Sunteți pe pagina 1din 5

SCHRAG Leichtbaupfette

Rigl ă/pană metalic ă pentru pereţi şi acoperi şuri

/pan ă metalic ă pentru pere ţ i ş i acoperi ş uri Riglele/panele metalice se
/pan ă metalic ă pentru pere ţ i ş i acoperi ş uri Riglele/panele metalice se

Riglele/panele metalice se utilizează ca structură secundară pentru panourile de perete ş i acoperiş . Panele se pot monta pe structură din oţ el, lemn sau beton.

Panele de acoperiş se vor monta cu talpa superioară îndreptat ă spre coama acoperi-

ş ului.

Avantajele utiliză rii riglelor/panelor sunt:

Calitate superioară a materialului ş i greu- tate redusă .

Suprafaţă zincată nu necesită alte măsuri de protecţ ie ulterioare.

Livrarea se face la lungimi fixe (max. 8000 - 12000 mm, funcţ ie de grosimea materialului), debitate ş i pregăurite con- form proiectului, astfel încât să poată avea loc un montaj rapid ş i eficient.

Optimizare a soluţ iei de montaj prin di- mensionare asistat ă de calculator.

Prinderea riglelor/panelor de structura por- tantă trebuie făcută cu fururi (călcâie). Aces- tea pot fi aplicate sau sudate.

fururi (c ă lcâie). Aces- tea pot fi aplicate sau sudate. Preg ă urire: Z 140

Pregă urire:

Z

140: 1 4mm, ş uruburi M1 2, calitate 8.8

Z

180: 1 8mm, ş uruburi M1 6, calitate 8.8

Z

210: 1 8mm, ş uruburi M1 6, calitate 8.8

Z

240: 1 8mm, ş uruburi M1 6, calitate 8.8

Montajul riglelor/panelor se face de regulă în cel mai eficient sistem, şi anume cu supra- punere. Acest sistem exploatează optim avantajele statice ale unei rigle/pane conti- nue ş i asigură în punctele de desc ă rcare o secţ iune dublă a materialului.

Talpa superioară a riglei/panei este fixată de panoul de închidere, forţ ele stabilizatoare care apar descă rcându-se în structură .

Desigur pot fi realizate şi alte sisteme statice pentru diverse solu ţ ii constructive specifice diverselor domenii de utilizare.

ii constructive specifice diverselor domenii de utilizare.   Grosime     Dimensiuni    
 

Grosime

   

Dimensiuni

   

Valori de calcul static

 
 

Tip

t

Greutate

Înăl ţ ime

b

 

b

 

d

 

l

   

W

x

   

l

 

W

y

 

h

o

u

x

y

 

mm

kg/m

mm

mm

mm

mm

 

cm

4

 

cm

3

cm

4

cm

3

Z

140

1

,50

3,02

1

40

50

45

1

5

 

11

6,27

1

6,30

2

1 ,62

3,89

           
 

2,00

4,03

         

1

53,59

2

1 ,53

28, 1 9

5,09

Z

180

1

,50

3,96

1

80

65

60

20

253,90

27,8 1

50,49

6,9 1

2,00

5,28

337,59

36,97

66,58

9, 1 5

 

1

,50

4,30

       

364,68

34,27

50,72

6,93

Z

210

2,00

5,75

2

1 0

65

60

20

484,28

45,5 1

66,59

9, 1 3

 

2,50

7, 1 8

 

600,96

56,48

8

1 ,74

11

,25

 

2,00

6,52

       

7

1 9,70

59,27

95,82

11

,56

Z

240

2,50

8, 1 5

240

75

70

20

894, 13

73,64

11

7,87

1 4,26

 

3,00

9,76

1

066,08

87,80

1

39, 17

1 6,88

Sistem - Overlap: numar par de campuri

Camp terminal 1

Nr. bucati:

Lungime totala:

35

Camp terminal 2

Nr. bucati:

Lungime totala:

35

Penultimul camp (la1)

Nr. bucati:

Lungime totala:

35

Penultimul camp (la2)

Nr. bucati:

Lungime totala:

35

Campuri intermediare

Nr. bucati:

Lungime totala:

a L k 2 k 1 ∅ = L a k k 1 2 ∅
a
L
k 2
k 1
∅ =
L
a
k
k
1
2
=
L
äEndfeld1Stck:Gesamtlnge:
k
k
2
1
k 1
k
1
=
L
k
k
k
k
1
1
1
2
∅ =
L
k
k
1
1
k 1
k 1
∅ =

35

35

35

35

k k 2 1 k 1 k 1 ∅ = L k k k k 1

A

B

Sistem - Overlap: numar impar de campuri

Camp terminal 1

Nr. bucati:

Lungime totala:

35

Camp terminal 2

Nr. bucati:

Lungime totala:

35

Penultimul camp (la1)

Nr. bucati:

Lungime totala:

35

Penultimul camp (la2)

Nr. bucati:

Lingime totala:

35

Campuri intermediare

Nr. bucati:

Lungime totala:

a L k 2 k 1 ∅ = L a k k 1 2 ∅=
a
L
k 2
k 1
∅ =
L
a
k
k
1
2
∅=
L
äEndfeld1Stck:Gesamtlnge:
k
k
2
1
k 1
k
1
∅=
L
k
k
k
k
1
1
1
2
∅=
L
k
k
1
1
k 1
k 1
∅=

35

35

35

35

k k 2 1 k 1 k 1 ∅= L k k k k 1 1

A

B

Sistem - Overlap Camp terminal 1 Penultimul camp Camp intermediar Camp intermediar Penultimul camp Camp
Sistem - Overlap
Camp terminal 1
Penultimul camp
Camp intermediar
Camp intermediar
Penultimul camp
Camp terminal 2
B
B
B
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
A
A
numar impar
de campuri
A
A
B
B
B
Camp terminal 1
Penultimul camp
Camp intermediar
Penultimul camp
Camp terminal 2
A h 1 h 2 ca. 5 mm B
A
h
1
h
2 ca. 5 mm
B

Calcaie (confectie pe santier)

h 2 = h 1 - grosimea materialului

A (lat)

h 2 = h 1 - grosimea materialului A ( lat ) h 2 ( mic

h 2 (mic)

h 1 (mare)

h 2 = h 1 - grosimea materialului A ( lat ) h 2 ( mic

B (ingust)

numar par

de campuri

h 2 = h 1 - grosimea materialului A ( lat ) h 2 ( mic

Momente capabile pentru sisteme peste un câmp, două ş i trei câmpuri

Sistem peste un câmp Săgeata: 6,2
Sistem peste un câmp
Săgeata: 6,2
Sistem peste dou ă câmpuri Săgeata: 2,58
Sistem peste dou ă câmpuri
Săgeata: 2,58
Moment capabil pe reazem Sistem peste trei câmpuri Săgeata: 3,24 Moment capabil în câmp
Moment capabil pe reazem
Sistem peste trei câmpuri
Săgeata: 3,24
Moment capabil în câmp

DeltaMETALSDeltaMETALSDeltaMETALSDeltaMETALS ®®®®

a division of DeltaTHERM TRADING s.r.l.

Birou: Calea Moş ilor 314, bloc 60A, sc. 1, ap. 1, RO-73252 Bucureş ti 2

Tel.: 01 - 210 4225

Fax: 01 - 210 4904

e-mail: deltametals@fx.ro

Persoan ă de contact: Frank G. Schmidt (094-532163)