazul
constatrii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor aciuni menite s denatureze in
orice fel indicaiile echipamentelor de msurare sau s sustrag gaze naturale prin ocolirea
echipamentelor de msurare, clientul final este obligat s constituie o garanie financiar
pentru un consum maxim echivalent pentru un an.
(4) Clien~i finali de gaze naturale au urmtoarele drepturi:
a) s aib acces la sistem in condiiile legii i s fie alimentai cu gaze naturale in
conformitate cu prevederile contractului de fumizare, incheiat n conformitate cu contractul-
cadru aprobat de ANRE;
b) s solicite fumizorului/operatorului sistemului modificarea i completarea contractului
incheiat cu acesta, atunci cnd apar elemente noi ori cnd consider necesar detalierea sau
completarea unor clauze contractuale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
c) s fie notificai in mod corespunztor cu privire la orice intenie de modificare a
contractului i s fie informai, in momentul notificrii, cu privire la dreptul de a denuna
contractul, in cazul in care nu accept noile condiii;
d) s solicite furnizorului intreruperea furnizrii gazelor naturale, n cazul in care
intreruperea este legat de funcionarea in condiii de siguran a instalaiilor clientului final
sau ale operatorului de sistem:
e) s solicite furnizorului/operatorului de sistem s ia msuri pentru remedierea
defeciunilor survenite;
f) s solicite i s primeasc penalitile suportate de ctre furnizor/operatorul de sistem
pentru neindeplinirea obligaiilor, in conformitate cu prevederile standardelor de performan;
g) s li se pun la dispoziie cel puin dou modaliti de plat, care s le permit s ti
ndeplineasc obligaiile de plat a facturii prevzute in contract;
h) s i schimbe fumizorul n mod gratuit, cu respectarea condiiilor contractuale, in termen
de 3 sptmni de la data solicitrii, conform unei proceduri aprobate deANRE, care stabilete
in principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a
obligaiilor de plat datorate de clientul final furnizoruiui ce urmeaz a fi schimbat, datele ce
pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor n procesul de schimbare, precum i
operatorii de sistem care sunt obligai s le furnizeze;
i) s primeasc un decont final de lichidare, dup schimbarea furnizorului de gaze naturale,
in termen de 6 sptmni de la schimbarea furnizorului;
j) s solicite i s primeasc de la furnizor/operatorul de sistem toate datele relevante
privind propriul consum pe ultimii 5 ani, fr s li se perceap costuri suplimentare pentru
acest serviciu.
(5) Clienii finali nu au dreptul s vnd gazele naturale.
Obligaiile i
drepturile Art. 146.- (1) Operatorul pieei de gaze naturale este persoana juridic titular de licen
operatorului pieei de gaze care asigur administrarea pieelor centralizate de gaze naturale, cu excepia pieei de
naturale echilibrare, in vederea tranzacionrii de gaze naturale pe termen scurt, mediu i lung, conform
reglementrilor emise de autoritatea competent.
(2) Operatorului pieei de gaze naturale nu ii este permis divulgarea informaiilor legate
de tranzaciile de gaze naturale pe care le deine, obinute pe parcursul activitii sale, altfel
dect n condiiile legii.
(3) Preurile ta~il!te pe pieele centralizate de gaze naturale se fac publice conform
reglementrilor ANRE. ' l '

CAPITOLUL VI
Accesul fi racordarea la reea
Regimul accesului terllor la Art. 147. -Accesul terilor la conductele de alimentare din amonte, la sistemele de
reea transport, la depozitele de inmagazinare, la sistemele GNL i la sistemele de distribuie a
gazelor naturale se realizeaz Tn regim reglementat.
Regimul racordrli la obiective Art. 148.- (1) Racordarea terilor la conductele de alimentare din amonte, la sistemele de
din sectorul gazelor naturale transport, la depozitele de inmagazinare, la sistemele GNL i la sistemele de distribuie a
gazelor naturale se realizeaz in regim reglementat prin emiterea unui acord de acces,
conform reglementrilor specifice elaborate de AN RE.
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

(2) Racordarea la conductele de alimentare din amonte i la sistemul de transport este


permis urmtoarelor categorii de solicltanl :
a) titularilor contractelor de concesiune a serviciului public de distribuie a gazelor naturale,
n vederea ndeplinirii obliga~ilor contractuale ce le revin n aceast calitate;
b) operatorilor terminalului GNL;
c) operatorilor depozitelor de nmagazinare subteran a gazelor naturale;
d) clienilor industriali noi;
e) operatorilor economici titulari ai licenei de distribuie;
f) productorilor de gaze naturale;
g) altor categorii de clieni dac acetia nu au soluie de alimentare, din punctul de vedere
al debitului orar solicitat, din sistemul de distribuie a gazelor naturale din zona delimitat
concesionat unde urmeaz s fie realizat racordarea; lipsa soluiei de alimentare din
sistemul de distribuie este comunicat obligatoriu, n scris, de operatorul de distribuie i
avizat de ANRE.

Refuzul de acces Art. 149. - (1) Refuzul accesului terilor la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor
naturale se poate face n urmtoarele situaii :
a) capacitatea obiectivului/sistemului este insuficient ;
b) accesul la sistem mpiedic indeplinirea obligaiilor de serviciu public i siguran in
exploatare;
c) accesul la sistem poate conduce la serioase dificulti economice i/sau financiare legate
de contractele de tip .take-or-pay" pentru titularul de licen/autorizaie cruia i se solicit
accesul;
d) calitatea gazelor naturale care urmeaz s fie introduse n sisteme i/sau n depozite nu
corespunde cerinelor impuse de reglementrile in vigoare.
(2) Refuzul de acces la sistem se materializeaz printr-un document denumit "Refuz de
acces, care cuprinde n mod obligatoriu motivele refuzului.
Refuzul de racordare Art. 150. - Refuzul de racordare la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale se
poate face n urmtoarele situaii :
a) operatorul de sistem a emis un refuz de acces la sistem;
b) nu exist obiective/conducte pri componente ale sistemelor la care urmeaz s fie
realizat conectarea;
c) n cazul neTndeplinirii obliga~ei de plat a tarifului de racordare.
Finanarea lucrrilor pentru Art. 151.- (1) Operatorul de distribuie sau operatorul de transport i de sistem nu poate
realizarea refuza accesul la sistem i este obligat s finaneze lucrrile dac realizarea
oblectivelor/conductelor obiectivelor/conductelor necesare racordrii este economic justificat i confirmat n acest
necesare racordrii sens de ctre ANRE.
(2) ln cazul in care realizarea obiectivelor/conductelor, altele dect cele prevzute la
alin. (1 ). nu este economic justificat pentru operatorul de distribuie sau operatorul de transport
i de sistem, solicitantul poate participa n cot-parte la finanarea obiectivelor/conductelor.

(3) Activele care rezult n condiiile alin. (2) se preiau n folosin de ctre operatorul de
distribuiesau de ctre operatorul de transport i de sistem, pe baza unui contract in care se
stipuleaz n mod explicit condiiile financiare, in baza procedurii aprobate de ANRE.
(4) Solicitantul are dreptul s recupereze contravaloarea sumei investite conform alin. (2),
din momentul punerii n funciune a obiectivului/conductei, de la urmtorii utilizatori racordai
la obiectivele/sistemele realizate in conformitate cu prevederile alin. (2); modalitatea de
recuperare a cotei-pri din investiie se face fn conformitate cu reglementrile ANRE.
(5) Evaluarea condiiilor privind asigurarea accesului solicitani lor la sistem, in condiiile
prevzute la alin. ( 1) i (2), se determin in baza unui studiu tehnica-economic realizat conform
unor criterii aprobate de ctre ANRE, care au !a baz principiul recuperrii costurilor investiiei,
pe care operatorul are obligaia de a-1 realiza in termen de 30 de zile de la data primirii
solicitrii.
(6} La expirarea termenului prevzut la alin. (5), studiul se transmite solicitanilor, cu titlu
gratuit.
(7} Operatorul de distribu~e sau operatorul de transport i de sistem are obligaia de a
realiza i de a pune fn func~une obiectivul/conducta realizat in termen de 9 luni de la data
emiterii acordului de acces ori de la data semnrii contractului, dup caz, sau de cel mult
6 luni de la data obinerii autorizaiei de construire.
Magistrale directe Art. 152. - (1) Tn vederea asigurrii necesarului de gaze naturale, solicitan~i care se afl
n alte zone dect cele prevzute la art. 104 alin. (1) pot solicita ANRE aprobarea pentru
construirea unei magistrale directe.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VIl.2012 59

(2) ANRE emite autorizaii pentru construirea unei magistrale directe numai in absena
unei perspective de acces la sistem Tn urmtorii 2 ani.
(3) Magistrala direct este finanat integral de solicitanii prevzui la alin. (1) i se afl n
proprietatea acestora.
(4) Criteriile transparente i nediscriminatorii pentru acordarea autorizaiilor de nfiinare,
precum i condiiile de operare a magistralei directe se aprob de ANRE.
Soluionarea divergenelor de Art. 153.- (1) Pentru soluionarea pe cale administrativ-jurisdicional a divergenelor de
acces la sistem acces la sistem se constituie in cadrul ANRE o comisie de specialitate.
(2) Organizarea i funcionarea comisiei prevzute la alin. (1) se realizeaz in baza unui
regulament aprobat de ANRE.
(3) Comisia prevzut la alin. (1) adopt o hotrre in termen de 60 de zile de la primirea
reclamaiei.

(4) Hotrrea comisiei prevzut la alin. (3) are caracter definitiv, este obligatorie pentru
pri i poate fi atacat in condiiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare.

CAPITOLUL VII
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV)
i gazul natural lichefiat (GNL)

Reglementarea utilizrii GPL Art. 154. - Reglementrile tehnice i comerciale cu privire la stocarea, distribuia i
utilizarea GPL sunt elaborate/aprobate de ANRE cu consultarea prilor interesate.
Reglementarea utilizrii GNCV Art. 155. - (1) Reglementrile tehnice i comerciale privind tratarea i comprimarea
gazelor naturale pentru producerea GNCV, precum i cele privind stocarea acestora in
recipientele din staiile de umplere sunt aprobate deANRE cu consultarea prilor interesate.

(2) ln scopul realizrii cadrului general de reglementare pentru producerea, stocarea,


livrarea i utilizarea GNCV, ANRE stabilete Codul tehnic al GNCV.
Reglementarea utilizrii GNL Art. 156.- Cadrul general de reglementare privind GNL se stabilete de ANRE prin Codul
tehnic al GNL.
Regimul de autorizare n Art. 157.- Operatorii economici i/sau persoanele fizice care desfoar activiti de
domeniul GNL, GNCV i GPL proiectare, execuie i exploatare n domeniul GNL, GNCV, GPL trebuie s dein
autorizaii/licene emise de ANRE n baza unor regulamente specifice.

CAPITOLUL VIII
Asigurarea calitii
echipamentelor, instalaiilor, aparatelor, produselor
i procedeelor utilizate n sectorul gazelor naturale
Utilizarea echipamentelor, Art. 158.- (1) Utilizarea echipamentelor, instalaiilor, aparatelor, produselor i procedeelor
instalaillor,
aparatelor, n sectorul gazelor naturale este permis dup obinerea Tn prealabil a acceptului operatorului
produselor i procedeelor n sistemului, in baza unor metodologii/proceduri elaborate de ctre acesta i avizate de ANRE.
sectorul gazelor naturale
(2)ANRE asigur transparena acestui proces prin publicarea metodologiilor/procedurilor
avizate pe site-ul propriu.
Sisteme de msurare inteligente Art. 159.- (1) Pn la data de 3 septembrie 2012, ANRE evalueaz implementarea
sistemelor de msurare inteligente care contribuie la participarea activ a consumatorilor pe
piaa furnizrii de gaze naturale, din punctul de vedere al costurilor i beneficiilor pe termen
lung pentru pia i pentru consumatorii individuali, al tipului de contorizare inteligent, precum
si al termenelor fezabile de implementare. l
" 1 1 1

(2) fn condiiile n care, prin evaluarea prevzut la alin. ( 1), se constat c implementarea
sistemelor de msurare inteligente este avantajoas pentru funcionarea pieei gazelor
naturale, ANRE elaboreaz, in consultare cu operatorii de distribuie i de transport, i aprob
un calendar de implementare, acordnd atenia cuvenit utilizrii de standarde adecvate i de
bune practici, precum i importanei dezvoltrii pieei gazelor naturale.

Verificarea proiectelor Art. 160. - (1) inainte de execuia lucrrilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul
gazelor naturale, Tn vederea respectrii cerinelor privind calitatea in construcii, operatorii
economici care exploateaz obiectivele/sistemele respective au obligaia de a verifica
proiectele de execupe prin intermediul verificatorilor de proiecte atestai de ctre ANRE.
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

(2) Proiectele aferente execuiei/modificrilor instalaiilor de utilizare se verific de ctre


verificatori atestai de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului.
(3) Proiectele aferente sistemelor i instalaiilor de utilizare din domeniul gazelor naturale
se consider a fi avizate dac au fost declarate conforme de ctre verificatorul de proiect.
Atestarea verificatorilor de Art. 161. - (1) Atestarea verificatorilor de proiecte prevzui la art. 160 alin. (1) se face
proiecte conform unui regulament aprobat de ctre ANRE.
(2) Veriflcatorii de proiecte care au fost atestai de alte Instituii i~i pstreaz competenele
prin echivalarea atestatului, conform regulamentului prevzut la ahn. (1 ).
(3) Verificatorii de proiecte atestai rspund in mod solidar cu proiectanii pentru asigurarea
prin proiect a tuturor cerinelor tehnice i de calitate prevzute de legislaia in vigoare, in
vederea realizrii i exploatrii in condiii de siguran a obiectivului proiectat, precum i pentru
eventualele modificri ale proiectului pe durata execuiei.
Recepia lucrrilor Art. 162. - (1) Recepia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se realizeaz
de ctre specialiti, instalatori autorizai de ANRE, angajai ai operatorilor economici licenVai
care au urmrit execu~a acestora, conform prevederilor normelor tehnice specifice.
(2) Recepia instalaiilor de utilizare a gazelor naturale aparinnd consumatorilor finali se
realizeaz de ctre beneficiarul lucrrii i de ctre specialitii operatorului economic autorizat
de AN RE care a executat lucrarea respectiv, conform prevederilor normelor tehnice specifice.
Expertiza lucrrilor Art. 163.- (1) Obiectivele/Sistemele din sectorul gazelor naturale se supun, dup caz,
expertizrii tehnice de ctre experi autorizai, conform unui regulament aprobat de ctre
ANRE.
{2) Experii care au fost atestai de alte instituii i pstreaz competenele prin echivalarea
atestatului, conform regulamentului prevzut la alin. (1 ).

CAPITOLUL IX
Noua Infrastructurii
Condiiile de derogare pentru Art. 164.- (1) Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale, cum ar fi interconectrile
noile infrastructuri dintre statele membre, instalaiile GNL i instalaiile de inmagazinare, pot beneficia de o
derogare, pe o perioad determinat de timp, la cerere, de la prevederile legislaiei in vigoare,
referitoare la accesul terilor la sistemele de transport, inmagazinare i la conductele de
alimentare din amonte, precum i de la metodologiile de tarifare, in urmtoarele condiii:
a) investiia trebuie s ntreasc concurena in furnizarea de gaze naturale i s
mbunteasc sigurana alimentrii;
b) nivelul de risc legat de investiie este de aa natur inct investiia s nu se realizeze
dect dac se acord o derogare;
c) infrastructura trebuie s fie in proprietatea unei persoane juridice care este separat cel
puin in privinta formei sale juridice de operatorii de sistem in ale cror sisteme se construiete
infrastructura;
d) se percep tarife pentru utilizatorii infrastructurii respective;
e) derogarea nu influeneaz negativ concurena, funcionarea eficient a pieei interne a
gazelor naturale sau funcionarea eficient a sistemului reglementat la care este conectat
infrastructura.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i creterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor
existente, precum i modificrilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse
de fumizare de gaze naturale.
Acordarea derogrilor Art. 165.- ANRE hotrte asupra acordrii derogrii prevzute la art. 164, adoptnd o
decizie motivat corespunztor. Decizia ANRE se public in Monitorul Oficial al Romniei,
Partea 1.
Tipul derogrii Art. 166. - Oerogarea poate acoperi fn ntregime sau parial noua infrastructur,
infrastructura existent cu capacitate semnificativ mrit sau modificarea infrastructurii
existente.
Condiii de acordare a derogrli Art. 167. ~ r.a luarea deciziei de acordare a unei derogri se ia in considerare, dup caz,
necesitatea de a impune condiii referitoare la durata derogrii i accesul nediscriminatoriu la
conducta de interconectare.
Condiii de acordare a derogrii Art. 168.- La luarea deciziei privind condiiile prevzute la art. 170 se vor avea in vedere,
n cazul unei conducte de n principal, durata contractelor, capacitatea suplimentar ce va fi construit sau modificarea
interconectare capacitpi existente, orizontul de timp al proiectului i condiiile naionale.
Reguli i mecanisme pentru Art. 169. - La acordarea unei derogri, ANRE poate decide asupra regulilor i
gestionarea fi alocarea mecanismelor pentru gestionarea i alocarea capacitii, in cazul n care acestea nu mpiedic
capacitii punerea Tn aplicare a contractelor pe termen lung.
Consultarea cu alte state Art. 170.-Tn cazul unei conducte de interconectare, orice decizie de derogare se ia dup
membre sau autoriti de consultri cu celelalte state membre sau, dup caz, cu autoritile de reglementare ori cu
reglementare Agenia de Cooperare a Reglementatorilor in Domeniul Energiei- ACER.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012 61

Transmiterea cererilor de Art. 171.- Autoritatea de reglementare transmite Comisiei Europene, fr ntrziere, o
derogare copie a tuturor cererilor de derogare, imediat dup primirea acestora. Decizia de derogare se
comunic fr ntrziere de ANRE Comisiei Europene, mpreun cu toate informaiile
relevante.
Informaii relevante Art. 172.- Informaiile prevzute la art. 171 trebuie s cuprind, in principal:
a) motivele detaliate pe baza crora autoritatea de reglementare sau statul membru a
acordat derogarea, inclusiv informaiile financiare care justific necesitatea;
b) analiza efectuat n privina efectului asupra concurenei i funcionrii eficiente a pieei
interne a gazelor naturale rezultnd din acordarea derogrii;
c) motivele pentru perioada de timp i partea din capacitatea total a infrastructurii gazelor
naturale respective pentru care s-a acordat derogare;
d) in cazul n care derogarea se refer la o conduct de interconectare, rezultatul consultrii
cu statele membre respective sau cu autoritile de reglementare;
a) contribupa infrastructurii la diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale.

CAPITOLUL X
Obligaia de serviciu public

Obligaia de serviciu public Art. 173. - (1) Titularii de licene de inmagazinare, transport, distribuie i furnizare a
gazelor naturale au obligaia s-i desfoare activitile cu respectarea obligaiilor stipulate
in licenele, respectiv in autorizaiile emise deANRE, privind sigurana, calitatea, continuitatea
aprovizionrii, eficiena energetic, cu respectarea normelor de l)ecuritate i sntate a muncii
i de protecie a mediului, precum i a prevederilor din contractele directe cu clienii.

{2)ANRE poate stabili prin reglementrile specifice obligaii de serviciu public pentru fiecare
activitate din sectorul gazelor naturale, aplicabile tuturor titularilor de licen, sau autorizapi in
mod transparent, echidistant i nediscriminatoriu.
(3) Obligaiile de serviciu public prevzute la alin. (2) nu trebuie s impiedice liberalizarea
pieeigazelor naturale, s constituie bariere pentru intrarea unor noi operatori pe pia sau s
distorsioneze concurena i funcionarea transparent a pieei.
(4) Obligaiile de serviciu public de natur a afecta piaa gazelor naturale in sensul celor
prevzute la alin. (3) se notific Consiliului Concurenei.
{5) Costurile efectuate intro manier prudent de operatorii economici pentru realizarea
obligaiilor de serviciu public sunt costuri justificate i se acoper prin preurile sau tarifele
practicate de acetia, n conformitate cu reglementrile specifice ale AN RE.
{6) ANRE reexamineaz la fiecare 2 ani necesitatea i modalitatea de impunere a
obligaiilor de serviciu public, innd seama de evoluia sectorului de gaze naturale.
(7) ANRE elaboreaz i transmite primului-ministru i ministerului de resort un raport cu
privire la msurile adoptate pentru indeplinirea obligaiilor de serviciu public, inclusiv protecia
consumatorului i a mediului, i la posibilul lor efect asupra concurenei interne i
internaionale, care va fi reactualizat, la fiecare 2 ani, avnd in vedere modificrile aduse
acestor msuri. Acest raport se transmite comisiilor de specialitate din Parlamentul Romniei
i Comisiei Europene, pentru informare.

CAPITOLUL XI
Piaa gazelor naturale
Structura pieei de gaze Art. 174.- {1) Piaa de gaze naturale este compus din piaa reglementat i piaa
naturale concurenial, iar tranzaciile cu gaze naturale se fac angro sau cu amnuntul.
(2) Creterea ponderii pieei concuren~ale se realizeaz gradual, prin asigurarea accesului
pe aceast pia pentru ct mai muli participani, furnizori i clieni finali, Tn conformitate cu
prevederile art. 175.
1
(3) Participanii 1~ piaa de gaz~ naturale trebuie s respecte regulile de funcionare a
acesteia, aprobate de ANRE.
(4) Participanii la piaa de gaze naturale i structurile operaionale asociate sunt:
productorii, fumizorii, clienii finali, operatorul/operatorii de transport i de sistem, operatorii
pieelor centralizate de gaze naturale, operatorii de distribuie i operatorii de
n magazi nare/stocare.
(5) Participanii la piaa de gaze naturale sunt obligai s i asume responsabilitatea
financiar pentru plata dezechilibrelor pe care le genereaz pe piaa de gaze naturale, in
conformitate cu reglementrile aprobate de ANRE.
(6) Clienpi finali de gaze naturale au dreptul s i aleag furnizorul i s negocieze direct
contracte de vnzare-cumprare cu acesta.
62 MONITORUL OFICIALAL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012

(7) Dac i-au exercitat dreptul de ellgibilitate, clienii finali nu mai au dreptul s revin la
furnizarea reglementat.
(8) Se nfiineaz Comisia de soluionare a disputelor, ca organism care soluioneaz
disputele pe piaa angro i cu amnuntul aprute Tntre participanii la piaa de gaze naturale.
(9) Comisia de soluionare a disputelor este format din 5 membri care sunt numii prin
decizie a preedintelui ANRE, pe o perioad de 3 ani, dintre salariaii ANRE avnd o vechime
de cel puin 5 ani n domeniul gazelor naturale.
(10) Comisia de solu~onare a disputelor i desfoar activitatea pe baza unui regulament
de organizare i funcionare aprobat prin decizie a preedintelui ANRE, dup consultare public.
Funcionarea pieei Art. 175. - (1) Piaa reglementat de gaze naturale funcioneaz in principal pentru
reglementate de gaze naturale asigurarea alimentrii cu gaze naturale a clienilor finali prevzui la art. 179 alin. (2)
lit. a)-c}.
{2) Pe piaa reglementat de gaze naturale autoritatea competent are dreptul:
a) s impun obligaii de serviciu public, conform art. 173;
b) s impun furnizorilor proceduri transparente de achiziie a gazelor naturale de pe piaa
concurenial destinate realizrii activitilor prevzute la art. 179 alin. (2) tit. a)-c);
c) s stabileasc preurile aplicate de fumizorii de gaze naturale de ultim instan clienilor
finali;
d) s aprobe metodologii de verificare/control a cheltuielilor cu achiziia gazelor naturale.
(3) Furnizarea gazelor naturale pe piaa reglementat se face pe baz de contracte-cadru
aprobate de ANRE.
(4) ANRE monitorizeaz continuu efectul pieei reglementate asupra pieei concureniale
de gaze naturale i ia msurile necesare pentru evitarea eventualelor distorsiuni ale
concurenei i pentru creterea gradului de transparen a tranzaciilor comerciale.
(5) ANRE organizeaz, in cadrul aciunii de monitorizare, un proces de evaluare a
funcionrii pieei de gaze naturale in condiiile renunrii la aplicarea preurilor reglementate
pentru clienii finali, n care vor fi utilizate cel puin urmtoarele criterii generale:
a) numrul de furnizori activi in piaa de gaze naturale l n fiecare an;
b) cota de pia a fiecruia dintre fumizorii activi;
c) capabilitatea economico-financlar a fumizorilor activi i comportamentul acestora Tn pia;
d) evoluia numrului anual de schimbri ale fumlzorului de gaze naturale;
e) nivelul i evoluia preurilor in pia;
f) numrul i tipul consumatorilor vulnerabili.
Misuri de salvgardare Art. 176. - (1) fn cazul unor situaii de criz neateptate pe piaa de gaze naturale i n
cazul in care este ameninat sigurana fizic sau securitatea persoanelor, a aparatelor sau
a instalaiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport i de sistem propune
ministerului de resort adoptarea unor msuri de siguran .
(2) Msurile menionate la alin. (1) trebuie s afecteze ct mai puin buna funcionare a
pieei interne a Uniunii Europene i s se rezume strict la remedierea situaiei de criz care
le-a generat.
(3) Punerea n aplicare a msurilor prevzute la alin. (1) se face prin hotrre a Guvernului
iniiat de ministerul de resort.
(4) Ministerul de resort notific n regim de urgen, celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, precum i Comisiei Europene msurile de siguran adoptate n fiecare caz.
Funcionarea pieei Art. 177. - (1) Pe piaa concurenial, tranzaciile comerciale cu gaze naturale se fac
concureniale de gaze naturale angro sau cu amnuntul, cu respectarea reglementrilor ANRE, iar preurile se formeaz pe
baza cererii i a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concureniale .
(2) Piaa concuren~al angro funcioneaz pe baz de:
a) contracte bilaterale intre operatorii economici din domeniul gazelor naturale;
b) tranzacii pe piee cer:~tralizate,,administrate de ctre operatorul pieei de gaze naturale
sau operatorul pieei de echilibrare, dup~ caz;
c) alte tipuri de tranzacii sau contracte.
(3) Pe piaa concuren~al cu amnuntul, fumizorii vnd gaze naturale clienilor finali prin
contracte la preuri negociate sau oferte-tip.
(4) Datele relevante cum ar fi durata, regulile privind livrarea i decontarea, cantitatea,
termenele de executare, preurile tranzaciei , mijloacele ele identificare ale clientului angro,
cu privire la toate tranzaciile din cadrul contractelor de furnizare de gaze naturale i al
instrumentelor derivate din domeniul gazelor naturale ncheiate cu clieni angro i cu operatorii
de transport i de sistem, precum i cu operatorii de nmagazinare i de GNL se pstreaz de
furnizori cel puin 5 ani i se pun la dispoziia ANRE, Consiliului Concurenei, Comisiei
Europene i a celorlalte autoriti naionale competente, la cererea acestora.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012 63

(5) Obligaia de pstrare a datelor privitoare la tranzaciile din cadrul instrumentelor derivate
se aplic numai dup publicarea liniilor directoare de ctre Comisia European.
(6) Datele prevzute la alin. (5) pot fi publicate cu respectarea confidenialitii informaiilor
sensibile comercial.
CAPITOLUL XII

Preuri i tarife

Sistemul de preuri '1 tarife. Art. 178. - (1 ) Sistemul de preuri i tarife pentru gazele naturale este conceput astfel
Principii nct s asigure:
a) apropierea de valoarea de pia a combustibililor alternativi, promovarea competiiei pe
piaa gazelor naturale, diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale i mrirea
siguranei furnizrii;
b) recuperarea costurilor efectuate ntr-o manier prudent, aferente activitilor
reglementate, asigurarea unei rate rezonabile a rentabilitii pentru capitalul investit n
activitile reglementate, stimularea dezvoltrii capacitilor de producie, transport,
nmagazinare i distribuie a gazelor naturale, att pe tennen scurt, ct i pe termen lung;
c) economisirea de energie la clienii finali;
d) mbuntirea calitii gazelor naturale i a serviciilor prestate clienilor.
(2) Principiile care stau la baza elaborrii reglementrilor privind sistemele de preuri i
tarife pentru activitile reglementate sunt urmtoarele:
a) preurile/tarifele trebuie s fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective i determinate
intr-o manier transparent, pe baza metodologlitor aprobate i publicate de autoritatea
competent;
b) stimularea utilizrii eficiente a gazelor naturale, asigurarea calitii serviciilor, asigurarea
puterii calorice a gazelor naturale, promovarea concurenei pe piaa gazelor naturale i
protecia intereselor clienilor;
c) prevenirea speculaiilor i a comportamentelor speculative pe piaa gazelor naturale;
d) ncurajarea trecerii cererii din perioada de vrf de consum n perioadele de consum
redus.
(3) Este interzis recuperarea costurilor corespunztoare serviciului asigurat pentru o
anumit categorie de clieni finali prin tarifele practicate altor categorii de clieni finali.
(4) Este interzis subvenia ncruciat intre activitile reglementate, precum i intre
activitile reglementate i cele nereglementate ale unui operator economic.
Activitile
aferente pieei Art 179.- (1) Pe piaa reglementat care cuprinde activitile cu caracter de monopol
reglementate natural, activitile conexe acestora i furnizarea la pre reglementat i in baza contractelor-
cadru, sistemele de preuri i tarife se stabilesc de ANRE.
(2) Activitile aferente pieei reglementate cuprind:
a) furnizarea gazelor naturale la pre reglementat i n baza contractelor-cadru pn la
31 decembrie 2014 pentru clienii noncasnici, cu excepia cazului n care la aceast dat se
constat existena unei diferene semnificative Tntre preul de comercializare a produciei
interne i preul european de import, care ar putea periclita stabilitatea pieei, situaie n care
termenul se prelungete pn la 31 decembrie 2015;
b) furnizarea gazelor naturale la pre reglementat i n baza contractelor-cadru pn la
31 decembrie 2018 pentru clienii casnici;
c) furnizarea de ultim instan a gazelor naturale la pre reglementat i n baza
contractelor-cadru pentru clienii finali;
d) administrarea pieelor centralizate;
e) transportul gazelor naturale;
f) transportul ga~elor prin con~uctele de alimentare din amonte, conform prevederilor
condiiilor de valabilitate a licenei;
g) tnmagazinarea subteran a gazelor naturale;
h) stocarea gazelor naturale in conduct;

i) distribuia gazelor naturale i a biogazului/biometanului;


j) activitile conexe desfurate de ctre operatorii liceniai.
(3) Calendarul de eliminare treptat a preurilor reglementate pentru clienii finali cu
Tncepere de la 1 decembrie 2012 pentru clienii noncasnici, respectiv din 1 iulie 2013 pentru
clienii casnici este stabilit de ctre Guvern, Tn confonnitate cu graficul de ealonare a preurilor
productorilor, propus de ANRE i ANRM, innd seama de posibilele efecte negative ale
eliminrii preurilor reglementate, astfel nct acestea s fie ct mai puin resimite de clienp.
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012

(4) Pentru activitile aferente pieei reglementate, preurile i tarifele se stabilesc pe baza
metodologiilor aprobate i publicate de ctre ANRE.
(5) Metodologiile de reglementare a preurilor i tarifelor se aprob de ANRE, dup
informarea i consultarea tuturor prilor interesate.
(6) Ordinul de aprobare a preurilor i tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale,
precum i ordinul de aprobare a metodologiilor de reglementare a acestora se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1. Ordinul de aprobare a preurilor i tarifelor reglementate
in sectorul gazelor naturale va conine inclusiv data intrrii in vigoare a acestora.
(7) ANRE monitorizeaz anual rezultatele calendarului de eliminare treptat a preurilor
reglementate pentru clienii finali i propune Guvernului, dup caz, valorificarea produciei
interne a gazelor naturale pe piaa intern pn la finalizarea calendarului aprobat, respectiv
31 decembrie 2018.
Limitarea preurilor/tarifelor Art. 180. - (1) ln situaia unui dezechilibru major intre cerere i ofert i/sau a unei
disfunc~onalit~ evidente a pieei de gaze naturale, Guvernul, la propunereaANRE i cu avizul
Consiliului Concurenei, poate limita creterea excesiv a preurilor/tarifelor sau blocarea
acestora pentru o perioad detenninat de maximum 6 luni, care poate fi prelungit succesiv
pentru durate de cte cel mult 3 luni, ct timp persist circumstanele care au determinat
adoptarea respectivei decizll, prin:
a) fixarea unei limite superioare a preului;
b) limitarea venitului din activitatea reglementat.
(2) Costurile recunoscute i amnale, potrivit alin. (1 ), se recupereaz integral, n
confonnitate cu procedura aprobat de autoritatea competent.
Stabilirea structurilor de Art. 181. - (1) Pentru acoperirea necesarului de consum, clienii finali au dreptul s fie
amestec alimentai cu gaze naturale n amestec intern/import, conform structurilor avizate/stabilite de
ctreANRE.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic pn la convergene preului gazelor naturale din
producia intern cu cel al gazelor naturale din import.
(3) ANRE poate stabili:
a) pn la 31 decembrie 2014, respectiv pn la 31 decembrie 2015, in condiiile art. 179
alin. (2) lit. a), o structur specific de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale
destinat consumului clienilor casnici i productorilor de energie termic, numai pentru
cantitatea de gaze naturale utilizat la producerea de energie termic in centralele de
cogenerare i in centralele termice destinat consumului populaiei, i o structur specific de
amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinat consumului clienilor
noncasnici, cu excepia productorilor de energie termic, pentru cantitatea de gaze naturale
utilizat la producerea de energie termic n centralele de cogenerare i in centralele termice
destinat consumului populaiei;

b) ncepnd cu 1 ianuarie 2015, respectiv cu 1 ianuarie 2016, in condiiile art. 179 alin. (2)
lit. a), i pn la 31 decembrie 2018 o structur de amestec import/intern pentru cantitatea de
gaze naturale destinat consumului clienilor casnici.
(4) ln vederea asigurrii suportabilitii costurilor legate de factura energetic, in special a
celor legate de nclzirea populaiei, stabilirea structurii de amestec import/intern i aprobarea
preului final reglementat pentru clienii casnici vor avea n vedere i premisele considerate la
stabilirea datelor pentru eliminarea preurilor reglementate ctre aceast categorie de clieni.
(5) Preul de achiziie a gazelor din producia intern pentru piaa reglementat se
stabilete prin hotrre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort i se actualizeaz
de ANRE i ANRM, n concordan cu prevederile Calendarului de eliminare treptat a
preurilor reglementate pentru clienii finali.
(6) Sunt exceptate _de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale
stabilite/aviz~te de ANRE:
a) cantitile de gaze naturale reinjectate in zcminte. exceptate de la plata redevenei,
fn condiiile legii;
b) cantitile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaiunilor
petroliere desfurate de titularii de acorduri petroliere;
c) cantit~le de gaze naturale destinate echilibrrii SNT.
(7) Excepiile de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate
de ANRE se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, n
termen de 45 de zile de la intrarea Tn vigoare a prezentei legi.
(8) Tn baza datelor prevzute la art. 179 alin. (2) i (3), ANRE va elimina treptat preurile
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru clienii finali.
MONITORUL OFICJALAL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012 65

Obligaia de separare contabil Art. 182. - Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale care practic activiti
reglementate conform art. 179 alin. (2) sunt obligate s asigure separarea contabil, conform
normelor legale i reglementrilor AN RE.

CAPITOLUL XIII
Procedura de desfurare a investigalllor

Dispunerea efecturii Art. 183. - Preedintele autoritii competente dispune prin decizie efectuarea de
investigaiilor investigaii n condiiile art. 185 de ctre personalul propriu mputernicit n acest sens, din
oficiu sau ca rspuns la o plngere nregistrat la autoritatea competent, formulat de ctre
o persoan fizic sau juridic afectat n mod real i direct de o potenial Tnclcare a
prevederilor prezentului titlu, numai n domeniile n care ANRE are competenta de investigare,
potrivit legii.
Solicitarea informaiilor i Art. 184. - Tn realizarea investigaiilor, precum i a competenelor conferite n baza
documentelor prezentului titlu, autoritatea competent poate solicita operatorilor economici informaiile i
documentele care sunt necesare, menionnd baza legal i scopul solicitrii, i poate stabili
termene pn la care aceste informaii i documente s Ti fie furnizate.
Drepturi de investigare Art. 185.- (1) Pentru investigarea nclcrii prevederilor prezentului titlu, in condiiile
art. 183, personalul ANRE mputernicit in acest sens are urmtoarele drepturi:
a) s intre n spaiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le
dein legal;
b) s examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile i comerciale sau alte
evidena legate de activitatea operatorilor economici, indiferent de locul n care sunt
depozitate;
c) s cear oricrui reprezentant sau angajat al operatorului economic explicaii cu privire
la faptele sau documentele legate de obiectul i scopul investigaiei i s consemneze sau s
inregistreze rspunsurile acestuia;
d) s ridice sau s obin in orice form copii ori extrase din orice documente, registre, acte
financiar-contabile i comerciale sau din alte evidena legate de activitatea operatorului
economic;
e) s sigileze orice amplasament destinat activitilor operatorului economic i orice
documente, registre, acte financiar-contabile i comerciale sau alte evidene legate de
activitatea operatorului economic, pe durata i n msura necesar investigrii.
(2)Autoritatea competent va proceda la aciunile prevzute la alin. (1) numai dac exist
indicii c pot fi gsite documente sau pol fi obinute informaii considerate necesare pentru
ndeplinirea competenelor sale, iar rezultatul investigaiei va fi consemnat intr-un proces-
verbal de constatare i inventariere.
(3) Autoritatea competent poate face inspecii inopinate i poate solicita spre a-i fi
prezentate intr-un termen rezonabil orice fel de informaii sau justificri legale de ndeplinirea
competenelor de investigare, att la faa locului, ct i prin convocare la sediul su.

Autorizarea judiciar a Art. 186. -ln baza autorizrii judiciare date prin incheiere, conform art. 187, personalul
investigaii lor ANRE imputernicit n condiiile art. 183 poate efectua inspecii n orice alte spatii, inclusiv
domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparinnd conductorilor, administratorilor,
directorilor i altor angajai ai operatorilor economici sau asociaiilor operatorilor economici
supui investigaiei.

Obinerea autorizrii judiciare Art. 187.- (1) Personalul ANRE efectueaz inspecii in conformitate cu prevederile
art. 186 numai n baza deciziei de mputernicire emise de ctre preedintele autoritii
competente i cu autorizarea judiciar dat prin incheiere de ctre preedintele Curii de Apel
Bucureti sau de ctre un judector delegat de acesta. O copie certificat a deciziei de
mputernicire i a autorizaiei judiciare se comunic obligatoriu persoanei supuse inspeciei
nainte de nceperea acesteia. ' '
(2) Cererea de autorizare se judec n camera de consiliu, fr citarea prilor. Judectorul
se pronun asupra cererii de autorizare n termen de cel mult 48 de ore de la data nregistrrii
cererii. Tncheierea se motiveaz i se comunic autoritii competente n termen de cel mult
48 de ore de la pronunare.
(3) ln cazul n care inspecia trebuie desfurat simultan n mai multe spaii dintre cele
prevzute la art. 186, autoritatea competent va introduce o singur cerere, instana
pronunandu-se printr-o ncheiere n care se vor indica spaiile in care urmeaz s se
desfoare inspecia.
(4) Cererea de autorizare trebuie s cuprind toate informaiile de natur s justifice
inspecia,
iar judectorul sesizat este inut s verifice dac cererea este Tntemeiat.
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012

(5) Oricare ar fimprejurrile, inspecia se desfoar intre orele 8,00 i 18,00 i trebuie
efectuat in prezena persoanei la care se efectueaz inspecia sau a reprezentantului su.
Inspecia poate continua i dup ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectueaz
inspecia sau a reprezentantului su.

(6} lnventarele i punerile de sigilii se fac conform dispoziiilor Codului de procedur penal.
(7) ncheierea prevzut la alin. (1) poate fi atacat cu recurs la Inalta Curte de Casaie i
Justiie, n termen de 48 de ore. Termenul de recurs pentru autoritatea competent curge de
la momentul comunicrii ncheierii, potrivit prevederilor alin. (2). n ceea ce privete persoana
supus inspeciei, termenul de recurs curge de la momentul comunicrii ncheierii, potrivit
prevederilor alin. (1 ). Recursul nu este suspensiv de executare.
(8) Preedintele Curii de Apel Bucureti sau judectorul delegat de acesta are competena
s emit autorizaia judiciar in vederea efecturii inspeciei potrivit art. 186. Instana de
judecat verific dac decizia de imputernicire emis de ctre preedintele ANRE este
autentic i dac msurile coercitive preconizate nu sunt nici arbitrare i nici excesiva, avnd
n vedere, in special, gravitatea inclcrii suspectate, importana elementelor de prob
cutate, Implicarea ntreprinderii n cauz i probabilitatea rezonabil ca registrele i
documentele privind activitatea care au legtur cu obiectul inspeciei s fie pstrate in
incintele pentru care se solicit autorizaia. Instana de judecat poate solicita ANRE explicaii
detaliate privind elementele care ii sunt necesare pentru a-i permite s verifice
proporionalitatea msurilor coercitive preconizate.

Accesul la documente i Art. 188. -(1) Organele administraiei publice centrale i locale, precum i orice alte
informaii instituii i autoriti
publice sunt obligate s permit autorit~ii competente accesul la
documentele, datele i informaiile deinute de acestea, cu respectarea dispoziiilor legale.
(2) Autoritatea competent, primind acces la documentele, datele i informaiile menionate
la alin. (1 ), are obligaia de a respecta caracterul de secret de stat sau secret de serviciu
atribuit legal respectivelor documente, date i informaii.
Procedura de investigare Art. 189.- Procedura de investigare se face n conformitate cu regulamentul privind
organizarea i desfurarea activitii de investigare aprobat prin ordin al preedintelui ANRE.

CAPITOLUL XIV
Interdicii

Protecia Art. 190. - Pentru protecia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se
obiectivelor/sistemelor interzice terilor:
a) s realizeze construcii de orice fel in zona de siguran a obiectivelor de gaze naturale;
n cazul in care, in mod excepional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate
acestea s se execute o construcie, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente
modificrilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea i execuia
lucrrilor in sectorul gazelor naturale i sub condiia cedrii n patrimoniu operatorului a bunului
rezultat;

b) s efectueze spturi sau lucrri de orice fel n zona de protecie a obiectivelor de gaze
naturale, fr avizul prealabil al operatorului de sistem:
c) s depoziteze materiale pe cile de acces i n zona de protecie a obiectivelor de gaze
naturale;
d) s intervin in orice mod asupra conductelor, echipamentelor i instalaiilor de gaze
naturale.
Interdicii Art. 191.- in vederea exploatrii n condiii de siguran a sistemului de transport a
gazelor naturale, se interzice, cu excepia cazului de for major, intreruperea alimentrii cu
energie electri p. 4 legturilo ~ telefonice sau d': _ radiocomunicatii i a transportului feroviar.

CAPITOLUL XV

lnfraclunl i contravenii

Rspunderi Art. 192. - Tnclcarea prevederilor prezentului titlu atrage rspunderea disciplinar, civil,
contraventionala sau penal, dup caz, a persoanelor vinovate.
lnfraclunl Art. 193. - (1) Deteriorarea, modificarea fr drept sau blocarea funcionrii
echipamentului de msurare a consumului de gaze naturale furnizate constituie infraciune i
se pedepsete cu nchisoare de la 31uni la 2 ani sau cu amend.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012 67

(2) Executarea sau folosirea de instalaii clandestine n scopul racordrii directe la sistemul
de alimentare cu gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor de msurare constituie
infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.

(3) n cazul n care infraciunile prevzute la alin. (1) i (2) sunt svrite de un salariat al
unui titular de licen, limitele speciale se majoreaz cu jumtate.
(4) Tentativa la infraciunile prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete.
Contravenii Art. 194. - Constituie contravenii la normele privind desfurarea activitilor n sectorul
gazelor naturale urmtoarele fapte:
1. proiectarea, avizarea, execuia, recepia, punerea n funciune i/sau exploatarea de
lucrri noi, modificri, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de
ctre persoane fizice sau juridice neautorizate;

2. proiectarea i/sau execu~a de lucrri noi, modificri, extinderi ale obiectivelor din sectorul
gazelor naturale fr obinerea acordurilor, avizelor i autorizaiilor necesare i/sau fr
respectarea restriciilor/condiiilor stabilite prin acestea;
3. proiectarea i/sau execu~a de lucrri noi, modificri, extinderi ale obiectivelor din sectorul
gazelor naturale, cu nclcarea reglementrilor tehnice emise n domeniu;
4. avizarea documentaiilor tehnice pentru execuia, recepia i/sau punerea n funciune
de lucrri noi, modificri, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, care nu
corespund cerinelor reglementrilor tehnice n vigoare;
5. execuia de lucrri noi, modificri, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale,
cu nclcarea
prevederilor art. 104, 105 i 151;
6. execuia de lucrri noi, modificri, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale
fr documentaie tehnic de execuie verificat, conform prevederilor legale;
7. execuia de lucrri noi, modificri, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale,
excfuzand instalaiile de utilizare de orice fel, tara urmrirea acestora de ctre un operator
liceniat;

8. utilizarea de echipamente, instalaii, aparate, produse i procedee neconforma cu


reglementrile tehnice in vigoare;
9. utilizarea/exploatarea de instalaii, echipamente i aparate care nu au verificrile
metrologice i/sau verificrile/reviziile tehnice in termen de valabilitate, conform
reglementrilor in vigoare;

10. efectuarea, fr acordul operatorului liceniat, a oricror lucrri, operaii, manevre sau
intervenii, de orice natur, la conductele, aparatele, echipamentele, instalaiile de msurare
i accesoriile, aferente obiectivelor/sistemelor de producie, nmagazinare/stocare, transport
sau distribuiea gazelor naturale;
11. recepia,punerea n funciune i/sau exploatarea obiectivelor/sistemelor/
instalaiilor/echipamentelor din sectorul gazelor naturale pentru care nu au fost ntocmite
documentele prevzute de reglementrile n vigoare i/sau pentru care nu au fost obinute
autorizaiile necesare;
12. neindeplinirea i/sau indeplinirea necorespunztoare a condiiilor de valabilitate ale
autorizaiilor prevzute la art. 119 pct. 1, altele dect cele menionate in cuprinsul prezentului
articol;
13. nendeplinirea i/sau ndeplinirea necorespunztoare a condiiilor de valabilitate ale
autorizaiilor/licenelor precizate la art. 119 pct. 2 i 3, altele dect cele menionate n cuprinsul
prezentului articol;
14. nerespectarea prevederilor regulamentelor privind accesul i/sau racordarea la
depozitele de nmagazinare subteran a gazelor naturale, sistemele de transport/distribuie
ifsau la conductele de alimentare din amonte;

15. nerespectarea contractelor-cadru aprobate de ctreANRE;


'.
16. nerespectarea li ..,
prevederilor standardelor ...de performan din sectorul gazelor naturale;
17. ntreruperea sau ntrzierea nejustificat a alimentrii cu gaze naturale;
18. refuzul nejustificat al accesului/racordrii solicitanilor la conductele de alimentare din
amonte, la sistemul de transport, la sistemul de distribuie sau la depozitele de nmagazinare
a gazelor naturale;
19. revanzarea gazelor naturale de ctre clien~i finali;
20. refuzul sau obstrucionarea agenilor constatatori Tmputemicii de ctre ANRE de a
efectua verificri i/sau inspecii, conform prevederilor legale;
21. nefumizarea sau furnizarea incomplet/eronat a datelor i informaiilor solicitate de
ANRE, neindeplinirea msurilor dispuse i/sau refuzul de a da curs convocrii adresate de
ctreANRE;
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA 1, Nr. 485/16.VII.2012

22. nerespectarea obligaiilor/cerinelor prevzute n regulamentele pentru autorizarea i


verificarea persoanelor fizice i operatorilor economici care desfoar activiti de proiectare,
execuie i exploatare n domeniul gazelor naturale;
23. nerespectarea obligaiilor/cerinelor prevzute in regulamentele privind acordarea
autorizaiilor i licenelor n sectorul gazelor naturale;
24. nerespectarea programului de nmagazinare, stabilit conform reglementrilor n vigoare;
25. neconstituirea stocului minim de gaze naturale, pe care titularii licenjelor de
furnlzare/transport au obligaia s il dein n depozitele de nmagazinare subterana, stabilit
conform reglementrilor in vigoare;
26. nerespectarea normelor privind zonele de protecie i siguran, stabilite conform legii;
27. nerespectarea reglementrilor comerciale aprobate de ANRE, inclusiv a metodologii lor
privind preurile i tarifele;
28. nerespectarea reglementrilor privind separarea legal i/sau contabil a activitilor
reglementate n sectorul gazelor naturale;
29. desfurarea oricror activiti comerciale i/sau prestri de servicii fr a deine
licena/autorizaia necesar, emis conform prevederilor prezentului titlu i reglementrilor
elaborate in temeiul acestuia;
30. nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de gaze naturale;
31. nerespectarea prevederilor legale privind msurarea gazelor naturale;
32. nerespectarea cerinelor de raportare a informaiilor prevzute de reglementrile in
vigoare, inclusiv n regulamentele europene;
33. nerespectarea prevederilor privind inrormarea consumatorilor de gaze naturale;
34. nerespectarea prevederilor reglementrilor tehnice emise/aprobate de ANRE;
35. nerespectarea de ctre operatorul de transport i de sistem a prevederilor privind
condiiile de acces la reelele pentru transportul gazelor naturale, prevzute de regulamentele
europene;
36. nerespectarea de ctre operatorul de transport i de sistem a prevederilor referitoare
la mecanismele de alocare a capacitii i a procedurilor de gestionare a congestiilor,
prevzute de regulamentele europene;
37. nerespectarea cerinelor privind transparena, prevzute de regulamentele europene;
38. nefumizarea sau furnizarea incomplet de ctre operatorul de transport i de sistem a
informaiilor necesare utilizatorilor de reea pentru luarea de msuri corective oportune n
vederea evitrii dezechilibrelor;
39. nerespectarea ordinelor i deciziilor ANRE, altele dect cele prevzute in cuprinsul
prezentului articol;
40. nerespectarea prevederilor privind confidenialitatea.
Sanciuni Art. 195.- (1) Contraveniile prevzute la art. 194 se sancioneaz astfel:
1. n cazul in care au fost svrite de ctre persoane fizice:
a) cu amend de la 2.000 lei la 6.000 lei, cele de la pcl. 9, 20 i 21;
b) cu amend de la 4.500 lei la 10.000 lei, cele de la pct. 2, 3, 8, 22 i 34;
c) cu amend de la 6.000 lei la 15.000 lei, cele de la pct. 4, 1O, 26 i 40;
2. in cazul in care au fost svrite de ctre persoane juridice:
a) cu amend de la 7.000 lei la 15.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 9, 12, 20,22 i 33;
b) cu amend de la 15.000 lei la 25.000 lei, cele de la pct. 3, 6, 8, 15, 16, 19, 21, 23, 30 i 34;
c) cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18,
24, 26, 27, 29. 31, 32, 39 i 40;
d) cu amend de 500.000 lei, cele de la pct. 25, 28, 36, 37 i 38;
e) cu amend cuprins intre 1o/-10% din cifra de afaceri anual, cea de la pct. 35.
(2) Pentru contraveniile prevzute la art. 194, svrite n mod repetat de ctre persoanele
juridice, autoritatea de reglementare poate aplica o amend de pn la 5% din cifra de afaceri
anual a persoanei contraveniente.
(3) Prin contravenie sv~rili!J in mod repetat se inelege svr~irea de cel puin 3 ori pe
parcursul unui an calendaristic a uneia si aceleiai fapte contraven1onale, n cadrul aceleiai
structuri organizatorice, dintre cele prevzute la art. 194 pct. 10, 11, 17, 21, 22, 28, 29, 36, 37,
38 i 39.
(4) Prin cifra de afaceri anual se inelege cifra de afaceri a persoanei juridice
contraveniente realizat din activitatea reglementat pentru care s-a stabilit contravenia, in
anul financiar anterior sancionrii faptei.
(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data
ncheierii procesului-verbal de constatare i sancionare ori, dup caz, de la data comunicrii
acestuia, jumtate din minimul amenzii prevzute la alin. (1) i (2), agentul constatator fcnd
meniune despre aceast posibilitate in procesul-verbal.
MONITORUL OFICIALAL ROMNIEI, PARTEAI, Nr. 485/16.VII.2012 69

(6) Aplicarea sanciunii amenzii contravenionale se prescrie in termen de 2 ani de la data


svririi
faptei.
Constatarea contraveniilor i Art. 196. - Constatarea contraveniilor ~i aplicarea sanciunilor se fac de ctre persoane
aplicarea sanciunilor imputernicite in acest scop de ctre preedmtele ANRE.
Actual iza rea limitelor amenzilor Art. 197. -Actualizarea limitelor amenzilor prevzute la art. 195 se va face prin hotrre
a Guvernului.
Regimul juridic al Art. 198. - Contraveniilor prevzute la art. 194 le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei
contraveniilor Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Accesul in vederea constatrii Art. 199. - ( 1) fn vederea constatrii contraven~ilor, agen~i constatatori au acces, in cond~iile
contraveniilor legii, la obiectivele de produc~e. la sistemele din sectorul gazelor naturale, inclusiv la instalaiile
i echipamentele aferente acestora, precum i la instalapile de utilizare a gazelor naturale.
(2) Proprietarii instalaii lor de utilizare sau cei care le exploateaz sunt obligai s pun la
dispoziia agenilor constatatori documente, date i/sau informaii relevante.
(3) Organele de poliie, precum i celelalte organe cu atribuii in domeniu sunt obligate s
acorde sprijin, la cerere, agenilor constatatori.

CAPITOLUL XVI
Dispoziii tranzitorii i finale
Intrarea in vigoare Art. 200.- (1) Dispoziiile art. 127 intr in vigoare la data de 3 martie 2013.
(2) La data intrrii in vigoare a prezentei legi se abrog:
a) Legea gazelor nr. 351/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romniei, Partea r, nr. 679
din 28 iulie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia art. 6--10;
b) orice alte dispoziii contrare.
(3) n termen de 9 luni de la data intrrii in vigoare a prezentei legi, ANRE va adapta, dup
caz, cadrul de reglementare in concordan cu prezentul titlu.
(4) Pan la adaptarea, dup caz. a cadrului de reglementare. toate actele normative emise
n temeiul Legii nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, i pstreaz
valabilitatea, cu excep~a prevederilor care sunt contrare prezentei legi.
Dispoziii finale Art. 201.- (1) Ministerul de resort notific Comisiei Europene adoptarea acestei legi i a
altor acte administrative necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor Directivei
2009173/CE, inclusiv prin transmiterea textelor acestor acte normative.
(2) n termen de 24 de luni de la data intrrii in vigoare a prezentei legi, ministerul de resort
realizeaz o evaluare a funcionrii operatorului de transport i de sistem n baza modelului
.operator independent de sistem i, dac este cazul, propune Guvernului adoptarea modelului
de separare a proprietii, conform art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/73/CE. Un operator
economic integrat pe vertical care deine in proprietate o reea de transport nu poate fi
impiedicat s adopte msurile necesare implementrii modelului de separare a proprietii
prevzut la art. 9 alin. (1) din Directiva 2009/73/CE.
(3) Guvernul, cu avizul Consiliului Concurenei, poate decide constituirea unui fond de
solidaritate pentru susinerea financiar a consumatorului vulnerabil, din contribuia i/sau
impozitarea suplimentar a profiturilor neateptate ale productorilor i furnizorilor de energie
electric i gaze naturale, realizate ca urmare a unor situaii favorabile ale pieei i/sau a unor
tranzacii conjuncturale. Modul de constituire i utilizare a fondului se stabilete prin hotrre
a Guvernului.

*
Titlul! ar prezentei legi transpune Directiva 2009172/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind
normele comune pentru piaa intern a energiei electrice i de abrogare a Directivei 2003/54/CE, publicat in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene seria L nr. 211 din 14 august 2009, Directiva 2005/89/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
18Januarie 2006 privind msurile menite s garanteze sigurana aprovizionrii cu energie electric i investiiile in infrastructuri,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 33 din 4 februarie 2006, i prevederile art. 4 alin. (3) din Directiva
2004/8/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerrii pe baza cererii de
energie termic util pe piaa intern a energiei ~i de modificare a Directivei 92142/CEE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seriaL nr. 52 din 21 februarie 2004. 1 1 1 1 ~
Titlul li al prezentei legi transpune Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind
normele comune pentru piaa intern n sectorul gazelor naturale i de abrogare a Directivei 2003/55/CE, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seriaL nr. 211 din 14 august 2009.

Aceastillege a fost adaptati! de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia
Rom!miei, republicatil.
PREEDINTELECAMEREI DEPUTAILOR PREEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE VASILE BLAGA

Bucureti, 10 iulie 2012.


Nr. 123.
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA!, Nr. 485/16.VII.2012

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii energiei electrice
i a gazelor naturale

Tn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,

Pre,edlntele Romniei d e c re t e a z :
Articol unic.- Se promulg Legea energiei electrice i a gazelor naturale i
se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1.

PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU

Bucureti, 9 iulie 2012.


Nr. 477.

DECIZII ALE CURII CONSTI:'fUTIONALE


,
CURTEA CONSTITUIONAL
D E C 1Z 1A Nr. 481
din 10 mai 2012
referitoare la excepia de neconstltuionalitate a dispoziiilor art. 3201 alin. 7
din Codul de procedur penal
Augustin Zegrean - preedinte Constituional cu excepia de neconstltulonalitate a
Aspazia Cojocaru -jude~tor dispoziiilor art. 3201 alin. 7 din Codul de procedur penal.
Acsinte Gaspar -jude~tor Excepia a fost ridicat de Fnel Voicu cu ocazia soluionrii
Petre Lzroiu -judector unei cauze penale.
Mircea tefan Minea -jude~tor Tn motlvarea excepie! de neconstituionalitate autorul
Iulia Antoanella Moloc -jude~tor acesteia susine c prevederile art. 3201 alin. 7 din Codul de
Ion Predescu -judector procedur penal incalc egalitatea in faa legii i a autoritilor
Puskas Valentin Zoltan -jude~tor publice, dreptul la un proces echitabil, imparialitatea justiiei i
Tudorel Toader -judector independena jude~torilor, ntruct limiteaz efectele procedurii
Oana Cristina Puic - magistrat-asistent simplificate la aplicarea unei pedepse, excluzand posibilitatea
achitrii Inculpatului. Arat ca. prin condiionarea reducerii
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror limitelor de pedeaps de pronunarea unei hotrari de
luliana Nedelcu. condamnare, se creeaza premisele unei discriminri ntre
inculpai! care au apelat la procedura accelerat, ca urmare a
recunoaterii vinoviei, i aceia care nu au neles s se judece
Pe rol se afl solu~onarea excep~ei de neconstituionalltate
a dispoziiilor art. 3201 alin. 7 din Codul de procedur penal, conform acestei proceduri, dei aceste persoane se gsesc in
situaii obiectiv identice. Tratamentul juridic aplicat inculpailor
excepie ridicat de Fnel Voicu n Dosarul nr. 625/229/2011
(numr in format vechi 1.638/2011) al Curii de Apel Bucureti
care solicit reducerea pedepsei cu o treime este, astfel,
Secia 1 penal i care formeaz obiectul Dosarului Curii
incompatibil cu aplicarea unei sanciuni cu caracter
administrativ. Instituirea acestui tratament diferit, Tn funcie de
Constituionale nr. 8560/2011.
opiunea inculpailor. nu este justificat de situaia diferit n care
La apelul nominal lipsete autorul excepiei, fa de care
si ar afla acetia, ci de celeritatea soluionrii cauzei,
procedura de citare este legal ndeplinit.
nepermind judectorului cauzei s adopte hotrrea pe care
Cauza este Tn stare de judecat. o consider corect.
Preedintele acord cuvntul reprezentantului Ministerului
Curtea de Apel Bucureti -Secia 1 penal apreciaz c
Public, care pune concluzii de respingere a excepiei de excepia de neconstituionalitate este nentemeiat, deoarece
neconstituionalitate, ntruct autorul acesteia ridic o problem prevederile art. 3201 alin. 7 din Codul de procedur penal nu
de interpretare i aplicare a legii. aduc nicio atingere dispoziiilor din Constituie invocate de
CURTEA,
autorul excepiei. Arat c soluia pronunat Tn recurs, respectiv
achitarea Inculpatului, cu aplicarea art. 3201 din Codul de
avnd in vedere actele i lucrrile dosarului, re~ne urmtoarele: procedur penal, demonstreaz~ instana poate aprecia i
Prin Incheierea din 25 mai 2011, pronunat n Dosarul n cazul procedurii simplificate c fapta exist i a fost svrit
nr. 625/229/2011 (numr in format vechi 1.638/2011), Curtea de inculpat, dar nu prezint gradul de pericol social al unel
de Apel Bucureti - Secia 1 penal a sesizat Curtea infractiuni.