Sunteți pe pagina 1din 20

AVK progrAM de prodUCŢIe

AVK progrAM de prodUCŢIe Program de Producţie
AVK progrAM de prodUCŢIe Program de Producţie

Program de Producţie

AVK progrAM de prodUCŢIe Program de Producţie
AVK progrAM de prodUCŢIe Program de Producţie

aVK - un Partener Pe termen lung

aVK - un Partener Pe termen lung Compania AVK este prezentă în segmentul vanelor de peste

Compania AVK este prezentă în segmentul vanelor de peste 40 de ani

În prezent AVK este lider global în domeniul vanelor, hidranților, fitingurilor și accesoriilor pentru alimentare cu apă, alimentare cu gaz, tratare ape uzate și protecție împotriva incendiilor.

tratare ape uzate și protecție împotriva incendiilor. 2 | PROgRam de PROducţie leadership global şi angajament

2 | PROgRam de PROducţie

leadership global şi angajament local Grupul AVK este prezent în peste 85 de țări din întreaga lume. Prezența geografică și gama noastră de produse sunt la nivel global, dar obiectivele noastre sunt locale. Clienţii noștri sunt deserviţi de organizații locale de vânzări care sunt în directă conexiune cu nevoile acestora. Prin urmare, AVK oferă soluții adaptate care se potrivesc cu specificațiile locale.

Producția se realizează în Danemarca, Marea Britanie, Olanda, Franța, Polonia, Germania, Spania, Elveția, SUA, Canada, Australia, Malaezia, Japonia, China și India. Peste 3.000 de angajaţi din Grupul AVK se asigură că AVK rămâne unul dintre cei mai importanţi producători din lume în aplicații pentru apă, gaz, tratarea apelor uzate și de protecţie împotriva incendiilor.

Parteneriat avantajos Dorim să construim și să investim într-un parteneriat pe termen lung cu clienții noștri. În acest sens, ne străduim să oferim o valoare superioară pentru banii investiţi de clienţi. Livrăm produse de folosință îndelungată, fără întreținere și fără erori de fabricaţie care constituie soluția optimă cost-eficienţă pentru partenerii noștri pe termen lung.

aVK international a/S AVK International A/S are sediul principal în Danemarca, are aproximativ 250 de angajaţi și este în general responsabilă pentru Europa Continentală, Rusia, țările din Asia Centrală, Caucaz și Africa de Nord. Activitatea principală constă în fabricarea robineţilor și accesoriilor pentru aplicații de apă, gaz, ape uzate precum și robineţi și hidranţi pentru protecția împotriva incendiilor - toate în standardul DIN.

Avem un depozit de 13.000 m 2 unde este stocată o gama largă de produse, care ne permite să livrăm rapid reperele solicitate.

AVK International A/S beneficiază de facilități de producție moderne dar și de o cunoaștere aprofundată a piețelor cărora ne adresăm. O gamă completă de produse, livrare rapidă, produse de calitate superioară, preţuri competitive și service competent sunt câteva dintre beneficiile pe care AVK International A/S le oferă clienţilor.

PROgRam de PROducţie | 3

aŞtePtaţi-VĂ SĂ dePĂŞim Standardele

ASSURANCE DNV BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certificate No. This 05030-1998-AQ-DEN-DANAK is to certify
ASSURANCE
DNV BUSINESS
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFICATE
Certificate No. This
05030-1998-AQ-DEN-DANAK
is to certify that
AVK International A/S
Bizonvej
1, DK-8464
Galten, Denmark
to conform
to the management
system standard:
has been found
DS/EN ISO 9001:2008
This certificate is valid for the following product or service ranges:
Marketing and sales of valves and valve
accessories
Production of valves and valve accessories.
Locations included in the certification will appear in the appendix.
Place and date:
Hellerup, 2012-06-01
This certificate is valid until:
2015-03-31
DET NORSKE VERITAS,
BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S
DANAK
under the
been performed
of:
SYSTEM Reg.nr. 5001
The audit has supervision
Jens Østergaard
Lars Appel
Lead Auditor
Managing Director
ACCREDITED UNIT:
WWW.DNVBA.COM
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this certificate invalid.
DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S, TUBORG PARKVEJ 8, 2., DK-2900, HELLERUP, DANMARK, TEL:+45 39 45 48 00,
ASSURANCE
DNV BUSINESS
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFICATE
Certificate No. This
05980-2003-AE-DEN-DANAK
is to certify that
AVK International A/S
Bizonvej
1, DK-8464
Galten, Denmark
to conform
to the management
system standard:
has been found
DS/EN ISO 14001:2004
This certificate is valid for the following product or service ranges:
of valves
and valve
accessories
Production of valves and valve accessories. Marketing and sales
Place
Locations included in the certification will appear in the appendix.
and date:
Hellerup, 2012-06-01
This certificate is valid until:
2015-03-31
DET NORSKE VERITAS,
BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S
DANAK
under the
been performed
of:
SYSTEM Reg.nr. 6001
The audit has supervision
Jens Østergaard
Lars Appel
Lead Auditor
Managing Director
ACCREDITED UNIT:
DANMARK, TEL:+45 39 45 48 00,
WWW.DNVBA.COM
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this certificate invalid.
DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S, TUBORG PARKVEJ 8, 2., DK-2900, HELLERUP,
ASSURANCE
DNV BUSINESS
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFICATE
Certificate No. This
05982-2003-AHSO-DEN-DANAK
is to certify that
AVK International A/S
Smedeskovvej
DK-8464
Galten, Denmark
to conform to
40, the
safety management
system standard:
has been found
DS/OHSAS 18001:2008
th
87 dated 31
of January 2005
and Danish occupational health and safety regulation no.
This certificate is
valid for the following product or service ranges:
Marketing and sales
of valves and
Design and production of valves
and valve accessories.
valve accessories
Place
Locations included in the certification will appear in the appendix.
and date:
Hellerup, 2012-06-01
This certificate is valid until:
2015-03-31
DET NORSKE VERITAS,
BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S
DANAK
the
supervision of:
SYSTEM Reg.nr. 6503
The audit has been performed under
Jens Østergaard
Lars Appel
Lead Auditor
Managing Director
set out in the Certification Agreement may render this certificate invalid.
ACCREDITED UNIT:
Lack of fulfilment of conditions as
WWW.DNVBA.COM
BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S,
TUBORG PARKVEJ 8, 2.,
DK-2900, HELLERUP, DANMARK, TEL:+45 39 45 48 00,
DET NORSKE VERITAS,

4 | PROgRam de PROducţie

inovaţii de lungă durată În departamentul nostru de dezvoltare sunt

adunate idei și sugestii de produse noi iar produsele existente sunt îmbunătăţite continuu.

În cooperare cu utilizatorii finali, produsele sunt

testate înainte de lansarea pe piață, obținându-se astfel cel mai bun rezultat pe fiecare piață în parte.

calitate durabilă AVK este de neîntrecut când vine vorba de compuși din cauciuc, avem propriile noastre facilităţi de vulcanizare și de acoperire care ne permit să oferim un nivel ridicat și constant de calitate și durabilitate.

Sistemul de asigurare a calității AVK este certificat conform ISO 9001. De asemenea, suntem certificaţi ISO 14001, standardul internaţional de management al mediului și OHSAS 18001, standardul internațional privind sistemul de management al sănătăţii și securităţii ocupaţionale.

Soluţii de durată Aceste soluţii se referă la crearea unei afaceri durabile. Soluțiile noastre reduc consumul de energie electrică și emisiile de CO 2 . De asemenea, ele reduc semnificativ pierderile de apă, deoarece am investit mult în optimizarea design-ului produselor noastre.

Grupul AVK a stabilit o serie de obiective

stricte pentru capacităţile sale de producție în ceea ce privește consumul de energie

și apă. Aceste obiective nu se aplică doar

activităților și proceselor din companiile noastre

de producție. Ne vom concentra, de asemenea,

asupra comportamentului și modelului de afaceri

a furnizorilor noștri. Furnizorii noștri trebuie să respecte o serie de standarde pentru a putea fi acceptaţi de Grupul AVK. Într-o lume

a globalizării, rezultând în creșterea relațiilor de afaceri între țări și culturi, este vital pentru AVK

să obțină sustenabilitate de-a lungul lanțului de

aprovizionare.

aşteptaţi-vă la

În afacerea noastră, există cinci elemente fundamentale care trebuie să fie respectate pentru a satisface așteptările clienților: calitate,

fiabilitate, inovație, durabilitate și service.

aVK

dorim să facem mai mult: vrem ca

acţiunile noastre să depășească nevoile și așteptările clienților.

Dar noi

AVK”, înseamnă că toţi clienții

noștri trebuie să se aștepte pe bună dreptate ca noi să depășim standardele existente în segmentul nostru de activitate. “Așteptaţi-vă la AVK”, înseamnă că ne străduim în permanenţă să creștem beneficiile clientului!

“Așteptaţi-vă la

Pentru a răspunde cât mai bine la cerinţele pieţei, am formulat 8 promisiuni prin care ne vom asigura satisfacţia clienţilor noștri pe pieţele locale:

aŞtePtaţi-VĂ la SOLUŢII, NU DOAR LA PRODUSE

aŞtePtaţi-VĂ la LEADERSHIP GLOBAL ŞI LA SUPORT LOCAL

aŞtePtaţi-VĂ la CALITATE LA FIECARE PAS

aŞtePtaţi-VĂ la UN RĂSPUNS PROMPT

aŞtePtaţi-VĂ la INOVAŢII DE LUNGĂ DURATĂ

aŞtePtaţi-VĂ la ECONOMII GENERALE

aŞtePtaţi-VĂ la UN PARTENERIAT PE TERMEN LUNG

aŞtePtaţi-VĂ SĂ FIE EFICIENT ŞI UŞOR

Mai multe detalii pe www.avkvalves.eu.

PROgRam de PROducţie | 5
PROgRam de PROducţie | 5
PROgRam de PROducţie | 5

Segmente de actiVitate deSerVite de aVK

Segmente de actiVitate deSerVite de aVK infrastructuri vitale AVK produce vane sertar pentru segmentul de alimentare

infrastructuri vitale AVK produce vane sertar pentru segmentul de alimentare cu apă, de la înfiinţarea ei în 1969. În prezent AVK este un lider global, oferind o gamă largă de vane, hidranți și accesorii. În anii ‘70, am obținut prima aprobare DVGW pentru robineţi pentru gaz și datorită calității și concentrării asupra siguranței și trasabilității produselor, AVK este în continuare un furnizor de încredere a segmentului de alimentare cu gaz la nivel mondial. Pentru tratarea apelor uzate, oferim o gamă largă de robineţi în conformitate cu toate standardele majore sau soluții personalizate conform nevoilor clienţilor. Grupul AVK este printre cei mai mari producători la nivel global de hidranți de incendiu. Gama noastră de produse pentru protecţia împotriva incendiilor include hidranţi, vane sertar și vane fluture cu aprobări UL/FM/VdS.

Produsele AVK fac parte din infrastructuri vitale, asigurând:

Apă potabilă fără contaminare sau pierderi de apă în reţeaua de distribuţie

Transportul și curăţarea eficientă a apelor uzate provenite din gospodării și industrie

Distribuția gazelor naturale în condiții de siguranță, permiţând utilizarea pe scară largă a acestei surse de energie nepoluantă

Echipamente sigure de protecţie împotriva incendiilor care permit intervenţii rapide și eficiente în situații periculoase

6 | PROgRam de PROducţie

în situații periculoase 6 | PROgRam de PROducţie alimentarea cu apă Vane sertar și accesorii, vane

alimentarea cu apă Vane sertar și accesorii, vane fluture, clapeţi de reţinere, aerisitoare, hidranţi, cuplaje, fitinguri etc.

tratarea apelor reziduale Vane sertar, vane cuţit, vane de reţinere cu clapetă sau bilă, vane fluture, aerisitoare, stăvilare și cuplaje.

alimentarea cu gaz Vane sertar și accesorii, robineţi de închidere cu sferă, vane fluture, cuplaje și coliere de reparaţie.

combaterea incendiilor Hidranţi, vane sertar, indicatori de poziţie, vane fluture, clapete de sens și accesorii.

caracteriSticile Şi aVantaJele ProduSului

caracteriSticile Şi aVantaJele ProduSului acces rapid la documentaţia produselor Am încercat să ușurăm accesul la

acces rapid la documentaţia produselor Am încercat să ușurăm accesul la documentaţia fiecărui produs de pe www.avkvalves.eu. Alegeţi domeniul dumneavoastră de interes în meniul de sus și veţi obține o imagine de ansamblu a produselor noastre pentru acel segment. De asemenea, puteți merge direct la “product finder” și alegeţi caracteristicile dorite din listele derulante.

EXPECT A LONG-TERM PARTNERSHIP PDF BROCHURE: High quality products for wastewater treatment AVK WASTEWATER TREATMENT
EXPECT
A LONG-TERM
PARTNERSHIP
PDF BROCHURE:
High quality products for
wastewater treatment
AVK WASTEWATER TREATMENT
products for wastewater treatment AVK WASTEWATER TREATMENT Broşuri pentru grupe de produse Avem disponibile pe

Broşuri pentru grupe de produse Avem disponibile pe site-ul nostru, broșuri pentru fiecare din segmentele de baza în care activăm. Aceste broșuri explică caracteristicile și avantajele fiecărui grup de produse și dau o imagine de ansamblu a gamei AVK în segmentele de: alimentare cu apă, alimentare cu gaz, tratare a apelor uzate și de protecție împotriva incendiilor.

cu apă, alimentare cu gaz, tratare a apelor uzate și de protecție împotriva incendiilor. PROgRam de

Vane Sertar Pentru reţele de aPĂ

Vane Sertar Pentru reţele de aPĂ 8 | PROgRam de PROducţie Seria 02/60 Vană sertar cu
Vane Sertar Pentru reţele de aPĂ 8 | PROgRam de PROducţie Seria 02/60 Vană sertar cu
Vane Sertar Pentru reţele de aPĂ 8 | PROgRam de PROducţie Seria 02/60 Vană sertar cu
Vane Sertar Pentru reţele de aPĂ 8 | PROgRam de PROducţie Seria 02/60 Vană sertar cu

8 | PROgRam de PROducţie

Seria 02/60 Vană sertar cu flanșe Dimensiuni DIN F5 DN 40-500 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

sistem de etanșare de pe ax înlocuibil

email la interior

PN 25

conf. GOST sau SABS

Seria 55/30 Vană sertar cu flanșe DN 450-500-600 Dimensiuni DIN F5 PN 10/16 Fontă ductilă Sertar cauciucat Sistem de etanșare de pe ax înlocuibil

Opţiuni:

by-pass DN 80

AVK PowerSaver™ pentru reducerea cuplului de torsiune

Seria 01/80 Vană sertar cu racorduri tip "Euro" pentru conducte din uPVC DN 40-400 PN 16 Fontă ductilă

Seria 33/00 Vană sertar cu racorduri pentru conducte din fontă DN 80-300 PN 16 Fontă ductilă Email la interior

Opţiuni:

racord tip BLS® / mufă tip BLS®

interior Opţiuni: • racord tip BLS® / mufă tip BLS® Seria 06/30 Vană sertar cu flanșe
interior Opţiuni: • racord tip BLS® / mufă tip BLS® Seria 06/30 Vană sertar cu flanșe
interior Opţiuni: • racord tip BLS® / mufă tip BLS® Seria 06/30 Vană sertar cu flanșe
interior Opţiuni: • racord tip BLS® / mufă tip BLS® Seria 06/30 Vană sertar cu flanșe

Seria 06/30 Vană sertar cu flanșe Dimensiuni DIN F4 DN 40-400 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

sistem de etanșare de pe ax înlocuibil

email la interior

indicator de poziţie

dimensiuni conf. BS

Seria 15/42 Vană sertar cu flanșe pregătită pentru acţionare electrică Dimensiuni DIN F4 DN 40-400 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

dimensiuni DIN F5

acţionare hidraulică/ pneumatică

Seria 01/70 Vană sertar cu racorduri Supa Plus™pentru conducte din PE și uPVC DN 40-300 PN 16 Fontă ductilă

conducte din PE și uPVC DN 40-300 PN 16 Fontă ductilă Fontă ductilă PE 100 /

Fontă ductilă PE 100 / PN 10

Seria 36/80 Vană sertar cu capete din PE DN 65-400

Opţiuni:

PE 100 / PN 16

capăt din PE / flanșă

Opţiuni: • PE 100 / PN 16 • capăt din PE / flanșă Seria 06/30 Vană
Opţiuni: • PE 100 / PN 16 • capăt din PE / flanșă Seria 06/30 Vană
Opţiuni: • PE 100 / PN 16 • capăt din PE / flanșă Seria 06/30 Vană
Opţiuni: • PE 100 / PN 16 • capăt din PE / flanșă Seria 06/30 Vană

Seria 06/30 Vană sertar cu flanșe Dimensiuni DIN F4 DN 450-600 și 800 PN 10/16 Fontă ductilă Sertar cauciucat Sistem de etanșare de pe ax înlocuibil

Opţiuni:

by-pass DN 50

Seria 06/38 Vană sertar cu racorduri canelate DN 50-300 PN 16 Fontă ductilă

Seria 32/40 Vană sertar cu racorduri tip mufă-model lung pentru conducte din fontă DN 80-300 PN 16 Fontă ductilă

Opţiuni:

racorduri scurte tip mufă pentru conducte din fontă ductilă sau azbociment

flanșă/racord tip mufă

Seria 18/70 Vană combi-cross cu 4 ieșiri DN 100-300 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

3 ieșiri

vană combi-T cu flanșe

Vane fluture Şi claPete de SenS Pentru reţele de aPĂ

Vane fluture Şi claPete de SenS Pentru reţele de aPĂ Seria 41/61 Clapetă de sens Scaun
Vane fluture Şi claPete de SenS Pentru reţele de aPĂ Seria 41/61 Clapetă de sens Scaun
Vane fluture Şi claPete de SenS Pentru reţele de aPĂ Seria 41/61 Clapetă de sens Scaun
Vane fluture Şi claPete de SenS Pentru reţele de aPĂ Seria 41/61 Clapetă de sens Scaun

Seria 41/61 Clapetă de sens Scaun elastic Cu bucșe izolatoare ale axului DN 50-300 PN 10/16 Fontă ductilă

Seria 41/61 Clapetă de sens Scaun elastic Cu bucșe izolatoare ale axului DN 50-300 PN 10/16

Seria 41/60 Clapetă de sens Scaun elastic Cu ax liber DN 50-300 PN 10/16 Fontă ductilă

Scaun elastic Cu ax liber DN 50-300 PN 10/16 Fontă ductilă Seria 41/36 Clapetă de sens

Seria 41/36 Clapetă de sens Scaun metalic Cu bucșe izolatoare ale axului DN 350-600 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

 

levier și contragreutate

 

Opţiuni:

 
  • levier și arc • cu ax liber

levier și arc

cu ax liber

Seria 820/00 Vană fluture Centrică cu garnitură înlocuibilă Prindere între flanșe DN 25-1000 PN 10/16 Fontă ductilă

Seria 820/10 Vană fluture Centrică cu garnitură înlocuibilă Cu găuri filetate DN 25-600 PN 10/16 Fontă ductilă

Cu găuri filetate DN 25-600 PN 10/16 Fontă ductilă Seria 820/20 Vană fluture Centrică cu garnitură

Seria 820/20 Vană fluture Centrică cu garnitură înlocuibilă Profil în “U“ DN 150-1600 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

Opţiuni:

Opţiuni:

diverse tipuri de acţionări

diverse tipuri de acţionări

diverse tipuri de acţionări

Seria 75/10 Vană fluture Centrică cu garnitură fixă Prindere între flanșe DN 40-1400 PN 10/16 Fontă ductilă

Seria 75/10 Vană fluture Centrică cu garnitură fixă Prindere între flanșe DN 40-1400 PN 10/16 Fontă

Seria 75/41 Vană fluture Centrică cu garnitură fixă Cu găuri filetate DN 40-1400 PN 10/16 Fontă ductilă

fixă Cu găuri filetate DN 40-1400 PN 10/16 Fontă ductilă Seria 75/20 Vană fluture Centrică cu

Seria 75/20 Vană fluture Centrică cu garnitură fixă Cu două flanșe - model scurt DN 50-2000 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

 

Opţiuni:

 

model “semi lug”

diverse tipuri de

Opţiuni:

diverse tipuri de acţionări

acţionări

cu două flanșe - model lung

Seria 756/1 Vană fluture Dublu excentrică Cu două flanșe Scaun integral Reductor IP 67 DN 200-2800 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

scaun din oţel inoxidabil

reductor IP 68

reductor cu flanșă ISO

inoxidabil • reductor IP 68 • reductor cu flanșă ISO Seria 756/102 Vană fluture Dublu excentrică

Seria 756/102 Vană fluture Dublu excentrică Cu două flanșe Scaun din oţel inoxidabil Reductor cu flanșă ISO DN 200-2800 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

scaun integral

reductor IP 67

reductor IP 68

diverse tipuri de acţionări

• scaun integral • reductor IP 67 • reductor IP 68 • diverse tipuri de acţionări

roBineţi de conceSie Pentru reţele de aPĂ

roBineţi de conceSie Pentru reţele de aPĂ Seria 03/00 Robinet de concesie cu filet interior BSP

Seria 03/00 Robinet de concesie cu filet interior BSP DN 25-50 PN 16 Fontă ductilă

Opţiuni:

email la interior

25-50 PN 16 Fontă ductilă Opţiuni: • email la interior Seria 03/90 Robinet de concesie cu

Seria 03/90 Robinet de concesie cu cuplaje PRK pentru conducte din PE DN 20-50 PN 16 Fontă ductilă

Opţiuni:

email la interior

Seria 36/8X Robinet de concesie cu capete din PE DN 25-50

PE 100 / PN 10 Fontă ductilă

Opţiuni:

PE 100 / PN 16

Seria 16/90 Robinet de concesie cu cuplaje PRK DN 25-50 PN 16 POM (Polioximetilenă)Seria 16/90

Opţiuni:

cuplaj PRK / filet exterior

Opţiuni: • cuplaj PRK / filet exterior 10 | PROgRam de PROducţie Seria 03/30 Robinet de

10 | PROgRam de PROducţie

Seria 03/30 Robinet de concesie cu racorduri rapide pentru conducte din PE DN 20-50 PN 16 Fontă ductilăSeria 03/30

Opţiuni:

pentru branșament lateral

cu filet interior / filet exterior

branșament lateral cu filet interior / filet exterior Seria 16/05 Robinet de concesie cu mufă filetată

Seria 16/05 Robinet de concesie cu mufă filetată pentru conducte din PE DN 25-50 PN 16 Alamă

Opţiuni:

capac tip T

din PE DN 25-50 PN 16 Alamă Opţiuni: • capac tip T Seria 16/50 Robinet de
din PE DN 25-50 PN 16 Alamă Opţiuni: • capac tip T Seria 16/50 Robinet de

Seria 16/50 Robinet de concesie cu mufă filetată pentru conducte din PE DN 25-50 PN 16 POM (Polioximetilenă)

Opţiuni:

filet exterior / mufă filetată

capac tip T

Seria 11/00 Robinet de concesie în unghi cu filet exterior la admisie și filet interior la evacuare DN 25-50 PN 16 Fontă ductilă

filet interior la evacuare DN 25-50 PN 16 Fontă ductilă Seria 03/65 Robinet de concesie cu
filet interior la evacuare DN 25-50 PN 16 Fontă ductilă Seria 03/65 Robinet de concesie cu

Seria 03/65 Robinet de concesie cu mufă filetată pentru conducte din PE DN 25-50 PN 16 Fontă ductilă

Opţiuni:

mufă filetată pentru

conducte din PE / filet exterior

Seria 16/25 Robinet de concesie cu cuplaje PRK pentru conducte din PE DN 25-50 PN 16 Alamă

Opţiuni:

capac tip T

din PE DN 25-50 PN 16 Alamă Opţiuni: • capac tip T Seria 16/80 Robinet de

Seria 16/80 Robinet de concesie cu capete din PE

DN 25-50 PE 100 / PN 16 POM (Polioximetilenă)

Opţiuni:

capac tip T

/ PN 16 POM (Polioximetilenă) Opţiuni: • capac tip T Seria 11/30 Robinet de concesie în

Seria 11/30 Robinet de concesie în unghi cu filet exterior la admisie și racord rapid cu rezistenţă la tracţiune pentru conducte din PE la evacuare DN 25-50 PN 16 Fontă ductilă

Ventile de aeriSire Şi Vane cu Plutitor Pentru reţele de aPĂ

de aeriSire Şi Vane cu Plutitor Pentru reţele de aPĂ Seria 701/10 Ventil de aerisire automat
de aeriSire Şi Vane cu Plutitor Pentru reţele de aPĂ Seria 701/10 Ventil de aerisire automat

Seria 701/10 Ventil de aerisire automat Filet BSP ¾” sau 1” DN 20-25 PN 16 Nylon armat

Opţiuni:

soclu din alamă

Seria 701/40 Ventil de aerisire combinat DN 20, DN 25 și DN 50 Filet BSP ¾”, 1” sau 2” PN 16 Nylon armat

și DN 50 Filet BSP ¾”, 1” sau 2” PN 16 Nylon armat Seria 701/84 Ventil

Seria 701/84 Ventil de aerisire montat îngropat DN 50-100 PN 16 Casetă de protecţie din PVC

îngropat DN 50-100 PN 16 Casetă de protecţie din PVC Seria 854 Vană cu plutitor cu

Seria 854 Vană cu plutitor cu levier și flotor

DN 50-300

PN 16

Fontă ductilă

cu levier și flotor DN 50-300 PN 16 Fontă ductilă Seria 701/20 Ventil de aerisire automat

Seria 701/20 Ventil de aerisire automat Filet BSP ½", ¾" sau 1" DN 20-32 PN 16 Fontă cenușie

Seria 701/50 Ventil de aerisire combinat Conexiune prin flanșă la admisie DN 50-300 PN 16 Fontă cenușie/ Nylon armatSeria 701/50

Seria 851/40 Ventil de aerisire combinat DN 50-200 PN 16 Fontă cenușieSeria 851/40

Seria 701/30 Ventil de aerisire cinetic Conexiune prin flanșă la admisie DN 50-300 PN 16 Fontă cenușieSeria 701/30

prin flanșă la admisie DN 50-300 PN 16 Fontă cenușie Seria 701/60 Ventil de aerisire combinat

Seria 701/60 Ventil de aerisire combinat Conexiune prin flanșă la admisie DN 50-300 PN 16 Fontă cenușie

Seria 851/40 Ventil de aerisire automat DN 25 PN 16 Fontă cenușie Ventil de aerisire automat DN 25 PN 16 Fontă cenușie

PN 16 Fontă cenușie Seria 851/40 Ventil de aerisire automat DN 25 PN 16 Fontă cenușie

Hidranţi Pentru reţele de aPĂ

Seria 84/05 Hidrant suprateran Cu punct predefinit de rupere și sistem de închidere suplimentar cu bilă Model P7 DN 100 Fontă ductilă

Opţiuni:

flanșă laterală

Seria 09/30

Hidrant suprateran

Tip B

DN 80

PN 10

Fontă ductilă

Opţiuni:

drenaj manual sau automat

corp din aluminiu

operare cu vană sertar

Seria 29/40 Hidrant subteran Racord cu gheară DN 100 PN 16 Fontă ductilă

Opţiuni:

cuplaj Storz 3”

cuplaj NOR 3”

cuplaj Storz 4”

Seria 35/85 Hidrant subteran Sistem de închidere suplimentar cu bilă DN 80 PN 16 750-1500 mm Fontă ductilă Scaun din oţel inoxidabil

PN 16 750-1500 mm Fontă ductilă Scaun din oţel inoxidabil 12 | PROgRam de PROducţie Seria

12 | PROgRam de PROducţie

Scaun din oţel inoxidabil 12 | PROgRam de PROducţie Seria 84/72 Hidrant suprateran Cu punct predefinit
Scaun din oţel inoxidabil 12 | PROgRam de PROducţie Seria 84/72 Hidrant suprateran Cu punct predefinit
Scaun din oţel inoxidabil 12 | PROgRam de PROducţie Seria 84/72 Hidrant suprateran Cu punct predefinit
Scaun din oţel inoxidabil 12 | PROgRam de PROducţie Seria 84/72 Hidrant suprateran Cu punct predefinit

Seria 84/72 Hidrant suprateran Cu punct predefinit de rupere și sistem de închidere suplimentar cu bilă Model P7 DN 80 PN 16 Oţel inoxidabil

Opţiuni:

flanșă laterală

Seria 87/00 Hidrant suprateran Cu punct predefinit de rupere DN 80/100 PN 10/16 Oţel inoxidabil

Opţiuni:

fără punct predefinit de rupere

Seria 29/50 Hidrant subteran Racord cu gheară Cu tijă extensibilă AVK și coloană din oţel inoxidabil DN 100 PN 16 Fontă ductilă

Seria 35/72

Hidrant subteran

DN 100-125

PN 16

1000-3500 mm

Fontă ductilă

Opţiuni:

conform GOST

16 1000-3500 mm Fontă ductilă Opţiuni: • conform GOST Seria 84/45 Hidrant suprateran Cu punct predefinit
16 1000-3500 mm Fontă ductilă Opţiuni: • conform GOST Seria 84/45 Hidrant suprateran Cu punct predefinit
16 1000-3500 mm Fontă ductilă Opţiuni: • conform GOST Seria 84/45 Hidrant suprateran Cu punct predefinit
16 1000-3500 mm Fontă ductilă Opţiuni: • conform GOST Seria 84/45 Hidrant suprateran Cu punct predefinit

Seria 84/45 Hidrant suprateran Cu punct predefinit de rupere și sistem de închidere suplimentar cu bilă Model P7 "NOSTALGIA" DN 80 PN 16 Fontă ductilă

Opţiuni:

flanșă laterală

diverse tipuri de acoperiri

Seria 87/80

Hidrant suprateran

DN 80

PN 10/16

Oţel inoxidabil

Opţiuni:

ieșiri la 45 de grade

Seria 35/31 Hidrant subteran Cu un singur sistem de închidere DN 80 PN 16 750-1500 mm Fontă ductilă

Opţiuni:

scaun din oţel inoxidabil

Seria 78/7510 Cișmea Model “VICTORIA” Protecţie la îngheţ DN 40 Fontă cenușie

Opţiuni:

ieșire pentru conectarea furtunului de incendiu

Hidranţi Şi Vane Sertar Pentru Protecţia îmPotriVa incendiilor

Şi Vane Sertar Pentru Protecţia îmPotriVa incendiilor Seria 34/00 Indicator de poziţie, telescopic pentru vane
Şi Vane Sertar Pentru Protecţia îmPotriVa incendiilor Seria 34/00 Indicator de poziţie, telescopic pentru vane
Şi Vane Sertar Pentru Protecţia îmPotriVa incendiilor Seria 34/00 Indicator de poziţie, telescopic pentru vane

Seria 34/00 Indicator de poziţie, telescopic pentru vane sertar DN 100-400 Adâncime de îngropare:

505-2210 mm

Fontă ductilă

Listare UL/ULC

Aprobare FM

Seria 27/00 Hidrant suprateran cu coloană uscată Adâncime de îngropare:

2 ½' - 10' 250 PSI Fontă ductilă Listare UL/ULC Aprobare FM

Opţiuni pentru admisie:

flanșă 4"-6"

cuplaj mecanic 4"-6"

sistem push-on 6"

Seria 45/59 Vană sertar cu flanșe pentru indicator de poziţie DN 100-300: 250 PSI DN 350-400: 200 PSI Fontă ductilă Listare UL/ULC Aprobare FM

Opţiuni:

sistem push-on

cuplaj mecanic

Seria 36/00 Vană sertar cu capete din PE pentru indicator de poziţie DN 50-300

cu capete din PE pentru indicator de poziţie DN 50-300 PE 100 / PN 16 Fontă

PE 100 / PN 16 Fontă ductilă

de poziţie DN 50-300 PE 100 / PN 16 Fontă ductilă Seria 34/80 Indicator de poziţie
de poziţie DN 50-300 PE 100 / PN 16 Fontă ductilă Seria 34/80 Indicator de poziţie
de poziţie DN 50-300 PE 100 / PN 16 Fontă ductilă Seria 34/80 Indicator de poziţie
de poziţie DN 50-300 PE 100 / PN 16 Fontă ductilă Seria 34/80 Indicator de poziţie

Seria 34/80 Indicator de poziţie de perete pentru vane sertar DN 100-400 Lungime ax 250-1250 mm Fontă ductilă Listare UL/ULC Aprobare FM

Seria 06/35

Series 15/42

Flanged gate valve

Vană sertar cu flanșe

prepared for electric

cu indicator de poziţie

DN 50-400

actuator

PN 10/16

DIN F4

Fontă ductilă

DN 40-400

Aprobare VdS

(doar DN 50-200)

Ductile iron

PN 10 or 16

Options:

face to face DIN F5

hydraulic/pneumatic actuator

Seria 45/59 nrS Vană sertar cu flanșe pentru operare cu cheie Conf. AWWA C509 DN 100-300: 250 PSI DN 350-400: 200 PSI Fontă ductilă Listare UL/ULC Aprobare FM

Opţiuni:

sistem push-on

cuplaj mecanic

Seria 75/31 Vană fluture Centrică cu garnitură fixă Model “semi lug” DN 50-300 PN 10 /16 Fontă ductilă Aprobare VdS

lug” DN 50-300 PN 10 /16 Fontă ductilă Aprobare VdS Seria 24/90 Hidrant suprateran cu coloană
lug” DN 50-300 PN 10 /16 Fontă ductilă Aprobare VdS Seria 24/90 Hidrant suprateran cu coloană
lug” DN 50-300 PN 10 /16 Fontă ductilă Aprobare VdS Seria 24/90 Hidrant suprateran cu coloană
lug” DN 50-300 PN 10 /16 Fontă ductilă Aprobare VdS Seria 24/90 Hidrant suprateran cu coloană

Seria 24/90

Hidrant suprateran cu coloană umedă

200 PSI

Ieșiri:

2 x 2½” + 1 x 4 / 4½” Fontă ductilă Listare UL, aprobare FM

Opţiuni:

1

x 2½” + 1 x 4 / 4½”

Flanșă 4” și ieșiri

2 x 2½” + 1 x 4 / 4½”

Seria 06/37 Vană sertar cu racorduri canelate și indicator de poziţie DN 50-300 PN 16 Fontă ductilă Aprobare VdS (doar DN 50-200)

Seria 45/56

Vană sertar cu flanșe cu tijă ascendentă DN 65-300

250 PSI

Fontă ductilă

Listare UL/ULC

Aprobare FM

Opţiuni:

racorduri canelate

racord canelat/flanșă

Seria 75/41 Vană fluture Centrică cu garnitură fixă Cu două flanșe - model scurt DN 50-300 PN 10 /16 Fontă ductilă Aprobare FM

fixă Cu două flanșe - model scurt DN 50-300 PN 10 /16 Fontă ductilă Aprobare FM

Vane Sertar, Vane fluture Şi Vane cuţit Pentru tratarea aPelor uzate

Vane fluture Şi Vane cuţit Pentru tratarea aPelor uzate Seria 06/80 Vană sertar cu flanșe Dimensiuni

Seria 06/80 Vană sertar cu flanșe Dimensiuni DIN F4 DN 40-600 și 800 PN 10/16 Cauciuc NBR Fontă ductilă

Opţiuni:

ax AISI 316

dimensiuni DIN F5

ductilă Opţiuni: • ax AISI 316 • dimensiuni DIN F5 Seria 715 Vană sertar cu flanșe

Seria 715 Vană sertar cu flanșe cu acţionare pneumatică Dimensiuni DIN F4 DN 65-300 PN 10/16 Cauciuc NBR Fontă ductilă

Opţiuni:

kit vană solenoid și senzori de proximitate

Opţiuni: • kit vană solenoid și senzori de proximitate Seria 820/00 Vană fluture Centrică cu garnitură
Opţiuni: • kit vană solenoid și senzori de proximitate Seria 820/00 Vană fluture Centrică cu garnitură

Seria 820/00 Vană fluture Centrică cu garnitură înlocuibilă Prindere între flanșe DN 25-1000 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

pentru operări frecvente

diverse tipuri de acţionări

Seria 75/31 Vană fluture Centrică cu garnitură fixă Tip “semi lug” DN 50-300 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

tip “full lug”

diverse tipuri de acţionări

• tip “full lug” • diverse tipuri de acţionări 14 | PROgRam de PROducţie Seria 06/35

14 | PROgRam de PROducţie

diverse tipuri de acţionări 14 | PROgRam de PROducţie Seria 06/35 Vană sertar cu flanșe și
diverse tipuri de acţionări 14 | PROgRam de PROducţie Seria 06/35 Vană sertar cu flanșe și
diverse tipuri de acţionări 14 | PROgRam de PROducţie Seria 06/35 Vană sertar cu flanșe și
diverse tipuri de acţionări 14 | PROgRam de PROducţie Seria 06/35 Vană sertar cu flanșe și

Seria 06/35 Vană sertar cu flanșe și indicator de poziţie Dimensiuni DIN F4 DN 50-400 PN 10/16 Cauciuc EPDM Fontă ductilă

Opţiuni:

cauciuc NBR

dimensiuni DIN F5

Seria 06/89 Vană sertar cu flanșe cu tijă ascendentă Dimensiuni DIN F4 DN 50-400 PN 10/16 Fontă ductilă

Seria 820/10 Vană fluture Centrică cu garnitură înlocuibilă Cu găuri filetate DN 25-600 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

pentru operări frecvente

profil în “U“

diverse tipuri de acţionări

Seria 75/20 Vană fluture Centrică cu garnitură fixă Cu două flanșe - model scurt DN 50-2000 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

cu două flanșe - model lung

diverse tipuri de acţionări

flanșe - model lung • diverse tipuri de acţionări Seria 15/42 Vană sertar cu flanșe pregătită
flanșe - model lung • diverse tipuri de acţionări Seria 15/42 Vană sertar cu flanșe pregătită
flanșe - model lung • diverse tipuri de acţionări Seria 15/42 Vană sertar cu flanșe pregătită
flanșe - model lung • diverse tipuri de acţionări Seria 15/42 Vană sertar cu flanșe pregătită

Seria 15/42 Vană sertar cu flanșe pregătită pentru acţionare electrică Dimensiuni DIN F4 DN 40-400 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

dimensiuni DIN F5

acţionare hidraulică/ pneumatică

cauciuc NBR

Seria 55/30 Vană sertar cu flanșe DN 450-500-600 Dimensiuni DIN F5 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

AVK PowerSaver™ pentru reducerea cuplului de torsiune

by-pass DN 80

Seria 75/11 Vană fluture Centrică cu garnitură fixă Prindere între flanșe DN 40-1400 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

diverse tipuri de acţionări

Seria 702/20 Vană cuţit cu roată de manevră și tijă ascendentă DN 50-1200 PN 10 Fontă cenușie

Opţiuni:

roată de manevră și tijă neascendentă

cu lanţ

acţionare electrică sau pneumatică

manetă de operare

claPete de SenS, Ventile de aeriSire Şi StĂVilare Pentru tratarea aPelor uzate

de aeriSire Şi StĂVilare Pentru tratarea aPelor uzate Seria 41/61 Clapetă de sens Cu bucșe izolatoare
de aeriSire Şi StĂVilare Pentru tratarea aPelor uzate Seria 41/61 Clapetă de sens Cu bucșe izolatoare
de aeriSire Şi StĂVilare Pentru tratarea aPelor uzate Seria 41/61 Clapetă de sens Cu bucșe izolatoare
de aeriSire Şi StĂVilare Pentru tratarea aPelor uzate Seria 41/61 Clapetă de sens Cu bucșe izolatoare

Seria 41/61 Clapetă de sens Cu bucșe izolatoare ale axului Scaun elastic DN 50-300 PN 10 /16 Fontă ductilă

ale axului Scaun elastic DN 50-300 PN 10 /16 Fontă ductilă Seria 41/60 Clapetă de sens

Seria 41/60 Clapetă de sens Cu ax liber Scaun elastic DN 50-300 PN 10 /16 Fontă ductilă

 

Opţiuni:

levier și contragreutate

levier și arc

Seria 53/35 Clapetă de sens cu bilă și flanșe DN 50-600 PN 10 Fontă ductilă

de sens cu bilă și flanșe DN 50-600 PN 10 Fontă ductilă Seria 53/30 Clapetă de

Seria 53/30 Clapetă de sens cu bilă și filet interior DN 32-50 PN 10 Fontă ductilă

 

Opţiuni:

oţel inoxidabil

DN 32-80

Seria 701/70 Ventil de aerisire combinat DN 50-200 PN 16 Oţel

701/70 Ventil de aerisire combinat DN 50-200 PN 16 Oţel Seria 701/75 Ventil de aerisire combinat

Seria 701/75 Ventil de aerisire combinat DN 50-100 PN 10 Nylon armat

Seria 701/79 Ventil de aerisire montat

Seria 701/79 Ventil de aerisire montat Seria 772/61 Stăvilar de perete

Seria 772/61 Stăvilar de perete

îngropat

Bidirecţional până la

DN 50-100

1200

X 1200 mm,

PN 10

pentru dimensiuni mai

Casetă externă de protecţie din polipropilenă

mari bidirecţional sau unidirecţional Cu ax neascendent Oţel inoxidabil AISI 304 200 x 200 mm -

2000 x 2000 mm

Opţiuni:

ax ascendent

AISI 316

Seria 41/36 Clapetă de sens Scaun metalic Cu bucșe izolatoare ale axului DN 350-600 PN 10 /16 Fontă ductilă

Opţiuni:

cu ax liber

Seria 701/33 Ventil de aerisire cinetic DN 80-100 PN 16 Oţel

Seria 701/78 Ventil de aerisire combinat cu capacitate mărită de evacuare DN 80–100 PN 16 Oţel

Seria 772/7172 Stăvilar Unidirecţional până la 1000 X 1000 mm, bidirecţional pentru dimensiuni mai mari Cu ax neascendent Oţel inoxidabil AISI 304 200 x 200 mm - 2000 x 2000 mm

Opţiuni:

ax ascendent

AISI 316

inoxidabil AISI 304 200 x 200 mm - 2000 x 2000 mm Opţiuni: • ax ascendent

Vane Sertar, Vane cu SferĂ Şi Vane fluture Pentru alimentarea cu gaz

Seria 36/90 Vană sertar cu capete din PE DN 65-400 PE 100/PN 10 SDR 11 Fontă ductilă

capete din PE DN 65-400 PE 100/PN 10 SDR 11 Fontă ductilă Acoperire cu vopsea epoxidică

Acoperire cu vopsea epoxidică la exterior Opţiuni:

PE 100/PN 10/4

flanșă/capăt PE

flanșă ISO

Seria 46/70 Vană sertar cu racorduri tip mufă-model lung DN 50-600 PN 16 GS-C 25 N Acoperire cu poliuretan la exterior

Opţiuni:

acoperire cu vopsea epoxidică la exterior

flanșă ISO

Seria 15/78 Vană sertar cu flanșă ISO DN 50-400 PN 10/16 Fontă ductilă Acoperire cu poliuretan la exterior

Opţiuni:

acoperire cu vopsea epoxidică la exterior

Seria 85/50 Robinet cu sferă cu racorduri tip mufă DN 16/Ø20 mm - DN 150/Ø180 mm PN 10 PE 100

Opţiuni:

manetă

mm - DN 150/Ø180 mm PN 10 PE 100 Opţiuni: • manetă 16 | PROgRam de

16 | PROgRam de PROducţie

10 PE 100 Opţiuni: • manetă 16 | PROgRam de PROducţie Seria 36/90 Vană sertar cu

Seria 36/90 Vană sertar cu capete din PE DN 65-400 PE 100/PN 10 SDR 11 Fontă ductilă

Acoperire cu poliuretan la exterior

SDR 11 Fontă ductilă Acoperire cu poliuretan la exterior Opţiuni: • flanșă ISO Seria 02/70 Vană

Opţiuni:

flanșă ISO

Seria 02/70 Vană sertar cu flanșe Corp lung DIN F5 DN 40-500 PN 10/16 Fontă ductilă Acoperire cu vopsea epoxidică la exterior

Fontă ductilă Acoperire cu vopsea epoxidică la exterior Seria 36/9X Robinet de concesie cu capete din

Seria 36/9X Robinet de concesie cu capete din PE DN 25-50

PE 100 / PN 10 sau 4 Fontă ductilă Acoperire cu vopsea epoxidică la exterior

4 Fontă ductilă Acoperire cu vopsea epoxidică la exterior Opţiuni: • acoperire cu poliuretan la exterior

Opţiuni:

acoperire cu poliuretan la exterior

Seria 85/50 Robinet cu sferă cu racorduri tip mufă, extensie de tijă și 2 puncte de purjare DN 50/Ø63 mm - DN 150/Ø180 mm PN 10 PE 100

Opţiuni:

extensie de tijă și un punct de purjare

100 Opţiuni: • extensie de tijă și un punct de purjare Seria 46/64 Vană sertar cu
100 Opţiuni: • extensie de tijă și un punct de purjare Seria 46/64 Vană sertar cu
100 Opţiuni: • extensie de tijă și un punct de purjare Seria 46/64 Vană sertar cu
100 Opţiuni: • extensie de tijă și un punct de purjare Seria 46/64 Vană sertar cu

Seria 46/64 Vană sertar cu racorduri tip mufă-model scurt DN 50-300 PN 16 GS-C 25 N Acoperire cu vopsea epoxidică la exterior

Opţiuni:

acoperire cu poliuretan la exterior

Seria 06/70 Vană sertar cu flanșe Corp scurt DIN F4 DN 40-600 PN 10/16 Fontă ductilă Acoperire cu vopsea epoxidică la exterior

Seria 03/25 Robinet de concesie cu filet interior DN 25-50 PN 4 Fontă ductilă Acoperire cu vopsea epoxidică la exterior

Seria 75/11 Vană fluture montată între flanșe, centrică cu garnitură fixă DN 50-600 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

tip “semi-lug”

tip “full lug”

cu 2 flanșe

flanŞe adaPtoare Şi cuPlaJe

flanŞe adaPtoare Şi cuPlaJe Seria 05 Flanșă Combi pentru conducte din PE și PVC Fără rezistenţă
flanŞe adaPtoare Şi cuPlaJe Seria 05 Flanșă Combi pentru conducte din PE și PVC Fără rezistenţă
flanŞe adaPtoare Şi cuPlaJe Seria 05 Flanșă Combi pentru conducte din PE și PVC Fără rezistenţă
flanŞe adaPtoare Şi cuPlaJe Seria 05 Flanșă Combi pentru conducte din PE și PVC Fără rezistenţă

Seria 05 Flanșă Combi pentru conducte din PE și PVC Fără rezistenţă la tracţiune (PVC) DN 50-600 Cu rezistenţă la tracţiune DN 50-300 PN 10/16 Fontă ductilă

la tracţiune DN 50-300 PN 10/16 Fontă ductilă Seria 05 Flanșă Combi pentru conducte din fontă

Seria 05 Flanșă Combi pentru conducte din fontă ductilă Fără rezistenţă la tracţiune DN 50-600 Cu rezistenţă la tracţiune DN 50-300 PN 10/16 Fontă ductilă

 

Opţiuni:

pentru conducte din oţel DN 50-300

Seria 631/00 Cuplaj universal Supa Maxi™ cu rezistenţă la tracţiune DN 50-300 PN 16 Fontă ductilă

rezistenţă la tracţiune DN 50-300 PN 16 Fontă ductilă Seria 633/00 Adaptor cu flanșă universal Supa

Seria 633/00 Adaptor cu flanșă universal Supa Maxi™ cu rezistenţă la tracţiune DN 40-300 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

Opţiuni:

cuplaj în trepte

PN 10 pentru gaz

PN 10 pentru gaz

 

Seria 635/00 Cuplaj universal de tranziţie Supa Maxi™ cu rezistenţă la tracţiune cu capăt din PE montat

Opţiuni:

la tracţiune cu capăt din PE montat Opţiuni: Seria 601 Cuplaj universal Supa® DN 40-400 PN

Seria 601 Cuplaj universal Supa® DN 40-400 PN 16 Fontă ductilă

din fabrică DN 50-300

Opţiuni:

PN 10 sau 16

 

cuplaj în trepte

Fontă ductilă

 

PN4 sau PN 10 pentru gaz

Seria 621/10 Cuplaj Supa Plus™ Cu rezistenţă la tracţiune pentru conducte din PE și uPVC DN 32-300 PN 16 Fontă ductilă

conducte din PE și uPVC DN 32-300 PN 16 Fontă ductilă Seria 623/10 Adaptor cu flanșă

Seria 623/10 Adaptor cu flanșă Supa Plus™ Cu rezistenţă la tracţiune pentru conducte din PE și uPVC DN 40-300 PN 10/16 Fontă ductilă

Opţiuni:

 

cuplaj terminal

Fontă ductilă Opţiuni:   • cuplaj terminal Seria 05/08 Bucșă suport pentru conducte din PE DN
Fontă ductilă Opţiuni:   • cuplaj terminal Seria 05/08 Bucșă suport pentru conducte din PE DN
Fontă ductilă Opţiuni:   • cuplaj terminal Seria 05/08 Bucșă suport pentru conducte din PE DN
Fontă ductilă Opţiuni:   • cuplaj terminal Seria 05/08 Bucșă suport pentru conducte din PE DN

Seria 05/08 Bucșă suport pentru conducte din PE DN 50-400 PN 6.3, 10, 12.5 sau 16 Oţel inoxidabil

Seria 634/00 Cuplaj terminal universal Supa Maxi™ cu rezistenţă la tracţiune DN 50-300 PN 16 Fontă ductilă

Opţiuni:

PN 10 pentru gaz

Seria 603 Adaptor cu flanșă universal Supa® DN 40-400 PN 10/16 Fontă ductilă

Seria 258 Cuplaj fabricat pentru conducte din:

azbociment, oţel, fontă sau fontă ductilă Oţel DN 350-2000 PN 8 - 25

Opţiuni:

adaptor cu flanșă

cuplaj în trepte

Oţel DN 350-2000 PN 8 - 25 Opţiuni: • adaptor cu flanșă • cuplaj în trepte

coliere de BranŞament, coliere de reParaţie Şi fitinguri Pentru conducte

Seria 10/00 Colier de branșament pentru conducte din uPVC și PE DN 50-300 Fontă ductilă Partea inferioară Colier de branșament pentru conducte din uPVC și PE DN 50-300 Fontă ductilă Partea inferioară din oţel inoxidabil pornind de la DN 250

Seria 730/3 Şa de branșament universală cu element de închidere pentru conducte din fontă ductilă, oţel și alte materiale metalice DN 50-300 Fontă ductilă/oţelSeria 730/3

și alte materiale metalice DN 50-300 Fontă ductilă/oţel Seria 729 Colier de reparaţie Una/două/trei benzi Oţel
și alte materiale metalice DN 50-300 Fontă ductilă/oţel Seria 729 Colier de reparaţie Una/două/trei benzi Oţel

Seria 729 Colier de reparaţie Una/două/trei benzi Oţel inoxidabil AISI 304

Opţiuni:

AISI 316

lungimi între 100 și 600 mm

Filet BSP

Seria 712 Fiting cu mufe Fontă ductilă

Opţiuni:

diverse modele

Fiting cu mufe Fontă ductilă Opţiuni: • diverse modele 18 | PROgRam de PROducţie Seria 10/14

18 | PROgRam de PROducţie

Opţiuni: • diverse modele 18 | PROgRam de PROducţie Seria 10/14 Colier de branșament pentru conducte
Opţiuni: • diverse modele 18 | PROgRam de PROducţie Seria 10/14 Colier de branșament pentru conducte
Opţiuni: • diverse modele 18 | PROgRam de PROducţie Seria 10/14 Colier de branșament pentru conducte
Opţiuni: • diverse modele 18 | PROgRam de PROducţie Seria 10/14 Colier de branșament pentru conducte

Seria 10/14 Colier de branșament pentru conducte din fontă ductilă, fontă cenușie sau oţel DN 50-300 Fontă ductilă

Seria 727/09 Colier SWIC pentru branșament sub presiune Cu freză integrată pentru conducte din PE și PVC DN 50-200

Opţiuni:

cu freză integrată pentru conducte din oţel

Seria 729 Colier de reparaţie Două/trei benzi Branșament cu flanșă Oţel inoxidabil AISI 304

Opţiuni:

AISI 316

lungimi între 300 și 600 mm

Seria 712 Fiting cu flanșe Fontă ductilă

Opţiuni:

diverse modele

cu flanșe Fontă ductilă Opţiuni: • diverse modele Seria 730/2 Şa de branșament universală pentru conducte
cu flanșe Fontă ductilă Opţiuni: • diverse modele Seria 730/2 Şa de branșament universală pentru conducte
cu flanșe Fontă ductilă Opţiuni: • diverse modele Seria 730/2 Şa de branșament universală pentru conducte

Seria 730/2 Şa de branșament universală pentru conducte din fontă ductilă, oţel și alte materiale metalice DN 50-300 Fontă ductilă/oţel

Seria 727/10 Colier pentru branșament sub presiune Pentru conducte din PE și PVC DN 80-200

Seria 729 Colier de reparaţie de mari dimensiuni 600-2000 mm Oţel inoxidabil AISI 304

Opţiuni:

La interior sau la exterior

AISI 316

lungimi între 200 sau 400 mm

• AISI 316 • lungimi între 200 sau 400 mm Seria 265 Compensator de montaj pentru

Seria 265 Compensator de montaj pentru toate tipurile de conducte cu conexiuni prin flanșă DN 350-1200 PN 10/16/25 Oţel

Opţiuni:

cu flanșă centrală DN 50-2200

acceSorii

acceSorii Seria 04 Cutie stradală fixă Fontă cenușie Inel/pătrat distanţier pentru cutie stradală fixă Seria 80
acceSorii Seria 04 Cutie stradală fixă Fontă cenușie Inel/pătrat distanţier pentru cutie stradală fixă Seria 80
acceSorii Seria 04 Cutie stradală fixă Fontă cenușie Inel/pătrat distanţier pentru cutie stradală fixă Seria 80
acceSorii Seria 04 Cutie stradală fixă Fontă cenușie Inel/pătrat distanţier pentru cutie stradală fixă Seria 80

Seria 04 Cutie stradală fixă Fontă cenușie

Inel/pătrat distanţier pentru cutie stradală fixă

Seria 80 Cutie stradală "Classic" Înălţime reglabilă Corp din PA+

Opţiuni:

rotundă sau pătrată

capac din metal sau PA

pentru vane sertar, robineţi de concesie sau hidranţi subterani

Seria 04/008 Cutie stradală pentru pentru tije de extensie telescopice Fontă ductilă

Opţiuni:

suprafaţă rotundă sau pătrată

capac rotund sau pătrat

cutie stradală dublă

Seria 04 Capac de ax pentru vane sertar sau robineţi de concesie DN 25-600

de ax pentru vane sertar sau robineţi de concesie DN 25-600 Seria 04 Cutie stradală universală
de ax pentru vane sertar sau robineţi de concesie DN 25-600 Seria 04 Cutie stradală universală
de ax pentru vane sertar sau robineţi de concesie DN 25-600 Seria 04 Cutie stradală universală
de ax pentru vane sertar sau robineţi de concesie DN 25-600 Seria 04 Cutie stradală universală

Seria 04 Cutie stradală universală Fontă ductilă

Seria 80 Cutie stradală "Futura" Înălţime fixă Corp din PA+

Opţiuni:

rotundă sau pătrată

capac din metal sau PA

pentru vane sertar, robineţi de concesie sau hidranţi subterani

Seria 04 Tijă de extensie pentru robineţi de concesie DN 25-50

Opţiuni:

telescopică sau cu lungime fixă

Seria 08 Roată de manevră pentru vane sertar DN 50-600 Fontă cenușie

Opţiuni:

pentru vane fluture dublu excentrice

cenușie Opţiuni: • pentru vane fluture dublu excentrice Seria 80 Cutie stradală "Classic" Înălţime
cenușie Opţiuni: • pentru vane fluture dublu excentrice Seria 80 Cutie stradală "Classic" Înălţime
cenușie Opţiuni: • pentru vane fluture dublu excentrice Seria 80 Cutie stradală "Classic" Înălţime
cenușie Opţiuni: • pentru vane fluture dublu excentrice Seria 80 Cutie stradală "Classic" Înălţime

Seria 80 Cutie stradală "Classic" Înălţime fixă Corp din PA+

Opţiuni:

rotundă sau pătrată

capac din metal sau PA

pentru vane sertar, robineţi de concesie sau hidranţi subterani

Seria 04/007 Cutie stradală pentru pentru tije de extensie telescopice Corp din PE Partea superioară din fontă ductilă

Opţiuni:

rotundă - neagră

rotundă - albastră

pătrată - neagră

pătrată - albastră

Seria 04 Tijă de extensie pentru vane sertar DN 40-600

Opţiuni:

telescopică sau cu lungime fixă

telescopică pentru vane fluture dublu excentrice

Seria 756/5 Adaptor pentru conectarea reductorilor la tije de extensie sau la indicatori de poziţie. Capac de ax pentru tijă de extensie care se poate fixa în roata de manevră DN 300-600 Fontă ductilă

pentru tijă de extensie care se poate fixa în roata de manevră DN 300-600 Fontă ductilă
aVK international a/S aVK international a/S reprezentanţa românia Bizonvej 1 Tel.: +45 8754 2100 Tel.:
aVK international a/S aVK international a/S reprezentanţa românia Bizonvej 1 Tel.: +45 8754 2100 Tel.:

aVK international a/S

aVK international a/S reprezentanţa românia

Bizonvej 1

Tel.:

+45 8754 2100

Tel.:

+40 21 326 50 17

Skovby

Fax.:

+45 8754 2120

Fax.:

+40 21 326 50 18

8464 Galten

sales@avk.dk

office@avk.ro

Denmark

www.avkvalves.eu

www.avk.ro

2013-10-10

Copyright©AVK Group A/S 2013

Printed matter
Printed matter
office@avk.ro Denmark www.avkvalves.eu www.avk.ro 2013-10-10 Copyright©AVK Group A/S 2013 Printed matter
office@avk.ro Denmark www.avkvalves.eu www.avk.ro 2013-10-10 Copyright©AVK Group A/S 2013 Printed matter