Sunteți pe pagina 1din 6

CECCAR

FILIALA IALOMITA

TESTARE SEMESTRIALA

Stagiar: Avram (Paraschivescu) Elena Mihaela


An: II, Semestrul: I
Subiecte:
Intrebarea nr. 1 Analizati pozitiafinanciara a unei intreprinderi din domeniul industriei
prelucratoare care prezinta urmatoarele informatii bilantiere:

Indicator 31.12.n
Imobilizari 100000
Stocuri 20000
Creante 40000
Disponibilitati 5000
Capitaluri proprii 65000
Datorii mai mari de un an 50000
Datorii de exploatare 47000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 3000

Raspuns:
Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor
evenimente, grupandu-le inclase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste
clase sunt numite structurile situatiilor financiare. Structurile bilantului direct legate de
evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile sicapitalul propriu.

BILANT

Active imobilizate =100.000


Active curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000

TOTAL ACTIVE = 165.000


Capital si rezerve = 65.000
Datorii pe ternem lung = 50.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. Scurt
= 47.000 + 3.000 = 50.000

TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000


PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente:
Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente = 65.000/50.000 = 1.3
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 65.000
Datorii curente 50.000
-activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000+40.000+5.000 = 65.000
-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare (furnizori)
= 3.000+47.000 = 50.000
* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
b) Indicatorul lichiditatii imediate
Indicatorul lichiditatii imediate = Active curente Stocuri/Datorii curente = 0.9
Active curente - Stocuri = (Indicatorul test acid) = 65.000-20.000
Datorii curente 50.000

2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de indatorare
1. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital Propriu X 100
= 50.000/65.000 X 100 = 76%
2. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital angajat X 100
= 50.000/115.000 X100 = 43%
Capital angajat 50.000+65.000 unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita
cheltuielile cu dobanda.
"Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai
riscanta."
Indicatorul privind dcoperirea cu dobanda = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe
profit /Cheltuieli cu dobanda
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat
de-a lungul exercitiului financiar
Viteza de rotatie = Costul vanzarilor / Stoc mediu
Sau
Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate
Numarul de zile de stocare = Stoc mediu/ Costul vanzarilor X 365
b) Viteza de rotatie a debitelor-clienti
* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate .
Viteza de rotatie a debitelor clienti = Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri X 365
"O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului
acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). "
c) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care
entitatea il obtinede la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii
comerciali.
Sold mediu clienti X 365
Achizitii de bunuri (fara servicii) unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul
vanzarilor sau cifra de afaceri.
d) Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor
imobilizate prinexaminarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active
imobilizate
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/ Active imobilizate
e) Viteza de rotatie a activelor totale
Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri/Total active
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din
resursele disponibile:
a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii
investiti inafacere:
Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/
Capital angajat X 100
b) Marja bruta din vanzari
Marja bruta din vanzari = Profitul brut din vanzari/ Cifra de afaceri X 100
Intrebarea nr.2 Atunci cand se determina fluxul de trezorerie, in vederea evaluarii unei
intreprinderi, profitul net se corecteaza cu:
a) Cheltuielile nedeductibile, necesarul de fond de rurment si investitia de mentinere;
b) Amortismentele, variatia necesarului de fond de rurment si investitia de mentinere;
c) Investitia de mentinere, amortismentele si necesarul de fond de rurment.
Raspuns: b) Amortismentele, variatia necesarului de fond de rurment si investitia de
mentinere;
Fluxul de trezorerie reprezinta profiturile intreprinderii dupa scaderea cheltuielilor si
impozitelor pe imobilizari, dar inaintea dobanzii.

Bilantul functional (necesar in cazul unui control) are la baza o conceptie care
considera bilantul ca pe un ansamblu de utilizari si resurse, ceea ce permite analiza
activitatii firmei pe cicluri de operatiuni, luand in considerare rolul fiecarui ciclu in
functionarea intreprinderii.

Cele doua parti ale bilantului financiar (activ si pasiv) reflecta echilibrul financiar pe
termen lung si pe termen scurt intre obligatiile companiei si sursele din care se pot face aceste
plati.

Cand sursele permanente sunt mai mari decat necesitatile permanente de alocare a
fondurilor banesti, compania dispune de un fond de rulment, adica un excedent de resurse
permanente. Fondul de rulment reprezinta o marja de securitate financiara care permite
companiei sa faca fata riscurilor pe termen scurt.

Fond de rulment = Surse Permanente - Alocari Permanente


Fond de rulment = (Capitaluri proprii + Datorii financiare) - Imobilizari nete de
amortizare

Fondul de rulment poate avea mai multe formulari, printre care:

-fondul de rulment permanent, determinat pe baza bilantului financiar

-fondul de rulment propriu, indicator ce indica gradul de autonomie propriu al companiei

Nevoia de fond de rulment este un indicator de echilibru financiar care se calculeaza ca


diferenta intre nevoile temporare si resursele temporare.

NFR = Alocari ciclice - Surse Ciclice


NFR = (Stocuri + Creante) - Datorii de exploatare

Daca nevoia de fond de rulment este pozitiva, ea semnifica un surplus de nevoi temporare, in
raport cu resursele temporale posibile de mobilizat. Situatia in care nevoia de fond de rulment
este pozitiva, poate fi considerata normala numai daca este rezultatul unei politici de investitii
privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare, adica daca firma isi extinde
operatiunile si are nevoie temporara de surse de finantare pe termen scurt pentru capitalul de
lucru. In caz contrar, nevoia de fond de rulment poate evidentia un decalaj nefavorabil intre
lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de-o parte, si exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe
de alta parte, respectiv incetinirea incasarilor si urgentarea platilor. Acest lucru semnifica o
iesire a numerarului din companie iar daca aceasta tendinta este constanta, firma se va
confrunta cu probleme de lichiditate.

In cazul in care nevoia de fond de rulment este negativa, ea semnifica un surplus de resurse
temporare sau necesitati temporare mai mici decat sursele temporare posibile de mobilizat.
Asemenea situatie poate fi apreciata favorabil, daca e rezultatul accelerarii rotatiei activelor
circulante si al angajarii de datorii cu scadente mai mari. Totusi, o finantare a capitalului de
lucru din datorii pe termen lung este nesanatoasa; in general, companiile au nevoi de fond de
rulment pozitive in cursul operatiunilor normale.

Trezoreria neta reprezinta diferenta dintre fondul de rulment financiar si nevoia de fond de
rulment.

Trezoreria = Fondul de rulment permanent Necesarul de fond de rulment

Trezoreria neta pozitiva e rezultatul intregului echilibru financiar al intreprinderii. Daca


trezoreria neta e pozitiva (valoarea fondului de rulment financiar este superioara valorii nevoii
de fond de rulment), atunci excedentul de finantare se va regasi sub forma disponibilitatilor
banesti in conturi bancare si in casa sau altfel spus, compania va genera fluxuri pozitive de
numerar din operatiunile efectuate pana la urma, acesta este scopul final al activitatii unei
companii, alaturi de obtinerea de profit din activitatea curenta.

Trezoreria neta negativa semnifica un dezechilibru financiar, deficit monetar acoperit prin
finantarea pe termen scurt.

Situatia in care trezoreria neta se afla in echilibru semnifica egalitatea dintre fondul de
rulment financiar si nevoia de fond de rulment. Acest lucru inseamna ca fondul de rulment
financiar permite finantarea integrala a nevoii de fond de rulment.

Cash-flowul perioadei reprezinta cresterea trezoreriei nete pe perioada exercitiului


contabil analizat, adica fluxul de numerar al firmei.

Cash Flow-ul brut (MBA) = profit net corectat + amortizare + provizioane cu caracter de
rezerva.